BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u Tel.; Fax: Adószám: Bankszámlaszám: OTP BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Tábornok Úr! Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kolléganők! Kollégák! Kedves Barátaink! Szövetségünk Elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm Önöket éves beszámoló közgyűlésünk alkalmából. Az alapszabályban foglaltak szerint az Elnökségnek kötelessége, hogy évente számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról. Ennek teszünk eleget, amikor értékeljük évi tevékenységünket. Mozgalmas, azonban gazdaságilag szerény évet tudhatunk magunk mögött. Mostani közgyűlésünknek azonban nem csak a beszámolást kell kiemelt feladatának tekintenie, hanem az elmúlt év, jelentős eseményeinek áttekintését is. Éves munkánk vizsgálatakor mindig gondot okoz, hogy mondanivalónk szakmai szempontból helytálló, ugyanakkor lényegre törő ismétlésektől mentes legyen. Szövetségünknek alapvető feladata az állami és gazdálkodó szervekkel együttműködve a lakosság védelmével kapcsolatos napi feladatok segítése a maga sajátos eszközeivel. Tisztelt közgyűlés! Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervben foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget népszerűsítő tevékenység. Döntően rendezvényeinkkel népszerűsítettük a

2 2 Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi feladatokat, hozzájárultunk a lakosság biztonságérzetének fokozásához. Szövetségünk nyugdíjas aktív és tanulói tagsága, társ civil szervezetei törekedtek arra, hogy a szakmai megjelenés során minden helyzetben figyelmet irányítson a társadalmi-, szövetségi munkára. Tevékenységünknek sajnos ebben az évben is határt szabott a szerény anyagi-, pénzügyi feltétel évi rendezvényeink sorából kiemelkedtek az alábbi rendezvények, melyek szervezésében, megrendezésében és végrehajtásában szövetségünk és tagságunk aktívan vett részt. Ilyen volt a: - A felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Ifjúsági verseny kerületi versenyeinek megszervezésében és végrehajtásában való részvétel. - A felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Ifjúsági verseny Fővárosi döntőjének megszervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. - Részvétel a tavaszi és nyári rendkívüli időjárás okozta katasztrófahelyzet védekezési munkálataiban. - A koszorúzással egybekötött megemlékezés a II. Világháborús bombázások Polgári áldozatairól, valamint a Légoltalom Hősi halottjairól való megemlékezés a Budai Várban. - Gyermeknapi program szervezése a Városligetben tagságunk és együttműködő partnereink ifjúcsaládtagjai részére. - Részvétel az árvízi védekezés munkáiban Budapest, Pest és Komárom megyében. - Az immár hagyományos szakmai kirándulásunk megszervezése Erdélybe. - A Szövetség Nyugdíjas Klubjának /Nyugi Klub/ rendezvényeinek biztosítása. - Részvétel az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma (EVCPF) II. konferenciáján, november 19-én, majd az azt követő munkaműhely munkájában. A fentebb említett programok rendezvények megtartásában fontos szerepet kaptak együttműködő partnereink is A évre jellemző gazdasági nehézségek ellenére elnökségünk úgy értékeli, hogy nem kell szégyenkezni a végrehajtott, megvalósult feladatok miatt.

3 3 Már a téli-, tavaszi-, nyári rendkívüli időjárás előrevetítette, hogy komoly feladatok elé kell nézni a váratlan időjárási tényezők miatt. A klímaváltozás hatásai akárcsak szerte a világban- Budapesten is szélsőséges időjárási viszonyokban jelentkeztek. A hatások csökkentéséből és a lakosság mindennapi életét megkönnyítő intézkedések végrehajtásából nem csak a kerületek-, de a Szövetség és tagszervezetei, valamint támogatói is aktívan kivették részüket. A teljesség igénye nélkül említeném tagságunknak a tavaszi rendkívüli hó helyzet, az ár- és belvízi védekezésben és az azt követő helyreállítási munkákban való részvételét évi feladataink sorában kiemelkedő helyen szerepelt a felmenő rendszerű Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny. A versenysorozat Fővárosi döntőjén 23 Általános és 19 Középiskolai csapat indult. Az Ifjúsági verseny megszervezésében és végrehajtásában szövetségünk aktív és nyugállományú tagjai, továbbá együttműködő partnerei sikeresen működött együtt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Tagságunk együttműködve a szervező MPVSZ-el aktívan részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny előkészítésében, végrehajtásában. A MPVSZ szervezésében részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem) hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán elhelyezett emléktábláját. Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgári áldozataira emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a hazánkba akkreditált, a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei katonai attaséinak részvételével valósult meg. Miután már évek óta végezzük, így elmondhatom, hogy hagyománnyá vált tagságunk, kollégáink, és barátaink és együttműködő partnereink családtagjai számára a Városligetben megrendezésre került gyermeknapi program szervezése. A programra június 08-án került sor: A jól sikerült hangulatos rendezvényen 67 gyermek és 58 szülő, nagyszülő vett részt. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy szükség van továbbra is ilyen rendezvények megtartására.

4 4 Az értékelés során szólnunk kell az általunk szervezett szakmai utak, tapasztalatairól is. Hagyományunknak megfelelően 2013-ban is megszerveztük Szakmai kirándulásunkat Erdélybe. A programon nem csak szövetségünk tagjai és családtagjaik, hanem támogatóink, együttműködő partnereink és szimpatizánsaink is részt vettek. Erdélyi szakmai utunk során a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban megkoszorúztuk a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-ben állított kopjafát. A hatnapos program keretében vendéglátóink tájékoztatást adtak munkájukról, lakosságvédelmi tapasztalataikról. A természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja alkalmából Szövetségünk képviselői részt vettek a OKF által szervezett megemlékezésen és koszorút helyeztek el a Mogyoródi út 43. szám alatti kopjafánál. Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságneveléshez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, támogatók, szponzorok keresése. A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Internet. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Feltétlenül szükségünk lenne végleges és megnyugtató megoldásra. Amennyiben ez a fedezethiány folytatódik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tartani. A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk úgy látja, hogy tevékenységünk mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen a tagszervezetek, együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között is fokozni kell a lakosság felé irányuló tájékoztató munkát, megnyerve az állampolgárokat társadalmi feladatokhoz is. Fontos lenne tömegbázisunkat az Önkormányzatok felől is szélesíteni, hiszen Ők azok, akik nap, mint nap közvetlenül találkoznak az emberekkel. Szövetségünk régi adósságának tett eleget, amikor ben létrehozta, megalakította a Nyugdíjas Klubot. A polgári védelem korábban nyugdíjba vonult tagjainak nem volt a szakmához, az állománykategóriához közvetlenül kap-

5 5 csolódó Klubja. Ezért többnyire semmiben, vagy más szervezetek munkájában vettek részt pl. Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete Polgári Védelmi Tagozat. Ismétlésnek tűnik, de ki kell hangsúlyozni, hogy munkájuk kiemelkedő eseménye, volt, hogy az alakulás évében és az óta is aktívan részt vettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében, lebonyolításában. Megítélésünk szerint tagságunk kiemelkedő munkát végzett, ami a verseny sikeréhez nagyban hozzájárult. A pihenés, regenerálódás segítése érdekében sikeres programokat, kirándulásokat szerveznek. Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom Szövetségünk tevékenységének évre tervezett főbb irányait: - Új együttműködési megállapodás megkötése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. (ez megtörtént) - A Fővárosi és Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebonyolításában végrehajtásában való részvétel. - Megemlékezések szervezése. - A hagyományos erdélyi szakmai út megszervezése, - Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szervezésében. - Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításában. - Részvétel a Magyar Polgári Védelmi Szövetség iránymutatásai alapján a Norvég Civil Támogatási Alap Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése. HU HU11-PP projekt feladataiban. - Részvétel az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma 2014 évi feladatainak előkészítésében és végrehajtásában. - Kiadványok előkészítése, kiadása. - A Nyugdíjas Klub munkájának szervezettebbé tétele, különös tekintettel a rendezvények megtartásának szervezésében, segítésében. Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, szponzoraink önzetlen segítségét, akik nélkül a év feladatait nem tudtuk volna végrehajtani. Köszönjük figyelmüket!

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2010-2014. ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2010-2014. ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól I./1./ A Szövetség által 2014. évben végrehajtott legfontosabb feladatok:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Beszámoló 2014. évről

Beszámoló 2014. évről Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete 1132 Budapest Váci út 50 Beszámoló 2014. évről Beszámoló az Egyesület helyzetéről és az elnökség munkájáról (Munkaanyag) Tisztelt Közgyűlés, Bajtársak, Bajtársnők!

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Statsz.jel: 1365369949952922 Bírósági bejegyzés: Pk.: 60.098/2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u.8. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND

Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND B E V E Z E T Ő Az elmúlt évtizedek eseményei azt bizonyítják, hogy a katasztrófák száma évről-évre növekszik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület 2014. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

M e g h í v ó. Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján

M e g h í v ó. Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján 20904/2012. M e g h í v ó Értesítem Önt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. -a alapján tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. december 6-án /csütörtök/

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM Teknős László 1 Csepregi Péter 2 Endrődi István 3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEINEK JELENTŐSÉGE, HELYE, SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN Rezümé: Napjaink bonyolult káreseményei

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS

MAGYAR ATLANTI TANÁCS MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15.. Telefon: 279-5774 Fax:279-5777 E-mail: mat@mat.hu http://www.mat.hu BESZÁMOLÓ a MAGYAR ATLANTI TANÁCS 2010.évi SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapelvek és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról.

A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról. A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról. Az Egyesület 2014-ben egy új választási ciklus első évét teljesítette. Ez évben tovább folytattuk a 2010-ben elfogadott stratégia

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Dr Hoffmann Imre. Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája

Dr Hoffmann Imre. Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája Dr Hoffmann Imre Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája A katasztrófavédelmi szervezet a lakosságfelkészítés területét változó ritmusban, de folyamatosan alakította át. A kezdeti évek fő feladata

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56.

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. Polgárőr Magazin 2012. December XVII. évf. 7. szám Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján 2 Jegyzet Milyen szép lenne Milyen szép lenne, ha az új

Részletesebben