Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója"

Átírás

1 Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008

2 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ Kar Hallgatóiért Alapítvány Hálózat a Szabad Információért Alapítvány Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidõ Alapítvány Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány TiszapART Kulturális Televízió Hökkentõ A szegedi Hallgatók Lapja AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ KHT. Bába és Tsi. Nyomda A kiadványt szerkesztette és összeállította Alattyányi István és Forró Lajos A kiadvány elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönet illeti Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsát, az SZTE JGYPK Dékáni Hivatal vezetõjét, Dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettest, Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettest, Mihály Illésnét az SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály vezetõjét, Dr. T. Molnár Gizellát, az SZTE JGYPK Tanulmányi Bizottság elnökét, Pintér Klárát, az SZTE JGYPK Oktatási Bizottság elnökét, Nagy Zoltán Pétert, az SZTE JGYPK Hallgatói Centrum vezetõjét és Ament Balázst, az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat elnökét. SZTE JGYPK, 2008.

3 TARTALOM Dr. Galambos Gábor, az SZTE JGYPK dékánjának beköszöntõje... 4 Ament Balázs, az SZTE JGYPK HÖK elnökének beköszöntõje... 5 Általános információk és elérhetõségek az SZTE JGYPK-n... 6 Az SZTE JGYPK oktatási egységei... 8 Kollégiumok Az SZTE JGYPK-n meghirdetett szakok a 2008/09-es tanévre Fizetendõ költségtérítések az SZTE JGYPK-n Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat Iroda Hallgatói Szolgáltatások az SZTE JGYPK-n Hallgatói Támogatások Hallgatói Közösségi Terek SZTE JGYPK Kari Naptár 2007/2008. tanév Általános tanulmányi információk Tájékoztató elsõéves hallgatók számára Tájékoztató felsõbbéves hallgatók számára Információk az Egységes Tanulmányi Rendszerrõl Irányelvek a szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat elkészítéséhez és a kapcsolódó követelmények teljesítéséhez A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának egyes pontjaitól eltérõ, kizárólag a Zenemûvészeti Karra vonatkozó sajátos rendelkezések SZTE JGYPK kari rendelkezések A Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjérõl

4 Kedves Elsõéves Hallgatóink! A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar dékánjaként tisztelettel köszöntöm Önöket a 137. tanévét kezdõ karunkon. Reményeim szerint a most kezükben tartott kiadványunkból sok mindent megtudhatnak új iskolájukról, a tanulmányaikat, hallgatói életüket segítõ, befolyásoló és irányító szabályzatokról, az elektromos tanulmányi rendszerrõl (ETR), vagy éppen a kreditek megszerzésének talán nem is olyan bonyolult módjáról. Bár tól a törvény is kötelez bennünket a tájékoztató megjelentetésére, a karon mûködõ Hallgatói Önkormányzat már évek óta közzétett olyan kiadványokat, melyek az Önök tájékozódását, beilleszkedését segítették. Napjainkban a magyarországi felsõoktatás egész rendszere nagy átalakuláson és változáson megy keresztül, ami természetesen érinti karunkat is. A gyors változásokat nem mindig tudjuk követni nyomtatott formában, így szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a folyamatos naprakészségük érdekében figyeljék a kari és tanszéki honlapokat, e kiadvány segítségével szerezzenek mihamarabb jártasságot az ETR használatában, jelentkezzenek be az Információs Portálra, keressék fel személyesen Ament Balázst, a Hallgatói Önkormányzatunk elnökét és munkatársait, és a mindennapi ügyek intézéséhez kérjék a kari Hallgatói Centrum és annak vezetõje, Nagy Zoltán Péter segítségét. Forduljanak bizalommal tanszékvezetõikhez, tanáraikhoz, a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz és természetesen a kar vezetõihez. Az egyetem polgáraként tanuljanak eredményesen és érezzék második otthonuknak a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karunkat! Prof. dr. Galambos Gábor dékán SZTE JGYPK 4

5 Kedves Olvasó! Már tizenegy éve, hogy megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat bestsellere, a Kredit Kalauz. Nélkülözhetetlen azoknak, akik hallgatói jogviszonyban állnak a karral. A Kalauz elsõdleges feladata az elõzõ években a jogok és kötelességek, illetve a lehetõségek körén belüli eligazodás segítése. A cél nem változott most sem, csupán az a bizonyos kör, a lehetõségeké, mégpedig jelentõsen. A Fõiskolai Tanács szeptemberi kezdettel bevezette a kreditrendszert intézményünkben, így mi, tanárképzõs hallgatók voltunk az elsõk Szegeden, akiknek meg kellett ismerkedniük ezzel a mind gyakoribbá, elterjedtebbé váltó oktatási rendszerrel. A 2006/07-es tanév változást hozott a felsõoktatásba: az új kétszintû képzési rendszerrel a kar kötelessége tájékoztatni a frissen felvett hallgatókat az általános és nélkülözhetetlen információkról és jogszabályokról azért, hogy eligazodjanak az õket érintõ információk útvesztõjében. A Kredit Kalauz forgatásához sok sikert kívánunk! Ament Balázs elnök SZTE JGYPK HÖK 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETÕSÉGEK AZ SZTE JGYPK-N Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Dékáni Hivatal 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: Fax: Dékán Dr. Galambos Gábor tanszékvezetõ egyetemi tanár Telefon: Fax: Dékáni titkárság Molnár Pálné titkárnõ Telefon: Fax: Szécsi Zoltánné elõadó Telefon: Fax: Dékánhelyettesek Általános és oktatási dékánhelyettes Dr. Homor Géza fõiskolai docens Telefon: Fax: Titkárság Lõrinc Ildikó elõadó Telefon: Fax: Ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes Dr. Tóth Szergej tanszékvezetõ fõiskolai tanár Telefon: Fax: Hivatalvezetõ Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna Telefon: Fax: Humán erõforrások Márton Gáborné személyügyi elõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Hivatalsegéd Maróti Antalné 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: SZTE JGYPK Kari Tanács Tanácstagok Dr. Galambos Gábor Mihály Illésné Fakter Zsuzsa Gerencsérné Dr. Újvári Edit Dombiné Dr. Kemény Erzsébet Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária 6

7 Dr. Döbör Ágota Dr. Szatmári Zoltán Katona Zsolt Dr. Csillag András Jancsák Csaba Póttanácstagok Dr. Olasz Lajos Dr. Bácskai Mihály Dr. Marsi István Dr. Szalma Elemér Fáyné Dr. Dombi Alice Dr. Herbszt Mária Kovács Keve János Dr. Viskolcz Béla Alexa Szabolcs Angyalné Mayer Ágnes Hallgatói Tanácstagok Ament Balázs Berczeli Anett Csont András Kiss Áron Hallgatói Póttanácstagok Soós László Viktor Türk Balázs Gazdasági Iroda Angyalné Mayer Ágnes fõelõadó, tanácsos, irodavezetõ Telefon: Balogh Ildikó ügyintézõ Telefon: Gondnoki és Mûszaki Iroda Tõke Jenõ tanácsos Telefon: Telefon: / Külügyi Iroda Györke Zoltánné dr. fõelõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Tanulmányi Osztály Mihály Illésné osztályvezetõ, fõmunkatárs 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: ETR referens Rocskárné Hódi Margit 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Kommunikációs iroda Annus Gábor irodavezetõ Telefon: Belsõ mellék: Fax: Cseh Attila Telefon: , belsõ mellék: Fax: Fogyatékossággal élõ hallgatók és az intézményi mobilitás koordinátora Dr. Döbör Ágota fõiskolai docens 7

8 Telefon: (62) Levélcím: SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképzõ Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Hallgatói Centrum Nagy Zoltán Péter vezetõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Forró Lajos kommunikációs munkatárs, szerkesztõség irodavezetõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Alattyányi István kulturális szervezõ Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Az SZTE JGYPK oktatási egységei ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Benkõ Zsuzsanna fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Egészségpedagógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Lesznyák Márta Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségpszichológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Lippai László Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségszociológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Tarkó Klára Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Alkalmazott nyelvészeti tanszék Tanszékvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Alkalmazott társadalomismereti tanszék Tanszékvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár 8

9 Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Társadalomtudományi szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Rácz Lajos fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Modern Nyelvek és Kultúrák tanszék Tanszékvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Angol szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Francia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Bácskai Mihály fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Orosz szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Györke Zoltán fõiskolai tanár Telefon: (62) / Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti tanszékek Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Karancsi Zoltán fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Kémiai informatika tanszék Tanszékvezetõ: dr. Marsi István fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Homor Géza fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 9

10 Általános és Környezetfizikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Technika tanszék Tanszékvezetõ: Dr. Pitrik József fõiskolai tanár Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Informatika Alkalmazásai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Galambos Gábor egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. T. Molnár Gizella fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Intézeti szakcsoportok Andragógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. T. Kiss Tamás fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Könyvtár és Múzeumpedagógiai szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Viskolcz Noémi fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Kultúramediátor szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Gerencsérné Dr. Újvári Edit Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr Varga Imre Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca

11 Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Petróczi Erzsébet Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. MÛVÉSZETI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek Ének-zene tanszék Tanszékvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Rajz-mûvészettörténet tanszék Tanszékvezetõ: Aranyi Sándor fõiskolai docens Telefon: (62) Levélcím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. NEMZETISÉGI INTÉZET Intézetvezetõ: Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Német Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Forgácsné dr. Drahota Erzsébet fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Román Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Hoczopán Anna fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Szlovák Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Tanítóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Óvóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca

12 Magyar szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Galgóczi László egyetemi tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Matematika szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szalay István fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Tanszékvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Szalay István fõiskolai tanár Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Intézeti szakcsoportok Rekreáció szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Fritz Péter Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Sportági szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dorka Péter Telefon: 62) Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Sporttudományi és medicinális ismeretek szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. László Ferenc Telefon: 62/ jgytf.u-szeged.hu Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Testnevelési szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szatmári Zoltán Telefon: 62/ Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. SZAKKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Igazgató: Döbör András Telefon: (62) Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Bácsi János igazgató Telefon/Fax: (62) Szeged, Boldogasszony sgt

13 Az SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégiuma A kollégium vezetése: Borsi Istvánné igazgatónõ Farkasné Mester Katalin nevelõtanár Tóthné Márkus Katalin nevelõtanár Elérhetõség: SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium 6725 Szeged, Semmelweis utca 5. Telefon: (62) Telefon/fax: (62) A Kollégium megközelíthetõ: A vasútállomás felõl az 1-es villamossal, az autóbusz-pályaudvar felõl az 1- es villamossal vagy a 83-as busszal. Kollégiumi felvétel A kollégium telefonszámain munkaidõben bármikor lehet érdeklõdni az aktuális felvételi lehetõségekrõl. Ettõl függetlenül a felvételhez szükséges különféle igazolásokat mindenképp el kell juttatni a kollégium irodájára a felvételhez. Ezek alapján dönt a Kollégiumi Bizottság (KB) és a Kollégium vezetése a felvételrõl. KOLLÉGIUMOK Szállás A kollégium kirándulók, kirándulócsoportok elszállásolására nyújt lehetõséget elsõsorban az oktatási szünetekben. Minimális létszámot évközben is tudnak fogadni. Az aktuális lehetõségekrõl munkaidõben a kollégium telefonszámán lehet érdeklõdni. Legalább egy héttel az igénybevétel elõtt érdemes tájékozódni a szálláslehetõség után! Kollégiumi Bizottság tagjai A KB titkára, Sós László, valamint a KB tagja minden szintrõl egy szintfelelõs, és az egyéb felelõsök: technikai, kulturális, gazdasági és sportfelelõs. Hagyományos évenkénti rendezvények Beköltözés: szeptember Gólyaavató: október eleje Mikulás buli: december Farsangi buli: február Nyuszi buli: április Ballagás: május Egyéb rendezvények: különbözõ idõpontokban amatõr együtteseknek fellépés biztosítása. Valamint alkalmanként, amint indíték adódik rá, buli szervezése. Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiuma A kollégium vezetése: Varga Ágnes igazgatónõ szoba: fsz. 3. telefon: 62/ Tamás Borbála titkárnõ szoba: fsz. 2. telefon: 62/

14 Paku Istvánné fõraktáros Viskovits Réka koll. nevelõtanár szoba: fsz. 7. telefon: 62/ Általános információk: A Károlyi Mihály Kollégium az ország egyik legnagyobb kollégiuma, a Szegedi Tudományegyetem kezelésében mûködik. A kollégium egy tíz- és egy háromemeletes épület együttese. Valamennyi emelet telefonon közvetlenül is elérhetõ. Az épületben több kártyás és érmés telefonkészülék üzemel. Mindkét épületben 24 órás portaszolgálat mûködik. Nagy épület A tízemeletes nagy épületben emeletenként 25, mosdóval, beépített szekrénnyel, polcokkal ellátott háromágyas szoba van. A folyosókon nõi és férfi vizesblokkok (tusolók és WC-k), mosó- és szárítóhelyiség, valamint gáztûzhellyel és hûtõkkel felszerelt konyha található. Minden emeleten közösségi szoba, akvárium van TV-vel. A nagy épületben lift mûködik. Az alagsorban mosókonyha található 6 automata mosógéppel. Kis épület A kis épületben, a harmadik emeleten 21 négyágyas szoba szolgál a hallgatók nagy épülethez hasonló szintû elhelyezésére. Az alsóbb szinteken tanulószobák, társalgók, tárgyalók találhatók különbözõ befogadóképességgel. Ebben az épületben tíz-tizenegy ágyas szálláshelyek vannak berendezve az országjáró diákok és a levelezõ hallgatók évközi elhelyezésére. Szintén ebben az épületben helyezkednek el az ún. vendégszobák, melyek komfortfokozata magasabb, mint a hallgatói szobáké. Tizenkét vendégszoba külön hûtõkkel, tusolókkal és WC-kel várja a vendégeket. Helyfoglalás a 62/ os telefonszámon lehetséges. Egyéb információ Az épületegyüttes rendelkezik egy nagy, 400 fõ befogadására alkalmas teremmel, melyben egy 40 m 2 -es színpad is helyet kapott. Közvetlenül mellette egy közepes, 200 fõ befogadóképességû terem található. A kis épület földszintjén videóterem, könyvtár, az alagsorban konditermek mûködnek. A kollégiumban jól ellátott mini ABC, menza, fodrászüzlet és szolárium is található. Megközelítés A kollégium könnyen megközelíthetõ az 1-es villamossal (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 90-es (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 83-as és kék 2-es (Ruhagyár megálló) autóbuszokkal. Az oktatási épületekhez a kollégiumtól max. 15 perc alatt lehet eljutni. Kollégiumi férõhelyek A kollégiumi jelentkezéshez a jelentkezési lapot a 7-es irodában vagy a titkárságon lehet beszerezni, és ide is kell leadni. A laphoz adott esetben csatolni kell a következõ papírokat: válási okirat, munkanélküliségrõl szóló igazolás, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas igazolás, 18 évnél idõsebb testvér iskolalátogatási igazolása. Szeged 30 km-es körzetébõl, illetve Makóról és Hódmezõvásárhelyrõl nem fogadhatunk el jelentkezést. 14

15 AZ SZTE JGYPK-N MEGHIRDETETT SZAKOK A 2008/09-ES TANÉVRE ANDRAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az andragógia alapszakon végzettek a felnõttképzés szakemberei. Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy szakjának mûvelõdésszervezõ, humán szervezõ, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervezõ ismereteit kínálja. A szakképzett andragógusok tudása igen széles körû: neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel bírnak, emellett munkájuk végzéséhez ismerniük kell a felnõttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés, konfliktuskezelés módszereit. A hallgatóknak a szakma mûveléséhez több fontos készséggel is rendelkezniük kell; ilyenek a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttmûködés képessége vagy az empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás. A mûvelõdésszervezõ szakirányon végzettek elõtt kulturális és közösségszervezõ feladatok állnak. A kulturális intézményrendszer mûködésének ismeretében arra készülnek fel, hogy településeken, kistérségekben kulturális és közösségfejlesztõ projekteket tervezzenek meg, és megfelelõ tudással rendelkeznek ezek megszervezéséhez, 15 lebonyolításához is. Általánosságban azt is mondhatjuk, hogy a mûvelõdésszervezõk segítik a kulturális, mûvészi és tudományos értékek közvetítését, és ehhez teremtik meg a szükséges szervezeti hátteret. A felnõttképzési szervezõ szakirányon végzettek feladatai a felnõttoktatást fogják át. A szakirány munkájuk végzéséhez felruházza õket a felnõttoktatás módszerét, történetét, tendenciáit, intézményi és gazdasági hátterét érintõ ismeretekkel. A végzettek feladatai között gyakran szerepel a felnõttoktatási programok tervezése, azok akkreditációra történõ elõkészítése, szervezése, lebonyolítása és az eredmények értékelése, valamint a kész felnõttoktatási programok marketingjének irányítása. Emellett felkészülnek intézmények és települések felnõttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására. A munkavállalási tanácsadók andragógiai ismereteiket közgazdasági, munkaügyi tudással egészítik ki. Alapvetõ gazdasági tájékozottságuk mellett naprakészek a hazai és az uniós munkaerõpiac változási tendenciáit illetõen, ismerik a munkavállalás elméleti és gyakorlati kérdéseit. Mindezeket az ismereteket hatékonyan alkalmazzák tanácsadási munkájuk során. A szakirányon végzettek tudják, hogy maga a tanácsadás is tudomány, amelyet meg kell tanulni: ismerni kell elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rendszerét, helyszíneit és

16 fórumait, valamint egyéni és csoportos formáit, telekommunikációs eszköztárát. Ennek a tudásnak a birtokában a munkavállalási tanácsadó az egyéni igények kiszolgálásától kezdve akár komplex munkaerõ-piaci programok szervezésére is alkalmas. A személyügyi szervezõ szakirány ugyancsak közgazdasági alapismereteket nyújt hallgatóinak, amelyek a munkavállalókra vonatkozó szakmai tudással egészülnek ki. A végzettek az emberi erõforrás gazdálkodásban szereznek jártasságot. A személyügyi feladatok közé a toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerõ-tervezés tartozik: ezek ellátására készít fel a szakirány. ÉNEK-ZENE Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az ének-zene alapszakos szakemberek a magyar és kiterjesztve az egész európai térség zenei és más kulturális/mûvészeti intézményeiben tevékenykedve használják fel zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteiket, a kulturális/mûvészeti intézményrendszerrõl szerzett tudásukat. Hivatásuk gyakorlásához rendelkeznek a szükséges kimûvelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel. Az ének-zene alapszakos szakemberekre háruló feladatok rendszerint a zenei szervezés, szerkesztés területeit érintik, a munkavégzésre általában zenei együttesek, mûvelõdési intézmények, általánosságban ének- illetve zenekultúrával összefüggõ szervezetek keretein belül kerül sor. A végzettekre olyan konkrét feladatok várhatnak, mint ezen intézmények, szervezetek munkájának segítése, alsóbb fokú irányítása, részvétel csoportos zenei teljesítmények létrehozásában, szervezési tevékenység végzése a hangversenyéletben szakreferensként, tanácsadóként és szervezõként. A mûvészetközvetítõi hivatásnak megfelelõen a végzettek vállalják, hogy törekszenek zeneismeretük és zeneszeretetük hangszeren, énekkel, szóban és írásban történõ terjesztésére. A szakma mûveléséhez fontos személyes adottságok és készségek közül kiemelhetõ a megalapozott és kifejlesztett zenei hallás és zenei formálókészség, a kimûvelt ízlés, valamint a jó szervezõkészség. Az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltudatos magatartás szintén alapfeltétele a késõbbi hatékony munkavégzésnek. A képzés során nyújtott zenetörténeti, zeneelméleti és zeneirodalmi és persze gyakorlati ismeretanyag tekintetében a hallgatók három lehetséges szakirányon mélyíthetik el szakmai ismereteiket. A karvezetés szakirány hallgatói a mûelemzés, zeneelmélet, szolfézs, karvezetés, kórusirodalom, beszédgyakorlat, zongorakíséret, transzponálás-partitúraolvasás területein szereznek differenciált szakmai ismereteket. A népzene szakirányt választók olyan tárgyakat tanulnak, mint a népi hangszer, népzeneelmélet, nép- 16

17 rajz, népi kamarazene, népdalkör-vezetés, táncház, harmonizálási gyakorlat, néptáncelmélet, néptánc. Az egyházzene szakirányon tanulók a gregorián, liturgia-elmélet, orgona, kórusveztés, egyházzene gyakorlat, egyházzene történet, népének-korál, latin tárgyak szakterületein mélyítik el tudásukat. GERMANISZTIKA-NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft A germanisztika alapszak szakirányai német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika a korábbi képzési rendszer azonos nevû, hagyományos szakjainak felelnek meg. A hallgatók a képzés során német, holland, dán, norvég vagy svéd nyelvtudást szereznek. Nyelvtudásukat, valamint az érintett országok és népek kultúrájának átfogó ismeretét használják fel késõbbi munkájukban: a kutatásban, fordításban, tolmácsolásban, a kulturális kapcsolatok ápolásában. Kissé hivatalosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a végzettek inter- és multidiszciplináris kapcsolatok gyakorlati és elméleti mûvelésére készülnek fel. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a végzettek elhelyezkedésének legjellemzõbb területei a kulturális intézmények, önkormányzatok, tömegkommunikációs szervek. Sokan dolgoznak közülük az idegenforgalomban idegen nyelvû prospektusok szerkesztõjeként, külföldi partnerekkel való kapcsolattartóként, utazási ügynökségeknél, illetve utazási irodákban vagy a gazdasági életben, például vegyesvállalatoknál. A média és sajtó legtöbbször idegen nyelvi korrektorként, tolmácsként, fordítóként, idegen nyelvi sajtófigyelõként tart igényt munkájukra. Az alapszak Master szakkal kiegészítve nyelvtanári képesítést is nyújt. Mit ad a germanisztika alapszak a hallgatóknak? Általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai mûveltséget, magas szintû nyelvtudást a választott szakirányban, átfogó ismereteket a választott nyelvközösség történelmérõl és kultúrájáról, a választott nyelv irodalmáról, szerkezetérõl, valamint a nyelvhez kötõdõ kultúra- és médiatudományi ismereteket. Mindezek mellett a képzés olyan speciális gyakorlati tudással is felvértezi a hallgatókat, mint a fordítás, tolmácsolás, komparatisztika. A szakirányok közül a német és a német nemzetiségi szakirány a német nyelvre, kultúrára vonatkozó ismereteket nyújt. Ez a tudás egyrészt Magyarország geopolitikai helyzetének következtében, másrészt a kontinentális, mindenekelõtt a német hagyományokra épülõ magyar jogrend, parlamentáris-államigazgatási formák és a kulturális hagyományok stb. révén kiemelt gazdasági és kultúrpolitikai jelentõséggel bír, emellett a tudományos és kulturális életben is hangsúlyos szerepet kap. A német ráadásul a leggyakrabban beszélt idegen nyelv az Európai Unióban, a német nyelvû országok 17

18 pedig Magyarország legfontosabb üzleti és kulturális partnerei. A néderlandisztika szakirányon végzettek Hollandia és Flandria kultúrájáról és társadalmáról rendelkeznek átfogó és alapos ismeretekkel, emellett a holland nyelvet képesek szóban és írásban magas szinten használni. A képzés a nyelvi ismeretek mellett olyan szakterületekbõl áll, mint a németalföldi irodalom- és nyelvtudomány, valamint a kultúrtörténeti, országismereti vonatkozások. Ez utóbbi szakterület felöleli Hollandia és Belgium társadalmi és kulturális életének, intézményrendszereinek megismerését, a modern holland és belga társadalom aktuális problémáit, a modern holland-flamand kultúra alapvetõ sajátosságainak és azok irodalomban, mûvészetben való tükrözõdésének a tanulmányozását. A skandinavisztika szakirányos hallgatók a skandináv dán, norvég, illetve svéd nyelvek rendszerérõl, használatának irodalmi és mûvelt köznyelvi szabályairól, helyesejtési és -írási normáiról, fejlõdésének történetérõl, az e nyelveket beszélõ népek irodalmának alakulásáról, társadalmi, politikai és kulturális fejlõdésérõl, tudományos kutatásuk elméleti és módszertani alapjairól szereznek ismereteket. GYÓGYPEDAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 7+1 Költségtérítés (félév): Ft A gyógypedagógus szakemberek feladata a fogyatékos, sérült, akadályozott gyerekek, fiatalok és felnõttek képességfejlesztésében, funkciózavaraik korrekciójában, életviteli nehézségeik kezelésében, rehabilitációjukban való segítségnyújtás. Nevelési és oktatói, gyógypedagógiai fejlesztõmunkát végeznek a választott szakiránynak megfelelõ különbözõ fogyatékos, sérült csoportokban, részt vesznek társadalmi integrációjukban. Súlyosabb fogyatékosságok, sérülések esetén megszervezik a rászorulók további szakszerû ellátását. A fejlesztésük alatt álló személyek családjával együttmûködés kialakítására törekszenek. Ellátják a sérültek érdekképviseletét. A szakra jelentkezõk a szakirányon kívül specializációt is választanak. Ez lehet a közoktatási: ebben az esetben az általános iskola 1-6. osztályos sérült tanulóinak oktatását látják el, illetve ambuláns gondozást, fejlesztést végzõ közoktatási intézményekben speciális nevelési igényû gyerekek és felnõttek egyéni fejlesztését, rehabilitációját végzik a választott szakirányuknak megfelelõen. A végzettek gyógypedagógiai nevelésioktatási intézményekben, gyermekotthonokban helyezkedhetnek el. A másik válaszható specializáció a klinikai, mely a korai fejlesztési intézményekben, 18

19 bölcsõdékben, óvodákban, közoktatási intézményekben lassan fejlõdõ, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdõ gyerekek, tanulók egyéni, komplex fejlesztését jelenti. Elhelyezkedési lehetõséget a korai fejlesztési intézmények, közoktatási intézmények, gyógypedagógiai módszertani központok, a gyermekvédelem és az egészségügy kínál. A képzés során választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája. Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon a középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, felnõttek speciális nevelése, oktatása, fejlesztése folyik. A hallássérültek pedagógiája szakirányon végzettek a hallássérültek speciális óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatási-nevelési feladatokat, neurogén tanulási zavart mutató hallássérült gyerekek differenciált oktatását, hallássérült felnõttek rehabilitálását végzik. A látássérültek pedagógiája szakirányt választók látássérülésre specializálódott óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatási-nevelési feladatokat, fejlesztik a funkcionális látást. A logopédia szakirányt végzettek feladata a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerése, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladatok tervezése, ellátása a 0-18 éves korosztály körében. A pszichopedagógia szakirány arra készíti fel a hallgatókat, hogy biztosítsák a nehezen kezelhetõ, személyiség- és teljesítményzavarokkal küzdõ gyerekek, fiatalok, felnõttek oktatását, nevelését, gondozását, elõsegítsék társadalmi beilleszkedésüket. A szomatopedagógia szakirányon végzettek mozgáskorlátozott gyerekekkel és felnõttekkel foglalkoznak. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány hallgatói képzettségük birtokában az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek és felnõttek speciális nevelési fejlesztési feladatait látják el. KÉPI ÁBRÁZOLÁS Képzési szint: Alapképzés Munkarend.: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft A képi ábrázolás alapképzési szak elvégzése során a hallgatók festészet, képgrafika, díszítõ festõ, építészeti síküveg szakirányokon specializálhatják szaktudásukat. A képzés képi ábrázolás alapszakos festõ/grafikus szakképzettséggel bocsátja ki a végzetteket, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A szakmai ismeretek mellett a hallgatók egyfajta szemléletet is elsajátítanak a képzés során, amely biztos alapokat nyújt számukra a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és mûvészeti megnyilvánulásait is. A hivatás mûveléséhez elengedhetetlenek 19

20 az olyan személyes tulajdonságok, mint a vizuális ítéletalkotás, interpretáció képessége, a kreativitás, és a kiváló vizuális memória és fantázia. A szakmai feladatok a köznapi és mûvészeti vizuális látványok önálló vizsgálatának, elemzésének széles területét fedik le. A végzettek emellett alkalmasak a képalakítási technikák alkotó módon történõ felhasználására, a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm mûfajaiban és eljárásaiban az elemzési tapasztalatok, következtetések kreatív hasznosítására, munkájuk során ábrázolási szándékukkal harmonizáló anyageszköz-technológia megválasztására. A szakmai munka kiterjedhet szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tanfolyamok vezetésére is, vagy akár mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek mellett referensi feladatok ellátására. A képzés során oktatott tárgyak egy része általános alapozó ismeret, például a kommunikáció, a kulturális antropológia, jog, minõségbiztosítás, PR, környezetvédelem, mûvelõdéstörténet, filozófia területérõl. A szakmai alapismeretek körébe olyan tárgyak tartoznak, mint a rajzi alapképzés, kreatív-vizuális gyakorlatok, mûvészettörténet, mûelemzés, ábrázoló geometriai alapozás, vagy a vizuális nyelvi, eszközés anyagismereti alapozás. A technikai tudás tökéletesítésének érdekében a hallgatók olyan területekkel ismerkedhetnek meg, mint a rajzolás-festés, mintázás, tér- és tárgyábrázolás, funkcionális rajzi közvetítõ és elemzõ vázlatrajzok, szerkesztõ távlattan, tapasztalati távlattan, monge, axonometria mûszaki rajz, tanulmány jellegû alakrajz, anatómiai rajzok és krokik, színelmélet, vagy formatan. ÓVODAPEDAGÓGUS Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az óvodapedagógus alapképzési szakon szerezhetõ szakképzettség óvodapedagógus, illetve nemzetiségi óvodapedagógus. A nemzetiségi óvodapedagógusi képzés esetében a válaszható nemzetiségi nyelv: horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, illetve a hallgatóknak lehetõségük van cigány-roma képzési irányultság választására is. Az alap és a nemzetiségi képzés esetén is olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az eleméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel, attitûdökkel. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen nagyon érzékeny területen a gyermeknevelés ingoványos talaján tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelõsségük is óriási. A jelölteknek rendelkezniük kell gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, fejlett kommunikációs képesség- 20

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) jogász (osztatlan képzés) igazgatásszervező Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 REKTORI KÖSZÖNTÕ MIÉRT A KODOLÁNYI? SZOLGÁLTATÁSOK KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK FELVÉTELI FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 04 06 08 14 17

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

KEDVES OLVASÓNK! AKTUÁLIS PC GURU EGYETEMI KÉPZÉSEK, AHOL LEHETŐSÉG VAN NON-PROFIT SZEKTORRA SPECIALIZÁLÓDNI. Egyéb kiegészítők

KEDVES OLVASÓNK! AKTUÁLIS PC GURU EGYETEMI KÉPZÉSEK, AHOL LEHETŐSÉG VAN NON-PROFIT SZEKTORRA SPECIALIZÁLÓDNI. Egyéb kiegészítők PC GURU lik. A laptopok merevlemezei akár 120 GB adat tárolására is képesek lehetnek, de ezek a meghajtók már nagyon sokba kerülnek, legtöbb esetben csak 60 GB-os vagy 80 GB-os merevlemezt használnak.

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ 2015 REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ TARTALOM 2 / TARTALOM 3 / KÖSZÖNTŐ 4 / A TF RÖVID TÖRTÉNETE

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben