SZINTÉZIS JELENTÉS. Állampolgári és civil szervezeti panelek Bulgáriában, Franciaországban, Magyarországon és Lengyelországban 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZINTÉZIS JELENTÉS. Állampolgári és civil szervezeti panelek Bulgáriában, Franciaországban, Magyarországon és Lengyelországban 2011."

Átírás

1 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 1 SZINTÉZIS JELENTÉS Állampolgári és civil szervezeti panelek Bulgáriában, Franciaországban, Magyarországon és Lengyelországban augusztus 18-án

2 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 2 TARTALOM 1 Háttér 2 Bevezetô 7 Az állampolgári napok fô témái 10 Ajánlások 10 Következtetések

3 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 3 I. HÁTTÉR A European Citizen Action Service (ECAS) elhatározta, hogy létrehozza az Európai Civil Társadalom Házát (ECTH) European Civil Society House (ECSH). A Háznak közel kell lennie Brüsszelben az EU intézményekhez, hogy az alapvetô jogok, és különösen a demokrácia területén mûködô egyesületeket közel hozza egymáshoz, ahol a Ház adottságait, felszerelését megosztva az európai koalció-építés információs pultjaként mûködhetnek, ugyanakkor virtuális web-platformként az Unió határain innen és azon túlról is könnyen hozzáférhetô. Modelljeként a Maison des Associations vagy NGO ház szolgál, az elképzelés a civil társadalom modern meghatározásán alapszik, mert újfajta állampolgári dimenziót foglal magába. A tekintélyes uniós intézményi épületek, ügynökségek, érdekcsoportok mellett az állampolgároknak is saját fizikai és virtuális helyet kell kapniuk. A Ház nem csak az állampolgárokat kapcsolja össze az Unióval, hanem közösségépítô célzattal ôket magukat is egybefonja. Három pillérre épül: Civil társadalom Állampolgári jogok Állampolgári részvétel Az Európai Parlament támogatja a kezdeményezést és 2009-ben es számú költségvetési tételként meg is szavazta az ECTH-t. Az EP a Ház költségvetésének meghatározásához megvalósíthatósági tanulmányok készítését várja. Piackutatás után a tagállamokból több mint 500 civil szervezet jelentkezett részvételre. A szervezetek 90% feletti aránya hagyta jóvá a projektet és közel hasonló arányban várnak folyamatos tájékoztatást. Ez azt jelenti, hogy szükség van egy ilyen létesítményre. Egy bôvebb kivonat (Extended Briefing Note) megtekinthetô az ECAS honlapján. A Carrousel project célja az Európai Civil Társadalom Háza felépítésének támogatása. A feladatnak nagy hangsúlyt kell kapnia az EU napirendjén, amikor az Unió kilábalóban van abból az idôszakból, amit az euro-krízis és az állami kiadások csökkentése jellemzett. A Lisszaboni Egyezmény több eszközt is biztosít a területet érintô hiányok csökkentésére az Alapvetô Jogok Fejezetének jogerôre emelésével, valamint a 11. cikkelyben megfogalmazott részvételi demokrácia elvével. Azonfelül, az Európai Állampolgári Kezdeményezést hivatalosan megfogalmazták és elfogadták márciusában, áprilisában pedig hatályba lép. 1

4 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 4 II. BEVEZETÔ 1. A Carrousel projektet az ECAS koordinálja a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) (Magyarország) a Robert Schuman Alapítvány (Lengyelország), a szófiai Nyitott Társadalom Alapítvány (Bulgária) valamint a Toute l Europe 1 (Franciaország) civil szervezetek részvételével. A szintézis beszámoló célja az, hogy a négy résztvevô országban zajlott események és jelentések fôbb pontjait és ajánlásait összefoglalja, nevezetesen: A magyar uniós elnökség alatt zajló budapesti esemény június 4-én, 45 résztvevôvel (Magyar Országjelentés) Szófiai panel június 11-én, 72 résztvevôvel (Bolgár Országjelentés) Június 18-án 72 résztvevô találkozott Párizsban (Francia Országjelentés) Július 2-án pedig 70 uniós állampolgár illetve civil szervezet találkozott Warsóban a lengyel elnökség kezdetén (Lengyel Országjelentés). 2. A szintézis beszámoló nem a teljesség igényével készült, hiszen a nemzeti beszámolók részletekben gazdagok, ezzel az áttekintéssel együtt érdemes azokat olvasni, a szeptember 2-án megrendezendô brüsszeli záróeseményen pedig a négy résztvevô ország 10 delegációja fogja azokat ismertetni. Az ECAS szeretné megragadni ezt az alkalmat arra, hogy partnereinek megköszönje az események hatékony szervezését. Ugyanakkor külön köszönet illeti azokat az uniós polgárokat és civil szervezeteket, akik szabadidejüket is áldozva olyan kérdésekben hoztak létre fontos eredményeket, amelyek kezdetben elvontnak és távolinak tûnhettek. 3. A projekt célja egy európai civil társadalom házának tervezett intézmény felhasználók felôl érkezô véleményének felmérése volt. Kezdetben ez egy olyan fórumot jelent, ahol az EU-val kapcsolatos panaszkezelési lehetôségeknek nyújtanak teret: Panaszkezelés az Európai Bizottságnál Dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezése Petíciók az Európai Parlament felé Kérések az Európai Ombudsman felé Állampolgári Kezdeményezések 1 Az ECAS és partnerei hálásan köszönik a Europe for citizens program és a Joseph Rowntree Charitable Trust támogatását. 2

5 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 5 4. Az állampolgári panelekben bemutatásra kerültekrôl az a vélemény fogalmazódott meg, hogy az elgondolás jó, de nem lesz elég hatékony, ha azok csak angolul és túlságosan központosítva Brüsszelben mûködnek. A panelek központi gondolata szerint az információnak és az eligazító tanácsoknak az otthonhoz közelebb és nemzeti nyelven kellene elérhetônek lennie. Egyes ajánlások szerint az intézményt egyszerûen kell mûködtetni, példákat ismertetve segíteni az állampolgárokat, hogy eligazodhassanak a bürokrácia útvesztôiben, melyre már a ház tervezésénél gondoltak 2. Hangsúlyozni kell, hogy a beszámolók ennél sokkal szélesebb körûek. Amint a bolgár jelentés rámutat: tágabb értelemben a projekt eredményei alapul szolgálnak majd az uniós intézmények felé megfogalmazandó ajánlásoknak, melyek az uniós állampolgárok jogérvényesítési gyakorlatáról és az intézmények és polgárok kommunikációjának javításáról szólnak. 5. A projekt másik újító megközelítése eredményeképpen állampolgárok és civil társadalmi szervezetek ültek le egy asztalhoz. A bevált gyakorlat szerint az állampolgári paneleket és a civil társadalom fórumait külön tartják. Minden egyes ország jelentése részletesen kitér a résztvevô állampolgárok kiválasztásának módjára, melynek során a lehetô legjobban reprezentáltak kort, nemet, képzettségi szintet, foglalkozási ágakat és földrajzi elhelyezkedést. A részt vevô szervezetek nevei is olvashatók a jelentésekben, melyek között nagy és kisebb civil szervezetek egyaránt jelen vannak megjelenítve a népesség különbözô szegmenseit: nôket, sérült embereket, illetve olyan kérdésekkel foglalkozó szervezeteket, mint az emberi jogok, környezetvédelem vagy állampolgári részvétel. Ebben az esetben a két csoport összevonása ésszerûnek bizonyult, hiszen az európai jogok védelmének és érvényesülésének különbözô módjainál egyaránt szükséges az egyéni állampolgári petíciót aláíró vagy állampolgári kezdeményezést benyújtó polgár és a többé-kevésbé szervezett egységek a megfelelô számú aláírás összegyûjtéséhez. A közös paneleknek azért is volt értelme, mert a civil szervezetek képviselôinek legalább volt némi saját vagy közvetett tapasztalata a folyamatokról, miközben az állampolgárok többségének nem volt, vagy még ne is hallott ehhez hasonlóról. 2 Az ECAS dolgozik ennek tartalmán, a Toute l Europe és a Gov2U pedig mindezek webes platformját készítik elô. 3

6 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 6 6. A Carrousel elnevezés az egyes országokban megrendezett állampolgári konzultációk innovatív technikájára utal. Szervezett állampolgári kerekasztal beszélgetésekbôl áll, ahol 8-12 ember folyamatosan helyet cserélve tárgyal, s így gazdagítja társai gondolatait. Egy kezdô megbeszélést követôen minden asztaltól egyvalaki a másik asztalhoz megy. A asztalnál maradtak összefoglalják az újonnan érkezônek az elhangzottakat, aki új gondolatokkal frissíti fel a beszélgetést. Ez a szabályos cserélôdés biztosítja a folytonosságot, ugyanakkor lehetôvé teszi újabb gondolatok beépülését. Az asztaloknál facilitátorok állnak rendelkezésre, hogy az egyes eredmények megfogalmazásában, és az új elgondolások beépülésében segédkezzenek. Ezt kiegészítve szakértôk is rendelkezésre álltak, hogy a résztvevôk esetleges kérdéseikre magyarázatot kaphassanak. Az esemény elôtt a résztvevôket információs csomagban tájékoztatták a különbözô kérdésekrôl. 7. A módszer segíti a jellemzô következtetések levonását és a prioritások kialakítását 3. Az ismétlôdések lehetôvé tették számunkra annak felmérését, hogy az állampolgári ötletek mennyire voltak fontosak. A Carrousel módszer érdekessége, hogy lehetôvé tett olyan megbeszéléseket, ahol a kezdeti lassabb folyamatok egyre aktívabbá váltak. Idônként azonban frusztrációt is okozhat, amennyiben egy jó vitát elvág a menetrendszerû csere, vagy korábban már tárgyalt szempontokat hoz be az újonnan érkezô. A módszertant illetô fô ajánlás szerint érdemes 8 fô/asztal létszámmal indulni. A szakértôk hozzájárulását általában elismerés kísérte, ugyanakkor a való élet eseményei, példái jobban segítették volna a kérdéskörök megértését. Minden esemény során valós akarat és lelkesedés mutatkozott arra, hogy a befejezetlen vitákat Brüsszelben folytassák. 3 Toute l Europe. (2011). National Report on the Citizens and CSOs panel in France: European Citizens Initiative. (A francia állampolgári és civil szervezetek paneljérôl szóló jelentés: európai állampolgári kezdeményezések) Author: Paris., p 17 4

7 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 7 8. A beszámolók és megbeszélések tanulsága szerint mûködôképes az Európai Civil Társadalom Háza, ahol uniós polgárok és civil szervezetek találkozhatnak. Az egyik bolgár résztvevô így beszélt errôl: Civil szervezet képviselôjeként azért éreztem hasznosnak a találkozót, mert az állampolgárok jelenlegi problémáira mutatott rá és útmutatást nyertem a jövôbeli munkámhoz is. Ennek másik oldala az a megjegyzés, hogy az állampolgároknak közösen is cselekedniük kell, és civil szervezetekre is szükségük van. Több ember együtt motiváltabb volna, ha tapasztalatból ismernének olyan szervezeteket, akikhez fordulhatnak. A résztvevôk felismerték annak a módszernek hozzáadott értékét is, amely összehozza az érdekelteket, például az azonos problémával küzdô embereket, hogy közösen nyújtsanak be petíciót vagy panaszt. 9. Jó, ha mindez így mûködik, de a június 18-án Párizsban rendezett találkozó beszámolója feszültségekrôl is jelent. Az Európai Unió iránti bizalmatlanság megjelenik egyes egyesületektôl különösen a lobbiktól való félelemben, amennyiben azok megfosztják az állampolgárokat a fenti eszközöktôl. Hasonló megjegyzés található az ajánlások elôtti 16. oldalon: Említésre méltó az állampolgárok ambivalens érzése a lobbik és a civil társadalom képviselôivel kapcsolatban. Esetenként a döntéshozókkal való közvetítô munkájukat értékelik, máskor úgy tekintenek rájuk, mint akik anyagi érdekeltségük miatt kihasználják az állampolgárok vágyait. 4 4 Open Society Institute Sofia. (2011). National Report on the Citizens and CSOs panel in Bulgaria: National Contact Points of the European Civil Society House. Országjelentés az állampolgári és civil szervezetek paneljérôl Bulgária: Az Európai Civil Társadalom Házának nemzeti kapcsolati pontjai. 5

8 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page Egy rövid megjegyzés az események soráról, melyet az országjelentések részletesen tárgyalnak. Minden találkozó szakértôk bevezetôjével indult, rendszerint egy uniós, és egy a nemzeti szervezôk által felkért szakértô tartott rövid ismertetôt. A résztvevôk idôt kaptak egymás megismerésére, mielôtt nekiláttak volna a megbeszélések sorozatának. Az utóbbiak témája ötféle módot bontott ki, melynek segítségével az Unióval kapcsolatos kérdéseket tárgyalták. Ez volt a délelôtti tevékenységük. Délután minden panel más szempontra összpontosított: Szófiában részletes elemzést és ajánlást dolgoztak ki arra vonatkozólag, hogy európai civil társadalom háza saját hazájukban is létesüljön, emellett általános javaslatokat tettek más államok nemzeti kapcsolati pontjainak kialakításához. A másik három panel során a résztvevôk arra koncentráltak, hogy milyen módon kezdeményezhetnek kérdéseket az állampolgárok az unióval kapcsolatban: Budapesten a fô téma az információáramlás szervezése és a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése volt. Varsóban az európai és a nemzeti ombudsman szerepére koncentráltak a résztvevôk Párizsban az európai állampolgári kezdeményezésekre fordítottak legtöbb figyelmet. A Lisszaboni Szerzôdés 11. cikkében biztosított új jogosultság, hogy ha egy éven belül legalább hét uniós tagországából egymillió feletti polgár azonos akaraton van, kérheti új törvény bevezetését. Érdemes megjegyezni a szeptember 2-án megrendezésre kerülô záróesemény miatt, hogy a Bizottság felé érkezô panaszokat és az EP-hez benyújtható petíciókat senki nem tárgyalta részletesen. 6

9 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 9 III. AZ ÁLLAMPOLGÁRI NAPOK FÔ TÉMÁI Az állampolgári napok egy olyan általános megbeszéléssel indultak, amely hidegzuhanyként hatott a szervezôkre és az uniós kommunikációs szakemberekre. A résztvevôk elôre megkaptak egy az anyanyelvükön elkésztett információs csomagot. Úgy tûnt azonban, hogy az információ önmagában elégtelen, még ha többen az elsôszámú prioritásként jelölték is meg az EU és az állampolgárok közti távolság csökkentésében (lásd a késôbbi ajánlásokat). Az ötféle csatornával kapcsolatban - melynek segítségével az állampolgárok hallathatják hangjukat, és az Európai Unió felé kérdéseket fogalmazhatnak meg - kezdetben negatív visszajelzések érkeztek, a használatukkal járó hátrányok elhalványították az elônyöket. Számos állampolgár pesszimista és nem bízik az intézményekben. A Párizsban rendezett állampolgári nap résztvevôi bizalmatlanok voltak az európai kérdésekkel kapcsolatban, mivel nem értették azok csínját-bínját. A budapesti panel egyik hangsúlyos kérdésköre volt, hogy az európai jogok nem természetesek az emberek és civil szervezetek számára, részben azért, mert sokszor nem tudják eldönteni, hogy egy adott kérdés nemzeti vagy európai jogkörbe tartozik-e. Nem magától értetôdô, hogy az állampolgárok azon csoportjai, akik az EU döntéshozó folyamatait általában távolinak, összetettnek és felülrôl lefelé irányulónak látják, hirtelen ráébredjenek uniós állampolgárságukra. Ezért a résztvevô kezdeti reakcióinak többsége negatív volt. Ennél a pontnál a bolgár beszámoló a többiek helyett is szólhatna, amikor így szól: Bulgáriában nincs meg az állampolgári jogok kiaknázásának kultúrája és szokása, ezért az ilyen eszközös használatának hatékonysága alacsony. A magyar panelben is hangot kapott hasonló vélemény. A leküzdendô akadályokat a következôk szerint csoportosították: (i) Információhiány a személy anyanyelvén. A megfelelô eszközökre vonatkozó információ- és kommunikációhiányt kiemelte a francia jelentés is, mind a bevezetés, mind pedig azok alkalmazásának területén. Más jelentésekkel egybehangzóan megállapították, hogy a résztvevôk többsége nem is hallott a lehetséges eszközökrôl az állampolgári panelek megrendezéséig. Akik tisztában voltak a lehetôségekkel, azok többnyire civil szervezetek képviselôi voltak. Lengyelországban a résztvevôk az európai és a nemzeti ombudsman szerepével kapcsolatban arról panaszkodtak, hogy egyikrôl sem tudnak eleget. 7

10 (iii) A világos eredmények hiánya. Ez is állandóan felmerülô téma volt. A varsói állampolgári napon felszólalók szerint az európai és a nemzeti ombudsman intézménye elvben válasz lehet a bürokrácia és az állampolgároktól eltávolodott uniós intézmények kérdéseire, hiszen azok az állampolgárok oldalán állnak, akik ily módon nem magukra hagyottak és bízhatnak a független és önálló ombudsmanokban. Ugyanakkor kritizálták azt a tényt, hogy a felmerülô kérések nem mindig vezetnek intézkedésekhez, amíg az ombudsman szakvéleménye nem kötelezô érvényû. A francia panel elônyösnek ítélte az állampolgári kezdeményezések lehetôségét, mely egy nemzetek feletti eszköz az emberek megmozgatására, amely azonban csak akkor lenne eredményesnek nevezhetô, ha az a Bizottság számára kötelezô érvényû volna. Az ügyintézés folya- 8 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 10 Néhány lengyel résztvevô például úgy fogalmazott, hogy az ECSH projekt egyfajta válasz arra a szükségletre, hogy a demokrácia folyamatainak elkötelezett virtuális fórum keljen életre. Az viszont azonnali igény, hogy egy ilyen lengyel honlapot is készítsenek (nem elég a már mûködô honlapok lefordított tartalma, önálló, lengyelül moderált oldalra van szükség). Mindenki egyetértett abban, hogy egy lengyelül írt, de angolul menedzselt honlap nem lesz elég hasznos. A panelek kivétel nélkül saját, nemzeti nyelvû virtuális fórumokat tartanának kielégítônek. Gyakran elhangzott az a kritikai megjegyzés is, hogy az uniós intézmények által kiadott információk, nem mindig érhetôk el saját anyanyelvükön. A franciák a nyelvi akadályt úgy jellemzik, mint ami ténylegesen gátolja például a minimum hét országból legalább egymillió aláíró összegyûjtését. Ez inkább csak a jól szervezett lobbiknak, nagy egyesületeknek sikerülhet. A magyar résztvevôk lényegesnek tartják az egyszerû és érthetôen fogalmazott hivatalos szövegeket. (ii) Túl nagy bürokrácia és elhúzódó folyamatok. Francia résztvevôk megállapítása szerint: a fenti eszközök bonyolult bevezetése tökéletes példája annak, miért nem bíznak európai kérdésekben. A magyaroknál hiányzott a megfelelô tudás az adott intézmény kompetenciájáról, valamint hátránynak tartották az elhúzódó ügyintézési folyamatokat és a várakozási idôt. Könnyen elveszik az ember a bonyolult információs hálóban. Mindemellett túlságosan elméleti az információ szolgáltatás, hiányzik belôle a gyakorlati útmutatás, például a panasz beadványok kitöltésével kapcsolatban, vagy olyan formanyomtatványoknál, amelyek anyanyelven el sem érhetôek.

11 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 11 matainak merevségét máshol bírálták. Nem értettek egyet azzal, hogy haszontalanok az olyan kezdeményezések, ahol nem sikerül összegyûjteni egy év alatt egymillió aláírót. A határidô kitolásának lehetôsége világos jelként szolgálhatna. A francia résztvevôk aggodalmaiknak adtak hangot az adatvédelem tekintetében is. Az Európai Civil Társadalom Háza és az európai intézmények elôtt álló kihívások leginkább a fenti tényezôk kombinációiból adódnak. Jól összefoglalják ezt a Szófiában rendezett civil napon elhangzó általános megjegyzések és következtetések: A résztvevôk szinte egyhangúlag egyetértettek abban, hogy az intézmények mûködésmódjáról sem a média, sem az érintett intézmények nem kommunikálnak megfelelôen. Az emberek többsége pesszimista és vonakodik az intézményrendszer igénybevételétôl, mert szerintük változás alig érhetô el, a folyamatok bonyolultak és nem áttekinthetôek, valamint hiányzik a visszajelzés is. Abban is egyeztek a vélemények, hogy amennyiben a jó mûködés pozitív példáiról és egyéni sikertörténetekrôl számolna be a média, akkor az eredményes ügyintézés reményében az emberek szívesebben vennék igénybe az intézmények szolgáltatásait. Mind európai, mind pedig nemzeti szinten hatékonyabb intézkedésekre van szükség, hogy az állampolgárok jogaikkal kapcsolatos folyamatos, nyitott, mindenki számára hozzáférhetô képzést kaphassanak. 9

12 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 12 IV. AJÁNLÁSOK A kezdeti szkeptikus és negatív véleményektôl idôvel a négy panel mindegyike fokozatosan pozitív vonásokat felismert az egyes folyamatokban. Ráébredtek, hogy azok hatékonyan használhatóak. Három fôbb csoportját fogalmazták meg az ezzel kapcsolatos ajánlásoknak: (i) Széles körû információs és kommunikációs kampány indítása különösen az európai állampolgári kezdeményezések területén. Minden jelentés egy irányba mutat. Szófiában visszatérô téma különbözô mechanizmusok használatáról és eredményességérôl szóló megfelelô információ, konzultáció és személyes élmények tapasztalatára épülô pozitív kommunikáció. Az állampolgároknak felhasználóbarát információforrásokra van szüksége nemcsak az interneten, de az írott médiában is. A varsói panel hasonlóképpen szükségesnek tartotta, hogy széles körû információs kampányokkal célozzák meg az állampolgárokat felhasználva a média kampányok különbözô eszközeit, mûhelymunkát és nyilvános vitákat. Továbbá hangsúlyozták a panelben, hogy az állampolgárok jogaival kapcsolatos képzésre, felvilágosításra több figyelmet kell fordítani különösen a fôvárostól távoli, vidéki területeken, hiszen ott nincs biztosítva mindenki számára internet hozzáférés (helyi szervezetek, ún. Európa-házak, városháza). Hasonló megfontolások miatt a magyar panel az iskoláskorú gyermekek és fiatalok képzését tartja nagyon fontosnak, akik azután szüleik felé is továbbíthatják az európai jogokkal kapcsolatos tudásukat. A különbözô panelek egybehangzó véleménye, hogy az állampolgári kezdeményezések eszköze a leghatékonyabb jog, és mint ilyet, erôs kampánnyal kell segíteni ahogy a francia résztvevôk megfogalmazták. Ennek megvalósítása során egy központi honlapot személyes kapcsolati lehetôségekkel kell megtámogatni. Az állampolgári kezdeményezések és a folyamatban lévô petíciók jegyzékének összeállítása elkerülhetôvé teszi az átfedéseket, felesleges ismétléseket, párhuzamos akciókat, ezek mellett pedig a viták, megbeszélések ösztönzéséhez támogatásra és a különbözô vélemények összegyûjtésére lenne szükség. Az állampolgári kezdeményezések tekintetében minden ajánlás felett álló legfontosabb feladat az eszköz széles körû terjesztése, megismertetése, ugyanakkor egyszerûsítése. 10

13 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 13 (ii) Hatékonyabbá kell tenni azokat az állampolgári eszközöket, amelyek a panaszkezelést, petíciók benyújtását vagy egyéb, az uniós intézmények felé történô kérdésfeltevéseket segítik. E tekintetben érdemes meghallgatni néhány ajánlást, melyek közül némelyik ismerôsen hangzik az uniós intézményeknek, míg mások új, eredeti ötletekkel rukkolnak elô. Az uniós információk szervezettsége A budapesti panel hangsúlyozta azt a problémát, hogy az állampolgárok számára készített uniós honlapok nincsen jól szerkesztve. A fô kérdés, honnan lehet tudni, hol érdemes kezdeni? E témára különös hangsúlyt helyezett a magyar panel, szerintük felhasználóbarát honlap kellene példákkal és kitöltött mintanyomtatványokkal, útmutatókkal, valamint átlátható és könnyen használható dokumentumrendszert kell kidolgozni. A dokumentumokat azonnal publikálni kellene, az állampolgári kezdeményezéseket átfogó, számmal, kódokkal ellátott jegyzékbe rendezni. Európai állampolgári kártya létrehozása Az adatvédelem szempontjait figyelembe kell venni, különösen, amikor az állampolgári kezdeményezések új jogosultságáról van szó. Az adatvédelem nem csorbulhat az egyes kezdeményezések következményeként, hiszen ahogy több panel is rámutatott ez a veszélyforrás lehetséges akadálya az uniós intézmények felé megfogalmazott kérdéseknek. A biztonságos adatkezeléshez való ragaszkodás kapcsán a francia panel európai állampolgári kártya 5 létrehozását javasolta. Az általános visszajelzés eszköze Feltételezve egy egyszerû nyilvántartást és a dokumentumok rendszerezését, lehetôvé kellene tenni azt is, hogy az állampolgárok valamilyen eszköz segítségével utánajárhassanak, milyen szintre jutott el, milyen eredményt ért el panaszuk, petíciójuk vagy kezdeményezésük. A cél ebben az esetben az, hogy az intézmények átláthatóbbá váljanak az állampolgárok és civilszervezetek számára, valamint számon kérhetôek legyenek. Egy ilyen eszköz nagyobb rugalmasságot is eredményezne. Ha volna megfelelô interakció az állampolgárok és az intézmények között, akkor elôfordulhatna, hogy valaminek a támogatásától elállnának vagy megváltoztatnák a véleményüket. 5 Nem ez az elsô alkalom, hogy egy állampolgári panel ilyen javaslattal áll elô, egy korábbi projektben is felmerült hasonló kártya bevezetésének ötlete, olyan állampolgárok számára, akik sokat költöznek az Unión belül. 11

14 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 14 Jobb szabályzást A Párizsban rendezett állampolgári nap során számba vettek olyan sajátos körülményeket, amikor az állampolgári kezdeményezések alkalmazhatóak. Olyan esetekrôl van szó, ahol valóban európai szintû kérdések merülnek fel, és nem a nemzeti, tagállami törvényhozás hatálya a meghatározó, vagyis az állampolgári kezdeményezés eszköze az európai jogrend egészét lenne hívatott fejleszteni. Az európai állampolgári jogok és kollektív kezdeményezések hatékonyabb megvalósítása Bár különbözô megfogalmazásban, de minden panel problémaként jelezte, hogy nem mindig lehet pontosan tudni, milyen következménye lesz egy panasznak, vagy az EU-val kapcsolatos kérdésfeltevésnek, rosszabb esetben a kimenet teljesen bizonytalannak tûnik. Az európai ombudsman ajánlásának kötelezô érvényûvé kellene válnia az intézmények számára, a szükséges elôírt feltételeknek megfelelô állampolgári kezdeményezésekre pedig a Bizottságnak kellene pozitív választ adni, vagy ha nem is mindent teljesíteni, de rugalmasan reagálni és alternatív javaslatokat tenni. (iii) Kollektív állampolgári akciók és az Európai Civil Társadalom Háza A szófiai panel kivételével az ajánlások döntô többsége az európai intézményeknek szólt. Minden találkozón megfogalmazódott, hogy ösztönözni kell a kollektív cselekvést európai kérdésekben, de úgy, hogy a folyamatokat ne sajátítsák ki erôs lobbik. Össze kell találkoznia az európai kérdésekben, folyamatokban tapasztalt állampolgároknak azokkal, akiknek még nincs megfelelô rálátásuk. Nagyon lényeges a nyelvi és kulturális határok leküzdésének támogatása. Bulgáriában sorra vették az Európai Civil Társadalom Házának három fô pillérét (civil társadalom, állampolgári jogok, állampolgári részvétel), majd egy negyediket is javasoltak, a civil szakértelmet. A szófai panel igyekezett megvalósítani azt, amirôl beszéltek, és az állampolgároknak és civil szervezetek számára nyújtandó feladatok részletes gyûjteményét állították össze a bolgár európai civil ház részére. Bár az alábbi ajánlás meglehetôsen ambiciózusnak tûnik, az egyetlen igazán kézzelfogható válasz a panelek kezdeti igényére (a civileknek megfelelô közelségben, anyanyelvükön kell helyet kell biztosítani ). A Ház tervezésének és mûködésének tekintetében fontos, hogy legyen valós fizikai és virtuális területe is. Hangsúlyos az irodaépület kézzelfogható volta, melyhez helyi infrastruktúrát kell építeni vagy olyan mobil szolgáltatásokat tervezni, amelyek a népesség lehetô legnagyobb szeletét képesek elérni. A Háznak ki kell aknáznia a civil szervezetek és egyetemek rendelkezésre álló szakértelmét és forrásait. Állandóan elérhetônek 12

15 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 15 kell lennie állampolgárok és civil szervezetek felé egyaránt, személyes szolgáltatásokkal kielégítve e két egyedi csoport sajátos szükségleteit. Adatbázist kell mûködtetni a kezdeményezésekrôl és a legjobb gyakorlati megvalósításokról, lehetôségeket és szakértôk elérhetôségét kínálni különbözô területeken. Politikailag semleges, ingyenes (legalábbis részlegesen ingyenes) szolgáltatásokra van szükség. A ház hatékony mûködését nagymértékben segítené egy biztos, a különbözô csatornákat (elektronikus, írott média, internet) bevonó kommunikációs stratégia. Ezt egészítené ki a más tagállamokban mûködô kapcsolati pontok hálózatával való élô párbeszéd. A Ház finanszírozása és az, hogy ki felé lenne felelôs, még nyitott kérdés. A szereplôk a kapcsolati pontok személyzete, partnereik és a háznak otthont adók. Szükség van adminisztratív személyzetre, az uniós jog és más területek szakértôire, mediátorokra, gyakornokokra és önkéntesekre. Az elnök vagy igazgató magas rangú tisztviselô legyen. Az iroda napi munkájának végzéséhez kisebb városokban szoros kapcsolatokat létesíthet civil szervezetekkel, közösségi központokkal. 13

16 szintézis magyar:layout 1 10/21/11 2:29 PM Page 16 V. KÖVETKEZTETÉSEK Az országjelentések ajánlásai egyöntetûen lépéseket sürgetnek az EU és állami hatóságok részérôl is. A projekt következtetése, hogy sem Európa sem demokráciája nincs jó állapotban. A lengyel beszámoló egyik ajánlása mind a négy panel kezdeti pesszimizmusát tükrözi: A sztereotípiák és a motiváltság szintje miatt (vonakodás az alulról kezdeményezéstôl) az a veszély fenyeget, hogy a demokrácia eszközeit nem használja ki az európai társadalom, s azok így élettelen folyamatokká válhatnak. Mindazáltal valamennyi panel változtatott kezdeti pesszimizmusán és különbözô ajánlásokkal álltak elô. Számos ajánlás új nézôpontból tekint az EU intézményei számára ismerôs kérdésekre, más ajánlások eredeti vagy radikális hangot ütnek meg Az ECAS partnerszervezeteivel együtt azon lesz, hogy a négy jelentést és a szintézis beszámolót javaslataikkal együtt az EU döntéshozói, és minden egyéb érdekelt elé tárják a szeptember 2-án megrendezésre kerülô európai eseményen. 14

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

ADD Alrendszer definíciós dokumentum

ADD Alrendszer definíciós dokumentum ADD Alrendszerdefiníciósdokumentum 1.Alrendszermegnevezése: ALTERnatíva 2.Tagok,elérhetőségek: MénesiDóra20/4202269,menesi.dora@gmail.com JuhászKatalin20/8064068,juhasz.katica@gmail.com IzsákAnna30/3694555,a.izsakanna@gmail.com

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tudásbázis a közgazdasági szférában

Tudásbázis a közgazdasági szférában Nagy Zsuzsanna Tudásbázis a közgazdasági szférában Archívumok a Corvinus Egyetemen környezete: körkép a digitális tudástárakról Budapest, 2009. november 25 Az egyetemek alapvető feladata Oktatás (hagyományos,

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben