Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, Gidófalvy u. 1/b Tel: /117858, HM: Ügyintéző: Erdős László ezds. ( / HM.25032) Nyt.szám: sz.példány BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK KIEMELT program és rendezvény ajánlásai a tagszervezetek részére (Jóváhagyta a BEOSZ Elnöksége ei ülése) A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban BEOSZ) években eredményesen végrehajtotta betervezett feladatait. Kiemelt feladatként kezelte a Kossuth Lajos születésének 200., a Rákóczi szabadságharc kezdetének 300. és a Deák Ferenc születésének 200. évfordulójának rendezvényeihez kapcsolódó aktív szervezőmunkát és az azokon való részvételt. Eredményesen szerveztük meg az Európai Uniós csatlakozást támogató központi és régiós rendezvényeket, s mozgósítottunk az ügydöntő népszavazásra, az új szolgálati törvény feldolgozását, megismerését célzó rendezvény sorozatot. Országos rendezvényeink sorában fő feladatnak tekintettük a Katonanemzedéki Találkozók megszervezését immár 12. alkalommal és a Nyugállományú Katonák. Országos Fórumait, 2003-ban 5. alkalommal. Részt vettünk a HM, MH által rendezett módszertani bemutatókon (alaki szabályzat), találkozók (monostori erőd), ahol kifejthettük véleményeinket, letehettük javaslatainkat. Minden évben - GÁTBE és a GÁNYK szervezésében - elmentünk az aknavető balesetben elhunytak emlékét megörökítő általunk felállított Emlékműhöz. Elgondolásunknak megfelelően működnek a régiók, azonban az információk áramlása minden évben javuló de még nem a kívánt szintű. Ebben az évben a HM-el történt együttműködési megállapodás eredményeként reméljük, a sok évi várakozás után, sikerült előre lépnünk a BEOSZ elhelyezési, infrastrukturális körülményeinek javításában. A tagszervezetek számának erőteljes növekedése (80 felett) a BEOSZ szervezeti felépítésének és vezetési rendjének újra gondolását igénylte, melynek munkái folyamatban vannak. Kidolgozásra és széleskörű vitára került a BEOSZ jövőbeni stratégiája, melyről Választmányi határozat született. Számos együttműködési megállapodásra, találkozóra került sor a BEOSZ és tagszervezetei és más állami, társadalmi, valamint külföldi szervezetek között (HM HVK SZÜ.CSFSÉG, MH HKP, MATASZ, Osztrák, Szlovén Bajtársi szervezetek). Különösen felélénkült az egyes régiók, tagszervezetek és a határ menti külföldi szervezetek közötti kapcsolat felvétel és együttműködés, mely számos rendezvényben testesült meg mind idehaza, mind külföldön. A BEOSZ közötti tevékenységének fő irányát az Alapszabályzatban és a legutolsó küldött gyűlésen, valamint a BEOSZ helyzete és hosszabb távú feladata című dolgozatra hozott válaszmányi határozatban, a Közgyűlés 2004 májusi állás foglalásában megfogalmazottak, valamint az e ciklusra tervezett központi programok, rendezvények előkészítése, megszervezése és megvalósítása adják. Legkiemelkedőbb feladatunk, s ez középtávon meghatározza jövőnket, a év májusában megtartandó Tisztújító Közgyűlésünk. Megszervezése, a beszámoló elkészítése és megvitatása, a célok és feladatok meghatározása, a felállítandó bizottságok működési feltételeinek megteremtése, s maga a Közgyűlés a BEOSZ eddigi eredményeit is fémjelző magas színvonalú megtartása nem csak az elnökségtől, hanem az egész tagságtól megkülönböztetett figyelmet, munkát igényel.

2 Létrehozás dátuma: du. 3:51 2 Az elkövetkező években továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzeti, a történelmi és katonai hagyományok ápolására, az azokból levonható tapasztalatok hasznosítására. A hagyományápolás keretében erősíteni kell a különböző állománykategóriákhoz tartozó katonaközösségeket, hozzájárulva ezzel honvédelmünk erősítéséhez. Támogatjuk a régiók, tagegyesületek által szervezett nagyobb jelentőségű rendezvényeket, a külföldi szervezetekkel való együttműködést és kapcsolattartó tevékenységet. Méltó módon kell folytatnunk a Rákóczi Szabadságharc tartó rendezvény sorozatain való részvételünket, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50., a II. Világháború befejezésének 60. évfordulóinak méltó megünneplésére, - s ugyanabban az évben a Magyar Katonák Világtalálkozójának megrendezését -, a Bocskai, Balassi, Batthányi évfordulókat. Az ez évi tapasztalatok jegyében újszerű módon kell megrendeznünk a Katonanemzedéki Találkozókat Balatonkenesén. Rendszeressé kell tenni a BEOSZ Családi Sport és a BEOSZ Kulturális Napokat (2 évente, egymástól eltérő évben), a Honvédség közelében működő Alapítványokkal való tanácskozásokat. Új jelentőséget kell, hogy kapjon a BEOSZ Napja. A HM-el kötött együttműködési szerződésben foglaltak szerint kell tovább kell folytatni a BEOSZ tagszervezeteinek vonzáskörébe tartozók érdekvédelmét, érdekképviseletét. Eredményesen kell megszervezni, együttműködve a HM illetékes szervezeteivel a Nyugállományú katonák VI és VII. Országos Fórumát. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő tájékoztatók megszervezésére, megtartására. Továbbra is segítséget kell nyújtani (mind anyagilag, mind a pályázatok előkészítésében) a tagegyesületek részére, a hivatásos -és nyugállományú katonák, BM alkalmazottak és azok közvetlen hozzátartozóik körében folyó érdekvédelmi, kulturális és szociális tevékenységükhöz. Folytatni kell a Határőrség országos vezetésével felvett kapcsolatok tapasztalatai alapján a más minisztérium ellátási körébe tartozók vezetőszerveivel való találkozás megszervezését. A BEOSZ a HM-el történt együttműködési megállapodás szellemében, lehetőségeihez mérten, nyújtson segítséget a Bajtársainkért Alapítványon keresztül a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveinek a hagyományos HONVÉD BÁL megszervezéséhez. Meg kell ismertetni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a BEOSZ tagszervezeteivel a védelmi felülvizsgálat eredményeit, a hivatásos haderőre történő áttérés folyamatát, annak a nyugállományúakra történő hatását. Új alapokra kell helyezni a társadalmi szervezetekkel különös tekintettel a HOKOSZ-al - történő szoros kapcsolattartást. Folyamatosan részt veszünk a Honvédelmi Idősügyi Tanács, az Etikai Bizottság, Országos Nyugdíjas szervezetek munkájában. ORSZÁGOS JELLEGŰ PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK ben 1. BEOSZ Tisztújító Közgyűlés Ideje: május Helye: Balatonkenese, Választmány (140 fő) 2. Bocskai évforduló felkelés 400. évfordulója. Ideje: Helye: Debrecen

3 Létrehozás dátuma: du. 3:51 3, Észak-Alföldi Régió Együttműködő: FETNYE Debrecen 3. BEOSZ Emlékmű 10. évfordulója. Ideje: július. Együttműködő: GÁTBE 4. Balassi évforduló Ideje: május Helye: Budapest ZMNE Felelős: Közép-Magyarországi Régió. Együttműködő: BBBE 5. Katonanemzedékek XIII. Találkozója Ideje: október 1-3 Helye: Balatonkenesei ÜRTI (250 fő) Együttműködő: HM, MH 6. Katonai hagyományápoló szervezetek II. Tanácskozása Ideje: szeptember. Helye: Budapest, ZMNE üllői úti bázisa 7. Rákóczi év folytatása Ideje: folyamatos Helye: Régiók, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM 8. Idősek világnapja évi HM rendezvénye Ideje: október 1. Helye: HM által kijelölt Együttműködő: HOKOSZ, illetékes megyei pságok 9. EU. csatlakozás éve Ideje: májusig Helye:, régióvezetők Együttműködő: HM éve történt. Az I. világháború kitörésének körülményei, Mo. szerepe. (konferencia) Ideje: június Helye: HIM, Együttműködő: HIM, ZMNE 11. BEOSZ elnökségi megemlékezés a várpalotai tüzér emlékműnél Ideje: június 2-8 között 1 nap, Együttműködő: Gábor Áron Nyugdíjas Klub 12. BEOSZ Családi Sportnap Ideje: Május 1-2

4 Létrehozás dátuma: du. 3:51 4 Helye: Balatonlelle (100 fő), Együttműködő: Recreatív Kht 13. BEOSZ Napja Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében) Helye: Göd, Régióvezetők (100 fő) 14. BEOSZ HOKOSZ közös elnökségi ülés (új elnökséggel) Ideje: június 21 Helye: Annavölgy, Régióvezetők Együttműködő: 15. Műveltségi vetélkedő (EU csatlakozás jegyében) Ideje: április 14. Felelős: HOKOSZ Együttműködő: BEOSZ tagszervezetek 16. HONVÉD BÁL Ideje: február 7. Együttműködő: Bajtársainkért Alapítvány, BEOSZ 17. BP Nyugdíjas Bál Ideje: február 10. Felelős: HOKOSZ Együttműködő: BEOSZ Kiemelt régiós rendezvények: 1.Megemlékezés az ejtőernyősök napja alkalmából Helye: Budapest Ideje: Március 23. Felelős: MEBSZ 2. Megemlékezés a II. Vh.-ban elesett ejtőernyősökről Ideje: Május 22. Helye: Kéthely Felelős: MEBSZ 3.Nemzetközi ejtőernyősök találkozó és konferencia Helye: Szolnok Ideje: Július Felelős: MEBSZ 4. Ejtőernyősök történet emlékhelyekről kiadvány Helye: Budapest Ideje: December 17.. Felelős: MEBSZ

5 Létrehozás dátuma: du. 3: Szlovén tisztek lendvai területi egyesületének látogatása Helye: Ópusztaszer, Kecel Ideje: Május 8-9. Felelős: Dél-Dunántúli régió 6.Klub elnökök, egyesületi vezetők összevonása Helye: késöbb Ideje: Március között. Felelős: Dél-Alföldi régió 7.Rokkant és testi fogyatékos katonák találkozója Helye: Kiskunfélegyháza Ideje: Március 23. Felelős: Dél-Alföldi régió 8.Osztrák Bajtársi Szövetség látogatása Helye: Szombathely Ideje: május. Felelős: Ny-Dunántúli régió 9.Belügyi nyugdíjasok juniálisa Helye: Budapest Ideje: június Felelős: Ny-Dunántúli régió, Hör.NYE Györ 10. Magyar Kultúra Napja Ideje: január között palota Létszám: elnökség és lovag jelöltek 3-4 fő Felelős: Nick Ferenc (Falvak Kultúráért Alapítvány), Erdős László ben 1. Nyugállományú katonák VI. Országos Fóruma Ideje: június. Helye: Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Együttműködő: HM, ZMNE, HOKOSZ éves a BEOSZ (emlékünnepség jubileumi kiadvány megjelentetése). Ideje: február Helye: HM-III Együttműködő: HM, MH, alapító egyesületek 3. Magyar Katonák II. Világtalálkozója. Ideje: május Helye: Budapest, ZMNE, Balatonkenese, Kecskemét Együttműködő: HM, MH. 4. Katonanemzedékek XIV. Találkozója Ideje: október

6 Létrehozás dátuma: du. 3:51 6 Helye: Balatonkenesei ÜRTI Együttműködő: HM, MH éve történt. Befejeződött a II. világháború. Az európai és ázsiai hadszíntér helyzete 1945-ben. (konferencia) Ideje: május Helye: HIM, Együttműködő: HIM, ZMNE 6. BEOSZ elnökségi megemlékezés a várpalotai tüzér emlékműnél Ideje: június 2-8 között 1 nap, Együttműködő: Gábor Áron Nyugdíjas Klub, GÁTBE 7. Rákóczi év folytatása Ideje: folyamatos Helye: Régiók, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM 8 Idősek világnapja évi HM rendezvénye Ideje: október 1. Helye: HM által kijelölt Együttműködő: BEOSZ, illetékes megyei pságok 9. BEOSZ Kulturális Nap / Fegyvert, vitézt éneklek / Ideje: május, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM, FKA 10. Katonai hagyományápoló szervezetek III. Tanácskozása Ideje: szeptember. Helye: Budapest, ZMNE üllői úti bázisa 11. Alapítványok a Honvédségért II. tanácskozás. Ideje: szeptember Helye: HM -III, BA. Kuratóriuma Együttműködő: Alapítványok, HM 12. BEOSZ Napja Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében), Régióvezetők 13. HONVÉD BÁL Ideje: február. Együttműködő: Bajtársainkért Alapítvány, BEOSZ

7 Létrehozás dátuma: du. 3: BP Nyugdíjas Bál Ideje: február. Felelős: HOKOSZ Együttműködő: BEOSZ ban 1. Katonai hagyományápoló szervezetek IV. Tanácskozása Ideje: szeptember. Helye: Budapest, ZMNE üllői úti bázisa 2. A Nándorfehérvári csata 550. Évfordulója. Ideje: Központi rendezvény keretében Helye: Budapest, Együttműködő: HM 3. Katonanemzedékek XV. Találkozója Ideje: október Helye: Balatonkenesei ÜRTI Együttműködő: HM, MH éve történt. Az 1956-os októberi forradalom kitörésének okai. A MNH szerepe. (konferencia) Ideje: október Helye: HIM, Együttműködő: HIM, ZMNE 5. BEOSZ elnökségi megemlékezés a várpalotai tüzér emlékműnél Ideje: június 2-8 között 1 nap, Együttműködő: Gábor Áron Nyugdíjas Klub 6. Rákóczi év folytatása Ideje: folyamatos Helye: Régiók, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM 7. Idősek világnapja évi HM rendezvénye Ideje: október 1. Helye: HM által kijelölt Együttműködő: BEOSZ, illetékes megyei pságok 8. BEOSZ Családi Sportnap Ideje: junius Helye: Hajógyári sziget, Együttműködő: Hajógyári szigeti üdülő 9. BEOSZ Napja Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében)

8 Létrehozás dátuma: du. 3:51 8, Régióvezetők 10. HONVÉD BÁL Ideje: február. Együttműködő: Bajtársainkért Alapítvány, BEOSZ 11. BP Nyugdíjas Bál Ideje: február. Felelős: HOKOSZ Együttműködő: BEOSZ ben 1. Katonai hagyományápoló szervezetek V. Tanácskozása Ideje: szeptember. Helye: Budapest, ZMNE üllői úti bázisa 2. A Battyány Lajos emlék ünnepség. Ideje: Központi rendezvény keretében Helye: Budapest, Együttműködő: HM 3. Katonanemzedékek XVI. Találkozója Ideje: október Helye: Balatonkenesei ÜRTI Együttműködő: HM, MH éve történt. A kiegyezés kora, történelmi jelentősége. (konferencia) Ideje: október Helye: HIM, Együttműködő: HIM, ZMNE 5. BEOSZ elnökségi megemlékezés a várpalotai tüzér emlékműnél Ideje: június 2-8 között 1 nap, Együttműködő: Gábor Áron Nyugdíjas Klub 6. Rákóczi év folytatása Ideje: folyamatos Helye: Régiók, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM 7. Idősek világnapja évi HM rendezvénye Ideje: október 1. Helye: HM által kijelölt Együttműködő: BEOSZ, illetékes megyei pságok

9 Létrehozás dátuma: du. 3: BEOSZ Kulturális Nap / Fegyvert, vitézt éneklek / Ideje: május, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM, FKA 10. Nyugállományú katonák VII. Országos Fóruma Ideje: Június. Helye: Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Együttműködő: HM, ZMNE, HOKOSZ 11. Alapítványok a Honvédségért III. tanácskozás. Ideje: szeptember Helye: HM -III, BA. Kuratóriuma Együttműködő: Alapítványok, HM 12. BEOSZ Napja Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében), Régióvezetők éves a Honvédelmi Érdekegyeztetés Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében), Régióvezetők 14. HONVÉD BÁL Ideje: február. Együttműködő: Bajtársainkért Alapítvány, BEOSZ 15. BP Nyugdíjas Bál Ideje: február. Felelős: HOKOSZ Együttműködő: BEOSZ ban 1. BEOSZ Tisztújító Közgyűlés Ideje: május. Helye: Budapest, Választmány 2. Katonai hagyományápoló szervezetek VI. Tanácskozása Ideje: szeptember. Helye: Budapest, ZMNE üllői úti bázisa 3. A NagyImre és mártír társai kivégzésének 50. Évfordulója. Ideje: Június Központi rendezvény keretében Helye: Budapest,

10 Létrehozás dátuma: du. 3:51 10 Együttműködő: HM 3. Katonanemzedékek XVII. Találkozója Ideje: október Helye: Balatonkenesei ÜRTI Együttműködő: HM, MH éve történt. A Magyar Szabadságharc. Március 15. mondanivalója. (konferencia) Ideje: március Helye: HIM, Együttműködő: HIM, ZMNE 5. BEOSZ elnökségi megemlékezés a várpalotai tüzér emlékműnél Ideje: június 2-8 között 1 nap, Együttműködő: Gábor Áron Nyugdíjas Klub 6. Rákóczi év folytatása Ideje: folyamatos Helye: Régiók, Régió vezetők Együttműködő: illetékes katonai szervezetek, HM 7. Idősek világnapja évi HM rendezvénye Ideje: október 1. Helye: HM által kijelölt Együttműködő: BEOSZ, illetékes megyei pságok 8. BEOSZ Családi Sportnap Ideje: junius Helye: Hajógyári sziget, Együttműködő: Hajógyári szigeti üdülő éves a Bajtársainkért Alapítvány. Ideje: november Helye: Budapest Felelős: BA kuratóriuma, Elnökség, Együttműködő: HM 10. BEOSZ Napja Ideje: Február (kibővített elnökségi és régió értekezletek keretében), Régióvezetők Budapest, 2003.szeptember 4. Készítette: Erdős László ezredes BEOSZ ügyvez.alelnök

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól

A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól A JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnökének beszámolója a Szövetség 2014. évi munkájáról és 2015. évi tervezett feladatairól I./1./ A Szövetség által 2014. évben végrehajtott legfontosabb feladatok:

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Kárpátalja történeti áttekintése

Kárpátalja történeti áttekintése Kárpátalja történeti áttekintése a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. Kárpátalján sem a két világháború közötti elsõ kisebbségi

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO-400489 Cluj/Kolozsvár

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 I. fejezet Bevezetés... 3 II. fejezet Szövetségi élet... 4 1. Szövetségi munka... 4 2. Társadalmi kapcsolatok... 5 3. Nemzetközi kapcsolatok... 6 4. Kiemelt

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 A kiadvány megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta 2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 I. rész 1.) A Civil Térkép Témacsoportban résztvevő

Részletesebben

A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról.

A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról. A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról. Az Egyesület 2014-ben egy új választási ciklus első évét teljesítette. Ez évben tovább folytattuk a 2010-ben elfogadott stratégia

Részletesebben