Építészmérnök alapszak (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építészmérnök alapszak (BSc)"

Átírás

1 Építészmérnök alapszak (BSc)

2 "Csak azok igazolhatják a hagyomány létezését és életerős voltát, akik a jövő felé fordulnak... ma létfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely egy időben fogja fel a múltat és a jövendőt." (Kenzo Tange) Ha nálunk tanulsz, megszerezheted azt a tudást, melynek segítségével a jövőnek szóló épületeket tervezheted. "Az építészet térbe emelt korakarat." (Mies van der Rohe) Válaszd a Pollack építészmérnök képzését, hogy részese lehess a téged körülvevő épített környezet formálásának. "Az isten a részletekben lakik" (Mies van der Rohe) A megszerzett építészmérnöki ismereteiddel nem okoz majd gondot egy-egy épület legapróbb részleteinek a megtervezése sem. A képzés célja A képzés célja olyan építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítő tevékenység (kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, szakhatósági munka, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretek birtokában a képzés második ciklusban, mesterszakon (MSc) történő folytatására. A pécsi képzés különlegessége egyetemváros, diákváros, építészet ma, népi építészeti felmérő tábor, pollack expo, pécsi építészeti hallgatói triennále, international phd & dla symposium, hazai és nemzetközi konferenciák, energiadesign, műhelyképzés, szakorientált, pollack summer specials, workshop, műszaki könyvtár, égervölgy, építész jamboree, gólyabál, szakest, foci hb, borutca, sétatér, papucs, sufni, nappali, pollack rekonstrukció, pollack kolesz, pollack café Ez mind rád vár, ha a pécsi, nemzetközi trendekre is figyelő képzést választod. A képzés típusa és ideje Nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses 8 félév Levelező költségtérítéses 8 félév A szakképesítés megnevezése az oklevélben építészmérnök (Architectural Engineering) Szakirány(ok) nincs szakirány 1 Oldal

3 A képzés felépítése: A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök szerint a fontosabb tantárgyakkal épül fel a képzés. 1. természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, mechanika, statika szilárdságtan, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, számítógépek alkalmazása 2. gazdasági és humán ismeretek (24 kredit): filozófia, szociológia - városszociológia, közgazdaságtan, építészettörténet, építészetelmélet, építési jogi ismeretek, építési menedzsment, EU ismeretek, építészeti alapismeretek, művészettörténet, 3. szakmai törzsanyag (96 kredit): építészeti rajz, szabadkézi rajz, mintázás modellezés, szín és térkompozíció, épületszerkezetek, építőanyagok, épületfizika, hő és páratechnika, akusztika szellőzés és világítás, épületgépészet, tartószerkezetek szerkezettervezés, mérnöki faszerkezetek, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, építéskivitelezés szervezés, építéstechnológia, épülettervezés, komplex tervezés, komplex akadálymentesítés, településtervezés, geodézia, alapozás 4. differenciált szakmai ismeretek (78 kredit): ökológia az építészetben, táj és kerttervezés, műemlékvédelem, épületenergetika, belső terek építészete, épületszerkezetek felmérése 5. szabadon választható ismeretek (12 kredit): - kreatív rajz, speciális rajz, műalkotások elemzése, számítógéppel segített építészeti tervezés, vizuális és környezetkultúra, építészeti modellezés (modellezés és fotózás), számítógépes grafika, ábrázoló geometriai alkalmazások, építészet és társművészetei népi és vidéki építészet, képzőművészeti alapismeretek, spanyolország építészet-és művészettörténete, alakrajz - építészeti felmérés, falurekonstrukció, bútortörténet és tervezés, templomtoronyszerkezetek, ökoépítészet, energiadesign az épületgépészetben épületszerkezetekben településtervezésben, dinamikus szimulációval segített Energiadesign tervezés - építéskivitelezés a gyakorlatban, számítógép alapú költségvetés tervezés - építési ütemtervezés menedzsment, számítógép alapú épületinformációs modellezés, közlekedéstervezés alapjai, közúti forgalomtechnika, innovációmenedzsment, innovációmenedzsment a gazdasági életben, vállalkozási ismeretek vállalkozás a kivitelezésben, építési szakértés, közbeszerzési beruházási ismeretek 6. szakmai gyakorlatok: képzőművészeti tábor, tervezési alkotótábor, geodéziai mérőgyakorlat, tervezőirodai gyakorlat, szakmai gyakorlat építkezésen. A hallgatók tanulmányaik zárásaként diplomatervet és szakdolgozatot (15 kredit) készítenek. 2 Oldal

4 A végzett hallgatók az alábbi területeken tevékenykedhetnek: Alapfokozat birtokában az építészmérnökök képesek: - építési műszaki dokumentáció készítésére, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok alkalmazására, építészeti rajz, modellezés, prezentáció készítésére, - alapvető hardver és szoftver ismeretek birtokában számítógép és mérnöki programok kezelésére, legalább egy CAAD (építészeti tervezést segítő komplex számítógépes) program felhasználói szintű alkalmazására, - az épületfizikai és környezeti hatások, problémák kezelésére, az épületek funkcionális összefüggéseinek felismerésére és alkalmazására, - szakirányú tevékenységük során a széles körben használatos, épületszerkezetek felhasználási területeinek és műszaki teljesítményeinek figyelembevételére, - kisebb léptékű magasépítési tartószerkezetek (ideértve statikailag határozott és határozatlan szerkezeteket is) önálló erőtani és kiviteli tervezésére kézi és számítógépes módszerekkel a hatályos szabványok szerint, - építési műszaki tervdokumentáció biztos olvasására és értelmezésére, beleértve, hogy az adott épület a funkciónak megfelel-e, tartószerkezete a várható mechanikai igénybevételeknek ellenáll-e, a választott épületszerkezetek eleget tesznek-e a tőlük elvárható és a szabályozásban előírt követelményeknek, valamint esztétikusan illeszkednek-e a környezetükbe, - az építési tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakma szerinti megosztására, a tervezési (társtervezők) és kivitelezési folyamat szereplőiből álló munkacsoportokkal való együttműködésre, - az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki, gazdasági, akadálymentesítési, minőségügyi, jogi ismeretek együttes alkalmazására, - a létesítménygazdálkodáshoz, - fenntartáshoz, az épületállomány üzemeltetéséhez szükséges műszaki, gazdasági, szervezési ismeretek alkalmazására, - az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására, - új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére. Munkaerő-piaci pozíciók A hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő lehetőségek, projektek várják az építészmérnököket Science Building, EKF projektek, Zsolnay Kulturális Negyed, RATI, Pollack Expo, Látogatóközpont Világörökség ezen kívül rengeteg hazai építészeti tervpályázat Békéscsaba Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karának campus bővítése, Ulcisia Castra - Régészeti témapark és Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kecskemét Főtér és környezetének megújítása nemzetközi építészeti tervpályázatok 320 Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ, Green Boulevards Parkways for the Third Millennium, Spacemaker - építész hallgatói pályázat a 13. Velencei Biennále, Holcim Awards, Blue Economics, Solar Decathlon 3 Oldal

5 Szakmai lehetőségek a hallgatók számára - továbbtanulás karon belül - MSc (Szerkezettervező építészmérnök MSc, Tervező építészmérnök MSc, Településmérnök MSc) - mérnöktanár - mester fokozat szerzése mérnök tanári szakon - továbbtanulás karon belül - PhD vagy DLA (Breuer Marcell Doktori Iskola) - bekapcsolódás tudományos munkába a szakhoz tartozó kutatóműhelyben (Energiadesign Tanszék Energiadesign Műhely Szentágothai kutatókomplexum - energiahatékony és fenntartható lakó és középülettervezés, településtervezés, épületgépészet, dinamikus szimulációkkal segített tervezés, klíma- és energiakoncepció tervezés, energiahatékony szerkezet- és épületburok tervezés, az épületaerodinamika, épületbionika, vernakuláris építési pincípiumok, a parametrikus épületszerkezet tervezés és épületszerkezeti hőtechnikai szimulációk, valamint CDF áramlástani szimulációk) - műhelymunka szakmai gyakorlat (Építészmérnöki Szakmai Intézet - Épületszerkezettan Tanszék, Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék, Energiadesign Tanszék) - külföldi ösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíjak, külföldi szakmai gyakorlat (Erasmus, Erasmus Job) - Erasmus külföldi tanulmányi ösztöndíj (Ausztria Graz / Dánia Risskov / Franciaország Grenobl, Tours / Németország Braunschweig, Dortmund, Würzburg, München / Olaszország Cagliari, Venezia / Spanyolország Burgos, Valencia) - idegen nyelvű képzések szakmai tárgyak idegen nyelven (Műszaki Szaknyelvi Lektorátus, Energy Design - Ecological Organic Technologies, Pollack Summer Specials) - hazai és nemzetközi workshop - Würzburgi hét a Pollackon, Burok workshop, Temporary city_pecs2010szék, SMART City, Temporary city - Ruhr2010, Budapesti fürdők spiritusza, Duna Műhely - ipari partnerrel való együttműködés keretében un. kooperatív képzésben való részvétel (Pollack Expo, Wienerberger szakmai kirándulás, STO szakmai napok ) - céges kapcsolatok hazai és nemzetközi nagyvállalati gyakorlat - tanulmányutak és termelési gyakorlat teljesítése bel-, és külföldön - saját szakterületeken kívüli szakirány felvétele (logisztika, minőség-, és vállalkozói menedzsment) - campus kredit - "többlet-tantárgy" felvétele saját vagy más szakon, vagy az egyetem más karán - speciális ismereteket nyújtó képzésekben való részvétel, pl. CISCO Hálózati Akadémia, ECDL, EIB (Épületfelügyeleti Rendszer) tanfolyamok - bekapcsolódás diákköri munkába, hazai és nemzetközi versenyekbe - hazai és nemzetközi konferenciák Mandulavirágzás, International PhD & DLA Symposium, Építészet és Kontextus, MATEP - tehetséggondozás Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), Juhász Jenő Szakkollégium (JJSZ) 4 Oldal

6 - szakmai, tudományos műhely b2 Innovációs Hallgatói Csoport (b2) Makovecz emlékest, Építész Jamboree, belváros.like Jelentkezés feltétele - Felvétel rendje Az általános jelentkezési feltételeken kívül: 1. Rajz alkalmassági vizsga (a maximális 30 pontból minimum 13 pont elérése a feltétel) - Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása (120 perc/ A2 méret/ ceruza) A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria) - Rekonstrukciós feladat (15 perc/a4 méret/ceruza) A felvételizők Mongerendszerben ábrázolt testek képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból. 2. Pályaalkalmassági beszélgetés (10 perc) A beszélgetés célja a jelentkező műveltségének, szakmai érdeklődésének felmérése. Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van Építészmérnöki Szakmai Intézet Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék dr. Horváth Magdolna operatív szakfelelős, adjunktus telefon: / (mellék) 5 Oldal

7 Amit még nyújtani tudunk - kollégiumi elhelyezés - térítésmentes idegen nyelvi képzésben való részvétel, nyelvvizsga lehetőségek (államilag elismert általános nyelvvizsga BME, ÖSD, CAMBRIDGE, TELC és államilag elismert általános nyelvvizsga BME, LEXINFO, ZÖLD ÚT) - az egyetem és a kar könyvtárainak és sportlétesítményeinek használata - internet hozzáférés - nemzetközi diákigazolvány - számos szolgáltatás - tanácsadás, melyeket a központi hallgatói szolgáltató iroda nyújt (lásd a weboldalon) - PTE PMMIK Hallgatói Önkormányzat (Pollack HÖK) 6 Oldal

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011 K észítette a Kft.

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben