Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója"

Átírás

1 Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008

2 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ Kar Hallgatóiért Alapítvány Hálózat a Szabad Információért Alapítvány Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidõ Alapítvány Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány TiszapART Kulturális Televízió Hökkentõ A szegedi Hallgatók Lapja AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ KHT. Bába és Tsi. Nyomda A kiadványt szerkesztette és összeállította Alattyányi István és Forró Lajos A kiadvány elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönet illeti Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsát, az SZTE JGYPK Dékáni Hivatal vezetõjét, Dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettest, Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettest, Mihály Illésnét az SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály vezetõjét, Dr. T. Molnár Gizellát, az SZTE JGYPK Tanulmányi Bizottság elnökét, Pintér Klárát, az SZTE JGYPK Oktatási Bizottság elnökét, Nagy Zoltán Pétert, az SZTE JGYPK Hallgatói Centrum vezetõjét és Ament Balázst, az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat elnökét. SZTE JGYPK, 2008.

3 TARTALOM Dr. Galambos Gábor, az SZTE JGYPK dékánjának beköszöntõje... 4 Ament Balázs, az SZTE JGYPK HÖK elnökének beköszöntõje... 5 Általános információk és elérhetõségek az SZTE JGYPK-n... 6 Az SZTE JGYPK oktatási egységei... 8 Kollégiumok Az SZTE JGYPK-n meghirdetett szakok a 2008/09-es tanévre Fizetendõ költségtérítések az SZTE JGYPK-n Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat Iroda Hallgatói Szolgáltatások az SZTE JGYPK-n Hallgatói Támogatások Hallgatói Közösségi Terek SZTE JGYPK Kari Naptár 2007/2008. tanév Általános tanulmányi információk Tájékoztató elsõéves hallgatók számára Tájékoztató felsõbbéves hallgatók számára Információk az Egységes Tanulmányi Rendszerrõl Irányelvek a szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat elkészítéséhez és a kapcsolódó követelmények teljesítéséhez A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának egyes pontjaitól eltérõ, kizárólag a Zenemûvészeti Karra vonatkozó sajátos rendelkezések SZTE JGYPK kari rendelkezések A Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjérõl

4 Kedves Elsõéves Hallgatóink! A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar dékánjaként tisztelettel köszöntöm Önöket a 137. tanévét kezdõ karunkon. Reményeim szerint a most kezükben tartott kiadványunkból sok mindent megtudhatnak új iskolájukról, a tanulmányaikat, hallgatói életüket segítõ, befolyásoló és irányító szabályzatokról, az elektromos tanulmányi rendszerrõl (ETR), vagy éppen a kreditek megszerzésének talán nem is olyan bonyolult módjáról. Bár tól a törvény is kötelez bennünket a tájékoztató megjelentetésére, a karon mûködõ Hallgatói Önkormányzat már évek óta közzétett olyan kiadványokat, melyek az Önök tájékozódását, beilleszkedését segítették. Napjainkban a magyarországi felsõoktatás egész rendszere nagy átalakuláson és változáson megy keresztül, ami természetesen érinti karunkat is. A gyors változásokat nem mindig tudjuk követni nyomtatott formában, így szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a folyamatos naprakészségük érdekében figyeljék a kari és tanszéki honlapokat, e kiadvány segítségével szerezzenek mihamarabb jártasságot az ETR használatában, jelentkezzenek be az Információs Portálra, keressék fel személyesen Ament Balázst, a Hallgatói Önkormányzatunk elnökét és munkatársait, és a mindennapi ügyek intézéséhez kérjék a kari Hallgatói Centrum és annak vezetõje, Nagy Zoltán Péter segítségét. Forduljanak bizalommal tanszékvezetõikhez, tanáraikhoz, a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz és természetesen a kar vezetõihez. Az egyetem polgáraként tanuljanak eredményesen és érezzék második otthonuknak a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karunkat! Prof. dr. Galambos Gábor dékán SZTE JGYPK 4

5 Kedves Olvasó! Már tizenegy éve, hogy megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat bestsellere, a Kredit Kalauz. Nélkülözhetetlen azoknak, akik hallgatói jogviszonyban állnak a karral. A Kalauz elsõdleges feladata az elõzõ években a jogok és kötelességek, illetve a lehetõségek körén belüli eligazodás segítése. A cél nem változott most sem, csupán az a bizonyos kör, a lehetõségeké, mégpedig jelentõsen. A Fõiskolai Tanács szeptemberi kezdettel bevezette a kreditrendszert intézményünkben, így mi, tanárképzõs hallgatók voltunk az elsõk Szegeden, akiknek meg kellett ismerkedniük ezzel a mind gyakoribbá, elterjedtebbé váltó oktatási rendszerrel. A 2006/07-es tanév változást hozott a felsõoktatásba: az új kétszintû képzési rendszerrel a kar kötelessége tájékoztatni a frissen felvett hallgatókat az általános és nélkülözhetetlen információkról és jogszabályokról azért, hogy eligazodjanak az õket érintõ információk útvesztõjében. A Kredit Kalauz forgatásához sok sikert kívánunk! Ament Balázs elnök SZTE JGYPK HÖK 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETÕSÉGEK AZ SZTE JGYPK-N Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Dékáni Hivatal 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: Fax: Dékán Dr. Galambos Gábor tanszékvezetõ egyetemi tanár Telefon: Fax: Dékáni titkárság Molnár Pálné titkárnõ Telefon: Fax: Szécsi Zoltánné elõadó Telefon: Fax: Dékánhelyettesek Általános és oktatási dékánhelyettes Dr. Homor Géza fõiskolai docens Telefon: Fax: Titkárság Lõrinc Ildikó elõadó Telefon: Fax: Ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes Dr. Tóth Szergej tanszékvezetõ fõiskolai tanár Telefon: Fax: Hivatalvezetõ Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna Telefon: Fax: Humán erõforrások Márton Gáborné személyügyi elõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Hivatalsegéd Maróti Antalné 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: SZTE JGYPK Kari Tanács Tanácstagok Dr. Galambos Gábor Mihály Illésné Fakter Zsuzsa Gerencsérné Dr. Újvári Edit Dombiné Dr. Kemény Erzsébet Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária 6

7 Dr. Döbör Ágota Dr. Szatmári Zoltán Katona Zsolt Dr. Csillag András Jancsák Csaba Póttanácstagok Dr. Olasz Lajos Dr. Bácskai Mihály Dr. Marsi István Dr. Szalma Elemér Fáyné Dr. Dombi Alice Dr. Herbszt Mária Kovács Keve János Dr. Viskolcz Béla Alexa Szabolcs Angyalné Mayer Ágnes Hallgatói Tanácstagok Ament Balázs Berczeli Anett Csont András Kiss Áron Hallgatói Póttanácstagok Soós László Viktor Türk Balázs Gazdasági Iroda Angyalné Mayer Ágnes fõelõadó, tanácsos, irodavezetõ Telefon: Balogh Ildikó ügyintézõ Telefon: Gondnoki és Mûszaki Iroda Tõke Jenõ tanácsos Telefon: Telefon: / Külügyi Iroda Györke Zoltánné dr. fõelõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Tanulmányi Osztály Mihály Illésné osztályvezetõ, fõmunkatárs 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: ETR referens Rocskárné Hódi Margit 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Kommunikációs iroda Annus Gábor irodavezetõ Telefon: Belsõ mellék: Fax: Cseh Attila Telefon: , belsõ mellék: Fax: Fogyatékossággal élõ hallgatók és az intézményi mobilitás koordinátora Dr. Döbör Ágota fõiskolai docens 7

8 Telefon: (62) Levélcím: SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképzõ Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Hallgatói Centrum Nagy Zoltán Péter vezetõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Forró Lajos kommunikációs munkatárs, szerkesztõség irodavezetõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Alattyányi István kulturális szervezõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Az SZTE JGYPK oktatási egységei ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Benkõ Zsuzsanna fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Egészségpedagógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Lesznyák Márta Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségpszichológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Lippai László Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségszociológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Tarkó Klára Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Alkalmazott nyelvészeti tanszék Tanszékvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Alkalmazott társadalomismereti tanszék Tanszékvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár 8

9 Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Társadalomtudományi szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Rácz Lajos fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Modern Nyelvek és Kultúrák tanszék Tanszékvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Angol szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Francia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Bácskai Mihály fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Orosz szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Györke Zoltán fõiskolai tanár Telefon: (62) / Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti tanszékek Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Karancsi Zoltán fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Kémiai informatika tanszék Tanszékvezetõ: dr. Marsi István fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Homor Géza fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 9

10 Általános és Környezetfizikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Technika tanszék Tanszékvezetõ: Dr. Pitrik József fõiskolai tanár Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Informatika Alkalmazásai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Galambos Gábor egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. T. Molnár Gizella fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Intézeti szakcsoportok Andragógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. T. Kiss Tamás fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Könyvtár és Múzeumpedagógiai szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Viskolcz Noémi fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Kultúramediátor szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Gerencsérné Dr. Újvári Edit Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr Varga Imre Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca

11 Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Petróczi Erzsébet Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. MÛVÉSZETI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek Ének-zene tanszék Tanszékvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Rajz-mûvészettörténet tanszék Tanszékvezetõ: Aranyi Sándor fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. NEMZETISÉGI INTÉZET Intézetvezetõ: Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Német Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Forgácsné dr. Drahota Erzsébet fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Román Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Hoczopán Anna fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Szlovák Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Tanítóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Óvóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca

12 Magyar szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Galgóczi László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Matematika szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szalay István fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Tanszékvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Szalay István fõiskolai tanár Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Intézeti szakcsoportok Rekreáció szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Fritz Péter Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Sportági szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dorka Péter Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Sporttudományi és medicinális ismeretek szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. László Ferenc Telefon: 62/ jgytf.u-szeged.hu Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Testnevelési szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szatmári Zoltán Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. SZAKKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Igazgató: Döbör András Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Bácsi János igazgató Telefon/Fax: (62) Szeged, Boldogasszony sgt

13 Az SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégiuma A kollégium vezetése: Borsi Istvánné igazgatónõ Farkasné Mester Katalin nevelõtanár Tóthné Márkus Katalin nevelõtanár Elérhetõség: SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium 6725 Szeged, Semmelweis utca 5. Telefon: (62) Telefon/fax: (62) A Kollégium megközelíthetõ: A vasútállomás felõl az 1-es villamossal, az autóbusz-pályaudvar felõl az 1- es villamossal vagy a 83-as busszal. Kollégiumi felvétel A kollégium telefonszámain munkaidõben bármikor lehet érdeklõdni az aktuális felvételi lehetõségekrõl. Ettõl függetlenül a felvételhez szükséges különféle igazolásokat mindenképp el kell juttatni a kollégium irodájára a felvételhez. Ezek alapján dönt a Kollégiumi Bizottság (KB) és a Kollégium vezetése a felvételrõl. KOLLÉGIUMOK Szállás A kollégium kirándulók, kirándulócsoportok elszállásolására nyújt lehetõséget elsõsorban az oktatási szünetekben. Minimális létszámot évközben is tudnak fogadni. Az aktuális lehetõségekrõl munkaidõben a kollégium telefonszámán lehet érdeklõdni. Legalább egy héttel az igénybevétel elõtt érdemes tájékozódni a szálláslehetõség után! Kollégiumi Bizottság tagjai A KB titkára, Sós László, valamint a KB tagja minden szintrõl egy szintfelelõs, és az egyéb felelõsök: technikai, kulturális, gazdasági és sportfelelõs. Hagyományos évenkénti rendezvények Beköltözés: szeptember Gólyaavató: október eleje Mikulás buli: december Farsangi buli: február Nyuszi buli: április Ballagás: május Egyéb rendezvények: különbözõ idõpontokban amatõr együtteseknek fellépés biztosítása. Valamint alkalmanként, amint indíték adódik rá, buli szervezése. Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiuma A kollégium vezetése: Varga Ágnes igazgatónõ szoba: fsz. 3. telefon: 62/ Tamás Borbála titkárnõ szoba: fsz. 2. telefon: 62/

14 Paku Istvánné fõraktáros Viskovits Réka koll. nevelõtanár szoba: fsz. 7. telefon: 62/ Általános információk: A Károlyi Mihály Kollégium az ország egyik legnagyobb kollégiuma, a Szegedi Tudományegyetem kezelésében mûködik. A kollégium egy tíz- és egy háromemeletes épület együttese. Valamennyi emelet telefonon közvetlenül is elérhetõ. Az épületben több kártyás és érmés telefonkészülék üzemel. Mindkét épületben 24 órás portaszolgálat mûködik. Nagy épület A tízemeletes nagy épületben emeletenként 25, mosdóval, beépített szekrénnyel, polcokkal ellátott háromágyas szoba van. A folyosókon nõi és férfi vizesblokkok (tusolók és WC-k), mosó- és szárítóhelyiség, valamint gáztûzhellyel és hûtõkkel felszerelt konyha található. Minden emeleten közösségi szoba, akvárium van TV-vel. A nagy épületben lift mûködik. Az alagsorban mosókonyha található 6 automata mosógéppel. Kis épület A kis épületben, a harmadik emeleten 21 négyágyas szoba szolgál a hallgatók nagy épülethez hasonló szintû elhelyezésére. Az alsóbb szinteken tanulószobák, társalgók, tárgyalók találhatók különbözõ befogadóképességgel. Ebben az épületben tíz-tizenegy ágyas szálláshelyek vannak berendezve az országjáró diákok és a levelezõ hallgatók évközi elhelyezésére. Szintén ebben az épületben helyezkednek el az ún. vendégszobák, melyek komfortfokozata magasabb, mint a hallgatói szobáké. Tizenkét vendégszoba külön hûtõkkel, tusolókkal és WC-kel várja a vendégeket. Helyfoglalás a 62/ os telefonszámon lehetséges. Egyéb információ Az épületegyüttes rendelkezik egy nagy, 400 fõ befogadására alkalmas teremmel, melyben egy 40 m 2 -es színpad is helyet kapott. Közvetlenül mellette egy közepes, 200 fõ befogadóképességû terem található. A kis épület földszintjén videóterem, könyvtár, az alagsorban konditermek mûködnek. A kollégiumban jól ellátott mini ABC, menza, fodrászüzlet és szolárium is található. Megközelítés A kollégium könnyen megközelíthetõ az 1-es villamossal (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 90-es (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 83-as és kék 2-es (Ruhagyár megálló) autóbuszokkal. Az oktatási épületekhez a kollégiumtól max. 15 perc alatt lehet eljutni. Kollégiumi férõhelyek A kollégiumi jelentkezéshez a jelentkezési lapot a 7-es irodában vagy a titkárságon lehet beszerezni, és ide is kell leadni. A laphoz adott esetben csatolni kell a következõ papírokat: válási okirat, munkanélküliségrõl szóló igazolás, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas igazolás, 18 évnél idõsebb testvér iskolalátogatási igazolása. Szeged 30 km-es körzetébõl, illetve Makóról és Hódmezõvásárhelyrõl nem fogadhatunk el jelentkezést. 14

15 AZ SZTE JGYPK-N MEGHIRDETETT SZAKOK A 2008/09-ES TANÉVRE ANDRAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az andragógia alapszakon végzettek a felnõttképzés szakemberei. Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy szakjának mûvelõdésszervezõ, humán szervezõ, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervezõ ismereteit kínálja. A szakképzett andragógusok tudása igen széles körû: neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel bírnak, emellett munkájuk végzéséhez ismerniük kell a felnõttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés, konfliktuskezelés módszereit. A hallgatóknak a szakma mûveléséhez több fontos készséggel is rendelkezniük kell; ilyenek a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttmûködés képessége vagy az empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás. A mûvelõdésszervezõ szakirányon végzettek elõtt kulturális és közösségszervezõ feladatok állnak. A kulturális intézményrendszer mûködésének ismeretében arra készülnek fel, hogy településeken, kistérségekben kulturális és közösségfejlesztõ projekteket tervezzenek meg, és megfelelõ tudással rendelkeznek ezek megszervezéséhez, 15 lebonyolításához is. Általánosságban azt is mondhatjuk, hogy a mûvelõdésszervezõk segítik a kulturális, mûvészi és tudományos értékek közvetítését, és ehhez teremtik meg a szükséges szervezeti hátteret. A felnõttképzési szervezõ szakirányon végzettek feladatai a felnõttoktatást fogják át. A szakirány munkájuk végzéséhez felruházza õket a felnõttoktatás módszerét, történetét, tendenciáit, intézményi és gazdasági hátterét érintõ ismeretekkel. A végzettek feladatai között gyakran szerepel a felnõttoktatási programok tervezése, azok akkreditációra történõ elõkészítése, szervezése, lebonyolítása és az eredmények értékelése, valamint a kész felnõttoktatási programok marketingjének irányítása. Emellett felkészülnek intézmények és települések felnõttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására. A munkavállalási tanácsadók andragógiai ismereteiket közgazdasági, munkaügyi tudással egészítik ki. Alapvetõ gazdasági tájékozottságuk mellett naprakészek a hazai és az uniós munkaerõpiac változási tendenciáit illetõen, ismerik a munkavállalás elméleti és gyakorlati kérdéseit. Mindezeket az ismereteket hatékonyan alkalmazzák tanácsadási munkájuk során. A szakirányon végzettek tudják, hogy maga a tanácsadás is tudomány, amelyet meg kell tanulni: ismerni kell elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rendszerét, helyszíneit és

16 fórumait, valamint egyéni és csoportos formáit, telekommunikációs eszköztárát. Ennek a tudásnak a birtokában a munkavállalási tanácsadó az egyéni igények kiszolgálásától kezdve akár komplex munkaerõ-piaci programok szervezésére is alkalmas. A személyügyi szervezõ szakirány ugyancsak közgazdasági alapismereteket nyújt hallgatóinak, amelyek a munkavállalókra vonatkozó szakmai tudással egészülnek ki. A végzettek az emberi erõforrás gazdálkodásban szereznek jártasságot. A személyügyi feladatok közé a toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerõ-tervezés tartozik: ezek ellátására készít fel a szakirány. ÉNEK-ZENE Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az ének-zene alapszakos szakemberek a magyar és kiterjesztve az egész európai térség zenei és más kulturális/mûvészeti intézményeiben tevékenykedve használják fel zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteiket, a kulturális/mûvészeti intézményrendszerrõl szerzett tudásukat. Hivatásuk gyakorlásához rendelkeznek a szükséges kimûvelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel. Az ének-zene alapszakos szakemberekre háruló feladatok rendszerint a zenei szervezés, szerkesztés területeit érintik, a munkavégzésre általában zenei együttesek, mûvelõdési intézmények, általánosságban ének- illetve zenekultúrával összefüggõ szervezetek keretein belül kerül sor. A végzettekre olyan konkrét feladatok várhatnak, mint ezen intézmények, szervezetek munkájának segítése, alsóbb fokú irányítása, részvétel csoportos zenei teljesítmények létrehozásában, szervezési tevékenység végzése a hangversenyéletben szakreferensként, tanácsadóként és szervezõként. A mûvészetközvetítõi hivatásnak megfelelõen a végzettek vállalják, hogy törekszenek zeneismeretük és zeneszeretetük hangszeren, énekkel, szóban és írásban történõ terjesztésére. A szakma mûveléséhez fontos személyes adottságok és készségek közül kiemelhetõ a megalapozott és kifejlesztett zenei hallás és zenei formálókészség, a kimûvelt ízlés, valamint a jó szervezõkészség. Az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltudatos magatartás szintén alapfeltétele a késõbbi hatékony munkavégzésnek. A képzés során nyújtott zenetörténeti, zeneelméleti és zeneirodalmi és persze gyakorlati ismeretanyag tekintetében a hallgatók három lehetséges szakirányon mélyíthetik el szakmai ismereteiket. A karvezetés szakirány hallgatói a mûelemzés, zeneelmélet, szolfézs, karvezetés, kórusirodalom, beszédgyakorlat, zongorakíséret, transzponálás-partitúraolvasás területein szereznek differenciált szakmai ismereteket. A népzene szakirányt választók olyan tárgyakat tanulnak, mint a népi hangszer, népzeneelmélet, nép- 16

17 rajz, népi kamarazene, népdalkör-vezetés, táncház, harmonizálási gyakorlat, néptáncelmélet, néptánc. Az egyházzene szakirányon tanulók a gregorián, liturgia-elmélet, orgona, kórusveztés, egyházzene gyakorlat, egyházzene történet, népének-korál, latin tárgyak szakterületein mélyítik el tudásukat. GERMANISZTIKA-NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft A germanisztika alapszak szakirányai német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika a korábbi képzési rendszer azonos nevû, hagyományos szakjainak felelnek meg. A hallgatók a képzés során német, holland, dán, norvég vagy svéd nyelvtudást szereznek. Nyelvtudásukat, valamint az érintett országok és népek kultúrájának átfogó ismeretét használják fel késõbbi munkájukban: a kutatásban, fordításban, tolmácsolásban, a kulturális kapcsolatok ápolásában. Kissé hivatalosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a végzettek inter- és multidiszciplináris kapcsolatok gyakorlati és elméleti mûvelésére készülnek fel. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a végzettek elhelyezkedésének legjellemzõbb területei a kulturális intézmények, önkormányzatok, tömegkommunikációs szervek. Sokan dolgoznak közülük az idegenforgalomban idegen nyelvû prospektusok szerkesztõjeként, külföldi partnerekkel való kapcsolattartóként, utazási ügynökségeknél, illetve utazási irodákban vagy a gazdasági életben, például vegyesvállalatoknál. A média és sajtó legtöbbször idegen nyelvi korrektorként, tolmácsként, fordítóként, idegen nyelvi sajtófigyelõként tart igényt munkájukra. Az alapszak Master szakkal kiegészítve nyelvtanári képesítést is nyújt. Mit ad a germanisztika alapszak a hallgatóknak? Általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai mûveltséget, magas szintû nyelvtudást a választott szakirányban, átfogó ismereteket a választott nyelvközösség történelmérõl és kultúrájáról, a választott nyelv irodalmáról, szerkezetérõl, valamint a nyelvhez kötõdõ kultúra- és médiatudományi ismereteket. Mindezek mellett a képzés olyan speciális gyakorlati tudással is felvértezi a hallgatókat, mint a fordítás, tolmácsolás, komparatisztika. A szakirányok közül a német és a német nemzetiségi szakirány a német nyelvre, kultúrára vonatkozó ismereteket nyújt. Ez a tudás egyrészt Magyarország geopolitikai helyzetének következtében, másrészt a kontinentális, mindenekelõtt a német hagyományokra épülõ magyar jogrend, parlamentáris-államigazgatási formák és a kulturális hagyományok stb. révén kiemelt gazdasági és kultúrpolitikai jelentõséggel bír, emellett a tudományos és kulturális életben is hangsúlyos szerepet kap. A német ráadásul a leggyakrabban beszélt idegen nyelv az Európai Unióban, a német nyelvû országok 17

18 pedig Magyarország legfontosabb üzleti és kulturális partnerei. A néderlandisztika szakirányon végzettek Hollandia és Flandria kultúrájáról és társadalmáról rendelkeznek átfogó és alapos ismeretekkel, emellett a holland nyelvet képesek szóban és írásban magas szinten használni. A képzés a nyelvi ismeretek mellett olyan szakterületekbõl áll, mint a németalföldi irodalom- és nyelvtudomány, valamint a kultúrtörténeti, országismereti vonatkozások. Ez utóbbi szakterület felöleli Hollandia és Belgium társadalmi és kulturális életének, intézményrendszereinek megismerését, a modern holland és belga társadalom aktuális problémáit, a modern holland-flamand kultúra alapvetõ sajátosságainak és azok irodalomban, mûvészetben való tükrözõdésének a tanulmányozását. A skandinavisztika szakirányos hallgatók a skandináv dán, norvég, illetve svéd nyelvek rendszerérõl, használatának irodalmi és mûvelt köznyelvi szabályairól, helyesejtési és -írási normáiról, fejlõdésének történetérõl, az e nyelveket beszélõ népek irodalmának alakulásáról, társadalmi, politikai és kulturális fejlõdésérõl, tudományos kutatásuk elméleti és módszertani alapjairól szereznek ismereteket. GYÓGYPEDAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 7+1 Költségtérítés (félév): Ft A gyógypedagógus szakemberek feladata a fogyatékos, sérült, akadályozott gyerekek, fiatalok és felnõttek képességfejlesztésében, funkciózavaraik korrekciójában, életviteli nehézségeik kezelésében, rehabilitációjukban való segítségnyújtás. Nevelési és oktatói, gyógypedagógiai fejlesztõmunkát végeznek a választott szakiránynak megfelelõ különbözõ fogyatékos, sérült csoportokban, részt vesznek társadalmi integrációjukban. Súlyosabb fogyatékosságok, sérülések esetén megszervezik a rászorulók további szakszerû ellátását. A fejlesztésük alatt álló személyek családjával együttmûködés kialakítására törekszenek. Ellátják a sérültek érdekképviseletét. A szakra jelentkezõk a szakirányon kívül specializációt is választanak. Ez lehet a közoktatási: ebben az esetben az általános iskola 1-6. osztályos sérült tanulóinak oktatását látják el, illetve ambuláns gondozást, fejlesztést végzõ közoktatási intézményekben speciális nevelési igényû gyerekek és felnõttek egyéni fejlesztését, rehabilitációját végzik a választott szakirányuknak megfelelõen. A végzettek gyógypedagógiai nevelésioktatási intézményekben, gyermekotthonokban helyezkedhetnek el. A másik válaszható specializáció a klinikai, mely a korai fejlesztési intézményekben, 18

19 bölcsõdékben, óvodákban, közoktatási intézményekben lassan fejlõdõ, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdõ gyerekek, tanulók egyéni, komplex fejlesztését jelenti. Elhelyezkedési lehetõséget a korai fejlesztési intézmények, közoktatási intézmények, gyógypedagógiai módszertani központok, a gyermekvédelem és az egészségügy kínál. A képzés során választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája. Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon a középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, felnõttek speciális nevelése, oktatása, fejlesztése folyik. A hallássérültek pedagógiája szakirányon végzettek a hallássérültek speciális óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatási-nevelési feladatokat, neurogén tanulási zavart mutató hallássérült gyerekek differenciált oktatását, hallássérült felnõttek rehabilitálását végzik. A látássérültek pedagógiája szakirányt választók látássérülésre specializálódott óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatási-nevelési feladatokat, fejlesztik a funkcionális látást. A logopédia szakirányt végzettek feladata a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerése, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladatok tervezése, ellátása a 0-18 éves korosztály körében. A pszichopedagógia szakirány arra készíti fel a hallgatókat, hogy biztosítsák a nehezen kezelhetõ, személyiség- és teljesítményzavarokkal küzdõ gyerekek, fiatalok, felnõttek oktatását, nevelését, gondozását, elõsegítsék társadalmi beilleszkedésüket. A szomatopedagógia szakirányon végzettek mozgáskorlátozott gyerekekkel és felnõttekkel foglalkoznak. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány hallgatói képzettségük birtokában az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek és felnõttek speciális nevelési fejlesztési feladatait látják el. KÉPI ÁBRÁZOLÁS Képzési szint: Alapképzés Munkarend.: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft A képi ábrázolás alapképzési szak elvégzése során a hallgatók festészet, képgrafika, díszítõ festõ, építészeti síküveg szakirányokon specializálhatják szaktudásukat. A képzés képi ábrázolás alapszakos festõ/grafikus szakképzettséggel bocsátja ki a végzetteket, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A szakmai ismeretek mellett a hallgatók egyfajta szemléletet is elsajátítanak a képzés során, amely biztos alapokat nyújt számukra a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és mûvészeti megnyilvánulásait is. A hivatás mûveléséhez elengedhetetlenek 19

20 az olyan személyes tulajdonságok, mint a vizuális ítéletalkotás, interpretáció képessége, a kreativitás, és a kiváló vizuális memória és fantázia. A szakmai feladatok a köznapi és mûvészeti vizuális látványok önálló vizsgálatának, elemzésének széles területét fedik le. A végzettek emellett alkalmasak a képalakítási technikák alkotó módon történõ felhasználására, a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm mûfajaiban és eljárásaiban az elemzési tapasztalatok, következtetések kreatív hasznosítására, munkájuk során ábrázolási szándékukkal harmonizáló anyageszköz-technológia megválasztására. A szakmai munka kiterjedhet szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tanfolyamok vezetésére is, vagy akár mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek mellett referensi feladatok ellátására. A képzés során oktatott tárgyak egy része általános alapozó ismeret, például a kommunikáció, a kulturális antropológia, jog, minõségbiztosítás, PR, környezetvédelem, mûvelõdéstörténet, filozófia területérõl. A szakmai alapismeretek körébe olyan tárgyak tartoznak, mint a rajzi alapképzés, kreatív-vizuális gyakorlatok, mûvészettörténet, mûelemzés, ábrázoló geometriai alapozás, vagy a vizuális nyelvi, eszközés anyagismereti alapozás. A technikai tudás tökéletesítésének érdekében a hallgatók olyan területekkel ismerkedhetnek meg, mint a rajzolás-festés, mintázás, tér- és tárgyábrázolás, funkcionális rajzi közvetítõ és elemzõ vázlatrajzok, szerkesztõ távlattan, tapasztalati távlattan, monge, axonometria mûszaki rajz, tanulmány jellegû alakrajz, anatómiai rajzok és krokik, színelmélet, vagy formatan. ÓVODAPEDAGÓGUS Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az óvodapedagógus alapképzési szakon szerezhetõ szakképzettség óvodapedagógus, illetve nemzetiségi óvodapedagógus. A nemzetiségi óvodapedagógusi képzés esetében a válaszható nemzetiségi nyelv: horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, illetve a hallgatóknak lehetõségük van cigány-roma képzési irányultság választására is. Az alap és a nemzetiségi képzés esetén is olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel, attitûdökkel. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen nagyon érzékeny területen a gyermeknevelés ingoványos talaján tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelõsségük is óriási. A jelölteknek rendelkezniük kell gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, fejlett kommunikációs képesség- 20

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben 1. grár képzési terület 1. állatorvosi 2. erdőmérnöki biológia és kémia biológia, fizika, kémia, szakmai előkészítő tárgy. 2. ölcsészettudomány

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak 1. általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Kérdéseikkel Pálfalvi Judit ügyintézőhöz fordulhatnak. 1126 Budapest, Kiss János altb u. 40. telefon: 487-81-42 email: tovabbkepzes@tok.elte.

Kérdéseikkel Pálfalvi Judit ügyintézőhöz fordulhatnak. 1126 Budapest, Kiss János altb u. 40. telefon: 487-81-42 email: tovabbkepzes@tok.elte. Kedves Kollégánk! Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk. Eötvös Loránd Intézményünk jogelődje, a Budai Állami Tanító-képezde 1869-ben kezdte meg működését. Hosszú története során mindvégig

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből.

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. Bevezetés Kihívás: expanzió Felsőoktatási válaszok: tömegesedés, általánossá válás A felsőoktatás funkciói: tudományos

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás díja forint, mely több jelentkezést is magában foglalhat.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás díja forint, mely több jelentkezést is magában foglalhat. Kedves Kollégánk! Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk. Eötvös Loránd Intézményünk jogelődje, a Budai Állami Tanító-képezde 1869-ben kezdte meg működését. Hosszú története során mindvégig

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben