Diplomáciai és konzuli jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diplomáciai és konzuli jog"

Átírás

1 Diplomáciai és konzuli jog Immunitás a fogadó állam joghatóságától történő eltérés ALAPJA: állami szuverenitás államok jogegyenlősége par in parem non habet imperium

2 Diplomáciai és konzuli kapcsolatok a történelem kezdetén vérségi, törzsi keretek között élő népek hírvivő a törzs követe Lagas és Umma (i.e. III. évezred) II. Ramszesz és III. Hattusilis (i.e. XIII. század) Salamon király egyiptomi kapcsolatai (i.e. X. század) India: Manu törvénykönyve (ie. II. század) ősi Kína Történet és szükségesség nagy múltú intézmény legkevésbé ellentmondásos a nemzetközi rendszer elkerülhetetlen tartozéka nemzetközi szokásjog 1961: A diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény

3 Létesítés és megszűnés a megegyezés fontossága! diplomáciai kapcsolat létesítése diplomáciai képviselet létesítése megszűnési okok költségvetés a viszony megromlása nemzetközi jogi szankció Hága, Hollandia, a Magyar Köztársaság nagykövetsége A diplomácia funkciói 1. az adott állam képviselete 2. joghatályos közlések 3. tárgyalások 4. a küldő állam érdekeinek és állampolgárainak védelme 5. tájékozódás, tájékoztatás: legitim kémek 6. baráti kapcsolatok ápolása

4 A diplomáciai jog, mint önálló rezsim a a diplomáciai jog szabályai olyan önálló rezsimet alkotnak, amely egyrészről megállapítja a fogadó államnak a diplomáciai képviselet számára nyújtott felszerelésekkel, kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos kötelezettségeit, másrészről meghatározza azokat az eszközöket is, amelyek a fogadó állam rendelkezésére állnak, hogy szembeszálljon a visszaélésekkel Kiváltságok, mentességek kiváltságok lobogó, címer szabad érintkezés könnyítések pl. helységek megszerzése mentességek sérthetetlenség

5 A képviselet sérthetetlensége belépési tilalom a fogadó állam számára kifejezett hozzájárulás szükséges a képviselet védelmének kötelezettsége 1979 Teheráni USA nagykövetség a képviseletet funkcióival összeegyeztethető módon kell használni 1984: Líbia Londoni nagykövetsége, az önvédelem joga, az épület átkutatása A diplomáciai poggyász felnyitni, visszatartani tilos külső jellel kell ellátni okmányok, egyéb tárgyak 1984: Dikko-ügy Scanner?

6 A diplomáciai futár a poggyászt kísérő személy személyes sérthetetlenség időszakos szállása is hivatalos tevékenysége körében élvez mentességet További mentességek VAGYONTÁRGYAK a küldő államnak diplomáciai feladatok ellátására használt: berendezései, egyéb vagyontárgyai, közlekedési eszközei kereskedelmi banknál vezetett számlái irattára, dokumentumai magánrezidencia? SZEMÉLYEK sérthetetlenség őrizetbe vétel, letartóztatás a személy védelme büntető joghatóság: persona non grata polgári és államigazgatási joghatóság kivételek: ingatlan-dologi jogi per hagyatéki eljárási per hivatalos tevékenységen kívüli pl. ker-i tevékenység

7 Lemondás a mentességről csak a küldő állam mondhat le róla a mentesség a küldő államhoz kapcsolódik, nem a személyhez kifejezett lemondás eljárásindítás viszontkereset végrehajtás: külön lemondás! ritka, büntető ügyekben A konzuli kapcsolatok korai története Proxenoi: az első tiszteletbeli konzul görög gyarmatosítás specializálódott követek görög telepesek ügyeiben, görög jog alapján más poliszokból érkezők érdekvédelme Praetor peregrinus sajátos világnézet, birodalmi célok ideiglenes missziók i.e. 242: évente választott tisztségviselők jogviták eldöntése a ius gentium alapján DE: római polgár, Rómában, bíráskodás

8 A középkor konzuli iurisdictio (XI.-XIII. század) kereskedelmi kapcsolatok üzletek, telephelyek, közösségek Velence joga konzulok küldésére Bizáncba büntető és polgári ügyek középkor vége: rezidens követségek kapitulációs szerződések pl. az OMM szerződései a Trianoni szerződésig területi felségjog alóli személyi kivétel koncessziós szerződések pl évi nankingi szerződés Kínával területi felségjog alóli területi kivételvárosok, országrészek XX. századi előzmények kétoldalú megállapodások a XVII. századtól regionális egyezmények csak kivételesen tervezetek J.C.Buntschli 1868-as tervezete Nemzetközi Jogi Intézet 1896-os Velencei szabályzata Caracasi egyezmény (1911) Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela Havannai egyezmény (1932) USA és latin-amerikai országok

9 A konzuli jog jogforrásai Nemzetközi jogforrások Magyar jogforrások évi Bécsi egyezmény a konzuli kapcsolatokról évi Párizsi egyezmény a konzuli funkciókról (ET) számos kétoldalú megállapodás nemzetközi szokásjog comitas gentium Alkotmány, 69. (3) évi 13. tvr évi XLVI. tv. a konzuli védelemről 17/2001 KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól 1/2002 KüM-IM rendelet konzuli okirat, tanúsítvány 23/2001 KüM rendelet (be-kiutazás) 8001/2001 IM tájék. (konzulátusok) 1/1991 KüM r. (konzuli díjak) 2/1995 KüM r. (tiszteletbeli konzul) 104/2003 Korm. r. (tartós közszol.) Az évi bécsi egyezmény évi 13. tvr. hirdette ki 5 fejezet, 2 kiegészítő jegyzőkönyv konzuli kapcsolatokról általában (kapcsolatfelvétel, megszűnés) könnyítések, kiváltságok és mentességek tiszteletbeli konzuli intézmény általános rendelkezések záró rendelkezések

10 Konzuli kapcsolatok felvétele küldő állam: konzuli pátens fogadó állam: exequatur érdemi és alaki feltétel külügyminisztérium vagy hatóság név, rang, kerület, székhely működési engedély megadás, indoklás nem kötelező -diplomáciai úton átadják a fogadó államnak -jegyzékváltás A konzuli feladatok 1. konzuli védelem küldő állam, természetes és jogi személyek érdekvédelme államhatalommal, magánszeméllyel szemben hontalan, 3. állam polgárának képviselete letartóztatás, jogi képviselet, tájékoztatás 2. eljárás hagyatéki ügyekben az örökhagyó vagyona és az örökös nem ugyanabban az államban van halál, hagyaték megnyílása, hagyaték megőrzése 3. bírósági iratok kézbesítése, megkeresések teljesítése

11 5. gyámság, gondnokság ideiglenes gyám / gondnok javaslása, kijelölése 6. közjegyzői és anyakönyvvezetői feladatok 7. útlevél: kiadás, meghosszabbítás, vízumok 8. hajók és repülők ellenőrzése, támogatása Példa I.: fogvatartás személyazonosító adatok, lakcím tisztázása legközelebbi hozzátartozó felkutatása, értesítése alapul szolgáló bűncselekmény tisztázása fogva tartás helyének tisztázása kapcsolatfelvétel a megengedett nyelven kapcsolattartás, látogatás tanácsadás, védőválasztás, tolmács keresése fogvatartás körülmények (emberi jogok) ellenőrzése van-e jogi képviselője óvadék / kiszabható büntetés tisztázása fellépés a hatóságok előtt jogi képviselet bíróság előtt

12 Példa II.: elhalálozás halotti anyakönyvi kivonat beszerzése legközelebbi hozzátartozó értesítése segítség: eltemetés, hazaszállítás ha van kiskorú: ellátás, gyámrendelés, hazatérés ha van külföldön hagyaték: annak biztosítása, érdekeltek tájékoztatása örökös felkutatása, hirdetmény Kiváltságok mentességek korlátozott lehetőségek szűkebb kör a feladatok hatékony teljesítéséhez kapcsolódik eltér a diplomáciai mentességtől hasonlóságok de szűkebb!

13 Konzuli védelem a magyar jogban Alkotmány 69. (3) minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodása ideje alatt a magyar Köztársaság védelmét élvezze évi XLVI. tv. a konzuli védelemről konzuli szolgálat kapcsolattartás, közigazgatás, hatósági ügyek konzuli védelem tanácsadás, tájékoztatás hazatérés: úti okmány, pénz fogvatartás, hatóságok előtti eljárás a konzul késedelem nélküli tájékoztatása (Paraguay v. USA, LaGrand, Avena ügyek) sérülés, betegség, evakuálás, halál, hazaszállítás Az EU és a konzuli jog: EUMSz. EUMSz. 23. cikk Olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, bármely uniós polgár jogosult bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.

14 EUMSz. 23. cikk az EU-n belül a tagállamoknak mindenhol van képviselete az EU-n kívül: az uniós állampolgársághoz kapcsolódik automatikus védelem, kérelemre 1. tagállam állampolgára 2. konzuli védelemre, segítségre szorul 3. nincs nagykövetsége, konzulátusa megkülönböztetés tilalma, azonos jogok, azonos védelem (EUMSz. 18. cikk) igazolni kell, hogy uniós tagállam polgára a követség / konzulátus kapcsolatba lép a KüM-el ezután ellátja a teljes körű érdekképviseletet, védelmet konzuli képviselet lobogó és címer helyiségek sérthetetlensége: belépés, védelem kapcsolatok megszakadása, háború esete adómentesség (vám, adó, illeték) érintkezés szabadsága: futár, rejtjeles üzenet, poggyász konzuli tisztviselők védelem letartóztatás: súlyos bűncselekmény + bírósági határozat joghatóság alóli mentesség: konzuli feladatok gyakorlásához kötődik adó- és illetékmentesség: kivéve forgalmi adó, ingatlanadó vámmentesség: viszonosság, hivatalos használat, személyes poggyász

15 A konzulátus személyzete konzuli tisztviselő: aki konzuli feladatok ellátásával van megbízva consules missi consules electi a konzuli testület tagjai főkonzul / konzul / alkonzul / ügynök rangsor, exequatur megadásának időpontja a konzulátus személyzete konzuli tisztviselők (vezető és konzuli rangú beosztott) konzuli alkalmazottak, kisegítő személyzet Eljárási szabályok a konzuli szolgálat automatikusan eljár magyar állampolgár ügye esetén EU polgár érdekvédelmét kérelemre látja el eljárására a KET szabályai irányadóak ha elsőfok: konzuli tisztviselő fellebbezés a KüM főosztályához ha elsőfok: KüM főosztály külügyminiszter bírálja el

16 A ICJ gyakorlata Haya de la Torre-ügy: Kolumbia v. Peru (1950) Havannai szerződés, diplomáciai menedék USA v. Irán (1979) nagykövetség, illetve a konzuli személyzet védelme Paraguay v. USA (1998) Angel Francisco Breard halálráítélése és kivégzése (Virginia) Paragguay az USA-t az 1963-as Bécsi egyezmény megsértésével vádolta LaGrand-ügy: Németország v. USA (1999) konzuli védelem német állampolgároknak értesítési kötelezettség megszegése az USA megsértette No. jogait az USA megsértette a LaGrand-testvérek egyéni jogait is az USA megsértette a ICJ döntését (ideiglenes intézkedés) Avena-ügy: Mexikó v. USA (2003) 51 mexikói állampolgár jogainak megsértése Mexikó konzulátusának értesítésének elmulasztása kommunikáció, kapcsolattartás, jogi képviselet ideiglenes intézkedés: halálos ítélet Nemzetközi Egyezmények 1969: Convention on Special Missions 1975: Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of Universal Character 1946: General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1973: Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban

Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Schiffner Imola: Az Alkotmány 69. (3) bekezdése így rendelkezik: Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II.

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe 2011. decemberétől 26 ország tartozik:

Részletesebben

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december 1. A központi államigazgatási szervek köre. A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok. Az állami vezetők. [Ksztv. 1. (2) bekezdés, 5.

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról Az Országgyűlés - Magyarországnak a határon kívül élő magyarokért viselt felelőssége érvényesítésének érdekében, Magyarországgal való sokoldalú

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet) Nemzetközi jog II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Nemzetközi magánjog A nemzetközi magánjog azoknak a szabályoknak az összessége, melyek külföldi elemet tartalmazó vagyoni, illetve munka- és családjogi viszonyokat szabályoznak.

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T 1 / 24. oldal E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben