Közösségi pedagógiai gyakorlat felkészítő előadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi pedagógiai gyakorlat felkészítő előadás"

Átírás

1 Czető Krisztina, Dr. Mészáros György, Közösségi pedagógiai gyakorlat felkészítő előadás tavasz

2 /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről... szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat...

3 A közösségi szolgálat mint tanulás Segítő, konstruktív tevékenység, az ezt kísérő tanulási folyamat és a tapasztalatokra történő tudatos reflexió összekapcsolását jelentő tapasztalati tanulás. 1. Megszoksz, vagy megszöksz : pályaorientáció az első valóság-sokk 2. Szerep szocializáció: a reflektív résztvevő, a problémamegoldó és partneri együttműködő szerepek Én-hatékonyság 3. Tapasztalati tanulás:. társadalmi folyamatokra történő érzékenyítés és egy professzióra történő szocializáció

4

5 A közösségi gyakorlat hagyománya 60-as, 70-es évek USA, 90-es években megerősödő gyakorlat közösségi szolgálat: az egyetem társadalmi helye és szerepe, a tudás és a közösségek összekapcsolása közösségi elköteleződés, bevonás, bevonódás különféle formái tanárképzésben: találkozás a tanulók közösségeivel, a különféle tanulókkal a tanári hivatás társadalmi szerepének megerősítése társadalmi igazságosság szempontja tapasztalati tanulás tanulás a mindennapi élettel, életből formák: szolgálat, kutatás közösségekkel, részvétel már működő társadalmi-pedagógiai programokban, együttélés közösségekkel stb.

6 Alapértékek a közösségi pedagógiai gyakorlat során SOKSZÍNŰSÉG ÉS TÁRSADALMI TUDATOSSÁG EGYÉNI FEJLŐDÉSI ÉS TANULÁSI UTAK A REFLEKTÍV SZAKEMBER ETIKUS SZAKMAI MUNKA

7 Sokszínűség tágan értelmezett pedagógiai tevékenység Gyermekek, fiatalok csoportjainak életéhez kötődő tevékenységek: szakkörök, foglalkozások, programok tervezése, szervezése és részvétel a programokon, gyermekotthonok, segítő szervezetek munkájába való bekapcsolódás, tevékenységek hátrányos helyzetű/ nehéz helyzetben lévő fiatalokkal: önkéntesség tanodákban egyéni fejlődés, tanulás támogatása szervezeti keretek között. tudatos választás: sokszínűség, valami más kipróbálása támogatott keretek között

8 Intézmények Szervezetek Közösségek iskolák X klasszikus tanári tevékenység, oktatás, iskolai adminisztratív feladatok kollégiumok kollégiumi-, tanulószobai felügyelet tanodák szaktárgyi tanítás művelődési központok adminisztratív és szervezési feladatok, személyes találkozások hiánya egyházi intézmények kizárólag hitéleti tevékenység az egyház tanainak továbbadása alapítványok civil szervezet ifjúsági szervezet fiatalokat segítő csoportok egyházi közösségek adminisztratív és szervezési feladatok, személyes találkozások hiánya adminisztratív és szervezési feladatok, személyes találkozások hiánya adminisztratív és szervezési feladatok, személyes találkozások hiánya adminisztratív és szervezési feladatok, személyes találkozások hiánya kizárólag hitéleti tevékenység, az egyház tanainak továbbadása osztálytermi közegből kiragadó tevékenység szakkör, program, kirándulás szervezése, tervezése és részvétel a megvalósításban segítő pedagógiai/nevelői tevékenység, foglalkozások segítése, tartása

9 Reflektív szakember a pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan elemző gondolkodás az önellenőrzés, és az ezen alapuló fejlesztés alapja (Szivák, 2010 és 2014). Mi történt az adott helyzetben? Miért történt? Miért döntöttem amellett, hogy? Hogyan hoztam meg döntéseimet? Mit tennék másként? Mi játszódott lebennem? Hogyan láttak engem, és én hogyan láttam a környezetemet?

10

11 1. szint: A leíró mesélő A reflexió példákat kínál a megfigyelt viselkedésről, megmutatja a Amikor Stewart-ot reggel behozta az édesanyja az iskolába, úgy tűnt, csak megfigyelt személyek tulajdonságait, azonban nem ad betekintést a felszíni az ajtóig kíséri, majd gyorsan elmegy. Nem segített levenni Stewart kabátját, viselkedés mögött meghúzódó okokra, a megfigyelés egydimenziós nem nézte meg megvan-e az uzsonnája, és nem várta meg, hogy megtalálja többnyire a látott és hallott dolgok megismétlése. a tanárait. Talán a szülei csak rontanak Stewart fogyatékosságán. Az adott szituáció egyetlen aspektusára fókuszál. A személyes nézeteket erős igazságonként kezeli. Vajon vannak e szabályok az iskolában a gyermekek kíséréséről? Vajon, milyen okok állhattak az anya viselkedésének hátterében? 2. szint: A megemlítő A megfigyelések alaposak, azonban nem ágyazódnak tágabb kontextusba. Ma az idősebb tanulókkal dolgoztam, a évesekkel, akik középsúlyos Meggyőző kritikai megfigyelő egy szempontból, azonban elszalasztja a értelmi sérültek. Egy lánynak segítettem, aki összerak különböző eszközöket, tágabb kontextus vizsgálatát. talán így majd talál munkát a jövőben. Nem vagyok benne biztos, hogy Nem következetesen értelmezi a helyzeteket, személyes nézeteit és hiteit valaha képes lesz ellátni önmagát, talán egy otthon a legjobb számára. bizonyítékokként kezeli. Mit jelenthet a felnőtt lét ennek a lánynak? Melyek a meghatározó értékek a társadalomban a munkáról, és hogyan alakítja ez elvárásainkat ezzel a lánnyal szemben? 3. szint: A szakértő gondolkodó Több szempontból közelít a látottak felé, és tágabb kontextusba helyezi a Ma részt vettem a tantestületi értekezleten. Körbenézve felismertem, hogy látottakat. míg a tantestület minden tagja fehér, addig a gyerekek többsége fekete. Felismeri az esetleges ellentmondásokat, és rámutat, hogy a helyzetek az Habár úgy tűnik, hogy a tanárok jól kijönnek a gyerekekkel és a családokkal adott kontextustól és külső tényezők sokaságától függnek. is, a származás és hatalom kérdése nem hagyható figyelmen kívül. Vajon mit Pontos következtetéseket von le, rámutat saját és a környezet felelősségére az adott szituációban. jelent számomra fehér nőként egy olyan közösségben dolgozni, ahol a Érvelését megfigyeléseivel támasztja alá. diákjaim többsége fekete? A helyi iskola sokkal inkább sokszínű, mint az én iskolám volt, most látom korábbi tapasztalataim kettőségét. Vajon mi az én szerepem tanárként abban, hogy segítsek ezeknek a gyerekeknek?

12 Etikus szakember szolgálat önkéntesség társadalmi szerepvállalás még nem tanár, de készülve a tanári szerepre felelősség azokért, akikkel foglalkozol segítség és támogatás etikai kérdések a VÁLASZTÁS jelentősége, szempontok kilépés a saját közegből segítő tevékenység tanulási lehetőség tágan értelmezett közösséghez kötöttség

13 Gyakorlati lépések Egyéni fejlődési tanulási terv: személyes fejlődés és tanulási folyamat megtervezése: előzetes tapasztalatok / ismeretek elvárások / célok Tudatos választás: releváns és jelentőségteljes tevékenység végzése a közösségen belül, mely kapcsolódik a közösségi igényeihez, a felelősségteljes társadalmi tanulás / érzékenyítés: aktív társadalmi felelősségvállasára ösztönöz, lehetőséget biztosít és felkészít a reflektív gondolkodásra az egyén a szakterületéhez illeszkedő tevékenységet végez

14 Hány órát jelent a közösségi gyakorlat? rugalmas, kontextustól függő keretek között: 30 óra kb óra aktívan gyermekekkel, fiatalokkal töltött munka 10 óra felkészülés, adminisztráció, reflexió

15

16 A napló Dátum: Tevékenységek: Óraszám: Reflexió:

17 Záró reflexió Az adott tevékenység hogyan hatott Önre? kihívások eredmények Nehézségek/döntési helyzetek: Hogyan oldotta meg a felmerülő problémákat? Miért és hogyan döntött? Megvalósult tanulási eredmények: Mit tervezett (EFTT) és mi valósult meg? Miben fejlődtél? Milyen pedagógiai jelenségeket azonosítottál? Mit tett hozzá ez a 30 óra a te tanárrá válásodhoz?

18 AZ EGYÉNI FEJLŐDÉSI- ÉS TANULÁSI TERV Az előzetes tapasztalatok és tudáselemek megjelenítése, a pedagógiai tevékenységhez illeszkedése és tudatossága a személyes kompetenciák megjelenítése túllép személyiségbeli tényezőkön és a szakmai tevékenység és tudásrendszer elemeit is megjeleníti a szakmai célok részletessége és árnyaltsága NAPLÓ a gyakorlati alkalmak pontos dokumentálása a gyakorlati óraszámok aránya a tevékenységek informatív leírása, részletessége, a pedagógiai tevékenység megjelenése az egyes alkalmakra vonatkozó reflexiók árnyaltsága, a történések lineáris megjelenítésén túl megjelenő minőségi szakmai reflexió összbenyomás (rendezettség, olvashatóság, hitelesség) ZÁRÓ REFLEXIÓ (MIN. 3OLDAL) tudatos visszacsatolás a gyakorlat elején kitűzött célokhoz a tevékenység elemzésének mélysége (kihívások, sikerek, gondolkodási folyamatok megjelenítése) pedagógiai jelenségek szakmai tudatosítása szakmai nyelvhasználat, nyelvi megformáltság összbenyomás (rendezettség, olvashatóság, hitelesség)

19 Nehézségek a gyakorlat során a felkészítő előadás és a kötelező olvasmány elmulasztása alacsony gyakorlati óraszám pontatlan, nehezen követhető naplóvezetés kizárólag leíró elemeket tartalmazó, rövid, felszínes reflexió a határidő elmulasztása (előzetes egyeztetés hiányában) 60% alatti teljesítés az értékelés során

20 Technikai információk A közösségi gyakorlat dokumentálása 1. A gyakorlat helyének kiválasztása. 2. A választott szervezet nevének megküldése a címre. 3. Jóváhagyás után a befogadó nyilatkozat kitöltése. 4. Tevékenységnapló és reflexió. 5. A közösségi gyakorlat igazolása. A dokumentumok letölthetőek a oldalon.

21 Befogadó nyilatkozat A fogadó szervezet tölti ki. Tartalmazza: a hallgató adatait a választott intézmény/szervezet adatait és kapcsolattartóját a szervezet rövid bemutatását és a gyakorlat alatti tevékenységek rövid felsorolását A befogadó nyilatkozatot és az egyéni fejlődési tanulási tervet március 20-ig kell eljuttatni Czető Krisztinának (Kazy 301/303) papír alapon.

22 Határidők Befogadó nyilatkozat: március 20. Napló és igazolás: június 10.

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1. 1. A pedagógiai program összeállításában alapul vett főbb szempontok, a program felülvizsgálatának

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben