BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2010-2014. ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u Tel.; Fax: Adószám: Bankszámlaszám: OTP BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Tábornok Úr! Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket tisztújító beszámoló közgyűlésünk alkalmából. Az alapszabályban foglaltak szerint az Elnökségnek kötelessége, hogy ötévente számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról és előkészítse a szövetség tisztújítását. Ennek teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket. A ciklus értékelésében helyet kell adni a évi feladatok számbavételének is. A beszámolók összeállításánál nem voltunk könnyű helyzetben. Mozgalmas öt év van mögöttünk. A jelentős változások alapvetően től kezdődtek. A változékonyságot döntően jogszabályi és az ehhez kapcsolódó szervezeti változások fémjelzik. A közigazgatási rendszer változása, a járások, kormányhivatalok megszervezése jelentősen átalakította a Szövetségünkkel is kapcsolatban álló önkormányzatokat. Nem csak szervezeti változások történtek, hanem ennek megfelelően felgyorsult a személyek mozgása is. A korábbi kapcsolatrendszer teljesen átalakult. A munkahelyváltozások miatt az érintett személyek jelentős része el is távolodott a szövetség kerületi feladatainak propagálásától, segítésétől, amiben korábban igen sok munkát végzett. Velük a rendszer jól működött. A munkahelyváltozások miatt sajnálatos módon napjainkra

2 2 felszámolódott szövetségünk III. kerületi tagozata is, pedig előtte éveken keresztül igen aktív tevékenységet folytattak a kerületi védelmi feladatok segítésében, az Óbudai Közbiztonsági Napok szervezésében, az ott folyó propagandamunkában, közreműködtek fővárosi szintű polgári védelmi rendezvények lebonyolításában. Szervezeti életük elismerésre méltó volt. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény január 1-től új alapokra helyezte a katasztrófavédelmet, melyhez új szervezetet alakított ki. A változások miatt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) kerületi állománya is jelentős fluktuáción, valamint az átszervezésből adódó átstrukturálódáson esett át, ami új feladatok megfogalmazását jelentette a Szövetség számára is. Ennek igyekeztünk eleget tenni az éves beszámolók értékelésében és az új aktuális feladatok megfogalmazásában. Ez adta alapját annak is, hogy 2014-ben új együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény /Civil törvény/ is új helyzet elé állított bennünket. Megszűnt a kiemelten közhasznú minősítés és az ehhez kapcsolódó kedvezmények köre. Ez a változás megfontolásra késztette korábbi támogatóinkat is. A jogszabályi kötelezés értelmében át kellett dolgoznunk alapszabályunkat. A módosítások elfogadására 2014-ben külön közgyűlésen került sor. Ezt követően az előírásoknak megfelelően a Szövetséget újra be kell jegyeztetnünk a Fővárosi Törvényszéken. A hosszas előkészítő munka ez most van folyamatban. Ahhoz, hogy szövetségünk alapfeladatának megfelelően segíteni tudja Budapest lakosságának katasztrófák elleni védelmét, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ez irányú munkáját, követnie kellett és kell a változásokat. Tisztelt Közgyűlés! A sok változás miatt is igen mozgalmas, azonban gazdaságilag szerény éveket tudhatunk magunk mögött. Munkánk eredményeit, sokszínűségét tagságunk önzetlen munkája, a társadalmi feladatok terén kifejtett aktivitása biztosította. Tekintettel arra, hogy tevékenységünkről az évente megtartott közgyűléseken részletesen beszámoltunk, így most alapvetően átfogó képet kívánunk adni a közös munkáról.

3 3 Tisztelt közgyűlés! Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervekben foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget népszerűsítő tevékenység. Döntően rendezvényeinkkel népszerűsítettük a Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi feladatokat, hozzájárultunk a lakosság biztonságérzetének fokozásához. Tagságunk törekedett arra, hogy a szakmai megjelenés során minden helyzetben figyelmet irányítson a társadalmi-, szövetségi munkára. Szövetségünk rendeltetéséből adódóan a szakmai feladatokra történő felkészítés támogatását, a benne történő részvételt tekintettük elsőrendű feladatunknak. Nézzük a tényeket a felkészítés terén: Budapest Főváros Védelmi Bizottság Titkársága és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség szervezésében 2010-ben felkészítő tanfolyam került megtartásra a Fővárosi közszolgáltató üzemek és kerületi Önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait ellátó szakemberei részére. A felkészítés során a résztvevők megismerték és átfogó képet kaptak a jogszabályi változásokról, az elmúlt évek rendkívüli eseményeiről és gyakorlatai tapasztalatairól. Kellő felkészítést kaptak a kerületi hivatalok érintett szerveivel, továbbá a védekezésben résztvevő szervezetekkel való munkakapcsolat létrehozásának lehetőségeiről. Az Országos Szövetség és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség támogatásával került felkészítésre 2010-ben a II. kerületi, 2011-ben pedig a VIII. kerületi Polgári Védelmi Operatív Törzs állománya. A kétnapos rendezvény első napján elméleti felkészítés volt, második napján egy összetett veszélyhelyzet kezelését célzó gyakorlást hajtottak végre a Védelmi Bizottság Elnökei és a Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetők irányításával. Szövetségünk működési helyén 2012-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelősége szervezésében, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel együttműködésben, a mi anyagi, technikai és személyi támogatásunkkal került sor az ár-, és belvízi veszélyeztetettségű fővárosi kerületek illetékes katasztrófavédelmi vezető állományának elméleti és gyakorlati felkészítése. Fontosnak tartottuk, hogy ismeretet szerezzünk a megelőzés, mentésszervezés nemzetközi feladatairól, tapasztalatairól is. Sikeres pályázat és egy többszereplős együttműködés megavalósulásával eredményesen került megrendezésre 2011-ben és 2012-ben az MPVSZ - FPVKSZ - Miskolc Megyei Jogú Város

4 4 Önkormányzata valamint a Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc állományának bevonásával az Európai Unió INTERREG IVC programja által finanszírozott Katasztrófák Megelőzésének Regionális Stratégiái - CIVPRO projekt. Ugyancsak segítette felkészülésünket a 2012-ben és 2013-ban, továbbá 2014-ben az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma (EVCPF) I., II. és III. konferenciáján, majd az azt követő munkaműhely munkájában történő részvétel. Szövetségünk több mint 10 éven keresztül vett részt a Főváros gazdálkodó szervezetei, valamint a kerületi kollégák és önkormányzati dolgozók részére meghirdetett külföldi tanulmányutak szervezésében. Eddigi útjainkon a hozzánk hasonló veszélyeztetettségű országok, megyék katasztrófavédelmi helyzetéről, veszélyeztetettségéről, a közigazgatás és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kapcsolatáról, továbbá a lakosság és az ifjúság felkészítésének kérdéseiről szereztünk ismereteket. Tájékoztatást kaptunk a gazdálkodó szervezet katasztrófavédelmi feladatairól, a képzés, felkészítés rendszeréről. A beszámolási időszakban Törökország, Bulgária majd Szlovákia volt úti célunk. Az immár hagyományos erdélyi tanulmányútjainkat eddig minden évben sikeresen megszerveztük. Szakmai útjaink során a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban rendszeresen megkoszorúztuk a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-ben állított kopjafát. A lakosságfelkészítés segítése szövetségünk alaprendeltetéséből adódik. Az évek során rendszeresen közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében, szerveztük a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Fővárosi döntőjét. A korábbi versenyeken együttműködési megállapodásaink alapján határon túli iskolás csapatok is részt vettek. Legutoljára 2012-ben indult két Szlovák ( Rozsnyó) és két az erdélyi ( Gyergyószentmiklós ) csapat. Az Ifjúsági versenyek szervezése és végrehajtása, bizonyította, hogy szövetségünk aktív és nyugállományú tagjai, továbbá együttműködő partnerei sikeresen tudnak egy adott cél érdekében együtt, közösen dolgozni ben is aktívan közreműködtünk az FKI által szervezett verseny megszervezésében, lebonyolításában. Ezen az Óbudai-szigeten rendezett Fővárosi megmérettetésen 21 általános iskolás és 19 középiskolás csapat versengett az Országos döntőbe jutásért. A MPVSZ felkérésére több éven keresztül így 2014-ben iseredményesen vettünk részt a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjének végrehajtásában.

5 5 Felkérésre részt vettünk a Zebegény Napok rendezvénysorozaton, ahol bemutatóval is megjelentünk. A klímaváltozás hatásai akárcsak szerte a világban- Budapesten is szélsőséges időjárási viszonyokban jelentkeztek. A hatások csökkentéséből és a lakosság mindennapi életét megkönnyítő intézkedések végrehajtásából nem csak a kerületek-, de a Szövetség és tagszervezetei, valamint támogatói is aktívan kivették részüket. A teljesség igénye nélkül említeném tagságunknak az ár- és belvízi védekezésben és az azt követő helyreállítási munkákban való részvételét. Gondolok itt például a III. kerületi eseményekre. Tagságunk és tagszervezeteink aktívan részt vettek a 2013-as dunai árvíz védekezési munkáiban Budapesten, valamint Pest- és Komárom megyében. Ugyanakkor a tagság elsősorban hivatásos állományú tagjai helytálltak a Magyarországi katasztrófák történetének egyik legnagyobb káreseményének az ajkai vörösiszap-katasztrófa eseményeinek kezelésében, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban is. Az Észak-Magyarországi árvízi védekezéshez nyújtott segítség során kialakult kapcsolat után meghívásunkra önkormányzati delegáció érkezett Felsődobszáról. A velük megkötött együttműködési megállapodás keretében a Fővárosi Önkormányzat segítségével számítógépeket biztosítottunk a helyi Önkormányzat és az iskola részére. Tisztelt Közgyűlés! Fontos feladatunk a polgári védelmi hagyományok ápolása: A MPVSZ szervezésében évente részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem) hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán elhelyezett emléktábláját Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgári áldozataira emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a hazánkba akkreditált, a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei katonai attaséinak részvételével valósult meg. A természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja alkalmából Szövetségünk képviselői részt vettek a OKF által szervezetett megemlékezéseken és koszorút helyeztek el a Mogyoródi út 43. szám alatti kopjafánál. Tisztelt Közgyűlés! Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságneveléshez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, támogatók, szponzorok keresése.

6 6 A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Amennyiben ez a fedezethiány folytatódik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tartani. Rendezvényeink megtartását rendszeresen támogatta a MPVSZ, a Fővárosi Védelmi Bizottság Titkársága, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, majd jogutódja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Honvédség Hadkiegészítési és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága, a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fornetti Kft., a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Sir Lancelot Étterem, a Rákóczi Grillház, az Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon, Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület, Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület, FŐKERT Nonprofit Zrt., BUSZESZ Zrt., Kékkúti Ásványvíz Zrt, CAOLA Zrt. Ezt a felsorolást a teljesség igénye nélkül tettük, ugyanis támogatóink köre különösen a beszámolási időszak elején ennél bővebb volt. Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Internet. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Szövetségünk honlapját megújítottuk A vázolt nehézségek ellenére elnökségünk úgy látja, hogy tevékenységünk mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen a tagszervezetek, együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között is fokozni kell a lakosság felé irányuló tájékoztató munkát, megnyerve az állampolgárokat a társadalmi feladatokhoz is. Amíg 2010-ben Szövetségünk taglétszáma 295 fő volt és öt társult civil szervezettel rendelkezett, addig év végére taglétszámunk több mint 50%- al csökkent és mindössze 2 társult civil szervezetünk maradt. A létszámokból is kitűnik, hogy a 2010-es nyugdíjba meneteli hullám és a 2012-es átszervezés mekkora létszámvesztést okozott. Ugyanakkor az FKRMSZ megszűnésével és a benne résztvevő szervezeteknek a mentőcsoportokhoz történő csatlakozása révén is csökkent a társult civil szervezetek száma, ami létszámcsökkenést is eredményezett. Mindezekből fakad, hogy sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk tömegbázisának szélesítése. Kiemelt feladatunk volt a tagság szabadidős tevékenységének, pihenésének segítése. Miután már évek óta végezzük, így elmondhatom, hogy hagyománnyá vált tagságunk, kollégáink, és barátaink családtagjai számára a Városligetben megrendezésre került gyermeknapi program szervezése, melyen 2014-ben ko-

7 7 rábbi évekhez képest kevesebben vettek részt. A rendezvényen 27 gyermek és 48 felnőtt kísérő volt jelen. Kiemelkedően fontosnak tartottuk, hogy a több éve tartó hagyományt tovább ápoljuk és a MPVSZ-el együttműködve 2010-ben részt vettünk a POLGÁRI VÉDELMI BÁL megrendezésében. A jó hangulatú rendezvény lehetőséget adott arra, hogy kollégáink, szövetségünk tagjai, velünk együttműködő állami és civil szervezet munkatársai a sokirányú nehéz munka után kulturáltan szórakozzanak, kisidőre feledve a napi problémákat. Sajnos ez a hagyomány úgy tűnik, hogy után megszakadt. Szövetségünk régi adósságának tett eleget, amikor 2011-ben létrehozta, megalakította a Nyugdíjas Klubot. A polgári védelem korábban nyugdíjba vonult tagjainak nem volt a szakmához, az állománykategóriához közvetlenül kapcsolódó Klubja. Ezért többnyire semmiben, vagy más szervezetek munkájában vettek részt pl. Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete Polgári Védelmi Tagozat. Szükséges kihangsúlyozni, hogy a klubélet rendszerességét, színvonalának növelését kiemelt feladatként kell kezelnünk, ezt a tagság is elvárja. Továbbiakban a Szövetség és a megválasztott klubvezetőség határozott cselekvésére van szükség, hogy a még munkabíró, cselekvésre kész tagok hasznos munkát tudjanak végezni. A Katasztrófavédelem átszervezése kapcsán különös hangsúlyt kap a katasztrófavédelmi szervezet új struktúrájával való kapcsolatunk, együttműködésünk a Fővárosi Tűzoltószövetséggel. Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom Szövetségünk további tevékenységének, elsősorban évre tervezett főbb irányait: - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött új együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. - A Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, a kerületi versenyek végrehajtásában való részvétel. - Közreműködés az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és lebonyolításában. - Közreműködés a Légoltalom megalakulásának 80.-k évfordulójához kapcsolódó megemlékezések előkészítésében, megszervezésében, végrehajtásában.

8 8 - Fővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve országos szintű szervezéseken történő részvétel. - Szövetségünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szervezetekkel. - A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése. - A hagyományos Gyermeknapi rendezvényünk megszervezése. - Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szervezésében. - Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításában. - Közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a tanintézeti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésében. - A Nyugdíjas Klub munkájának szervezettebbé tétele, különös tekintettel a rendezvények megtartásának szervezésében, segítésében. - Részvétel az Európai Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Fóruma munkájában. Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, szponzoraink önzetlen segítségét, akik nélkül a es évek feladatait nem tudtuk volna végrehajtani. Köszönöm figyelmüket!

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól I./1./ A Szövetség által 2014. évben végrehajtott legfontosabb feladatok:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület 2014. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége TERVEZET BESZÁMOLÓ az EVDSZ Kongresszusa számára a 2011. november 24-i rendkívüli kongresszust követően végzett munkáról 2012. november

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Mentőszervezetek száma: 61 Mentőszervezetek tagjainak száma: 983 Járművek mennyisége: 251 Eszközök száma: 525 Mentőkutyák száma: 71

Mentőszervezetek száma: 61 Mentőszervezetek tagjainak száma: 983 Járművek mennyisége: 251 Eszközök száma: 525 Mentőkutyák száma: 71 A társadalmi és civil szervezetek szerepe a polgári-, és katasztrófavédelem tükrében Jackovics Péter pv. főhadnagy, kiemelt főelőadó, OKF Mentésszervezési Főosztály Háttér Magyarországon az Alkotmány az

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM Teknős László 1 Csepregi Péter 2 Endrődi István 3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEINEK JELENTŐSÉGE, HELYE, SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN Rezümé: Napjaink bonyolult káreseményei

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben