Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének évi BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének 2014. évi BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a., Pf: 116. t. 82/ f. 82/ e. ügyszám: 2014.Rk.II.C.7/11-VI. Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének évi BESZÁMOLÓJA

2 2 Tartalomjegyzék: I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülés, napirendi pontok megjelölése) Teljes kollégiumi ülés (Kaposvár) április Teljes kollégiumi ülés (Siklós, Hotel Castello) november Rész-kollégiumi ülések április 14. (Kaposvár) munkaügyi rész-kollégiumi ülés április 14. (Kaposvár) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés november 10. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés november 10. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés november 11. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés november 11. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés II. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel történő konzultációs megbeszélések közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel tartott konzultáció Kollégiumvezetői, kollégiumvezető-helyettesi látogatások Közigazgatási ügyszakos kezdő bírák részére Pp. XX. fejezetéből tartott megbeszélés. 12 III. Regionális kollégiumvezetői megbeszélések január 24-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés március 21-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés május i regionális kollégiumvezetői megbeszélés október 6-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés IV. Nyitott bírósági programban való részvétel Programsorozat első állomása A programsorozat második állomása V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás) VI. Kapcsolat a joggyakorlat-elemző munkacsoporttal Kisajátítási joggyakorlat-elemző csoport munkájához való segítségnyújtás Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájához való segítségnyújtás Felmondások, azonnali hatályú felmondások iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás Közigazgatási bírságot kiszabó közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás Társasházi közös tulajdonban álló ingatlanok használati jogának vizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás VII. Európai Jogi Szaktanácsadók VIII. KMK, KK vélemények /2014.(III.31.) KMK vélemény /2013.KMJE határozat /2014.(III.31.) KMK vélemény /2014.(VI.23.) KMK. vélemény /2014. (XI.25.) KMK vélemény IX. Egyesületi rendezvények (kapcsolódó tevékenységek) Munkaügyi Bírák Egyesületének évi rendes taggyűlése, szakmai konferenciája Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének szakmai konferenciája Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének szakmai konferenciája, taggyűlése X. OBH megkeresések OBH megkeresések... 31

3 3 2. Kúriai megkeresések XI. Kollégiumi költségvetés XII. Régió törvényszékeinek ügyforgalmi adata A munkavégzés személyi feltételei A régió ügyforgalmi adatai (2014.) Ügyforgalmi adatok összehasonlítás Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete (2014. év) Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete Fellebbezett ügyek alakulása (Munkaügyi peres és Közigazgatási nemperes) XIII. Egyéb Novell Vibe Más regionális kollégium szakmai rendezvényén való részvétel Összefoglaló... 46

4 4 A beszámoló az OBH Elnökének 2014.OBH.XX.B.2.5/11. sz. átiratának előzetesen megadott szempontjai alapján készült. I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülése, napirendi pontok megjelölése) II. Közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel történő megbeszélések (napirendek, témák) III. Regionális Kollégiumvezetői megbeszélések IV. Nyitott bíróság programban való részvétel V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás, vitaanyag készítés) VI. Kapcsolat a joggyakorlat-elemző munkacsoporttal (adatszolgáltatás, egyéb) VII. EU Jogi Szaktanácsadók VIII. KMK, KK vélemények IX. Egyesületi rendezvények (kapcsolódó tevékenységek) X. OBH megkeresések XI. Kollégiumi költségvetés (felhasználása, maradványösszegek, stb.) XII. Régió törvényszékeinek ügyforgalmi adatai - közigazgatási ügyszakban - munkaügyi ügyszakban XIII. Egyéb.

5 5 I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülés, napirendi pontok megjelölése) évben a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2 teljes- és 2-2 részkollégiumi ülést tartott, melyek helyszínét és témáit a következőkben részletezem: 1. Teljes kollégiumi ülés (Kaposvár) április 14. Napirendi pontok: regionális kollégiumvezető évi beszámolójának ismertetése, annak elfogadása dr. Heinemann Csilla európai jogi szaktanácsadó bemutatkozása, tájékoztatása a megújuló európai jogi szaktanácsadói hálózatról. (Ppt. is készült dr. Heinemann Csilla bemutatkozásához.) dr. Király Kornélia Kaposvári Törvényszéki bíró (cégbírósági csoportvezető) előadása a jogi személyeket érintő, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt bekövetkező változásokról Novell Vibe használatának bemutatása: dr. Vörös Viktor a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárának prezentációja

6 6 Pp. 3. (3) bekezdésének, valamint a Pp. 336/A. -ának problematikája, a bizonyítási teher alakulása munkaügyi és közigazgatási perekben. Előterjesztő: munkaügyi szakágban: dr. Varga Rita kollégiumvezető, valamint közigazgatási szakágban: dr. Sipos Balázs kollégiumvezető-helyettes. (Írásbeli előterjesztés is készült.) Ügyrend-módosítás az 508/2013. (XII.18.) OBHE sz. határozat melléklete alapján Előadó: dr. Varga Rita kollégiumvezető 2. Teljes kollégiumi ülés (Siklós, Hotel Castello) november 10. A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Siklóson, november én megtartotta évi második teljes kollégiumi ülését, valamint munkaügyi és közigazgatási rész-kollégiumi üléseit. A teljes kollégiumi ülésen meghívott előadóként részt vett dr. Csorba Anna, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi koordinátor-helyettese, valamint vendégként dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének tanszékvezetője. A teljes kollégiumi ülés napirendjére került a személyiségi jogok sérelme és a sérelemdíj, melyről élvezetes előadást tartott dr. Imre Zita, a Szekszárdi Törvényszék Tanácselnöke. A közigazgatási hatóság tényállás-felderítési kötelezettségét, a Ket a alapján dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási bírája az egyes ügytípusok bemutatásával adta elő. Sor került az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat közigazgatási ügyszakos szaktanácsadójának, dr. Heinemann Csillának az előadására is, aki a legújabb európai bírósági döntésekről számolt be. A teljes ülés részletes napirendi pontjai a következők voltak: Személyiségi jogok sérelme, sérelemdíj a munkaviszonyban, figyelemmel az új Ptk. 2:52. (1) és (2) bekezdésére. Előadó: dr. Imre Zita, a Szekszárdi Törvényszék Tanácselnöke volt.

7 7 A napirendi ponthoz részletes vázlat készült, melyben a tanácselnök kitért az új jogintézmény bemutatására. Összehasonlító elemzést végzett a nem vagyoni kártérítés és a sérelemdíj jogintézményei között és számot adott az előadás a személyiségi jog megsértésének korábbi kúriai és ítélőtáblai gyakorlatról is. Az érdekes és informatív előadás nagy sikert aratott. A közigazgatási hatóság tényállás-felderítési kötelezettsége a Ket a alapján előadó: dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi KMB közigazgatási bírája. Az előadáshoz írásbeli előterjesztés készült. 1/2014. PK. vélemény ismertetése az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos kérdésekről előadó: dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető volt. Európai Uniós szaktanácsadók tájékoztatása: a./ közigazgatási ügyszak: dr. Heinemann Csilla kúriai bíró (szaktanácsadó) az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételeiről és az egyes perekben alkalmazott eseti döntésekről beszélt. A Ppt-s előadás kitért az utolsó félév jelentősebb EUB ítéleteire is, illetve azok Magyarországon való alkalmazhatóságára is. b./ munkaügyi ügyszak: dr. Csorba Anna bíró (koordinátor-helyettes) téma: az európai uniós joggyakorlat a munkaügyi szakágakban, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételrendszere Munkaviszony elhatárolása a vállalkozási és megbízási jogviszonytól előadó: Májerné dr. Bükkösdi Diána, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke volt Az előzetesen megküldött írásbeli anyaghoz Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna kúriai bíró az utolsó év legérdekesebb kúrai jogeseteit ismertette e témakörhöz kapcsolódóan évi munkaterv előterjesztése előadó: dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető

8 8 3. Rész-kollégiumi ülések április 14. (Kaposvár) munkaügyi rész-kollégiumi ülés Részletes napirendi pontjai az alábbiak voltak: A./ Az Mt ának jogalkalmazási kérdései, avagy a munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezménye. A téma feldolgozása munkacsoportban történt. A munkacsoport vezetője dr. Tolnai Ildikó, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke (később megbízott kollégiumvezető-helyettese) volt. A munkacsoport tagjai: Májerné dr. Bükkösdi Diána Pécsi Törvényszék tanácselnöke és dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke (a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke), valamint dr. Belányi Ágnes bírósági titkár voltak. A munkacsoport a régió ítéleteinek (kb. 50 db) áttanulmányozását követően vont le következtetéseket a munkaviszony megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények általánosítható tapasztalatairól. A munkacsoport előterjesztése alapján a kollégium élénk vita után az alábbiak szerint határozott: 1/2014. (IV.14.) munkaügyi részkollégiumi ajánlás: A munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti pereket befejező ítélet rendelkező része erre irányuló külön kérelem nélkül is tartalmazza annak megállapítását, hogy a munkaviszony jogellenesen került megszüntetésre. 2/2014. (IV.14.) munkaügyi részkollégiumi ajánlás: a./ A munkavállalót kárenyhítési kötelezettség terheli a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén, b./ Az Mt ában írtak alkalmazása során a munkaviszony megszüntetését követően elért jövedelmet levonásba kell helyezni. Megállapodtak a részkollégiumi ülésen jelen lévő bírák abban is, hogy a 3/2014. (III.31.) KMK vélemény szerint az elmaradt jövedelem tételeit a kereset szerinti jogcímenként kell vizsgálni, és az ítélet rendelkező részében jogcímenként és összegszerűen elkülönítve kell azokat feltüntetni. Az elérhető jövedelem egyes jogcímei szerinti tételekből külön-külön kell levonásba helyezni azt, amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna.

9 9 Az elmaradt jövedelem különböző jogcímű tételeinek összegét bruttó összegben, illetve ha az adott jövedelemtétel után a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadó, ennek megfelelően kell számításba venni. Az elmaradt munkabér meghatározásakor pedig annak bruttó összegéből levonásba kell helyezni a munkavállalót a társadalombiztosítási szabályok járulékok összegét. Azon kérdésben, hogy lehetséges-e az elmaradt jövedelem megfizetésére történő kötelezés az ítélet kihirdetését követő időre, a bírói gyakorlat még ma sem egységes, a kollégiumban kialakult eltérő vélemény-különbségeket tájékoztatásul kollégiumvezető a Kúria kollégiumvezető-helyettesének megküldte. B./ Ugyanezen részkollégium Deutschné dr. Kupusz Ildikó (Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke) írásbeli előterjesztése alapján a évi CXCI. törvénynek (Mmtv.) az egészségi állapothoz és a rehabilitálhatósághoz kapcsolódó egyes kérdései témakörében készült előterjesztését is megtárgyalta. A kollégiumon egységes álláspont nem alakult ki abban a kérdésben, hogy mi a helyes és követendő eljárás akkor, ha a fél keresetében csupán az egészségi állapotának kérdését vitatja, és ez esetben szükséges-e a komplex (orvos-, foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő) felülvizsgálat a bírósági eljárásban, vagy csupán elegendő igazságügyi orvosszakértői vélemény beszerzése a perben. A regionális kollégium ezt a szakmai anyagot és a részkollégiumi jegyzőkönyvet a Kúria III. tanácsának és a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesének tájékoztatásul megküldte. A részkollégiumi tagok közös álláspontot abban alakítottak ki, hogyha a rehabilitáció is vitás az egészségi állapotot meghaladóan, ez esetben mindenképp komplex szakértői véleményt szükséges beszerezni az Mmtv-s perekben, ha a szolgálati idő kérdése nem vitás április 14. (Kaposvár) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés Napirendi pontok: A. Az új földforgalmi törvényről (2013. évi CXXII. törvény) szóló tájékoztatás, és a termőföldszerzés új eljárási rendjének ismertetése. előadó: dr. Wéber Gabriella a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Hivatalvezetője volt.

10 10 B. Határozat-szerkesztés kezdő közigazgatási bírák számára, előadó: dr. Heinemann Csilla kúriai bíró A kúriai bíró a kúriai tapasztalatai alapján, továbbá az ezen témakört vizsgáló joggyakorlatelemző-csoport összefoglaló véleménye ismeretében adott tájékoztatást az egyes határozatszerkesztési hibákról, mely ismertetés azért volt különösen fontos, mert a régióban évben összesen 5 kezdő közigazgatási bíró kezdte meg ítélkezési tevékenységét november 10. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés Napirendi pontok: A. Munkaviszony helyreállítása az Mt. 65. (3) bekezdése szerinti védelem alatt álló munkavállalóknál előadó: dr. Tímár Tünde, a Kaposvári KMB munkaügyi ügyszakos bírája, írásbeli előterjesztés alapján. A rész-kollégiumi ülés e tárgyban akképpen foglalt állást, hogy jogszabály-módosítás nélkül a jogi helyzet nem oldható meg megnyugtatóan november 10. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés Kerekasztal beszélgetés dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnökkel és dr. Heinemann Csilla kúriai bíróval, a közigazgatási ügyszakos bírák számára. Téma: eljárásjogi kérdések; moderátor: dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezetőhelyettes volt november 11. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés 1. A kárenyhítési kötelezettség problematikája a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén; írásbeli előterjesztés alapján, előadó: dr. Karászi Gábor, a Székesfehérvári KMB munkaügyi ügyszakos bírája volt. 2. Mt. és Ptk. késedelmi kamattal kapcsolatos rendelkezésének alkalmazása előadó: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája volt.

11 11 3. Folyamatosan fennálló munkaviszony esetén a ki nem adott szabadság elévülésének kérdése, előterjesztő és egyben előadó is: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája 4. Mt. 83. (1) bekezdésének alkalmazása során a 18,5% járulék levonásának helyzete előadó: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája Az írásbeli előterjesztésekkel a rész-kollégium egyetértett, külön állásfoglalás nem született. 5. Workshop Pp a szerinti egyeztetés alkalmazásáról, továbbá mediáció alkalmazásának lehetséges kérdései a munkaügyi eljárásban. koordinátor: dr. Varga Rita, regionális kollégiumvezető volt november 11. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés A. A becslési eljárás egyes kérdései, a joggyakorlat elemző csoport munkájának összegzése és ismertetése, előadó: dr. Hajnal Péter, kúriai tanácselnök volt. B. Az ügyféli minőségen alapuló kereshetőségi jogról előadó: dr. Sipos Balázs, regionális kollégiumvezető-helyettes volt, írásbeli előterjesztés történt. C. Közigazgatási perben a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő elutasításáról szóló rendelkezések alkalmazása, írásbeli előterjesztő és előadó: dr. Sipos Balázs, regionális kollégiumvezető-helyettes volt. II. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel történő konzultációs megbeszélések 1. közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel tartott konzultáció 2014-ben két alkalommal került sor konzultációs megbeszélésre a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökeivel, és a törvényszéki tanácselnök részvételével: február 24-én, valamint július 14-én.

12 12 Mindkét alkalommal a megbeszélés fő célja az volt, hogy a megrendezésre kerülő teljes- és részkollégiumi üléseket előkészítsük. Fontos, hogy olyan kérdések kerüljenek mindkét szakág területén megvitatásra, amelyeket a bírák a mindennapi jogalkalmazás során a legaktuálisabb kérdésnek tartanak, továbbá fontos azon témák megtárgyalása is, amelyet a II. fokú tanácsok elnökei fontosnak találnak az ítélkezési színvonal javítása érdekében. E megbeszélésen a Novell Vibe használat fontossága mindig szóba kerül, továbbá hangsúlyt kap a kúriai elvi közzétételi tanácsok munkájának segítése is. Ezen megbeszélésen tájékoztattam a megjelent elnököket, tanácselnököket a regionális kollégiumvezetői megbeszélésen elhangzottakról is, a megbeszélésekről emlékeztető készült Rk. II. C. 7/11-V. és Rk.II.C.7/45-X. szám alatt. 2. Kollégiumvezetői, kollégiumvezető-helyettesi látogatások A./ július 8-án Székesfehérváron, július 10-én Szekszárdon a regionális kollégiumvezetőhelyettesessel látogatást tettem, ahol alkalmunk nyílt elsősorban a közigazgatási és munkaügyi bíróság bíráival való konzultációra is. Ezeken a közvetlen megbeszéléseken lehetőség van a gyakorlatban előforduló vitás kérdések tisztázására is. B./ október 10. napján a Pécsi Törvényszék civilisztikai kollégiumának ülésén vettem részt, melyet követően lehetőségem volt a törvényszéki tanácselnökökkel való tanácskozásra is. A pécsi törvényszéki kollégium munkaügyi témát is napirendre tűzött, ezért kaptam meghívást a törvényszéki kollégiumi ülésre. 3. Közigazgatási ügyszakos kezdő bírák részére Pp. XX. fejezetéből tartott megbeszélés november 28-án a Pp. XX. fejezetét érintően a kezdő közigazgatási ügyszakos bírák számára konzultációt tartottunk dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezető-helyettessel Kaposváron. A konzultáció alkalmával megvitatásra kerültek mind a bírák által előzetesen írásban feltett kérdések, mind a konzultáción szóban felmerülő kérdések.

13 13 III. Regionális kollégiumvezetői megbeszélések január 24-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés évben az első regionális kollégiumvezetői megbeszélés január 24-én került megtartásra az OBH-ban, az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében. Napirendi pontok voltak: 1. Tájékoztató a Hivatal részéről a regionális kollégiumok egységes arculatáról 2. Tájékoztató a Hivatal részéről aktuális kérdésekről, mint ,- Ft-os költségvetési keret felhasználása 3. Novell Vibe-bal kapcsolatos egyeztetés - kollégiumvezető és helyettese számára látható legyen-e a többi regionális kollégium munkafelülete is? - jogerős határozatok feltöltésének módszere, a kollégiumi dokumentumtár kialakításának kérdései 4. Ügyrenddel kapcsolatos OBH elnöki ajánlás megbeszélése március 21-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében került megtartásra az OBH-ban. Napirendi pontok az alábbiak voltak: 1. Beszámolók a kollégiumok eddigi, illetve aktuálisan folyó szakmai munkájáról 2. A kollégiumvezetői éves beszámoló tartalmának megvitatása 3. A Pp a és a hiánypótlási eljárások 4. A termőföldek megszerzésével kapcsolatos újabb földhivatali eljárások 5. Novell Vibe jogosultságok

14 május i regionális kollégiumvezetői megbeszélés május án Fonyódon, a Kaposvári Törvényszék fenntartása alatt álló üdülőben tartottuk a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumvezetők értekezletét. A vezetői tanácskozáson olyan aktuális szakmai kérdésekről esett szó, amelyek a közigazgatási és munkaügyi szakágat összességében, illetve külön-külön is érintik. Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal Hivatali Osztályának osztályvezetője a Novell Vibe-ra feltöltött ítéletek tematizálási szempontjairól tájékoztatta a résztvevőket, majd a kollégiumvezetők munkáját segítő informatikai, illetve személyzeti kérdésekről tartott előadást. A szakmai fórumon az alábbi napirendi pontok voltak: 1. Tájékoztatás a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok működését érintő kérdésekről. 2 A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III.13.) IM rendelet módosítására vonatkozó tervezet megvitatása.

15 15 3. Az európai jogi szaktanácsadói hálózat munkaügyi ügyszakos honlap tartalmára vonatkozó elképzelése megvitatása. 4. A Pp. 95. (2) bekezdésének alkalmazása a végrehajtás felfüggesztésére is irányuló kérelem esetén, javaslat kidolgozása a Kúria felé. 5. A perbe történő beavatkozás és a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésének kérdése az 1/2008. KJE-PJE fényében, javaslat kidolgozása a Kúria felé. 6. A regionális valamint a helyi kollégiumvezetők feladat- és hatásköreinek elhatárolási problémái. 7. Bíró vizsgálattal kapcsolatos előterjesztések megvitatása 8. A beavatkozás-perbehívás általános szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben, illetve a beavatkozás lehetősége a közigazgatási nemperes eljárásokban gyakorlati kérdései. 9. Klebersberg Intézményfenntartó Központ alperesi pozíciójának gyakorlati kérdései 10. Az Mt. 82. (2) bekezdésével kapcsolatban kiadott 3/2014. (III.31.) KMK vélemény gyakorlati hatásai. 11. Az ülnökrendszer jelene és jövője. 12. A döntőbizottsági eljárás szabályainak, és az ott született határozatoknak bíróság általi felülvizsgálatának gyakorlati kérdései. 13. A évi XVII. tv. 3. (4) bekezdésének értelmezése a nemperes eljárás nem érdemi végzéseihez kapcsolódó jogorvoslattal összefüggésben. 14. Az EU Bíróságának C-115/13. számú ügyben hozott ítélete és a közigazgatási bíróságok előtt folyamatban lévő jövedéki bírság tárgyában folyó ügyekben magánfőzetés utáni 0%-os adókulcs értelmezése. 15. A Kecskemét KMB 14.K /2013/8. és 14.K /2013/22/II. számú végzésének ismertetése, melyben az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték.

16 október 6-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés A október 6-i megbeszélés szervezője az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium volt. Napirendi pontok az alábbiak voltak: 1. A Regionális Kollégiumokban felvetődött legfontosabb szakmai kérdések, illetve a kollégiumokban erre adott válaszok és vélemények ismertetése, megbeszélése A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezdeményezése, amelyben az Alkotmánybíróságtól kérte, hogy állapítsa meg a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességét és nemzetközi szerződésbe ütközését, valamint megsemmisítését A Kúria 1/2014. (VI. 30.) PK véleménye az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. Egyes korábbi MÁV-dolgozó nyugdíjasok vasúti menetkedvezményre való jogosultságával kapcsolatos ügyek, figyelemmel a Kúria e tárgyban hozott határozatára. A ,- forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetésével összefüggésben felmerülő jogalkalmazási nehézségek. A társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai (különös figyelemmel a szakértői bizonyításra).

17 17 - A vezető tisztségviselők kárfelelőssége. A színlelt szerződésekkel kapcsolatos hatásköri kérdések. A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések. A megszüntetett munkaviszony fogalma. 3. A Regionális Kollégiumok rendelkezésére bocsátott költségvetési keretek eddigi felhasználásának tapasztalatai (felhasználás, maradvány, adminisztratív vagy egyéb problémák stb.). Előadók: a kollégiumvezetők. 4. A Regionális Kollégiumok és az illetékességi területükön működő oktatási intézmények együttműködésének lehetséges keretei: felsőfokú oktatási intézményekkel, egyetemi jogi karokkal megállapodás kötése, azok tartalmi elemei, az általános-, és középiskolákkal a Nyitott Bíróság program keretein belüli kapcsolattartás, a látogatások lebonyolítása körében a tapasztalatcsere. Előadó: dr. Majercsik Erika 5. Beszámoló a szeptember napján, Debrecenben megrendezett menekültügyi konferencia szervezési, szakmai tapasztalatairól. Előadó: dr. Figula Ildikó IV. Nyitott bírósági programban való részvétel A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium is bekapcsolódott az Országos Bírósági Hivatal által elindított Nyitott bírósági programsorozatba. A középiskolások rendkívüli osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, a hatalmi ágak szétválasztásáról, az igazságszolgáltatás és bírói függetlenségről, a bírósági szervezetrendszerről, a hatásköri és illetékességi szabályokról, továbbá a munkaügyi és közigazgatási perekkel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről. A regionális kollégium egyetértett a kezdeményezés mottójával: Attól félsz, amit nem ismersz.

18 18 Minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az oda fordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik a bíróság döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. Ezért előadásainkat az életkori sajátosságoknak megfelelően úgy alakítottuk, hogy a diákság jogait és a munka világába való belépés kérdéseit, a hallgatói jogokat, a közigazgatási alapismereteket Ppt-s prezentációval szemléltetve ismerjék meg. A régió törvényszékeivel együttműködve bonyolítjuk le programjainkat. 1. Programsorozat első állomása A programsorozat első állomása Kaposvár volt, ahol szeptember 23-án. A Római Katolikus Gimnázium 11. évfolyamos diákjainak tartott prezentációs tájékoztatást dr. Vörös Viktor titkár az alapvető munkajogi és közigazgatási jogi ismeretekből. A diákok a bíróság egy olyan szervezetével ismerkedhettek meg közelebbről, amely őket közvetlenül is érintő kérdésekkel foglalkozik, hiszen az iskolapadot elhagyva előbb vagy utóbb a munka világában találják magukat. A prezentáció segítséget nyújtott többek között olyan, a diákokat széles körben érintő kérdések megválaszolásában, mint a diákmunka vállalása, ismertetőt hallhattak egyes hatósági eljárásokról, azok folyamatáról (jogosítványszerzés, nyelvvizsgázás)

19 19 2. A programsorozat második állomása november 4-én a Nyitott Bíróság program keretei között, szervezett tematikus napot a Szekszárdi Törvényszék a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiummal együttműködésben. A közös rendezvény célja az volt, hogy a programot követően a diákok tájékozottabban kössenek munkaszerződést, illetve felkészültebben lépjenek a felsőoktatási intézményekbe, egyúttal a felmerülő problémák lehetséges megoldásához kapjanak alapvető ismereteket, bemutatva ezek rendezésében a bíróságok, ezen belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságok szerepét. Dr. Vörös Viktor a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára nyitó előadásában a tanulás melletti munkavállalás, míg dr. Zlatics Judit a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket tekintette át.

20 20 A program második részében Deutschné dr. Kupusz Ildikó bíró, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke bemutatta a hallgatóknak a bíróságok szervezetét, működését, egyúttal a hallgatói munkavállalás kapcsán felmerült konkrét jogeseteket ismertetett példákkal illusztrálva a jogérvényesítés nehézségeit. Dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezető-helyettes, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megbízott elnöke a közigazgatási és munkaügyi bíróságok sajátos feladatairól, illetőleg a közigazgatási eljárások mindenkit érintő kérdéseiről tartott szemléletes előadást. A diákok által feltett kérdések megvitatását követően a rendezvényt a Szekszárdi Törvényszéken folyó munka és a bíróság épületének bemutatása zárta, melyet a törvényszék elnökhelyettese dr. Farkas László személyesen vezetett. A megye 8 középiskolájából mintegy 90 hallgató kitartó érdeklődéssel kísérte végig a programot, amely a sajtó érdeklődésére is számot tartott.

21 21 V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás) 1. MIÁ-n a regionális kollégiumok szerepe, helye a bírósági szervezetrendszerben szervezett kétnapos konferencián előadást tartottam Ppt-vel, a címe: A regionális kollégiumok működésének eddigi tapasztalatai, együttműködés a törvényszéki kollégiummal. Ugyanezen szakmai tanácskozásra a bírói munka értékelése témához vitaanyagot készített dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető, melyhez véleményt fűztem. 2. A Magyar Igazságügyi Akadémia szeptember között a határozott időre kinevezett civilisztikai ügyszakos bírák képzésének második fordulóját tartotta meg, melynek keretében szeptember 10-én gyakorlatvezetőként közreműködtem a képzésben. Anyagi jogi elemző foglalkozás a bírói gyakorlat tükrében: a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata témakörben, 6,5 órában. 3. A Magyar Igazságügyi Akadémia szeptember 29. és 30. napján a közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák konzultációs tanácskozását szervezte meg, ahol szeptember 29. napján dr. Sipos Balázs Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettes a közizgatási nemperes eljárások témában tartott egy órás előadást. 4. Témajavaslatot tettem továbbá a MIÁ-nak dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnök előadó személyére is, aki egyeztetést követően a felkérést elfogadta és szeptember 29- én a MIA által szervezett tanácskozáson az Európai Unió Bírósága döntéseinek aktuális adójogi vetületei témában tartott nagy sikerű előadást október 1-2. napján került megtartásra a MIÁ-n a munkaügyi bírák konzultációja, melynek keretében október 2-án a közszolgálati döntőbizottság határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről tartottam 1 órás Ppt-s előadást. Október 2-án az Egyenlő bánásmód elve az európai jogrendszerben címmel a Déldunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium javaslatára dr. Csullag József, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, valamint dr. Bonnyai Réka, a Szekszárdi Törvényszék titkára tartott nagy sikerű előadást. 6. A Pp. 85. (2) bekezdése alkalmazhatóságának tárgyában készítettem egy vitaanyagot, melynek összegzését mint a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumi tagjainak többségi álláspontját május 20. napján továbbküldtem a Kúriának 2014.Rk.II.C.7/32. szám alatt.

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója 2014.El.II.C.7.16/17. Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója 1 Tartalomjegyzék: Bevezető...4. I... Kollégiumi ülések (teljes és

Részletesebben

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 6722 Szeged, Tábor utca 4. Pf.: 408 t. 06 62/563-400 f. 06 62/563-404 alfoldirk@szeged.birosag.hu www.birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-regionalis-kollegium

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

2015. Rk. II.C. 7/17-2.szám B E S Z Á M O L Ó. A Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. évi tevékenységéről

2015. Rk. II.C. 7/17-2.szám B E S Z Á M O L Ó. A Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. évi tevékenységéről 2015. Rk. II.C. 7/17-2.szám B E S Z Á M O L Ó A Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. évi tevékenységéről Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. évi beszámolója

Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. évi beszámolója 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3. t. 06 1 346 2100/7683 mellék e. ftkmrk@fovarosit.birosag.hu fovarositorvenyszek.birosag.hu 2015.KM.Koll.vez.II.E.5.1/4. Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2014. évi beszámolója

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2014. évi beszámolója 3525 Miskolc, Fazekas u. 2., 355 Miskolc, Pf. 37. t. 6 46 815382 f. 6 46 343884 214.El.II.C.7.16/15. Az Északmagyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 214. évi

Részletesebben

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Tájékoztató a devizahiteles ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről Azonnali intézkedés 12.000 ügyben Az Országos Bírói Tanács 2014. július 22-i ülésén soron kívüli intézkedést rendelt el a folyamatban lévő

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7.-VIII-67. 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/A., 9701 Szhely, Pf.16. t. 06 94 329-962 f. 06 94 329-962 e. Szokezo@szombathelyit.birosag.hu Az Észak-dunántúli

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/2/3. szám A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A Bonyhádi Városi Bíróság elnöke 2012.El.II.A.23. számú javaslatának,

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 14/2012. (IV. 17.) OBT határozat a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásának időpontjáról Az Országos Bírói Tanács a végleges

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. Teljesítménymenedzsment Fővárosi Ítélőtábla 2. Teljesítmény-beszámoló III. fázis 2. lépés Adatszolgáltatási mátrix

I. Teljesítménymenedzsment Fővárosi Ítélőtábla 2. Teljesítmény-beszámoló III. fázis 2. lépés Adatszolgáltatási mátrix I. Teljesítménymenedzsment Fővárosi Ítélőtábla 2. Teljesítmény-beszámoló III. fázis 2. lépés Adatszolgáltatási mátrix 1 A szervezeti egységek éves tevékenységéről szóló jelentés az elnöki éves beszámolóhoz

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Enying Város Jegyzője

Enying Város Jegyzője Enying Város Jegyzője 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-661 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2010. június 22-i Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra A Kúria Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 29. -ában foglalt rendelkezések

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről

Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről 1. számú melléklet Tájékoztató a (Baranya Megyei Bíróság) Pécsi Törvényszék működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Első alkalommal 26-ban tájékoztattam a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését az akkor

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE E l n ö k e 8200 Veszprém, Vár u. 19 t.: 06-88 577-500 www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK CIVILISZTIKAI ÜGYSZAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

Részletesebben

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak 6. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 6.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása Katonai ügyszak 1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül)

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül) 5. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 5.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak havi

Részletesebben

Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró

Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró NÉV: SZOLGÁLATI HELY: 1. Jogi diploma: megszerzésének I. Szakmai primer ismeretek ideje: 2. Szakdolgozat: jogterülete: címe: 3. Szakvizsga: megszerzésének ideje:

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés :

A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE I. A törvényszék büntetőbíráinak beosztása és a helyettesítés : Büntető Kollégium Kollégiumvezető 8200 Veszprém, Vár u. 19. t. 06 88 577-500 f. 06 88 577-509 e. vargag@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK ÜGYELOSZTÁSI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A

A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKHELYETTESE S Z E K S Z Á R D 2012. El. III. A. 3/6/8. A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2 0 1 3. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK M Ó D O S Í T Á S A A Szekszárdi Városi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.5.

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/2. SZÁM TARTALOM AJÁNLÁSOK/3 HATÁROZATOK / AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2012/2. SZÁM TARTALOM AJÁNLÁSOK/3 HATÁROZATOK / AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /3 AJÁNLÁSOK/3 3/2012. (II. 20.) OBH Elnöki ajánlás az eljáró bíróság kijelöléséről az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ö s s z e f o g l a l ó Tamáné Dr. Nagy Erzsébet Kúriai tanácselnök Vitaindító anyag a Pp. újraszabályozásához című vitaanyag megtárgyalásáról a kollégiumi tagok és a meghívottak (Dr. Török Judit a Kúria

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai 2083-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

tájékoztatója A Debreceni Ítélőtábla Elnökének a Debreceni Ítélőtábla 2013. évi működéséről 2014.El.II.D.1/2. ELNÖKE

tájékoztatója A Debreceni Ítélőtábla Elnökének a Debreceni Ítélőtábla 2013. évi működéséről 2014.El.II.D.1/2. ELNÖKE 2014.El.II.D.1/2. ELNÖKE 4025 Debrecen, Széchenyi utca 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 e. ballal@dit.birosag.hu debreceniitelotabla.birosag.hu A Debreceni Ítélőtábla Elnökének

Részletesebben