AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ"

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e tekinteni fél évszázadot úgy, hogy azokban, akik átélték ezt az idõt, ugyan megidézze a küzdelmes múltat, de szép emlékeket ébresszen? Fel lehet-e idézni úgy a hõskort, hogy azokban, akik ma is benne élnek, az elõdök iránti tisztelet érzése mellett, a mindennapi teremtõ tevékenységhez nyújtson elegendõ energiát, muníciót? A Zalavíz Zrt. tartalmas, eredményes 50 éve a Könyök utcából indult, és az európai elismerésig szárnyalt. Mindez - csak, hogy a reklámok jól ismert fordulatával éljünk - nem jöhetett volna létre az alkotó ember nélkül. A régvolt, és a nem annyira régi múltat olyanokkal idéztettük meg, akik személyes sorsukon, munkájukon keresztül átfogó képet tudnak adni a fél évszázad szinte teljes egészérõl. A fél évszázados kalandozásokban Bein György, Varga Zoltán és Légrádi Ferenc lesz az olvasó segítségére Az elmúlt négy év fõbb állomásai, és a fölvázolt jövõ képe a jelenkor vezetõje, dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató ünnepi beszédébõl ismerhetõ meg. A képek egy része a cég archívumából, illetve magánalbumokból származik, egy része a májusi, jubileumi ünnepségen készült. Kövesse hát velünk a Tisztelt Olvasó a Zalavíz ötvenéves történelmét.

2 2 ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ Elhangzott a Zalavíz ZRT. jubileumi ünnepségén, május 7-én, a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Steve Jobs, az amerikai sikervállalat az Apple vezérének munkássága illetve cégének sikerei mindig lenyûgöztek. Steve Jobs mondta egyszer: "Nem készítünk sok mindent, ezért mindenkinek tökéletesen kell dolgoznia. Ha úgy döntöttünk, igenis ezt tesszük az életben, akkor legyünk nagyon jók benne, hogy megérje." Egyszerûen, de találóan fejezi ki ez a gondolat, hogy mit jelenthet számunkra cégünk és annak sikere. Olyan életteret, ahová reggelente szívesen lépünk be, ahol, ha a szívüket is beleadva jól dolgozunk, sok pozitív impulzust kaphatunk, ami a személyes boldogságunkhoz is nagyban hozzájárulhat. Nekem személy szerint lehetõséget jelent a tanulásra, együttgondolkodásra, kihívást, kiegyensúlyozott, alkotó, családias légkört, késztetést a folyamatos megújulásra. Ötven éves a Zalavíz. Ötven év egy emberöltõ. Ötven év nagyon sok, és egyben nagyon kevés is lehet. Kevés, ha az ember csak ennyit él, és kevés, hogy minden személyi és vállalati cél megvalósuljon ennyi idõ alatt. Sok viszont abban az értelemben, hogy csak kevés cégnek adatik meg, hogy megérje, és ilyen kiváló gazdasági erõben érje meg ezt a kort. Ez az idõ azonban elegendõ ahhoz, hogy sikereket és elismerést vívjon ki. Nekünk ez sikerült és erre büszkék lehetünk. Büszke vagyok, hogy egy ötvenéves cég mindösszesen harmadik vezetõje lehetek, ami a cég stabilitására utal. Büszke vagyok, hogy kiváló kollégákkal, kiváló eredményeket érhettünk el fogyasztóink, tulajdonosaink és munkavállalóink érdekében. Biztos vagyok abban, hogy az 50 év alatt felhalmozott tudás, tapasztalat és szervezeti kultúra lehetõvé teszi a Zalavíznek, hogy a következõ ötven évben se nyugdíjasként gondoljanak cégünkre az érintettek, hanem rugalmas, megújulni képes partnert lássanak bennünk. Köszönet Egy születésnap alkalmával illik köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak az ötven év sikereihez. Szeretném tehát megköszönni a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy ellenálltak a privatizációs csábításnak és egybehangzóan az új kormányzat elképzeléseivel, hitet tettek amellett, hogy köztulajdonban álló szolgáltatás is lehet fogyasztóbarát és hatékony. Köszönet azért, hogy az önkormányzatok vezetõi felelõsségteljes hozzáállásukkal át tudták hidalni a tulajdonosi, politikai és árhatósági együttes szerepükbõl adódó problémákat, választóik és fogyasztóink érdekét szem elõtt tartva. Köszönet a fogyasztóknak, hogy a felmérések alapján szolgáltatásunkkal több, mint 80%-ban elégedettek. Köszönet valamennyi lelkiismeretes kollégámnak, hogy munkájukkal, kreativitásukkal, szorgalmukkal erõsítették a Zalavíz Zrt márkáját.

3 3 Külön szeretnék kiemelni néhány nevet, az idõ rövidsége miatt nem a teljesség igényével. Köszönet Arnhoffer Andrásnak, Árkovics Orsolyának, Paksáné Müller Mártának, Dzsuzsák Ferencnének, Böcskey Zsoltnak, Németh Andreának, Hadnagy Gábornak, Bolláné Zsuppányi Valériának, Téglás Katának, Langstadler Attilának. Szerettük volna és elértük, hogy árbevételünk 50%-kal növekedjen 4 év alatt, miközben a cég likviditása, kintlévõségeinek kezelése, jövedelmezõsége, pozitív cash-flowja biztosított legyen. Sikerült! Tíz év alatt 400 százalékkal, 4 év alatt 70százalékkal növeltük a közmûvagyonra fordítható forrásokat, javarészt a hatékonyság javítása révén. Köszönet a társvízmûveknek, hatóságoknak és a szakmai szövetségnek a partnerségért, a szellemi és anyagi segítségnyújtásért, a branchmarklehetõségért, külön köszönet a szakmai szövetségnek a 200 milliárdos ágazatnak nyújtott érdekképviseletért és információs bázis szerepéért. És végül, de nem utolsósorban köszönet elõdömnek Bein Györgynek, aki egy jó állapotban lévõ céget hagyott rám, jó érzékkel összeválogatott kollégákkal. Gyuri, köszönet Neked azért is, mert azóta is aktívan segíted munkánkat, így az eredmények a Te aktív szerepvállalásodnak is köszönhetõk. Eredmények és jövõ Az elmúlt 4 év eredményeirõl és a jövõrõl szeretnék még néhány gondolatot Önökkel megosztani. Olyan társaság vezetését kaptam meg négy éve, amely 15 éves, 2012-ig terjedõ idõszakra kidolgozott célrendszer és stratégia megvalósítása érdekében szervezte mindennapjait! Elsõdleges és folytatólagos célunk tehát 2006-tól is, a modern közszolgáltató megteremtése. Mûködési kiválóság és eredményesség az integrált vízgazdálkodás területén a tulajdonosok, a fogyasztók és a munkavállalók megelégedésére. E cél érdekében tevékenykedtünk a közelmúltban. Az ágazat egészét érintõ csökkenõ értékesítési volumen és növekvõ fajlagos költségek ellenére (ideértve a pótlás, fejlesztés, karbantartás beépített költségeit) összességében a fenntarthatóságot kívántuk biztosítani a díjrendszerben, és az általunk üzemeltett sok tízmilliárdos közmûvagyon esetében. Itt kell megemlíteni a 13 milliárdos elsõ ütemû szennyvíz beruházást és annak második ütemét, mely idén fejezõdik be, ahogy idén indul a 3-4 milliárdos KEOP ivóvízprojektünk is. Szerettük volna és elértük, hogy az ország elsõ húsz szolgáltatója között jegyezzenek bennünket. Szerettük volna és elértük, hogy a vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés- és kezelés mellett, az integrált vízgazdálkodás mottójával új üzleti terültekre hatoljunk be. (folytatás a 4. oldalon)

4 4 ÜNNEPI KÖSZÖNTÕ (folytatás a 3. oldalról) Ilyen a csapadékvízelvezetés, ár- és belvízvédelem, települési folyékony-hulladék kezelés, alternatív energiahordozó elõállítása, felhasználása, palackozott ivóvíz. Megcéloztuk mûködtetõ vagyonunk megújítását is: a telephely projekttel, jármûpark cserével, jóléti eszközök megújítására közel 1 milliárd forintot fordítottunk az elmúlt 4 évben. Nyakkendõs, német modell szerinti üzemeltetést kezdtünk el megvalósítani, ez részben teljesült: 300 milliós beruházással folyamatfelügyeletet alakítottunk ki víz- és szennyvíz vonalon, diszpécserszolgálattal. Zöld szolgáltatóvá kívántunk válni: ennek jegyében született szennyvíztelepi biogáz beruházásunk, biogáz tisztítónk. A szennyvízkezelés melléktermékébõl üzemanyagot állítunk elõ, illetve most fejezõdött be a zöldenergia fókuszú energiahatékonysági átvilágítás cégünknél, mely újabb zöld beruházásokat generál a közeljövõben. Cégünknél az innovációt, a K+F-et kulcs sikertényezõként kezeljük. Ennek keretében: UV-fertõtlenítést valósítottunk, valósítunk meg zalaegerszegi, lenti szennyvíztelepünkön saját beruházásban. Ultrahangos iszapkezelést alkalmazunk, ami a toronyra feladott iszapot roncsolja, melynek eredményeként több biogáz keletkezik, hatékonyabb a víztelenítés, kevesebb az elhelyezendõ iszap. Meg kell említeni a rothasztó tornyokról visszafolyó, a technológiát terhelõ csurgalékvíz kezelésben szerepet játszó újítást, a DAEMON technológiát (gyakorlatilag a szennyvíztelepen belüli kis szennyvíztisztítót mûködtetünk), Magyarországon elsõként. Ezen beruházások környezetvédelmi és gazdasági elõnyei vitathatatlanok. Hogy fõ vállalati célunk megvalósuljon - a számos minõségirányítási, környezetközpontú irányítási, munka- és egészségbiztonsági, információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésén kívül - új vállalatirányítási rendszert kezdtünk el alkalmazni, a Balanced Scorecard-ot, vagyis kiegyensúlyozott mutatószámrendszert. Ennek során munkatársainkkal közösen alakítottuk ki stratégiai célkitûzéseinket, mutatószámainkat, elvárásainkat, melyek megvalósulását rendszeresen nyomon követjük. Nem csak a hagyományos pénzügyi sikerszempontot tartjuk szem elõtt, hanem a modern közszolgáltatói lét megkövetelte, hogy további három szempont is érvényesüljön a cég irányítása során, a vevõi, belsõ folyamatok, tanulás és fejlõdés szempontok.

5 5 További céljaink a jövõre nézve mindazokon túl, amit már eddig is megfogalmaztam: rendezvényünket és kívánom, hogy Önöket is kísérje munkájuk során siker és megbecsülés. Nemzeti minõségi díj, a 10 leghatékonyabban mûködõ társaság egyike legyünk (gyanítom, hogy ez olyan cél, ami részben teljesült), szoros és egyenrangú kooperáció Dél-Zalai Vízmûvel. Végül hadd ragadjon el engem is az általános optimista hangulat és politikai felhang nélkül hadd mondjam, hogy: Boldog születésnapot Zalavíz! Hatásos eszközként használjuk a BSC-t a teljesítménymérésben, e módszer biztosítja a vállalati célok átláthatóságát, kommunikációs eszköz egyben, és összekapcsolva a juttatási rendszerrel, az üzleti tervezési folyamatokkal, kiváló teljesítményfokozó eszköz. Szerencsésebb azonban, ha a dicséret nem a mi szánkból, hanem külsõ, objektív szereplõktõl érkezik. Ilyenek voltak: az országos szerelõverseny elsõ és második helyezése tavaly és tavalyelõtt. Szeretném megköszönni Önöknek, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték születésnapi Hajrá Zalavíz! Hajrá Zala megye! Hajrá Magyarország! Regionális minõségi díj és Recognised for Excellence díj, 3 csillagos Elismerés a kiválóságért díj ben, Legjobb nõi munkahely 2. díj 2009-ben,

6 6 "Céltalan hajósnak nem kedvez a szél" Bein Gyögy - a modernizálás igazgatója július 1-jétõl ig irányította a céget, a vállalat történetében a második igazgató. A közgazdász végzettségû szakember ezt megelõzõen a megyei tanács tervosztályán dolgozott, az építési-közlekedési osztály vezetõje volt, és - többek között - a kis vízmûvek építésének irányításával, felügyeletével foglalkozott, jól ismerte tehát azt a céget, aminek igazgatói állását megpályázta. - A kilencvenes évek elején száz zalai településen volt jelen a Vízmû, mindössze négy-öt településen, Zalaegerszegen, Lentiben, Pacsán és Zalaszentgróton volt csak szennyvíz-elvezetés és tisztítás. Ebben az idõszakban a cég jelentõs része az építéssel volt elfoglalva, hiszen voltak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt még vezetékes ivóvíz. Akkor 690-en dolgoztak a vállalatnál, számos kötöttséggel. Hogy példát említsek: szabályozott volt az ún. átlagbér-színvonal, ami azzal járt, hogy az alacsonyabb fizetésû munkakörökben jelentõs létszámot kellett fenntartani azért, hogy a komoly szakértelmet igénylõ, kvalifikált munkaerõt is alkalmazni lehessen. Azzal a határozott céllal érkeztem, hogy korszerû, hatékony víziközmû szolgáltatót faragok a vállalatból, amely célkitûzés akkoriban azért nem volt mindenki számára egyértelmû és elfogadható. - A gazdasági, társadalmi változások az érkezése idején kezdõdtek. Hogyan alakult az állami vagyonnak számító közmûvek sorsa? - Az 1991-ben életbe lépõ önkormányzati törvény nyomán az állami vagyon átkerült az önkormányzatokhoz, ami késõbb számtalan problémát idézett elõ. Egyrészt nem volt egységes állami vagyonnyilvántartás. Másrészt váratlanul az önkormányzatok nyakába szakadt a vagyonátadással egy sor olyan probléma, amire sem szakmailag, sem technikailag, sem pénzügyileg nem voltak - megkockáztatom - nem is lehettek felkészülve. Nagyon sok önkormányzat nem is akarta a vagyont átvenni, mert fogalma sem volt arról, hogy az pontosan mit jelent az õ számára. Ebben az idõszakban az volt a feladat, hogy a vállalat - ami idõközben önkormányzati vállalt lett - talpon maradjon, a szolgáltatásai mûködjenek. Nem voltak konkrét elõírások, nem volt felügyeleti szerv, a cég is magára maradt, az önkormányzatok is magukra maradtak, kizárólag az akkori munkatársi gárdának köszönhetõ, hogy a Vízmû nem esett apró darabokra, az õ hozzáállásuk, becsületességük mentette meg a vállalatot. Ennek a több éven át tartó bizonytalanságnak lett a következménye például, hogy Zalaszentgrót és térsége, valamint Zalalövõ és térsége is kivált a vállalatból ra egyértelmûvé vált, hogy a céget részvénytársasági formában célszerû mûködtetni, ami magával hozta a halaszthatatlan korszerûsödés igényét. Stratégiai szemléletet, feszes gazdálkodást, controllingot, egyes tevékenységek megszüntetését hozta magával.

7 7 Profiltisztítást hajtottunk végre azért, hogy a cég tisztán közüzemi szolgáltató legyen. Erre az idõszakra egyrészt már csökkent a mélyépítési igény, másrészt testidegenné vált a csatornaépítés, ezért ezt az üzletágat megszüntettük, az azon a területen dolgozókat egy tisztán építési profilú cégbe szerveztük át. - A profiltisztításnak milyen következményei voltak? - Személyi, technikai elsõsorban, ugyanakkor minõségi és hatékonysági is. A 690 fõ állományi létszám 2006-ra 290 fõre olvadt úgy, hogy a vállalat humánus maradhatott, hiszen nem kellett elbocsátásokat végrehajtania. Ezt nagyon fontos eredménynek tartom. Egyre kevésbé volt szüksége arra, hogy hatalmas gépparkot, telepeket tartson fönn, ugyanakkor szüksége volt célirányos fejlesztésre, korszerûsítésre, a vízminõség biztosítására, a szennyvíztisztítás hatékonyságának, színvonalának emelésére. A fejlesztések érdekében több projektet indítottunk el. Ezek egyike a telephely projekt, amely során a régi telepet felszámoltuk és sikerült egy újat építenünk. Lecseréltük a jármûparkot. A régi vízmûnél legalább 20 ember csak azon dolgozott, hogy a gépeket karbantartsa, mûködõképes állapotba hozza. A másik az irányítástechnika fejlesztése volt, amelyben jelentõs elmaradásokat hoztunk be, és ma már a legkorszerûbb megoldásokat tudja a cég használni. Igaz, hogy az infokommunikáció fejlõdése is követelte a korszerûsítést, de ezt a folyamatot is sikerült idõben elindítanunk, amelynek az eredményeit mindennap érezzük. Jelentõs eu-s források bevonásával, nagyléptékû szennyvíz projekthez kezdtünk hozzá, amelyben korszerû és újszerû megoldások sorát sikerül bevezetni, alkalmazni. Elsõk között voltunk a minõségbiztosításban, az akkreditációk megszerzésében. Ezeket csak tudatos humánerõforrás fejlesztéssel lehetett megalapozni, végrehajtani. Fiatal, felkészült, a maguk szakterületén kiváló munkatársak sora került a céghez, velük lehetett stratégiai terveket készíteni, és azokat megvalósítani. Közgazdász vagyok, hiszek a tervezésben. A közép- és hosszú távú elképzelések mentén közösen formáltuk a cég mûködését. Ha kellett korrigáltunk, de azt mondhatom ma már, hogy a fõ célkitûzések érdemben nem változtak az elmúlt években sem. - Ez ennyire egyszerû? - Nyilván nem, de azt senki sem vitatja el tõlem, hogy nagyon sok fiatal szakember került a Vízmûhöz az igazgatóságom idején, és azt sem, hogy valamennyien olyan területen és munkakörben dolgoztak, dolgoznak, ahol a tervek születtek és végrehajtást is nyomon követték. Velük új tudás, lendület, frissesség áradt a falak közé, ami mindenkire hatással volt. Rám is. Egy fiatal csapatban magam is fiatalosan mozogtam, nekem is jót tett, számos dologra inspirált, magam is folyamatosan kerestem a tanulás, továbbképzés lehetõségeit. - Hogyan alakult a személyes sorsa? - Úgy 3-4 évente a tulajdonosok kiírták az igazgatói állásra a pályázatot, azt mindig megpályáztam, (folytatás a 8. oldalon)

8 8 Bein Gyögy - a modernizálás igazgatója és mindig újra kineveztek. Ez annak a jelzése volt, hogy elfogadták a teljesítményemet. 16 évet töltöttem az igazgatói székben. A munkám megbecsüléseként egyébként több elismerést is kaptam ban a szakszervezet ajánlására a viziközmû ágazatban az Év Igazgatójának választottak. Ezt munkatársaimnak köszönhetem, nyilván nem kaptam volna meg, ha nem lettek volna elégedettek velem. Úgy gondolom, hogy a vízmûves dolgozókkal mindig kiegyensúlyozott viszonyban voltam, ha voltak is konfliktusaink, azt mindig, nyugodtan meg tudtuk oldani. Úgy tudom, nem tartottak rossz igazgatónak. Elégedettséggel tölt el a mai napig az is, hogy a tulajdonos önkormányzatokkal kifejezetten jó kapcsolatokat alakítottam ki, amelyek jót tettek a Zalavíz megítélésének. És hogy az elismerések sorát befejezzem, amikor nyugdíjba mentem, megkaptam a Vasvári Pál Érdemérmet. Ami ezen kívül igazán elismerés a számomra, hogy az Igazgatóság tagja maradtam, és utódom, dr. Burján Richárd igényt tart a munkámra, szakmai tapasztalatomra. Minden hétfõ délelõtt bemegyek a céghez, átbeszélünk dolgokat. Sok rendezvényen képviselem ma is a Zalavíz Zrt-t. - Ha az ember lezárt egy korszakot, rendszerint mérleget készít. Az elõzõekben felsoroltakból ez részben már kiderült. De mi van még a mérleg serpenyõiben? - Kezdem azzal, ami nem sikerült, és ami igen, azt hagyom a végére. Úgy vagyok vele, mint ahogyan a székely ember mondja: Dicsérd magad fiam, rád fér! Szóval, amit kudarcként könyvelek el. Messze nem sikerült annyi forrást biztosítani a viziközmûvek rekonstrukciójára, mint amennyire szükség lett volna. Ennek összetett okai vannak, éppen úgy szerepet játszott benne a vagyonátadás hosszú folyamata, mint például a szolgáltatási díjak árképzése. Akkor lettem volna elégedett, ha valamennyi viziközmûre, kicsikre, nagyokra is a méretének megfelelõ nagyságrendben tudtunk volna rekonstrukciós munkákat végezni. Amivel elégedett vagyok. A minõségbiztosítás már említettem, azt gondolom, mi nagyon korán indultunk el ezen az úton, sokakat megelõzve. Bevezettük és azóta is rendszeresen mérjük a fogyasztói és a tulajdonosi elégedettséget, aminek az eredményei mindig fontos támpontot adtak a szervezeti és mûszaki fejlesztésben. Talán azt is sikerült elérni, hogy vízmûvesnek lenni ma már elhivatottságot, és más szakterületek részérõl megbecsültséget jelent. Ezt jelentõs eredménynek tartom. A szakmaközi kapcsolatok fejlesztése terén eredménynek tartom a szerelõversenyeket, a cégek közötti rendezvényeket, a Viziközmû Szövetségben betöltött mértékadó szerepünket. Eredménynek tartom, hogy kiemelt fontossággal figyeltünk a képzésekre, továbbképzésekre, azt támogattuk. Bevezettük a rendszeres menedzser-képzést. Sokat fejlõdtünk technikailag, mûszakilag. Lecseréltük az elavult jármûparkot, új telephelyet építettünk, új, korszerû technológiákat honosítottunk meg, nagy volumenû szennyvízprojekt megvalósításának lettünk a részesei A világ változásával nekünk is változnunk kellett, de úgy érzem, hogy sokszor jártunk az élen, az elsõk között. - És a hajós célba ért? - Igen, ezt nyugodtan ki merem jelenteni. Amikor igazgató lettem, volt egy képem arról a vállalatról, amivé szerettem volna formálni a Vízmûvet. Eközben a társadalmi, gazdasági körülmények folyamatosan, rohamléptekben változtak. Amire még gondolni sem mertem 1992-ben, az mondjuk 5 évvel késõbb, már türelmetlenül toporgott az ajtó elõtt. Lendületes, nagy tempójú fejlõdést produkáltak a körülményeink és mi magunk is. Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert olyan munkatársakkal voltam körülvéve, akik szintén értették és érezték az idõk szavát. Velük együtt tudtam csak, a számomra fontos eredményeket elérni. Köszönöm mindannyiuknak.

9 9 Nem íróasztal mellé születtem Légrádi Ferenc, fõgépész Nem sokkal a vállalat létrejötte után, május 10-én kerültem a Vízmûhöz, mint hegesztõ és lakatos szakmunkás. Alig egy évvel késõbb, októberben Takács Lajos, aki a közvetlen fõnököm volt, átkerült a szennyvíztelepre, és engem magával vitt. A ZTE pályánál volt a tisztító, ott lettem csoportvezetõ. Az akkori mûszaki körülményeket ma már tényleg csak régi képeken lehet látni, minimális volt a felszereltségünk, alig voltak gépeink, ami pedig volt, az állandóan elromlott. Öten voltunk a berendezések javítására, és akkor nemcsak Zalaegerszegen dolgoztunk, hanem Lentiben és Zalaszentgróton is. Késõbb növekedett a létszám, már 15 ember munkáját irányítottam, idõközben "elszaggattam" négy üzemvezetõt, és eljött a pillanat, amikor úgy éreztem, le kell érettségiznem. Ez 1977-ben következett be, abban az évben, amikor éppen újabb üzemvezetõ váltás elõtt állt a szennyvíztelep. Palkovics Dénes igazgató, akkor engem nevezett ki. Talán tíz évig voltam üzemvezetõ, nagyjából addig, amíg a nyolcvanas évek közepén a telep technológiai fejlesztése, korszerûsítése megtörtént, és ez nagyságrendekkel jelentett több, illetve más munkát, mint korábban. Ekkor történt, hogy az új telep üzemvezetõi kinevezését nem fogadtam el. - Mi tartotta vissza? - Nem a munka menynyisége, hanem a jellege miatt nem akartam ezt a pozíciót betölteni. A telepen akkoriban már 70 ember dolgozott, ami sokkal több adminisztrációval, asztali munkával járt. Én nem irodára születtem, nekem mindenem a gép, a szerelés, a lakatos munka. Akkor éreztem magam igazán jól, ha kétkezi munkát végeztem. Tény, hogy mindenrõl tudtam, az is tény, hogy a szennyvíztelepnek nem volt olyan eldugott sarka, amit én nem ismertem volna. Sohasem okozott az problémát, hogy hóban, fagyban, vagy kánikulában kell dolgozni, az sem, hogy embereket kellett közvetlenül irányítani, de az adminisztrációhoz, a jelentések, tervek, egyebek készítéséhez nem éreztem semmi vágyat. A Zalavíz keresett embert a telepvezetõi feladatra, és Kovács Iván fõmérnök arra kért, hogy én válasszam ki a szerintem legmegfelelõbb személyt. Varga Tibor volt az ideális jelölt a számunkra, õ lett a szennyvíztelep üzemvetõje, én pedig fõgépészként a helyettese. Kitûnõen tudtunk együtt dolgozni, én vittem a gépészetet, a lakatosmûhelyt, autószerelõ mûhelyt, villanyszerelõ mûhelyt. Tizenzenheten voltunk, akik csak a gépészettel foglalkoztunk, Tibor nekem ezen a terepen teljes szabad kezet adott, bár természetesen mindent megbeszéltünk. - Majdnem negyven évig dolgozott a vállalatnál. Mire emlékszik a legszívesebben? - Szakmai kihívásokban bõvelkedõ 38 évet dolgoztam le a Vízmûnél, megéltem a fejlõdés állomásait. Több dolog is van, amire szívesen emlékszem. A hatvanas évek végén Papp Tibor volt a vállalat fõmérnöke. Róla tudni kell, hogy nagy tudású, elõre látó, fejlesztõ szakember volt, kicsinek is bizonyult számára a zalai vállalat, Budapestre ment dolgozni tõlünk. (folytatás a 10. oldalon)

10 10 Szerintem õ volt az egyik meghatározó ember a cég mûszaki fejlõdésében. A másik nagy ugrás akkor történt, amikor megjöttek a fiatalok, Arnhoffer Andrásék a vállalathoz. Szóval, a hatvanas években robbanómotoros szivattyúkkal dolgoztunk, amik elég rozzant, elavult gépek voltak, folyamatosan azon járt a fejünk, hogyan tudnánk korszerû berendezésre szert tenni. Tapasztalatcserékre jártunk, néztünk más telepeket is, és igen fájt a fogunk egy, az akkori ismereteink szerint csúcsminõségnek számító Flygt szivattyúra. Papp Tibor megszerezte hozzá a külön minisztériumi engedélyt, úgy tudtuk beszerezni ben került egy ilyen szivattyú a telepre, amivel a város akkori összes szennyvízét problémamentesen át lehetett emelni a tisztítórendszerbe. Óriási dolog volt! Közben Zalaegerszeg nagy tempóban fejlõdött tól 1983-ig megtízszerezõdött a szennyvíz mennyisége, ugyanakkor a telep nem bõvült olyan tempóban. Jöttek a vízminõségi szigorítások a Balaton miatt, a hetvenes évek végére már nap mint nap csúcsra járt minden gép. Ahhoz, hogy a folyamatos mûködést biztosítani tudjuk, szakmailag nagyon felkészültnek kellett lennünk. Akkoriban vettem föl éves, fiatal embereket, kérdezték is tõlem: mit akarsz ezekkel a gyerekekkel? Mit akartam? Csapatot neveltem belõlük! Olyan kollektívát tudtam építeni, akik gyorsak voltak, nagy tudásúak, nagy munkabírásúak, megbízhatóak. Volt, vagy talán még ma is van ahhoz adottságom, hogy tudjam kezelni az embereket. Néhány év múlva aztán mindenki engem, meg a csapatomat irigyelte, mert nagyon jók voltunk. A szennyvíztelep fejlesztése a nyolcvanas években nagyon nagy lépés volt, hiszen ekkor tudtuk behozni a városi telepre a vidéki szennyvizeket, telepeket. Sokat dolgoztunk, rengeteg társadalmi munkát végeztünk azért, hogy minden jó színvonalon mûködjön. - Munkakörénél, beosztásánál fogva, megkerülhetetlen ember volt a Zalavíznél. Hogyan tudott együtt dolgozni a feletteseivel? - Nem sok igazgatóval - összesen kettõvel, Palkovics Dénessel és Bein Györggyel - és eggyel több fõmérnökkel, Papp Tiborral, Kovács Ivánnal és Arnhoffer Andrással dolgoztam együtt, konfliktusmentesen. Azt nem mondom, hogy nem voltak vitáink, de arra nem volt példa, hogy ne tudtunk volna dûlõre jutni. Jellemzõen leginkább a fõkönyvelõkkel nem tudtam megtalálni a hangot - Megkapott minden lehetõséget ahhoz, hogy a szakterületén eredményes legyen? (folytatás a 11. oldalon)

11 11 Szerencsés voltam, mert a mûszaki fejlesztésekhez szükséges tudást, információkat biztosította számomra a vállalat. Mehettem bárhova, ha meg akartam valamit nézni. Kérhettem tájékoztatókat, prospektusokat bárhonnét, a mûszak sohasem szenvedett hátrányt a lehetõségekben, engem meg érdekelt minden újdonság. Szakmailag igazán prosperáló idõszakot töltöttem el a Vízmûnél. Voltak olyan munkatársaim, akik igazán inspiráltak a szakmai munkában: Papp István, Varga Zoltán. Tõlük sokat tanultam, és nekem sokat segítettek a mindennapi munkában, a fejlesztések tervezésében. Úgy 1990-ig azt mondhatom, hogy ütõképes, szakmailag felkészült mûszaki gárdája volt a Vízmûnek, bármit meg tudott oldani. Ettõl kezdve azonban megváltoztak a körülmények a viziközmû szolgáltatásban, elindult egy olyan folyamat, hogy a szolgáltató az legyen csak szolgáltató, hajtsunk végre profiltisztítást. Az a szakmai "egész", ami nekem a Vízmûvet jelentette, amit igazán szerettem, kezdett megváltozni. - Ma már nyugdíjas, de a saját mûhelyében beszélgetünk, amelyik elég mozgalmas. Nagy itt a jövés-menés. Nem látszik csöndes, nyugdíjas fészeknek ban mentem nyugdíjba, amire tudatosan készültem. Egyfajta szivattyú gépészeti javítására álltam rá, már jóval korábban, eleinte másodállásban, a nyugdíj óta viszont reggeltõl estig, a vállalkozásomban. Van 4 alkalmazott, a telephely Ságodban, de a bázis Zalaegerszegen a házam alatti mûhelyben van. A Zalavíznél szakmailag minden elértem, amit elérhettem, kaptam Kiváló Dolgozó és a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, OVH elnöki dicséretet. A csúcson hagytam abba, elégedetten jöttem el a cégtõl. Bár mindig meghívnak, de nem járok vissza a vállalathoz nyugdíjas találkozókra. Van néhány volt munkatársam, akikkel összejárunk, tekézünk, focimeccset nézünk. Feleségem is vízmûves volt, õ is nyugdíjas. Mivel a lányunk sokat dolgozik vidéken, a már iskolás unokánk nevelésében, gondozásában segít. Õ ment gyes-re is a kis Katával. Nagypapáskodom, amikor csak tehetem. Gyakran nem tehetem, mert van munka bõven, de ez aktívan tart. Nem szûntek meg a kapcsolataim, nem szûntek meg a barátságok, nem szûntek meg az üzleti kapcsolatok. Teljes értékû szakmai életet élek, aminek az alapjait, a folyamatosan fejlõdõ szaktudásomat a Zalavíznél szereztem meg.

12 12 Megközelítõleg 40 évig dolgozott annál a cégnél, amelyik egykor a Városgazdálkodási Vállalat részlegeként indult. Ott volt minden mérföldkõnél, minden fontos állomásnál, több, hasznos eszközt, gépet hozott létre a fejlõdõ cég számára. - Milyen volt az a vízmû, ahol dolgozni kezdett? - A vízvételi helyek pontszerûen helyezkedtek el a városban, jellemzõen a meglévõ üzemekben voltak inkább csak kutak. Volt például a Ruhagyárban és a tûzoltóságon. Vezetékes ivóvíz Páterdombon lett elõször. A Válicka-völgyében fúrták meg az elsõ kutakat, nem véletlenül hívják egyes és kettes kútnak. Az akkori viszonyokat jól mutatja, hogy a kútnál nem volt áram, a motorral mûködõ berendezések gyakorlatilag nem romolhattak el, mert akkor egyszerûen nem volt víz. A mûszaki feltételek minimálisak voltak, nem voltak autók, kézikocsikat használtunk. A Válickától épült ki az elsõ fõvezeték a Jánka-hegyre, ott készült el egy 600 m3-es tároló, azt mondhatom, hogy ezzel indult a vállalt "karrierje". Varga Zoltán, az újítások embere - És az Ön karrierje, hogyan indult? - Gépkezelõ szakiskolát végeztem Jánosházán. Ez egy igen komoly oktatási intézmény volt, mezõgazdasági szakirányú gépkezelést tanultunk, mert az akkoriban alakuló tsz-ek miatt fontos volt a szakember képzés ban végeztem, de behívtak katonának, így legkorábban 1962-ben tudtam újra munkába állni. Akkor kerültem a Vízmûhöz. Örültem, hogy visszajöhettem Zalába, mivel én nagykanizsai születésû vagyok. Szakmunkásként kezdtem, de a szaktudásom miatt rövidesen az akkori mûhelynek lettem a vezetõje. Ez volt az egyik legfontosabb hely a vállalatnál, ugyanis itt próbáltunk meg életet lehelni azokba a gépekbe, jármûvekbe, amit különbözõ szervezetektõl kaptunk. A honvédségtõl és az olajosoktól lehetett akkoriban kiselejtezett jármûvekhez jutni, amelyeket mûködõképes állapotba kellett hozni, de valami mindig hiányzott. Amire éppen szükség lett volna, azt sohasem lehetett kapni, ezért rendszerint ki kellett találni valamit. Általában én voltam a fõ "feltaláló", mert én mindig valami megoldáson, újításon törtem a fejem. A városban az elsõ nagyobb fejlõdés re valósult meg, kiépült az akkori méreteknek megfelelõ ivóvízhálózat, és a szennyvízelvezetés is. Ezekben az években kezdtük építeni a falvakban a törpe vízmûveket. Akkoriban a vállalat fõ profilja inkább az építés volt, hiszen nagyon kevés helyen volt vezetékes ivóvíz, szennyvízelvezetés pedig ritka volt, mint a fehér holló. (folytatás a 13. oldalon)

13 13 (folytatás a 12. oldalról) A megyei vízmûépítési programok több mint 90 százalékát a vállalat végezte. A csõvezetékek lefektetése mellett a kutak ásása volt akkoriban még a fõ profil. Volt, hogy 50 méteres kutat kellett ásnunk, amihez nem voltak gépek, kézzel dolgoztunk, veszélyes üzem volt. A fejlõdésnek azonban számos jele látszott már. Kinõttük a Könyök utcai helyünket, ezért hozzáfogtunk az új központ építéséhez. Papp Tibor fõmérnök jelentõs mûszaki fejlesztéseket indított, darut szerzett a cégnek például. Akkoriban épültek a víztornyok az ún. csúszó-zsalus technikával. Ezt a módszert Százhalombattán egy kémény építésénél ismertük meg. A helyszínen tanultuk meg azt svéd technológiát, amivel ezek a tornyok készültek. Ott kellett lenni, látni kellett, aztán itthon alkalmazni kellett. Az ilyesmit bizony nem lehetett könyvekbõl megtanulni. - Több gép, berendezés létrehozása viselte magán a leleményességét, ötleteit. - Nehéz, fizikai munkát kellett végezni az akkori dolgozóknak, rendszerint igen mostoha körülmények között. Minden olyan gép, berendezés, amely ezt átvállalta, vagy megkönnyítette az emberek számára, áldás volt. Ma már tényleg a cégtörténet része a csõfektetõ gép, amely mintegy 15 méter hosszú volt, mindenféle motorokból, szállítószalagokból raktuk össze. Kiszedte a földet a vezeték számára, a csõ bekerült a kivágott árokba, és a gép a végén vissza is termelte a csõre a kiásott földet. Ilyen munkát segítõ eszköz volt a csõszigetelõ gép is, aminek a segítségével felmelegített bitumennel és tekercselt jutával szigeteltünk. A csatornamosó gépet is a kézi erõ kiváltására alkottuk, ami a fél Dunántúlt bejárta akkoriban. Mivel gépeket vásárolni rendszerint körülményesen tudtunk, az volt az elsõ, hogy házon belül próbáltuk megoldani. Sok olyan dolog is született, amit egyébként aztán el is tudtunk adni, más vállalatok számára. Amikor lefutott a nagy építések idõszaka, akkor már nem a mennyiség, hanem a minõség vált fontossá. Az ivóvíznél meg kellett oldani a vastalanítást például, de a szennyvíztisztítás is kiemelt figyelmet kapott, több ok miatt. A fejlõdõ város, az élelmiszerfeldolgozó üzemek termelésének növekedése, a Balaton vízvédelme, a környezõ települések csatornázása mind indokolta a korszerûsítést, a fejlesztéseket. Kanadában tanulmányozhattam a mélylevegõztetéses tisztítás technológiáját, ezt alkalmaztuk az 1996-os szennyvíztelepi felújításkor, amivel jelentõsen nõtt a tisztítás hatékonysága. Fogékony voltam az újdonságokra. Ebbõl a szempontból szerencsésnek is mondhatom magam, mert számos lehetõségem adódott, hogy ötleteimet megvalósítsuk, gépeket, berendezéseket fejlesszünk. Végigjártam a vállalati ranglétrát, javítómûhely vezetõtõl a karbantartási üzemmérnökség vezetéséig bezárólag, és folyamatosan volt lehetõségem arra, hogy képezzem magam. (folytatás a 14. oldalon)

14 14 (folytatás a 13. oldalról) Elõször technikumot végeztem, késõbb gépész üzemmérnöki diplomát szereztem. Nagyon sokan voltunk akkoriban a Vízmûnél, akiknek a vállalat segített a tanulásban. - Esett már szó a leleményességérõl, de köztudott, hogy számos újítás, szabadalom fûzõdik a nevéhez. - A fizikát mindig is szerettem, de valahogyan az én agyam úgy járt, hogy a fizika törvényeit igyekeztem gyakorlatiasabban használni, vagy esetenként szembe menni velük, és ezzel új dolgokat megvalósítani. A nyolcvanas években nem lehetett jó minõségû, megbízható nyomáscsökkentõket kapni. A meglévõk nagyméretûek voltak, ehhez képest az áteresztõ képességük kicsi volt. Egy ötlettel kiiktattuk a rugókat, a mechanikát, és a vízre bíztuk a nyomáscsökkentést, a hidraulika elvére alapozva. Eleinte gyártotta is a Vízmû ezt a szerkezetet, de a tervek alapján más cégek is éltek ezzel a lehetõséggel. Összesen tizenegy szabadalmat jegyeztettem be. Ebben eleinte részt vett a Vízmû is, késõbb magánemberként regisztráltattam magam. Az biztos, hogy számos, a szabadalmak nyomán született eszközhöz, berendezéshez olcsóbban jutott hozzá a vállalat, mintha külföldrõl vette volna meg. Létrejött a Primox Kft., amelyik ezekkel a szabadalmakkal, illetve az eszközök gyártásával foglalkozott. Párhuzamosan dolgoztam itt is, a vízmûves feladataim mellett, de tõl, amikor nyugdíjba mentem, még sokkal hatékonyabban ment benne a munka. Ez a cég még ma is megvan, azonban ma már jobbára a fiam viszi, én egyre kevesebbet dolgozom benne. A legutóbbi "mûvem" a légdugós csõtisztító, amit az ivóvízvezetékek tisztításakor lehet alkalmazni. Úgy 2000 körül már megszületett a berendezés, csupa króm, Nagykanizsán gyártotta le a GYGV, és 2005-ben jegyezték be szabadalomként. Az ivóvízvezetékek falára a vízbõl különbözõ anyagok rakódnak le az évek során. Ezt rendszerint csõgörénnyel szokták tisztítani, de ilyenkor azt a szakaszt, ahol ez a mûvelet zajlik, le kell zárni. A Bük környéki termálvizet használó szállodáknak volt olyan problémája, hogy tele voltak a vezetékeik vasiszappal, leállniuk meg nem lehetett, tehát a csõgörényes módszer nem volt náluk alkalmazható. A mi eszközünk a légdugó-vízdugó-légdugó-vízdugó szisztéma alapján mûködik, induláskor kap egy kis vegyszert, hogy a tisztás megfeleljen az egészségügyi elõírásoknak is, és visz mindent. A fõvárosban tartottuk talán az egyik leglátványosabb bemutatót, amikor egy 1938-ban lefektetett vízvezetéket kellett megtisztítani. A mi eszközünk volt a leghatékonyabb, és még a régi csõ is egyben maradt. - Milyen viszonyban van az egykori munkahelyével? - Napi kapcsolatban vagyunk. Elszakadni nem is nagyon tudok attól a vállalattól, ahol közel negyven évig dolgoztam. Az életem része. Örömmel látom a Zalavíz folyamatos fejlõdését. Bár már kevesebbet bírok, mint évekkel ezelõtt, de még szívesen teszem, amit lehet, amit tudok. Gondozom a szabadalmakat, újakon töröm a fejem. A Primox Kft. mindennapi ügyeit a fiam viszi, õ a fõvárosban él, de ma már a kapcsolattartás, a kommunikáció nem probléma. Szerencsés vagyok, mert az életembe belefért a hálózat-építõ, meg a csõszigetelõ gép is, meg a korszerû irányítástechnika, és az internet is.

15 Házak Gépek Emberek 15

16 16 Házak Gépek Emberek AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Dr. Burján Richárd, elnök-vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketing-tanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004.

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Kis- és középvállalati kategória I. helyezett Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság Hewitt Inside I. 1 A NAGY MENETELÉS 1994.04.01.-től A padlón lévő önkormányzati vállalatból

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 009. Népegészségügyi Kar, 009. Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 00. Népegészségügyi Kar, 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonosai részére Tárgy: Ivóvíz közművek üzemeltetési ajánlata Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ivóvíz közműveik jövőbeni

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Ezüst fokozatú támogatóink:

Ezüst fokozatú támogatóink: Szerelőverseny 2007 2007. október 3-án és 4-én Társaságunk adott otthont a víziközmű ágazat egyik legjelentősebb szakmai rendezvényének, a VII. Országos Vízkiközmű Szerelőversenynek. A Magyar Víziközmű

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

ÉLÔGÉPEK. Ingatlanfejlesztés: partnerségben a természettel

ÉLÔGÉPEK. Ingatlanfejlesztés: partnerségben a természettel ÉLÔGÉPEK t Ingatlanfejlesztés: partnerségben a természettel I n g a t l a n f e j l e s z t é s s e l e g y b e k ö t ö t t szennyvíztisztító beruházás Minden ingatlanfejlesztés során sokszor nélkülözhetetlen

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

Tőrös Szilárd, az FDSZ elnöke, az ÉSZT alelnöke www.szakszervezetek.hu Írta: Szakszervezetek.hu Közzétéve: 2014. július 07.

Tőrös Szilárd, az FDSZ elnöke, az ÉSZT alelnöke www.szakszervezetek.hu Írta: Szakszervezetek.hu Közzétéve: 2014. július 07. Tőrös Szilárd, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) alelnöke kései gyerekként született Pécsen, 1950. november 7-én. Édesapja a Pécsi

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben