Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév"

Átírás

1 Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009

2 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ Kar Hallgatóiért Alapítvány Hálózat a Szabad Információért Alapítvány Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidõ Alapítvány Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány TiszapART Kulturális Televízió Hökkentõ A szegedi Hallgatók Lapja TÛ Fõiskolai Magazin Szerkesztette Csehó Orsolya és Ament Balázs A kiadvány elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönet illeti Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsát, az SZTE JGYPK Dékáni Hivatal vezetõjét, Dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettest, Mihály Illésnét az SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály vezetõjét, dr. Csallner András Eriket az SZTE JGYPK Tanulmányi Bizottság vezetõjét, dr. Marsi Istvánt az SZTE JGYPK Oktatási Bizottság vezetõjét, Nagy Zoltán Pétert az SZTE JGYPK Hallgatói Centrum vezetõjét. SZTE JGYPK, 2009.

3 TARTALOM Dr. Galambos Gábor, az SZTE JGYPK dékánjának köszöntõje... 4 Ament Balázs, az SZTE JGYPK HÖK elnökének köszöntõje... 5 Általános információk és elérhetõségek az SZTE JGYPK-n... 6 Az SZTE JGYPK oktatási egységei... 8 Kollégiumok Az SZTE JGYPK-n meghirdetett szakok a 2009/10-es tanévre Fizetendõ költségtérítések az SZTE JGYPK-n Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata Az SZTE JGYPK Hallgatói Centrum Hallgatói Szolgáltatások az SZTE JGYPK-n Hallgatói Támogatások Hallgatói Közösségi Terek SZTE JGYPK Kari Naptár 2009/2010. tanév Általános tanulmányi információk Tájékoztató az elsõéves hallgatók számára Tájékoztató a felsõbbéves hallgatók számára SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály Információk az Egységes Tanulmányi Rendszerrõl Információk a MODULO-ról Irányelvek a szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat elkészítéséhez és a kapcsolódó követelmények teljesítéséhez A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Tanulmányi Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjérõl

4 Kedves Elsõéves Hallgatóink! A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar dékánjaként tisztelettel köszöntöm Önöket a 136. tanévét kezdõ karunkon. Reményeim szerint, a most kezükben tartott kiadványunkból sok mindent megtudhatnak új iskolájukról, a tanulmányaikat, hallgatói életüket segítõ, befolyásoló és irányító szabályzatokról, az elektromos tanulmányi rendszerrõl (ETR), vagy éppen a kreditek megszerzésének talán nem is olyan bonyolult módjáról. Bár 2006-tól a törvény is kötelez bennünket a tájékoztató megjelentetésére, a karon mûködõ Hallgatói Önkormányzat már évek óta közzétett olyan kiadványokat, melyek az Önök tájékozódását, beilleszkedését segítette. Az utóbbi években a magyarországi felsõoktatás egész rendszere nagy átalakuláson és változáson ment keresztül, ami természetesen érintette karunkat is. A változások üteme bár csökkent, nem áll meg, ezért arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a folyamatos naprakészségük érdekében e kiadvány segítségével szerezzenek mihamarabb jártasságot az ETR használatában, jelentkezzenek be az Információs Portálra, figyeljék a kari és tanszéki honlapokat, keressék fel személyesen Ament Balázst, a Hallgatói Önkormányzatunk elnökét és munkatársait, és a mindennapi ügyek intézéséhez kérjék a kari Hallgatói Centrum és annak vezetõje, Nagy Zoltán Péter segítségét. Forduljanak bizalommal tanszékvezetõikhez, tanáraikhoz, a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz és természetesen kar vezetõihez. Az egyetem polgáraként tanuljanak eredményesen és érezzék második otthonuknak a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karunkat! Prof. dr. Galambos Gábor dékán SZTE JGYPK 4

5 Kedves Olvasó! Már tizenkét éve, hogy megjelenik a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat bestsellere, a Kredit Kalauz. Nélkülözhetetlen azoknak, akik hallgatói jogviszonyban állnak a Karral. A Kalauz elsõdleges feladata az elõzõ években a jogok és kötelességek, illetve a lehetõségek körén belüli eligazodás segítése volt. A cél nem változott most sem, csupán az a bizonyos kör, a lehetõségeké, mégpedig jelentõsen. A Fõiskolai Tanács szeptemberi kezdettel bevezette a kreditrendszert intézményünkben, így mi, tanárképzõs hallgatók voltunk az elsõk Szegeden, akiknek meg kellett ismerkedniük ezzel a mind gyakoribbá, elterjedtebbé vált oktatási rendszerrel. A 2006/07-es tanév új változást hozott a felsõoktatásba: az új kétszintû képzési rendszerrel a kar kötelessége tájékozatni a kar frissen felvett hallgatóit a kar általános és nélkülözhetetlen információiról és az õket érintõ jogszabályokról azért, hogy eligazodjanak az õket érintõ információk útvesztõjében. A Kredit Kalauz forgatásához sok sikert kívánunk! Ament Balázs elnök SZTE JGYPK HÖK 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETÕSÉGEK AZ SZTE JGYPK-N Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Dékáni Hivatal 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: Fax: Dékán Dr. Galambos Gábor tanszékvezetõ egyetemi tanár Telefon: Fax: Dékáni titkárság Molnár Pálné titkárnõ Telefon: Fax: Dékánhelyettesek Általános és oktatási dékánhelyettes Dr. Homor Géza fõiskolai docens Telefon: Fax: Titkárság Lõrinc Ildikó elõadó Telefon: Fax: Ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes Dr. Tóth Szergej tanszékvezetõ fõiskolai tanár Telefon: Fax: Titkárság Szécsi Zoltánné elõadó Telefon: Fax: Hivatalvezetõ Szolgáné Dr. Rózsa Zsuzsanna Telefon: Fax: Humán erõforrások Márton Gáborné személyügyi elõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Hivatalsegéd Maróti Antalné 6

7 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: SZTE JGYPK Kari Tanács Tanácstagok Dr. Galambos Gábor Jancsák Csaba Dr. Csillag András Katona Zsolt Dr. Szatmári Zoltán Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária Döbör Ágota Dombiné dr. Kemény Erzsébet Gerencsérné dr. Újvári Edit Szakter Zsuzsa Mihály Illésné Póttanácstagok Dr. Bácskai Mihály Dr. Olasz Lajos Dr. Marsi István Dr. Szalma Elemér Fáyné dr. Dombi Alice Dr. Herbszt Mária Kovács Keve János Dr. Viskolcz Noémi Alexa Szabolcs Angyalné Mayer Ágnes Hallgatói Tanácstagok Ament Balázs Berczeli Anett Csont András Kiss Áron Hallgatói Póttanácstagok Soós László Viktor Szûcs Dóra Gazdasági Iroda Angyalné Mayer Ágnes fõelõadó, tanácsos, irodavezetõ Telefon: Balogh Ildikó ügyintézõ Telefon: Gondnoki és Mûszaki Iroda Tõke Jenõ irodavezetõ Telefon: Telefon: / Külügyi Iroda Györke Zoltánné dr. fõelõadó 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Fax: Tanulmányi Osztály Mihály Illésné osztályvezetõ, fõmunkatárs 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: ETR referens Rocskárné Hódi Margit 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Telefon: Kulturális és rendezvényiroda Cseh Attila irodavezetõ Telefon: , Fax:

8 Fogyatékossággal élõ hallgatók és az intézményi mobilitás koordinátora Dr. Döbör Ágota fõiskolai docens Telefon: SZTE JGYPK Pszichológia Tanszék, 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Kommunikációs iroda Annus Gábor irodavezetõ Telefon: Belsõ mellék: Fax: Hallgatói Centrum Nagy Zoltán Péter Hallgatói Centrum-vezetõ Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Alattyányi István Kulturális szervezõ Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Hallgatói Médiacentrum Forró Lajos Hallgatói Médiacentrum-vezetõ Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Az SZTE JGYPK oktatási egységei ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Benkõ Zsuzsanna fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Egészségpedagógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Lesznyák Márta fõiskolai adjunktus Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségpszichológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Lippai László fõiskolai adjunktus Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egészségszociológia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Tarkó Klára fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ALKALMAZOTT HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon:

9 Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Alkalmazott nyelvészeti tanszék Tanszékvezetõ: Dr. Tóth Szergej fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Alkalmazott társadalomismereti tanszék Tanszékvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Társadalomtudományi szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Gombos József fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Rácz Lajos fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Modern Nyelvek és Kultúrák tanszék Tanszékvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Angol szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szabó Klára fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Francia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Bácskai Mihály fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Orosz szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Györke Zoltán fõiskolai tanár Telefon: / Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti tanszékek Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Karancsi Zoltán fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Kémiai informatika tanszék Tanszékvezetõ: dr. Marsi István fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 9

10 Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Homor Géza fõiskolai docens, általános és oktatási dékánhelyettes Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Általános és Környezetfizikai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Nánai László egyetemi tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Technika tanszék Tanszékvezetõ: Kesztyûsné dr. Dobos Katalin fõiskolai docens Telefon: , Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Informatika Alkalmazásai Tanszék Tanszékvezetõ: dr. Galambos Gábor egyetemi tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET Intézetvezetõ: Dr. T. Molnár Gizella fõiskolai tanár Telefon: /14 Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Intézeti szakcsoportok Andragógia szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. T. Kiss Tamás fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Könyvtár és Múzeumpedagógiai szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Viskolcz Noémi fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Kultúramediátor szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Gerencsérné Dr. Újvári Edit fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Intézeti szakcsoportok Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr Varga Imre fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca

11 Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Petróczi Erzsébet fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. MÛVÉSZETI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek Ének-zene tanszék Tanszékvezetõ: dr. Maczelka Noémi fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Rajz-mûvészettörténet tanszék Tanszékvezetõ: Aranyi Sándor fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. NEMZETISÉGI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Német Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Forgácsné dr. Drahota Erzsébet fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Román Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Galambos Gábor egyetemi tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Szlovák Nemzetiségi tanszék Tanszékvezetõ: dr. Maruzsné dr. Sebó Katalin fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Intézeti tanszékek és szakcsoportok Tanítóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Herbszt Mária fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Óvóképzõ szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. Magyar szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Galgóczi László egyetemi tanár Telefon:

12 Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Matematika szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szalay István fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Tanszékvezetõ: Fáyné dr. Dombi Alice fõiskolai tanár Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetvezetõ: dr. Szatmári Zoltán fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Intézeti szakcsoportok Rekreáció szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dr. Fritz Péter Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Sportági szakcsoport Szakcsoportvezetõ: Dorka Péter fõiskolai adjunktus Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Sporttudományi és medicinális ismeretek szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. László Ferenc egyetemi tanár Telefon: jgytf.u-szeged.hu Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Testnevelési szakcsoport Szakcsoportvezetõ: dr. Szatmári Zoltán fõiskolai docens Telefon: Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. SZAKKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Igazgató: Döbör András adjunktus Telefon: , Levélcím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Gyakorlóiskolai igazgató: Bácsi János igazgató Telefon/Fax: Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt Szeged, Pf

13 Az SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégiuma A kollégium vezetése: Borsi Istvánné igazgatónõ Farkasné Mester Katalin nevelõtanár Tóthné Márkus Katalin nevelõtanár Elérhetõség SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium 6725 Szeged, Semmelweis utca 5. Telefon: Telefon/fax: A Kollégium megközelíthetõ: A vasútállomás felõl az 1-es villamossal, az autóbusz-pályaudvar felõl az 1-es villamossal vagy a 83-as busszal. Kollégiumi felvétel A kollégium telefonszámain munkaidõben bármikor lehet érdeklõdni az aktuális felvételi lehetõségekrõl. Ettõl függetlenül a felvételhez szükséges különféle igazolásokat mindenképp el kell juttatni a kollégium irodájára a felvételhez. Ezek alapján dönt a Kollégiumi Bizottság (KB) és a Kollégium vezetése a felvételrõl. Szállás A kollégium kirándulók, kirándulócsoportok elszállásolására nyújt lehetõséget elsõsorban az oktatási szünetekben. Minimális létszámot évközben is tudnak fogadni. Az aktuális lehetõségekrõl munkaidõben a kollégium telefonszámán lehet érdeklõdni. Legalább egy héttel az igénybevétel elõtt érdemes tájéko- KOLLÉGIUMOK zódni a szálláslehetõség után! Kollégiumi Bizottság tagjai A KB titkára, Sós László Viktor, valamint a KB tagja minden szintrõl egy szintfelelõs, és az egyéb felelõsök: technikai, kulturális, gazdasági és sportfelelõs. Hagyományos évenkénti rendezvények Beköltözés: szeptember Gólyaavató: október eleje Mikulás buli: december Farsangi buli: február Nyuszi buli: április Ballagás: május Egyéb rendezvények: különbözõ idõpontokban amatõr együtteseknek fellépés biztosítása. Valamint alkalmanként, amint indíték adódik rá, buli szervezése. 13 Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiuma A kollégium vezetése: Varga Ágnes igazgatónõ szoba: fsz. 3. telefon: Tamás Borbála titkárnõ szoba: fsz. 2. telefon: Paku Istvánné fõraktáros Viskovits Réka koll. nevelõtanár szoba: fsz. 7. telefon: Általános információk: A Károlyi Mihály Kollégium az ország egyik legnagyobb kollégiuma, a Szegedi Tudományegyetem kezelésében mûködik. A kollégium egy tíz- és egy háromemeletes épület együttese. Valamennyi

14 emelet telefonon közvetlenül is elérhetõ. Az épületben több kártyás és érmés telefonkészülék üzemel. Mindkét épületben 24 órás portaszolgálat mûködik. Nagy épület A tízemeletes nagy épületben emeletenként 25, mosdóval, beépített szekrénnyel, polcokkal ellátott háromágyas szoba van. A folyosókon nõi és férfi vizesblokkok (tusolók és WC-k), mosó- és szárítóhelyiség, valamint gáztûzhellyel és hûtõkkel felszerelt konyha található. Minden emeleten közösségi szoba, akvárium van TVvel. A nagy épületben lift mûködik. Az alagsorban mosókonyha található 6 automata mosógéppel. Kis épület A kis épületben, a harmadik emeleten 21 négyágyas szoba szolgál a hallgatók nagy épülethez hasonló szintû elhelyezésére. Az alsóbb szinteken tanulószobák, társalgók, tárgyalók találhatók különbözõ befogadóképességgel. Ebben az épületben tíz-tizenegy ágyas szálláshelyek vannak berendezve az országjáró diákok és a levelezõ hallgatók évközi elhelyezésére. Szintén ebben az épületben helyezkednek el az ún. vendégszobák, melyek komfortfokozata magasabb, mint a hallgatói szobáké. Tizenkét vendégszoba külön hûtõkkel, tusolókkal és WC-kel várja a vendégeket. Helyfoglalás a os telefonszámon lehetséges. Egyéb információ Az épületegyüttes rendelkezik egy nagy, 400 fõ befogadására alkalmas teremmel, melyben egy 40 m 2 -es színpad is helyet kapott. Közvetlenül mellette egy közepes, 200 fõ befogadóképességû terem található. A kis épület földszintjén videóterem, könyvtár, az alagsorban konditermek mûködnek. A kollégiumban jól ellátott mini ABC, menza, fodrászüzlet és szolárium is található. Megközelítés A kollégium könnyen megközelíthetõ az 1-es villamossal (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 90-es (Vásárhelyi Pál utcai megálló), a 83-as és kék 2-es (Ruhagyár megálló) autóbuszokkal. Az oktatási épületekhez a kollégiumtól max. 15 perc alatt lehet eljutni. Kollégiumi férõhelyek A kollégiumi jelentkezéshez a jelentkezési lapot a 7-es irodában vagy a titkárságon lehet beszerezni, és ide is kell leadni. A laphoz adott esetben csatolni kell a következõ papírokat: válási okirat, munkanélküliségrõl szóló igazolás, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas igazolás, 18 évnél idõsebb testvér iskolalátogatási igazolása. Szeged 30 km-es körzetébõl, illetve Makóról és Hódmezõvásárhelyrõl nem fogadhatunk el jelentkezést. 14

15 AZ SZTE JGYPK-N MEGHIRDETETT SZAKOK A 2009/10-ES TANÉVRE ANDRAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott/költségtérítéses Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): Ft Az andragógia alapszakon végzettek a felnõttképzés szakemberei. Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy szakjának mûvelõdésszervezõ, humán szervezõ, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervezõ ismereteit kínálja. A szakképzett andragógusok tudása igen széles körû: neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel bírnak, emellett munkájuk végzéséhez ismerniük kell a felnõttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés, konfliktuskezelés módszereit. A hallgatóknak a szakma mûveléséhez több fontos készséggel is rendelkezniük kell; ilyenek a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttmûködés képessége vagy az empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás. A mûvelõdésszervezõ szakirányon végzettek elõtt kulturális és közösségszervezõ feladatok állnak. A kulturális intézményrendszer mûködésének ismeretében arra készülnek fel, hogy településeken, kistérségekben kulturális és közösségfejlesztõ projekteket tervezzenek meg, megfelelõ tudással rendelkeznek ezek megszervezéséhez, lebonyolításához is. Általánosságban azt is mondhatjuk, 15 hogy a mûvelõdésszervezõk segítik a kulturális, mûvészi és tudományos értékek közvetítését, és ehhez teremtik meg a szükséges szervezeti hátteret. A felnõttképzési szervezõ szakirányon végzettek feladatai a felnõttoktatást fogják át. A szakirány munkájuk végzéséhez felruházza õket a felnõttoktatás módszerét, történetét, tendenciáit, intézményi és gazdasági hátterét érintõ ismeretekkel. A végzettek feladatai között gyakran szerepel a felnõttoktatási programok tervezése, azok akkreditációra történõ elõkészítése, szervezése, lebonyolítása és az eredmények értékelése, valamint a kész felnõttoktatási programok marketingjének irányítása. Emellett felkészülnek intézmények és települések felnõttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására. A munkavállalási tanácsadók andragógiai ismereteiket közgazdasági, munkaügyi tudással egészítik ki. Alapvetõ gazdasági tájékozottságuk mellett naprakészek a hazai és az uniós munkaerõpiac változási tendenciáit illetõen, ismerik a munkavállalás elméleti és gyakorlati kérdéseit. Mindezeket az ismereteket hatékonyan alkalmazzák tanácsadási munkájuk során. A szakirányon végzettek tudják, hogy maga a tanácsadás is tudomány, amelyet meg kell tanulni: ismerni kell elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rendszerét, helyszíneit és fórumait, valamint egyéni és csoportos formáit, telekommunikációs eszköztárát. Ennek a tudásnak a birtokában a munkavállalási tanácsadó az

16 egyéni igények kiszolgálásától kezdve akár komplex munkaerõ-piaci programok szervezésére is alkalmas. A személyügyi szervezõ szakirány ugyancsak közgazdasági alapismereteket nyújt hallgatóinak, amelyek a munkavállalókra vonatkozó szakmai tudással egészülnek ki. A végzettek az emberi erõforrás gazdálkodásban szereznek jártasságot. A személyügyi feladatok közé a toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerõtervezés tartozik: ezek ellátására készít fel a szakirány. ÉNEK-ZENE Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): támogatott Az ének-zene alapszakos szakemberek a magyar és kiterjesztve az egész európai térség zenei és más kulturális/mûvészeti intézményeiben tevékenykedve használják fel zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteiket, a kulturális/mûvészeti intézményrendszerrõl szerzett tudásukat. Hivatásuk gyakorlásához rendelkeznek a szükséges kimûvelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel. Az ének-zene alapszakos szakemberekre háruló feladatok rendszerint a zenei szervezés, szerkesztés területeit érintik, a munkavégzésre általában zenei együttesek, mûvelõdési intézmények, általánosságban ének-, illetve zenekultúrával összefüggõ szervezetek keretein belül kerül sor. A végzettekre olyan konkrét feladatok várhatnak, mint ezen intézmények, szervezetek munkájának segítése, alsóbb fokú irányítása, részvétel csoportos zenei teljesítmények létrehozásában, szervezési tevékenység végzése a hangversenyéletben szakreferensként, tanácsadóként és szervezõként. A mûvészetközvetítõi hivatásnak megfelelõen a végzettek vállalják, hogy törekszenek zeneismeretük és zeneszeretetük hangszeren, énekkel, szóban és írásban történõ terjesztésére. A szakma mûveléséhez fontos személyes adottságok és készségek közül kiemelhetõ a megalapozott és kifejlesztett zenei hallás és zenei formálókészség, a kimûvelt ízlés, valamint a jó szervezõkészség. Az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltudatos magatartás szintén alapfeltétele a késõbbi hatékony munkavégzésnek. A képzés során nyújtott zenetörténeti, zeneelméleti és zeneirodalmi és persze gyakorlati ismeretanyag tekintetében a hallgatók három lehetséges szakirányon mélyíthetik el szakmai ismereteiket. A karvezetés szakirány hallgatói a mûelemzés, zeneelmélet, szolfézs, karvezetés, kórusirodalom, beszédgyakorlat, zongorakíséret, transzponálás-partitúraolvasás területein szereznek differenciált szakmai ismereteket. A népzene szakirányt választók olyan tárgyakat tanulnak, mint a népi hangszer, népzeneelmélet, néprajz, népi kamarazene, népdalkör-vezetés, táncház, harmonizálási gyakorlat, néptáncelmélet, néptánc. Az egyházzene szakirányon tanulók a gregorián, liturgiaelmélet, orgona, kórusveztés, egyházzene gyakorlat, egyházzene történet, népének-korál, latin tárgyak szakterületein mélyítik el tudásukat. 16

17 GERMANISZTIKA-NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): támogatott A germanisztika alapszak szakirányai német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika a korábbi képzési rendszer azonos nevû, hagyományos szakjainak felelnek meg. A hallgatók a képzés során német, holland, dán, norvég vagy svéd nyelvtudást szereznek. Nyelvtudásukat, valamint az érintett országok és népek kultúrájának átfogó ismeretét használják fel késõbbi munkájukban: a kutatásban, fordításban, tolmácsolásban, a kulturális kapcsolatok ápolásában. Kissé hivatalosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a végzettek inter- és multidiszciplináris kapcsolatok gyakorlati és elméleti mûvelésére készülnek fel. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a végzettek elhelyezkedésének legjellemzõbb területei a kulturális intézmények, önkormányzatok, tömegkommunikációs szervek. Sokan dolgoznak közülük az idegenforgalomban idegen nyelvû prospektusok szerkesztõjeként, külföldi partnerekkel való kapcsolattartóként, utazási ügynökségeknél, illetve utazási irodákban vagy a gazdasági életben, például vegyesvállalatoknál. A média és sajtó legtöbbször idegen nyelvi korrektorként, tolmácsként, fordítóként, idegen nyelvi sajtófigyelõként tart igényt munkájukra. Az alapszak Master szakkal kiegészítve nyelvtanári képesítést is nyújt. Mit ad a germanisztika alapszak a hallgatóknak? Általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai mûveltséget, magas szintû nyelvtudást a választott szakirányban, átfogó ismereteket a választott nyelvközösség történelmérõl és kultúrájáról, a választott nyelv irodalmáról, szerkezetérõl, valamint a nyelvhez kötõdõ kultúra- és médiatudományi ismereteket. Mindezek mellett a képzés olyan speciális gyakorlati tudással is felvértezi a hallgatókat, mint a fordítás, tolmácsolás, komparatisztika. A szakirányok közül a német és a német nemzetiségi szakirány a német nyelvre, kultúrára vonatkozó ismereteket nyújt. Ez a tudás egyrészt Magyarország geopolitikai helyzetének következtében, másrészt a kontinentális, mindenekelõtt a német hagyományokra épülõ magyar jogrend, parlamentáris-államigazgatási formák és a kulturális hagyományok stb. révén kiemelt gazdasági és kultúrpolitikai jelentõséggel bír, emellett a tudományos és kulturális életben is hangsúlyos szerepet kap. A német ráadásul a leggyakrabban beszélt idegen nyelv az Európai Unióban, a német nyelvû országok pedig Magyarország legfontosabb üzleti és kulturális partnerei. A néderlandisztika szakirányon végzettek Hollandia és Flandria kultúrájáról és társadalmáról rendelkeznek átfogó és alapos ismeretekkel, emellett a holland nyelvet képesek szóban és írásban magas szinten használni. A képzés a nyelvi ismeretek mellett olyan szakterületekbõl áll, mint a németalföldi irodalom- és nyelvtudomány, valamint a kultúrtörténeti, országismereti vonatkozások. Ez utóbbi szakterület felöleli 17

18 Hollandia és Belgium társadalmi és kulturális életének, intézményrendszereinek megismerését, a modern holland és belga társadalom aktuális problémáit, a modern holland-flamand kultúra alapvetõ sajátosságainak és azok irodalomban, mûvészetben való tükrözõdésének a tanulmányozását. A skandinavisztika szakirányos hallgatók a skandináv dán, norvég, illetve svéd nyelvek rendszerérõl, használatának irodalmi és mûvelt köznyelvi szabályairól, helyesejtési és írási normáiról, fejlõdésének történetérõl, az e nyelveket beszélõ népek irodalmának alakulásáról, társadalmi, politikai és kulturális fejlõdésérõl, tudományos kutatásuk elméleti és módszertani alapjairól szereznek ismereteket. GYÓGYPEDAGÓGIA Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott Képzési idõ (félév): 7+1 Költségtérítés (félév): támogatott A gyógypedagógus szakemberek feladata a fogyatékos, sérült, akadályozott gyerekek fiatalok és felnõttek képességfejlesztésében, funkciózavaraik korrekciójában, életviteli nehézségeik kezelésében, rehabilitációjukban való segítségnyújtás. Nevelési és oktatói, gyógypedagógiai fejlesztõmunkát végeznek a választott szakiránynak megfelelõ különbözõ fogyatékos, sérült csoportokban, részt vesznek társadalmi integrációjukban. Súlyosabb fogyatékosságok, sérülések esetén megszervezik a rászorulók további szakszerû ellátását. A fejlesztésük alatt álló személyek családjával együttmûködés kialakítására törekszenek. Ellátják a sérültek érdekképviseletét. A szakra jelentkezõk a szakirányon kívül specializációt is választanak. Ez lehet közoktatási: ebben az esetben az általános iskola 1-6. osztályos sérült tanulóinak oktatását látják el, illetve ambuláns gondozást, fejlesztést végzõ közoktatási intézményekben speciális nevelési igényû gyerekek és felnõttek egyéni fejlesztését, rehabilitációját végzik a választott szakirányuknak megfelelõen. A végzettek gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, gyermekotthonokban helyezkedhetnek el. A másik válaszható specializáció a klinikai, mely a korai fejlesztési intézményekben, bölcsõdékben, óvodákban, közoktatási intézményekben lassan fejlõdõ, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdõ gyerekek, tanulók egyéni, komplex fejlesztését jelenti. Elhelyezkedési lehetõséget a korai fejlesztési intézmények, közoktatási intézmények, gyógypedagógiai módszertani központok, a gyermekvédelem és az egészségügy kínál. A képzés során választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája. Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon a középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, felnõttek speciális nevelése, oktatása, fejlesztése folyik. 18

19 A hallássérültek pedagógiája szakirányon végzettek a hallássérültek speciális óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatásinevelési feladatokat, neurogén tanulási zavart mutató hallássérült gyerekek differenciált oktatását, hallássérült felnõttek rehabilitálását végzik. A látássérültek pedagógiája szakirányt választók látássérülésre specializálódott óvodáiban, iskoláiban látnak el oktatási-nevelési feladatokat, fejlesztik a funkcionális látást. A logopédia szakirányt végzettek feladata a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerése, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladatok tervezése, ellátása a 0-18 éves korosztály körében. A pszichopedagógia szakirány arra készíti fel a hallgatókat, hogy biztosítsák a nehezen kezelhetõ, személyiség- és teljesítményzavarokkal küzdõ gyerekek, fiatalok, felnõttek oktatását, nevelését, gondozását, elõsegítsék társadalmi beilleszkedésüket. A szomatopedagógia szakirányon végzettek mozgáskorlátozott gyerekekkel és felnõttekkel foglalkoznak. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány hallgatói képzettségük birtokában az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek és felnõttek speciális nevelési fejlesztési feladatait látják el. KÉPI ÁBRÁZOLÁS Képzési szint: Alapképzés Munkarend.: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): támogatott A képi ábrázolás alapképzési szak elvégzése során a hallgatók festészet, képgrafika, díszítõ festõ, építészeti síküveg szakirányokon specializálhatják szaktudásukat. A képzés képi ábrázolás alapszakos festõ/grafikus szakképzettséggel bocsátja ki a végzetteket, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A szakmai ismeretek mellett a hallgatók egyfajta szemléletet is elsajátítanak a képzés során, amely biztos alapokat nyújt számukra a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és mûvészeti megnyilvánulásait is. A hivatás mûveléséhez elengedhetetlenek az olyan személyes tulajdonságok, mint a vizuális ítéletalkotás, interpretáció képessége, a kreativitás, és a kiváló vizuális memória és fantázia. A szakmai feladatok a köznapi és mûvészeti vizuális látványok önálló vizsgálatának, elemzésének széles területét fedik le. A végzettek emellett alkalmasak a képalakítási technikák alkotó módon történõ felhasználására, a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm mûfajaiban és eljárásaiban az elemzési tapasztalatok, következtetések kreatív hasznosítására, munkájuk során ábrázolási szándékukkal harmonizáló anyag-eszköz-technológia megválasztására. A szakmai munka kiterjedhet szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tanfolyamok vezetésére is, vagy akár mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek mellett referensi feladatok ellátására. A képzés során oktatott tárgyak egy része általános alapozó ismeret, például a kommunikáció, a kulturális antropoló- 19

20 gia, jog, minõségbiztosítás, PR, környezetvédelem, mûvelõdéstörténet, filozófia területérõl. A szakmai alapismeretek körébe olyan tárgyak tartoznak, mint a rajzi alapképzés, kreatív-vizuális gyakorlatok, mûvészettörténet, mûelemzés, ábrázoló geometriai alapozás vagy a vizuális nyelvi, eszköz- és anyagismereti alapozás. A technikai tudás tökéletesítésének érdekében a hallgatók olyan területekkel ismerkedhetnek meg, mint a rajzolásfestés, mintázás, tér- és tárgyábrázolás, funkcionális rajzi közvetítõ és elemzõ vázlatrajzok, szerkesztõ távlattan, tapasztalati távlattan, monge, axonometria mûszaki rajz, tanulmány jellegû alakrajz, anatómiai rajzok és krokik, színelmélet vagy formatan. ÓVODAPEDAGÓGUS Képzési szint: Alapképzés Munkarend: Nappali Finanszírozási forma: Államilag támogatott Képzési idõ (félév): 6 Költségtérítés (félév): támogatott Az óvodapedagógus alapképzési szakon szerezhetõ szakképzettség óvodapedagógus, illetve nemzetiségi óvodapedagógus. A nemzetiségi óvodapedagógusi képzés esetében a válaszható nemzetiségi nyelv: horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, illetve a hallgatóknak lehetõségük van cigány-roma képzési irányultság választására is. Az alap és a nemzetiségi képzés esetén is olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik az elméleti és gyakorlati képzés során elsajátítható ismereteikre alapozva képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, és rendelkeznek az ehhez elvárható készségekkel, attitûdökkel. Az ehhez a hivatáshoz szükséges készségek, beállítottságok száma lényegesen nagyobb, mint sok egyéb alapszak esetében, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen nagyon érzékeny területen a gyermeknevelés ingoványos talaján tevékenykednek, szocializációs szerepük és ezzel együtt felelõsségük is óriási. A jelölteknek rendelkezniük kell gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, fejlett kommunikációs képességgel; fontos a kellõ önismeret, az önértékelési képesség, hiszen mindenki hibázhat. Az óvodáskorú gyerekek számára fontos, hogy a velük foglalkozó személyt kompetensnek lássák, ezért az önérvényesítés, önmenedzselés és a minõségtudat is az elvárások között szerepel. A normák elsajátítása is ebben a korcsoportban kezdõdik, ezért nélkülözhetetlen, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, gondolkodjanak és cselekedjenek elõítélet-mentesen. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek az óvodáskorú gyerekek személyiségfejlõdésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodáskorú gyermekek sem egyformák, ezért a tananyag részét képezi a differenciált személyiségfejlesztés, a sajátos nevelési igényû és a hátrányos helyzetû gyerekek nevelési specifikációi. A nevelés tartalmi oldalának biztosításához mûvészeti és szaktudományos képzésben részesülnek a hallgatók. A mindennapi 20

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) jogász (osztatlan képzés) igazgatásszervező Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ 2015 REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ TARTALOM 2 / TARTALOM 3 / KÖSZÖNTŐ 4 / A TF RÖVID TÖRTÉNETE

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben