Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: A Pécsi Horvát Színház meglévő Anna u. 17. épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése befejező munkálatok A közbeszerzés mennyisége: A projekt céljainak bemutatása Fejlesztés részeként elbontásra került (az épület elbontása jelen ajánlatkéréstől függetlenül más kivitelező végezte) a telek keleti részén található lakatlan épület, melynek helyére épült már meg részben a színházterem kiszolgáló ( 108 fős színház terem, öltözők, mosdók, technikai stúdió, próba terem) és vendégforgalmi helyiségeivel (akadálymentes mosdó, büfé, ruhatár,), oly módon, hogy az összeköttetésre került a meglévő épülettel. A fejlesztés célja, hogy a korábban kisméretű színházterem méltó és a modern kornak megfelelő körülmények között működhessen. Cél egy olyan színházi infrastruktúra kialakítása, mely mind a színházi dolgozok és a színházba érkező vendégek igényeit kiszolgálja. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges: Az épületben a következő munkák elvégzése történik: - meglévő épület felújítása (helyiségek felújítása és teljes körű befejezése, helyiségek javítási munkáinak levégzése) - új épületrész építésének szerkezeti, építészeti és szakági munkarészeinek befejezése - lift kialakításához kapcsolód dokumentációk elkészítése, próbák lefolytatása - büfé kialakítása - új, 108 fős színpad kialakítása, befejezése a hozzátartozó technikai háttérrel - tűzvédelmi rendszer kialakítása, az elkészült rendszer teljes befejezése, próbák lefolytatása - tető felújításának befejezése - csapadékvíz tározó kiépítésének befejezése - zajvédő fal építése és vízelvezetés - villamossági rendszer felújítása, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés kiépítése, az elkészült munkák befejezése - könnyűáramú rendszer kiépítése, hívórendszer, beléptető rendszer, hangosítás, irányjelző táblák, stb. kialakítása, az elkészült munkák befejezése - gépészeti rendszer felújítása és bővítése, az elkészült munkák befejezése - légtechnika kialakítása, az elkészült munkák befejezése - akadálymentes parkoló kialakítása - kerékpártárló építése - szabadtéri színpad visszaállítása - teljes belsőépítészeti kialakítás - szomszédos ingatlan károk helyreállítása A korábbi kivitelezés alakalmával az alábbi munkák készültek el: - meglévő épület külső nyílászáróinak cseréje - meglévő épület homlokzati szigetelése és színezése - meglévő épület emeleti és tetőtéri helyiségeinek kialakítása (fürdő helyiségeket, tetőtéri, emeleti és földszinti folyosó burkolását, folyosó festést kivéve) - meglévő épület belső nyílászáróinak cseréje - meglévő épület fogadó terének szerkezeti munkái, belső festési munkái részben

2 - lift kivitelezése (kivéve dokumentálás és próba) - új épület szerkezeti (alapozási, építészeti) kialakítása (nem teljes mértékben) - régészeti szakfelügyelet A kivitelezési munkákra vonatkozóan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata április 29- én vállalkozási szerződést kötött április 29-én napján a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, azonban a vállalkozási szerződés felmondásra került Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által január 28-án. A szerződés felbontásának időpontjában a kivitelezés készültsége 52,47 %-on állt. A szerződés felbontását követően elkészült a vállalkozási szerződés felmondásának időpontjában lévő állapot felmérés, mind mennyiségi és minőségi szempontból, minden szakágra vonatkozóan. A projekt célja, a megszüntetett vállalkozási szerződést követően a befejezetlen építmény tovább építése a hátra lévő munkák elkészítése, az elkészült munkák javítása és színház üzembe helyezése, közreműködés a használatbavételi engedélyének megszerzése során, a szomszédos ingatlanokon keletkezett károk helyreállítása. Szomszédos ingatlan károk A korábbi kivitelezési munkálatok során a szomszédos ingatlanokban több helyen károk keletkeztek. A károk helyreállítását a korábbi kivitelezés keretében kellett volna helyreállítania kivitelezőnek, a kivitelezési munkálatok befejezését követően. Tekintette arra, hogy a korábbi vállalkozási szerződés felmondásra került, a károk helyreállítása nem történt meg. Jelen munka keretében Ajánlattevő feladata a korábbi és a jelenlegi munkák alatt keletkező károk helyre állítás. Keletkezett károk az alábbi ingatlanoknál vannak: Szent Mór utca 9. - homlokzati sérülés Szent Mór utca homlokzati sérülés Anna utca mélygarázs beázás Anna utca 19. földszinti lakás - padlóburkolat károsodás, belső festés károsodás Anna utca homlokzati párkány sérülése Szent Mór utca 13. ingatlan déli homlokzata A színház északi szomszédos ingatlanjánál korábban elbontásra került egy lakatlan épület, a Szent Mór utca 13. ingatlan állékonyságának védelmében az ingatlan statikai megerősítése megtörtént, azonban a padlástéri falazat elkészítése, a homlokzati rész szigetelése (8 cm kőzetgyapot) és végső felület képzése nem történt meg. Jelen munka keretében Ajánlattevő feladata a munkák elvégzése. A Szent Mór utca 13. ingatlan tulajdonosa kizárólag a homlokzatszigetelési anyagot biztosítja, a szigetelési rendszer többi anyagát, az előfalazat és a végső felület képzés munkáit és anyagát Ajánlattevőnek szükséges biztosítania. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket az Ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket az alábbiakról: 1.) A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő piros színnel jelölte azokat a munkarészeket, amelyek nem képezik a nyertes Ajánlattevő feladatát, (már elvégzett munka) így felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy azokat az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor ne vegyék figyelembe. Ezen munkarészek tekintetében a nyertes Ajánlattevőt garanciális kötelezettség nem terheli. 2.) A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő sárga színnel jelölte azon munkarészek anyagköltségét, melyeket a nyertes ajánlattevő részére térítésmentesen biztosít. Ezen munkák tekintetében a nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a rendelkezésre bocsátott anyagok beépítése.

3 Ajánlatkérő a rendelkezésre bocsátandó anyagokat az építési helyszínén, illetve a Biokom Nonprofit Kft. Eperfás úti telephelyén tárolja, melyről a munkaterületre történő szállítást Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a költségvetésben meghatározott anyagokat a szerződés megkötését követően külön eljárás keretében adja át. Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen munkarészek tekintetében az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor kizárólag az általuk kalkulált díjköltséget vegyék figyelembe. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagok tekintetében a nyertes Ajánlattevőt garanciális kötelezettség nem terheli. 3.) A Megrendelő által az alábbi munkarészek vonatkozásában átvállalt szerződések tekintetében az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell eljárni: 3.1. Homlokzati fémburkolatok 3.2. Színpad gépészet 3.3. Fény és hangtechnika 3.4. Üvegkorlát fogadószerkezet, vízszintes beépítésű csapóajtó, Janisol homlokzati ajtó Fentiekben felsorolt munkák elvégzése a nyertes Ajánlattevő feladata, akként, hogy az Ajánlatkérő által teljesítésátvállalással átvállalt szerződéseken belül a beépítési kötelezettségre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket nyertes ajánlatevő magára nézve kötelezőnek ismeri el és Ajánlatkérő által megjelölt Vállalkozóval a teljesítésátvállalása során meghatározott ellenszolgáltatás fejében elvégezteti. A már megkötött és jelen eljárás vonatkozásában is érvényes Vállalkozói szerződéseket tájékoztatásul csatoljuk, felhíva a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. A dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésekben Ajánlatkérő zöld színnel jelölte fenti munkarészek vonatkozásában az anyagköltségét. Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen munkarészek tekintetében az Egyösszegű nettó Ajánlati Ár meghatározásakor kizárólag a szerződésekben rögzített díjköltséget vegyék figyelembe, és 0 Ft- összegben határozzák az anyagköltségét. 4.) Figyelemmel arra, hogy a munkaterületen egyidejűleg több alvállalkozó dolgozik, a nyertes Ajánlattevő feladata a munkák koordinálása és az általuk igényelt munkaterület biztosítása- 5.) A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult megkezdeni. Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (4) bekezdésben foglaltak rendelkezésekkel összhangban ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. Amennyiben t. Ajánlattevő nem a költségvetésben megjelölt, hanem azzal egyenértékű terméke ajánl meg, ebben az esetben jogosult a költségvetést módosítani, azonban köteles az eltérést az eredeti tételszámra történő hivatkozással és azzal a megjegyzéssel ellátni, a megajánlás egyenértékű az eredetileg tervezett termékkel. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, - a munkaterület szükséges őrzése; - valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése

4 - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, - üzempróbák lefolytatása; - átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban, - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, - rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során. Az Ajánlatkérő jelen beruházáshoz tartalékkeretet nem biztosít. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a vagy azzal egyenértékű kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. (3)-(6) bekezdés]. 3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 123. szerinti, nyílt szabadon kialakított eljárás. 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: Hivatkozás az ajánlattételi, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/ megküldésének napja: KÉ KÉ-14100/ a) Eredményes volt-e az eljárás: nem b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: Figyelemmel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, Ajánlatkérő döntéshozó szervezete, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése - forráshiányra tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilvánította Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja alapján. c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 db

5 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1./ Ajánlattevő neve, székhelye: MEGA LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (1062 Budapest, Bajza u ) Tárgyalás során tett végső ajánlata: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap Ajánlattevő ajánlata a Kbt., az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak - a Hiánypótlási Dokumentáció figyelembe vételével - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 2./ Ajánlattevő neve, székhelye: PRÍM ÉPÍTŐ Kft. Székhelye: 1083 Budapest, Illés u 17. fszt. 2. Tárgyalás során tett végső ajánlata: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap Ajánlattevő ajánlata a Kbt., az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak - a Hiánypótlási Dokumentáció figyelembe vételével - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 3./ Ajánlattevő neve, székhelye: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft Hajós, Kossuth L. u. 21. Tárgyalás során tett végső ajánlata: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap Ajánlattevő ajánlata a Kbt., az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció előírásainak - a Hiánypótlási Dokumentáció figyelembe vételével - teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

6 Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó)(huf) A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) A részszem pontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: MEGA LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Értékelési pontszám Értékelési pontszá m PRÍM ÉPÍTŐ Kft. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Érté-kelési pont-szám Aktív Kft. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 12 8, ,276 8, ,696 10, , , ,00 20 Késedelmi kötbér vállalása (%/nap) A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 3 10, , , , , (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Rész-szempontok Súlyszám: 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) 2 egész hónapban megadva (hónap) (min.24 hónap, max. 36 hónap) 3. Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) 3 (min: 0,50%/naptári nap, max. 1,00%/naptári nap/) 1. Az egyes rész-szempontok tartalmi elemei a következők: értékelési részszempont:: Az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár mértéke (HUF) Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a Létesítmény megvalósításának teljes költségét, figyelemmel az eljárást megindító felhívás, az ajánlatkérési dokumentációban és a mellékleteiben rögzítettekre, a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.

7 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a vállalási árát a dokumentáció előírásainak megfelelően, a költségvetés tételenkénti beárazásával és annak összesítésével kell meghatároznia. Ennek során be kell árazni a tervezői költségvetés kiírásokban szereplő költségvetési tételeket. Az így beárazott költségvetéseket összesíteni kell és az összeggel egyezően kell az ajánlati árat a felolvasólapon feltüntetni. Ajánlatkérő a tervdokumentáció részeként tervezői árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell értékelési részszempont:: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva. Min. 24 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. A vállalt jótállás időtartamát az Ajánlattevőnek egész hónapban szükséges meghatároznia, mely a szerződéskötés esetén szerződéses kötelezettséggé válik. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Ajánlatkérő a 24 hónapot el nem érő jótállásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a vállalt jótállási időszak értékelésének felső határaként 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időszakra irányuló vállalás amennyiben a Kbt. 70. (3) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól értékelési részszempont: Késedelmi kötbér vállalása %/naptári nap értékben megadva. A vállalt késedelmi kötbér mértékét a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) %-a/naptári nap értékben kell megadni., mely a szerződéskötés esetén szerződéses kötelezettséggé válik. Min. 0,5%/naptári nap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1,00%/naptári nap A késedelmi kötbérre tett vállalást kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 0,50%/naptári nap értéket, el nem érő késedelmi kötbér vállalásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a vállalt késedelmi kötbér értékelésének felső határát 1,00%/naptári nap értékben határozta meg, melynek alapján a 0,50%/naptári nap, vagy azt meghaladó késedelmi kötbér vállalása irányuló vállalás amennyiben a Kbt. 70. (3) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. 2. Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere:

8 Részszempontonként 1-10 pont adható. Az Ajánlatok értékelése során az Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a második és a harmadik értékelési i részszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlására az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról c. útmutatójára (KÉ évi 61. szám, ) Az Ajánlatok értékelése során az első részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlás (KÉ évi 61. szám, ) III. A1.ba) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2.2 Az Ajánlatok v során a második értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanács 2/2004. számú módosított ajánlás a (KÉ évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legmagasabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A második értékelési részszempont tekintetében a minimálisan vállalandó időtartam 24 hónap. A második értékelési részszempont tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. A 36 hónapot elérő vagy azt meghaladó hónapra szóló vállalások egyaránt a maximális pontszámot kapják. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. Pontszámítás képlete:

9 azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2.3. Az Ajánlatok értékelése során a harmadik értékelési i részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanács 2/2004. számú módosított ajánlás a (KÉ évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legmagasabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A harmadik értékelési részszempont tekintetében a minimálisan vállalandó mérték szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) 0,50 %/naptári nap. A nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) 0,50 %-a/naptári napot el nem érő vállalások érvénytelenek. A harmadik értékelési részszempont tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1,00%/naptári nap. A 1,00%/naptári napot elérő vagy azt meghaladó mértékű vállalások egyaránt a maximális pontszámot kapják. A késedelmi kötbérre tett vállalást százalékos mértékben, kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül nem veszi figyelembe. Pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3. Összesítés:

10 Ezt követően az egyes értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemekre kapott pontszámok az egyes értékelési részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal megszorzásra, a szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Amennyiben a beérkezett ajánlatok mennyiségére, összetettségére tekintettel azok az eredményről szóló tájékoztatás tervezett időpontjáig nem bírálhatók el, az Ajánlatkérő ezen időpont módosításáról dönt a Kbt. 65. (2) bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével. Ajánlatkérő a értékelési határidő módosításáról, és annak indokáról az eredeti határidő lejárta előtt az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 72. (2) bekezdése alkalmazásával nem állapítható meg. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - Ajánlattevő neve, székhelye: Szedibau Kft Szederkény, Ifjúság u. 36. Az Ajánlattevő Ajánlatát az Ajánlatkérő döntéshozója szeptember 03. napján Közbenső Döntés meghozatalával érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13. * A 12. a) pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja:

11 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: november Az összegezés megküldésének időpontja: november * Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

12 Melléklet az ajánlatok értékeléséről I. Az érvényes Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlatának adatai: I. Ajánlattevő Név: MEGA LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. Székhelye: 1062 Budapest, Bajza u Végső ajánlata alapján: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap II. Ajánlattevő Név: PRÍM ÉPÍTŐ Kft. Székhelye: 1083 Budapest, Illés u 17. fszt. 2. Végső ajánlata alapján: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap III. Ajánlattevő Név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21. Végső ajánlata alapján: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap II. Az érvénytelen Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlatának adatai: Ajánlattevő Név: Szedibau Kft. Székhelye: 7751 Szederkény, Ifjúság u. 36. Eredeti ajánlata alapján: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: ,- HUF A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: 36 hónap Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap): 1 %/naptári nap A Szedibau Kft. Ajánlattevő Ajánlatát az Ajánlatkérő döntéshozója szeptember 03. napján Közbenső Döntés meghozatalával érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. Az érvénytelenség indokolása: 1.1./ Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság minimumkövetelményei) M.1. pontjában rögzítette: Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozó referenciával, melynek értéke (ellenszolgáltatás) elérte, vagy meghaladta a nettó ,-HUF (hatvanmillió forint) összeget. Az M.1./ pontban meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 1.2./ Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód) M.1. pont utolsó bekezdésében rögzítette:

13 A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát közös ajánlattevőként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. Ha közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%- ot [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés]. Az Ajánlattevő az ajánlata 12. oldalán csatolta nyilatkozatát a Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja tekintetében, továbbá az ajánlata 13. oldalán csatolta a referencia igazolást. Az Ajánlattevő ajánlata 12. oldalán csatolt nyilatkozat alapján az építési beruházást Ajánlattevő végezte. Az ajánlat 13. oldalán csatolt referencia igazolás alapján az építési beruházást Közös Ajánlattevők valósították meg, melynek vezető tagja az Ajánlattevő. A Bíráló Bizottság a hiánypótlási felhívás P.1./-HP.1./ pontjában felszólította az Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás kertében csatolja a pontosított nyilatkozatát, melyben megjelöli a végzett munkák arányát továbbá csatolja az ennek megfelelően pontosított referencia igazolást. Tájékoztatta továbbá az Ajánlattevőt arról, amennyiben közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy nyilatkozzon arról, a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Vagy jelöljön meg új referenciát az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.1. pontjában előírt alkalmassági feltétel igazolására. Ajánlattevő az előírt határidőig hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, ebből következően a Bíráló Bizottság újbóli hiánypótlás lehetőségét e tárgyban nem biztosíthatja, továbbá a Kbt. 67. (9) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe a bírálat során. A Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat vizsgálatát követően megállapította, hogy Ajánlattevő nem teljesítette az ajánlattételi felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M.1./ alpontjában előírtakat, így nem állapítható meg az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága. Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Fentiekben részletezett indokok alapján a Szedibau Kft. Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlatkérő a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az Eljárást megindító felhívásban, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeknek. III. Az ajánlatok értékelése 3.1. Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat, mint nyertes ajánlat kiválasztása. Az ajánlat értékelése az alábbi rész-szempontokon keresztül történik: Rész-szempontok Súlyszám: 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) 2

14 egész hónapban megadva (hónap) (min.24 hónap, max. 36 hónap) 3. Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) 3 (min: 0,50%/naptári nap, max. 1,00%/naptári nap/) 3.2 Az egyes rész-szempontok tartalmi elemei a következők: értékelési részszempont:: Az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár mértéke (HUF) Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a Létesítmény megvalósításának teljes költségét, figyelemmel az eljárást megindító felhívás, az ajánlatkérési dokumentációban és a mellékleteiben rögzítettekre, a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a vállalási árát a dokumentáció előírásainak megfelelően, a költségvetés tételenkénti beárazásával és annak összesítésével kell meghatároznia. Ennek során be kell árazni a tervezői költségvetés kiírásokban szereplő költségvetési tételeket. Az így beárazott költségvetéseket összesíteni kell és az összeggel egyezően kell az ajánlati árat a felolvasólapon feltüntetni. Ajánlatkérő a tervdokumentáció részeként tervezői árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell értékelési részszempont:: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva. Min. 24 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. A vállalt jótállás időtartamát az Ajánlattevőnek egész hónapban szükséges meghatároznia, mely a szerződéskötés esetén szerződéses kötelezettséggé válik. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Ajánlatkérő a 24 hónapot el nem érő jótállásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a vállalt jótállási időszak értékelésének felső határaként 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időszakra irányuló vállalás amennyiben a Kbt. 70. (3) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól értékelési részszempont: Késedelmi kötbér vállalása %/naptári nap értékben megadva. A vállalt késedelmi kötbér mértékét a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) %-a/naptári nap értékben kell megadni., mely a szerződéskötés esetén szerződéses kötelezettséggé válik. Min. 0,5%/naptári nap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1,00%/naptári nap A késedelmi kötbérre tett vállalást kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 0,50%/naptári nap értéket, el nem érő késedelmi kötbér vállalásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a

15 vállalt késedelmi kötbér értékelésének felső határát 1,00%/naptári nap értékben határozta meg, melynek alapján a 0,50%/naptári nap, vagy azt meghaladó késedelmi kötbér vállalása irányuló vállalás amennyiben a Kbt. 70. (3) bekezdése nem áll fenn 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere: Részszempontonként 1-10 pont adható. Az Ajánlatok értékelése során az Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a második és a harmadik értékelési i részszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlására az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról c. útmutatójára (KÉ évi 61. szám, ) Az Ajánlatok értékelése során az első részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlás (KÉ évi 61. szám, ) III. A1.ba) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az Ajánlatok értékelése során a második értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanács 2/2004. számú módosított ajánlás a (KÉ évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legmagasabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A második értékelési részszempont tekintetében a minimálisan vállalandó időtartam 24 hónap. A második értékelési részszempont tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. A 36 hónapot elérő vagy azt meghaladó hónapra szóló vállalások egyaránt a maximális pontszámot kapják. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen. Pontszámítás képlete:

16 azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az Ajánlatok értékelése során a harmadik értékelési i részszempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanács 2/2004. számú módosított ajánlás a (KÉ évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint módszerét alkalmazza. Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legmagasabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A harmadik értékelési részszempont tekintetében a minimálisan vállalandó mérték szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) 0,50 %/naptári nap. A nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár/ Szerződéses Ár) 0,50 %-a/naptári napot el nem érő vállalások érvénytelenek. A harmadik értékelési részszempont tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1,00%/naptári nap. A 1,00%/naptári napot elérő vagy azt meghaladó mértékű vállalások egyaránt a maximális pontszámot kapják. A késedelmi kötbérre tett vállalást százalékos mértékben, kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül nem veszi figyelembe. Pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3.4. Összesítés: Ezt követően az egyes értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemekre kapott pontszámok az egyes értékelési részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal megszorzásra, a szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

17 Amennyiben a beérkezett ajánlatok mennyiségére, összetettségére tekintettel azok az eredményről szóló tájékoztatás tervezett időpontjáig nem bírálhatók el, az Ajánlatkérő ezen időpont módosításáról dönt a Kbt. 65. (2) bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével. Ajánlatkérő a értékelési határidő módosításáról, és annak indokáról az eredeti határidő lejárta előtt az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 72. (2) bekezdése alkalmazásával nem állapítható meg. IV. Az ajánlatok értékelése IV.1. MEGA LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. Ajánlattevő értékelése 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: ,- HUF Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: / x (10-1) + 1 = 8,523 pont 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: (hónap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 36 hónap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 36/36 x (10-1) + 1 = 10,00 pont 3. értékelési i részszempont: Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 1 %/naptári nap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 1 /1 x (10-1) + 1 = 10,00 pont IV.2. PRÍM ÉPÍTŐ Kft. Ajánlattevő értékelése 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: ,- HUF Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: / x (10-1) + 1 = 8,808 pont 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: (hónap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 36 hónap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 36/36 x (10-1) + 1 = 10,00 pont 3. értékelési i részszempont: Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 1 %/naptári nap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 1 /1 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

18 IV.3. AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Ajánlattevő értékelése 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: ,- HUF Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: / x (10-1) + 1 = 10,00 pont 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapokban megadva: (hónap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 36 hónap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 36/36 x (10-1) + 1 = 10,00 pont 3. értékelési i részszempont: Késedelmi kötbér vállalása (%/naptári nap) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 1 %/naptári nap Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 1 /1 x (10-1) + 1 = 10,00 pont IV.3. Az ajánlat értékelése táblázatba foglalva: Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó)(huf) A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) A részszem pontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: MEGA LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Értékelési pontszám Értékelési ponts zám PRÍM ÉPÍTŐ Kft. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Érté-kelési pont-szám Aktív Kft. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 12 8, ,276 8, ,696 10, , , ,00 20 Késedelmi kötbér vállalása 3 10, , ,00 30 (%/nap) A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 152, , összegei ajánlattevőnként Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

19 Ajánlatkérő megállapította, az eredményhirdetésig az Ajánlattevők részéről további iratok benyújtására nincs szükség. Ajánlatkérő megállapította továbbá, az érvényes ajánlattevők végső ajánlatának megtétele során megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár összege az építési beruházásnak a - Kbt. 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét, illetve a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét - amely nettó ,- HUF - meghaladja.

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1011 Budapest, Iskola utca 13.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1011 Budapest, Iskola utca 13. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1011

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kimle Község Önkormányzata 9181 Kimle, Fő út 114. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. sz.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. sz.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. sz.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19 21. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Timpanon Vagyonkezelő Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2. A közbeszerz

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 75 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. 2.

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Balatonkenese Város Önkormányzata Címe: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek:

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 1139 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerz

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2. A közbeszerz tárgya mennyisége:

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: nem releváns

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: nem releváns ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezd, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ KAMERARENDSZER TELEPÍTÉSE SIÓFOKON 1. Az

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága által üzemeltetett klíma- és légtechnikai berendezések javítása és karbantartása 4 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Rzvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Összegezése az ajánlatok elbírálásáról

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Összegezése az ajánlatok elbírálásáról Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Összegezése az ajánlatok elbírálásáról Villamos energia központ fejlesztése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 156/2015.(XI.17.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/18/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. november 17-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága - 1051 Budapest, Nádor utca 7.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága - 1051 Budapest, Nádor utca 7. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága - 1051 Budapest, Nádor utca 7. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Tervezési szerződés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Épület felújítások/2014.

Épület felújítások/2014. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Egyéb gépek, szerszámok/2012.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Egyéb gépek, szerszámok/2012. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Egyéb gépek, szerszámok/2012. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci

Részletesebben

további ajánlattevők neve: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. Címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/a

további ajánlattevők neve: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. Címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/a 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Újhartyán Város Önkormányzata Címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Összegezés. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. Összegezés a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által kezdeményezett Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi II. tervezési csomag tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról "komplex szolgáltatást nyújtó mobil szociális egységek beszerzése"

Tájékoztató a szerződés módosításáról komplex szolgáltatást nyújtó mobil szociális egységek beszerzése Tájékoztató a szerződés módosításáról "komplex szolgáltatást nyújtó mobil szociális egységek beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Abonyi Polgármesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth Teljesítés helye:

Abonyi Polgármesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth Teljesítés helye: Abony Város intézményeinek energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/A-12-2013-0003 azonosító pályázat keretében megvalósuló Polgármesteri Hivatal és a Szolnoki úti iskola utólagos padlásfödém hőszigetelése

Részletesebben

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái" tárgyú eljárás eredményéről.

Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái tárgyú eljárás eredményéről. Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái" tárgyú eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --- 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

Tájékoztató a Külső árnyékoló rendszer kialakítása az ANS II-III épületeken tárgyú eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Külső árnyékoló rendszer kialakítása az ANS II-III épületeken tárgyú eljárás eredményéről. Tájékoztató a Külső árnyékoló rendszer kialakítása az ANS II-III épületeken tárgyú eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség magyar elnökségének debreceni plenáris ülése (2015. november 2-5.) és az azt követő budapesti konferencia (2015. november 6.) (tájékoztató az eljárás eredményéről)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási Szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19. GFH - 162 /2010. Ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! Az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1357 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Mezőgazdasági gépek beszerzése BUVIUM PLUS Nonprofit Kft. számára - tájékoztató az eljárás eredményéről

Mezőgazdasági gépek beszerzése BUVIUM PLUS Nonprofit Kft. számára - tájékoztató az eljárás eredményéről Mezőgazdasági gépek beszerzése BUVIUM PLUS Nonprofit Kft. számára - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/4 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató

Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése

Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Építés 2

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Építés 2 Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Építés 2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére munkaruha beszerzése.

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére munkaruha beszerzése. A Magyar Földgáztároló Zrt. részére munkaruha beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Bevilágító tető - BHSE - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Bevilágító tető - BHSE - Tájékoztató az eljárás eredményéről Bevilágító tető - BHSE - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/4 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód.

A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód. A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó vízmű rekonstrukciója - 1. sz. szerz.mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése

A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése

Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.07.30. Iktatószám: 14966/2014 CPV Kód: 44212227-6;44212226-9 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Közzététel dátuma: 2014.07.30. Iktatószám: 14966/2014 CPV Kód: 44212227-6;44212226-9 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés Fa karámrendszer (I rész) - villanykarám

Részletesebben

A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás

A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Postai cím: 3526

Részletesebben

szerződésmódosítás 1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Hirdetmény típusa:

szerződésmódosítás 1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Hirdetmény típusa: szerződésmódosítás 1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben