PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA"

Átírás

1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR FESTETICS DOKTORI ISKOLA Iskola vezető: Prof. Dr. Anda Angéla A Nyugat-Mecsek barlangjaiban élő ritka és endemikus valódi barlanglakó makrogerinctelenek integratív taxonómiai revíziója, különös tekintettel a Niphargus fajokra Doktori értekezés tézisei ANGYAL DOROTTYA Magyar Természettudományi Múzeum Témavezető: Dr. Kondorosy Előd KESZTHELY 2015

2 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A magyarországi bioszpeleológiai kutatások a múlt század első felében élték virágkorukat. A kor illusztris zoológusai többek közt Dudich Endre, Bokor Elemér, Gebhardt Antal és Méhely Lajos ekkor kezdték meg átfogó faunisztikai, taxonómiai és ökológiai szemléletű vizsgálataikat az Aggtelekikarszt és a Mecsek-hegység néhány barlangjában (pl. Bokor 1921, Méhely 1924, Dudich 1932, Gebhardt 1934). Az 1950-es és 1970-es évek közt főként a Baradla-barlang gerinctelen faunájához kapcsolódó taxonómiai témájú publikációk születtek (pl. Andrássy 1959, Dózsa-Farkas & Loksa 1970, Zicsi 1974). Az ezt követő időszakban azonban a hazai barlangi gerinctelen zoológiai kutatások jelentősen háttérbe szorultak. Bajomi (1977) összesítése szerint az 1970-es évek végéig mindössze 49 barlangot vizsgáltak zoológiai szempontból, s ez a szám egészen 2010-ig csak csekély mértékben nőtt. Védett földrajzi helyzetének és elszigeteltségének köszönhetően a mecseki barlangok faunája hazai viszonylatban meglehetősen gazdag. Számos endemikus fajt ismerünk a területről. Ezek egy része olyan maradványfaj, mely a letűnt földtörténeti korok kedvezőtlen éghajlati változásait az állandó környezeti feltételeket biztosító földalatti refúgiumokban vészelte át (Angyal et al. 2015). Az 1920-as és1930-as évek intenzív zoológiai felméréseinek köszönhetően a Nyugat-Mecsekben található Abaligeti-barlangból 194, míg a Mánfai-kőlyukból 159 állatfaj vált ismertté (Gebhardt 1967). Az azóta eltelt évtizedekben azonban a két barlang jellege részben megváltozott. Az Abaligeti-barlangot kiépítették a turizmus számára, a Mánfai-kőlyuk pedig a vízmű általi ipari hasznosítás áldozata lett. A két barlangból korábban számos ritka és endemikus makrogerinctelen taxont mutattak ki, melyek közül több e barlangokból került leírásra (pl. Méhely 1924, Soós 1927). A szegényes fajleírások és a csoportspecialisták gyakran egymásnak ellentmondó véleményének eredményeként e fajok és alfajok taxonómiai helyzete meglehetősen bizonytalan volt. Kutatásaim során ezeket a bizonytalanságokat szándékoztam feloldani integratív szemléletű, a hagyományos módszereket modern morfológiai és molekuláris taxonómiai elemzésekkel ötvöző revíziók segítségével. Értekezésem tárgyaként hét ritka és endemikus troglobiont makrogerinctelen fajt és alfajt választottam ki a Nyugat-Mecsek barlangjaiból: a Niphargus molnari Méhely, 1927 és Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 vakbolharák fajokat, a Protelsonia hungarica hungarica Méhely, 1924 és Protelsonia hungarica 2

3 robusta Méhely, 1927 vakvíziászka fajokat, a Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927) és Bythiospeum cf. gebhardti (H. Wagner, 1931) Hydrobiidae fajokat, valamint a Brachydesmus troglobius Daday, 1889 karimás ikerszelvényes fajt. Mindezek alapján vizsgálataim célkitűzései a következők voltak: a fenti hét, ritka és endemikus troglobiont makrogerinctelen faj és alfaj revíziója, taxononómiai helyzetük tisztázása; hozzájárulás a fenti taxonok megismeréséhez morfológiai és molekuláris genetikai adatok révén, olyan, a vizsgált fajok és alfajok esetében újonnan alkalmazott módszerekkel, mint a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), a DNS-barcoding vagy a filogenetikai analízis; a revideált fajok és alfajok új előfordulási adatainak rögzítése, javaslattétel védelmük kidolgozására ritkaságuk és élőhelyeik aktuális állapotának figyelembe vételével; a vizsgált barlangok fajlistáinak elkészítése az újonnan a revideált taxonokon kívül gyűjtött vízi és szárazföldi makrogerinctelen minták alapján. 3

4 2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 2.1 Mintavétel Vizsgálataimhoz a Nyugat-Mecsek 14 barlangját választottam ki. Ezek között szerepelt a korábban már gerinctelen zoológiai szempontból is kutatott Abaligeti-barlang és a Mánfai-kőlyuk is. A további 12 víznyelő-, forrásbarlang és zsomboly gerinctelen faunája kutatásom megkezdéséig ismeretlen volt szeptembere és 2013 decembere között rendszeresen látogattam a barlangokat gyűjtés és megfigyelések céljából. Főként egyelő gyűjtést alkalmaztam, ezt a légteres járatokban talajcsapdák, míg vízi élőhelyek esetében palackcsapdák és levélcsapdák használatával egészítettem ki. Az epikarszt vizét csepegővíz gyűjtő berendezés segítségével fogtam fel, amit később planktonhálón át szűrtem meg. A gyűjtött példányokat 70 és 96%-os etanolban tartósítottam. A gyűjtött anyag határozását részben magam végeztem, részben csoportspecialisták, főként a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Állattárának taxonómusai. A példányokat az MTM különböző gyűjteményeiben helyeztem el. A revíziók során az MTM Rákok és egyéb vízi gerinctelenek gyűjteményében és Soklábúak gyűjteményében őrzött, más gyűjtőktől származó Stenasellidae és Brachydesmus anyagot is felhasználtam. 2.2 Vizsgálati módszerek Morfológiai elemző módszerek A Niphargus példányokat 10%-os KOH oldatban főztem, majd sósavval kezeltem és desztillált vízben mostam. A megtisztított exosceletont glicerinnel kevert chlorazol-black segítségével festettem és Leica MZ75 sztereomikroszkóp alatt preparáltam. A preparált végtagokat, szájszerveket és egyéb szerveket olvasztott glicerin-zselatinba ágyaztam. A preparátumok alapján készült rajzokat egy Leica DM 1000 fénymikroszkóphoz tartozó rajzolófeltét segítségével készítettem el. A morfológiai elemzést példányonként 230 karakter felvételével végeztem, az adatokat Excel táblázatban rögzítettem, majd a kapott karakter mátrixot elemeztük. A méréseket igénylő karaktereket az AnalySIS programcsomag használatával vettem fel egy Zeiss Axioscope II mikroszkóphoz tartozó kamera segítségével. A Protelsonia alfajok esetében is alkalmazni tudtam a fenti preparálási eljárást, a rajzok is hasonlóképpen készültek. A 4

5 Bythiospeum példányok morfometriai vizsgálatához az állatokról egyedenként 3 független fotót készítettünk, melyek alapján a méreteket az ImageJ szoftverrel vettem fel. Az adatok elemzéséhez főkomponens-analízist és általánosított lineáris modellt alkalmaztunk SPSS statisztikai programcsomag segítségével. A Brachydesmus ikerszelvényeseket Leica M125 sztereomikroszkóp alatt vizsgáltam, a hímek ivarlábait eltávolítottam és erősebb nagyítással tanulmányoztam. A SEM fotókat Hitachi S-2600N scanning elektronmikroszkópon, arany-palládium borítás használatával készítettük, míg a rétegfotók Nikon D5200 kamerával készültek Mitutoyo M Plan Apo 5X mikroszkóp lencsék alkalmazásával Molekuláris taxonómiai módszerek A molekuláris vizsgálatok során a laboratóriumi munkát az MTM Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumában, a Ljubljanai Egyetem Szubterrán Biológiai Laboratóriumában és a Bécsi Természettudományi Múzeum Molekuláris Szisztematikai Laboratóriumában végeztem. A DNS izoláláshoz QIAamp DNA Microcit -et és Sigma Aldrich GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit -et használtam. A vakbolharákok esetében mitokondriális (COI) és nukleáris (28S rdns, H3 hiszton) markereket is vizsgáltunk, míg a többi taxonnál csak mitokondriális (COI, 16S rrns) markereket. A vizsgálandó génszakaszokat polimeráz láncreakció során amplifikáltam. A PCR termékeket gélelektroforézissel ellenőriztem. A szekvenáló PCR-ok az MTM laboratóriumában, a Macrogen Europe-nál és az LGC Genomics-nál történtek. A szekvenciákat BioEdit program segítségével editáltuk, ClustalW és MAFT 7 programokkal illesztettük, és a MrBayes v3.2, valamint a MEGA 6 szoftverek alkalmazásával filogenetikai fák és távolságmátrixok elkészítéséhez használtuk őket. A revideált taxonok többségénél COI génszakaszokat, mint barcode-okat töltöttünk fel a National Center for Biotechnology Information adatbázisába. 5

6 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK (TÉZISEK) 1. A Niphargus molnari Méhely, 1927 és a Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 felemáslábú rákfajok gazdagon illusztrált, modern Niphargus-taxonómiai követelményeknek megfelelő újraleírása és filogenetikai elemzése. A példányonkénti 230 morfológiai karakter elemzésekor 49 következetesen eltérő bélyeget találtunk a két faj között. A karakterekről számos rajzot és SEM fotót közöltünk. Az újraleírás részeként a két mecseki faj főbb alaktani bélyegeit összehasonlítottuk a származástanilag és földrajzilag közel álló fajokkal. A 104 európai Amphipoda taxon bevonásával elkészített filogenetikai elemzés során kimutattuk, hogy a N. gebhardti a közép- és kelet európai fajok kládjába tartozik. Legközelebbi rokona a N. bihorensis. További rokon fajok közé tartozik a Pontoniphargus racovitzai a romániai, kemoautotróf ökoszisztémájáról híres Movile-barlangból, valamint epikarszt-lakó fajok Dél- Szlovéniából. Bebizonyítottuk, hogy a két mecseki faj nem áll egymással közeli rokonságban és valószínűsíthetően egymástól függetlenül kolonizálták a barlangokat. Hat különböző barlangból gyűjtött N. gebhardti egyed COI génszakaszainak összehasonlításával kimutattuk, hogy azok egyazon haplotípushoz tartoznak, ami utalhat a karsztosodott kőzet repedéshálózatán keresztüli génáramlás meglétére. 2. A Protelsonia hungarica hungarica Méhely, 1924 és a Protelsonia hungarica robusta Méhely 1927 Asellota alfajok taxonómiai státuszának tisztázása modern és tradicionális morfológiai módszerek ötvözésével gyűjteményi (MTM) és saját gyűjtésekből származó példányok felhasználásával. A saját gyűjtésekből származó példányok a morfológiai elemzés során a fellelt eltérő karakterek alapján két csoportra különültek el. Az elkülönítő bélyegeket SEM fotókkal, rétegfotókkal és rajzokkal illusztráltam. Az alfaji szintű elkülönülést tehát morfológiai alapon helytállónak találtam. A Mánfaikőlyukban gyűjtött példányok esetében az egyedek 30%-ánál az abaligeti alfajra jellemző bélyegeket hordozó egyedek is előfordultak. A jelenségre az értekezésben három lehetséges magyarázatot adtam. 6

7 3. A Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927) és a Bythiospeum cf. gebhardti (H. Wagner, 1931) Hydrobiidae fajok rokonsági fokának tisztázása mitokondriális génszakaszok összehasonlításával valamint héjmorfológiai elemzések eredményei alapján; filogenetikai analízis elvégzése egyéb, a Rissooidea szupercsaládba tartozó fajok bevonásával. Az Abaligeti-barlangból és a Mánfai-kőlyukból származó Hydrobiidae példányok COI és 16S génszakaszainak elemzése során 7,05% eltérést mutattunk ki, ami egy közel rokon nem esetében már fajszintű elválást jelentett. Az egyedeknél két haplotípus különült el. A Bythiospeum taxonokkal történt filogenetikai összehasonlítás során azt kaptuk, hogy a két mecseki faj nincs közeli rokonságban az ismert szekvenciájú, főként alpi fajokkal. A Rissooidea szupercsaládon belüli távolságmátrix elemzéskor is azt találtuk, hogy a mecseki fajok jelentősen, 18-23%-ban elkülönülnek az egyéb genuszok ismert COI szekvenciájú fajaitól. A mecseki mintákon végzett héjmorfológiai vizsgálatok alátámasztották a fajszintű elkülönülést. Hasonlóan a vakvíziászkákhoz, a Mánfai-kőlyukban gyűjtött példányok mintegy 30%-a az abaligeti haplotípusba tartozott, ami a héjmorfológiai elemzésnél is megmutatkozott. A jelenségre az értekezésben négy lehetséges magyarázatot adtam. 4. A Brachydesmus troglobius Daday, 1889 karimás ikerszelvényes faj gazdagon illusztrált újraleírásának elkészítése gyűjteményi (MTM) és saját gyűjtésekből származó példányok felhasználásával; filogenetikai elemzés elvégzése egyéb Polydesmida fajok bevonásával. SEM fotók és rétegfotók segítségével a nehezen ábrázolható bélyegekről is részlet gazdag illusztrációkat tudtunk nyújtani a fajújraleíráshoz. A Polydesmus denticulatus egy nőstény példányát génszakaszok összehasonlításával identifikáltam, ami megerősíti a hagyományos morfológiai módszerek molekuláris genetikai eljárásokkal való ötvözésének fontosságát. Az Abaligeti-barlangból és egy szerbiai barlangból származó B. troglobius egyed COI génszakaszainak összehasonlításakor 0,79% eltérést mutattam ki, ami arra enged következtetni, hogy az eredetileg felszíni faj a közeli földtörténet múltban vándorolt a föld alá, ahol elszigetelten fejlődött tovább. Az elvégzett filogenetikai analízis során megállapítottam, hogy az elérhető adatok alapján a B. troglobius legközelebbi rokona a Balkánon elterjedt B. herzogowinensis. A rendelkezésemre álló Polydesmida szekvenciák alapján meghúztam a genuszon 7

8 belüli és genuszok közti határokat. 4% feletti eltérés már külön fajt jelentett a Brachydesmus genuszon belül, míg 11% eltérés külön genuszra utalt. 5. Új adatok biztosítása az értekezésben részletesen elemzett fajok természetvédelmi státuszának megállapításához. A revideált fajok és alfajok elterjedési körét új előfordulási adatokkal bővítettem. Ezen élőhelyek, valamint a korábban már zoológiai szempontból is kutatott Abaligeti-barlang és Mánfai-kőlyuk aktuális állapotát az értekezésben részletesen taglaltam. Rendkívül szűk elterjedési körükre (< 20 km 2 ), ismert élőhelyeik alacsony számára ( 10) és a Mánfai-kőlyuk, mint számos endemikus taxon típuslelőhelyének állapotromlására hivatkozva javasoltam a N. molnari, a N. gebhardti, a P. hungarica hungarica és a P. hungarica robusta felvételét az IUCN Vörös Listájának Sebezhető kategóriájába. Habár a magyar vakcsiga (B. hungaricum) már szerepel a Vörös Lista Sebezhető fajai között, új eredményeink birtokában javasoltam, hogy a továbbiakban a két ismert mecseki populációt kezeljük két külön konzervációbiológiai egységként. A B. troglobius ikerszelvényes faj ismert ugyan Szerbia, Szlovénia, Horvátország és Montenegró néhány barlangjából, azonban Magyarországon mindössze két barlangból van adata (Abaligeti-barlang és Törökpince-víznyelőbarlang), így javasoltam a faj védetté nyilvánítását. Javaslatot tettem továbbá az idegenforgalmi barlangok képződményeit elcsúfító lámpaflóra eltávolításának egy olyan módszerére, mely nem jár a benne található gerinctelenek elpusztításával. 6. A Mánfai-kőlyukban az addig ismert faunán felül megtalált 7 új és az Abaligeti-barlangból előkerült 25 új gerinctelen faj faunisztikai adatainak bővítése, valamint hozzájárulás a Nyugat-Mecsek szubterrán gerinctelen diverzitásának megismeréséhez a 12 újonnan vizsgált barlang révén. A revideált fajokon és alfajokon kívül 105 további taxon jelenlétét mutattam ki a 14 barlangból. Elkészítettem a barlangonkénti fajlistákat. Habár a gyűjtött taxonok többsége (47%) a trogloxén kategóriába tartozott, figyelemreméltó a szubtroglofil (24%) és az eutroglofil (26%) fajok és alfajok aránya, melyek főként a csigák, az ikerszelvényesek, az ászkarákok, az ugróvillások és a bogarak különböző csoportjaiból kerültek ki. A dolgozatban részletezett 7 taxont is beleértve a 14 barlangban gyűjtött fajok 10%-a a 8

9 troglobiont kategóriába tartozott. Az újonnan felmért 12 barlang több mint felében legalább egy troglobiont taxon fordult elő. A Mánfai-kőlyukból újonnan kimutatott fajok közt urbánus környezetben élő, zavarástűrő fajok is szerepeltek, melyek megtelepedése összefüggésbe hozható a barlang ipari hasznosításával. Az Abaligeti-barlangból és a Spirál-víznyelőbarlangból kimutatott Helodrilus oculatus gilisztafaj Magyarország faunájára is újnak bizonyult. 7. Hozzájárulás a Mánfai-kőlyuk és az Abaligeti-barlang faunájának jobb megismeréséhez az eddig nem vizsgált mintavételi helyeken végzett gyűjtésekkel és új mintavételi módszerek alkalmazásával. Az Abaligeti-barlangban számos olyan mintavételi helyről nyertem adatokat, melyek a 20. század első felében végzett barlangzoológiai kutatások idején még részben vagy teljesen feltáratlanok voltak, illetve ahová a kutatók az akkori technikák alkalmazásával nem juthattak el. A Mánfai-kőlyuk esetében az új mintavételi helyek leginkább a megváltozott, mesterséges környezettel voltak összefüggésben. Több olyan gyűjtési módszert is sikerrel alkalmaztam (sterilizált falevelekkel töltött, kilyuggatott, vízbe süllyesztett nylon zsákok, csepegővíz gyűjtő berendezések, stb.), melyek használatára korábban nem volt példa a két barlangban. 9

10 4. FELHASZNÁLT IRODALOM ANDRÁSSY, I. (1959): Weitere Nematoden Aus Der Tropfsteinhohle Baradla. (Biospeologica Hungarica V.) Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 5: 1-6. ANGYAL, D., BALÁZS, G., ZAKŠEK, V., KRÍZSIK, V., FIŠER, C. (2015): Redescription of two subterranean amphipods Niphargus molnari Méhely, 1927 and Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 (Amphipoda, Niphargidae) and their phylogenetic position. ZooKeys 509: BAJOMI, D. (1977): Áttekintés a magyarországi barlangok faunájáról. Karszt és Barlang 17 (1-2): BOKOR, E. (1921): A magyarhoni barlangok ízeltlábúi. Arthropoden der ungarischen Grotten. Barlangkutatás 9: DÓZSA-FARKAS, K., LOKSA, I. (1970): Die systematische Stellung der Palpigraden-Art Eukoenenia austriaca vagvoelgyii (Szalay, 1956) und die bisher bekanntgewordenen Fundorte aus Ungarn. Opuscula Zoologica, Budapest 10(2): DUDICH, E. (1932): Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn. Verlag Speläologisches Institut, Wien, 246 pp. GEBHARDT, A. (1934): Az Abaligeti barlang élővilága. Mathematikai és Temészettudományi Közlemények 37: GEBHARDT, A. (1967): A Mecsek hegység állatvilágának térbeli elterjedése élőhelyek szerint. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 12: MÉHELY, L. (1924): Protelsonia hungarica, nov. gen., n. sp. Ein blinder Isopode aus Ungarn. Zoologischer Anzeiger 58: SOÓS, L. (1927): Adatok a magyarországi barlangok Mollusca-faunájának ismeretéhez. Állattani Közlemények 24: ZICSI, A. (1974): Ein neuer Höhlen-Regenwurm (Oligochaeta: Lumbricidae) aus Ungarn. Acta Zoologica Academiae Scientarium Hungaricae 20:

11 5. PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE A tézisek alapjául szolgáló saját közlemények ANGYAL, D., BALÁZS, G., ZAKŠEK, V., KRÍZSIK, V., FIŠER, C. (2015): Redescription of two subterranean amphipods Niphargus molnari Méhely, 1927 and Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 (Amphipoda, Niphargidae) and their phylogenetic position. ZooKeys 509: (Impact Factor: 0,933) ANGYAL, D., BALÁZS, G. (2013a): Distinguishing characters of Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 and Niphargus molnari Méhely, 1927 (Crustacea: Amphipoda): a clarification. Opuscula Zoologica, Budapest 44(1): 3-8. ANGYAL, D., KORSÓS, Z. (2013): Millipedes (Diplopoda) of twelve caves in Western Mecsek, Southwest Hungary. Opuscula Zoologica, Budapest 44(2): ANGYAL, D. (2012a): Újabb adatok a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927); Gastropoda, Hydrobiidae) elterjedéséről az élőhelyében bekövetkezett változások tükrében. Állattani Közlemények 97(2): ANGYAL, D. (2012b): A Mánfai-kőlyuk gerinctelen faunájának alakulása a vízmű általi hasznosítás tükrében - előzetes eredmények. Természetvédelmi Közlemények 18: A dolgozatban idézett további saját közlemények BALÁZS, G., ANGYAL, D., KONDOROSY, E. (2015): Niphargus (Crustacea: Amphipoda) species in Hungary: literature review, current taxonomy and the updated distribution of valid taxa. Zootaxa 3974(3): (Impact Factor: 0,906) HORNOK, S., KONTSCHÁN, J., KOVÁCS D., ANGYAL, D., GÖRFÖL, T., POLACSEK, ZS., KALAMÁR, ZS., D. MIHALCA, A. (2014): Bat ticks revisited: Ixodes ariadnae sp. nov. and allopatric genotypes of I. vespertilionis in caves of Hungary. Parasites & Vectors 7:202: 1-9. (Impact Factor: 3,43) 11

12 SALAMON, G., DÁNYI, L., ANGYAL, D., BALÁZS, G., FORRÓ, L. (2014): A Baradla gerinctelen faunája. In: Gruber P. & Gaál L. (eds): A Baradla-Domicabarlangrendszer - A barlang, mely összeköt. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, ISBN , pp SZEDERJESI, T., ANGYAL, D., BALÁZS, G., DÁNYI, L. (2014): Remarks on the earthworm genus Helodrilus Hoffmeister, 1845 with new epigean and subterranean records (Oligochaeta, Lumbricidae). Opuscula Zoologica, Budapest 45(2): MOCK, A., TAJOVSKÝ, K., ŽUROVCOVÁ, M., ANGYAL, D., KOCOUREK, P. (2014): Hungarosoma bokori Verhoeff, 1928 (Diplopoda, Chordeumatida), a tiny and enigmatic millipede: Redescription and new light to its systematics, ecology and biogeography. In: Tuf, I. H. & Tajovský, K (eds): Book of Abstracts, 16th International Congress of Myriapodology, July 2014, Olomouc, Czech Republic, p. 58. ANGYAL, D., KRÍZSIK, V., FEHÉR, Z. (2013): Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel. http//: ANGYAL, D., BALÁZS, G. (2013b): New data to the distribution of four aquatic troglobiont macroinvertebrate species in some caves of the Mecsek Mountains (SW Hungary). In: Filippi, H. & Bosák, P. (eds): 16th International Congress of Speleology, 21th to 28th July, Brno, Czech Republic, Proceedings, Volume 2. Czech Speleological Society, Praha, pp BALÁZS, G., ANGYAL, D. (2013): A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelő irodalmi áttekintése. Állattani Közlemények 98(1-2): Egyéb, a témához kapcsolódó publikációk/konferencia összefoglalók ANGYAL D., JAKSCH K., BAMBERGER S. & FEHÉR Z. (2015): Adventures in the field and in the lab investigation of an enigmatic door-snail species, Montenergrina apfelbecki (Sturany, 1907). American Conchologist 43(3):

13 BALÁZS, G. & ANGYAL, D. (2015): Study on Niphargus aggtelekiensis Dudich, 1932 (Crustacea: Amphipoda) populations in the caves of the Aggtelek Karst. (10th Scientific Conference Research, Use and Protection of Caves, September 2015, Roznava (SK) Bódvaszilas (HU)) Aragonit 20(1): p. 68. ANGYAL, D., BALÁZS, G. (2014): Overview of the Hungarian Niphargus (Crustacea: Amphipoda) species. In: Palacios Vargas J. G. (ed): Abstract Book, 22st International Conference on Subterranean Biology, 31 August- 5 September 2014, Juriquilla, Querétaro, México, p 31. MOCK A., KOVÁČ L., PAPÁČ V., ĽUPTÁČIK, P., PARIMUCHOVÁ, A., ANGYAL, D., KOŠEL, V. (2014): Suchozemské bezstavovce jaskynného systému Domica-Baradla. In: MANKO P. & BARANOVÁ B. (eds): Zoológia 2014, 19. Feriancove dni, november 2014, Prešovská univerzita v Prešove pp ANGYAL D., KANCSAL B. (2011): Gerinctelen faunisztikai vizsgálatok a Mecsek hegység barlangjaiban. XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum, április 21., Keszthely.ISBN , 11 pp. Kapcsolódó szakmai előadások és poszter prezentációk DÁNYI L., BALÁZS G., ANGYAL D. (2015): Mint giliszta a vízben avagy Zicsi András nyomdokán a Baradla Rövid-Alsó-barlangban. A Magyar Biológiai Társulat Állattani Szakosztályának előadóülése, december 2, Budapest A. MOCK, Ľ. KOVÁČ, V. PAPÁČ, P. ĽUPTÁČIK, A. PARIMUCHOVÁ, L. FORRÓ, D. ANGYAL, L. DÁNYI, G. SZÉL, G. BALÁZS, V. KOŃEL, P. FENĎA (2015): Terrestrial and aquatic arthropods (Arthropoda) of the Domica-Baradla cave system. Az Aggteleki- és Szlovák Karszt Kutatása és Védelme Tudományos Konferencia, szeptember 24, Bódvaszilas ANGYAL D., DÁNYI L. (2015): Állatok az örök éjszakában - barlangzoológiai kutatások Magyarországon. Kutatók Éjszakája, Magyar Természettudományi Múzeum, szeptember 25, Budapest G. BALÁZS, D. ANGYAL (2015): Study on Niphargus aggtelekiensis Dudich, 1932 (Crustacea: Amphipoda) populations in the caves of the Aggtelek 13

14 Karst. Az Aggteleki- és Szlovák Karszt Kutatása és Védelme Tudományos Konferencia, szeptember 24, Bódvaszilas ANGYAL D. (2014): Kis barlangzoológia újabb kutatások a hazai barlangokban. A Mecsek barlangjai konferencia, június 20, Abaliget ANGYAL D., BALÁZS G., DÁNYI L. (2014): A hazai barlangzoológia múltja és jelene. XVIII. Karsztfejlődés Konferencia, május 30, Szombathely- Bük BALÁZS G., ANGYAL D. (2014): Vakbolharák ki-kicsoda a magyar faunában. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának előadóülése, február 5, Budapest BALÁZS G., ANGYAL D. (2013): Chase in history after the endemic Niphargus (Crustacea: Amphipoda) species of Hungary. 16th International Congress of Speleology, 25th July, 2013, Brno, Czech Republic ANGYAL D. (2013): A mecseki barlangok gerinctelen faunája újabb kutatások. Barlangok Napja, június 22, Abaliget BALÁZS G., ANGYAL D. (2013): A magyarországi Niphargus fajok kiértékelő áttekintése. X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, , Szalafő ANGYAL D., BALÁZS G. (2013): A Niphargus gebhardti Schellenberg, 1934 és a Niphargus molnari Méhely, 1927 (Crustacea: Amphipoda) morfológiai elkülönítő bélyegeinek bemutatása. X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, , Szalafő ANGYAL D., BALÁZS G. (2012): Niphargusok nyomában a hazai vakbolharák fauna jelenlegi kutatása. Barlangkutatók Szakmai Találkozója, november 18, Pécs ANGYAL D. (2012): Újabb adatok három troglobiont vízi makrogerinctelen taxon elterjedéséről a Mecsek hegység barlangjaiban. IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, április 12, Gyula ANGYAL D., KRÍZSIK V., FEHÉR Z. (2012): Molekuláris taxonómiai vizsgálatok a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós 1927)) két mecseki barlangból származó egyedein. IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, április 12, Gyula 14

15 ANGYAL D. (2012): A mecseki barlangok gerinctelen faunájának diverzitása újabb adatok. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 999. előadóülése, március 7, Budapest ANGYAL D. (2011): Gerinctelen faunisztikai vizsgálatok a Mecsek hegység barlangjaiban. Barlangkutatók Szakmai Találkozója, november 12, Székesfehérvár ANGYAL, D. (2011): Gerinctelen faunisztikai vizsgálatok a Mánfai-kőlyukban egy sokat megélt barlang múltja, jelene és jövője. VII. Természetvédelmi Biológiai Konferencia, november 5, Debrecen 15

Brachydesmus troglobius Daday, 1889, az Abaligeti-barlang jellegzetes karimás ikerszelvényes faja. (fotó: Korsós Z.)

Brachydesmus troglobius Daday, 1889, az Abaligeti-barlang jellegzetes karimás ikerszelvényes faja. (fotó: Korsós Z.) A Nyugat-Mecsek barlangjaiban élő ritka és endemikus eutroglofil és troglobiont makrogerinctelen fajok elterjedésének vizsgálata és integratív taxonómiai revíziója A Mecsek hegység két barlangjában (Abaligeti-barlang

Részletesebben

UNIVERSITY OF PANNONIA GEORGIKON FACULTY FESTETICS DOCRORAL SCHOOL

UNIVERSITY OF PANNONIA GEORGIKON FACULTY FESTETICS DOCRORAL SCHOOL UNIVERSITY OF PANNONIA GEORGIKON FACULTY FESTETICS DOCRORAL SCHOOL Head of School: Prof. Dr. Angéla Anda Integrative taxonomic revision of Niphargus spp. and other rare and endemic troglobiont macroinvertebrates

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2013.07.01. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai

Részletesebben

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés Konzervációbiológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) populációin a Mecsek hegység két barlangjában ANGYAL DOROTTYA Bevezetés A Mecsek földalatti

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 123-130 Pécs, 1998 Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 FARKAS Sándor FARKAS, S.: The faunistic results of the study

Részletesebben

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET Doktori Iskola vezet je: Dr. Schmidt János egyetemi tanár

Részletesebben

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén

Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Kar Madárfajok és közösségek állományváltozásai az Aggteleki Nemzeti Park területén Doktori (PhD) értekezés tézisei Horváth Róbert Debreceni Egyetem Debrecen, 2003

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76.

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. A KARSZTTELÍTETTSÉG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉK ÉVI MINIMÁLIS FORRÁSHOZAM ÉRTÉKEI ALAPJÁN MAUCHA LÁSZLÓ VITUKI KHT. 1095. Budapest,

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 7-11. (2008) Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest GÖRFÖL

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék. DOKTORI (PhD) TÉZISEK

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék. DOKTORI (PhD) TÉZISEK PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék DOKTORI (PhD) TÉZISEK Állat és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc. (Jogelőd:

Részletesebben

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2012) 97(2): 163 170. Újabb adatok a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (SOÓS, 1927); Gastropoda, Hydrobiidae) elterjedéséről az élőhelyében bekövetkezett változások tükrében

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2013) 98(1 2): 111 119. A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése BALÁZS GERGELY 1 és ANGYAL DOROTTYA 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Madarak (Aves) és tolltetveik (Phthiraptera) gazda-parazita kapcsolatának evolúciós, ökológiai és faunisztikai vizsgálata PhD értekezés tézisei

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók! Válaszok Szenthe István "Csacskaságok csöppnyi csokra a "Karsztfejlıdés IX." mezejérıl" c. poszteréhez, amelyet bemutatott a X. Karsztfejlıdés konferencián, 2007 március 24-én. Tisztelt Konferencia szervezık,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető: Dr. Dr. hc. Iváncsics János egyetemi tanár az

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább tért hódít a növénynemesítés különböző területein, így a kukoricanemesítésben is. A növényi fenotípusos jellemzők és

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát polónyi istván: pedagógusképzés... 343 PEDAGÓGUSKÉPZÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS OKTATÁSGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBEN Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát tekintjük át, s ehhez

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival.

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival. Opponensi vélemény dr. Pikó Bettina: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 tájékoztató az eljárás eredményéről - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök - RFID technológián

Részletesebben

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ IX. ÉVFOLYAM

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ IX. ÉVFOLYAM KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1964 IX. ÉVFOLYAM Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Budapest VI., Gorkij fasor 46-48. A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1964. évi IX. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően:

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően: ZÁRÓJELENTÉS Az F67908 sz. Növénykórokozó és toxin-termelő gombák levegőmikológiai vizsgálata c. OTKA pályázat tudományos eredményei Futamidő: 2007-07-01-2011-06-30 A légkör szilárd összetevőinek közel

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Vizek állapotának kezelése 1.1 A vizek állapota A víz állapotjelzők adatai és azok elemzése alapján Horvátország vízkészletei ki vannak téve az emberi tevékenység hatásainak.

Részletesebben

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail: sandorboldogh@yahoo.com Abstract: The underground bat roosts in

Részletesebben

A rendezvény alatt kiállítást és árusítást tervezünk denevéreket ábrázoló bélyegekből,

A rendezvény alatt kiállítást és árusítást tervezünk denevéreket ábrázoló bélyegekből, BARLANGI DENEVÉREK NEMZETKÖZI KONFERENCIA 2012. szeptember 21 23. Miskolc Bükk hegység A rendezvény keretében a barlangi denevérekkel kapcsolatos minden témakört, de különösen a denevérek és szálláshelyeik

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai Tér és Társadalom 4. 1990.3-4: 185-190. A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA RÁCZ LAJOS A European Science Foundation Igazgató Tanácsa 1987 végén határozta el Az utolsó jégkorszakot követő

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Somogy megye ikerszelvényeseinek katalógusa (Diplopoda)

Somogy megye ikerszelvényeseinek katalógusa (Diplopoda) Natura Somogyiensis 1 49-56 Kaposvár, 2001 Somogy megye ikerszelvényeseinek katalógusa (Diplopoda) KORSÓS ZOLTÁN KORSÓS Z.: Catalogue of millipedes of Somogy county (Diplopoda) Abstract: Based on the literature

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

Vállalati szénlábnyom számítások gyakorlata

Vállalati szénlábnyom számítások gyakorlata Szigeti C., Tóth G. Dr. habil Szigeti Cecília Egyetemi docens, Széchenyi Egyetem, Kautz Gy. Gazdaságtudományi Kar szigetic@sze.hu Dr. Tóth Gergely Egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar tg@georgikon.hu

Részletesebben

Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon

Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon Hírlevél 2012. április ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek Interjú Virányi Zsófiával az mrns.hu portálon Tanszékünk volt munkatársával, Virányi Zsófiával

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

VASKOS CSABAK (LEUCISCUS SOUFFIA AGASSIZI) TISZABECSNÉL

VASKOS CSABAK (LEUCISCUS SOUFFIA AGASSIZI) TISZABECSNÉL HÍREINK 2008-4 VASKOS CSABAK (LEUCISCUS SOUFFIA AGASSIZI) TISZABECSNÉL A vaskos csabak Heckelnek a Drávát közelebbi lelőhely nélkül említő, valamint Krieschnek a Vágra vonatkozó, meglehetősen bizonytalan

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 2013/3. SZÁM TARTALMA. Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus

A 2013/3. SZÁM TARTALMA. Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus A 2013/3. SZÁM TARTALMA LÓ Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus okozta tömeges légzőszervi megbetegedések lóállományokban KISÁLLAT Bende B.,

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

ADATOK AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁSBARLANG IDEGENFOR- GALMI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEIHEZ SZŐKE EMÍLIA

ADATOK AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁSBARLANG IDEGENFOR- GALMI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEIHEZ SZŐKE EMÍLIA KARSZTFEJLŐDÉS IX. Szombathely, 2004. pp. 383-390. ADATOK AZ ORFŰI VÍZFŐ-FORRÁSBARLANG IDEGENFOR- GALMI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEIHEZ SZŐKE EMÍLIA Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi tanszék,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Társasági jövőkép és küldetés Mára a turizmus a magyar gazdaság húzóágazatává vált, fejlődése negyedik éve töretlen. Az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL Farkas Gábor Farkas, farkas_g@ludens.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár Az Egyetemi Könyvtár őrzi

Részletesebben

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Megtermékenyítés (fertilizáció)

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Megtermékenyítés (fertilizáció) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis (megelőző szakasz) Megtermékenyítés (fertilizáció) Embrionális fejlődés Posztembrionális fejlődés Proontogenezis (megelőző szakasz) Ivarsejt képződés három szakasz:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Matematikai és Informatikai Intézet Informatika Tanszék Doktori Iskola vezet je: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora Témavezet k: DR. SUGÁR

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben