BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

2 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 76. (1) bekezdése alapján kijelölt közbiztonsági referensek felkészítése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által kidolgozott Képzési Program alapján. A képzésben résztvevők képesek legyenek ellátni a védekezésre való felkészülés, a védekezés és helyreállítás feladatainak szakmai támogatását.

3 TUDNIVALÓK A TANFOLYAMRÓL Végezhető feladatkör: Tervezési és szervezési feladatok ellátása. Döntések előkészítése és koordinálása a települési védekezés során. Kárfelmérésekben, helyreállításban való közreműködés. Képzési idő: 30 óra + számonkérés. Vizsgáztatás rendje: 30 perc szóbeli (15 perc felkészülés, 15 perc válaszadás, 60 perc írásbeli (30 kérdéses tesztlap). Hiányzás: max. 10 % (3 óra).

4 A TANFOLYAM TANANYAGEGYSÉGEI: I. Katasztrófavédelmi alapismeretek. (4 elméleti óra) II. III. IV. Megelőzési ismeretek. (5 elméleti, 2 gyakorlati óra) Települési védekezés szervezése. (10 elméleti, 5 gyakorlati óra) Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. (3 elméleti, 1 gyakorlati)

5 OKTATÁSI NAPOK TÉMAKÖREI: I. Oktatási nap: I/1. Jogszabályi alapok I/3. Katasztrófa-veszélyeztetettség II/1. Veszély-elhárítási tervezés

6 OKTATÁSI NAPOK TÉMAKÖREI: II. Oktatási nap: I/2. A katasztrófavédelem irányítása I/4. Együttműködő szervezetek bemutatása II/3. Iparbiztonsági ismeretek III/4. Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

7 OKTATÁSI NAPOK TÉMAKÖREI: III. Oktatási nap: II/3. Lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció III/3. Lakosságvédelmi ismeretek

8 OKTATÁSI NAPOK TÉMAKÖREI: IV. Oktatási nap: III/1. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazása, mozgósítása

9 OKTATÁSI NAPOK TÉMAKÖREI: V. Oktatási nap: III/2. Mentés megszervezése IV/1. Vis maior támogatás igénylése IV/2. Kárfelmérés és kárenyhítés IV/3. Segítségnyújtás és fogadás

10 I/1. JOGSZABÁLYI ALAPOK A katasztrófavédelem jogszabályi háttere, a közbiztonsági referens intézménye. Védelmi-katasztrófavédelmi igazgatás. A különleges jogrend feladatainak előírásai. Nemzetközi feladatok, határ-menti együttműködés.

11 A január 1-től hatályos, a katasztrófák elleni védekezés rendjét meghatározó jogszabályok: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény végrehajtásáról. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról.

12 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) G) cikk (2) Magyarország védelmezi állampolgárait XXXI. cikk (5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében sarkalatos törvényben meghatározottak szerint polgári védelmi kötelezettség írható elő. XXXI. cikk (6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében sarkalatos törvényben meghatározottak szerint mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. 48. cikk-54. cikk tartalmazza a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat.

13 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Tartalmazza: A katasztrófák elleni védekezés irányításának kormányzati, területi és helyi feladatait. (Kormány, Kormányzati koordináció, védelmi bizottságok, védelmi bizottsági elnökök, polgármesterek, gazdálkodó szervezetek vezetői, önkéntes szervezetek) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatait. (központi, területi és helyi szervek) meghatározását, Szabályozza az alsó, felső és küszöbérték alatti üzemek működését. (biztonsági elemzés, biztonsági jelentés, belső-külső védelmi és súlyos káresemény elhárítási terv készítési kötelezés, bírságolás) A katasztrófaveszély és veszélyhelyzeti szabályozást. A polgári védelmi feladatokat, kötelezettségeket, polgári védelmi szervezeteket, gazdasági és anyagi szolgáltatás rendszerét.

14 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. Tartalmazza: A polgármester katasztrófák részletes feladatait. elleni védekezéssel összefüggő A katasztrófasegély nyújtásának szabályait. A védekezés elszámolható költségeit. A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és védelmi követelményeit. (kockázatbecslés, kockázatazonosítás, kockázatelemzés-és értékelés, bekövetkezési gyakoriság) A veszély-elhárítási elhárítási tervezés rendjét. (általános követelmények, tervkészítés szintjei, tervkészítésre kötelezettek köre, terv tartalma) folytatás

15 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. Tartalmazza: A lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának, egyéni védőeszköz ellátásának, a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés szabályait. Az önkéntes mentőszervezetek közreműködésének szabályait. A közbiztonsági referensre vonatkozó szabályokat. A katasztrófavédelmi célú gazdasági-anyagianyagi szolgáltatások teljesítésének és kártalanításának rendjét. (kijelölés, nyilvántartás, igénybevétel, teljesítés, szolgáltatás megszüntetése) A helyreállításra és újjáépítésre vonatkozó szabályokat. (kárfelmérés, felhasznált pénzeszközök nyilvántartásának ellenőrzése, elszámolás)

16 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. Tartalmazza: A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek katasztrófavédelmi feladatait. (rendőrség, büntetés-végrehajtás, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, TEK, védelmi bizottságok) A polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait. A katasztrófavédelmi felkészítés követelményeit. (polgári védelmi szervezetek elméleti és gyakorlati felkészítése, közigazgatási vezetők, a köznevelésben résztvevők és a lakosság felkészítésének rendje)

17 A POLGÁRI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSÉNEK SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS BÜNTETŐJOGI KÖVETKEZMÉNYEI A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 215/A. - a alapján. Az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki polgári védelmi kötelezettségével összefüggő bejelentési, megjelenési, feladatellátási vagy adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban vagy végrehajtható határozatban megjelölt határidőben tesz eleget, szabálysértést követ el.

18 A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS INTÉZMÉNYE, RENDELTETÉSE, A REFERENS FELADATKÖRE Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, a 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező személy.

19 KÖZBIZTONSÁGI REFERENS A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken a polgármester jelöli ki. A közbiztonsági referens köztisztviselői jogviszonyban álló személy, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és legkésőbb a kijelölését követő 90 napon belül eredményesen elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot és vizsgabizonyítványt szerez. Napi feladatainak meghatározását részben a polgármester, de elsődlegesen, szakmai iránymutatásként a katasztrófavédelmi kirendeltség (iroda) vezetője végzi.

20 A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS FELADATAI TEVÉKENYSÉGÉNEK IDŐSZAKAI: FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK (tervezés-szervezés) VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK (döntés-előkészítés és koordináció) HELYREÁLLÍTÁSI IDŐSZAK (kárfelmérési és ellenőrzési feladatok ellátása)

21 FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK FELADATAI: veszély-elhárítási tervekkel kapcsolatos feladatok végzése, katasztrófavédelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatok végzése, a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban való részvétel, közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok ellenőrzésében, folytatás

22 FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK TOVÁBBI FELADATAI: települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása, részt vesz az állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában, rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról, kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a védekezésben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.

23 A VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK FELADATAI: előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit, kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel, előkészíti a polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatokat és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban.

24 A HELYREÁLLÍTÁSI IDŐSZAK FELADATAI: részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit, folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét. Közreműködik: a vis maior eljárásban, a segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban, a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.

25 VÉDELMI-KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS Védelmi Igazgatás: A közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység.

26 A védelmi igazgatás magába foglalja: a különleges jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek: honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló tevékenységek összességét.

27 VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE Köztársasági Elnök Országgyűlés Honvédelmi Bizottság (rendkívüli állapotban): Tanács Különleges jogrend Országos szint Kormány Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság (elnök: miniszterelnök, helyettesetagjai: miniszterek) Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei szint Megyei Védelmi Bizottságok Megyei és Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, együttműködők Operatív Törzs Helyi szint Kat. véd. kirendeltségek Kat. véd. őrsök Helyi Védelmi Bizottságok Polgármesterek Gazdálkodó egységek Állampolgárok Önkéntes szerveződések

28 Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság(KKB) Elnök: belügyminiszter Tagjai: miniszterek által kijelölt állami vezető Elnök helyettes: az elnök által kijelölt tag Tudományos Tanács (KKB TT) Elnök, tagok: (az MTA elnökének javaslata alapján ) a belügyminiszter által felkért személyek. KKB TT Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekció Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (KKB NVK) Vezetője: a KKB elnöke által kijelölt személy Vezető helyettesei: általános és szakmai -Általános helyettes: a BM OKF állományából kijelölt vezető beosztású személy -Szakmai helyettes: a központi államigazgatási szervnek az állományába tartozó, a szakmai feladatok ellátásáért felelős vezető Székhely: Belügyminisztérium (elrendelés esetén) Általános munkacsoport (része a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoport) és Védekezési Munkabizottságok Adminisztratív feladatokat ellátja: BM OKF a) Ár- és belvizek elleni védekezési munkabizottság b) Rendkívüli időjárási védekezési munkabizottság c), d).,... védekezési munkabizottság e) Nukleárisbalesetelhárítási védekezési munkabizottság Összesen: 14 felelősségi körrel rendelkező védekezési munkabizottság van. OAH szakértői részlege 1150/2011. (V. 15.) kormányhatározat

29 A Kormány irányítása alatt működő közigazgatásai szerv, amely ellátja a honvédelmi felkészítéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat évi CXIII. tv (1) AZ IRÁNYÍTÁS ELVI RENDSZERE K o r m á n y Illetékes miniszter HM BM KIM NGM Baranya Megyei Védelmi Bizottság Helyi Védelmi Bizottságok Pécs Komló Mohács Siklós Szigetvár Honvédelmi körzet Honvédelmi körzet Honvédelmi körzet Honvédelmi körzet Honvédelmi körzet TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTEREI

30 BARANYA MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE 10 fő Elnök: Kormánymegbízott Honvédelmi elnökhelyettes Katasztrófavédelmi elnökhelyettes Megyei Közgyűlés Pécs Megyei Katonai igazgatás elnöke polgármestere Rendőrfőkapitány területi szervének vezetője Egészségügyi államigazgatási szerv képviselője MVB ülések: - soros - rendkívüli Megyei Kormányhivatal Főigazgatója MVB titkár évi CXIII tv (4) Vízügyi igazgatási szerv képviselője Állandó és eseti meghívottak

31 HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik. A helyi védelmi bizottság illetékességi területét (honvédelmi körzet) a megyei védelmi bizottság állapítja meg. A honvédelmi körzetben levő települések polgármestereit a helyi védelmi bizottság munkájában tanácskozási jog illeti meg.

32 HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE A helyi védelmi bizottság elnöke: a megyei jogú város, a város, a fővárosi kerület polgármestere. Elnökhelyettesei: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. Tagjai: a jegyző, a körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester, a rendvédelmi szervek és a központi államigazgatási szervek honvédelmi körzet szerint illetékes vezetője, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének képviselője.

33 A HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKACSOPORTJAI A Helyi Védelmi Bizottság a honvédelmi és katasztrófavédelmi operatív tevékenységének támogatása érdekében operatív munkacsoportokat működtet, így: katasztrófavédelmi munkacsoportot, lakosságtájékoztatási és kommunikációs munkacsoportot, gazdaságmozgósítási és lakosságvédelmi munkacsoportot, titkársági munkacsoportot.

34 HELYI SZINTŰ VÉDELMI IGAZGATÁS A védelmi igazgatás helyi szinten a polgármester útján valósul meg. A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. Gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört. Együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel.

35 A POLGÁRMESTER ELSŐFOKÚ POLGÁRI VÉDELMI HATÓSÁGI JOGKÖRE ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK évi CXXVIII. törvény 15. (2) c) értelmében a polgármester a felkészülés keretében gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe évi CXXVIII. törvény 53. (2) alapján a polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.

36 AZ ELSŐFOKÚ POLGÁRI VÉDELMI HATÓSÁGI JOGKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A POLGÁRMESTER: A gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását évi CXXVIII. törvény 15. (2) g) A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi évi CXXVIII. törvény 16. c) folytatás

37 AZ ELSŐFOKÚ POLGÁRI VÉDELMI HATÓSÁGI JOGKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A POLGÁRMESTER: Határozatban elrendelheti a polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a településen az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást évi CXXVIII. törvény 55. (3) Jogosult az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére évi CXXVIII. törvény 59. (1) A polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt polgári védelmi szervezetbe osztja be évi CXXVIII. törvény 60. (2) folytatás

38 AZ ELSŐFOKÚ POLGÁRI VÉDELMI HATÓSÁGI JOGKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A POLGÁRMESTER: Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személyt polgári védelmi szervezetbe osztja be évi CXXVIII. törvény 65. (2) Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében elrendelheti a gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételét évi CXXVIII. törvény 67. (2) Hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről. 234/2011. (XI.10.)Korm.rendelet12. e) folytatás

39 AZ ELSŐFOKÚ POLGÁRI VÉDELMI HATÓSÁGI JOGKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A POLGÁRMESTER: A veszély-elhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont vagyonelemet hatósági határozattal kijelölheti. 234/2011. (XI.10.)Korm.rendelet78. (1) A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényben meghatározott katasztrófavédelmi feladatok irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörében jár el.2011.évicxxviii.törvény19. (1)

40 A KÜLÖNLEGES JOGREND FELADATAINAK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI KÜLÖNLEGES JOGREND RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT SZÜKSÉGÁLLAPOT MEGELŐZŐ VÉDELMI HELYZET VÁRATLAN TÁMADÁS VESZÉLYHELYZET

41 RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT Az Országgyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke. A Honvédelmi Tanács gyakorolja: a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat; b) a köztársasági elnök jogait; c) a Kormány jogait.

42 SZÜKSÉGÁLLAPOT Az Országgyűlés a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

43 MEGELŐZŐ VÉDELMI HELYZET Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére.

44 VÁRATLAN TÁMADÁS A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.

45 VESZÉLYHELYZET A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány ezen rendelete 15 napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján a rendelet hatályát meghosszabbítja.

46 A katasztrófa károsító hatása által érintett terület: Az a lehatárolt terület, ahol a katasztrófa következményeinek elhárítása, vagyis a hatékony és eredményes helyreállítás érdekében kormányzati intézkedésekre van szükség. A helyreállítás időszakában is kihirdethető a veszélyhelyzet! közigazgatási hatósági eljárástól való eltérés, a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettség állapítható meg, indokolt esetben részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás vezethető be, korlátozható az ország egyes területeire történő belépés, áthaladás és tartózkodás.

47 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK I. korlátozható, illetve ideiglenesen megtiltható a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma (meghatározott tartamra, vagy területre), korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, megtiltható közterületi rendezvény, nyilvános gyűlés tartása, elrendelhető a lakosság kitelepítése, egyben befogadása, korlátozható a meghatározott területre történő belépés, ott-tartózkodás, folytatás

48 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK II. engedélyhez köthető az ország meghatározott területére utazni, átutazni vagy onnan kiutazni, elrendelhető, hogy az ország meghatározott területéről csak mentesítést követően lehet kilépni, elrendelhető a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevétele vagy használatának korlátozása, elrendelhető a nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítása (kiürítése), folytatás

49 VESZÉLYHELYZETBEN ALKALMAZHATÓ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK III. veszélyhelyzetben elrendelhető az ideiglenes polgári védelmi szolgálat ellátása, elrendelhető, a mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki eszköz és földmunkagép igénybevétele, a veszélyhelyzet elhárításához szükséges mértékben kártalanítás mellett elrendelhető az ingatlan igénybevétele, illetve az építmény részleges vagy teljes bontása.

50 KÜLÖNLEGES JOGREND Alkotmányos minősítés Rendkívüli állapot (Alaptörvény 48. cikk.) Szükségállapot (Alaptörvény 48. cikk.) Veszélyhelyzet (Alaptörvény 53. cikk.) Váratlan támadás (Alaptörvény 52. cikk. Megelőző védelmi helyzet (Alaptörvény 51.cikk) Veszély iránya Külső veszély Belső társadalmi konfliktus Katasztrófa Külső veszély Külső veszély Alaptörvény szerint tényállás Hadiállapot Fegyveres támadás közvetlen veszélye (Háborús veszély) A törvényes rend megdöntésére, a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények. Terror jellegű cselekmények Elemi csapás vagy ipari katasztrófa Külső fegyveres csoport váratlan betörése Külső fegyveres támadás veszélye Szövetségi kötelezettség teljesítése Hatalmi centrum Honvédelmi Tanács Köztársasági Elnök Kormány Kormány Kormány

51 A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok: Az alapvető jogok gyakorlása egyes alapvető jogok kivételével felfüggeszthetők vagy korlátozhatók. Az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn.

52 KATASZTRÓFAVESZÉLY IDŐSZAKA NEM KÜLÖNLEGES JOGREND!!! Annak érdekében, hogy az előre jelezhető veszélyhelyzetek hatásaira való felkészülésre kellő idő álljon rendelkezésre, az új katasztrófavédelmi törvény bevezeti a katasztrófaveszély időszakát. Egy adott eseményt megelőző időszaka. Olyan intézkedések és döntések meghozatalára van lehetőség, amelyek révén a kialakuló helyzetek gyorsabban és eredményesebben kezelhetők.

53 KATASZTRÓFAVESZÉLY IDŐSZAK JELLEMZŐI Nem érvényesülnek az Alaptörvény szerinti különleges jogrendre vonatkozó szabályok. BM OKF főigazgatójának a központi veszély-elhárítási terv szerint lehetősége van a várható helyzet következményeinek csökkentése érdekében intézkedéseket tenni. Lehetőség van a Magyar Honvédség erőinek igénybevételére. (A vezérkari főnök, a honvédelmi miniszter, vagy a Kormány döntése rendelkezik az alkalmazásáról).

54 A NATO vonatkozásában: NEMZETKÖZI FELADATOK A Polgári Veszélyhelyzet Tervezés (CEP) a NATO legnagyobb nem katonai programja, melynek célja a tagországok tevékenységének összehangolása. A CEP szerepe: segítse a nemzeteket a veszélyhelyzeti tervezésben, felkészülésben és elősegítse a hatékony nemzetközi reagálást. A CEP tevékenységének segítését hivatott szolgálni (ajánlásokkal) a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC).

55 NEMZETKÖZI FELADATOK A belügyminiszter a BM OKF útján ellátja a Polgári Veszélyhelyzet Tervezés (CEP) hazai koordinációját. A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságban (CEPC) a BM OKF biztosítja a hazai képviseletet: részt vesz a bizottság ülésein, összekötőt biztosít a NATO Állandó Képviseletén. Továbbá a BM OKF látja el a CEPC Polgári Védelmi Munkacsoportjában (CPG) a hazai szakmai képviseletet.

56 Az ENSZ vonatkozásában: NEMZETKÖZI FELADATOK Az ENSZ OCHA, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, melynek feladata a természeti katasztrófák során a humanitárius reagálás koordinálása. Az OCHA egyik szakágazata az INSARAG (Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport). Az INSARAG működési szabályzatát Irányelvek dokumentumban gyűjtötték össze, mely a katasztrófahelyszínre érkező kutató-mentő csapatokkal szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza. A HUSZÁR és HUNOR hazai mentőcsapatoknak megkezdődött az INSARAG minősítése. (2012. októberében lesz a minősítésük)

57 KÉTOLDALÚ ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A BM OKF kétoldalú kapcsolatot folytat: Ausztriával, Horvátországgal, Romániával, Szerbiával, Szlovákiával, Szlovéniával, Ukrajnával, Csehországgal, Görögországgal, Lengyelországgal, Németországgal, Oroszországgal, Törökországgal és Franciaországgal. A BM OKF évente két alkalommal részt vesz a Dél-kelet Európai Katasztrófa Megelőzési és Felkészülési Kezdeményezés (DPPI SEE) ülésein. A V4 országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) főigazgatói évente egy alkalommal üléseznek. A találkozók célja a katasztrófa megelőzés és beavatkozás regionális szintű összehangolása.

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.)

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.) JOGSZABÁLYI ALAPOK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR (1.) 1. Magyarország Alaptörvénye 2. Katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. tv.) és a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. Honvédelmi

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi 1 felkészítése Milos Attila titkár A változások alapjai, okai - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXIII tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes OKTATÁSI NAP TÉMAKÖREI: III. Oktatási nap: II/3. Lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció III/3. Lakosságvédelmi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax: (36-32) 411-400 e-mail:

Részletesebben

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Horváth Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hallgató AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA Absztrakt Az országvédelem rendszere centrális alárendeltségű,

Részletesebben

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/ 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettanterv Rendészet ágazat 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS A ismeretrész KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS SZABADON VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGY Szerző: Barta Vámos László I.-III. rész Duruc József IV. rész Szerkesztő:

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA

RENDÉSZETI SZAKVIZSGA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS A ismeretrész KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS SZABADON VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGY RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG 2013. 2 SZERZŐK: Barta

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Horti Brigitta tű. főhadnagy 2012. Január 26. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011

Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011 Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011 Ismerje meg a doktorandusz a védelmi igazgatás alapjait Kapjon képet a védelmi igazgatás rendszeréről Tájékozott legyen a védelmi igazgatás feladatairól Kapjon képet a védelmi

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

A katasztrófavédelem intézkedései

A katasztrófavédelem intézkedései A katasztrófavédelem intézkedései a katasztrófavédelem fő szakmai területei: Tűzoltósági szakterület Polgári védelmi szakterület Iparbiztonsági szakterület E szakterületek feladatait a katasztrófavédelem

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Törvények. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK 28842 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám II. Törvények 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* Az Országgyûlés, a lakosság biztonságának

Részletesebben

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1.1. A polgári védelmi feladatok csoportosítása A polgári védelem általános feladatait a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény rögzíti.

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

1. A honvédelmi igazgatás körében alkalmazható rendkívüli intézkedések:

1. A honvédelmi igazgatás körében alkalmazható rendkívüli intézkedések: 18. Ismertesse a honvédelmi törvényben és a katasztrófavédelmi törvényben szabályozott, a rendkívüli jogrendben alkalmazható rendkívüli intézkedések néhány területét A minősített időszakok (megelőző védelmi

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Katasztrófavédelem irányítása Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár A katasztrófaveszély, katasztrófa, és

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések 32252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság A Rendőrs rség g feladatai a katasztrófav favédelemben Herczig Imre r.őrnagy rnagy védelmi kiemelt főreferensf A rendőrség rség g feladatköre Magyarország Alaptörvénye.a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz.

Jogszabályi háttér. A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz. Jogszabályi háttér A HUSK/1001/2.1.2/0058 sz. A módszertani tanulmány a helyi önkormányzatok árvíz-elhárítási folyamatra való felkészülésének segítésére, tudás szintjük növelésére a vízrajzi-vízföldtani

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított. 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A jogszabály mai napon (2014.I.10) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 72/2013. (XII. 17.) BM rendelettel módosított 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE

A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Vinczéné Mészáros Csilla Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vinczene.meszaros.csilla@zmne.hu A VÉDELMI IGAZGATÁS RENDSZERE Absztrakt A közigazgatás részét képező elem

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

T/3499. számú törvényjavaslat. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

T/3499. számú törvényjavaslat. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3499. számú törvényjavaslat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2011. június 2

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október Polgári védelmi szervezetek alapképzése 2012 október Pv. alapképzés A közbiztonság mindenki számára fontos, A közbiztonság tág fogalom, melynek része a katasztrófák elleni védekezés rendszere, 2011. évi

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2012. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet felépítése A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

bekezdésének s) pontja, a 2007: XC. törvény 20. (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

bekezdésének s) pontja, a 2007: XC. törvény 20. (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 2014.5.6. és 2015.5.31. között hatályos szöveg Az

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei

A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei A polgári védelmi tervezés rendszere és követelményei A polgári védelmi tervezés rendszerét és követelményeit 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet határozza meg. A tervezés rendszerében megkülönböztethetőek:

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

1. melléklet az előterjesztéshez

1. melléklet az előterjesztéshez 1. melléklet az előterjesztéshez Az igazságügyi miniszter /2015. (. ) IM rendelete az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI VÉDELMI FELADATAI

AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI VÉDELMI FELADATAI AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI VÉDELMI FELADATAI A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány 2005. november 19-én konferenciát rendezett a Stefánia Palotában A honvédelmi politika aktuális

Részletesebben