Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai"

Átírás

1 Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő február 15.

2 A hatálytalanított Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének tapasztalatai; katasztrófák számának növekedése; összetettebbé vált veszélyforrások; közbiztonság erősítése; védekezés hatékonyságának növelése. MÓDOSÍTVA!

3 Új katasztrófavédelmi törvény Cél: lakosság biztonságának, növelése; katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása; katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése; katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése.

4 Különleges jogrend Különleges jogrendet megelőző állapot: Katasztrófaveszély Különleges jogrend: Rendkívüli állapot Szükségállapot Váratlan támadás Megelőző védelmi helyzet Veszélyhelyzet elemi csapások; ipari, civilizációs; egyéb.

5 A katasztrófavédelem NEMZETI ÜGY!

6 védekezés egységes irányítása állami feladat; katasztrófavédelem irányít és koordinál; veszélyhelyzetben a településen a katasztrófavédelmi tevékenység irányításának átvétele a polgármestertől.

7 A Védelmi rendszer működése Információ megosztás

8 Integrált feladatrendszer Iparbiztonság Polgári Védelem Tűzvédelem

9 Helyi szint megerősítése Kormány Belügyminiszter BM OKF Katasztrófavédelmi igazgatóság Megyei védelmi bizottság Katasztrófavédelmi kirendeltség Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokság Helyi védelmi bizottság Polgármester Közbiztonsági referens

10 Közbiztonsági referens I. és II. veszélyességi osztály esetén; polgármester jelöli ki (körjegyzőség esetén közös kijelölés); közbiztonsági referensi felkészítés 2012 január 19., 26. kijelölést követően szeptembertől tanfolyam, vizsga (90 nap); segíti a polgármester katasztrófák elleni felkészülési, védekezési és helyreállítási feladatait;

11 A polgári védelem Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai KAT. 52. a) lakosság felkészítése (magatartási szabályok); b) pv. szervezetek létrehozása, felkészítése, anyagi készletek biztosítása; c) tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás; d) egyéni védőeszközökkel történő ellátás; e) védelmi célú építmények fenntartása; f) lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása; g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme, KIV; h) kárterület felderítése, mentése, elsősegélynyújtás; i) települések veszélyeztetettségének felmérése; j) veszélyelhárítási tervezés, szervezés; k) közreműködés a kulturális örökség védelmében; a vizek kártételei elleni védekezésben; a menekültek elhelyezésében, az ellátásában; a tűzoltásban.

12 Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi kötelezettség: Személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében. Első fokon a polgármester jár el! KÖTELES ÉS ÖNKÉNTES SZERVEZETEK

13 Polgári védelmi kötelezettség Adatszolgáltatási kötelezettség Megjelenési kötelezettség Polgári védelmi kötelezettség Bejelentési kötelezettség Polgári védelmi szolgálat

14 Köteles polgári védelmi szervezetek Katasztrófavédelem köteles polgári védelmi szervezetei központi területi települési munkahelyi lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be; tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja; függelmi rend; esküt tesz; központi ellátás, igazolvány, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség.

15 Köteles polgári védelmi szervezetek Szervezet Felépítéséről, létszámáról dönt Kijelölés Beosztás Központi BM OKF katasztrófavédelmi igazgatóság polgármester Területi BM OKF igazgató jav. katasztrófavédelmi igazgatóság polgármester Települési polgármester (kirendeltségvez) katasztrófavédelmi igazgatóság polgármester Munkahelyi gazdálkodó szerv vezetője gazdálkodó szerv vezetője polgármester

16 Önkéntes polgári védelmi szervezetek Katasztrófavédelem önkéntes polgári védelmi szervezetei önkéntes állampolgár társadalmi és karitatív szervezetek önkéntes mentőszervezetek

17 Önkéntes mentőszervezetek Körös Mentőcsoport kutyás személykeresés, rom- és terület kutatás, nyomkövetés búvár- és vízi/árvízi kutatás-mentés műszaki-, magasból-mélyből mentés, alpintechnika légi felderítés egészségügyi mentés, elsősegélynyújtás, KINCS komplex mentési műveletek. pénzügyi feltételeket önerőből biztosítják; pályázati konstrukció a BM OKF támogatásával.

18 Önkéntes állampolgár önkéntes jelentkezés nyilatkozatot tesz polgármester beosztja polgári védelmi szervezet

19 Társadalmi és karitatív szervezetek megállapodást kötnek; védekezésben való közreműködés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság döntése alapján.

20 Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség Ha a katasztrófavédelem érdeke más módon nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki. Elrendelheti: Belügyminiszter (több megyét érintően, ország egész területére); megyei védelmi bizottság elnöke; polgármester. Mindenkire érvényesíthető!

21 Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért kártalanítás jár. A kártalanítási kötelezettség a szolgáltatást elrendelőt terheli. Szolgáltatást teljesítő kérelem Polgármester igények összesítése (60 nap) Katasztrófavédelmi igazgatóság első fok BM OKF másod fok A kártalanítást pénzben kell megállapítani és megtéríteni

22 Védekezés költségei Védekezési költségeket az alábbi bontásban kell meghatározni: végrehajtásban közreműködők többletfeladathoz kapcsolódó juttatásai; kapcsolódó anyagi, műszaki, technikai költségek; közreműködő erők, eszközök ellátásának, elhelyezésének költségei; kitelepítettek, befogadottak ellátásával kapcsolatos költségek; felhasznált anyagok, készletek központi forrásból történő visszapótlása.

23 Lakosság riasztása Módjai: közérdekű közlemény közzétételével; lakossági riasztó rendszer eszközeivel; elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével; helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok); egyéb eszközökkel.

24 Lakosság riasztása A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős: Belügyminiszter a BM OKF útján; MVB elnöke a katasztrófavédelmi igazgatóság útján; polgármester a katasztrófavédelmi kirendeltség útján; gazdálkodó szerv vezetője.

25 Lakosság riasztása A közérdekű közleményt a BM OKF által kiadott tartalommal kell közzétenni. Szöveges közlés tartalmazza: bekövetkezett esemény pontos helyét és idejét; esemény várható hatásait; okozott hatás kiterjedését; keltett hatás várható időtartamát; követendő magatartási szabályokat; további tájékoztatási lehetőségeket.

26 Lakosság riasztása

27 Békés Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzse Védelmi bizottság operatív munkaszerve Vezetőjét a megyei katasztrófavédelmi Igazgató jelöli ki Működési helye: - megyei veszélyhelyzet-kezelési központban (+HVB szinten) Katasztrófavédelmi Operatív Törzs : - műveletirányító munkacsoport - lakosságvédelmi munkacsoport - nukleáris értékelő csoport - logisztikai munkacsoport

28 Helyi szintű irányítás Polgármester A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának letéteményese. Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a Kormány döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és újjáépítésben. A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár el, amely alapján: Gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Katasztrófák elleni védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés időszakának feladataival kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.

29 Helyi szintű irányítás Polgármester Megelőzés időszakának feladatai: veszélyelhárítási tervezés, felkészítést települési polgári védelmi szervezet megalakítása gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását polgári védelmi szervezet tagjait kiképzésre és gyakorlatra osztja be lakosság tájékoztatása, lakossági riasztó tájékoztató eszközök működtetése részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken, kijelöli közbiztonsági referenst.

30 Helyi szintű irányítás Polgármeszer Védekezés irányításának feladatai: irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, a lakosság védelme, kitelepítés, kimenekíté, befogadás és visszatelepítés, polgári védelmi szervezetek alkalmazása, együttműködés más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel

31 Megelőzés fontossága! RÉSZLETES KOCKÁZATELEMZÉS MEGELŐZÉS a helyreállításnál olcsóbb! KÖRÜLTEKINTŐ BESOROLÁS PONTOS TERVEZÉS RENSZERES FELKÉSZÜLÉS HATÉKONY HELYZET-KEZELÉS

32 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE VÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL Szám: Jóváhagyom! Martonvásár, 2013...... Dr. Koltai Gábor Hivatalvezető HVB Elnök VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Székesfehérvár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató BM OKF KOK ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA... book.book Page 3 Tuesday, April 17, 2012 4:52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3.

Részletesebben