G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató? Az útmutató az alábbi internetes címen található jobb oldalt: 2.Kötelező-e alkalmazni az elvárt béremelést? Nem kötelező végrehajtani. Ugyanakkor, amennyiben az érintett munkavállalók legalább kétharmadánál nem valósul meg a Kormányrendelet szerinti elvárt béremelés, a munkaügyi ellenőrzés ezt megállapító határozatot hoz (munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 6/B. ). Bírságot emiatt nem kell fizetni, azonban az elmarasztalt vállalatok 2 évig nem indulhatnak közbeszerzési pályázaton és költségvetési támogatásban nem részesülhetnek (az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvény 6. ). Azon munkáltatók pedig, amelyek valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalójukra végrehajtják az elvárt béremelést, a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt érvényesíthetnek (az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 460. ). 3.A bruttó Ft vagy a Ft alatti bérekre vonatkozik-e az elvárt béremelés? Mint azt a 299/2011.(XII.22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése tartalmazza - és ahogy azt az Útmutatóban is írtuk - a havi forint feletti béreknél nincs elvárt béremelés, mivel itt nem jelentkezik 2012-ben nettó keresetveszteség a évi szja változás (adójóváírás eltörlése) és a munkavállalók által fizetett tb járulék 1%-pontos növekedése miatt. A Ft-ot a évi adóés járulékváltozásokról hozott döntések előtt elfogadott évi XCIX. törvény irányszámként tartalmazta. 4.Költségvetési szervnél és egyházi fenntartású, közcélú tevékenységet folytató intézményeknél milyen módon kell megvalósítani az elvárt béremelést? A költségvetési szervekre és egyházi fenntartású intézményekre nem terjed ki a 299/2011.(XII.22.) Korm. rendelet hatálya. A közszférában az adó- és járulékváltozások ellentételezésére a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján kerül sor 2012-ben. Ugyanez a kormányrendelet vonatkozik az egyházi fenntartású, közcélú tevékenységet folytató intézményekre.

2 2 5.Alapítványi fenntartású intézményeknél milyen módon kell megvalósítani az elvárt béremelést? A 299/2011.(XII. 22.) Korm. rendelet az alapítványi fenntartású intézményekre is vonatkozik. 6.Elvártnak megfelelő béremelés esetén hogyan zajlik a szociális hozzáj árulási adó kedvezményének igénylése? Alkalmazottak esetében a kompenzáció a 08-as bevallásban adókedvezmény formájában 2012-ben és 2013-ban érvényesíthető a munkavállalót az adott hónapra megillető bruttó munkabér összege alapján. 7.Köztartozás mellett igénybe vehető-e szociális hozzájárulási adó kedvezménye? A köztartozás-mentesség az igénybevételnek nem feltétele. 8.Az a vállalkozás, amely az elvárt béremelést minden 2011-ben állományban lévő dolgozójára végrehajtja, a bérkompenzációt igénybe kívánja venni, igénybe veheti-e a 2012-ben újonnan felvett dolgozók tekintetében is? Igen, amennyiben a munkáltató az elvárt béremelést az összes folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében végrehajtotta, minden munkavállalója, így az újonnan belépők esetében is jogosult a kompenzáció igénybevételére. 9.Vonatkozik-e bármilyen feltétel az újonnan belépő foglalkozt atottak bérére? Béremelési elvárás a 2012-ben újonnan belépő munkavállalókra a törvény értelmében akkor vonatkozik, ha az új belépő november december időszakban legalább egy napig ennél a vállalkozásnál vagy annak valamely belföldi kapcsolt vállalkozásánál dolgozott. 10.Mit jelent a belföldi kapcsolt vállalkozás? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 178. paragrafusának 17. pontja rendelkezik a kapcsolt vállalkozás fogalmáról, melyek közül csak a belföldieket kell figyelembe venni: a)az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b)az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c)az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d)a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e)az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll.

3 3 11.Igénybe vehetem a kompenzációt egyéni vállalkozóként a saj át magam után számított szociális hozzájárulási adó tekintetében, ha teljesítem az elvárt béremelés feltételeit? Mivel a kompenzáció az adójóváírás eltörlésének hatásait kívánja ellensúlyozni, amire egyéni vállalkozók nem voltak jogosultak, egyéni vállalkozók önmaguk után nem igényelhetik, csak az alkalmazottaik után, ha esetükben teljes körűen eleget tettek az elvárt béremelésnek. 12.A bérkompenzáció összegét személyenként kell kiszámítani és összesíteni, vagy az adott vállalkozás teljes bérköltségére egy összegben? A kompenzáció összegét személyenként és havonta kell kiszámítani, az útmutatóban szereplő képlet alapján. Amennyiben több adókedvezményt is érvényesítenek egy személy esetén a fizetendő szociális hozzájárulási adóval szemben, akkor az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 463. paragrafusát kell értelemszerűen alkalmazni. 13.Családi kedvezmény figyelembe vehető-e bérkompenzációnál? Az elvárt béremelés teljesítésénél, tehát a bruttó bérek emelésénél a családi kedvezmény nem vehető figyelembe. 14.Mi történik akkor, ha a munkavállaló átkerül más munkakörbe s emiatt nem nő, esetleg még csökken is a jövedelme? Jelenleg a bércsökkenés két esetét kezeli a 299/2011.(XII. 22.) Korm. rendelet: a munkaidő változását (így a részmunkaidős foglalkoztatást) és az egészségi okból más munkakörbe helyezést. A munkakör módosulása miatti bérváltozást jelenleg nem ismeri el a jogszabály. 15.Az általam könyvelt vállalatnál végrehajtották az elvárt béremelést az összes érintett munkavállaló tekintetében, de arról nincs információm, hogy ez megtörtént-e a kapcsolt vállalkozásoknál. Igénybe veheti-e az általam könyvelt vállalat a kompenzációt? Ha egy vállalkozásnál végrehajtják az elvárt béremelést mindenkire, attól függetlenül is jár a vállalkozásnak a kompenzáció, hogy a kapcsolt vállalkozásnál végrehajtották-e vagy sem. 16.Visszamenőleg kívánom a Kormányrendeletben elvárt fizetésemelést végrehajtani, ezt megtehetem-e, mely jogszabály vonatkozik rám ebben az esetben? A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények tekintetében év közben visszamenőleges hatállyal is végre lehet hajtani az elvárt béremelést, ha ezzel az elvárt béremelés valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében teljesült az adott hónapokra vonatkozóan. A kompenzáció visszamenőlegesen is érvényesíthető, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 460., 464./A,B paragrafusai alapján. A visszamenőleges béremelést minden folyamatosan foglalkoztatott munkavállalóra, így a 2012-ben időközben kilépett munkavállalókra is végre kell hajtani.

4 4 17.Részmunkaidős dolgozóink 2011-ben a garantált bérminimum arányos összegét kapták, a 4 órás munkaidőben dolgozók bruttó Ft-ot, a 6 órás munkaidőben dolgozók pedig bruttó Ft-ot kerestek. Megfelel-e az elvárt béremelésnek, ha dolgozóink a évi Ft-os garantált bérminimum arányos összegét kapják, tehát a 4 órában dolgozók Ft-ot, a 6 órában dolgozók pedig Ft-ot? Nem, mert az elvárt béremelés mértékét a évi bér alapján, a kormányrendelet melléklete szerint kell meghatározni: -a 4 órára járó Ft-os bér esetén az elvárt béremelés 26%, azaz Ft, vagyis a évi elvárt bér Ft/hó, -a 6 órára járó Ft-os bér esetén Ft-os béremelést szükséges végrehajtani, azaz a évi elvárt bér Ft/hó. 18.Vonatkozik-e az elvárt béremelés arra a részmunkaidősre, akinek a rendszeres bére részmunkaidőben nem éri el a Ft-ot, de nyilatkozata szerint más egyéb munkáltatótól is rendelkezik rendszeres bérrel, és a kettő együtt meghaladja a Ftos szintet. Az egyik munkáltatónak nem feltétlenül áll rendelkezésére, hogy a munkavállalója a másik munkahelyén mennyit keres. Többek között ezért sem veszi ezt a 299/2011.(XII.22.) Kormányrendelet figyelembe. Tehát az elvárt béremelést minden munkáltatónak külön-külön szükséges végrehajtania a kérdésben említett munkavállalói nyilatkozattól függetlenül, és az adókedvezmény is munkáltatónként külön külön érvényesíthető. 19.Vonatkozik-e az elvárt béremelés arra a nyugdíjas, részmunkaidős munkavállalóra, akinek a rendszeres bére heti 20 órában Ft, mellette kizárólag nyugdíjban részesül, de együttesen a kettő meghaladja a ft-ot. A munkavállaló nyugdíjas státuszát, nyugdíjának összegét a kompenzáció szempontjából nem lehet figyelembe venni, az elvárt béremelés rájuk is az általános szabályok szerint vonatkozik, a nyugdíj összegétől függetlenül. 20.A korhatár előtti ellátásban részesülő személyek (volt előrehozott nyugdíjasok) január 1-jétől nem minősülnek nyugdíjasnak, illetve vannak, akiknek megszűnik a rokkantsági nyugdíjuk, és így foglalkoztatásuk esetén 4% helyett 8,5% egyéni járulékot fizetnek 2012-ben. Az ő nettó keresetük az elvárt béremelés végrehajtása ellenére is csökken. Szükséges-e további béremelés esetükben az adókedvezményre való jogosultsághoz? Nem kell figyelembe venni, ha 2012-ben a nyugdíjas munkavállaló nettó bére a nyugdíjasokra vonatkozó törvényi szabályozás módosulása miatt csökken. Mivel az ezen okból bekövetkező nettó bércsökkenésre vonatkozóan elvárt béremelési szabály nincs, a munkáltató emiatt nem esik el az adókedvezményre való jogosultságtól sem, ha egyébként a kormányrendelet szerinti elvárt béremelést végrehajtja. 21.A 2011-es év folyamán fix jutalomként fizettünk havonta 2,5% bonuszt minden munkavállalónknak. Ezek a fix kifizetések rendszeres bérpótléknak tekinthetőek-e, és

5 5 ezáltal képezhetik-e a 299/2011.(XII.22.) Korm. rendelet 3. (2) szerinti alapbérelemés alapját? Akkor vehető figyelembe rendszeres pótlékként ez a bónusz, ha megfelel az Mt. 151/A. (2) bekezdésében szereplő azon feltételnek, hogy munkaviszonyra vonatkozó szabályban (ami vagy jogszabály vagy kollektív szerződés) vagy munkaszerződésben szerepel ez a juttatás. Ha nem felel meg a feltételnek, akkor nem vehető figyelembe. Jogszabály vagy kétoldalú megállapodás azért fontos, hogy a munkáltató egyoldalúan ne vonhassa meg ben a munkavállalóink jelentős része folyamatos munkarendben, azaz 4 műszakban dolgozott, idén azonban egyes területeken visszaállunk a 3 műszakos munkarendre, így a műszakpótlékok összege is csökkeni fog 2011-hez képest. Hogyan kell az elvárt béremelést kiszámítani ebben az esetben, emelni kell az alapbér összegét annyival, amennyivel a műszakpótlék csökken? Az elvárt béremelés végrehajtásánál a műszakrend változást nem kell figyelembe venni, a műszakpótlék (munkabér) emiatti évi csökkenését nem szükséges béremeléssel kompenzálni. Azaz az elvárt béremelés mértékét úgy kell meghatározni, mintha a műszakrend nem változott volna. 23.A munkaszerződésben az szerepel, hogy a személyi alapbéren felül havi bruttó Ft mozgóbér fizethető a munkavállaló részére a munkáltató tárgyhóra vonatkozó, a munkabér fizetés napjáig mérlegelési jogkörben meghozott döntése alapján. Ez a mozgóbér minden hónapban rendszeresen kifizetésre is kerül. Rendszeres bérelemnek kelle tekinteni? A teljesítményhez kapcsolódó bérelemek rendszeres bérként akkor vehetők figyelembe, ha azok a teljesítménybér részét képezik. Teljesítménybérnek akkor tekinthető, ha egyértelműen meghatározható, előre rögzített (mérhető) teljesítmény eléréséhez van kötve. A csak a munkáltató döntésétől függő bérelem nem tekinthető ilyennek, ezért rendszeres kifizetése esetén sem minősül a rendszeres bér részének. 24.Munkavállalóinak egy része ekhósan teljesíti közterheit. Az elvárt béremelést hogyan kell az ekhosok vonatkozásában teljesíteni? Az elvárt béremelést az ekhos és nem ekhos bérrész együttes összegére kell végrehajtani. Az adókedvezményt a nem ekhos bérrész alapján kell számítani. 25.Iskolánk egyesületi fenntartású. Az elvárt béremelés teljesítésénél hogyan tudunk megfelelni a közalkalmazotti bértáblázatnak? A kormányrendelet mellékletében szereplő táblázat alapján kiszámolt elvárt béreket kell-e korrigálni (és hogyan) azoknál a kollégáknál, akik 2012-ben "ugranak" fizetési fokozatot? Milyen bérrel kell egy új kollégát alkalmazni, a bértáblázat szerinti besorolással, vagy az annak megfelelő 2012-es emelt változattal? Az elvárt béremelés mértékét az általános szabály szerint, azaz a évi bér alapján kell az Önök esetében is meghatározni. Az így megállapított évi elvárt bér feltételezhetően nagyobb, mint az eggyel magasabb Kjt. fizetési fokozat garantált bértétele, tehát az elvárt béremeléssel valószínű teljesül a fizetési kategória "ugrás" is. Az eggyel magasabb fizetési fokozatba való átsorolást tehát papíron végre kell hajtani, azonban az elvárt béremelésen túl további béremelést nem szükséges megvalósítani. (Amennyiben az új fizetési kategória bértábla szerinti bére lenne magasabb, úgy annak eléréséhez további emelés lenne szükséges.) Tehát pl. egy évi F8-as fizetési fokozat esetén a

6 Ft-hoz tartozó elvárt béremelés Ft, azaz az elvárt bér Ft. Ez nagyobb, mint az F9 kategória Ft-os garantált bére, tehát a feljebb lépés esetén nincs szükség további béremelésre. A 2012-ben belépő új kollégára elvárt béremelés nincs, tehát őrá az "eredeti" bértáblázat vonatkozik. Nincs ugyanis "emelt változata" a bértáblának, az elvárt béremelést minden munkavállalóra egyénenként kell kiszámítani. 26.A rendszeres pótlékok közé értelmezésem szerint a túlórapótlék nem számít bele, de azt nem tudom, hogy a készenléti/ ügyeleti díj beleszámít-e? A rendszeres pótlékok között nem vehetők figyelembe a rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó bérelemek, ígya túlmunka díja (alapbér+pótlék) és a készenléti/ügyeleti díj sem. 27.Teljesítménybérben foglalkoztatott dolgozó teljesítménybére a személyi órabére, ami a minimálbér. Azt megemeljük a kötelező mértékkel, 449 Ft-ról 535 Ft-ra. Teljesítettnek tekinthető-e az elvárt béremelés azon munkavállalók tekintetében, akik 100% alatt teljesítenek vagy csökken a teljesítményük 2011-hez képest? Teljesítménybér esetén a 100%-os teljesítmény esetén járó bérre kell az elvárt béremelést végrehajtani. Ha a munkavállaló teljesítménye azonos teljesítménykövetelmények mellett - csökken 2011-hez képest, akkor a nettó bére is lehet kisebb. Azaz az egyéni teljesítmény pl. adott havi gyengébb alakulása mellett is teljesítettnek tekinthető az elvárt béremelés, és igényelhető az adókedvezmény (ha egyébként a cég minden érintett munkavállalóra végrehajtja az elvárt béremelést). Amennyiben a teljesítménybér a minimálbéres órabérétől függ, úgy az új legkisebb órabérre történő emelés biztosítja az elvárt béremelést. 28.Vonatkozik-e az elvárt béremelés azokra a felmentett munkavállalókra, akik még december 31-én munkaviszonyban álltak, december 15-én kifizettük a felmentésre járó teljes összeget, egyúttal december 15-től a munkavégzés alól is felmentésre kerültek, a felmentési idejük azonban csak február 29-én jár le. A munkáltató január 1-jei hatállyal kívánja az elvárt béremelést végrehajtani. Azt a munkavállalót, akinek december 15-én kifizették a felmentésre járó teljes összeget és ezen időponttól mentesül a munkavégzés alól, az elvárt béremelés szempontjából nem kell figyelembe venni 2012-ben, annak ellenére sem, hogy munkaviszonya pl. február 29-ig tart. Azaz az elvárt béremelést őrá nem vonatkozik, és mivel nincs bérkifizetés 2012-ben, adókedvezmény sem vehető igénybe. 29.A felmondott munkavállaló utolsó munkanapja január 15-e volt, amikor kifizettük a januárra és a felmentésre járó bérét. A felmentési idő február 15-én jár le. A cég az elvárt béremelést csak április 1-jétől hajtja végre január 1-jei visszamenőleges hatállyal. Végre kell-e utólag hajtani a felmentett munkavállalóra is az elvárt béremelést, amikor ő már nincs jogviszonyban a céggel, ha a cég az adókedvezményt igénybe kívánja venni? Igen. Arra a munkavállalóra, akinek 2012-ben (pl. január 15-én) volt az utolsó munkanapja, az elvárt béremelést utólag is végre kell hajtani, ha a cég az adókedvezmény igénybevétele érdekében akár visszamenőlegesen minden érintett munkavállalóra végrehajtja január 1-jei hatállyal az elvárt béremelést.

7 7 30.Végrehajtható-e és hogyan normarendezés az elvárt béremeléssel egyidőben? A normarendezés akkor hajtható végre az elvárt béremelés teljesítésével egyidejűleg, ha -az elvárt béremelést 100%-os teljesítményszinten biztosítják, és -a 100%-os átlagos teljesítés normarendezés után is biztosított lesz. 31.Bedolgozók esetében, akiknek nincs fix normájuk, hanem a megrendelések függvényében kapnak munkát, hogyan kell megfelelni az elvárt béremelésnek? A Munka Törvénykönyve (Mt.) és a bedolgozókról szóló 24/1994 Korm. rendelet viszonyában megállapítható, hogy a bedolgozói jogviszony nem minősül munkaviszonynak. Az elvárt béremelésről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az 1. (1) bekezdés alapján "a munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki", vagyis a bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottakra nem. A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hasonlóképpen csak a munkaviszonyban álló munkavállalók bére alapján teszi lehetővé adókedvezmény érvényesítését, vagyis a bedolgozók munkadíja után nem. 32.A munkavállaló a személyi alapbéren és a rendszeres bérpótlékokon kívül jelenlét-ösztönzés céljából 2011-ben havonta Ft jelenléti díjazást is kapott azon hónapokra vonatkozóan, amikor a hónap valamennyi munkanapján munkát végzett és/vagy szabadságon volt. Rendszeres bérnek tekinthető-e ez a jelenlét-ösztönzési kifizetés? Az elvárt béremelés összegének meghatározása szempontjából a jelenlét-ösztönző juttatás nem minősíthető rendszeresnek, mivel akár már egy nap betegség esetén sem jár az adott hónap munkában töltött napjaira. 33.A munkavállaló január 15-től megbetegedett, s az adott hónapra megillető munkabére Ft-ra csökkent. Jár-e utána a kompenzáció a munkáltatónak? Akinek betegszabadság miatt az adott hónapra járó bruttó munkabére Ft alá csökken, annak az esetében jogosult részkedvezményt igénybe venni a munkáltató, amennyiben az összes folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében az elvárt béremelést végrehajtotta. 34.Egy munkavállalót től alkalmaznék. Igénybe vehetem-e a kedvezményt utána február hónapban? Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 460. (4) bekezdése kimondja az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónap egészében fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként különkülön - a részkedvezmény alapját és mértékét figyelembe véve - kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. Ennek alapján a részkedvezményt februárban nem veheti igénybe az új munkavállalója után, mert nem állt fent az adott hónap egészében fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszony. A következő hónapokban azonban természetesen jogosult a kedvezményre. 35.Egy munkavállaló munkaviszonya hó közben megszűnik. Érvényesíthetem-e utána erre a hónapra a bérkompenzációt?

8 8 A hó közben létesülő munkaviszonyhoz hasonlóan (ld. előző kérdés) kell eljárni, ha a munkaviszony hó közben szűnik meg, arra a hónapra nem vehető igénybe adókedvezmény. 36.Melyik adókedvezményeket tudom kombinálni, s mi történik, ha a kedvezmények összege több lenne, mint a fizetendő adó? Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 463. (2) bekezdése alapján a külön törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ adókedvezmény más, e törvényben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető, az - a legfeljebb két jogcímen érvényesíthető - együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendő adó összegét. Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét, a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Ebben az esetben a különbözet a 17-es számú, Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű nyomtatványon visszaigényelhető. Az egyszerű Start kártya biztosította kedvezmény mellett a részkedvezmény nem vehető igénybe, ebben az esetben a munkaadó dönthet, melyik kedvezményt kívánja igénybe venni. A 460. (3) bekezdése alapján a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. 37.Segítséget szeretnék kérni az adókedvezmény összegének kiszámításához. A munkavállaló évi bére Ft volt, 2012-ben Ft közé szeretnénk emelni. Mekkora adókedvezményre leszünk jogosultak, ha Ft-ra vagy Ft-ra emeljük a munkavállaló bérét? A munkavállaló évi bére: Ft Elvárt béremelés mértéke a Korm. rendelet alapján: Ft évi bér ami eleget tesz az elvárt béremelésnek: Ft ( ); Ha a munkáltató csak Ft-ra emeli a bért, akkor nem tett eleget az elvárt béremelésnek, nem veheti igénybe a kedvezményt. Ha legalább Ft-ra emeli a bért akkor eleget tett az elvárt béremelésnek, ha ennél magasabb összeggel emeli, például Ft-tal, akkor szintén eleget tett az elvárt béremelésnek, ebben az esetben a évi bére Ft. Az igénybe vehető kompenzáció összegét személyenként kell kiszámítani, az alábbi képlet alapján: (Tv (6)) X * 0,215, ha X <= ([X-75000] * 0,14), ha X > , ahol X az adott hóra tekintettel kifizetett bruttó munkabér összege Ft esetén nem jogosult a kompenzációra, míg Ft esetén Ft, Ft esetén 9.825Ft kompenzációra jogosult a munkáltató a fenti képlet alapján.

9 9 38.Kell-e érvényesíteni az elvárt béremelést a tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli j uttatásra? A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók jogviszonya nem munkaviszony. Ezért a szakmunkástanulók pénzbeli juttatására az elvárt béremelésről szóló 299/2011. Korm. rendelet hatálya, így az elvárt béremelés nem terjed ki, és az érintett munkavállalói létszámban sem kell őket figyelembe venni. 39.Darabbér esetén hogyan kell az elvárt béremelés mértékét kiszámítani? Tiszta darabbér esetén meg kell határozni, hogy 2011-ben a 100 %-os teljesítés esetén járó teljesítménybér (munka bértétele és időnorma alapján) mekkora összegű havibért jelentett volna, ha a munkavállaló csak ezt a munkát végzi (terméket állítja elő). Amennyiben ez pl. a garantált bérminimum összege, azaz Ft volt 2011-ben, akkor az elvárt évi bér Ft, azaz a növekmény Ft/hó. Az elvárt növekedés arányában (14.000/94.000= 14,9%) kell megemelni a munka bértételét. Ezt a számítást minden munkára, munkaműveletre el kell végezni. 40.Hóközi belépőnél, törthónapra a referencia időszak hónapjainak a munkavállaló munkarendje szerinti átlagos munkanapok számát hogyan számítom ki, pl. a rendszeres pótlékok teljes havi átlagának meghatározásához? Egy példán bemutatva a számítás a következő: A munkavállaló belépett: án. A referencia időszak 4 hónap, amelyben a munkanapok száma (munkaszüneti napokkal együtt): szept. (22 ), okt. (21), nov. (22), dec. (22). Mivel szeptemberben 6 munkanap volt, amit a munkavállalónak dolgoznia kellett, esetében az átlagos havi munkarend szerinti munkanapokszáma: szept. (6 )+ okt. (21) +nov. (22)+ dec. (22) = 71 /3,27 =21,71 (09.23-tól 6/22= 0,27 törthónap) Példánkban a munkavállaló ténylegesen ledolgozott 62 munkanapot (a többi napon táppénzen vagy szabadságon volt, illetve munkaszüneti nap volt). Ha az összes, pótlék címén történő kifizetése pl Ft volt a négy hónap alatt, akkor a rendszeres pótlékok havi átlaga: /62*21,71= Ft/hó. 41.Tiszta jutalékos bérforma esetén a évi átlagos teljesítéstől függően minden munkavállalónak más és más arányban kellene a jutalék mértékét megállapítani, és így azonos teljesítés esetén 2012-ben eltérő jutalékösszeget kifizetni. Megtehetjük-e, hogy az elvárt béremelést fix összegben megadjuk a dolgozónak és a jutalék mértékét nem változtatjuk? Jogosultak leszünk-e így a kompenzációra? A tiszta jutalékos bérformát átalakíthatják fix bérrel kombinált jutalékos bérformára, ahol a fix bér megegyezhet az elvárt béremeléssel, és ebben az esetben a jutalék mértékét nem kell emelni. Abban az esetben fogadható el ez a megoldás, ha a fix bérrész garantált (munkaszerződésben rögzített) és a teljesítménybér része. A teljesítménybér ilyen átalakítása esetén amennyiben valamennyi munkavállalójukra végrehajtjákaz elvárt béremelést jogosultak igénybe venni az adókedvezményt.

10 10 42.A dolgozók bérezése fix bérrel kombinált jutalékos bérezés, ahol a teljesítményrész nem függ a fix bér mértékétől. Az elvárt béremelést biztosítjuk-e úgy, hogy a fix bért megemeljük az elvárt béremelés mértékével, és ezzel változatlan teljesítmény esetén az elvárt béremelés megvalósul? Lehet-e esetleg úgy is teljesíteni az elvárt béremelést, a különböző összegű fix bérek megállapításának elkerülése érdekében, hogy a fix bér (személyi alapbér) elvárt béremelés része külön kerülne feltüntetésre a munkaszerződésben és a fi zetési lapon? Igényelhető-e adókedvezmény azokra a hónapokra is, amikor a teljesítmény és a bér elmarad a évi átlagtól? Teljesítménybérnél, a fix bérrel kombinált jutalékos bérforma esetén megteheti, hogy a fix bérrészt emeli a fix bér+átlagos havi jutalék= teljesítménybér összegére meghatározott elvárt béremelés összegével, és a jutalék mértéke változatlan marad. Megtehetik azt is, hogy jutalékos teljesítménybér esetén a fenti módon számolt elvárt béremelésnek megfelelő összeggel nem a fix bérrészt emelik meg, hanem a teljesítménybér új elemeként biztosítják, és azt külön feltüntetik a munkaszerződésben is. A forgalom csökkenéséből eredő bércsökkenés esetén is az elvárt béremelés teljesültnek minősül, ha a fentiek szerint végrehajtották az elvárt béremelést. Az adókedvezmény az adott havi tényleges bruttó bér alapján igényelhető, azaz eltérő havi teljesítmény esetén az eltérő bérhez változó összegű adókedvezmény igényelhető. 43.Egyik havibéres munkavállalónk 2011-ben 4 órában a garantált bérminimumot kapta, azaz Ft-ot január 1-jétől 6 órás részidőben foglalkoztatjuk. Mennyi lesz az ő elvárt havibére? Hogyan kell a garantált bérminimumot kereső órabéres munkavállalóinknál meghatározni az elvárt órabért, ha az ő munkaidejük is 4 óráról 6 órára nő? A munkaidő változás miatti korrekciót mindig a évi bruttó béren kell végrehajtani, így ezekben az esetekben is. A havibér esetén: /4*6= Ft, erre az elvárt béremelés Ft, azaz az elvárt évi bér a 6 órás részidőre Ft. Az órabér esetén ki kell számolni, hogy mennyi lett volna 6 órára a évi egy havi bér, ez 541*(174/8*6)= Ft, erre az elvárt béremelés Ft, azaz az elvárt órabér /130,5=655 Ft. (Másként számolva 21,13%-kal az elvárt béremelés, tehát az órabér 541*1,211=655 Ft.) 44.Gyed-ről visszajött dolgozó, két évvel ezelőtti személyi alapbére Ft volt napi 8 órában. Most napi 2 órában kezd dolgozni januártól. Az ő esetében hogyan kell kiszámolni az elvárt emelést? A kormányrendelet 2. (8) bekezdése alapján a gyed-ről visszatérő munkavállaló részére - az Mt ában foglaltak alapján meg kell határozni egy évi személyi alapbért, és ezt kell az elvárt béremelésnek megfelelően megemelni. (Valószínűleg történt Önöknél időközben béremelés, így a munkavállaló évi bére - ha nincs távol - magasabb lett volna, mint a két évvel ezelőtti. Ha nem volt az érintett vagy hasonló munkakörben, vagy általában a cégnél béremelés, akkor természetesen nem kell a korábbi bért emelniük.) Az így továbbvezetett, megállapított évi 8 órás bért kell 2 órásra korrigálni (osztani 4-gyel), és erre a 2 órás bérre kell meghatározni az elvárt béremelést (ez valószínűleg a 26%-os elvárt béremelési sávba fog esni).

11 11 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalókra akkor is végre kell hajtani az elvárt béremelést (meghatározni a évi bért, arra az elvárt évi bért) az elvárt béremelés munkáltatónál történt végrehajtásának időpontjában (pl január 1-jén), ha a munkavállaló 2012-ben nem tér vissza a munkába, vagy csak az év során később (pl júliusban) tér vissza. A távollévő munkavállalót is értesíteni béremeléssel meghatározott béréről. kell az elvárt 45.Egy társaság 2011-ben egy munkavállalót sem foglalkoztatott, viszont január 1-jét követően fel kíván venni munkavállalókat. Igénybe vehet-e ekkor bérkompenzációt a munkavállalói után? Amennyiben a felvenni kívánt munkavállalók 2011-ben kapcsolt vállalkozásnál volt alkalmazásban, béremelési elvárás is fennáll velük szemben, ennek végrehajtása után érvényesíthető az adókedvezmény. Ha nem álltak munkaviszonyban kapcsolt vállalkozással, akkor béremelés nélkül is érvényesíthető adókedvezményaz új belépők után. 46.Az elvárt mértékűnél magasabb béremelést kaptak a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben érintett munkavállalók. Milyen mértékű bérkompenzációt vehetek ekkor igénybe? Ebben az esetben is lehet bérkompenzációt igényelni adókedvezmény formájában, amely mértékének kiszámításához segítséget nyújt az NGM által kiadott útmutatónak A kompenzáció összege című szakaszában olvasható képlet. 47.A munkavállaló 2011-ben jogosult volt adójóváírásra, de azt nem vette igénybe, így a es nettó bére nem csökkent 2011-hez képest. Kell-e az ő bérét az elvárt mértéknek megfelelően emelni, ha a munkáltató igénybe kívánja venni a bérkompenzációs adókedvezményt? Az elvárt béremelés alapja a évi személyi alapbér. Így a Ft-ot meg nem haladó 2011-es bérrel rendelkezőknél végre kell hajtani az elvárt béremelést ha igénybe kívánják venni a bérkompenzációt függetlenül attól, hogy a munkavállaló igénybe vett-e adójóváírást 2011-ben. Ha a kérdéses munkavállaló bérét nem emelik az elvárt mértékkel, akkor egy munkavállaló után sem érvényesíthetik az adókedvezményt. 48.A munkavállaló év elejétől a munkáltatónál dolgozik, a munkavállaló bére november 10-től emelkedett, nagyobb mértékben, mint amit a Kormányrendet később előírt. A kérdésem az lenne, kell-e most januárban (is) emelnem, vagy a novemberi bérváltozással már teljesítettem a jogszabályi követelményeket? A 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés b) pontja alapján, ha a személyi alapbér legutóbb október 31-ét követően változott, akkor a november 1-jét megelőző, legutóbbi tárgyévi változás időpontjától annak hiányában január 1-jétől a október 31-ét követő változás időpontjáig terjedő időszak béradatait kell figyelembe venni. A fentiek alapján amennyiben a munkavállaló munkaviszonya október 31-én már fennállt és utána következett be a munkabérében változás, azt a évi munkabér számítása során figyelmen kívül kell hagyni. Tehát, ha a novemberi emelés nagyobb az elvárt béremelésnél, akkor a novemberi bérváltozással már teljesítette az elvárt béremelést azzal, hogy 2012-ben a novemberdecemberi munkabért biztosítja.

12 12 49.Ha egy minimálbéres munkavállaló napi 4 órás munkaviszonyban dolgozott nálunk ben Ft-ért, akkor az őt 2012-ben megillető minimálbér 4 órával arányos része eleget tesz-e az elvárt béremelésnek? A évi munkabére, minimálbér alapján Ft évi bér Ft, a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja alapján az elvárt béremelés: *0,26= Így az a évi bér, ami eleget tesz az elvárt béremelésnek: Ft ( ). Tehát nem tesz eleget az elvárt béremelésnek az, ha csak a minimálbér időarányos részét adják, hanem Ft-ra kell emelni a munkavállaló bérét, ha az elvárt béremelésnek is meg akarnak felelni. 50.Ha azoknak, akik 2011-ben 449 Ft/órás minimál órabérrel részmunkaidőben, tehát 4 6 órában voltak foglalkoztatva, a évi 535 Ft-os minimál órabért adjuk meg, teljesül-e az elvárt béremelés? Részidős órabéresek esetében nem teljesül a évi kötelező legkisebb órabérrel az elvárt béremelés. 4 órás részidős munkavállaló esetében 174/2=87 órára kell kiszámolni a évi havibért, erre az elvárt béremelést és visszaosztani órabérre: 87*449=39.063, erre az elvárt béremelés 26%, az elvárt bér Ft, ez visszaosztva: 566 Ft az elvárt órabér. 6 órás esetében 174/8*6=130,5 órával számolva 130,5*449= Ft, erre az elvárt béremelés szintén 26%, így az elvárt órabér ez esetben is 566 Ft. 51.Cégünknél a dolgozók nagy része tiszta teljesítménybérben (fix bérhányad nélkül), illetve tiszta csoportos teljesítménybérben dolgozik. Szolgáltatásunk esetében a napi teljesítmény nem normázható. Megfelelő-e, ha az alábbiak szerint járunk el: munkavállalónként kiszámítjuk a évi egyhavi átlagkeresetet, majd minden munkavállalóra meghatározzuk az ehhez tartozó elvárt béremelés összegének és az adott átlagkeresetnek az arányát, és a csoportban szükséges legmagasabb egyéni %-os mértékkel növeljük a darabbért. Amennyiben leírása szerint járnak el, azaz a csoport darabbért a csoporton belül szükséges legmagasabb emelési százalékhoz igazítják, úgy a csoporton belül mindenkire megvalósul az elvárt béremelés. Az elvárt béremelésnél magasabb béremelés adható, az nem ellentétes a kormányrendelettel. 52.Cégünk alkalmazottainak egy körénél úgy határoztuk meg a bérezést, hogy mindegyiküknek járt fix havi bérként 2011-ben a garantált bérminimum, azaz eddig Ft, és ehhez járt (járhatott) egy kiegészítő, az árbevételtől függően havonta fizetett bérrész. Teljesítjük-e az elvárt béremelést, ha csak a megfelelően Ft-ra? fix bérrészt emeljük az új garantált bérminimumnak A vázolt bérezési modell esetében elegendő, ha a személyi alapbért megemelik a kötelező Ft-ra, és azt a munkavállalónak havonta biztosítják is. A teljesítménybér tényezőket az elvárt béremelés szempontjából ebben az esetben nem kell módosítaniuk. 53.Munkaerő-kölcsönzés esetén hogyan történik az elvárt béremelés teljesítése és az adókedvezmény igénybevétele?

13 13 Ajánljuk figyelmébe a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyban kiadott közleményét, amely a következő linken érhető el: nemzetgazdasagi-miniszterium-vizsgalja-a-munkaero-kolcsonzo-cegek-kompenzalasanak- nehezsegeit. A közlemény szerint a tárca már keresi a megoldást a munkaerő-kölcsönző cégek kompenzációs nehézségeire. Budapest, február 13.

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1. Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence MUNKABÉREMELÉS ELVÁRT MÉRTÉKE 2012. Kedves Ügyfelünk! 2012. január elsejével hatályba lépett a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli

Részletesebben

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24 Bérkompenzáció 2012 igénylés : az elvárt béremeléshez 21 milliárdot ad a kormány. A kormány pályázati rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában átvállalja a bérfejlesztés 2-3 százalékát a

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása

A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása Bérkompenzáció Pest Megyei Kormányhivatal A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! A 2012. év jelentős változásokat hozott a szolgáltatási területünket érintő jogszabályok tekintetében. Változott az szja törvény, módosult a társadalombiztosítási

Részletesebben

Gyakori kérdések az elvárt béremelésrıl és a bérkompenzációról (adókedvezményrıl)

Gyakori kérdések az elvárt béremelésrıl és a bérkompenzációról (adókedvezményrıl) Gyakori kérdések az elvárt béremelésrıl és a bérkompenzációról (adókedvezményrıl) Az alábbiakban megtalálhatja a leggyakoribb, bérkompenzációval kapcsolatos kérdésekre a válaszokat. A munka törvénykönyvérıl

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

BÉRKOMPENZÁCIÓ A GYAKORLATBAN március 8. (Budapest) és március 9. (Debrecen)

BÉRKOMPENZÁCIÓ A GYAKORLATBAN március 8. (Budapest) és március 9. (Debrecen) BÉRKOMPENZÁCIÓ A GYAKORLATBAN 2012. március 8. (Budapest) és március 9. (Debrecen) Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője AZ ELŐADÁSOK TARTALMI

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Miről rendelkeznek a törvények, illetve a Kormányrendelet? Milyen időszakot kell figyelembe venni?

Miről rendelkeznek a törvények, illetve a Kormányrendelet? Milyen időszakot kell figyelembe venni? Bérkompenzáció a versenyszférában. Kérdések és válaszok. (2012.01.26) Miről rendelkeznek a törvények, illetve a Kormányrendelet? Milyen időszakot kell figyelembe venni? Az alacsony keresetű munkavállalók

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben 2017.01.01. Bérek, bérpótlékok 2017-ben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban Az összefoglaló a 2017. január 1-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készült. MINIMÁLBÉR, BÉRMINIMUM

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Hírlevél. Tartalom. 2012. január. Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda.

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Hírlevél. Tartalom. 2012. január. Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Iroda. Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2012. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2012-ben?... 2. ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Hogyan alakulnak a járulékok 2012-ben

Hogyan alakulnak a járulékok 2012-ben HÍRLEVÉL Baranya Paktum 2012. január Tisztelt Partnerek! A Baranya Paktum hírleveléhez felhasználtuk a partnereink által rendelkezésünkre bocsátott információkat illetve az adott pályázatkiíró szervezet

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet A bérkompenzáció hatályát, mértékét, teljesítését, ideértve a béren kívüli juttatás béremelésbe történő - beszámíthatóságát

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója. Gyakran Ismételt Kérdések a kiegészítő pótlékról

A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója. Gyakran Ismételt Kérdések a kiegészítő pótlékról A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója Gyakran Ismételt Kérdések a kiegészítő pótlékról A Kormány, kiemelt figyelemmel a szociális ágazatban dolgozó szakemberek

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó Kedvezmények: 2017. 01.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%. Ennek következményeként a szociális hozzájárulási adó kedvezmények is változtak. A kedvezmény összege, a típusonként meghatározott

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015.

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést!

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést! Verziótájékoztató: Kulcs-Bér 2012. december Megjelenési dátum: 2012. december 28. A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést! A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

14672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám. Kormányrendeletek

14672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám. Kormányrendeletek 14672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1 A rendelet felépítése 1. 1. Szervi,

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI NEXON KONFERENCIA 2013. JÚLIUS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A NEXON 2013. júliusi konferenciáin

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben