Építész osztatlan mesterszak (MSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építész osztatlan mesterszak (MSc)"

Átírás

1 Építész osztatlan mesterszak (MSc)

2 Csak azok igazolhatják a hagyomány létezését és életerős voltát, akik a jövő felé fordulnak... ma létfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely egy időben fogja fel a múltat és a jövendőt." (Kenzo Tange) Ha nálunk tanulsz, megszerezheted azt a tudást, melynek segítségével a jövőnek szóló épületeket tervezheted. "Az építészet térbe emelt korakarat." (Mies van der Rohe) Válaszd a Pollack építész osztatlan mester képzését, hogy részese lehess a téged körülvevő épített környezet formálásának. "Az isten a részletekben lakik" (Mies van der Rohe) A megszerzett építészeti ismereteiddel nem okoz majd gondot egy-egy épület komplex megtervezése sem. A képzés célja A képzés célja olyan építészek képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezési feladatait, megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellenőrizzék ezek építését, épületfenntartási és felújítási feladatokat végezzenek, műemlékvédelmi feladatokat lássanak el, képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak, ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását, továbbá alkalmasak legyenek tanulmányaik PhD vagy DLA képzés keretében való folytatására. A pécsi képzés különlegessége egyetemváros, diákváros, építészet ma, népi építészeti felmérő tábor, pollack expo, pécsi építészeti hallgatói triennále, international phd & dla symposium, hazai és nemzetközi konferenciák, energiadesign, műhelyképzés, szakorientált, pollack summer specials, workshop, műszaki könyvtár, égervölgy, építész jamboree, gólyabál, szakest, foci hb, borutca, sétatér, papucs, sufni, nappali, pollack rekonstrukció, pollack kolesz, pollack café Ez mind rád vár, ha a pécsi, nemzetközi trendekre is figyelő képzést választod. A képzés típusa és ideje Nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses 10 félév A szakképesítés megnevezése az oklevélben építész (Architecture) Szakirány(ok) nincs szakirány 1 Oldal

3 A képzés felépítése: A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök szerint a fontosabb tantárgyakkal épül fel a képzés: 1. természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, mechanika, statika szilárdságtan, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, számítógépek alkalmazása - CAD 2. gazdasági és humán ismeretek (35 kredit): filozófia, szociológia - városszociológia, közgazdaságtan, építészettörténet, építészetelmélet, építési jogi ismeretek, vállalkozói ismeretek - építési menedzsment, építészeti alapismeretek, művészettörténet, építőművészet 3. szakmai törzsanyag (117 kredit): építészeti rajz és grafika, szabadkézi rajz, mintázás modellezés, szín és térkompozíció, épületszerkezetek, építőanyagok, épületfizika, hő és páratechnika, akusztika szellőzés és világítás, épületgépészet, tartószerkezetek, szerkezettervezés, mérnöki faszerkezetek, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, építéskivitelezés szervezés, építéstechnológia, kompozíció, épülettervezés, komplex akadálymentesítés, településtervezés (bevezetés és elmélet), geodézia, alapozás 4. differenciált szakmai ismeretek (103 kredit): építészeti alapismeretek, épület- és településtervezési gyakorlatok, tervezéselmélet és tervezés módszertan, ökológia az építészetben, táj és kerttervezés, műemlékvédelem, épületenergetika, belsőépítészet, formatervezés, bútortervezés, komplex tervezés, épületszerkezetek tervezése 5. szabadon választható ismeretek (15 kredit): - kreatív rajz, speciális rajz, műalkotások elemzése, számítógéppel segített építészeti tervezés, vizuális és környezetkultúra, építészeti modellezés (modellezés és fotózás), számítógépes grafika, ábrázoló geometriai alkalmazások, építészet és társművészetei népi és vidéki építészet, képzőművészeti alapismeretek, spanyolország építészet-és művészettörténete, alakrajz - építészeti felmérés, falurekonstrukció, bútortörténet és tervezés, templomtoronyszerkezetek, ökoépítészet, energiadesign az épületgépészetben épületszerkezetekben településtervezésben, dinamikus szimulációval segített Energiadesign tervezés - építéskivitelezés a gyakorlatban, számítógép alapú költségvetés tervezés - építési ütemtervezés menedzsment, számítógép alapú épületinformációs modellezés, közlekedéstervezés alapjai, közúti forgalomtechnika, innovációmenedzsment, innovációmenedzsment a gazdasági életben, vállalkozási ismeretek vállalkozás a kivitelezésben, építési szakértés, közbeszerzési beruházási ismeretek 2 Oldal

4 6. szakmai gyakorlatok: képzőművészeti tábor, tervezési alkotótábor, geodéziai mérőgyakorlat, tervezőirodai gyakorlat, szakmai gyakorlat építkezésen A hallgatók tanulmányaik zárásaként diplomatervet és szakdolgozatot (30 kredit) készítenek. A végzett hallgatók az alábbi területeken tevékenykedhetnek: A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket kielégítő építészeti tervek elkészítésére, - a tervezési munkához szükséges képességek birtokában településtervezési és épülettervezési feladatok elvégzésére, - a magasépítési tartószerkezetek önálló erőtani tervezésére és ellenőrzésére a vonatkozó előírások alapján, - a jó környezet tartós fejlesztését biztosító tervezési feladatok megoldására, - az építész szakma és az építész társadalmon belüli szerepének megértésére, a társadalmi igények megfogalmazására, különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő koncepciótervek készítése során, - az épület használói igényeinek kielégítéséhez szükséges tervek készítésére, mely figyelembe veszi az akadálymentesítés feladatait, valamint a költségtényezők és a jogszabályok alkotta korlátokat is, - a tradicionális ábrázolási készség; az építészeti rajz, modellezés, prezentáció - mint kommunikációs képesség - birtokában munkájuk ismertetésére, - megfelelő tanulmányi eredmény és felvételi vizsga alapján a PhD és DLA képzésben való részvételre, - új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére; Munkaerő-piaci pozíciók hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő lehetőségek, projektek várják az építészmérnököket Science Building, EKF projektek, Zsolnay Kulturális Negyed, RATI, Pollack Expo, Látogatóközpont Világörökség ezen kívül rengetek hazai építészeti tervpályázatok Békéscsaba Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karának campus bővítése, Ulcisia Castra - Régészeti témapark és Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kecskemét Főtér és környezetének megújítása nemzetközi építészeti tervpályázatok 320 Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ, Green Boulevards Parkways for the Third Millennium, Spacemaker - építész hallgatói pályázat a 13. Velencei Biennále, Holcim Awards, Blue Economics, Solar Decathlon 3 Oldal

5 Szakmai lehetőségek a hallgatók számára 1. továbbtanulás karon belül - MSc (Szerkezettervező építészmérnök MSc, Tervező építészmérnök MSc, Településmérnök MSc) 2. mérnöktanár - mester fokozat szerzése mérnök tanári szakon 3. továbbtanulás karon belül - PhD vagy DLA (Breuer Marcell Doktori Iskola) 4. bekapcsolódás tudományos munkába a szakhoz tartozó kutatóműhelyben (Energiadesign Tanszék Energiadesign Műhely Szentágothai kutatókomplexum - energiahatékony és fenntartható lakó és középülettervezés, településtervezés, épületgépészet, dinamikus szimulációkkal segített tervezés, klíma- és energiakoncepció tervezés, energiahatékony szerkezet- és épületburok tervezés, az épületaerodinamika, épületbionika, vernakuláris építési pincípiumok, a parametrikus épületszerkezet tervezés és épületszerkezeti hőtechnikai szimulációk, valamint CDF áramlástani szimulációk) 5. műhelymunka szakmai gyakorlat (Építészmérnöki Szakmai Intézet - Épületszerkezettan Tanszék, Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék, Energiadesign Tanszék) 6. Erasmus külföldi tanulmányi ösztöndíj (Ausztria Graz / Dánia Risskov / Franciaország Grenobl, Tours / Németország Braunschweig, Dortmund, Würzburg, München / Olaszország Cagliari, Venezia / Spanyolország Burgos, Valencia) 7. idegen nyelvű képzések szakmai tárgyak idegen nyelven (Műszaki Szaknyelvi Lektorátus, Energy Design - Ecological Organic Technologies, Pollack Summer Specials) 8. hazai és nemzetközi workshop - Würzburgi hét a Pollackon, Burok workshop, Temporary city_pecs2010szék, SMART City, Temporary city - Ruhr2010, Budapesti fürdők spiritusza, Duna Műhely 9. ipari partnerrel való együttműködés keretében un. kooperatív képzésben való részvétel (Pollack Expo, Wienerberger szakmai kirándulás, STO szakmai napok ) 10. céges kapcsolatok hazai és nemzetközi nagyvállalati gyakorlat 11. tanulmányutak és termelési gyakorlat teljesítése bel-, és külföldön 12. saját szakterületeken kívüli szakirány felvétele (logisztika, minőség-, és vállalkozói menedzsment) 13. campus kredit - "többlet-tantárgy" felvétele saját vagy más szakon, vagy az egyetem más karán 4 Oldal

6 14. speciális ismereteket nyújtó képzésekben való részvétel, pl. CISCO Hálózati Akadémia, ECDL, EIB (Épületfelügyeleti Rendszer) tanfolyamok 15. bekapcsolódás diákköri munkába, hazai és nemzetközi versenyekbe 16. hazai és nemzetközi konferenciák Mandulavirágzás, International PhD & DLA Symposium, Építészet és Kontextus, MATEP 17. tehetséggondozás Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), Juhász Jenő Szakkollégium (JJSZ) 18. szakmai, tudományos műhely b2 Innovációs Hallgatói Csoport (b2) Makovecz emlékest, Építész Jamboree, belváros.like Jelentkezés feltétele - Felvétel rendje Az általános jelentkezési feltételeken kívül: 1. Rajz alkalmassági vizsga 1.1. Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása (90 perc, A2 méret, ceruza) A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria). Az elbírálás szempontjai: - a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva) - a kompozíció - arányrend helyessége - rajzi mívesség, plaszticitás 1.2. Kétdimenziós tervezési alapgyakorlat (90 perc, A3 méret, ceruza) A felvételizők irányított tervezési feladatot kapnak. A felvételiző feladata egy épület látványtervének elkészítése megadott szempontok szerint. - Az elbírálás szempontjai: - eredetiség, gondolatiság, szellemesség - a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva) - a kompozíció - rajzi mívesség, plaszticitás 5 Oldal

7 1.3. Rekonstrukciós feladat (20 perc, A4 méret, ceruza) A felvételizők Monge-rendszerben ábrázolt test képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból. Az elbírálás szempontjai: - a rekonstrukció helyessége - a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva) - rajzi mívesség, plaszticitás 2. Pályaalkalmassági beszélgetés (10 perc) A beszélgetés célja a jelentkező műveltségének, szakmai érdeklődésének felmérése. Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van Építészmérnöki Szakmai Intézet Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék dr. Horváth Magdolna operatív szakfelelős, adjunktus telefon: / (mellék) Amit még nyújtani tudunk - kollégiumi elhelyezés - térítésmentes idegen nyelvi képzésben való részvétel, nyelvvizsga lehetőségek (államilag elismert általános nyelvvizsga BME, ÖSD, CAMBRIDGE, TELC és államilag elismert általános nyelvvizsga BME, LEXINFO, ZÖLD ÚT) - az egyetem és a kar könyvtárainak és sportlétesítményeinek használata - internet hozzáférés - nemzetközi diákigazolvány - számos szolgáltatás - tanácsadás, melyeket a központi hallgatói szolgáltató iroda nyújt (lásd a weboldalon) - PTE PMMIK Hallgatói Önkormányzat (Pollack HÖK) 6 Oldal

Építészmérnök alapszak (BSc)

Építészmérnök alapszak (BSc) Építészmérnök alapszak (BSc) "Csak azok igazolhatják a hagyomány létezését és életerős voltát, akik a jövő felé fordulnak... ma létfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely egy időben fogja fel a múltat

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM

TÁJÉKOZTATÓ. Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete. Friedensreich Hundertwasser TÁJÉKOZTATÓ Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZENT ISTVÁN EGYETEM BUDAPEST, 1147

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS

BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS BUDAPEST 2014 PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MARKÓ BALÁZS DLA EGYETEMI DOCENS PÁLYÁZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron, 2007. 1 I. Adatlap

Részletesebben

NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK

NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK NAPPALI TELEPÜLÉSMÉRNÖKI SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS A szak megnevezése: nappali településmérnöki Az oklevélben feltüntetett szakképzettség: településmérnök településmérnöki szakirány (TELEP) építményfenntartó

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011 K észítette a Kft.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak

MŐSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŐSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Alap- és osztatlan képzések (nappali, levelező és távoktatás munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Tartalomjegyzék Alapképzés

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben