Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének évi BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének 2014. évi BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a., Pf: 116. t. 82/ f. 82/ e. ügyszám: 2014.Rk.II.C.7/11-VI. Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Kollégiumvezetőjének évi BESZÁMOLÓJA

2 2 Tartalomjegyzék: I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülés, napirendi pontok megjelölése) Teljes kollégiumi ülés (Kaposvár) április Teljes kollégiumi ülés (Siklós, Hotel Castello) november Rész-kollégiumi ülések április 14. (Kaposvár) munkaügyi rész-kollégiumi ülés április 14. (Kaposvár) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés november 10. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés november 10. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés november 11. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés november 11. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés II. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel történő konzultációs megbeszélések közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel tartott konzultáció Kollégiumvezetői, kollégiumvezető-helyettesi látogatások Közigazgatási ügyszakos kezdő bírák részére Pp. XX. fejezetéből tartott megbeszélés. 12 III. Regionális kollégiumvezetői megbeszélések január 24-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés március 21-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés május i regionális kollégiumvezetői megbeszélés október 6-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés IV. Nyitott bírósági programban való részvétel Programsorozat első állomása A programsorozat második állomása V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás) VI. Kapcsolat a joggyakorlat-elemző munkacsoporttal Kisajátítási joggyakorlat-elemző csoport munkájához való segítségnyújtás Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájához való segítségnyújtás Felmondások, azonnali hatályú felmondások iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás Közigazgatási bírságot kiszabó közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás Társasházi közös tulajdonban álló ingatlanok használati jogának vizsgálata iránti joggyakorlat-elemző csoport munkájában való segítségnyújtás VII. Európai Jogi Szaktanácsadók VIII. KMK, KK vélemények /2014.(III.31.) KMK vélemény /2013.KMJE határozat /2014.(III.31.) KMK vélemény /2014.(VI.23.) KMK. vélemény /2014. (XI.25.) KMK vélemény IX. Egyesületi rendezvények (kapcsolódó tevékenységek) Munkaügyi Bírák Egyesületének évi rendes taggyűlése, szakmai konferenciája Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének szakmai konferenciája Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének szakmai konferenciája, taggyűlése X. OBH megkeresések OBH megkeresések... 31

3 3 2. Kúriai megkeresések XI. Kollégiumi költségvetés XII. Régió törvényszékeinek ügyforgalmi adata A munkavégzés személyi feltételei A régió ügyforgalmi adatai (2014.) Ügyforgalmi adatok összehasonlítás Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete (2014. év) Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalmi helyzete Fellebbezett ügyek alakulása (Munkaügyi peres és Közigazgatási nemperes) XIII. Egyéb Novell Vibe Más regionális kollégium szakmai rendezvényén való részvétel Összefoglaló... 46

4 4 A beszámoló az OBH Elnökének 2014.OBH.XX.B.2.5/11. sz. átiratának előzetesen megadott szempontjai alapján készült. I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülése, napirendi pontok megjelölése) II. Közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel történő megbeszélések (napirendek, témák) III. Regionális Kollégiumvezetői megbeszélések IV. Nyitott bíróság programban való részvétel V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás, vitaanyag készítés) VI. Kapcsolat a joggyakorlat-elemző munkacsoporttal (adatszolgáltatás, egyéb) VII. EU Jogi Szaktanácsadók VIII. KMK, KK vélemények IX. Egyesületi rendezvények (kapcsolódó tevékenységek) X. OBH megkeresések XI. Kollégiumi költségvetés (felhasználása, maradványösszegek, stb.) XII. Régió törvényszékeinek ügyforgalmi adatai - közigazgatási ügyszakban - munkaügyi ügyszakban XIII. Egyéb.

5 5 I. Kollégiumi ülések (teljes- és részkollégiumi ülés, napirendi pontok megjelölése) évben a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2 teljes- és 2-2 részkollégiumi ülést tartott, melyek helyszínét és témáit a következőkben részletezem: 1. Teljes kollégiumi ülés (Kaposvár) április 14. Napirendi pontok: regionális kollégiumvezető évi beszámolójának ismertetése, annak elfogadása dr. Heinemann Csilla európai jogi szaktanácsadó bemutatkozása, tájékoztatása a megújuló európai jogi szaktanácsadói hálózatról. (Ppt. is készült dr. Heinemann Csilla bemutatkozásához.) dr. Király Kornélia Kaposvári Törvényszéki bíró (cégbírósági csoportvezető) előadása a jogi személyeket érintő, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt bekövetkező változásokról Novell Vibe használatának bemutatása: dr. Vörös Viktor a Kaposvári Törvényszék bírósági titkárának prezentációja

6 6 Pp. 3. (3) bekezdésének, valamint a Pp. 336/A. -ának problematikája, a bizonyítási teher alakulása munkaügyi és közigazgatási perekben. Előterjesztő: munkaügyi szakágban: dr. Varga Rita kollégiumvezető, valamint közigazgatási szakágban: dr. Sipos Balázs kollégiumvezető-helyettes. (Írásbeli előterjesztés is készült.) Ügyrend-módosítás az 508/2013. (XII.18.) OBHE sz. határozat melléklete alapján Előadó: dr. Varga Rita kollégiumvezető 2. Teljes kollégiumi ülés (Siklós, Hotel Castello) november 10. A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Siklóson, november én megtartotta évi második teljes kollégiumi ülését, valamint munkaügyi és közigazgatási rész-kollégiumi üléseit. A teljes kollégiumi ülésen meghívott előadóként részt vett dr. Csorba Anna, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi koordinátor-helyettese, valamint vendégként dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének tanszékvezetője. A teljes kollégiumi ülés napirendjére került a személyiségi jogok sérelme és a sérelemdíj, melyről élvezetes előadást tartott dr. Imre Zita, a Szekszárdi Törvényszék Tanácselnöke. A közigazgatási hatóság tényállás-felderítési kötelezettségét, a Ket a alapján dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási bírája az egyes ügytípusok bemutatásával adta elő. Sor került az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat közigazgatási ügyszakos szaktanácsadójának, dr. Heinemann Csillának az előadására is, aki a legújabb európai bírósági döntésekről számolt be. A teljes ülés részletes napirendi pontjai a következők voltak: Személyiségi jogok sérelme, sérelemdíj a munkaviszonyban, figyelemmel az új Ptk. 2:52. (1) és (2) bekezdésére. Előadó: dr. Imre Zita, a Szekszárdi Törvényszék Tanácselnöke volt.

7 7 A napirendi ponthoz részletes vázlat készült, melyben a tanácselnök kitért az új jogintézmény bemutatására. Összehasonlító elemzést végzett a nem vagyoni kártérítés és a sérelemdíj jogintézményei között és számot adott az előadás a személyiségi jog megsértésének korábbi kúriai és ítélőtáblai gyakorlatról is. Az érdekes és informatív előadás nagy sikert aratott. A közigazgatási hatóság tényállás-felderítési kötelezettsége a Ket a alapján előadó: dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi KMB közigazgatási bírája. Az előadáshoz írásbeli előterjesztés készült. 1/2014. PK. vélemény ismertetése az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos kérdésekről előadó: dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető volt. Európai Uniós szaktanácsadók tájékoztatása: a./ közigazgatási ügyszak: dr. Heinemann Csilla kúriai bíró (szaktanácsadó) az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételeiről és az egyes perekben alkalmazott eseti döntésekről beszélt. A Ppt-s előadás kitért az utolsó félév jelentősebb EUB ítéleteire is, illetve azok Magyarországon való alkalmazhatóságára is. b./ munkaügyi ügyszak: dr. Csorba Anna bíró (koordinátor-helyettes) téma: az európai uniós joggyakorlat a munkaügyi szakágakban, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételrendszere Munkaviszony elhatárolása a vállalkozási és megbízási jogviszonytól előadó: Májerné dr. Bükkösdi Diána, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke volt Az előzetesen megküldött írásbeli anyaghoz Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna kúriai bíró az utolsó év legérdekesebb kúrai jogeseteit ismertette e témakörhöz kapcsolódóan évi munkaterv előterjesztése előadó: dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető

8 8 3. Rész-kollégiumi ülések április 14. (Kaposvár) munkaügyi rész-kollégiumi ülés Részletes napirendi pontjai az alábbiak voltak: A./ Az Mt ának jogalkalmazási kérdései, avagy a munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezménye. A téma feldolgozása munkacsoportban történt. A munkacsoport vezetője dr. Tolnai Ildikó, a Pécsi Törvényszék tanácselnöke (később megbízott kollégiumvezető-helyettese) volt. A munkacsoport tagjai: Májerné dr. Bükkösdi Diána Pécsi Törvényszék tanácselnöke és dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke (a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke), valamint dr. Belányi Ágnes bírósági titkár voltak. A munkacsoport a régió ítéleteinek (kb. 50 db) áttanulmányozását követően vont le következtetéseket a munkaviszony megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények általánosítható tapasztalatairól. A munkacsoport előterjesztése alapján a kollégium élénk vita után az alábbiak szerint határozott: 1/2014. (IV.14.) munkaügyi részkollégiumi ajánlás: A munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránti pereket befejező ítélet rendelkező része erre irányuló külön kérelem nélkül is tartalmazza annak megállapítását, hogy a munkaviszony jogellenesen került megszüntetésre. 2/2014. (IV.14.) munkaügyi részkollégiumi ajánlás: a./ A munkavállalót kárenyhítési kötelezettség terheli a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén, b./ Az Mt ában írtak alkalmazása során a munkaviszony megszüntetését követően elért jövedelmet levonásba kell helyezni. Megállapodtak a részkollégiumi ülésen jelen lévő bírák abban is, hogy a 3/2014. (III.31.) KMK vélemény szerint az elmaradt jövedelem tételeit a kereset szerinti jogcímenként kell vizsgálni, és az ítélet rendelkező részében jogcímenként és összegszerűen elkülönítve kell azokat feltüntetni. Az elérhető jövedelem egyes jogcímei szerinti tételekből külön-külön kell levonásba helyezni azt, amit a munkavállaló megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna.

9 9 Az elmaradt jövedelem különböző jogcímű tételeinek összegét bruttó összegben, illetve ha az adott jövedelemtétel után a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadó, ennek megfelelően kell számításba venni. Az elmaradt munkabér meghatározásakor pedig annak bruttó összegéből levonásba kell helyezni a munkavállalót a társadalombiztosítási szabályok járulékok összegét. Azon kérdésben, hogy lehetséges-e az elmaradt jövedelem megfizetésére történő kötelezés az ítélet kihirdetését követő időre, a bírói gyakorlat még ma sem egységes, a kollégiumban kialakult eltérő vélemény-különbségeket tájékoztatásul kollégiumvezető a Kúria kollégiumvezető-helyettesének megküldte. B./ Ugyanezen részkollégium Deutschné dr. Kupusz Ildikó (Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke) írásbeli előterjesztése alapján a évi CXCI. törvénynek (Mmtv.) az egészségi állapothoz és a rehabilitálhatósághoz kapcsolódó egyes kérdései témakörében készült előterjesztését is megtárgyalta. A kollégiumon egységes álláspont nem alakult ki abban a kérdésben, hogy mi a helyes és követendő eljárás akkor, ha a fél keresetében csupán az egészségi állapotának kérdését vitatja, és ez esetben szükséges-e a komplex (orvos-, foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő) felülvizsgálat a bírósági eljárásban, vagy csupán elegendő igazságügyi orvosszakértői vélemény beszerzése a perben. A regionális kollégium ezt a szakmai anyagot és a részkollégiumi jegyzőkönyvet a Kúria III. tanácsának és a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesének tájékoztatásul megküldte. A részkollégiumi tagok közös álláspontot abban alakítottak ki, hogyha a rehabilitáció is vitás az egészségi állapotot meghaladóan, ez esetben mindenképp komplex szakértői véleményt szükséges beszerezni az Mmtv-s perekben, ha a szolgálati idő kérdése nem vitás április 14. (Kaposvár) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés Napirendi pontok: A. Az új földforgalmi törvényről (2013. évi CXXII. törvény) szóló tájékoztatás, és a termőföldszerzés új eljárási rendjének ismertetése. előadó: dr. Wéber Gabriella a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Hivatalvezetője volt.

10 10 B. Határozat-szerkesztés kezdő közigazgatási bírák számára, előadó: dr. Heinemann Csilla kúriai bíró A kúriai bíró a kúriai tapasztalatai alapján, továbbá az ezen témakört vizsgáló joggyakorlatelemző-csoport összefoglaló véleménye ismeretében adott tájékoztatást az egyes határozatszerkesztési hibákról, mely ismertetés azért volt különösen fontos, mert a régióban évben összesen 5 kezdő közigazgatási bíró kezdte meg ítélkezési tevékenységét november 10. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés Napirendi pontok: A. Munkaviszony helyreállítása az Mt. 65. (3) bekezdése szerinti védelem alatt álló munkavállalóknál előadó: dr. Tímár Tünde, a Kaposvári KMB munkaügyi ügyszakos bírája, írásbeli előterjesztés alapján. A rész-kollégiumi ülés e tárgyban akképpen foglalt állást, hogy jogszabály-módosítás nélkül a jogi helyzet nem oldható meg megnyugtatóan november 10. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés Kerekasztal beszélgetés dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnökkel és dr. Heinemann Csilla kúriai bíróval, a közigazgatási ügyszakos bírák számára. Téma: eljárásjogi kérdések; moderátor: dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezetőhelyettes volt november 11. (Siklós) Munkaügyi rész-kollégiumi ülés 1. A kárenyhítési kötelezettség problematikája a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén; írásbeli előterjesztés alapján, előadó: dr. Karászi Gábor, a Székesfehérvári KMB munkaügyi ügyszakos bírája volt. 2. Mt. és Ptk. késedelmi kamattal kapcsolatos rendelkezésének alkalmazása előadó: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája volt.

11 11 3. Folyamatosan fennálló munkaviszony esetén a ki nem adott szabadság elévülésének kérdése, előterjesztő és egyben előadó is: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája 4. Mt. 83. (1) bekezdésének alkalmazása során a 18,5% járulék levonásának helyzete előadó: dr. Csullag József, a Szekszárdi KMB munkaügyi ügyszakos bírája Az írásbeli előterjesztésekkel a rész-kollégium egyetértett, külön állásfoglalás nem született. 5. Workshop Pp a szerinti egyeztetés alkalmazásáról, továbbá mediáció alkalmazásának lehetséges kérdései a munkaügyi eljárásban. koordinátor: dr. Varga Rita, regionális kollégiumvezető volt november 11. (Siklós) Közigazgatási rész-kollégiumi ülés A. A becslési eljárás egyes kérdései, a joggyakorlat elemző csoport munkájának összegzése és ismertetése, előadó: dr. Hajnal Péter, kúriai tanácselnök volt. B. Az ügyféli minőségen alapuló kereshetőségi jogról előadó: dr. Sipos Balázs, regionális kollégiumvezető-helyettes volt, írásbeli előterjesztés történt. C. Közigazgatási perben a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő elutasításáról szóló rendelkezések alkalmazása, írásbeli előterjesztő és előadó: dr. Sipos Balázs, regionális kollégiumvezető-helyettes volt. II. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel történő konzultációs megbeszélések 1. közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnökeivel, törvényszéki tanácselnökökkel tartott konzultáció 2014-ben két alkalommal került sor konzultációs megbeszélésre a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökeivel, és a törvényszéki tanácselnök részvételével: február 24-én, valamint július 14-én.

12 12 Mindkét alkalommal a megbeszélés fő célja az volt, hogy a megrendezésre kerülő teljes- és részkollégiumi üléseket előkészítsük. Fontos, hogy olyan kérdések kerüljenek mindkét szakág területén megvitatásra, amelyeket a bírák a mindennapi jogalkalmazás során a legaktuálisabb kérdésnek tartanak, továbbá fontos azon témák megtárgyalása is, amelyet a II. fokú tanácsok elnökei fontosnak találnak az ítélkezési színvonal javítása érdekében. E megbeszélésen a Novell Vibe használat fontossága mindig szóba kerül, továbbá hangsúlyt kap a kúriai elvi közzétételi tanácsok munkájának segítése is. Ezen megbeszélésen tájékoztattam a megjelent elnököket, tanácselnököket a regionális kollégiumvezetői megbeszélésen elhangzottakról is, a megbeszélésekről emlékeztető készült Rk. II. C. 7/11-V. és Rk.II.C.7/45-X. szám alatt. 2. Kollégiumvezetői, kollégiumvezető-helyettesi látogatások A./ július 8-án Székesfehérváron, július 10-én Szekszárdon a regionális kollégiumvezetőhelyettesessel látogatást tettem, ahol alkalmunk nyílt elsősorban a közigazgatási és munkaügyi bíróság bíráival való konzultációra is. Ezeken a közvetlen megbeszéléseken lehetőség van a gyakorlatban előforduló vitás kérdések tisztázására is. B./ október 10. napján a Pécsi Törvényszék civilisztikai kollégiumának ülésén vettem részt, melyet követően lehetőségem volt a törvényszéki tanácselnökökkel való tanácskozásra is. A pécsi törvényszéki kollégium munkaügyi témát is napirendre tűzött, ezért kaptam meghívást a törvényszéki kollégiumi ülésre. 3. Közigazgatási ügyszakos kezdő bírák részére Pp. XX. fejezetéből tartott megbeszélés november 28-án a Pp. XX. fejezetét érintően a kezdő közigazgatási ügyszakos bírák számára konzultációt tartottunk dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezető-helyettessel Kaposváron. A konzultáció alkalmával megvitatásra kerültek mind a bírák által előzetesen írásban feltett kérdések, mind a konzultáción szóban felmerülő kérdések.

13 13 III. Regionális kollégiumvezetői megbeszélések január 24-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés évben az első regionális kollégiumvezetői megbeszélés január 24-én került megtartásra az OBH-ban, az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében. Napirendi pontok voltak: 1. Tájékoztató a Hivatal részéről a regionális kollégiumok egységes arculatáról 2. Tájékoztató a Hivatal részéről aktuális kérdésekről, mint ,- Ft-os költségvetési keret felhasználása 3. Novell Vibe-bal kapcsolatos egyeztetés - kollégiumvezető és helyettese számára látható legyen-e a többi regionális kollégium munkafelülete is? - jogerős határozatok feltöltésének módszere, a kollégiumi dokumentumtár kialakításának kérdései 4. Ügyrenddel kapcsolatos OBH elnöki ajánlás megbeszélése március 21-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében került megtartásra az OBH-ban. Napirendi pontok az alábbiak voltak: 1. Beszámolók a kollégiumok eddigi, illetve aktuálisan folyó szakmai munkájáról 2. A kollégiumvezetői éves beszámoló tartalmának megvitatása 3. A Pp a és a hiánypótlási eljárások 4. A termőföldek megszerzésével kapcsolatos újabb földhivatali eljárások 5. Novell Vibe jogosultságok

14 május i regionális kollégiumvezetői megbeszélés május án Fonyódon, a Kaposvári Törvényszék fenntartása alatt álló üdülőben tartottuk a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumvezetők értekezletét. A vezetői tanácskozáson olyan aktuális szakmai kérdésekről esett szó, amelyek a közigazgatási és munkaügyi szakágat összességében, illetve külön-külön is érintik. Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal Hivatali Osztályának osztályvezetője a Novell Vibe-ra feltöltött ítéletek tematizálási szempontjairól tájékoztatta a résztvevőket, majd a kollégiumvezetők munkáját segítő informatikai, illetve személyzeti kérdésekről tartott előadást. A szakmai fórumon az alábbi napirendi pontok voltak: 1. Tájékoztatás a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok működését érintő kérdésekről. 2 A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III.13.) IM rendelet módosítására vonatkozó tervezet megvitatása.

15 15 3. Az európai jogi szaktanácsadói hálózat munkaügyi ügyszakos honlap tartalmára vonatkozó elképzelése megvitatása. 4. A Pp. 95. (2) bekezdésének alkalmazása a végrehajtás felfüggesztésére is irányuló kérelem esetén, javaslat kidolgozása a Kúria felé. 5. A perbe történő beavatkozás és a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésének kérdése az 1/2008. KJE-PJE fényében, javaslat kidolgozása a Kúria felé. 6. A regionális valamint a helyi kollégiumvezetők feladat- és hatásköreinek elhatárolási problémái. 7. Bíró vizsgálattal kapcsolatos előterjesztések megvitatása 8. A beavatkozás-perbehívás általános szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben, illetve a beavatkozás lehetősége a közigazgatási nemperes eljárásokban gyakorlati kérdései. 9. Klebersberg Intézményfenntartó Központ alperesi pozíciójának gyakorlati kérdései 10. Az Mt. 82. (2) bekezdésével kapcsolatban kiadott 3/2014. (III.31.) KMK vélemény gyakorlati hatásai. 11. Az ülnökrendszer jelene és jövője. 12. A döntőbizottsági eljárás szabályainak, és az ott született határozatoknak bíróság általi felülvizsgálatának gyakorlati kérdései. 13. A évi XVII. tv. 3. (4) bekezdésének értelmezése a nemperes eljárás nem érdemi végzéseihez kapcsolódó jogorvoslattal összefüggésben. 14. Az EU Bíróságának C-115/13. számú ügyben hozott ítélete és a közigazgatási bíróságok előtt folyamatban lévő jövedéki bírság tárgyában folyó ügyekben magánfőzetés utáni 0%-os adókulcs értelmezése. 15. A Kecskemét KMB 14.K /2013/8. és 14.K /2013/22/II. számú végzésének ismertetése, melyben az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték.

16 október 6-i regionális kollégiumvezetői megbeszélés A október 6-i megbeszélés szervezője az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium volt. Napirendi pontok az alábbiak voltak: 1. A Regionális Kollégiumokban felvetődött legfontosabb szakmai kérdések, illetve a kollégiumokban erre adott válaszok és vélemények ismertetése, megbeszélése A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezdeményezése, amelyben az Alkotmánybíróságtól kérte, hogy állapítsa meg a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességét és nemzetközi szerződésbe ütközését, valamint megsemmisítését A Kúria 1/2014. (VI. 30.) PK véleménye az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. Egyes korábbi MÁV-dolgozó nyugdíjasok vasúti menetkedvezményre való jogosultságával kapcsolatos ügyek, figyelemmel a Kúria e tárgyban hozott határozatára. A ,- forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történő megfizetésével összefüggésben felmerülő jogalkalmazási nehézségek. A társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai (különös figyelemmel a szakértői bizonyításra).

17 17 - A vezető tisztségviselők kárfelelőssége. A színlelt szerződésekkel kapcsolatos hatásköri kérdések. A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések. A megszüntetett munkaviszony fogalma. 3. A Regionális Kollégiumok rendelkezésére bocsátott költségvetési keretek eddigi felhasználásának tapasztalatai (felhasználás, maradvány, adminisztratív vagy egyéb problémák stb.). Előadók: a kollégiumvezetők. 4. A Regionális Kollégiumok és az illetékességi területükön működő oktatási intézmények együttműködésének lehetséges keretei: felsőfokú oktatási intézményekkel, egyetemi jogi karokkal megállapodás kötése, azok tartalmi elemei, az általános-, és középiskolákkal a Nyitott Bíróság program keretein belüli kapcsolattartás, a látogatások lebonyolítása körében a tapasztalatcsere. Előadó: dr. Majercsik Erika 5. Beszámoló a szeptember napján, Debrecenben megrendezett menekültügyi konferencia szervezési, szakmai tapasztalatairól. Előadó: dr. Figula Ildikó IV. Nyitott bírósági programban való részvétel A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium is bekapcsolódott az Országos Bírósági Hivatal által elindított Nyitott bírósági programsorozatba. A középiskolások rendkívüli osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, a hatalmi ágak szétválasztásáról, az igazságszolgáltatás és bírói függetlenségről, a bírósági szervezetrendszerről, a hatásköri és illetékességi szabályokról, továbbá a munkaügyi és közigazgatási perekkel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről. A regionális kollégium egyetértett a kezdeményezés mottójával: Attól félsz, amit nem ismersz.

18 18 Minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az oda fordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik a bíróság döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. Ezért előadásainkat az életkori sajátosságoknak megfelelően úgy alakítottuk, hogy a diákság jogait és a munka világába való belépés kérdéseit, a hallgatói jogokat, a közigazgatási alapismereteket Ppt-s prezentációval szemléltetve ismerjék meg. A régió törvényszékeivel együttműködve bonyolítjuk le programjainkat. 1. Programsorozat első állomása A programsorozat első állomása Kaposvár volt, ahol szeptember 23-án. A Római Katolikus Gimnázium 11. évfolyamos diákjainak tartott prezentációs tájékoztatást dr. Vörös Viktor titkár az alapvető munkajogi és közigazgatási jogi ismeretekből. A diákok a bíróság egy olyan szervezetével ismerkedhettek meg közelebbről, amely őket közvetlenül is érintő kérdésekkel foglalkozik, hiszen az iskolapadot elhagyva előbb vagy utóbb a munka világában találják magukat. A prezentáció segítséget nyújtott többek között olyan, a diákokat széles körben érintő kérdések megválaszolásában, mint a diákmunka vállalása, ismertetőt hallhattak egyes hatósági eljárásokról, azok folyamatáról (jogosítványszerzés, nyelvvizsgázás)

19 19 2. A programsorozat második állomása november 4-én a Nyitott Bíróság program keretei között, szervezett tematikus napot a Szekszárdi Törvényszék a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiummal együttműködésben. A közös rendezvény célja az volt, hogy a programot követően a diákok tájékozottabban kössenek munkaszerződést, illetve felkészültebben lépjenek a felsőoktatási intézményekbe, egyúttal a felmerülő problémák lehetséges megoldásához kapjanak alapvető ismereteket, bemutatva ezek rendezésében a bíróságok, ezen belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságok szerepét. Dr. Vörös Viktor a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára nyitó előadásában a tanulás melletti munkavállalás, míg dr. Zlatics Judit a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket tekintette át.

20 20 A program második részében Deutschné dr. Kupusz Ildikó bíró, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke bemutatta a hallgatóknak a bíróságok szervezetét, működését, egyúttal a hallgatói munkavállalás kapcsán felmerült konkrét jogeseteket ismertetett példákkal illusztrálva a jogérvényesítés nehézségeit. Dr. Sipos Balázs regionális kollégiumvezető-helyettes, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megbízott elnöke a közigazgatási és munkaügyi bíróságok sajátos feladatairól, illetőleg a közigazgatási eljárások mindenkit érintő kérdéseiről tartott szemléletes előadást. A diákok által feltett kérdések megvitatását követően a rendezvényt a Szekszárdi Törvényszéken folyó munka és a bíróság épületének bemutatása zárta, melyet a törvényszék elnökhelyettese dr. Farkas László személyesen vezetett. A megye 8 középiskolájából mintegy 90 hallgató kitartó érdeklődéssel kísérte végig a programot, amely a sajtó érdeklődésére is számot tartott.

21 21 V. Magyar Igazságügyi Akadémiával kapcsolatos tevékenység (oktatás) 1. MIÁ-n a regionális kollégiumok szerepe, helye a bírósági szervezetrendszerben szervezett kétnapos konferencián előadást tartottam Ppt-vel, a címe: A regionális kollégiumok működésének eddigi tapasztalatai, együttműködés a törvényszéki kollégiummal. Ugyanezen szakmai tanácskozásra a bírói munka értékelése témához vitaanyagot készített dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető, melyhez véleményt fűztem. 2. A Magyar Igazságügyi Akadémia szeptember között a határozott időre kinevezett civilisztikai ügyszakos bírák képzésének második fordulóját tartotta meg, melynek keretében szeptember 10-én gyakorlatvezetőként közreműködtem a képzésben. Anyagi jogi elemző foglalkozás a bírói gyakorlat tükrében: a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata témakörben, 6,5 órában. 3. A Magyar Igazságügyi Akadémia szeptember 29. és 30. napján a közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák konzultációs tanácskozását szervezte meg, ahol szeptember 29. napján dr. Sipos Balázs Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettes a közizgatási nemperes eljárások témában tartott egy órás előadást. 4. Témajavaslatot tettem továbbá a MIÁ-nak dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnök előadó személyére is, aki egyeztetést követően a felkérést elfogadta és szeptember 29- én a MIA által szervezett tanácskozáson az Európai Unió Bírósága döntéseinek aktuális adójogi vetületei témában tartott nagy sikerű előadást október 1-2. napján került megtartásra a MIÁ-n a munkaügyi bírák konzultációja, melynek keretében október 2-án a közszolgálati döntőbizottság határozatainak felülvizsgálatával kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről tartottam 1 órás Ppt-s előadást. Október 2-án az Egyenlő bánásmód elve az európai jogrendszerben címmel a Déldunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium javaslatára dr. Csullag József, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, valamint dr. Bonnyai Réka, a Szekszárdi Törvényszék titkára tartott nagy sikerű előadást. 6. A Pp. 85. (2) bekezdése alkalmazhatóságának tárgyában készítettem egy vitaanyagot, melynek összegzését mint a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumi tagjainak többségi álláspontját május 20. napján továbbküldtem a Kúriának 2014.Rk.II.C.7/32. szám alatt.

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 6722 Szeged, Tábor utca 4. Pf.: 408 t. 06 62/563-400 f. 06 62/563-404 alfoldirk@szeged.birosag.hu www.birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-regionalis-kollegium

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE Tatabánya Komáromi út 4. 2013.El.II.D.6/4. T á j é k o z t a t ó a Tatabányai Törvényszék 2012. évi működéséről 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...12 2. A bíróság személyi

Részletesebben

Elnök úr a joggyakorlat-elemző csoportban való részvételre felkérte

Elnök úr a joggyakorlat-elemző csoportban való részvételre felkérte 2012.El.II.F.1/27.szám A megváltozott munkaképességű személyek társadalombiztosítási ellátásairól szóló rendelkezések alkalmazásakor az országos joggyakorlat-elemzés során felmerült kérdések I. Dr. Darák

Részletesebben

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése 2 A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata Tartalomjegyzék 1. A joggyakorlat-elemzés

Részletesebben

KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY ELEMZŐ CSOPORT

KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY ELEMZŐ CSOPORT KÚRIA MENEKÜLTÜGYI JOGGYAKORLAT- ELEMZŐ CSOPORT ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által 2014. október 13-án elfogadott összefoglaló vélemény [Bszi. 29-30. ] Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény A perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata (A másodfokú és felülvizsgálati bíróság kasszációs jogköre) Budapest,

Részletesebben

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE DEBRECEN 2012.El. II.D.4.szám. Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 119. -ának k.) pontja és az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt. 2015. május 11.

Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt. 2015. május 11. Elnöki beszámoló a Kúria Teljes Ülése előtt 2015. május 11. 1. Bevezetés A Kúria évszázadokon át nemcsak a legfelsőbb ítélkezést gyakorolta, hanem a jogszokás keletkezésének és megszilárdulásának helye,

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria 2013.El.II.JGY.1/1/1. szám A Közigazgatási bírságok vizsgálati tárgykörben a Kúrián felállított joggyakorlat-elemző csoport által készített Összefoglaló vélemény melyet a Kúria joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél Kúria Joggyakorlat-elemző Csoport Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél (összefoglaló vélemény) 2 Tartalom I. A joggyakorlat-elemzés indokoltsága és menete II. A

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 2014.OBH.XXI.J.6. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban bemutatjuk a bírósági szervezet, a bírósági statisztika működésének legfontosabb jellemzőit. Lényegre

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szociális és Gyámhivatal BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/599-380 Fax: 42/599-399 E-mail: szocialis.gyamhivatal@szszbmkh.hu

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELNÖK 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-502 f. 06 72 215-365 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu 2013. El. I.D.15. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK E L N Ö K E Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/519-500 2013.El.II.D.1. szám A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó J A az Országos i Hivatal elnöke és a Törvényszék

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2008 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2008 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy Tartalom Munkaügy Munkajogi évforduló kivételesen fontos szabályok a szabadság kiadásáról (Dr. Dudás Katalin) 2 Felmentés a perindítás lehetõsége és a jogszerûség megítélése (Sipõczné dr. Tánczos Rita)

Részletesebben

A féléves soros elnöki tevékenység megkezdésekor az alábbiakat tartottam kiemelten fontosnak:

A féléves soros elnöki tevékenység megkezdésekor az alábbiakat tartottam kiemelten fontosnak: Az Országos Bírói Tanács soros elnökének írásbeli tájékoztatója az Országos Bírói Tanács 2014. szeptember 10. napjától 2015. március 10. napjáig végzett tevékenységéről I. A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben