AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ"

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e tekinteni fél évszázadot úgy, hogy azokban, akik átélték ezt az idõt, ugyan megidézze a küzdelmes múltat, de szép emlékeket ébresszen? Fel lehet-e idézni úgy a hõskort, hogy azokban, akik ma is benne élnek, az elõdök iránti tisztelet érzése mellett, a mindennapi teremtõ tevékenységhez nyújtson elegendõ energiát, muníciót? A Zalavíz Zrt. tartalmas, eredményes 50 éve a Könyök utcából indult, és az európai elismerésig szárnyalt. Mindez - csak, hogy a reklámok jól ismert fordulatával éljünk - nem jöhetett volna létre az alkotó ember nélkül. A régvolt, és a nem annyira régi múltat olyanokkal idéztettük meg, akik személyes sorsukon, munkájukon keresztül átfogó képet tudnak adni a fél évszázad szinte teljes egészérõl. A fél évszázados kalandozásokban Bein György, Varga Zoltán és Légrádi Ferenc lesz az olvasó segítségére Az elmúlt négy év fõbb állomásai, és a fölvázolt jövõ képe a jelenkor vezetõje, dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató ünnepi beszédébõl ismerhetõ meg. A képek egy része a cég archívumából, illetve magánalbumokból származik, egy része a májusi, jubileumi ünnepségen készült. Kövesse hát velünk a Tisztelt Olvasó a Zalavíz ötvenéves történelmét.

2 2 ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ Elhangzott a Zalavíz ZRT. jubileumi ünnepségén, május 7-én, a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Steve Jobs, az amerikai sikervállalat az Apple vezérének munkássága illetve cégének sikerei mindig lenyûgöztek. Steve Jobs mondta egyszer: "Nem készítünk sok mindent, ezért mindenkinek tökéletesen kell dolgoznia. Ha úgy döntöttünk, igenis ezt tesszük az életben, akkor legyünk nagyon jók benne, hogy megérje." Egyszerûen, de találóan fejezi ki ez a gondolat, hogy mit jelenthet számunkra cégünk és annak sikere. Olyan életteret, ahová reggelente szívesen lépünk be, ahol, ha a szívüket is beleadva jól dolgozunk, sok pozitív impulzust kaphatunk, ami a személyes boldogságunkhoz is nagyban hozzájárulhat. Nekem személy szerint lehetõséget jelent a tanulásra, együttgondolkodásra, kihívást, kiegyensúlyozott, alkotó, családias légkört, késztetést a folyamatos megújulásra. Ötven éves a Zalavíz. Ötven év egy emberöltõ. Ötven év nagyon sok, és egyben nagyon kevés is lehet. Kevés, ha az ember csak ennyit él, és kevés, hogy minden személyi és vállalati cél megvalósuljon ennyi idõ alatt. Sok viszont abban az értelemben, hogy csak kevés cégnek adatik meg, hogy megérje, és ilyen kiváló gazdasági erõben érje meg ezt a kort. Ez az idõ azonban elegendõ ahhoz, hogy sikereket és elismerést vívjon ki. Nekünk ez sikerült és erre büszkék lehetünk. Büszke vagyok, hogy egy ötvenéves cég mindösszesen harmadik vezetõje lehetek, ami a cég stabilitására utal. Büszke vagyok, hogy kiváló kollégákkal, kiváló eredményeket érhettünk el fogyasztóink, tulajdonosaink és munkavállalóink érdekében. Biztos vagyok abban, hogy az 50 év alatt felhalmozott tudás, tapasztalat és szervezeti kultúra lehetõvé teszi a Zalavíznek, hogy a következõ ötven évben se nyugdíjasként gondoljanak cégünkre az érintettek, hanem rugalmas, megújulni képes partnert lássanak bennünk. Köszönet Egy születésnap alkalmával illik köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak az ötven év sikereihez. Szeretném tehát megköszönni a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy ellenálltak a privatizációs csábításnak és egybehangzóan az új kormányzat elképzeléseivel, hitet tettek amellett, hogy köztulajdonban álló szolgáltatás is lehet fogyasztóbarát és hatékony. Köszönet azért, hogy az önkormányzatok vezetõi felelõsségteljes hozzáállásukkal át tudták hidalni a tulajdonosi, politikai és árhatósági együttes szerepükbõl adódó problémákat, választóik és fogyasztóink érdekét szem elõtt tartva. Köszönet a fogyasztóknak, hogy a felmérések alapján szolgáltatásunkkal több, mint 80%-ban elégedettek. Köszönet valamennyi lelkiismeretes kollégámnak, hogy munkájukkal, kreativitásukkal, szorgalmukkal erõsítették a Zalavíz Zrt márkáját.

3 3 Külön szeretnék kiemelni néhány nevet, az idõ rövidsége miatt nem a teljesség igényével. Köszönet Arnhoffer Andrásnak, Árkovics Orsolyának, Paksáné Müller Mártának, Dzsuzsák Ferencnének, Böcskey Zsoltnak, Németh Andreának, Hadnagy Gábornak, Bolláné Zsuppányi Valériának, Téglás Katának, Langstadler Attilának. Szerettük volna és elértük, hogy árbevételünk 50%-kal növekedjen 4 év alatt, miközben a cég likviditása, kintlévõségeinek kezelése, jövedelmezõsége, pozitív cash-flowja biztosított legyen. Sikerült! Tíz év alatt 400 százalékkal, 4 év alatt 70százalékkal növeltük a közmûvagyonra fordítható forrásokat, javarészt a hatékonyság javítása révén. Köszönet a társvízmûveknek, hatóságoknak és a szakmai szövetségnek a partnerségért, a szellemi és anyagi segítségnyújtásért, a branchmarklehetõségért, külön köszönet a szakmai szövetségnek a 200 milliárdos ágazatnak nyújtott érdekképviseletért és információs bázis szerepéért. És végül, de nem utolsósorban köszönet elõdömnek Bein Györgynek, aki egy jó állapotban lévõ céget hagyott rám, jó érzékkel összeválogatott kollégákkal. Gyuri, köszönet Neked azért is, mert azóta is aktívan segíted munkánkat, így az eredmények a Te aktív szerepvállalásodnak is köszönhetõk. Eredmények és jövõ Az elmúlt 4 év eredményeirõl és a jövõrõl szeretnék még néhány gondolatot Önökkel megosztani. Olyan társaság vezetését kaptam meg négy éve, amely 15 éves, 2012-ig terjedõ idõszakra kidolgozott célrendszer és stratégia megvalósítása érdekében szervezte mindennapjait! Elsõdleges és folytatólagos célunk tehát 2006-tól is, a modern közszolgáltató megteremtése. Mûködési kiválóság és eredményesség az integrált vízgazdálkodás területén a tulajdonosok, a fogyasztók és a munkavállalók megelégedésére. E cél érdekében tevékenykedtünk a közelmúltban. Az ágazat egészét érintõ csökkenõ értékesítési volumen és növekvõ fajlagos költségek ellenére (ideértve a pótlás, fejlesztés, karbantartás beépített költségeit) összességében a fenntarthatóságot kívántuk biztosítani a díjrendszerben, és az általunk üzemeltett sok tízmilliárdos közmûvagyon esetében. Itt kell megemlíteni a 13 milliárdos elsõ ütemû szennyvíz beruházást és annak második ütemét, mely idén fejezõdik be, ahogy idén indul a 3-4 milliárdos KEOP ivóvízprojektünk is. Szerettük volna és elértük, hogy az ország elsõ húsz szolgáltatója között jegyezzenek bennünket. Szerettük volna és elértük, hogy a vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés- és kezelés mellett, az integrált vízgazdálkodás mottójával új üzleti terültekre hatoljunk be. (folytatás a 4. oldalon)

4 4 ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ (folytatás a 3. oldalról) Ilyen a csapadékvízelvezetés, ár- és belvízvédelem, települési folyékony-hulladék kezelés, alternatív energiahordozó elõállítása, felhasználása, palackozott ivóvíz. Megcéloztuk mûködtetõ vagyonunk megújítását is: a telephely projekttel, jármûpark cserével, jóléti eszközök megújítására közel 1 milliárd forintot fordítottunk az elmúlt 4 évben. Nyakkendõs, német modell szerinti üzemeltetést kezdtünk el megvalósítani, ez részben teljesült: 300 milliós beruházással folyamatfelügyeletet alakítottunk ki víz- és szennyvíz vonalon, diszpécserszolgálattal. Zöld szolgáltatóvá kívántunk válni: ennek jegyében született szennyvíztelepi biogáz beruházásunk, biogáz tisztítónk. A szennyvízkezelés melléktermékébõl üzemanyagot állítunk elõ, illetve most fejezõdött be a zöldenergia fókuszú energiahatékonysági átvilágítás cégünknél, mely újabb zöld beruházásokat generál a közeljövõben. Cégünknél az innovációt, a K+F-et kulcs sikertényezõként kezeljük. Ennek keretében: UV-fertõtlenítést valósítottunk, valósítunk meg zalaegerszegi, lenti szennyvíztelepünkön saját beruházásban. Ultrahangos iszapkezelést alkalmazunk, ami a toronyra feladott iszapot roncsolja, melynek eredményeként több biogáz keletkezik, hatékonyabb a víztelenítés, kevesebb az elhelyezendõ iszap. Meg kell említeni a rothasztó tornyokról visszafolyó, a technológiát terhelõ csurgalékvíz kezelésben szerepet játszó újítást, a DAEMON technológiát (gyakorlatilag a szennyvíztelepen belüli kis szennyvíztisztítót mûködtetünk), Magyarországon elsõként. Ezen beruházások környezetvédelmi és gazdasági elõnyei vitathatatlanok. Hogy fõ vállalati célunk megvalósuljon - a számos minõségirányítási, környezetközpontú irányítási, munka- és egészségbiztonsági, információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésén kívül - új vállalatirányítási rendszert kezdtünk el alkalmazni, a Balanced Scorecard-ot, vagyis kiegyensúlyozott mutatószámrendszert. Ennek során munkatársainkkal közösen alakítottuk ki stratégiai célkitûzéseinket, mutatószámainkat, elvárásainkat, melyek megvalósulását rendszeresen nyomon követjük. Nem csak a hagyományos pénzügyi sikerszempontot tartjuk szem elõtt, hanem a modern közszolgáltatói lét megkövetelte, hogy további három szempont is érvényesüljön a cég irányítása során, a vevõi, belsõ folyamatok, tanulás és fejlõdés szempontok.

5 5 További céljaink a jövõre nézve mindazokon túl, amit már eddig is megfogalmaztam: rendezvényünket és kívánom, hogy Önöket is kísérje munkájuk során siker és megbecsülés. Nemzeti minõségi díj, a 10 leghatékonyabban mûködõ társaság egyike legyünk (gyanítom, hogy ez olyan cél, ami részben teljesült), szoros és egyenrangú kooperáció Dél-Zalai Vízmûvel. Végül hadd ragadjon el engem is az általános optimista hangulat és politikai felhang nélkül hadd mondjam, hogy: Boldog születésnapot Zalavíz! Hatásos eszközként használjuk a BSC-t a teljesítménymérésben, e módszer biztosítja a vállalati célok átláthatóságát, kommunikációs eszköz egyben, és összekapcsolva a juttatási rendszerrel, az üzleti tervezési folyamatokkal, kiváló teljesítményfokozó eszköz. Szerencsésebb azonban, ha a dicséret nem a mi szánkból, hanem külsõ, objektív szereplõktõl érkezik. Ilyenek voltak: az országos szerelõverseny elsõ és második helyezése tavaly és tavalyelõtt. Szeretném megköszönni Önöknek, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték születésnapi Hajrá Zalavíz! Hajrá Zala megye! Hajrá Magyarország! Regionális minõségi díj és Recognised for Excellence díj, 3 csillagos Elismerés a kiválóságért díj ben, Legjobb nõi munkahely 2. díj 2009-ben,

6 6 "Céltalan hajósnak nem kedvez a szél" Bein Gyögy - a modernizálás igazgatója július 1-jétõl ig irányította a céget, a vállalat történetében a második igazgató. A közgazdász végzettségû szakember ezt megelõzõen a megyei tanács tervosztályán dolgozott, az építési-közlekedési osztály vezetõje volt, és - többek között - a kis vízmûvek építésének irányításával, felügyeletével foglalkozott, jól ismerte tehát azt a céget, aminek igazgatói állását megpályázta. - A kilencvenes évek elején száz zalai településen volt jelen a Vízmû, mindössze négy-öt településen, Zalaegerszegen, Lentiben, Pacsán és Zalaszentgróton volt csak szennyvíz-elvezetés és tisztítás. Ebben az idõszakban a cég jelentõs része az építéssel volt elfoglalva, hiszen voltak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt még vezetékes ivóvíz. Akkor 690-en dolgoztak a vállalatnál, számos kötöttséggel. Hogy példát említsek: szabályozott volt az ún. átlagbér-színvonal, ami azzal járt, hogy az alacsonyabb fizetésû munkakörökben jelentõs létszámot kellett fenntartani azért, hogy a komoly szakértelmet igénylõ, kvalifikált munkaerõt is alkalmazni lehessen. Azzal a határozott céllal érkeztem, hogy korszerû, hatékony víziközmû szolgáltatót faragok a vállalatból, amely célkitûzés akkoriban azért nem volt mindenki számára egyértelmû és elfogadható. - A gazdasági, társadalmi változások az érkezése idején kezdõdtek. Hogyan alakult az állami vagyonnak számító közmûvek sorsa? - Az 1991-ben életbe lépõ önkormányzati törvény nyomán az állami vagyon átkerült az önkormányzatokhoz, ami késõbb számtalan problémát idézett elõ. Egyrészt nem volt egységes állami vagyonnyilvántartás. Másrészt váratlanul az önkormányzatok nyakába szakadt a vagyonátadással egy sor olyan probléma, amire sem szakmailag, sem technikailag, sem pénzügyileg nem voltak - megkockáztatom - nem is lehettek felkészülve. Nagyon sok önkormányzat nem is akarta a vagyont átvenni, mert fogalma sem volt arról, hogy az pontosan mit jelent az õ számára. Ebben az idõszakban az volt a feladat, hogy a vállalat - ami idõközben önkormányzati vállalt lett - talpon maradjon, a szolgáltatásai mûködjenek. Nem voltak konkrét elõírások, nem volt felügyeleti szerv, a cég is magára maradt, az önkormányzatok is magukra maradtak, kizárólag az akkori munkatársi gárdának köszönhetõ, hogy a Vízmû nem esett apró darabokra, az õ hozzáállásuk, becsületességük mentette meg a vállalatot. Ennek a több éven át tartó bizonytalanságnak lett a következménye például, hogy Zalaszentgrót és térsége, valamint Zalalövõ és térsége is kivált a vállalatból ra egyértelmûvé vált, hogy a céget részvénytársasági formában célszerû mûködtetni, ami magával hozta a halaszthatatlan korszerûsödés igényét. Stratégiai szemléletet, feszes gazdálkodást, controllingot, egyes tevékenységek megszüntetését hozta magával.

7 7 Profiltisztítást hajtottunk végre azért, hogy a cég tisztán közüzemi szolgáltató legyen. Erre az idõszakra egyrészt már csökkent a mélyépítési igény, másrészt testidegenné vált a csatornaépítés, ezért ezt az üzletágat megszüntettük, az azon a területen dolgozókat egy tisztán építési profilú cégbe szerveztük át. - A profiltisztításnak milyen következményei voltak? - Személyi, technikai elsõsorban, ugyanakkor minõségi és hatékonysági is. A 690 fõ állományi létszám 2006-ra 290 fõre olvadt úgy, hogy a vállalat humánus maradhatott, hiszen nem kellett elbocsátásokat végrehajtania. Ezt nagyon fontos eredménynek tartom. Egyre kevésbé volt szüksége arra, hogy hatalmas gépparkot, telepeket tartson fönn, ugyanakkor szüksége volt célirányos fejlesztésre, korszerûsítésre, a vízminõség biztosítására, a szennyvíztisztítás hatékonyságának, színvonalának emelésére. A fejlesztések érdekében több projektet indítottunk el. Ezek egyike a telephely projekt, amely során a régi telepet felszámoltuk és sikerült egy újat építenünk. Lecseréltük a jármûparkot. A régi vízmûnél legalább 20 ember csak azon dolgozott, hogy a gépeket karbantartsa, mûködõképes állapotba hozza. A másik az irányítástechnika fejlesztése volt, amelyben jelentõs elmaradásokat hoztunk be, és ma már a legkorszerûbb megoldásokat tudja a cég használni. Igaz, hogy az infokommunikáció fejlõdése is követelte a korszerûsítést, de ezt a folyamatot is sikerült idõben elindítanunk, amelynek az eredményeit mindennap érezzük. Jelentõs eu-s források bevonásával, nagyléptékû szennyvíz projekthez kezdtünk hozzá, amelyben korszerû és újszerû megoldások sorát sikerül bevezetni, alkalmazni. Elsõk között voltunk a minõségbiztosításban, az akkreditációk megszerzésében. Ezeket csak tudatos humánerõforrás fejlesztéssel lehetett megalapozni, végrehajtani. Fiatal, felkészült, a maguk szakterületén kiváló munkatársak sora került a céghez, velük lehetett stratégiai terveket készíteni, és azokat megvalósítani. Közgazdász vagyok, hiszek a tervezésben. A közép- és hosszú távú elképzelések mentén közösen formáltuk a cég mûködését. Ha kellett korrigáltunk, de azt mondhatom ma már, hogy a fõ célkitûzések érdemben nem változtak az elmúlt években sem. - Ez ennyire egyszerû? - Nyilván nem, de azt senki sem vitatja el tõlem, hogy nagyon sok fiatal szakember került a Vízmûhöz az igazgatóságom idején, és azt sem, hogy valamennyien olyan területen és munkakörben dolgoztak, dolgoznak, ahol a tervek születtek és végrehajtást is nyomon követték. Velük új tudás, lendület, frissesség áradt a falak közé, ami mindenkire hatással volt. Rám is. Egy fiatal csapatban magam is fiatalosan mozogtam, nekem is jót tett, számos dologra inspirált, magam is folyamatosan kerestem a tanulás, továbbképzés lehetõségeit. - Hogyan alakult a személyes sorsa? - Úgy 3-4 évente a tulajdonosok kiírták az igazgatói állásra a pályázatot, azt mindig megpályáztam, (folytatás a 8. oldalon)

8 8 Bein Gyögy - a modernizálás igazgatója és mindig újra kineveztek. Ez annak a jelzése volt, hogy elfogadták a teljesítményemet. 16 évet töltöttem az igazgatói székben. A munkám megbecsüléseként egyébként több elismerést is kaptam ban a szakszervezet ajánlására a viziközmû ágazatban az Év Igazgatójának választottak. Ezt munkatársaimnak köszönhetem, nyilván nem kaptam volna meg, ha nem lettek volna elégedettek velem. Úgy gondolom, hogy a vízmûves dolgozókkal mindig kiegyensúlyozott viszonyban voltam, ha voltak is konfliktusaink, azt mindig, nyugodtan meg tudtuk oldani. Úgy tudom, nem tartottak rossz igazgatónak. Elégedettséggel tölt el a mai napig az is, hogy a tulajdonos önkormányzatokkal kifejezetten jó kapcsolatokat alakítottam ki, amelyek jót tettek a Zalavíz megítélésének. És hogy az elismerések sorát befejezzem, amikor nyugdíjba mentem, megkaptam a Vasvári Pál Érdemérmet. Ami ezen kívül igazán elismerés a számomra, hogy az Igazgatóság tagja maradtam, és utódom, dr. Burján Richárd igényt tart a munkámra, szakmai tapasztalatomra. Minden hétfõ délelõtt bemegyek a céghez, átbeszélünk dolgokat. Sok rendezvényen képviselem ma is a Zalavíz Zrt-t. - Ha az ember lezárt egy korszakot, rendszerint mérleget készít. Az elõzõekben felsoroltakból ez részben már kiderült. De mi van még a mérleg serpenyõiben? - Kezdem azzal, ami nem sikerült, és ami igen, azt hagyom a végére. Úgy vagyok vele, mint ahogyan a székely ember mondja: Dicsérd magad fiam, rád fér! Szóval, amit kudarcként könyvelek el. Messze nem sikerült annyi forrást biztosítani a viziközmûvek rekonstrukciójára, mint amennyire szükség lett volna. Ennek összetett okai vannak, éppen úgy szerepet játszott benne a vagyonátadás hosszú folyamata, mint például a szolgáltatási díjak árképzése. Akkor lettem volna elégedett, ha valamennyi viziközmûre, kicsikre, nagyokra is a méretének megfelelõ nagyságrendben tudtunk volna rekonstrukciós munkákat végezni. Amivel elégedett vagyok. A minõségbiztosítás már említettem, azt gondolom, mi nagyon korán indultunk el ezen az úton, sokakat megelõzve. Bevezettük és azóta is rendszeresen mérjük a fogyasztói és a tulajdonosi elégedettséget, aminek az eredményei mindig fontos támpontot adtak a szervezeti és mûszaki fejlesztésben. Talán azt is sikerült elérni, hogy vízmûvesnek lenni ma már elhivatottságot, és más szakterületek részérõl megbecsültséget jelent. Ezt jelentõs eredménynek tartom. A szakmaközi kapcsolatok fejlesztése terén eredménynek tartom a szerelõversenyeket, a cégek közötti rendezvényeket, a Viziközmû Szövetségben betöltött mértékadó szerepünket. Eredménynek tartom, hogy kiemelt fontossággal figyeltünk a képzésekre, továbbképzésekre, azt támogattuk. Bevezettük a rendszeres menedzser-képzést. Sokat fejlõdtünk technikailag, mûszakilag. Lecseréltük az elavult jármûparkot, új telephelyet építettünk, új, korszerû technológiákat honosítottunk meg, nagy volumenû szennyvízprojekt megvalósításának lettünk a részesei A világ változásával nekünk is változnunk kellett, de úgy érzem, hogy sokszor jártunk az élen, az elsõk között. - És a hajós célba ért? - Igen, ezt nyugodtan ki merem jelenteni. Amikor igazgató lettem, volt egy képem arról a vállalatról, amivé szerettem volna formálni a Vízmûvet. Eközben a társadalmi, gazdasági körülmények folyamatosan, rohamléptekben változtak. Amire még gondolni sem mertem 1992-ben, az mondjuk 5 évvel késõbb, már türelmetlenül toporgott az ajtó elõtt. Lendületes, nagy tempójú fejlõdést produkáltak a körülményeink és mi magunk is. Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert olyan munkatársakkal voltam körülvéve, akik szintén értették és érezték az idõk szavát. Velük együtt tudtam csak, a számomra fontos eredményeket elérni. Köszönöm mindannyiuknak.

9 9 Nem íróasztal mellé születtem Légrádi Ferenc, fõgépész Nem sokkal a vállalat létrejötte után, május 10-én kerültem a Vízmûhöz, mint hegesztõ és lakatos szakmunkás. Alig egy évvel késõbb, októberben Takács Lajos, aki a közvetlen fõnököm volt, átkerült a szennyvíztelepre, és engem magával vitt. A ZTE pályánál volt a tisztító, ott lettem csoportvezetõ. Az akkori mûszaki körülményeket ma már tényleg csak régi képeken lehet látni, minimális volt a felszereltségünk, alig voltak gépeink, ami pedig volt, az állandóan elromlott. Öten voltunk a berendezések javítására, és akkor nemcsak Zalaegerszegen dolgoztunk, hanem Lentiben és Zalaszentgróton is. Késõbb növekedett a létszám, már 15 ember munkáját irányítottam, idõközben "elszaggattam" négy üzemvezetõt, és eljött a pillanat, amikor úgy éreztem, le kell érettségiznem. Ez 1977-ben következett be, abban az évben, amikor éppen újabb üzemvezetõ váltás elõtt állt a szennyvíztelep. Palkovics Dénes igazgató, akkor engem nevezett ki. Talán tíz évig voltam üzemvezetõ, nagyjából addig, amíg a nyolcvanas évek közepén a telep technológiai fejlesztése, korszerûsítése megtörtént, és ez nagyságrendekkel jelentett több, illetve más munkát, mint korábban. Ekkor történt, hogy az új telep üzemvezetõi kinevezését nem fogadtam el. - Mi tartotta vissza? - Nem a munka menynyisége, hanem a jellege miatt nem akartam ezt a pozíciót betölteni. A telepen akkoriban már 70 ember dolgozott, ami sokkal több adminisztrációval, asztali munkával járt. Én nem irodára születtem, nekem mindenem a gép, a szerelés, a lakatos munka. Akkor éreztem magam igazán jól, ha kétkezi munkát végeztem. Tény, hogy mindenrõl tudtam, az is tény, hogy a szennyvíztelepnek nem volt olyan eldugott sarka, amit én nem ismertem volna. Sohasem okozott az problémát, hogy hóban, fagyban, vagy kánikulában kell dolgozni, az sem, hogy embereket kellett közvetlenül irányítani, de az adminisztrációhoz, a jelentések, tervek, egyebek készítéséhez nem éreztem semmi vágyat. A Zalavíz keresett embert a telepvezetõi feladatra, és Kovács Iván fõmérnök arra kért, hogy én válasszam ki a szerintem legmegfelelõbb személyt. Varga Tibor volt az ideális jelölt a számunkra, õ lett a szennyvíztelep üzemvetõje, én pedig fõgépészként a helyettese. Kitûnõen tudtunk együtt dolgozni, én vittem a gépészetet, a lakatosmûhelyt, autószerelõ mûhelyt, villanyszerelõ mûhelyt. Tizenzenheten voltunk, akik csak a gépészettel foglalkoztunk, Tibor nekem ezen a terepen teljes szabad kezet adott, bár természetesen mindent megbeszéltünk. - Majdnem negyven évig dolgozott a vállalatnál. Mire emlékszik a legszívesebben? - Szakmai kihívásokban bõvelkedõ 38 évet dolgoztam le a Vízmûnél, megéltem a fejlõdés állomásait. Több dolog is van, amire szívesen emlékszem. A hatvanas évek végén Papp Tibor volt a vállalat fõmérnöke. Róla tudni kell, hogy nagy tudású, elõre látó, fejlesztõ szakember volt, kicsinek is bizonyult számára a zalai vállalat, Budapestre ment dolgozni tõlünk. (folytatás a 10. oldalon)

10 10 Szerintem õ volt az egyik meghatározó ember a cég mûszaki fejlõdésében. A másik nagy ugrás akkor történt, amikor megjöttek a fiatalok, Arnhoffer Andrásék a vállalathoz. Szóval, a hatvanas években robbanómotoros szivattyúkkal dolgoztunk, amik elég rozzant, elavult gépek voltak, folyamatosan azon járt a fejünk, hogyan tudnánk korszerû berendezésre szert tenni. Tapasztalatcserékre jártunk, néztünk más telepeket is, és igen fájt a fogunk egy, az akkori ismereteink szerint csúcsminõségnek számító Flygt szivattyúra. Papp Tibor megszerezte hozzá a külön minisztériumi engedélyt, úgy tudtuk beszerezni ben került egy ilyen szivattyú a telepre, amivel a város akkori összes szennyvízét problémamentesen át lehetett emelni a tisztítórendszerbe. Óriási dolog volt! Közben Zalaegerszeg nagy tempóban fejlõdött tól 1983-ig megtízszerezõdött a szennyvíz mennyisége, ugyanakkor a telep nem bõvült olyan tempóban. Jöttek a vízminõségi szigorítások a Balaton miatt, a hetvenes évek végére már nap mint nap csúcsra járt minden gép. Ahhoz, hogy a folyamatos mûködést biztosítani tudjuk, szakmailag nagyon felkészültnek kellett lennünk. Akkoriban vettem föl éves, fiatal embereket, kérdezték is tõlem: mit akarsz ezekkel a gyerekekkel? Mit akartam? Csapatot neveltem belõlük! Olyan kollektívát tudtam építeni, akik gyorsak voltak, nagy tudásúak, nagy munkabírásúak, megbízhatóak. Volt, vagy talán még ma is van ahhoz adottságom, hogy tudjam kezelni az embereket. Néhány év múlva aztán mindenki engem, meg a csapatomat irigyelte, mert nagyon jók voltunk. A szennyvíztelep fejlesztése a nyolcvanas években nagyon nagy lépés volt, hiszen ekkor tudtuk behozni a városi telepre a vidéki szennyvizeket, telepeket. Sokat dolgoztunk, rengeteg társadalmi munkát végeztünk azért, hogy minden jó színvonalon mûködjön. - Munkakörénél, beosztásánál fogva, megkerülhetetlen ember volt a Zalavíznél. Hogyan tudott együtt dolgozni a feletteseivel? - Nem sok igazgatóval - összesen kettõvel, Palkovics Dénessel és Bein Györggyel - és eggyel több fõmérnökkel, Papp Tiborral, Kovács Ivánnal és Arnhoffer Andrással dolgoztam együtt, konfliktusmentesen. Azt nem mondom, hogy nem voltak vitáink, de arra nem volt példa, hogy ne tudtunk volna dûlõre jutni. Jellemzõen leginkább a fõkönyvelõkkel nem tudtam megtalálni a hangot - Megkapott minden lehetõséget ahhoz, hogy a szakterületén eredményes legyen? (folytatás a 11. oldalon)

11 11 Szerencsés voltam, mert a mûszaki fejlesztésekhez szükséges tudást, információkat biztosította számomra a vállalat. Mehettem bárhova, ha meg akartam valamit nézni. Kérhettem tájékoztatókat, prospektusokat bárhonnét, a mûszak sohasem szenvedett hátrányt a lehetõségekben, engem meg érdekelt minden újdonság. Szakmailag igazán prosperáló idõszakot töltöttem el a Vízmûnél. Voltak olyan munkatársaim, akik igazán inspiráltak a szakmai munkában: Papp István, Varga Zoltán. Tõlük sokat tanultam, és nekem sokat segítettek a mindennapi munkában, a fejlesztések tervezésében. Úgy 1990-ig azt mondhatom, hogy ütõképes, szakmailag felkészült mûszaki gárdája volt a Vízmûnek, bármit meg tudott oldani. Ettõl kezdve azonban megváltoztak a körülmények a viziközmû szolgáltatásban, elindult egy olyan folyamat, hogy a szolgáltató az legyen csak szolgáltató, hajtsunk végre profiltisztítást. Az a szakmai "egész", ami nekem a Vízmûvet jelentette, amit igazán szerettem, kezdett megváltozni. - Ma már nyugdíjas, de a saját mûhelyében beszélgetünk, amelyik elég mozgalmas. Nagy itt a jövés-menés. Nem látszik csöndes, nyugdíjas fészeknek ban mentem nyugdíjba, amire tudatosan készültem. Egyfajta szivattyú gépészeti javítására álltam rá, már jóval korábban, eleinte másodállásban, a nyugdíj óta viszont reggeltõl estig, a vállalkozásomban. Van 4 alkalmazott, a telephely Ságodban, de a bázis Zalaegerszegen a házam alatti mûhelyben van. A Zalavíznél szakmailag minden elértem, amit elérhettem, kaptam Kiváló Dolgozó és a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, OVH elnöki dicséretet. A csúcson hagytam abba, elégedetten jöttem el a cégtõl. Bár mindig meghívnak, de nem járok vissza a vállalathoz nyugdíjas találkozókra. Van néhány volt munkatársam, akikkel összejárunk, tekézünk, focimeccset nézünk. Feleségem is vízmûves volt, õ is nyugdíjas. Mivel a lányunk sokat dolgozik vidéken, a már iskolás unokánk nevelésében, gondozásában segít. Õ ment gyes-re is a kis Katával. Nagypapáskodom, amikor csak tehetem. Gyakran nem tehetem, mert van munka bõven, de ez aktívan tart. Nem szûntek meg a kapcsolataim, nem szûntek meg a barátságok, nem szûntek meg az üzleti kapcsolatok. Teljes értékû szakmai életet élek, aminek az alapjait, a folyamatosan fejlõdõ szaktudásomat a Zalavíznél szereztem meg.

12 12 Megközelítõleg 40 évig dolgozott annál a cégnél, amelyik egykor a Városgazdálkodási Vállalat részlegeként indult. Ott volt minden mérföldkõnél, minden fontos állomásnál, több, hasznos eszközt, gépet hozott létre a fejlõdõ cég számára. - Milyen volt az a vízmû, ahol dolgozni kezdett? - A vízvételi helyek pontszerûen helyezkedtek el a városban, jellemzõen a meglévõ üzemekben voltak inkább csak kutak. Volt például a Ruhagyárban és a tûzoltóságon. Vezetékes ivóvíz Páterdombon lett elõször. A Válicka-völgyében fúrták meg az elsõ kutakat, nem véletlenül hívják egyes és kettes kútnak. Az akkori viszonyokat jól mutatja, hogy a kútnál nem volt áram, a motorral mûködõ berendezések gyakorlatilag nem romolhattak el, mert akkor egyszerûen nem volt víz. A mûszaki feltételek minimálisak voltak, nem voltak autók, kézikocsikat használtunk. A Válickától épült ki az elsõ fõvezeték a Jánka-hegyre, ott készült el egy 600 m3-es tároló, azt mondhatom, hogy ezzel indult a vállalt "karrierje". Varga Zoltán, az újítások embere - És az Ön karrierje, hogyan indult? - Gépkezelõ szakiskolát végeztem Jánosházán. Ez egy igen komoly oktatási intézmény volt, mezõgazdasági szakirányú gépkezelést tanultunk, mert az akkoriban alakuló tsz-ek miatt fontos volt a szakember képzés ban végeztem, de behívtak katonának, így legkorábban 1962-ben tudtam újra munkába állni. Akkor kerültem a Vízmûhöz. Örültem, hogy visszajöhettem Zalába, mivel én nagykanizsai születésû vagyok. Szakmunkásként kezdtem, de a szaktudásom miatt rövidesen az akkori mûhelynek lettem a vezetõje. Ez volt az egyik legfontosabb hely a vállalatnál, ugyanis itt próbáltunk meg életet lehelni azokba a gépekbe, jármûvekbe, amit különbözõ szervezetektõl kaptunk. A honvédségtõl és az olajosoktól lehetett akkoriban kiselejtezett jármûvekhez jutni, amelyeket mûködõképes állapotba kellett hozni, de valami mindig hiányzott. Amire éppen szükség lett volna, azt sohasem lehetett kapni, ezért rendszerint ki kellett találni valamit. Általában én voltam a fõ "feltaláló", mert én mindig valami megoldáson, újításon törtem a fejem. A városban az elsõ nagyobb fejlõdés re valósult meg, kiépült az akkori méreteknek megfelelõ ivóvízhálózat, és a szennyvízelvezetés is. Ezekben az években kezdtük építeni a falvakban a törpe vízmûveket. Akkoriban a vállalat fõ profilja inkább az építés volt, hiszen nagyon kevés helyen volt vezetékes ivóvíz, szennyvízelvezetés pedig ritka volt, mint a fehér holló. (folytatás a 13. oldalon)

13 13 (folytatás a 12. oldalról) A megyei vízmûépítési programok több mint 90 százalékát a vállalat végezte. A csõvezetékek lefektetése mellett a kutak ásása volt akkoriban még a fõ profil. Volt, hogy 50 méteres kutat kellett ásnunk, amihez nem voltak gépek, kézzel dolgoztunk, veszélyes üzem volt. A fejlõdésnek azonban számos jele látszott már. Kinõttük a Könyök utcai helyünket, ezért hozzáfogtunk az új központ építéséhez. Papp Tibor fõmérnök jelentõs mûszaki fejlesztéseket indított, darut szerzett a cégnek például. Akkoriban épültek a víztornyok az ún. csúszó-zsalus technikával. Ezt a módszert Százhalombattán egy kémény építésénél ismertük meg. A helyszínen tanultuk meg azt svéd technológiát, amivel ezek a tornyok készültek. Ott kellett lenni, látni kellett, aztán itthon alkalmazni kellett. Az ilyesmit bizony nem lehetett könyvekbõl megtanulni. - Több gép, berendezés létrehozása viselte magán a leleményességét, ötleteit. - Nehéz, fizikai munkát kellett végezni az akkori dolgozóknak, rendszerint igen mostoha körülmények között. Minden olyan gép, berendezés, amely ezt átvállalta, vagy megkönnyítette az emberek számára, áldás volt. Ma már tényleg a cégtörténet része a csõfektetõ gép, amely mintegy 15 méter hosszú volt, mindenféle motorokból, szállítószalagokból raktuk össze. Kiszedte a földet a vezeték számára, a csõ bekerült a kivágott árokba, és a gép a végén vissza is termelte a csõre a kiásott földet. Ilyen munkát segítõ eszköz volt a csõszigetelõ gép is, aminek a segítségével felmelegített bitumennel és tekercselt jutával szigeteltünk. A csatornamosó gépet is a kézi erõ kiváltására alkottuk, ami a fél Dunántúlt bejárta akkoriban. Mivel gépeket vásárolni rendszerint körülményesen tudtunk, az volt az elsõ, hogy házon belül próbáltuk megoldani. Sok olyan dolog is született, amit egyébként aztán el is tudtunk adni, más vállalatok számára. Amikor lefutott a nagy építések idõszaka, akkor már nem a mennyiség, hanem a minõség vált fontossá. Az ivóvíznél meg kellett oldani a vastalanítást például, de a szennyvíztisztítás is kiemelt figyelmet kapott, több ok miatt. A fejlõdõ város, az élelmiszerfeldolgozó üzemek termelésének növekedése, a Balaton vízvédelme, a környezõ települések csatornázása mind indokolta a korszerûsítést, a fejlesztéseket. Kanadában tanulmányozhattam a mélylevegõztetéses tisztítás technológiáját, ezt alkalmaztuk az 1996-os szennyvíztelepi felújításkor, amivel jelentõsen nõtt a tisztítás hatékonysága. Fogékony voltam az újdonságokra. Ebbõl a szempontból szerencsésnek is mondhatom magam, mert számos lehetõségem adódott, hogy ötleteimet megvalósítsuk, gépeket, berendezéseket fejlesszünk. Végigjártam a vállalati ranglétrát, javítómûhely vezetõtõl a karbantartási üzemmérnökség vezetéséig bezárólag, és folyamatosan volt lehetõségem arra, hogy képezzem magam. (folytatás a 14. oldalon)

14 14 (folytatás a 13. oldalról) Elõször technikumot végeztem, késõbb gépész üzemmérnöki diplomát szereztem. Nagyon sokan voltunk akkoriban a Vízmûnél, akiknek a vállalat segített a tanulásban. - Esett már szó a leleményességérõl, de köztudott, hogy számos újítás, szabadalom fûzõdik a nevéhez. - A fizikát mindig is szerettem, de valahogyan az én agyam úgy járt, hogy a fizika törvényeit igyekeztem gyakorlatiasabban használni, vagy esetenként szembe menni velük, és ezzel új dolgokat megvalósítani. A nyolcvanas években nem lehetett jó minõségû, megbízható nyomáscsökkentõket kapni. A meglévõk nagyméretûek voltak, ehhez képest az áteresztõ képességük kicsi volt. Egy ötlettel kiiktattuk a rugókat, a mechanikát, és a vízre bíztuk a nyomáscsökkentést, a hidraulika elvére alapozva. Eleinte gyártotta is a Vízmû ezt a szerkezetet, de a tervek alapján más cégek is éltek ezzel a lehetõséggel. Összesen tizenegy szabadalmat jegyeztettem be. Ebben eleinte részt vett a Vízmû is, késõbb magánemberként regisztráltattam magam. Az biztos, hogy számos, a szabadalmak nyomán született eszközhöz, berendezéshez olcsóbban jutott hozzá a vállalat, mintha külföldrõl vette volna meg. Létrejött a Primox Kft., amelyik ezekkel a szabadalmakkal, illetve az eszközök gyártásával foglalkozott. Párhuzamosan dolgoztam itt is, a vízmûves feladataim mellett, de tõl, amikor nyugdíjba mentem, még sokkal hatékonyabban ment benne a munka. Ez a cég még ma is megvan, azonban ma már jobbára a fiam viszi, én egyre kevesebbet dolgozom benne. A legutóbbi "mûvem" a légdugós csõtisztító, amit az ivóvízvezetékek tisztításakor lehet alkalmazni. Úgy 2000 körül már megszületett a berendezés, csupa króm, Nagykanizsán gyártotta le a GYGV, és 2005-ben jegyezték be szabadalomként. Az ivóvízvezetékek falára a vízbõl különbözõ anyagok rakódnak le az évek során. Ezt rendszerint csõgörénnyel szokták tisztítani, de ilyenkor azt a szakaszt, ahol ez a mûvelet zajlik, le kell zárni. A Bük környéki termálvizet használó szállodáknak volt olyan problémája, hogy tele voltak a vezetékeik vasiszappal, leállniuk meg nem lehetett, tehát a csõgörényes módszer nem volt náluk alkalmazható. A mi eszközünk a légdugó-vízdugó-légdugó-vízdugó szisztéma alapján mûködik, induláskor kap egy kis vegyszert, hogy a tisztás megfeleljen az egészségügyi elõírásoknak is, és visz mindent. A fõvárosban tartottuk talán az egyik leglátványosabb bemutatót, amikor egy 1938-ban lefektetett vízvezetéket kellett megtisztítani. A mi eszközünk volt a leghatékonyabb, és még a régi csõ is egyben maradt. - Milyen viszonyban van az egykori munkahelyével? - Napi kapcsolatban vagyunk. Elszakadni nem is nagyon tudok attól a vállalattól, ahol közel negyven évig dolgoztam. Az életem része. Örömmel látom a Zalavíz folyamatos fejlõdését. Bár már kevesebbet bírok, mint évekkel ezelõtt, de még szívesen teszem, amit lehet, amit tudok. Gondozom a szabadalmakat, újakon töröm a fejem. A Primox Kft. mindennapi ügyeit a fiam viszi, õ a fõvárosban él, de ma már a kapcsolattartás, a kommunikáció nem probléma. Szerencsés vagyok, mert az életembe belefért a hálózat-építõ, meg a csõszigetelõ gép is, meg a korszerû irányítástechnika, és az internet is.

15 Házak Gépek Emberek 15

16 16 Házak Gépek Emberek AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Dr. Burján Richárd, elnök-vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketing-tanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete-

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Települési Víz és Szennyvíz Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Tartalom 1. Víziközmű szektor áttekintése 2. Kihívások 3. Intézményi és Jogszabályi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás http://www.portfolio.hu/tool/print/2/180410 1. oldal, összesen: 3 2013.02.28. BEFEKTETÉS DEVIZA/KÖTVÉNY INGATLAN MAKROGAZDASÁG TŐZSDE VÁLLALATOK

Részletesebben

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AZ EMBERRE SZABOTT KÉPZÉSI FOLYAMAT Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6. Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Feladatellátás általános

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004.

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Kis- és középvállalati kategória I. helyezett Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság Hewitt Inside I. 1 A NAGY MENETELÉS 1994.04.01.-től A padlón lévő önkormányzati vállalatból

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008

Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008 Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008 1. A cég bemutatása Szoftvert termék fejlesztő cég, amely réspiacra szállít prémium minőségű termékeket és nemzetközi piacra értékesít. A versenytársainkat azzal

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Mező Ferenc Cím(ek) Zrínyi Miklós utca 24., Kisapostag 2428 Telefonszám(ok) (36-70) 323 95 14 E-mail(ek) Állampolgárság ferencmezo@gmail.com

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Asszony! BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt.

Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A cég idén ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az elért

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

B. Braun-vállalatcsoport

B. Braun-vállalatcsoport B. Braun-vállalatcsoport A német tulajdonban lévő B. Braun-cégcsoport 1839-es alapítása óta vállal tekintélyes szerepet az egészségügy számos területén. A multinacionális, ugyanakkor családi vállalkozás

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2009. január 1. 2009. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

TAMOP 141 projektértékelés. Q1 Mennyire találod hasznosnak a projektet?

TAMOP 141 projektértékelés. Q1 Mennyire találod hasznosnak a projektet? Q1 Mennyire találod nak a projektet? Answered: 2 Skipped: nagyon annyira egyáltalán nagyon annyira egyáltalán 2 4 75% 15 5% 1 Total 2 1 / 15 Q2 Szerinted mennyire, hogy a projekt során végig mentorok segítik

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben