Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND"

Átírás

1 Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma ALAPSZABÁLY ÉS ÜGYREND

2 B E V E Z E T Ő Az elmúlt évtizedek eseményei azt bizonyítják, hogy a katasztrófák száma évről-évre növekszik, anyagi kihatásuk mind jelentősebb és az általuk érintett lakosság száma egyre nagyobb. Így nem véletlen, hogy az ENSZ és az Európai Unió mind gyakrabban foglalkoznak a Polgári Védelem kérdéseivel, amelynek a szerepe a katasztrófák megelőzése és kezelése terén egyre meghatározóbb és a kormányzati szervezetek mellett az önkéntes polgári védelmi szervezetek jelentősége is folyamatosan növekszik. Az önkéntes Polgári védelmi szervezetek tevékenységének összehangolására és az együttműködés kialakítására az elmúlt években több próbálkozás történt. Így az Európai Unió és Portugália szervezésében Lisszabonban 1997 április között került sor az Önkéntesek Európai Munkaműhelye (European Workshop of Volunteers) rendezvény megtartására. A Brit Vöröskereszt kezdeményezésére és szervezésében Uniós Pályázattal 2002 február között került megtartásra az Egyesült Királyság Kormányzati Veszélyhelyzet Tervezési Kollégiumában ( UK Government Emergency Planning College) 16 európai ország és Kanada részvételével A nem-kormányzati szervezetek önkénteseinek szerepe a Polgári Védelemben az EU tagországokban és az Európai Gazdasági Térség országaiban (The Role of Non-Governmental Organisations Volunteers in Civil Protection in European Member States and European Economic Area Countries) című Munkaműhely, amelynek Zárójelentése 2002 márciusában látott napvilágot. Ez a Zárójelentés fontos feladatokat fogalmazott meg az önkéntes szervezetek polgári védelemben betöltött szerepével kapcsolatban és egyik legfontosabb ajánlásaként rámutatott, hogy minden területen erősíteni kell az együttműködést a kormányzati és az önkéntes szervezetek között. A munkaműhely jelentőségét növelte az a tény, hogy az országonként 2 meghívott közül 1 fő kormányzati és 1 fő pedig önkéntes szervezet képviseletében kapott meghívást június között Dániában, Roskild városban került megtartásra - ugyancsak Európai Uniós pályázattal - 14 európai ország 21 szervezete képviselőinek részvételével Az önkéntesek tevékenysége a polgári felkészültség fejlesztése érdekében Európában (Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe VACPE) Munkaműhely, amelynek értékelését 2008 október 20-án tették közzé. A Konferencia web-oldalt hozott létre és fontos javaslatokat és megállapításokat tett: elemezve az európai önkéntes polgári védelmi szervezeteket tervezetet dolgozott ki Európai Polgári Védelmi Önkéntesek Bizottságának létrehozására és azt emelte ki

3 következtetésként, hogy a leglényegesebb a web-oldal létrehozása, amely az önkéntes polgári védelmi szervezetek együttműködéséhez ernyőként szolgálhat. A VACPE 2009 február én informális Konferenciát rendezett az Egyesült Királyságban, York városban, míg november 15-én Spanyolországban, Bilbaóban a baszk kormány támogatásával került megtartásra a Polgári Védelmi és Veszélyhelyzeti Önkéntesek találkozója. Mindezek ellenére egyre világosabbá vált, hogy eseti konferenciákkal nem oldható meg az európai önkéntes polgári védelmi szervezetek nemzetközi együttműködésének és szervezett tapasztalatcseréjének a kérdése. Ezért a Magyar Polgári Védelmi Szövetség MPVSZ (Hungarian Civil Protection Association) 2009-ben kezdeményezte egy olyan szervezet létrehozását, amely lehetővé teszi az európai önkéntes polgári védelmi szervezetek tapasztalatcseréjét és szervezett keretek közötti nemzetközi együttműködését. Az önkéntes szervezetek egyre hatékonyabb bevonásával kapcsolatos követelmények figyelembe vételével az Osztrák Polgári Védelmi Szövetség (Austrian Civil Protection Association ACPA), a Horvát Válságkezelési Szövetség (Croatian Crisis Management Association -CCMA), a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (Hungarian Civil Protection Association MPVSZ) és a Bratiszlavai Régió Polgári Védelmi Szövetségének Tanácsa (Council of the Civil Protection Association of the Bratislava Region CCPA BR) 2010 január 19-én úgy döntöttek, hogy szervező bizottságot alakítanak és együttes erővel létrehozzák az önkéntes polgári védelmi szervezetek Európai Együttműködési Fórumát (ECF). A 2010 június 22-ei szervező bizottsági ülésen ötödik tagként csatlakozott a szervező bizottsághoz a Svéd Polgári Védelmi Liga is (Swedish Civil Defence League SCDL). A szervező bizottság úgy határozott, hogy az ECF keretében kialakítja a nyugat-balkáni államokkal a Regionális Partnerségi Együttműködés-t (Regional Partnership Cooperation RPC), összhangban az EU bővítéssel és a nyugat balkáni államok európai integrációjával kapcsolatos követelményeivel. * 2

4 A csatolt Alapszabály- és Ügyrend-tervezetet az ECF Konferencia elfogadta az ECF célkitűzései és céljai magyarázataként. Megállapodás született, hogy az ECF Koordinációs Tanácsa fel fogja használni az Alapszabály- és Ügyrend-tervezetet a végleges dokumentum decemberi kidolgozásához. Ezek a dokumentumok a következő ECF konferencián kerülnek elfogadásra. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.. Elnevezés és székhely 2.. Rendeltetés és célok 3.. A tanácskozások nyelve, jegyzőkönyv 4.. Tagság 5.. Jogok és kötelességek 6.. Az Európai Együttműködési Fórum (ECF) és a Regionális Partnerségi Együttműködés (RPC) szervei 7.. A Konferencia 8.. A Koordinációs Tanács 9.. Az Elnök 10.. A Főtitkár 11.. Szakmai Bizottságok 12.. Munkacsoportok 13.. A Fórum feloszlatása, a tagság megszűnése 14.. Záradék 3

5 1.. Elnevezés és székhely (1) A szervezet neve: Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma. European Cooperation Forum of the Voluntary Civil Protection Organizations Rövidített neve: Európai Együttműködési Fórum (ECF) European Cooperation Forum (ECF). (2) Székhelye: megegyezik a mindenkori Koordinációs Tanács elnökének címével. (3) Jogi formája: önkéntes polgári-védelmi szervezetek nemzetközi együttműködése. (4) Működési területe: európai országok. 2.. Rendeltetés és célok (1) Az ECF egy nemzetközi szervezet, amelynek rendeltetése a katasztrófákra történő felkészüléssel, kezelésével és a következményeinek felszámolásával összefüggő önkéntes polgári védelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje. Mindazon szervezet tagja lehet, amely magáénak ismeri el az ECF célkitűzéseit. (2) Az ECF céljai a következők: a.) A polgári védelmi eszközök és lehetőségek felhasználásával segíteni az emberi élet és az anyagi javak védelmét elsősorban a megelőzés terén, a nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével, b.) Az ECF és a RPC tevékenysége főleg arra a tapasztalatcsere megvalósítására irányul, amely elősegíti valamennyi állampolgárban az önvédelem kialakításának szükségességét veszélyhelyzetekben azáltal, hogy megszerzik a tudást és gyakorolják a szükséges magatartást a lakosság körében a megelőzés, a mentés és a katasztrófák következményeinek a felszámolása terén, vagyis a katasztrófa helyzetek mindhárom időszakában, c.) Az EU törekvéseivel összhangban a kormányzati polgári védelmi szervezetekkel együttműködve a lakosságvédelmi feladatokra történő felkészülés hatékonyságának a növelése, avval a céllal, hogy az állampolgárok életének és vagyontárgyainak a védelme katasztrófák esetén minél hatékonyabb legyen, figyelembe véve az egyes országok sajátosságait, 4

6 d.) Megkülönböztetett figyelem fordítása az együttműködés során az ifjúság polgári védelmi ismereteinek a megalapozására, továbbfejlesztésére, az ifjúság nevelésére, a különböző veszélyforrások és a veszélyhelyzetekben a helyes magatartásbeli szabályok ismertetésére, e.) Az önkéntes polgári védelmi szervezetek hatékony nemzetközi együttműködésének kialakítása, fejlesztése, különös tekintettel a regionális kapcsolatokra, illetve az azonos veszélyeztetettségű országokra; nemzetközi tapasztalatcsere a szervezetek katasztrófa helyzetekben kifejtett operatív tevékenységét, valamint a lakosságvédelmi, mentési, kitelepítési és elhelyezési, ellátási és egyéb tevékenységeket illetően; ennek során az egyes országok önkéntes polgári védelmi szervezetei feltételrendszerének, eszközeinek és gyakorlati felkészültségének kölcsönös megismerése, f.) Együttműködés kialakítása az Európai Unió illetékes polgári védelmi szervével, az EU folyamatos támogatásának igényével, g.) A kitűzött célok megvalósítása során az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek követelményeinek a figyelembe vétele és szoros együttműködés megvalósítása a Fórum és a Regionális Partnerségi Együttműködés önkéntes polgári védelmi szervezeteivel, lehetőség és igény esetén a kormányzati polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel, illetve polgári védelmi feladatokat ellátó más nemzetközi szervezetekkel, h.) Együttműködés Európai Uniós pályázatokon, i.) Együttműködés és tapasztalatcsere a tudományos tevékenységet illetően, polgári védelmi szakterületen, j.) Baráti kapcsolatok létesítése és fenntartása az európai országok, elsősorban az EU tagországok és a nyugat-balkáni államok nemkormányzati polgári védelmi szervezeteivel, a szakmai együttműködés feltételei szerint, egyenlő jogok alapján. k.) Önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozásának támogatása és segítése igény esetén azon országokban, amelyekben jelenleg még nem működnek ilyen szervezetek, vagy nem sikeresek; e tevékenység jelentőségének megfelelően történő kezelése, különösen a Regionális Partnerségi Együttműködés keretében, 5

7 (3) Ezen célok megvalósítása magában foglalja: a.) Rendszeres, az igények által diktált gyakoriságú, de minimum 2 évenkénti konferenciák szervezését, valamennyi tagszervezet képviselőinek részvételével, b.) Rendszeres találkozók évenkénti programjának kidolgozását az ECF és a RPC országok tagszervezeteinek javaslatai alapján; konferenciák, kollégiumok munkaműhelyek, szakmai találkozók, megbeszélések, bemutatók, stb. szervezését egy-egy szakterületen, továbbá a lakosságvédelem kérdéseit feldolgozó tanfolyamok szervezését, lakossági tájékoztató füzetek és veszélyhelyzeti útmutatók cseréjét és terjesztését, c) A polgári védelem tapasztalatok gyűjtését, a lakosság és az ifjúság felkészítése, valamint az operatív tevékenység módszerei, tapasztalatai kérdéseiben, a lakosság katasztrófa-helyzetekben történő mentése során, d.) A lakosság felkészítés és tájékoztatás kiképzési anyagainak és módszereinek cseréjét, különböző nemzeti projektek kölcsönös támogatását, könyvek, folyóiratok, cikkek folyamatos cseréjét, a tapasztalatok gyűjtését és felhasználását, e.) A tudományos munkában szerzett tapasztalatok és eredmények cseréjét, tudományos konferenciák szervezését az önkéntes polgári védelmi tevékenység témáiban, következtetések és ajánlások kidolgozását, f.) Esetenkénti több ország önkéntes polgári védelmi szervezetének részvételével kiállítások, ifjúsági versenyek, ifjúsági táborok szervezését és lebonyolítását, valamint az egymás rendezvényein történő részvétel szervezését, g.) Az önvédelmi koncepció megvalósítását és az önkéntes szervezetek bevonását az EU Polgári Védelmi Keretbe és a válságkezelésbe, a megelőzéssel, az óvóintézkedésekkel és akciókkal kapcsolatos tudatosság és felelősség kialakítása érdekében, olyan céllal, hogy az állampolgár váljon Első Reagálóvá a súlyos katasztrófák elkerülése érdekében, h.) Az Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma és a Regionális Partnerségi Együttműködés, valamint az Európai Unió közötti kapcsolat kialakítását, és a folyamatos kapcsolattartást az EU polgári védelmi szerveivel, 6

8 i.) A szervezet tevékenysége során a Stratégia a Duna Régióért (EU Strategy for the Danube Region) EU Projekt figyelembe vételét, amely szorosan illeszkedik a Fórumhoz és még inkább a Regionális Partnerségi Együttműködéshez, amelynek célja: a Duna Régióban élő szomszédok gazdasági, politikai, ökológiai és kulturális együttműködésének a támogatása és hasznosítása annak figyelembe vételével, hogy a Duna folyó nemcsak az európai integráció szimbóluma, hanem része az európai identitásnak, j.) Együttműködés szervezését hasonló profilú nemzetközi szervezetekkel, k.) A szervezet tevékenységét irányító Koordinációs Tanács létrehozását négy évenkénti váltással. 3.. A tanácskozások nyelve, jegyzőkönyv (1) Az ECF és az RPC tanácskozásain a hivatalos nyelv az angol, valamint a vendéglátó szervezet országának nyelve. (2) A tanácskozásokról, tárgyalásokról angol nyelvű jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi résztvevő (a téma függvényében annak fontosságát figyelembe véve valamennyi tagszervezet) megkap. 4.. Tagság (1) Mindazon országok önkéntes polgári védelmi szervezetei, amelyek részt vettek a Fórumot és a Regionális Partnerségi Együttműködést létrehozó, 2011 évi alapító Konferencián, automatikusan rendes taggá váltak. (2) A továbbiakban bármely ország önkéntes polgári védelmi szervezete rendes taggá válhat, ha erre vonatkozó igényét a mindenkori Elnöknek írt levélben bejelenti. (3) Az ECF és az RPC tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kimagasló tudományos eredményt ért el a polgári védelem, és a katasztrófavédelem terén, vagy jelentős szolgálatot tett a Fórumnak és a Regionális Partnerségi Együttműködésnek, illetve jelentős támogatást nyújtott tevékenységükhöz. A tiszteletbeli tagságról a Koordinációs Tanács tagjainak véleménye alapján az Elnök dönt, a döntésről tájékoztatja a tagszervezeteket. (4) A tagok jegyzékében az országok és ezen belül az egyes önkéntes szervezetek az angol ABC szerinti sorrendben követik egymást. 7

9 5.. Jogok és kötelességek (1) Az ECF és a RPC tagszervezetei rendszeresen részt vesznek a szervezet munkájában és támogatják a kitűzött célok folyamatos megvalósítását. (2) A tagdíjakról minden esetben a Konferenciák döntenek; a rendezvények utazási költsége a résztvevőket terheli; ugyancsak a résztvevőket terheli a szállás és ellátás költsége is, amennyiben a rendező szervezetnek azt nem áll módjában magára vállalni. (3) A rendezvények szervezési költségei minden esetben a szervezőt terhelik. (4) A rendezvény szervezője a körülmények figyelembe vételével az egyes szervezetek meghívottjainak létszámát tájékoztató jelleggel meghatározhatja, de ettől a meghívott szervezetek a szervezővel történő egyeztetés alapján eltérhetnek. 5.) A legalább kétévente megtartásra kerülő Konferenciákon a szervezet résztvevőinek létszámától függetlenül szavazások esetén minden szervezetet egy szavazati jog illet meg. (6) Az ECF és a RPC tiszteletbeli tagjai jogosultak tanácskozási joggal valamennyi rendezvényen részt venni. (1) Az ECF és a RPC szervei : a.) a Konferencia, b.) a Koordinációs Tanács, 6.. Az ECF és a RPC szervei 7.. A Konferencia (1) A Konferencia a Fórum legmagasabb döntéshozó szerve és szükség szerint, de legalább 2 évenként kerül összehívásra, más-más ország tagszervezetének szervezésében (2) A Konferencia helyszínéről az azt megelőző évben önkéntes jelentkezés alapján a Koordinációs Tanács határoz és egyidejűleg dönt a tagok javaslatai alapján - a Konferencia témáiról, illetve tájékoztató jelleggel a szervező javaslatát figyelembe véve a célszerű időpontról. 8

10 (3) A végleges döntést követően a konferenciáról, annak tervezett időpontjáról, valamint a célszerű témákról az Elnök legalább 3 hónappal a Konferenciát megelőzően levélben értesíti a tagszervezeteket; a konkrét meghívókat a szervező küldi meg; a szervezés kérdéseiben a szervező szorosan együttműködik a Fórum Főtitkárával. (4) A Konferencia programját a Főtitkárral együttműködve a szervező állítja össze és elnöki egyetértés után kerül megküldésre a tagszervezeteknek. (5) A Konferenciát az Elnök vezeti; a szavazásra jogosult kérdésekben határozat a jelenlévő tagszervezetek kétharmados többségével hozható; eljárási kérdésekben az egyszerű többség is elegendő; a Konferencia akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők több, mint 50 %-a jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (6) A Konferencia hatásköre a.) Az Elnök és a Főtitkár megválasztása 4 éves időtartamra, illetve felmentése, b.) Az Elnöki beszámolók jóváhagyása az előző Konferencia óta végzett munkáról, c.) Szakmai feladatok meghatározása a következő időszakra, d.) Határozathozatal a javasolt indítványokról, e.) Határozathozatal az Alapszabály és Ügyrend módosításáról, f.) Határozat a következő Konferencia időpontjáról és helyszínéről, g.) Az Elnök által beterjesztett éves munkatervek véleményezése és jóváhagyása. 8.. A Koordinációs Tanács (1) A Fórum és a Regionális Partnerségi Együttműködés tevékenységét a szervezet elvi irányító csúcsszerveként a koordinációs Tanács irányítja. (2) A Koordinációs Tanács tagjai a.) az Elnök, b.) a Főtitkár, c.) tagok (5 fő), 9

11 (3) A Fórum és a Regionális Partnerségi Együttmúködés évi alakuló Konferenciája 4 évre megválasztotta: (a) az Elnököt, (b) a Főtikárt és a (c) tagokat(5 fő) az ECF tagszervezeteinek képviselőit (4) Az Elnök, a Főtitkár és a tagok újraválaszthatók, (5) Lehetőség van arra, hogy az önkéntes polgári védelmi tevékenység szakterületenként történő irányítására a Koordinációs Tanács szakterületi vezetőket kérjen fel a feladatok végrehajtásának az irányítására, (6) A szakterületi vezetők évenként írásos beszámolót készítenek a Koordinációs Tanács részére az adott évben végrehajtott szakmai feladatokról; a beszámolót a Koordinációs Tanács jóváhagyását követően a Főtitkár megküldi a tagszervezeteknek, (7) A szakterületi vezetők évenként írásos javaslatot készítenek a következő évi célszerű feladatokról, amelyek az éves munkaterv részét képezik, (8) A Koordinációs Tanács hatásköre a.) A Konferenciákon hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, b.) Mindazon kérdések megvitatása és szükség esetén határozat hozatal, amelyek nem a Konferenciákon kerülnek eldöntésre, c.) Határozathozatal a Konferencia helyszínére, időpontjára, időtartamára és témáira vonatkozóan. d.)a Konferenciák rendezése a szervezővel együttműködve, e.)szakterületi vezetők megválasztása, f.)az Elnök, a Főtitkár és a szakterületi vezetők éves beszámolóinak jóváhagyása, 10

12 f.) Az Európai Unió érintett szervével és más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés, Európai Uniós pályázatok irányítása, h.)a Koordinációs Tanács üléseinek időpontjára, témáira és helyszínére történt Elnöki javaslat megvitatása és döntés a javasolt kérdésekben, i.)évenként legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerinti ülések megtartása. 9.. Az Elnök (1) Az Elnököt a Konferencia választja nyilt szavazással 4 éves időtartamra; a választást követően a Konferenciákat és a Koordinációs Tanács üléseit az Elnök vezeti. (2) Az Elnök képviseli az ECF-et és az RPC-t a Fórum szervezetén belül, valamint a nemzetközi kapcsolatokban, (3) Az Elnököt kiadványozási jog illeti meg a Fórumot érintő dokumentumok és küldemények tekintetében. (4) Az Elnök felelős a folyamatban lévő ügyekért, a Koordinációs Tanács üléseinek évenkénti megtartásáért. (5) Egyedi esetekben Elnöki felhatalmazás alapján a Főtitkár képviseli a Fórumot. (6) Az Elnök tevékenységének akadályoztatása, vagy eltávolítása esetén a következő Konferenciáig az elnöki teendőket a Koordinációs Tanács jóváhagyásával a Főtitkár látja el A Főtitkár (1) A Főtitkárt a Konferencia választja meg nyílt szavazással 4 éves időtartamra. (2) A Főtitkár gondoskodik a Koordinációs Tanács üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a fordításokról, valamint a Határozatok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről. A jegyzőkönyveket a Főtitkár írja alá és küldi meg a tagszervezeteknek. 11

13 (3) A Főtitkár a koordinációs Tanács ülései közötti időszakban folyamatos kapcsolatot tart a tagszervezetekkel; a levelezés angol nyelven történik Szakmai Bizottságok (1) A polgári védelem egyes területeivel kapcsolatos feladatokra állandó és eseti bizottságok hozhatók létre; a szakterületek vezetőit a feladat végrehajtásával a Koordinációs Tanács bízza meg. (2) A szakmai bizottságok működésének lehetséges területei: - Lakosságfelkészítés - Ifjúság felkészítése és nevelése - Tudományos munka - Regionális Partnerségi Együttműködés. (3) A szakmai bizottságok éves munkaterv alapján tevékenykednek, feladataik a Fórum éves munkatervének részét képezik. (4) A szakterületek vezetői az éves feladatok végrehajtásáról írásban tájékoztatják a Koordinációs Tanácsot Munkacsoportok (1) A szakbizottságok munkatervében szereplő konkrét feladat végrehajtására Munkacsoport is létrehozható; ennek tevékenységét a szakmai bizottság vezetője koordinálja A Fórum feloszlatása, tagság megszűnése (1) A Fórum feloszlatással, a tagság kilépéssel szűnhet meg. (2) Bármely tagszervezet az Elnökhöz intézett írásos tájékoztatással megszüntetheti Fórumbeli tagságát. Az Elnök az írásos tájékoztatás kézhezvételéről haladéktalanul tájékoztatja a kilépő tagszervezetet, valamint a Konferencia tagszervezeteit. Ezt követően az adott tagszervezet tagságát megszűntnek kell tekinteni. (3) A Fórum feloszlatása csak olyan Konferencián történhet meg, ahol a tagszervezetek 2/3-a jelen van és ezt a jelenlévő tagszervezetek többsége (legalább 50%+1) megszavazza. Ezek hiányában a feloszlatásról a koordinációs Tanács dönthet. 12

14 14.. Záradék Jelen Alapszabályt és Ügyrendet az ECF alakuló Konferenciája április 29-én elfogadta. A Konferencián résztvevő civil szervezetek jegyzéke az Alapszabály és Ügyrend kiegészítője. 13

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, A felügyeletet

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A Magyar Tiny Core Közösség alapító okirata

A Magyar Tiny Core Közösség alapító okirata A Magyar Tiny Core Közösség alapító okirata 2014. A Magyar Tiny Core Közösség alapító okirata A Magyar Tiny Core Közösség (a továbbiakban Közösség) alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A Közösség

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMAÜGYI INTEGRÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMAÜGYI INTEGRÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG ÜGYRENDJE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMAÜGYI INTEGRÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A Szolnok Megyei Jogú Város Romaügyi Integrációs Munkabizottság (továbbiakban: Bizottság) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A MKVK Könyvelői Tagozatának Ügyrendje

A MKVK Könyvelői Tagozatának Ügyrendje A MKVK Könyvelői Tagozatának Ügyrendje A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya 408. pontjának felhatalmazása alapján figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben