AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK ÉVI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 Dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7./I./22/I Szeged, Tábor utca 4. Pf.: 408 t / f / AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK ÉVI BESZÁMOLÓJA Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének február 19. napján kelt 2014.OBH.XX.P.2.5/11. számú felhívására a évről szóló beszámolómat az alábbiak szerint előterjesztem. A fenti levélben foglalt tájékoztatás szerint a regionális kollégiumok beszámolói alapján az OBH készít grafikonokkal, ábrákkal, fotókkal ellátott szakmai kiadványt, ezért beszámolóm ilyen kiegészítőket nem, csupán adatszolgáltatást tartalmaz. A beszámoló az előírt struktúrához igazodik az alábbi tartalomjegyzék szerint: TARTALOMJEGYZÉK I. KOLLÉGIUMI ÜLÉSEK Teljes kollégiumi ülések: Munkaügyi rész-kollégiumi ülések Közigazgatási rész-kollégiumi ülések Az Alföldi KMRK egyéb rendezvényei:...6 II. KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGOK ELNÖKÉVEL TÖRTÉNŐ MEGBESZÉLÉSEK...9 III. REGIONÁLIS KOLLÉGIUMVEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK...10 IV. NYITOTT BÍRÓSÁG PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL...14 V. MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG...14 VI. KAPCSOLAT A JOGGYAKORLAT ELEMZŐ CSOPORTTAL...16 VII. EU JOGI SZAKTANÁCSADÓK Személyzeti kérdések Rendezvények Együttműködés...18 VIII. KMK, KK VÉLEMÉNYEK...18 IX. EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK...19 X. OBH MEGKERESÉSEK...20 XI. KOLLÉGIUMI KÖLTSÉGVETÉS...21 XII. RÉGIÓ ÜGYFÉLFORGALMI ADATAI...21 XIII. EGYÉB Az Alföldi KMRK Hírlevele Külföldi tanulmányutak...24

2 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 2 I. KOLLÉGIUMI ÜLÉSEK 1. Teljes kollégiumi ülések: A Regionális Kollégium április 4. napján, Szegeden megtartott teljes kollégiumi ülésének napirendi pontjai voltak: 1. Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének évre vonatkozó beszámolója Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető 2. Az ügyrend kiegészítése az OBH elnökének 507/2013. (XII.18.) OBHE számú határozatában foglaltak alapján Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető 3. A régió első fokú ítélkezési tapasztalatainak elemzése Előadó: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella a Szolnoki KMB elnöke 4. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja Határozatszerkesztés vizsgálata elnevezésű összefoglaló véleményével kapcsolatos referátumok Előadó: Dr. Sándorné dr. Nagy Erika a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke Dr. Magyar Erzsébet a Debreceni Törvényszék tanácselnöke Sztrungáné dr. Tóth Tünde a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetője Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna a Szegedi Törvényszék tanácselnöke 5. A munkavállalói költségkedvezménnyel kapcsolatos jogalkalmazási kérdés (a Pp. 85. (2) bekezdésének módosítására tekintettel) Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető A kollégiumi üléshez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: A Regionális Kollégium október napján, Pilisszentkereszten megtartott teljes kollégiumi ülésének napirendi pontjai voltak: október Megnyitó Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető 2. A közigazgatási ítélkezés kúriai tapasztalatai Előadó: Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető, Kúria KM Kollégium A munkaügyi ítélkezés kúriai tapasztalatai Előadó: Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettes, Kúria KM Kollégium 3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa három éves gyakorlatának tapasztalatai Előadó: Dr. Balogh Zsolt kúriai bíró

3 2015.Rk.II.C.7./I./22/I A diszkrimináció munkajogi ítélkezési gyakorlata Előadó: Szolnokiné dr. Csernay Krisztina kúriai bíró 5. A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlat. Előadó: Dr. Majercsik Erika kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszéki KMRK 6. Betekintés a médiaügyben hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának gyakorlatába Előadó: Dr. Vitál-Eigner Beáta bíró, Fővárosi Törvényszék 7. A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási tárgyú ügyek eljárásjogi kérdései Előadó: Dr. Varga Rita kollégiumvezető, Dél-dunántúli KMRK 8. A közigazgatási eljárásban irányadó és a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatakor alkalmazandó bizonyítási kötelezettség és teher összefüggéseiről Előadó: Dr. Sipos Balázs kollégiumvezető-helyettes, Dél-dunántúli KMRK 9. A ,- forintot meghaladó eljárási illeték kiszabásával, megfizetésével összefüggésben felmerülő jogalkalmazási nehézségek. Előadó: Dr. Demjén Péter kollégiumvezető, Észak-magyarországi KMRK 10. Egy tanulmány következtetései a Kúria EBH M 6. számú határozatának elemzése során Előadó: Tománé dr. Szabó Rita kollégiumvezető-helyettes Észak-magyarországi KMRK 11. A bírósági tárgyaláson való felvételkészítés és az iratbetekintési jog összefüggései Előadó: Dr. Stefancsik Márta kollégiumvezető, Közép-magyarországi KMRK 12. Az Mt. alapelveivel kapcsolatos időszerű kérdések Előadó: Dr. Orosz Andrea kollégiumvezető-helyettes, Közép-magyarországi KMRK 13. Az üzletszerűség megítélése az adóperekben Előadó: Dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes, Észak-dunántúli KMRK október 17. (péntek) 1. A) A Kúria "előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai" elnevezésű joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bemutatása B) A közigazgatási és munkaügyi ügyszakot érintő évi előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének és az Európai Unió Bírósága évi ügyszakot érintő döntései Előadó: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi ügyszakos koordinátorhelyettesének bemutatkozás, illetve a Hálózat munkájának bemutatása Előadó: Dr. Csorba Anna munkaügyi ügyszakos koordinátor-helyettes 3. A regionális kollégium évi munkatervének előterjesztése, megtárgyalása, elfogadása. Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető, Alföldi KMRK

4 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 4 A kollégiumi üléshez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: 2. Munkaügyi rész-kollégiumi ülések A Regionális Kollégium március 7. napján, Szegeden megtartott munkaügyi részkollégiumi ülésének napirendi pontjai voltak: 1. A személyiségi jogok rendszere, illetve a személyiségi jogok megsértésének szankciói a munkaviszonyban Előadó: Dr. Szeghő Katalin a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke 2. Az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályának és közös szabályainak alkalmazása a munkajogi kártérítési felelősség körében Előadó: Dr. Komáromi Zoltán a Szegedi Törvényszék tanácselnöke 3. A munkajogi ítélkezés időszerű kérdései (A pertárgyérték meghatározása; a kárenyhítési kötelezettséggel összefüggő bizonyítási kérdések, a Pp a, a hiánypótlás, illetve a permegszüntetés régiós gyakorlata) Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető A kollégiumi üléshez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: A Regionális Kollégium szeptember 19. napján, Szegeden megtartott munkaügyi részkollégiumi ülésének napirendi pontjai voltak: 1. A társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatának régiós tapasztalatai Előadó: Kovácsné dr. Kubicza Ildikó a Gyulai KMB elnöke 2. A munkajogi ítélkezés időszerű kérdései: A szakértői bizonyítás egyes kérdései a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálata során Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető A Kormánytisztviselői Döntőbizottság eljárásával kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdések Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető Az ügyvezetés körébe tartozó feladatokat munkaviszonyban ellátó személy kártérítési felelősségének egyes kérdései Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető A színlelt szerződésekkel kapcsolatos hatásköri kérdések Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető A határidő számítása a törvénykezési szünet időtartama alatt Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető

5 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 5 A kollégiumi üléshez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: 3. Közigazgatási rész-kollégiumi ülések A Regionális Kollégium május 9. napján, Debrecenben tartotta közigazgatási rész-kollégiumi ülését. A rész-kollégiumi ülés napirendi pontjai voltak: 1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény és a földhivatali határozatok bírósági felülvizsgálata Előadó: Dr. Hajdúné dr. Kovács Mária Mónika a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala megbízott hivatalvezetője 2. Agrártámogatás tárgyában hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai Előadó: Dr. Béri András bíró, Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3. A Közigazgatási Bírák május 5-i országos értekezletén elfogadott jogértelmezési megoldások összefoglaló értékelése Előadó: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes 4. Vitás jogalkalmazási kérdések megtárgyalása: kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletekkel szembeni jogorvoslat kérdése dublini eljárás a bíróság illetékessége évi XVII. tv. nemperes eljárásban hozott eljárásjogi tárgyú végzések és a jogorvoslat 5. Az Európai Unió Bírósága közigazgatási ügyszakot érintő újabb döntései Előadó: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes és Dr. Kiss Árpád Lajos európai jogi szaktanácsadók A Regionális Kollégium november 28. napján, Szolnokon megtartott közigazgatási részkollégiumi ülésének napirendi pontjai voltak: 1. A közlekedési tárgyú közigazgatási bírság köztük a helyszíni bírság tárgyában hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának gyakorlata a régióban Előadó: Dr. Dobó Viola a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája 2. A Kúria közigazgatási ügyszakot érintő joggyakorlat-elemző csoportjai legutóbb közzétett vagy közzétételre váró összefoglaló véleményeinek rövid bemutatása menekültügyi joggyakorlatot elemző csoport Témafelelős: Dr. Pál Zoltán a Debreceni KMB bírája szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban tárgykör vizsgálatára létrehozott joggyakorlatot elemző csoport Témafelelős: Sztrungáné dr. Tóth Tünde Gyulai Törvényszék kollégiumvezetője

6 2015.Rk.II.C.7./I./22/I bírság joggyakorlat-elemző csoport Témafelelős: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes 4. Az Alföldi KMRK közigazgatási ügyszakos európai jogi szaktanácsadóinak bemutatkozása: Dr. Bana Imre: Az Európai Bíróság C-135/13 sz. Szatmári Malom ügyben hozott ítélete és annak utóélete Dr. Kiss Árpád: A fogyasztói érdekek magas szintű biztosítása az EUB esetjogában 4. A közigazgatási bíráskodás jogértelmezési kérdései: közbeszerzési tárgyú határozatok bírósági felülvizsgálata és az ítélettel szembeni jogorvoslat kérdése az Európai Bíróság előtt C-287/14. szám alatt folyamatban lévő eljárás következménye a vezetési és pihenőidők be nem tartása miatt kiszabott közigazgatási bírságról szóló határozatok bírósági felülvizsgálata során a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott végzéseivel szemben jogorvoslat kérdése az épített környezet átalakításáról szóló évi LXXVII. tv a szerinti korlátozási kártalanításra jogosult személyek meghatározása az Alkotmánybíróság 15/2014. (V.13.) AB határozata után Előterjesztő: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes A kollégiumi üléshez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: 4. Az Alföldi KMRK egyéb rendezvényei: A regionális kollégium március napján a rövidebb idejű szakmai gyakorlattal rendelkező közigazgatási bírák számára Debrecenben rendezett szakmai találkozót, amelynek napirendje az alábbi volt: március A Polgári Perrendtartás általános és XX. fejezetbeli szabályai alkalmazásának problémái kerekasztal beszélgetés Vezeti: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes 2. Az elsőfokú fellebbezhető közigazgatási tárgyú végzések kritikája a másodfokú bíró szemével Előadó: Dr. Tardiné dr. Szabó Piroska bíró, a Debreceni TSZ Kollégiumvezetője 3. Áfa az Európai Unió Bírósága ítélkezése tükrében Előadó: Dr. Pituk Emese bírósági titkár, Debreceni KMB Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes 4. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat értékelése az idegenrendészeti jogalkalmazásban a Kúria joggyakorlata

7 2015.Rk.II.C.7./I./22/I március Érvelési minták a közigazgatási bírósági ítélkezésben egy nemzetközi kutatás eredményei Előadó: Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens, Debreceni Egyetem 2. Az ítéletszerkesztés problémái kerekasztal beszélgetés Vezeti: Dr. Pál Zoltán bíró, Debreceni KMB 3. Fogyasztóvédelmi bírság arányosság évi LIV. törvény (workshop) 4. Közigazgatási ítélkezés kritikája az ügyvéd szemével Előadó: Dr. Győrfi Attila a Hajdú-Bihar Megyei Ügyvédi Kamara elnöke A konzultációhoz kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: A regionális kollégium április napján a rövidebb idejű szakmai gyakorlattal rendelkező munkaügyi bírák számára Szegeden rendezett szakmai találkozót, amelynek napirendje az alábbi volt: április A munkaügyi bíráskodás útvesztői az ügyvéd szemüvegén keresztül Előadó: Dr. Bródy János ügyvéd 2. Pódiumvita bírósági ítéletekről. A vita résztvevői: Dr. Gémes Gábor ügyvéd, Dr. Waldmann Gábor az SZTE oktatója, Dr. Szabó László a Szegedi KMB bírája, Moderátor: Dr. Cséffán József kollégiumvezető 3. A tárgyalás előkészítése, a peres eljárást megelőző egyeztetés, a bizonyítás egyes kérdései Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető április Határozatszerkesztési kerekasztal beszélgetés Témavezető: Dr. Cseh Attila a Szegedi Törvényszék tanácselnöke 2. Az előzetes döntéshozatallal kapcsolatos jogalkalmazási kérdések Előadó: Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin a Kúria bírája A konzultációhoz kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el:

8 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 8 Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium a menekültügyi őrizet és a menekültügyi határozat felülvizsgálatát érintő joggyakorlatról a Debreceni Törvényszék Elnöke fővédnöksége és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatása mellett két napos szakmai konferenciát szervezett szeptember napján Debrecenben. A rendezvény napirendje az alábbiak szerint alakult: szeptember 22. (hétfő) A menekültügyi őrizet elmélete és gyakorlata 1. Köszöntő bevezető gondolatok Előadó: Dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék elnöke Dr. Cséffán József kollégiumvezető 2. Menekültügyi őrizet meghosszabbítása a menekültügyi hatóság szemszögéből Előadó: Dr. Szép Árpád a BÁH Menekültügyi Igazgatóság vezetője 3. A Kúria Menekültügyi Joggyakorlat-elemző Csoportja vizsgálati eredményének összefoglalója Előadó:Dr. Kovács András a Kúria Menekültügyi Joggyakorlat-elemző Csoportjának vezetője 4. A külföldiek fogva tartásának alapjogi dilemmái Előadó: Dr. Haraszti Katalin az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala főosztályvezető helyettese 5. A menekültügyi őrizet anyagi jogi jogalapja az új befogadási irányelv hazai jogba való átültetése Előadó: Dr. Kiss Árpád európai jogi szaktanácsadó, a Debreceni KMB bírája 6. A menekültügyi őrizet meghosszabbításának eljárásjogi kérdései: ügygondnok kirendelése és díja; a meghallgatás helyszíne; fordítás kérdése; kézbesítési problémák; óvadék; stb. Témafelelősök: Dr. Varga Magdolna a Békéscsabai Járásbíróság elnöke (kézbesítés) a Nyírbátori Járásbíróság és a Debreceni KMB bírái 7. Kerekasztal-beszélgetés Moderátor: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes szeptember 23. (kedd) A menekültügyi határozatok bírósági felülvizsgálata, aktuális jogalkalmazási problémái 1. Résztvevők köszöntése dr. Figula Ildikó kollégiumvezető helyettes 2. A menekültügyi határozatok bírósági felülvizsgálatának gyakorlata a menekültügyi hatóság szemüvegén keresztül Előadó: Dr. Szép Árpád a BÁH Menekültügyi Igazgatóság vezetője

9 2015.Rk.II.C.7./I./22/I Az Európai Unió Bírósága menekültügyi ítélkezési gyakorlata és a luxembourgi ítélkezés utóélete Előadó: Gyulai Gábor a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi programvezetője az Európai Hontalanügyi Hálózat elnöke 4. A menekültügyi joggyakorlat emberi jogi kérdései Előadó: Dr. Varju Márton az MTA Társadalomtudományi Kutatócsoportja tudományos főmunkatársa, a Debreceni Egyetem Jogtudományi Kara egyetemi docense 5. A szavahihetőség menekültügyben alakuló nemzetközi és hazai normái Előadó: Gyulai Gábor a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi programvezetője az Európai Hontalanügyi Hálózat elnöke 6. Életkor-meghatározás az igazságügyi szakértő és menekültügyi bíró szemével Előadók: Dr. Turzó Csaba a DEOEC Igazságügyi Orvosszakértői Intézet szakértője Dr. Szászi Ádám a Debreceni KMB bírája 7. Kísérő nélküli kiskorúak és az életkor meghatározás a nemzetközi menekültügyi gyakorlatban Előadó: Dr. Iván Júlia, Magyar Helsinki Bizottság 8. Konzultáció, a konferencia zárása A rendezvényhez kapcsolódó közlemény és képek az alábbi linken érhető el: A kollégium vezetője és helyettese a kollégium képviseletében a fentieken túl számos szakmai tárgyú rendezvényen vettek részt, amely közül kiemelendő: a) Az Országos Bírósági Hivatal és a Szegedi Ítélőtábla január 17. napján Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvény koncepciója címmel rendezett konferenciája. b) Az ELTE ÁJK munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében február 27. napján Egységbe különülve címmel rendezett konferenciája a munkajog jogági hovatartozásáról és önállóságáról. II. KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGOK ELNÖKÉVEL TÖRTÉNŐ MEGBESZÉLÉSEK A regionális kollégiumunk eredményes működését folyamatosan segítik az illetékességi területéhez tartozó közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökei, elnökhelyettesei, akikkel a folyamatos kapcsolattartást, információ cserét kiemelkedően fontosnak tartom. A kapcsolattartásban, az információ áramlás biztosításában igyekeztünk mellőzni a szokványos értekezleti rendszert az egyszerű, gyors, időszerű probléma megoldás érdekében. Az aktuális problémák megoldásának

10 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 10 legfontosabb, hatékony eszközévé vált az elektronikus, illetve a mobil (telefonos) kapcsolattartás, amely szükség szerinti (általában heti, kétheti), rendszeres kommunikációt takar. A tárgyévben valamennyi bírósági vezető közreműködött a kollégiumi ülések előkészítésében, illetve vizsgálati anyagokkal, előadásokkal segítette a kollégiumi ülések eredményes működését. III. REGIONÁLIS KOLLÉGIUMVEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK Az Országos Bírósági Hivatalban január 24. napján megtartott regionális kollégiumvezetői megbeszélés napirendje: 1. Tájékoztató a Hivatal részéről a regionális kollégiumok egységes arculatáról 2. Tájékoztató a Hivatal részéről aktuális kérdésekről 3. A Novell Vibe rendszerrel kapcsolatos egyeztetés a kollégiumvezető és helyettese számára látható legyen-e a többi regionális kollégium munkafelülete is, jogerős határozatok feltöltésének módszere, a kollégiumi dokumentumtár kialakításának kérdései 4. A regionális kollégiumok egységes ügyrendjének kialakítása 5. Egyéb kérdések megvitatása 6. A soron következő kollégiumvezetői megbeszélés időpontjának és a levezető elnök személyének meghatározása Az Országos Bírósági Hivatalban március 21. napján megtartott regionális kollégiumvezetői megbeszélés napirendje: 1. Kollégiumvezetők rövid beszámolója a regionális kollégiumok felállítása óta végzett szakmai tevékenységéről 2. A kollégiumvezetői beszámoló tartalmi követelményei Előadó: Dr. Varga Rita kollégiumvezető DKMRK 3. A Pp a és a hiánypótlási eljárások Előadó: Dr. Cséffán József kollégiumvezető AKMRK 4. A termőföldek megszerzésével kapcsolatos újabb földhivatali eljárások Előadó: Dr. Stefancsik Márta Anna kollégiumvezető KKMRK 5. Novell Vibe jogosultságok 6. Egyebek

11 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 11 A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok vezetőinek május napján Fonyódon megtartott értekezletének napirendje: május Tájékoztatás a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok működését érintő kérdésekről. Előadó: Dr. Vajas Sándor az OBH regionális kollégiumokért felelős kapcsolattartója 2 A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III.13.) IM rendelet módosítására vonatkozó tervezet megvitatása 3. Az európai jogi szaktanácsadói hálózat munkaügyi ügyszakos honlap tartalmára vonatkozó elképzelése megvitatása. 4. A Pp. 95. (2) bekezdésének alkalmazása a végrehajtás felfüggesztésére is irányuló kérelem esetén, javaslat kidolgozása a Kúria felé. A perbe történő beavatkozás és a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésének kérdése az 1/2008. KJE-PJE fényében, javaslat kidolgozása a Kúria felé. A regionális-, valamint a helyi kollégiumvezetők feladat- és hatásköreinek elhatárolási problémái. 5. Bíró vizsgálattal kapcsolatos előterjesztések megvitatása 6. A beavatkozás-perbehívás általános szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben, illetve a beavatkozás lehetősége a közigazgatási nemperes eljárásokban gyakorlati kérdései. Előadó: Dr. Sipos Balázs a Dél-dunántúli KMRK kollégiumvezető-helyettese május A Klebersberg Intézményfenntartó Központ alperesi pozíciójának gyakorlati kérdései Előadó: Dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki KMRK kollégiumvezetője 2. Az Mt. 82. (2) bekezdésével kapcsolatban kiadott 3/2014. (III.31.) KMK vélemény gyakorlati hatásai 3. Az ülnökrendszer jelene és jövője A döntőbizottsági eljárás szabályainak, és az ott született határozatoknak bíróság általi felülvizsgálatának gyakorlati kérdései 4. A évi XVII. tv. 3. (4) bekezdésének értelmezése a nemperes eljárás nem érdemi végzéseihez kapcsolódó jogorvoslattal összefüggésben Az EU Bíróságának C-115/13. számú ügyben hozott ítélete és a közigazgatási bíróságok előtt folyamatban lévő jövedéki bírság tárgyában folyó ügyekben magánfőzetés utáni 0%-os adókulcs értelmezése. Előadó: Dr. Figula Ildikó az Alföldi KMRK kollégiumvezető-helyettese

12 2015.Rk.II.C.7./I./22/I A Kecskemét KMB 14.K /2013/8. és 14.K /2013/22/II. számú végzésének ismertetése, melyben az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték. Előadó: Dr. Stefancsik Márta a Közép-magyarországi KMRK kollégiumvezetője Az OBH-ban október 6. napján megtartott kollégiumvezető megbeszélés napirendje: Napirend előtt: Az OBH tájékoztatása a megelőző regionális kollégiumvezetői megbeszélés óta eltelt időben felmerült kérdésekről és egyéb aktuális kérdésekről. Szakmai tárgyú napirendi pontok: A Regionális Kollégiumokban felvetődött legfontosabb szakmai kérdések, illetve a kollégiumokban erre adott válaszok és vélemények ismertetése, megbeszélése: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezdeményezése, amelyben az Alkotmánybíróságtól kérte, hogy állapítsa meg a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességét és nemzetközi szerződésbe ütközését, valamint megsemmisítését (Megj.: a kérelem a Bíróságok központi intranet oldalán olvasható) Előadó: Dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki KMRK kollégiumvezetője A Kúria 1/2014. (VI. 30.) PK véleménye az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. Előadó: Dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki KMRK kollégiumvezetője Egyes korábbi MÁV-dolgozó nyugdíjasok vasúti menetkedvezményre való jogosultságával kapcsolatos ügyek, figyelemmel a Kúria e tárgyban hozott határozatára. Előadó: Dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki KMRK kollégiumvezetője A ,- forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetésével összefüggésben felmerülő jogalkalmazási nehézségek. Előadó: Dr. Demjén Péter az Észak-magyarországi KMRK kollégiumvezetője A társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai (különös figyelemmel a szakértői bizonyításra). Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője A vezető tisztségviselők kárfelelőssége. Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője A színlelt szerződésekkel kapcsolatos hatásköri kérdések. Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések. Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője A megszüntetett munkaviszony fogalma. Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője

13 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 13 Igazgatási jellegű napirendi pontok: 1. A Regionális Kollégiumok rendelkezésére bocsátott költségvetési keretek eddigi felhasználásának tapasztalatai (felhasználás, maradvány, adminisztratív vagy egyéb problémák stb.). Előadók: a kollégiumvezetők 2. A Regionális Kollégiumok és az illetékességi területükön működő oktatási intézmények együttműködésének lehetséges keretei: felsőfokú oktatási intézményekkel, egyetemi jogi karokkal megállapodás kötése, azok tartalmi elemei, az általános-, és középiskolákkal a Nyitott Bíróság program keretein belüli kapcsolattartás, a látogatások lebonyolítása körében a tapasztalatcsere Előadó: Dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszéki KMRK kollégiumvezetője 3. Beszámoló a szeptember napján, Debrecenben megrendezett menekültügyi konferencia szervezési, szakmai tapasztalatairól. Előadó: Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes A regionális kollégiumvezetők részvétele a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma ülésein A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma által június 25-én megrendezett kollégiumvezetői tanácskozáson részévétel. A tanácskozás célja az volt, hogy a Kúria és a résztvevő kollégiumvezetők a Regionális Kollégiumok szakmai együttműködésének lehetőségeit áttekintsék, különösen a jogegységi feladatok biztosításában. Továbbá eszmecsere folyt a közigazgatási és munkaügyi ítélkezés aktuális kérdéseiről. A Kúria az Ügyrendjének a módosításával lehetővé tette, hogy a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának ülésein a regionális kollégiumok kollégiumvezetői tanácskozási joggal részt vegyenek. Első alkalommal a november 25-i ülésen vettek részt a regionális kollégiumok képviselői. Az ülés napirendje: 1. A jogutódlás egyes kérdéseiről szóló 7/2014. KMK vélemény tervezete 2. A 8/2014. KMK vélemény tervezet az egyes társadalombiztosítási tárgyú KMK állásfoglalások felülvizsgálatáról és módosításáról 3. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium évi ügyelosztási rendjének véleményezése 4. Javaslattétel a évi joggyakorlat-elemző tárgykörökre 5. A kollégium évi munkaterve

14 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 14 IV. NYITOTT BÍRÓSÁG PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Az Országos Bírósági Hivatal az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított Nyitott Bíróság programjában regionális kollégium illetékességi területén működő törvényszékek, KMBék mellett az Alföldi KMRK, illetve is részt vett. A Polgári Igazságszolgáltatás Európai napja alkalmából október 22-én került megrendezésre nyílt nap a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és az Alföldi KMRK közös szervezésben, a Szegedi KMB Szeged, Tábor u. 4. szám alatti épületében. A nyílt nap programja: 1. Épület látogatás, bemutatás Idegenvezető: Dr. Bókáné dr. Vásárhelyi Tünde bírósági ügyintéző 2. Az Igazság útjai Előadó: Dr. Cséffán József az AKMRK kollégiumvezetője 3. Munkaügyi perszimuláció, narrátor közreműködésével, a peres feleket megszemélyesítő bíró, titkár és egyetemi oktató kollégák részvételével A narrátor: dr. Telegdy Gergely munkaügyi bíró, A perszimulációban részvevők: Dr. Szabó László munkaügyi bíró, dr. Waldmann Gábor az SZTE oktatója, dr. Gémes Gábor ügyvéd Az eseménnyel kapcsolatos képek és híradás az alábbi linken érhető el: A regionális kollégium illetékességi területéhez tartozó törvényszékek rendezvényein a kollégium tagjai is közreműködtek. Például a Debreceni KMB bírái IV. negyedévétől kapcsolódtak be a Debreceni Törvényszék által koordinált, középiskolákat érintő nyitott bíróság programba. A debreceni középiskolák kívánsága az volt, hogy osztályfőnöki óra keretében kapjanak tájékoztatást munkajogi tárgyú jogvitákról, külföldi munkavállalás lehetőségeiről. A KMB 4 munkaügyi bírája (dr. Kormos János, dr. Rózsavölgyi Bálint, dr. Csontos-Kiss Zsófia, dr. Komlóssi Fruzsina) november és december hónapokban egy-egy osztályfőnöki óra keretében járt a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában, a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban és a Csokonai Gimnáziumban. V. MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG Az OBH a Magyar Igazságügyi Akadémián január napján A regionális kollégiumok szerepe, helye a bírósásági szervezetben címmel rendezett konferenciát a regionális kollégiumok kollégiumvezetőinek közreműködésével. A rendezvény megszervezésének célja az volt, hogy a törvényszékek, illetve a KMB-ék vezetői megismerkedjenek a regionális kollégiumok szervezetével, működésével. A rendezvény napirendje:

15 2015.Rk.II.C.7./I./22/I január Megnyitó Előadó: Dr. Vadász Viktor, a MIA vezetője és Dr. Demjén Péter az Észak-magyarországi KMRK kollégiumvezetője 2. Miért fontos a regionális kollégiumok szerepe a jogegység megteremtésében Előadó: Dr. Darák Péter a Kúria elnöke 3. A regionális kollégiumok megalakulása, helyzete, eddigi tapasztalatok Előadó: Dr. Handó Tünde az OBH elnöke 4. A regionális kollégiumok és a Kúria együttműködésének lehetőségei Előadó: Dr. Kalas Tibor a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vez. 5. A team-munka és a kommunikáció lehetőségei a szakmai munkában Előadó: Dr. Demjén Péter az Észak-magyarországi KMRK kollégiumvezetője 6. Az Erika írógéptól a laptopig az informatika fejlődése a bírósági szervezetben Előadó: Dr. Laky Norbert az OBH Informatikai Osztályának vezetője 7. Regionalitás és törvényszékek Előadó: Dr. Benkó Anna a Balassagyarmati Törvényszék elnöke 8. A regionális kollégiumok szerepe a bíró szakmai értékelésében Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK kollégiumvezetője 9. A regionális kollégium és a közigazgatási és munkaügyi bíróság együttműködése Előadó: Dr. Tass Edina a Nyíregyházi KMB elnöke Dr. Szomszéd Éva a Salgótarjáni KMB elnöke január Az Mt. 82. (2) bekezdésének alkalmazási nehézségei Előadó: Dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese 2. Az NRSZH beavatkozásának megengedhetősége a évi CXCI. törvény hatálya alá tartozó ellátásokkal kapcsolatos perekben Előadó: Dr. Hajdu Edit kúriai bíró 3. Aktuális jogalkalmazási nehézségek az adójogban Előadó: Dr. Hajnal Péter kúriai bíró 4. A közigazgatási anyagi jogi bírságokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai Előadó: Dr. Tóth Kincső kúriai bíró 5. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatos tapasztalatok Előadó: Dr. Heinemann Csilla kúriai bíró

16 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 16 Magyar Igazságügyi Akadémia által október 1-3. napján megrendezett Munkaügyi bírák konzultációján a kollégium tagjainak többsége részt vett és a regionális kollégium vezetői is előadásokat tartottak. Az Alföldi KMRK képviseletében Dr. Cséffán József kollégiumvezető tartott előadást, a Hatásköri és illetékességi szabályok változása az új Munka Törvénykönyvében címmel. A kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes javaslatokat terjesztett elő a központi oktatási terv kialakításához. VI. KAPCSOLAT A JOGGYAKORLAT ELEMZŐ CSOPORTTAL 1. A joggyakorlat elemző csoportok működésével kapcsolatos tanácskozásra február 4-én a Kúrián került sor. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke felhívására a kollégiumvezető javaslatokat terjesztett elő a joggyakorlat-elemzésre javasolt témakörökre vonatkozóan. 2. Dr. Tálné dr. Molnár Erika a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőhelyettesének június 5. napján a munkaügyi bírságot kiszabó közigazgatási határozat felülvizsgálata során a bíróság megváltoztatási jogkörének értelmezése, a munkaügyi bírság összegének mérséklése kérdésében megküldött anyagára a regionális kollégium vezetője terjesztett elő összefoglaló véleményt. 3. Dr. Stark Mariannától, a joggyakorlat-elemző csoport vezetőjétől július 14. napján kapott felhívásra adott tájékoztatást a regionális kollégiumvezető az Alföldi KMRK illetékességi területéhez tartozó közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz a kormánytisztviselői döntőbizottságok határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos ügyekről, a bírák által jelzett jogalkalmazási kérdésekről. 4 A joggyakorlat elemző csoportok működésével kapcsolatos tanácskozásra december 15-én a Kúrián került sor. A Kúria elnöke felhívására a kollégiumvezető és helyettese javaslatokat terjesztett elő a joggyakorlat-elemzésre javasolt témakörökre vonatkozóan. A Közigazgatási Elvi Közzétételi Tanáccsal és a Munkaügyi Elvi Közzétételi Tanáccsal együttműködés körében Dr. Lomnici Zoltán, a Közigazgatási Elvi Közzétételi Tanács elnökének június 18-i, október 30-i és január 13-i felhívására időszakonként megküldésre kerültek a I-IV. negyedév végéig meghozott és közzétételre javasolt közigazgatási tárgyú határozatokat. Dr. Tallián Blanka, a Munkaügyi Elvi Közzétételi Tanács elnökének felhívásaira az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz a év I-IV. negyedévében meghozott és jogerőre emelkedett, közzétételre javasolt elvi jelentőségű munkaügyi határozatok kerültek megküldésre.

17 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 17 VII. EU JOGI SZAKTANÁCSADÓK 1. Személyzeti kérdések Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló Szabályzat [7/2013.(VII.22.) OBH utasítás] szerint az OBH elnöke a regionális kollégium tagjai közül az alábbi bírókat bízta meg európai-jogi szaktanácsadói feladatokkal: A közigazgatási szakágban január 1-jétől dr. Figula Ildikót a Debreceni KMB elnökét, az AKMRK kollégiumvezető-helyettesét, dr. Bana Imrét a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét, dr. Kiss Istvánt a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetőjét, február 15-től Dr. Kiss Árpád Lajost a Debreceni KMB közigazgatási ügyszakos bíráját. A munkaügyi ügyszakban november 15-től dr. Lele Ágnes Zsófiát a Szegedi KMB közigazgatási ügyszakos bíráját, dr. Szabó Lászlót a Szegedi KMB közigazgatási ügyszakos bíráját, dr. Rózsavölgyi Bálintot a Debreceni KMB munkaügyi ügyszakos bíráját. A közigazgatási ügyszakos bírák európai-jogi szaktanácsadói kinevezése eredetileg az Ítélőtábla székhelyhez igazodott, azonban az OBH Elnöke 8/2014. (VII. 4.) OBH Utasítása eredményeként jelenleg a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok illetékességi területéhez igazodó. Az Utasítás alapján az alföldi régióban szolgálatot teljesítő bírók beosztása az alábbi a december 31-i állapot szerint: Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium: dr. Kiss Árpád Lajos dr. Lele Zsófia dr. Figula Ildikó dr. Bana Imre Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium: dr. Kiss István Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium: dr. Rózsavölgyi Bálint Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium: dr. Szabó László

18 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 18 Megjegyzem, hogy 2015 februárjában a fenti beosztásban változás várható, dr. Kiss Árpád az Észak-magyarországi KMRK-hoz kerül, míg dr. Kiss István közigazgatási ügyszakból a civilisztikai ügyszakba kerül beosztásra. Dr. Csorba Anna a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája április 1-től 3 évre megbízást kapott a munkaügyi szakágban tevékenykedő európai jogi szaktanácsadók kapcsán a koordinátor-helyettesi teendők ellátására. 2. Rendezvények Az európai jogi szaktanácsadói hálózat Szegedi Ítélőtábla illetékessége alá tartozó európai jogi szaktanácsadók bemutatkozó rendezvénye és beszámolója június 13. napján került megrendezésre, amelyen a regionális kollégiumvezető vett részt. Az európai-jogi szaktanácsadók több külföldi tanulmányúton, konferencián vettek részt. 3. Együttműködés Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasításával összhangban a regionális kollégium az intranetes Vibe felületén folyamatosan közzétette a szaktanácsadói hálózat szakmai anyagait, különös figyelemmel arra, hogy a Hálózat honlapja az év nagyobb részében még nem működött. A regionális kollégium szakmai rendezvényein (a teljes és rész-kollégiumi üléseken, a rövidebb gyakorlattal rendelkező bírák konzultációján) biztosította az európai jogi szaktanácsadó bemutatkozását, illetve szakmai előadások megtartását. A bemutatkozások és az előadások tárgya és időpontja a I. pontban került feltüntetésre a napirendi pontok között. Összefoglalóan rögzíthető, hogy a régiónkban az európai-jogi szaktanácsadók lehetőséget kapnak, alapvetően az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának, a legfrissebb előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezések és előzetes döntéshozatali eljárás, eredményeként hozott ítéletek megismertetésében, illetve a kollégium intranetes felületén rendszeresen megjelennek a közigazgatási és munkaügyi szakágat érintő jelentősebb luxembourgi testületi döntések. A kollégium Hírlevele mindig tartalmaz Európai Uniós jogi vonatkozásokat, illetve egy teljes számban, tematikusan az uniós jog széles körben ismertetésre került. VIII. KMK, KK VÉLEMÉNYEK A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma 2104-ben elfogadott és közzétett véleményei közül kiemelem azokat, amelyek elfogadása előtt az Alföldi KMRK állás foglalt, illetve véleményt nyilvánított és megítélésem szerint állásfoglalásával, véleményével elősegítette a körültekintő és megalapozott vélemény kialakítását. 1. A másodfokú közigazgatási szerv beavatkozása a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs és rokkantsági ellátásokra való jogosultságával kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti perekben tárgyú 2/2014. (III. 31.) KMK vélemény elfogadását

19 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 19 megelőzően a beavatkozással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről kollégiumunk állást foglalt az 1/2013. (X. 11.) AKMRK állásfoglalásával. 2. A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztése egyes kérdéseiről szóló 4/2014. (VI. 23.) KMK vélemény elfogadását megelőzően a kollégiumunk teljes kollégiumi ülésen véleményt nyilvánított. 3. A munkavállalói költségkedvezmény egyes kérdéseiről szóló 6/2014. (X. 13.) KMK vélemény elfogadását megelőzően a munkavállalói költségkedvezménnyel kapcsolatos egyes kérdésekről kollégiumunk állást foglalt, az 1/2014. (IV. 4.) AKMRK állásfoglalásával. 4. A közigazgatási perekben bekövetkező jogutódlás egyes kérdéseiről szóló 7/2014. (XI. 25.) KMK vélemény elfogadását megelőzően kollégiumunk több fórumon kifejtette álláspontját. A kollégium által elfogadott állásfoglalások, illetve vélemények minden esetben megküldésre kerültek a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjének, illetve kollégiumvezető-helyettesének, továbbá közzétételre kerültek a kollégium intranetes felületén. IX. EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK A regionális kollégium tagjainak többsége tagja a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének, illetve a Közigazgatási Bírák Országos Egyesületének és az egyesületek által szervezett, magas színvonalú, szakmai tárgyú rendezvényeken nagy számban részt vettek. Az OBH-ban május 5. napján a Kúria a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületével együtt szervezte meg azt a szakmai konferenciát, amely országos szinten felmerülő közigazgatási jogot érintő joggyakorlatra vonatkozó kérdések megtárgyalásával foglalkozott. A konferencia legfontosabb megállapításai a következő (2014. május 9.) közigazgatási részkollégiumi ülésen ismertetésre, illetve megtárgyalásra kerültek. A Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének május 23-án megtartott szakmai tanácskozásának napirendje: 1. Az évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény munkaügyi jogvitákban való alkalmazhatóságának kérdései Előadó: Dr. Berke Gyula egy. docens, tanszékvezető Pécsi Tudományegyetem ÁJK 2. A Pp. 85. (2) bekezdése január 1-jei hatályú módosításának hatása a munkavállalói költségkedvezmény jogintézményére. Előadó: Dr. Hajdu Edit tanácselnök, Kúria 3. Beszámoló az egyesület előző évi tevékenységéről, az egyesület évi mérlegének és évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Dr. Tallián Blanka, kúriai tanácselnök, az egyesület elnöke A Kúria, a Pázmány Péter Tudományegyetem JÁK, a Munkaügyi Bírák Egyesülete és a Magyar Munkajogi Társaság szervezésében szeptember 25-én került megrendezésre a dr. Radnay József emlékkonferencia A munkajog szerepe a globális versenyben címmel. A konferencia

20 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 20 témái előadások, viták és konzultáció keretében felölelték szinte a teljes munkajogot. A konferencián a kollégium jelentős számban képviseltette magát. Az egyesületek közös szervezésében november napján Pilisszentkereszten megtartott szakmai konferencián a regionális kollégium tagjai közül dr. Lele Zsófia, a Szegedi KMB bírája tartott előadatást a francia közigazgatási bíróságok szervezetéről és működéséről. A Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete december 1-jén megtartott szakmai tanácskozásának napirendje: 1. Joghatóság és jogválasztás külföldi tartós munkavégzés kapcsán. Előadó: Dr. Csorba Anna, az Európai Jogi Szaktanácsadók munkaügyi ügyszakos koordinátor-helyettese, a Miskolci KMB bírája 2. A felmondásokkal és azonnali hatályú felmondásokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot vizsgáló kúriai joggyakorlat-elemzés megállapításai. Előadó: Dr. Tálné dr. Molnár Erika a Kúria Közig-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője 3. A vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége. Előadó: Dr. Cséffán József az Alföldi KMRK Kollégiumvezetője 4. A vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő munkajogi szabályok, a kártérítési felelősség kérdései. Előadó: Dr. Németh Zoltán a Budapest Környéki KMB elnöke X. OBH MEGKERESÉSEK 1. Az OBH október 28. napján kelt 2014.OBH.XXII.K.51/9. számú megkeresésére a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott végzésével kapcsolatos bírósági felülvizsgálati gyakorlatot a november 12. napján kelt 2014.Rk.II.C7./IV/33. számú kollégiumi előterjesztés alapján az AKMRK közigazgatási részkollégiumi ülésen (2014. november 28. napján) megtárgyalta és véleményt fogadott el. 2. Az OBH elnökének május 16. napján kelt 2014.OBH.XVII.A.9. számú felhívására a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról, továbbképzéséről szóló KIM rendelet munkaanyagával kapcsolatban május 27. napján 2014.Rk.II.C.7./I./61/1. szám alatt észrevételeket és javaslatokat terjesztettem elő. 3. Az Országos Bírósági Hivatal által szeptember 29. október 2. között megrendezett "Szervezetfejlesztési Program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára" megnevezésű az ÁROP /A. azonosítós jelű pályázatot lezáró workshop-on, Balatonfüreden, szeptember 29. napján a tudásmegosztás tárgykörben tartott előadatást.

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY ELEMZŐ CSOPORT

KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY ELEMZŐ CSOPORT KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ELEMZŐ CSOPORT ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által 2014. október 13-án elfogadott összefoglaló vélemény [Bszi. 29-30. ] Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt. 2015. május 11.

Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt. 2015. május 11. Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt 2015. május 11. 1. Bevezetés A Kúria évszázadokon át nemcsak a legfelsőbb ítélkezést gyakorolta, hanem a jogszokás keletkezésének és megszilárdulásának helye,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE DEBRECEN 2012.El. II.D.4.szám. Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 119. -ának k.) pontja és az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE Tatabánya Komáromi út 4. 2013.El.II.D.6/4. T á j é k o z t a t ó a Tatabányai Törvényszék 2012. évi működéséről 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...12 2. A bíróság személyi

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése 2 A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata Tartalomjegyzék 1. A joggyakorlat-elemzés

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Elnök úr a joggyakorlat-elemző csoportban való részvételre felkérte

Elnök úr a joggyakorlat-elemző csoportban való részvételre felkérte 2012.El.II.F.1/27.szám A megváltozott munkaképességű személyek társadalombiztosítási ellátásairól szóló rendelkezések alkalmazásakor az országos joggyakorlat-elemzés során felmerült kérdések I. Dr. Darák

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/519-500 2013.El.II.D.1. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A az Országos i Hivatal elnöke és a Törvényszék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén?

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén? A Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámoló mellékleteként külön beszámoló ismerteti a GVH Versenykultúra Központ (VKK) nevû szervezeti egységének tevékenységét.

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu A SZOLNOKI

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény A perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata (A másodfokú és felülvizsgálati bíróság kasszációs jogköre) Budapest,

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban (Tanulmányok a szakértői bizonyítás témaköréből) Budapest, 2014. december 19. - 2 - Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6452 8/2014. (IX. 30.) KKM

Részletesebben

A Kúria Elnökének. 21/2014. számú elnöki utasítása

A Kúria Elnökének. 21/2014. számú elnöki utasítása A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 1/33. szám A Kúria Elnökének 21/2014. számú elnöki utasítása a Kúria Ügyviteli Szabályzatáról ( a 1/2014., a 4/2014. és a 20/2014., a1/2015. számú elnöki utasításokkal egységes

Részletesebben