A klub évi programja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A klub 2010. évi programja."

Átírás

1 A ÉV ESEMÉNYEI A klub évi programja. A hazai társadalmi, gazdasági körülmények figyelembe vételével, anyagi lehetőségeink további szűkülésével számolva jelöljük meg évi céljainkat. Ezért, az elmúlt évhez hasonlóan, legfontosabb célkitűzésünk működőképességünk biztosítása. A működőképesség alapjának tekintjük: - tagjaink összetartását és igényét a klubéletre, - a évi tagdíj befizetéseket, - a HM által nyújtott (remélt) anyagi támogatást, - a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodásunkat, - a városi önkormányzat által a civil szervezetek részére hirdetett pályázatokon való részvétel lehetőségét, - valamint a évi megtakarításainkat. Mindezekre alapozott fő feladataink: - részvétel a városi közbiztonsági rendezvényekben, - a Magyar Honvédelem Napjának méltó megünneplése, - megemlékezések állami ünnepeinkről, - a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából emléktábla létrehozása, - egy alkalommal történelmi emlékhely vagy múzeum látogatás, - a jogutód nélkül megszűnt katonai szervezetek nyugállományúinak találkozója megszervezése és végrehajtása, - az Idősek Világnapja alkalmából családi estünk megrendezése. Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a hatókörzetünkben élő nyugállományú katonák és az igényjogosultak érdekvédelmének segítését, szociális helyzetük figyelemmel kisérését.

2 NEMZETKÖZI NŐNAP

3 NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15 Hagyományosan, a város önkormányzata által, a városi emlékműnél rendezett ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson való részvétellel emlékeztünk meg az 1848/ 49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepi rendezvényen a közönségnek kiosztott Tizenkét pont után a Széchenyi Gimnázium diákjai zenés műsorukkal idézték március 15 lángjait és lobogását, majd Kiss Kálmán tanár, költő mondott emlékezetes ünnepi beszédet, amit koszorúzás követett.

4 10 ÉVES A HOKOSZ. JUBILEUMI KÖZGYŰLÉS. A Honvéd Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ) megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte jubileumi közgyűlésén március 22-én a budapesti Stefániapalotában. A 7200 fős, 26 tagszervezetet tömörítő szövetségünk közgyűlésén az alapítókról emlékezett Kovács Imre nyugállományú dandártábornok a szövetség ügyvezető titkára, majd beszédet mondott Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke. Tömböl vezérezredes a szövetség tízéves tevékenységét méltatva hangsúlyozta, hogy a szövetségnek is komoly szerepe van abban, hogy ma milyen magas a honvédség társadalmi elismertsége. Kiemelte, hogy a tárca és a vezérkar továbbra is fontos partnerként tekint a szövetségre, amelynek további jó munkát kívánnak a következő évtizedre is. Péter László nyugállományú ezredes, ügyvezető elnök köszönetet mondott a vezérkari főnök elismerő szavaiért, majd szóbeli kiegészítéseket fűzött az elnökség írásbeli beszámolójához. Ezt követően az ellenőrző bizottság beszámolója hangzott el, majd elismerések átadása következett. A miniszteri és vezérkar főnöki elismeréseket Tömböl László vezérezredes, a HM Személyzeti Főosztály vezetői elismeréseket Szabó János mérnök ezredes a Honvéd Vezérkar személyzeti főosztályvezető, a HOKOSZ elnökségének elismeréseit Péter László nyugállományú ezredes adta át. A HOKOSZ elnöksége ajándéktárgy (festmény) elismerésben részesítette, többek között Csécsi Dezső nyugállományú alezredest, klubunk elnökségének tagját. Az elnökség a 10. évforduló alkalmából Emléklapot adományozott klubunknak, valamint Csécs István és Horváth József nyugállományú alezredeseknek.

5 10 Éves a HOKOSZ. Jubileumi közgyűlés. 2. Rövid szünet után a közgyűlés hozzászólásokkal folytatódott. Majd a határozathozatal során a küldöttek egyhangúan elfogadták az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolóját és a tagsági díjra vonatkozóan módosították a szövetség alapszabályát. A küldöttek, a jelölő bizottság javaslata alapján egyhangú szavazással megválasztották a szövetség új elnökségét, ellenőrző bizottságát. A következő öt évre Péter László nyugállományú ezredest választották meg a szövetség elnökévé. A jubileumi közgyűlésen szavazati joggal Csécs István nyugállományú alezredes a klub elnöke, mint érdeklődők Csécsi Dezső nyugállományú alezredes és Durecz Lajos elnökség tagok képviselték.

6 MEGTISZTELŐ ELISMERÉS Az első civilként, ünnepélyes keretek között vehette át klubunk tagja Szőke István nyugállományú százados a Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzata által alapított és adományozott Dunaújváros Közbiztonságáért díjat, a április 15-i közgyűlés kezdetén. A rangos díjat évről-évre azoknak ítéli oda a közgyűlés akik kiemelkedően sokat tettek a város közbiztonságáért. Szőke István nyá. százados egyike azon személyeknek, akik számára nagyon fontos dolog tenni a város és környéke közbiztonságáért. Érdemes társadalmi tevékenységét maradandóan fémjelzi, hogy életre hívója és alelnöke is a Dunaújváros Biztonságáért Fórum szervezetének. Immár tizenegy éve fő szervezője az évente megrendezett, a lakosság körében kiemelt érdeklődésre számot tartó, két hónapos közbiztonsági rendezvény sorozatnak. Külső szakértőként tevékenykedik az önkormányzat közbiztonsági bizottságának, valamint az országgyűlés rendészeti albizottságának munkájában.

7 Megtisztelő elismerés 2

8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Megtisztelő elismerés 3

9 MUNKAÉRTEKEZLET VESZPRÉMBEN A Nyugat- magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság április 28-án munkaértekezletet tartott a Dunántúlon működő nyugállományúak szervezetei vezetőinek. A munkaértekezlet megtartását indokolta, hogy az érdekvédelmi szakterületen komoly jogszabályváltozások következtek be, valamint a szervezeteknél történt tisztújítások miatti személyi változások. A rendezvényen meghívottként jelen voltak a klubok elnökei, a honvédséghez kapcsolódó szervezetek delegáltjai és az érdekvédelmi ernyőszervezetek BEOSZ, HOKOSZ képviselői. A HM Személyzeti Főosztály képviseletében Orgován Csaba alezredes és Oláh László alezredes, a Humánszolgálati Osztály munkatársai vettek részt. A parancsnok, Kovács Sándor ezredes megnyitója után Tóth Csaba alezredes a Toborzó és Érdekvédelmi Osztály vezetője tartott tájékoztatót, bemutatva a parancsnokságon folyó érdekvédelmi tevékenységet, valamint a Monostori Erődben megtartásra kerülő Katonacsaládok Találkozója előkészítésének helyzetét és további tennivalói. A következőkben Lipka Violetta őrnagy, érdekvédelmi főtiszt a nyugállományúakat érintő aktuális kérdésekről adott szakmai tájékoztatást. A hasznos tanácskozás aktív konzultációval zárult. A munkaértekezleten klubunk képviseletében Durecz Lajos alelnök vett részt.

10 HONVÉDELEM NAPJA Mint eddig minden évben, az idén is két rendezvénnyel ünnepeltük május 21-ét, a Magyar Honvédelem Napját. Délelőtt 10,00- órakor Buda várának visszavételére emlékezve megkoszorúztuk az es forradalom és szabadságharc városi emlékművét. A koszorúzást jelenlétével megtisztelte Dr. Kálmán András polgármester, Pintér Attila alpolgármester, Vígh Gyula a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Schmell János bv. dandártábornok, Varga Ernő tü. alezredes, Varga József polgárőr parancsnok, Szemenyei István ifjúsági-és sportiroda vezető, a Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka képviseletében Porkoláb János őrnagy, aki koszorút helyezett el az emlékművön. Emlékező beszédet Csécs István nyá. alezredes, klubelnök mondott. Képek a koszorúzásról:

11 Honvédelem Napja 2. Délután 17,00- órakor Ünnepi Klubgyűlést tartottunk. A rendezvényen részt vett Dr. Kálmán András polgármester, Pintér Attila alpolgármester, Vígh Gyula úr és Kellnerné Simon Kinga úrhölgy. A Himnusz hangjai után a klub elnöke mondta el ünnepi beszédét. Horváth József tiszteletbeli elnök bejelentette, hogy Csécs István nyá. alezredest a Honvédelmi Miniszter a Honvédelem Napja alkalmából Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatával tüntette ki. Dr. Kálmán András polgármester Oklevél és ajándéktárgy elismerésben részesítette Durecz Lajos alelnököt, majd Vígh Gyula elnök úr vásárlásiutalvány elismerést adott át Pesti János, Scserbin László, Szőke István, Szabó Roland, Gulyás Ottó, Papp László klubtagoknak. Ugyanebben az elismerésben részesült a távollévő Cseh Béla és Mészáros Gábor klubtag is. A klub megalakulásának segítése és munkájának folyamatos támogatásáért Csécs István klub elnök Elismerő Oklevelet adott át Dr. Kálmán András polgármesternek. Az Ünnepi Klubgyűlés a Szózat hangjaival ért véget. Az ünnepséget koccintás és vidám beszélgetés követte. Az Ünnepi Klubgyűlés képei:

12 Az Ünnepi Klubest további képei: Honvédelem Napja 3.

13 Honvédelem Napja 4. A Dunaújvárosi Hírlap tudósítása klubunknak a Honvédelem Napja rendezvényeiről:

14 A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából, május 30-án 09,00 órakor ünnepi megemlékezést és Emlékoszlop avatást tartottunk a városi köztemető XXXI-es parcellájában. A rendezvényen részt vett Pintér Attila alpolgármester úr, Vígh Gyula úr a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság képviseletében Német Andor százados, a HM Protestáns Tábori Püspökség képviseletében Máté Sándor alezredes, református tábori lelkész, a HM Katolikus Tábori Püspökség képviseletében Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész. A Himnusz hangjait az ünnepi beszéd követte, majd Pintér Attila alpolgármester és Csécs István klubelnök leleplezték az új Emlékoszlopot, amelyet a tábori lelkészek megáldottak. A hősök emléke előtti tisztelgés koszorúját Molnár Andor százados és Sárközi Ilona nyugállományú zászlós helyezték az Emlékoszlopra. Az ünnepi megemlékezés és emlékoszlop avatás a Szózat dallamaival ért véget.

15 Képek az ünnepi rendezvényről: A Magyar Hősök Emlékünnepe 2

16 További képek: A Magyar Hősök Emlékünnepe 3

17 A Dunaújvárosi Hírlap figyelemfelhívó előzetesei: A Magyar Hősök Emlékünnepe 4

18 A Magyar Hősök Emlékünnepe 5

19 SAJTÓTUDÓSÍTÁS A KLUBRÓL A Helyi Téma június 2.-i számában tudósított klubunknak a Magyar Honvédelem Napja és a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából tartott rendezvényeiről.

20 A KÖZBIZTONSÁGI RENDEZVÉNYEK ZÁRÁSA Június 24-én 16,00 órakor került sor a Dunapack szabadidő parkjában, az április-május hónapban tizenegyedik alkalommal megrendezett, Dunaújváros és térsége közbiztonsági rendezvény sorozat záróakkordjaként megrendezett, baráti hangvételű ünnepségre. A rendezvényre Csécs István és Csécsi Dezső kapott meghívást. Az eseményről a Helyi Téma tudósított:

21 A közbiztonsági rendezvénysorozat zárása 2. Az ünnepélyes rendezvényen Dr. Kálmán András Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere, a rendezvények előkészítésében és végrehajtásában végzett kiemelkedő munkáért oklevelet adományozott többek között klubunknak is. Az oklevelet a klub elnöke Csécs István vette át.

22 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE Részt vállaltunk a fúvószenekarok és mazsorettek ünnepi felvonulásának előkészítésében és végrehajtásában. A rendezvény képei:

23 HOKOSZ TANÁCSKOZÁS BALATONKENESÉN Szövetségünk elnöksége ebben az évben is Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben rendezte meg a tagszervezetek vezetőinek tanácskozását. A szeptember én tartott tanácskozás fő gondolatkörei az új honvédelmi kormányzat céljai és elvárásai, az érdekvédelem és a hagyományőrzés feladatai, valamint az önkormányzatokkal való kapcsolatok fejlesztésének tennivalói voltak. A tanácskozáson részt vett Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár, a Honvéd Szakszervezet, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnöke, valamint a napirendekben érintett HM szervek és a kiegészítő parancsnokságok képviselői. Képek a tanácskozásról:

24 A KLUB TAGJAI ÉV VÉGÉN 1 Csécs István nyá. alez. 21 Matics Gábor nyá. alez. 2 Csécs Istvánné családtag 22 Matics Gáborné családtag 3 Csécsi Dezső nyá. alez. 23 Mészáros Gábor nyá. szds. 4 Cseh Béla nyá. ftzls. 24 Nagy Gyula nyá. szds. 5 Cseh Béláné családtag 25 Papp László nyá. zls. 6 Durecz Lajos ny. h. közalk. 26 Pásztor Magdolna egyéb 7 Fehér Károly nyá. őrgy. 27 Pesti János nyá. zls. 8 Fülöp Gyula t. őrgy. 28 Sárközi Ilona nyá. zls. 9 Gulyás Ottó ny. bv. ftörm. 29 Scserbin László nyá. szds. 10 Hibácskó Ferenc ny. r. alez. 30 Scserbin Lászlóné családtag 11 Horváth József nyá. alez. 31 Szabó Roland egyéb 12 Horváth Erzsébet családtag 32 Sz. Molnár Árpádné családtag 13 Kelemen József nyá. őrgy. 33 Sz. Molnár Árpád nyá. őrgy. 14 Kelemen Sándor nyá. alez. 34 Szilágyi Sándor nyá. őrgy. 15 Kolacsekné Vizi Valéria nyá. zls. 35 Szőke István nyá. őrgy 16 Kolacsek Sándor nyá. fhdgy. 36 Sztanó Béla nyá. alez. 17 Kozma Ferenc egyéb 37 Turcsányi Gáborné k. özvegy 18 Lőrincz Elemérné k. özvegy 38 Vitális János nyá. zls. 19 Lőrincz Gyöngyi családtag 20 Madarász Jenő nyá. szds. Személyi összetétel Életkorszerinti összetétel Megnev. Férfi Nő Össz. Alez. 6 6 Őrgy. 6 6 Szds. 4 4 Fhdgy. 1 1 Ftzls. 1 1 Zls Ny.h.közalk 1 1 Cs. tag 7 7 K. özv. 2 2 IRM 2 2 Egyéb Összesen Megnev Össz. Ti Zls Ny.h.kalk 1 1 Cs. tag K. özv IRM 2 2 Egyéb Összesen

számolva határoztuk meg 2009.- évi céljainkat. Ezért meghatározó, előremutató

számolva határoztuk meg 2009.- évi céljainkat. Ezért meghatározó, előremutató A 2009. ÉV ESEMÉNYEI A KLUB 2009. ÉVI PROGRAMJA: A világgazdasági válság hazai körülményei közepette, a lehetőségek szűkülésével számolva határoztuk meg 2009.- évi céljainkat. Ezért meghatározó, előremutató

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt.

minchét hivatalból és háttérintézménybõl hét maradt. 2008. július XI. évfolyam 3. A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Korszerû és jól szervezett a haderõnk

Részletesebben

Krónika. Január 17-19. A "Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban" Január 16.

Krónika. Január 17-19. A Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban Január 16. Krónika Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult együttműködési megállapodást írt alá dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/349-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

A 2009. év jelentősebb eseményei

A 2009. év jelentősebb eseményei A 2009. év jelentősebb eseményei Január 27. A Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs Bizottság amely 21 ország küldötteinek részvételével világtalálkozót rendezett az esztergomi Szent Adalbert Központban

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa XII. évfolyam 2009. szeptember 4. szám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Kápolna Doberdón Nagy Imre

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban XIX. évfolyam 1-2. szám, 2013. december 2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban A vitézavatás kiemelt esemény Rendünk életében minden esztendőben. Központi esemény, minden szempontból.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. május 9.-i Választmányi üléshez Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2013. február 14. 2013. május 9.

HÁTTÉRANYAG a 2013. május 9.-i Választmányi üléshez Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2013. február 14. 2013. május 9. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. május

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet)

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet) Alapítva: 1998 Nyt. szám: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1143 Budapest Stefánia út 34. Postacím: 1438 Budapest Pf. 371 Honlap: www. puskashirbaje.hu E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com 1. számú

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

A BEOSZ 2013. évi programja munka és rendezvényterve

A BEOSZ 2013. évi programja munka és rendezvényterve BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1990.02.27. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b. Telefon/Fax: 06-1-210-7513, HM: 06-1-474-1111 / 26-846, 26-847 Mobil: elnök: 06-20-973-0351; ügyv. elnök:

Részletesebben

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE

O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE O B S I T O S TÁJÉKOZTATÓ A NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK, HONVÉDSÉGI NYUGDÍJASOK, HOZZÁTARTOZÓIK ÉS SZERVEZETEIK RÉSZÉRE A kiadványt a 2014. április 30-án hatályos jogszabályoknak megfelelően a HVK Személyzeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/16-8/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

N A P L Ó 2003. Január 3. Január 7. Január 8.

N A P L Ó 2003. Január 3. Január 7. Január 8. N A P L Ó 2003. Január 3. Halzl József interjút adott Szikora Józsefnek, az Új Ember című hetilap munkatársának a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évvel kapcsolatos terveiről. A Rákóczi-év nyitányaként a

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

Polgárőr. Magazin. Fórum a polgárőr mintaprogramról. Polgárőr. Törvénymódosítás a fiatalításért. lovasszemlére várva. 2015. Május XX. évf. 5.

Polgárőr. Magazin. Fórum a polgárőr mintaprogramról. Polgárőr. Törvénymódosítás a fiatalításért. lovasszemlére várva. 2015. Május XX. évf. 5. Polgárőr Magazin 2015. Május XX. évf. 5. szám Fórum a polgárőr mintaprogramról Törvénymódosítás a fiatalításért Polgárőr lovasszemlére várva V. Rendőr- és Tűzoltónap Megalakult a Budapest Önkéntes Mentőszervezet

Részletesebben

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-17/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban.

1988. November 9. Dr. Vígh Károly A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban. 1988. Október 7. A Rákóczi Szövetség megalakítását előkészítő első megbeszélés, amelyen részt vettek: B. Kiss Tamás, Bodnár Mónika, Czenthe Miklós, Dobossy László, Firon András, Fried István, Garai István,

Részletesebben

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat Egyesületi hírmondó Rovatvezetô: dr. Fauszt Anna Szent Borbála-napi országos központi ünnepség Egyesületünk küldöttgyûlésének kezdeményezésére december 4-e hivatalosan is a Bányászok és Kohászok Napja

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-7/6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. Július XVII. évf. 4. szám. XVIII. Országos Polgárőr Nap, Jászberény

Polgárőr Magazin. 2012. Július XVII. évf. 4. szám. XVIII. Országos Polgárőr Nap, Jászberény Polgárőr Magazin 2012. Július XVII. évf. 4. szám XVIII. Országos Polgárőr Nap, Jászberény 2 Jegyzet A polgárőrök védőszentje Szent László, a lovagkirály A források szerint László erőskezű, hatalmas termetű

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2014. Szeptember XIX. évf. 9. szám. Polgárőr Ifjúsági Tábor

Polgárőr Magazin. 2014. Szeptember XIX. évf. 9. szám. Polgárőr Ifjúsági Tábor Polgárőr Magazin 2014. Szeptember XIX. évf. 9. szám Polgárőr Ifjúsági Tábor PostaNyugdíj Aranytartalék A legtöbb, amit adhatunk magunknak, a jövônk biztonsága! 20% Nyugdíjbiztosítás a Postán adókedvezménnyel!

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8.

2006. évi NAPLÓ. Január 7-8. 2006. évi NAPLÓ Január 2. Halzl József találkozott Vincze Lászlóval, a Magyar Nemzet újságírójával és részletesen tájékoztatta a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról. Január 3. Ugron Gáspár találkozott

Részletesebben