O M N I P A C K N O N P R O F I T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O M N I P A C K N O N P R O F I T"

Átírás

1 O M N I P A C K N O N P R O F I T K F T Adószám: Cégjegyzékszám: Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 1

2 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy közhasznú szervezet, melyet áprilisában alapítottak, s mely 100% belföldi tulajdonú. A Társaság Közhasznú Társaságként jött létre, melyet a tulajdonosok június 05-i hatállyal Nonprofit Kft-vé alakítottak át. A Társaság bejegyzett székhelye: Szeged, Fürj u. 92/B. A Társaság bejegyzett fióktelepe: Budapest, Czobor u. 4. A Társaság jegyzett/induló tőkéje e Ft. A Társaságnál aláírásra jogosult személy: Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató (1191. Budapest, Fő u. 21. III/9.) A társaság tulajdonosai: Névérték Tulajdonosi részarány (%) Ezer Ft AMCO Kft CLB Packaging Kft CORVUS DESIGN Kft UgrinPack-Erdősi Kft TrueBlue Systems Kft Press-Pic Kft A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységek végzésére jogosult: Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznú főtevékenység 0240'08 Erdészeti szolgáltatás (Közhasznú) 1723'08 Irodai papíráru gyártása (Közhasznú) 1812'08 Nyomás (kivéve: napilap) (Közhasznú) 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység (Közhasznú) 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás (Közhasznú) 2

3 1820'08 Egyéb sokszorosítás (Közhasznú) 3299'08 Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység (Közhasznú) 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Közhasznú) 3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése (Közhasznú) 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Közhasznú) 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Közhasznú) 3832'08 Hulladék újrahasznosítása (Közhasznú) 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem (Közhasznú) 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (Közhasznú) 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás (Közhasznú) 5811'08 Könyvkiadás (Közhasznú) 5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása (Közhasznú) 5813'08 Napilapkiadás (Közhasznú) 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Közhasznú) 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység (Közhasznú) 5821'08 Számítógépes játék kiadása (Közhasznú) 5829'08 Egyéb szoftverkiadás (Közhasznú) 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása (Közhasznú) 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás (Közhasznú) 6201'08 Számítógépes programozás (Közhasznú) 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás (Közhasznú) 6203'08 Számítógép-üzemeltetés (Közhasznú) 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (Közhasznú) 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás (Közhasznú) 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás (Közhasznú) 6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás (Közhasznú) 7021'08 PR, kommunikáció (Közhasznú) 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Közhasznú) 7211'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés (Közhasznú) 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (Közhasznú) 7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (Közhasznú) 7311'08 Reklámügynöki tevékenység (Közhasznú) 7312'08 Médiareklám (Közhasznú) 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás (Közhasznú) 7410'08 Divat-, formatervezés (Közhasznú) 7430'08 Fordítás, tolmácsolás (Közhasznú) 3

4 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (Közhasznú) 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) (Közhasznú) 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (Közhasznú) 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése (Közhasznú) 7810'08 Munkaközvetítés (Közhasznú) 7820'08 Munkaerőkölcsönzés (Közhasznú) 7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás (Közhasznú) 7911'08 Utazásközvetítés (Közhasznú) 7912'08 Utazásszervezés (Közhasznú) 7990'08 Egyéb foglalás (Közhasznú) 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás (Közhasznú) 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Közhasznú) 8220'08 Telefoninformáció (Közhasznú) 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (Közhasznú) 8291'08 Követelésbehajtás (Közhasznú) 8532'08 Szakmai középfokú oktatás (Közhasznú) 8551'08 Sport, szabadidős képzés (Közhasznú) 8552'08 Kulturális képzés (Közhasznú) 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás (Közhasznú) 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység (Közhasznú) 9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet (Közhasznú) 9412'08 Szakmai érdekképviselet (Közhasznú) 9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Közhasznú) A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai: 1) Józsáné Szabó Erzsébet 2) Nagy Eszter Zsuzsanna 3) Ugrin András A választott tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részesültek. E minőségbeli feladatukat önkéntes munkavégzés formájában látják el. 4

5 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év 03. hó 31. napja. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban, a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A Társaság A típusú mérleget készít. A Társaság összköltség A típusú eredménykimutatást készít. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektől eltekintve ezer forintban értendők. b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg-főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Az éves beszámoló aláírására Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató (1191. Budapest, Fő u. 21. III/9.) jogosult. 5

6 c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik. Az 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési értékű immateriális javak azonnali leírását választotta a Társaság. d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. (Cégünk nem készít saját előállítású tárgyi eszközt). Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Az Omnipack Nonprofit Kft.-nél a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Maradványérték nagysága: Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 eft, akkor a 100 eft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Értékcsökkenés elszámolása: Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Az 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök azonnali leírását választotta a Társaság. 6

7 e) Befektetett pénzügyi eszközök Az Omnipack Nonprofit Kft. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. f) Készletek A Társaság 660 eft készlettel rendelkezik. g) Értékpapírok A Nonprofit Kft. nem foglalkozik értékpapírokkal, s várhatóan a következő évben sem fog beszerezni sem befektetési, sem forgatási céllal. h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzértékre szóló követelés, kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el: a valutát, devizát a számlavezető pénzintézet (CIB Bank) által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra. j) Céltartalékok A 2008-as év folyamán a Nonprofit Kft. céltartalékot nem képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. Cégünknek a 2008-as év folyamán társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 7

8 3. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság december 31-i beszámolóját. Az Omnipack Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete az alábbi mutatókkal jellemezhetőek: Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Eszközök összesen) x 100 = 62,35 % (2007: 47,74%) Ez a mutató kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből 62,35%-ot tesznek ki a befektetett eszközök. Befektetett eszközök fedezete = (Saját tőke / Befektetett eszközök) x 100 = 126,04 % (2007: 65,50%). Ez kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt 126,04%-ban fedezi a saját tőke. Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérlegfőösszeg ) x 100 = 78,59 % (2007: 31,27%). A saját forrás aránya 78,59%, mely azt jelenti, hogy az összes eszköz 79%-át fedezi saját forrással a társaság. Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) x 100 = 187,3 % (2007: 22,61%), mely kifejezi, hogy a társaság forgóeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek 187,3 %-át fedezik. Likviditási gyorsráta = (Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) = 0,19 (2007: 0,10). A társaság pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek 19%-át biztosítja. Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény / Saját tőke ) x 100 = 1,03% (2007: 2,6%). 8

9 4. KIEGÉSZÍTÉS A BESZÁMOLÓ ADATAIHOZ Választott mérleg formátum: Választott eredménykimutatás: A típusú. összköltség eljárással A típusú Immateriális javak Az immateriális javak értéke év közben az alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Megnevezés Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Záró Szellemi term Szell. term. /Gvop Összesen: Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Megnevezés Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Növek Csökk Záró Nyitó Záró Műszaki gépek /szg Irodai berend.,felsz Összesen: A Társaságnak december 31-én befejezetlen beruházása nem volt Lízingelt eszközök A Társaság tárgyi eszköz állományt nem működtetett pénzügyi lízing szerződések keretében. 9

10 4.4. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból december 31. december 31. Ezer Ft Ezer Ft Határidőn belüli követelések Határidőn túli követelések Tartozik oldalú kötelezettség átsorolása (Áfa) Egyéb követelése cégünknek én eft volt, mely pályázati támogatásból eredő követelés Pénzeszközök Cégünk pénztárának és bankszámlájának egyenlegeit a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Pénztár CIB bank Mindösszesen: Aktív időbeli elhatárolás Aktív időbeli elhatárolás 2008 év folyamán 11 eft volt, mely vagyonbiztosítás elhatárolásából adódik Saját tőke A saját tőkén belüli változások során a következők voltak: Jegyzett tőke EFt Jegyzett, be nem fizetett Tőketartalék EFt Eredmény tartalék EFt Lekötött tartalék EFt Mérleg sz. eredmény EFt Saját tőke Összesen EFt jei egyenleg Növekedés Csökkenés i egyenleg

11 4.8. Kötelezettségek december 31. december 31. Eft Eft Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú kölcsön Egyéb kötelezettség (szja, maj, mvj, eho, jövedelem elszámolási szla, tb..) Passzív időbeli elhatárolások 2008-ban 130 eft passzív időbeli elhatárolást képzett a Nonprofit Kft, mely telefonköltség, könyvelési költség, tagdíj (100 eft), s iroda bérleti díj elhatárolásából adódott Nettó árbevétel A tárgyév során társaságunk eft belföldi árbevételt szerzett, s egyéb bevételei eft-ot tettek ki, melyből eft pályázati úton elnyert összeg Költségek költségnemenkénti megbontása, egyéb ráfordítás december 31. december 31. Eft Eft Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások 0 0 Anyag jellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Költségek összesen A Társaságnál tárgyévben 1 fő főfoglalkozású alkalmazott volt. A részére kifizetett bér eft, az egyéb személyi jellegű juttatások 31 eft, és a bérjárulék összege 402 eft volt. Egyéb ráfordításként 84 eft-ot számolt el társaságunk a tárgyév folyamán, melyből 52 eft a cégautó adó után fizetendő személyi jövedelemadó, 17 eft a személygépkocsi után fizetendő súlyadó. 11

12 4.12. Adózás A társaságnak 2008 évi működése során társasági adókötelezettsége nem keletkezett, mert a 77 eft-os nyeresége közhasznú tevékenységből származik. A Társaságnál az Adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott le, ezért a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Nonprofit Kft-nek jelentős adókötelezettsége vagy bírsága származhatna. Budapest, március 31. Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató 12

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben