C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -"

Átírás

1 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l j ú n i u s 2 2. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, országos és nemzetközi civil világot érintı hírekrıl. Szeretnénk felhívni a figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetıségekre, hogy ezzel is segítsük a civil és az önkormányzati szektor munkáját. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Fı utca , 305 iroda Tel.:+36 30/ Fax: 82/ A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, könnyő hírek és hasznos linkek színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat. Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Somogy Ifjúságáért Egyesület által mőködtetett Civil Szolgáltató Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz t, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel! A hírlevelet több, mint 600 címre juttatjuk el. Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplıivel, küldje el e- mail címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. Üdvözlettel: Udvaros Renáta E- mail cím: A CISZOK szolgáltatásai a megyében mőködı civil szervezetek részére: A Civil Szolgáltató Központ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából mőködik. Fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetıség civil szervezetek részére. Pénzügyi, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési tanácsadás (elızetes bejelentkezés alapján) Civil könyvtár mőködtetése: helyben használati lehetıséggel. Aktuális pályázati lehetıségekrıl, helyi és országos rendezvényekrıl folyamatos információszolgáltatás es levelezılistán keresztül. CISZOK honlapján híranyagok közzététele. Számítógép, fax, spirálozógép, vágógép használata, projektor bérbeadása. Civil szolgáltatások: tanácsadás, képzések, internet használat biztosítása. Képzések, konferenciák, fórumok szervezése Civil Híradó címő információs hírlevél szerkesztése és eljuttatása a civil szervezetek részére.

2 HÍREK Felhívás a Mobilitás Képzık Körének bıvítésére I. A felhívás célja: A Mobilitás Képzık Köre (MKK) bıvítése a Mobilitás ifjúsági képzéseinek megvalósításához. Mobilitás Képzık Köre mőködtetésének céljai: 1. A képzések magas szakmai színvonalának biztosítása. 2. A Mobilitás képzık kiválasztási folyamatának tervezhetı és átlátható szabályozása. 3. Folyamatos információ és tapasztalatcsere a Mobilitás és a képzık között. 4. A képzık kompetenciafejlesztése. 5. Tagjainak szakmai fórum biztosítása. A Mobilitás képzéseit kizárólag MKK tagok tarthatják. Ettıl eltérni csak különleges esetben, a képzésért felelıs vezetı írásos engedélyével, a Képzık Köre tájékoztatása mellett van lehetıség. A Mobilitás Képzık Köre tagjai felkerülnek honlapunkra a Mobilitás által javasolt ifjúsági képzık adatbázisába. II. Pályázók köre: A Mobilitás a képzık körét olyan szakemberekbıl választja ki, akik megfelelnek a törvényi követelményeknek, rendelkeznek a szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Pályázatot nyújthatnak be a fıként Magyarországon ifjúsági képzıként tevékenykedı személyek, akik megfelelnek a következı szakmai feltételeknek: - Szakirányú humán felsıfokú végzettség (pl. pedagógus, képzıi, tréneri, projektmenedzseri). - A képzési területek alapos elméleti és gyakorlati ismerete. - Szakmai tapasztalatok ifjúsági területen. - A nemformális tanulás módszereinek és eszközeinek készségszintő használata. III. Pályázati feltételek: 1. Motivációs levél 2. Szakmai önéletrajz az eddigi képzések, referenciák felsorolásával 3. Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata 4. Egy részletes képzési programterv elkészítése az A) és B) pontok alatt felsoroltak bármelyikébıl, mely a nemformális tanulás módszereire épül. A) Akkreditált illetve akkreditáció elıtt álló képzési programok moduljai: Fiatalok emberi jogi nevelése nemformális módszerekkel Demokrácia Szervezet-, projektmenedzsment Ifjúsági közösségek fejlesztése Hazai és külföldi önkéntesek küldése és fogadása Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás módszertana Ifjúsági közösségi terek kialakítása és mőködtetése Ifjúsági csoportok, közösségek vezetıinek kompetenciafejlesztése A nemformális tanulás lehetıségei, formái, módszerei, eszközei A nemformális képzés szervezése Ez nem diákcsíny Büntetıjog az iskolában Bıvebben:

3 Változtak a csekkbefizetéssel kapcsolatos szabályok A sárga csekken feltüntetett fizetési határidı lejárata elıtt legalább két nappal korábban érdemes befizetni a pénzt a postán, miután májusban változtak a csekkbefizetéssel kapcsolatos szabályok - hívja fel a figyelmet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). A civil fogyasztóvédelmi szervezet az MTI-h ez eljuttatott közleményében emlékeztet arra, hogy a április 30.- áig érvényes szabályok szerint a befizetést igazoló postai bélyegzın szereplı dátum jelentette a teljesítés idıpontját. A május 1-jétıl érvényes elıírások szerint a befizetés azon a napon teljesül, amikor a pénz a kedvezményezett, azaz a szolgáltató számláján megjelenik. A posta részére a jogszabály maximum két napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történı átutalására. Az OFE azt kéri a szolgáltatóktól, hogy tanúsítsanak fogyasztóbarát magatartást, a számlákon, a kísérı számlalevelekben szembetőnı módon hívják fel a figyelmet a változásra, és adjanak türelmi idıt a változás megszokásához. A fogyasztóvédık szerint fogyasztóbarát megoldás lenne, ha a csekkeken a befizetés határnapját tüntetnék fel, nem pedig a pénz beérkezésének határidejét. Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon elıször meghirdeti az Év Fája vetélkedıt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját. Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az európai Év Fája versenyhez kapcsolódunk. A vetélkedı célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra. Az Év fája vetélkedı keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölıknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élık mindennapjaiban. Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedıre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsőrije 12 döntıst választ. Ezek közül a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz! A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölıknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen ıshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A jelölésnek tartalmaznia kell - a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény), - a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta), - egyéb adatait (fajta, magasság, kor, átmérı), - egy fényképet a fáról. Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostól engedélyt kérni a fa nevezéséhez. A jelöléseket a oldalon lehet beadni. Beadási határidı: július A CivilJutub.hu - a magyar civil szervezetek videómegosztója, videó-adatbázisa, youtube-ja A CivilJutub.hu-n készül a hazai civil szervezetek elsı videó-adatbázisa, melynek segítségével a szervezetek bemutathatják magukat és tevékenységüket a társadalomnak, ez az egymondatos definíciója a civil videómegosztónak. Bıvebben:

4 Kedves Ügyfeleink! Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az Office Standard 2010 és az Office Professional Plus 2010 programcsomagok június 15-tõl két nyelven (magyarul és angolul) elérhetıek a CivilTech programon keresztül! A termékekrıl bıvebben a CivilTech termékkatalógusban olvashatnak. Azon szervezetek, akik az elmúlt két évben már rendeltek a CivilTech-en keresztül Microsoft Office 2003 vagy 2007-es programcsomagot, ingyenesen tudnak frissíteni az új verzióra újabb adománykérelem benyújtása nélkül, a Microsoft eopen licencelési oldalán (https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter). Az Office 2010-es programcsomagok mellett, a Project Professional 2010, Project Standard 2010, Project Server 2010, Visio Professional 2010, Visio Standard 2010 és a Visio Premium 2010-es termékek is megrendelhetık. Kérjük, kövessék figyelemmel a változásokat a CivilTech honlapján, a -n, mert folyamatosan bıvül a termékkatalógus! Felülvizsgálja a civil alapprogramot az új államtitkár Felülvizsgálja a civil alapprogramot az egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár "Rögeszmém, hogy a lokális civil szervezeteket kell segítenünk. Megtapasztalhattuk: a gyakran csak virtuálisan létezı ernyıszervezetek sok- sok millió forintot húztak le pályázatokból, miközben a hús-vér emberekkel, konkrét programokkal mőködık ellehetetlenülnek." /Szászfalvi László államtitkár/ A cikk további része olvasható: a n. Pontosító törvényjavaslat az adományok áfa-mentességéhez Az adományok áfa- mentességérıl szóló, hétfın elfogadott törvény pontosítását célzó javaslatot nyújtott be a parlamentnek a fideszes Balog Zoltán, a kereszténydemokrata Rubovszky György és a szocialista Göndör István. Az Országgyőlés honlapján közzétett képviselıi önálló indítványt azzal indokolták, hogy a hétfın elfogadott javaslat úgy definiálta az áfa-törvénybe illesztendı közcélú adomány, adományozás fogalmát, hogy abban nemleges feltételként írta elı a juttatott adománnyal kapcsolatban a közhasznú, közérdekő, valamint - egyház esetében - a külön törvényben meghatározottaktól eltérı cél szolgálatának megállapíthatóságát. A képviselık szerint a pontosítás annak érdekében szükséges, hogy csak olyan adományozás minısüljön közcélú adománynak, illetve adományozásnak, amely esetében az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján egyértelmően megállapítható, hogy az kizárólag a közhasznú, közérdekő, illetve - egyház esetében - a külön törvényben meghatározott célt szolgálja. Ez alapján tehát nem elegendı annak bizonyítása, hogy nem állapítható meg a közhasznú, közérdekő céltól eltérı felhasználás célja, hanem kifejezetten azt szükséges bizonyítani, hogy az a közhasznú, közérdekő cél megvalósítását szolgálja - olvasható a javaslatban. Az Országgyőlés hétfın egyhangúlag fogadta el az adományozás áfa-mentességét megteremtı javaslatot. A képviselık ugyancsak egyhangúlag döntöttek arról, hogy a törvény sürgıs kihirdetését kérik a köztársasági elnöktıl.

5 Legyen divat az önkéntesség! Forrás: RTL Híradó - Kiss Norbert Ádám, Divatba akarja hozni az önkéntességet több alapítvány, ezért minden megyében létrehoznak egy információs centrumot. Amíg Nyugat-Európában egyre többre értékelik az önkéntes munkát, addig Magyarországon az ingyen végzett munkának szinte semmi értéke sincs. Egy diáknak például tapasztalatot és nyelvtudást hozhat egy külföldi munka, ráadásul fizetik az utazást, szállást és még költıpénzt is kap. Fiatalok egy elhagyott temetıben gazolnak, takarítanak és csiszolják a sírokat - teljesen ingyen. A településnek nem lett volna pénze erre, ık meg jót akartak tenni. Ha aktívak vagyunk, nem csak beszélünk róla, akkor ilyen csodás eredményeket tudunk elérni - mondta Homoga István, az egyik önkéntes. Közösségi élmény és tapasztalat - ez a két legfıbb elınye az önkéntességnek. Egy friss diplomás ezzel is kitőnhet a többiektıl. Mondhatja, hogy ilyen és olyan tevékenységben: ügyintézésben, szervezésben részt vett, tehát nagyon komoly referencia lehet egy komoly önkéntes tevékenység mondta Gerencsér Balázs, a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány igazgatója. De a munkanélkülieknek is hasznos lehet az önkéntesség, miközben munkát keresnek. Sokszor a munkanélküliek szempontjából is fontos, mert így tudják bizonyítani, hogy hasznosak akarnak lenni, tesznek a közösség érdekében mondta Kuti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt igazgatóhelyettese. Egy budapesti bérházon például amerikai nyugdíjasok dolgoztak - ık Magyarországot választották célnak. Az Egyesült Államokban és nyugat-európában is egyre többre becsülik ezt a típusú munkát. A Vöröskereszt és több alapítvány programot indított, hogy ennek itthon is legyen értéke. A következı hetekben, minden megyében nyílik egy információs központ. Magyarországon jellemzı a kulturális programok szervezése, szociális területen sok önkéntes van, sıt az egészségügyben is egyre többen jelentkeznek, de hagyományosan a sport, és ifjúságvédelemben is sok önkéntes jelenik meg mondta F. Tóth Tamás Önkéntes Központ igazgatója. Számos lehetıség van külföldön is önkénteskedni, ez leginkább a nyelvtanulásban és új szokások megismerésében segíthet. Ráadásul a legtöbb fogadóhely fizeti az utazást, a szállást és még költıpénzt is ad. Legutóbb például egy olasz nyugdíjas otthon, egy moldáv kulturális- és egy angol mővészeti központ keresett önkénteseket. VII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért Idén VII. alkalommal kerül megrendezésre a Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért Kunbábonyban, a Civil Kollégiumban, július között. Idei témánk: a Társadalmi szolidaritás- összetartó társadalom Az elızetes programból: A társadalmi tıke magyarországi állapota Társadalmi igazságosság Oktatási irányzatok a szocializáció elısegítéséért Gyakorlati példák az aktivizálásra a Magyar Szegénységellenes Hálózat munkájából Settlement mozgalmak Település rehabilitációs projektek közösségi bevonással. További információk, jelentkezési lap: a honlapon, vagy en: (szállás, ellátás, elızetes kérdésekkel, témaajánlatokkal, egyéb felajánlásokkal) Telefonszám: (Balogh Flóra)

6 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok támogatása TÁMOP A-10/2 Beadási határidı: Alapvetı cél és háttér információ: A demográfiai trendek a gyermek és fiatalok arányának stabil csökkenését mutatják. Ezzel párhuzamosan más kedvezıtlen folyamatok is hatnak: az általános iskolát 16 éves korukig el nem végzık aránya a korosztály kb. 5%-a.Sok gyermek, fiatal van, akik családi és iskolai keretek között nem jutnak hozzá a személyiségük fejlıdése, a devianciák elkerülése szempontjából fontos prevenciós lehetıségekhez. Az iskolai kudarcok mögött számos esetben családi, közösségi, szociális deficitek húzódnak meg. Csökken az idı, amit a családok, szülık és gyermekek együtt töltenek, sok esetben hiányoznak azok a szociokulturális, kommunikációs, gondozási-, nevelési minták, készségek, melyek segítséget nyújtanának a szülıi-, házastársi szerepek betöltésében. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az ESZA Nonprofit Kft. és a Civil Szolgáltató Központok, illetve az együttmőködı civil szervezetek megyénként legalább 1-1 információs napot szerveztek az NCA testületei által meghirdetett 2009-es pályázatok beszámolóinak elkészítésérıl, a legfontosabb tudnivalóiról. A évi NCA beszámolók hiánypótlásainak elkészítéséhez segítséget talál a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítéséhez írt Útmutatóban. Az egyes kollégiumok által kiadott Beszámoló őrlapot és a Számlaösszesítı nyomtatványt a Hazai segédletek, dokumentumok menüpontban a Nemzeti Civil Alapprogram kategóriát, Beszámolás témát és 2009-es évet választva töltheti le. Az EPER használatával kapcsolatos visszajelzések alapján az ESZA elkészített egy új felületet, amelyen egyszerősítették és gyorsították a pénzügyi elszámolás elkészítését. Így a bizonylatok adatainak rögzítése mellett egybıl, újabb kattintás nélkül megadható, hogy melyik költségvetési sorra, mekkora összeget szeretne elszámolni. Az új funkciót a pénzügyi beszámolóban a [Bizonylatrögzítés és hozzárendelés] gomb megnyomásával érhetı el. Az új funkcióról és a pénzügyi elszámolás elkészítésérıl részletes információt található a pénzügyi beszámoló elkészítésérıl szóló EPER felhasználói kézikönyvben, illetve a pénzügyi elszámolásról készített prezentációban található. Az EPER használatáról bıvebb információkat a Hazai segédletek, dokumentumok menüpontban az EPER segédletek téma alatti felhasználói kézikönyvekben találhatók. Személyes segítségnyújtás a Civil Szolgáltató Központtól kapható. Kaposvár, Fı utca iroda Telefonos bejelentkezés alapján: 30/ Megjelent a Nonprofit Címtár - Hálózatok és együttmőködések címő kötet A proháló hálózat kiadásában megjelent A Nonprofit Címtár - Hálózatok és együttmőködések a harmadik szektorban 2009 címő kötet, mely a hálózat szellemi mőhelyében készült, és nonprofit szakmai sorozatunk 3. kiadványa. A címtárban olyan együttmőködési formák (civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) mutatkoznak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos szerepet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány megjelentetésének célja a területi együttmőködések tapasztalatainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további együttmőködéseket generáljon. A közel 70 hálózati együttmőködésrıl megyénkénti lebontásban kapunk képet, információkat. A hiánypótló adatbázis beszerezhetı a proháló tagszervezeteinél. A kiadvány adatbázisa elérhetı a portálon, elektronikus adatbázis formájában. Ha a kezdeményezés elnyerte tetszését, a portálon közvetlenül adataik bekerülhetnek az adatbázisba.

7 A Somogy Ifjúságáért Egyesület, az NCA CIV- 10- F pályázat felhívására pályázatot nyújtott be, Somogyi civil híradó címmel. A pályázat keretén belül vállaltuk, hogy a Civil Híradó rendszeresen megjelenı hírlevelünket tematikus oldallal - a civil szférát érintı aktualitásokkal, tudnivalókkal - egészítjük ki, továbbá 200 db hírlevél készítése papír formátumban. E számunkban a pénzügyi elszámoláshoz szükséges tudnivalókat szedtük egy csokorba. Higgyék el, nem kívánunk az NCA pénzügyi útmutatójának helyébe lépni és teljes körő elszámolási szabályzatot rázúdítani a kedves Olvasókra! Ehelyett saját elszámolási tapasztalatainkból és a legfıbb hiánypótlási okként felmerülı "tévedéseinkbıl" egy kis útmutatót szerkesztettünk Önöknek. Számla kiállítása PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS HAZAI PÁLYÁZATOKHOZ áttekintı A Pályázó által benyújtott számlákon az "Elıfizetı/vevı" megnevezés vagy legyen egyforma vagy indokolni kell. Teljes nevét írassuk ki az egyesületnek! -> Adatváltozás (egyesület neve, címe) esetén csatolni kell az Apeh bejelentılapot is. Xy számlán hiányzik a vevı neve, kibocsátó neve. Fénymásolásnál ügyeljünk arra, hogy elég festék jusson a fénymásolatra! Amennyiben mégis szükséges a számla javítása, azt a számla kibocsátójának kell szabályosan elvégeznie. Figyeljük, hogy az összes számla beleesik-e a projekt idıtartamába. (Módosításokat is vegyük figyelembe!) Sok esetben nemcsak a számla keltének dátuma a mérvadó, hanem az idıszak, amire vonatkozik. (Pl.: telefonelıfizetési díjat csak akkor lehet elszámolni teljes hónapra, ha az az adott projektidıszakba belefér.) Egyéb dokumentumok Minden számlához mellékelni kell átutalás esetén banki kivonatot, készpénzes számla esetén kiadási pénztárbizonylatot. Banki kivonat lehet Internetrıl kinyomtatott is, amennyiben egy idıszaki (napi vagy heti) kivonat kerül nyomtatásra, amelynek nyitó- és záró egyenlege van. Nem kötelezı kiadási pénztárbizonylattömbbel rendelkeznünk, a könyvelı is ki tud állítani. Legyen rajta bélyegzı, számlára utaló adat, az összeg átvevıjének aláírása. Ha a csatolt összes számla meghaladja a támogatási összeg 20%-át vagy a Ft-ot, úgy csatolni kell a megrendelésrıl szóló szerzıdést vagy a megrendelést megelızı ajánlatot vagy részletes teljesítésigazolást. A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a számlára vonatkozó adatokat, illetve, hogy a számla tételei mit takarnak (mennyiség, egységár, darab stb.), és le kell igazolnia a pályázónak. Ha egyesületi utakra gépkocsit használunk, és valakit megkérünk rá, hogy ide-oda szállítson minket, akkor kiküldetési rendelvényt kell kiállítani. Kiküldetési rendelvény formai feltételei: az utazás célja, idıtartama, útvonala, megtett út nagysága, utazási költségtérítés, Apeh-norma. (Útnyilvántartást csak abban az esetben lehet elszámolni, ha a gépkocsi az egyesület tulajdonában van.) Benzint nem lehet elszámolni! Záradékolás Az eredeti bizonylatra rá kell vezetni a pályázati azonosítót, majd le kell fénymásolni és a fénymásolatot hitelesíteni kell cégszerő aláírással és bélyegzıvel. A hitelesítés szövege: "Az eredetivel mindenben megegyezı másolat" Költségvetési sorok Ha a költségvetésben bizonyos sorokra nem kalkuláltunk összeget, akkor arra már utólag nem is lehet. Mindent a megfelelı költségsorba vezessünk fel, ehhez nyújt segítséget az Esza Kht. által kiadott elszámolható költségek lista. Az étkezési költségeknél nem elfogadott tételeket (szalvéta, papírpohár, papírzsepi, szemeteszsák stb.) az egyéb, és pedig sorra lehet írni.

8 NCA-s pályázatnál külön rá kell írni, hogy a terméket átvettem vagy a szolgáltatás teljesítését igazolom + aláírás, dátum. Számlák esetén rá kell írni, hogy támogatás összegébıl x, önrészbıl y összeg elszámolva. Önrésznél csak annyit számoljunk el, amennyit a költségvetésben feltüntettünk, ne a maradék összeget. Azt még el tudjuk számolni máshol. A hitelesítés során ügyeljünk rá, hogy az arra jogosult képviselı az aláírási címpéldányhoz hasonló módon írjon alá. A következı dokumentumok mindegyikét záradékoltatni kell (a sor a végtelenségig folytatható): számlák bankkivonat kiadási pénztárbizonylat kiküldetési rendelvény csekkcsonk szerzıdések bérfizetési jegyzék kifizetési jegyzék (megbízási díj esetén) Többoldalas számlának és/vagy kifizetési igazolásnak minden oldalán fel kell tüntetni a pályázati azonosítót és minden oldalát hitelesíteni kell aláírással és pecséttel, valamint az eredetivel megegyezı felirattal és dátummal. A költségvetéstıl max. 10% eltérést tudnak elfogadni. Tehát az eredeti összeg 10%-át lehet hozzáadni vagy elvenni belıle. NCA- pályázatoknál fısoroknál 20%-kal fölfelé, lefelé pedig korlátlanul el lehet térni az eredeti összegtıl. Önrész összegrıl szintén kell számlával rendelkezni, csak nem kell benyújtani a pénzügyi elszámolásnál. A pénzügyi elszámolást egy példányban kell benyújtani. Számlaösszesítı Bér elszámolásánál a bruttó munkabért és a járulékokat külön sorban kell feltüntetni. A béreket havonta külön soron kell felvezetni. Egyéni bérkifizetési lista, járulékösszesítı és munkaszerzıdés szükséges. Lemondás Ha nem tudunk bizonyos összeggel elszámolni, azt lemondó nyilatkozatban visszamondhatjuk. Ha már megkaptuk a pénzt, azt a es számlaszámra kell visszautalni. A civil jogtár oldal a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul meg Impresszum Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület Felelıs szerkesztı: Udvaros Renáta Cím: 7400 Kaposvár, Fı u , 305 iroda Telefon /fax: 82/

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079

Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 0. n o v e m b e r 2 6. Kedves

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. a u g u s z t u s 2 8. Somogy

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. n o v e m b e r 3 0. Somogy

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:

A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. o k t ó b e r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. j a n u á r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2015. március 9. Elszámolási Útmutató IPR-14 Tartalom

Részletesebben

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Kiadás dátuma: 2012. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1. Az útmutató célja, szerkezete...4 1.2. A Wekerle Sándor Alapkezelőről...4 1.3.

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben