Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: /2013.XIV. Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Nyíregyházi Városvédő Egyesület évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a június l.-én megkötött Közművelődési Megállapodás alapján Ft összegű támogatást biztosított a Nyíregyházi Városvédő Egyesület számára a Közgyűlés 13/ 2011.(111.11) számú rendeletében és a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az évi CXl törvény 79. ban foglaltak alapján. A megállapodásban rögzítettek értelmében a támogatott az önkormányzat kötelező szakszerűen biztosította az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását: feladataiból megemlékezés a 48-as nyíregyházi hősökről, Hősök napi megemlékezés a Hősök -temetőjében és a hősi emlékművek koszorúzása, Gyász-istentisztelet az aradi vértanúk emlékére, Damjanich János szobrának megkoszorúzása, megemlékezése, emléktáblák elhelyezése, véleményezése. Nyíregyháza Megyei jog Ú Város jelenleg hatályos 13/2011.( ) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól tartalmazza a Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának előírásait. A beszámolók beküldési határidejekor (2013. február 5.) az érvényben lévő városi közművelődési rendelet valamint a tá mogatotta I megkötött támogatási szerződés alapján tájékoztatás céljából az alábbi dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeni: évre vonatkozó támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat-a támogatott által hitelesített - másolati példánya. NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: '510; FAX: A tételes - számlákkal igazolt - pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a hivatal lll/a helységében megtekinthetőek. A beérkezett pénzügyi beszámoló összefoglaló táblázatát előterjesztésünk 1. számú mellékiete, a szakmai beszámolót a 2. számú mellékiete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, a mellékelt szakmai és pénzügyi beszámoló áttekintését követően előterjesztés elfogadására. az Nyíregyháza, március 6. Tisztelettel, L.-~hért NY REGYHÁZA

3 -- 1. számú melléklet -;.- Ugyiratszám / XIV. Támogatott neve Nyíregyházi Városvédő Egyesület Elszámolás megfelelése a formai követelményeknek megfelelő adatlap Támogatásként kapott összeg ,- Támogatás felhasználása - telefon, internet: , - telefon, internet: , - telefon, internet: , - honlap, tárhely üzemeltetés, karbantartás: , - NOD 32 vírusírtó: , - meghívó (jubileumi konferencia): , - külön busz (Hősök Napja): , - rendezvény (jubileumi konferencia): , - koszorú: , - koszorú: , - sírcsokor: 3.465, - másolópapír: 4.750, - levélfeladás: , - levélfeladás: 1.680, -levélfeladás: 380, összesen: ,- Megjegyzés előírásoknak megfelel I --

4 Székfiefye: :Nyíregyháza, (]Józsa györgy utca 29. (}?ostacím: 4401 :Nyíregyháza CJf. 326 rreiéfon: 42/ (iroáa)' 30/ (ecnökj. e-mai{; honfap: Tárgy: szakmai beszámoló támogatásról SZA~AIBESZ~OLÓ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012-ben is - hasonlóan az elmúlt évekhez - közművelődési megállapodást kötött. Az Önkonnányzat a törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatok egészéből a Városvédő Egyesület által ellátott közművelődési tevékenységhez 2012-ben Ft-ot biztosított. A Közművelődési Megállapodás az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását rögzítette: Rendezvények: );;> "Hozzon egy szál virágot a 48-as sírkertbe" - megemlékezés az 1848-as nyíregyházi hősökről? Hősök napi megemlékezés a Hősök temetőjében és a hősi emlékművek megkoszorúzása r Megemlékezés az aradi vértanúkról az evangélikus templomban és Damjanich János szobránál Beszélgessünk városunkról... Kötetlen beszélgetés városunk jelenéről, múlt járól és jövőjéről. Emléktáblák elhelyezése, véleményezése

5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A NYÍREGYHÁZI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 2012-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Közművelődési Megállapodásban rögzített rendezvények megszervezési kötelezettségének maradéktalanul eleget tettünk Nemzeti ünnepünk elő napján, március 14-én az Északi temető 48-as sírkert jébe hívtuk a város polgárait a már jól ismert szlogennel: "Hozzon egy szál virágot a 48-as sírkertbe!" A megemlékezés szónokai Kósa Tímea alpolgármester asszony és a szónoki versenyünk győztese, Krisztián Veronika gimnazista tanuló voltak. A temetőbeli megemlékezést koszorúzások követték Irányi Dániel, a Kralovánszky család, Kmety György és a Hatzeltestvérek emléktábláinál. Május 27-én a Hősök napja alkalmából tartottunk megemlékezéseket. A hősök temetőjében közreműködtek a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói. Megkoszorúztuk a Hősök szobrát, majd az Északi temetőben, a II. világháborúban hősi halált halt nyíregyházi katonák emlékrnűvét. Október 5-án, az aradi vértanúk kivégzésének 163. évfordulóján az evangélikus nagytemplomban tartottunk megemlékezést. Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai katonák kíséretében virágot helyeztek el az oltárra, m'\id a helyi egyházak vezetőinek ökumenikus szolgálata után Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere mondott emlékező beszédet. Közreműködtek a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanulói. Ugyanaznap délután Damjanich Sándor szobránál folytatódott a megemlékezés, ahol a szobrot megkoszorúzták a város és a megye vezetői, valamint civil szervezetek képviselői. Ezeket a városi rendezvényeket igyekeztünk a tőlünk telhető legmagasabb színvonaion megszervezni és lebonyolítani. Természetesen e "kötelező" rendezvények lebonyolításán túl igyekeztünk más városi rendezvények aktív közreműködői is lenni. Május 17-én egy jubileumi konferenciát szerveztünk az egyesületünk alapításának 25. évfordulója alkalmából. A konferencia résztvevőit a városháza Krúdy-termében Dr. Kovács Ferenc polgármester úr köszöntötte. A jubileum alkalmából megjelentettük az egyesület 25 évét összefoglaló kiadványunkat. Szeptember 6-án a Nyíri Honvéd Egyesülettel közösen szerveztünk megemlékezést Nyíregyháza évi bombázásának évfordulója alkalmából a vasútállomáson és az Északi temetőben a Repülős hősi emlékrnűnél.

6 Március 19-én a Nyír-Diák Egyesülettel közösen várostörténeti vetélkedőt rendeztünk középiskolás diákok részére a városháza Krúdy termében. Az évek óta sok diákot megmozgató vetélkedő, 2010 óta "Labossa Gusztáv Emlékverseny, Ha Nyír-Diák Napok keretében kerül megrendezésre. November l-jén mécseseket gyújtottunk a Hősök temetőjében. (A temetőben lévő mintegy 9 ezer sírra helyeztünk mécsest!) ElhelyeztUk koszorúinkat a város önkormányzata által szervezett megemlékezéseken: nemzeti ünnepeink (március 15., október 23.), a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, 100 éves a Kossuth-szobor, Krúdy Napok, elhurcoltak emléknapja. A Város- és Faluvédők Országos Találkozóján és Szakmai Konferenciáján három fővel képviseltettük magunkat Kecskeméten. Október 6-án fogadtuk és megvendégeltük a Szarvasi V árosbarátainkat. és Környezetvédő Tavasszal és ősszel egy-egy temetőtakarítási akció keretében több olyan sírt tettünk rendbe az Északi temetőben, amelyek a helyi védett síremlékek között szerepelnek, de a gondozásuk nem megoldott. Közvetítésünkkel több nyíregyházi diák szép sikereket ért el az Országos Szövetség által "Gyerekek az épített és természeti környezet védelméért" címmel kiírt pályázatán. Egyesületünk programjairól tagjainkat és a város polgárait honlapunkon tájékoztattuk, amely elérhető a címen. Reméljük, hogyegyesületünk 2012-ben is a tőle már megszokott és elvárt színvonaion teljesítette az immár évek óta megrendezésre kerülő programjait, amelyekkel nyitottak voltunk a városunk valamennyi polgára felé. Ezek megszervezéséhez és sikeres kivitelezéséhez elengedhetetlen volt az az Önkormányzattól kapott célszerinti támogatás, amelyet e szakmai beszámoló keretében is szeretnénk megköszönni. Nyíregyháza, január 31.

7 Melléklet a /2013/XIV. számú előterjesrtéshez Határozat - tervezet NyrREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának.../2013. (III...) sz. határozata a Nyíregyházi Városvédő Egyesület évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Nyíregyházai március... Lipták Lajos a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési l Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetje

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUHll ÉR 1. PF.: 83. 1[lEf ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám:5722/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 2014.évi

Részletesebben

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 NYíREGYHÁZA MEGYiEij JOGÚ VÁROS POlGÁRMESTlHU HVATALA POLGÁRMESTER KABNET 4~Cl Nvimcv1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 TElE.ON: +3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAil: POLC.ARMESTER.ABN ET@r. VREGYHAZA.-U Ügyiratszám:

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

':-7 t I Dr. Krizsai Anita

':-7 t I Dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401Nvj fgvlfala k.o"suihlfh1.pr.:8~. III ron: +36 42 524-585; fax: +36 42524-586 IMAIL:..IYHSlOC@NYIIHGYIfAZA.HU

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszáma: KULT /43-1/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke jp^f-z^ltj- i Bud ap c S, WMM : Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról készült belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-5434-5j2015_ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés.- a Közgyűléshez - Egészségügyi Támogató Alap Program 2!015. évi működtetésére,

Részletesebben

lk ú. számú előterjesztés --

lk ú. számú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lk ú. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje Ikt. sz.: IX. 434-6/2005. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Palotai Magdolna Mell.: 4 db. Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelem elbírálására

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelem elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-S8Si FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU...

Részletesebben