Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése"

Átírás

1 Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége korlátozott. I., Hitelesítés a konzulátuson 1., Aláírás hitelesítése Az aláírása hitelesítésének alapfeltétele, hogy személyesen megjelenjen, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el, Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni. Magyar állampolgár esetében a magyar vezetői engedélyt is elfogadjuk. Nem fogadható el az okmányok másolata sem. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő. A díjat a honlapunkon a Konzuli díjak résznél találhatják meg. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítanunk. Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden esetben be kell mutatni vagy a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy a 3 hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Személyesen benyújtott kérelem esetén a hitelesített iratokat a konzulátus az Ön költségére öt munkanapon belül postai úton továbbítja Önnek. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus hogy mikorra várható a hitelesítés elkészülte, így esetenként a hitelesítés meg is várható. Az eljárási időnél azonban mindig az öt munkanapos határidővel számoljanak. Példák az aláírás hitelesítés költségének kiszámítására: 1. Egy adás-vételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat. 2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, azért többet már nem kell fizetni. 2., Fordítás hitelesítése A nagykövetség kizárólag magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra készült fordításokat hitelesít.

2 A nagykövetségnek n e m áll módjában fordításokat készítenie! Amennyiben magyar-angol, angolmagyar fordításra van szüksége, a fordítók névjegyzékében szereplő fordítók valamelyikéhez tud fordulni. A fordítók által készített fordítások a nagykövetség hitelesítésére szorulnak; kivétel: magyar közigazgatási hatóság előtt történő bemutatás esetén az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás. A fordítás hitelesítése céljából a lefordított okmányt, szöveget be kell nyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton. A személyesen benyújtott kérelem esetén a hitelesített iratokat a konzulátus az Ön költségére öt munkanapon belül postai úton továbbítja Önnek. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus hogy mikorra várható a hitelesítés elkészülte, így esetenként a hitelesítés meg is várható. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség javára ( Embassy of Hungary névre) kiállított Postal Order -ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia. (Fontosabb iratok továbbítása céljából megbízható postai szolgáltatást Recorded Mail, Special Delivery - érdemes igénybe venni.) A fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (bizonyítvány, oklevél, anyakönyvi kivonat, stb.) össze legyen fűzve, csatoljon külön fénymásolatot az iratról. Amennyiben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt levelében jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően rója le. (Lásd: következő pont) Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát, címét is feltüntetni! A hitelesített fordítást öt munkanapon belül postázzuk. A fordítás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a Konzuli díjak résznél található meg. 3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége az 1. és minden megkezdett 6. oldal után a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredetit mindig küldje meg! Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége az 1. és minden megkezdett 6. oldal a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredetit mindig küldje meg! Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését mind személyesen az ügyfélfogadás során, mind pedig postai úton lehet kérelmezni. A személyesen benyújtott kérelem esetén a hitelesített iratokat a konzulátus az Ön költségére öt munkanapon belül postai úton továbbítja Önnek. Az eljárási idő ugyanakkor a konzulátus hogy mikorra várható a hitelesítés elkészülte, így esetenként a hitelesítés meg is várható. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

3 Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat a nagykövetség javára ( Embassy of Hungary névre) kiállított Postal Order -ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia. (Fontosabb iratok továbbítása céljából megbízható postai szolgáltatást - Recorded Mail, Special Delivery - érdemes igénybe venni.) Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és címét is feltüntetni! A hitelesített másolatot vagy hiteles másolatot öt munkanapon belül postázzuk. A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el, ezen kívül jelezze azt is, ha nem szeretné, hogy a fordítást az eredeti okirathoz tűzzük hozzá. Ez utóbbi esetben hiteles másolatot is készítünk, de fontos, hogy csak akkor tudunk bármilyen hitelesítést elvégezni, ha látjuk az eredeti okiratot! Másolat hitelesítésének konzuli díja és a hiteles másolat készítésének díja az 1. és minden megkezdett 6. oldal után a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő II., Hitelesítés a tiszteletbeli konzuloknál A tiszteletbeli konzulokhoz előzetesen időpontot kell foglalni. Az elérhetőségek a honlapunkon a Tiszteletbeli konzulok részen belül megtalálhatók. 1., Aláírás hitelesítés Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a tiszteletbeli konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el, Az aláírás hitelesítése során a tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy az aláírásnál kék tollat használjon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. A tiszteletbeli konzulok az aláírás hitelesítésre különböző szinten vannak felhatalmazva. Mind az öt tiszteletbeli konzul hitelesítheti a kérelmező magánszemély aláírását az alábbi dokumentumokon: - ha a dokumentum csak angol nyelven íródott, vagy - ha a dokumentum magyar és angol nyelven íródott, azzal, hogy - ugyanazon dokumentumon belül, egymás mellett vagy alatt található a magyar és angol szöveg. - Ha a magyar szöveg fizikailag külön dokumentumon szerepel, a tiszteletbeli konzul a magyar változaton nem hitelesítheti az aláírást. A Liverpoolban dolgozó tiszteletbeli konzul a leírtakon túlmenően csak magyar nyelven írt dokumentumokon is hitelesítheti az aláírást. A Belfastban dolgozó tiszteletbeli konzul esetében a magyar nyelvű dokumentumok aláírására korlátozottan kerülhet sor, ezért ezt minden esetben előzetesen egyeztetni kell vele. A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem lehet elvégezni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el.

4 Az aláírás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítani. 2., Fordítás hitelesítése A tiszteletbeli konzulok fordítás hitelesítésére nincsenek felhatalmazva. 3., Másolat hitelesítése Másolat hitelesítése: a tiszteletbeli konzul az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége az 1. és minden megkezdett 6. oldal után a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. Az eredetit minden esetben be kell mutatnia! Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége az 1. és minden megkezdett 6. oldal után a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. Másolat hitelesítésének konzuli díja, illetve a hiteles másolat készítésének díja a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő. A hitelesítés kérelmezésekor érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el. III., Közjegyzők hitelesítési tevékenysége Közjegyző bevonására aláírás hitelesítés és másolat hitelesítés esetében van lehetőség. Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzult, aláírását egy helyi brit közjegyző (Notary Public) is hitelesítheti. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá! Az irat magyarországi felhasználásához ebben az esetben - tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság részese az ún. Apostille Egyezménynek az általa kiállított okiratokat külföldi felhasználás esetén Apostille hitelesítéssel kell ellátni. Az Apostille az Egyesült Királyságban a következő hatóságoknál szerezhető be: Diplomáciai felülhitelesítést a konzulátus csak kivételes esetben, és csak olyan közjegyzők esetében végez, akiknek az aláírás- és pecsétmintája a birtokában van. Ezzel az ügyfeleket kívánjuk segíteni, amennyiben azonban az okiratot felhasználó hatóság ragaszkodik az Apostille-hoz, úgy természetesen azt kell beszerezni. Javasoljuk, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjék meg, hogy a felhasználás helyén a dokumentumot elfogadják diplomáciai felülhitelesítéssel, vagy az Apostille-hoz ragaszkodnak. Amennyiben a diplomáciai felülhitelesítést választja, a felülhitelesítés konzuli díja a honlapunkon a Konzuli díjak résznél leírtak szerint fizetendő, amit Embassy of Hungary névre kiállított Postal Orderben kérünk megküldeni az aláírást tartalmazó dokumentummal és egy saját névre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal ( Special Delivery ) együtt. A felülhitelesítéssel ellátott iratot öt munkanapon belül postázzuk. Lehetséges az is, hogy a másolat hitelesítését, illetve a hiteles másolatot közjegyző (Notary Public) készíti el. Ez esetben a másolat magyarországi felhasználására az aláírás hitelesítésénél leírtak a mérvadóak. A közjegyzők aktuális listáját a főoldalon a konzuli ügyek főcím alatt, a fordítók, közjegyzők hivatkozásnál találja.

5 A követség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók A hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány fogalma A hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el:

A lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk az alábbi feladatokat látja el: Tisztelt, Ügyfelünk! Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12.30-15.30 Szerda 08.00-12.00 és 12.30-15.30 Péntek 08.00-12.00 Tájékoztatónk a magyar lajstromban szereplő, illetve magyar lajstromban még nem szereplő,

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2009 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi bankszámla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014)

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) 1 1. Kik hozhatják családtagjaikat Magyarországra? Menekültek Oltalmazottak (kiegészítő védelemben részesített személyek)

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Magyar Államkincstár Speciális Szerződési Feltételei a Prémium Euró Magyar Államkötvény forgalmazásával kapcsolatosan

A Magyar Államkincstár Speciális Szerződési Feltételei a Prémium Euró Magyar Államkötvény forgalmazásával kapcsolatosan A Magyar Államkincstár Speciális Szerződési Feltételei a Prémium Euró Magyar Államkötvény forgalmazásával kapcsolatosan A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) részt vesz a Magyar Államot képviselő

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja. zuloi szoc. kalauz5.qxp 2010/11/2 12:41 Page 1 A Szociális és egészségügyi osztály tájékoztatója II. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Részletesebben