Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, 2010.12.11."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv 8/2010 Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének üléséről Budapest, Hely: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Dátum: december 11. Napirend: meghívó szerint (mellékelve) Jelenlévők: 14 tag (25 tagból) Elnököl: Alexov Lyubomír, SZOÖ elnöke Jegyzőkönyvvezető: Bekic Borisz, SZOÖ titkára Alexov Lyubomír: Megnyitja az ülést 9.55-kor és üdvözli a jelenlévőket (jelenleg 13 fő), az ülés határozatképes, várhatóan időközben további közgyűlési tagok is megérkeznek. 71/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan Bekic Boriszt, az SZOÖ titkárát választották a 8/2010 ülés jegyzőkönyv vezetésére. (Szavazás eredménye: 13 igen, 0 tartózkodás, 0 nem) 72/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők Szusics Markov Xénia és Dr. Lásztity Demeter legyenek. (Szavazás eredménye: 13 igen, 0 tartózkodás, 0 nem) Alexov Lyubomír: folytatja az ülést, és javaslatot tesz a napirendre. Tekintettel arra, hogy nincs észrevétel vagy javaslat a napirenddel kapcsolatban, javasolja, hogy a 2. napirendi pont maradjon ki (a évi költségvetés módosítása) mivel nem érkezett meg a szerződés a Szerb Intézet részére, (a mi részünkről két napja került aláírásra), viszont jelentős összegről van szó - 20 millió forintról, amit be kell illeszteni a 2010 évi költségvetésébe. Ezen kívül a gazdasági iroda vezetője szabadságon van, és az említett pénzösszeg még nem érkezett meg a bankszámlánkra. Kérdezi: van-e ezzel kapcsolatosan valami észrevétel vagy kiegészítés? Dr. Lásztity Jovánka: Ez azt jelenti, hogy a Szerb Intézet visszaadja az Önkormányzatnak azt az összeget, amelyet kölcsön kapott, amíg nem volt pénzügyi forrása? Alexov Lyubomír: a szerződés szerint a Szerb Intézet vissza fogja adni az Önkormányzatnak a kölcsön kapott összeget, amit működésre és technikai felszerelésekre kapott, a fennmaradt összeget pedig június végéig használhatja. A kölcsönadott pénz visszakerül az Önkormányzat költségvetésébe. 73/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták a következő napirendet, a 2. napirendi pont (a év költségvetés módosítása) nélkül. (Szavazás eredménye: 13 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

2 2 Elfogadott napirend: 1. A évi költségvetés koncepciójának megvitatása 2. A Szent Száva díj és a Thököly Száva díjak kiosztása 3. Döntéshozatal a Pesti Szerb Egyházközség pénzügyi támogatási kéreleméről 4. A Szerb Országos Önkormányzat tevékenységének értékelése és között 5. Egyebek 1. napirendi pont: A évi költségvetés koncepciójának megvitatása (10.03 Rusz Milán megérkezett, így 14 a jelenlévők száma.) Alexov Lyubomír: Az anyag mindenkinek el lett küldve, így mindenkinek volt alkalma elolvasni azt. Nagyobb és jelentősebb változás nincs az idei évhez viszonyítva, több ok miatt is: ezt a költségvetést az újonnan megalakuló közgyűlésnek kell elfogadnia, az alapvető célokban nincs eltérés biztosítani kell az Önkormányzat működését, valamint az Önkormányzat intézeteinek működését is. A gond az, hogy nem tudni, hogy fogja az állam és a kormány finanszírozni a kisebbségi közösségeket. Az elmúlt időszakban különböző javaslatok és szabályzatok érkeztek hozzánk, amelyek jelentősen megváltoztatnák a helyi és országos önkormányzatok finanszírozásának módját, ami azt jelenti, hogy a pénz nem lesz több, a feltételek sem kedvezőbbek, sőt ellenkezőleg rosszabbak lesznek a kisebbségi közösségek csökkenő finanszírozásával. Az országos önkormányzatok finanszírozása az Országgyűléstől a Kormány hatáskörébe kerül (ez meg is történt), a tervezet azt is tartalmazza, hogy az Önkormányzatoknak minden évben pályáznia kell a költségvetésére, ami az előző években nem volt gyakorlat. Hangsúlyozza, hogy a kisebbségi közösségek finanszírozásának egészében nagy a bizonytalanság, így ebben az összefüggésben kell is viszonyulni és gondolkodni a költségvetés koncepciójáról. Szutor Lászóné: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság november végén tartotta meg az ülését, amelyen megvitatták a évi költségvetés koncepcióját. A megvitatását követően azt az álláspontot fogadták el, hogy javasolják a SZOÖ Közgyűlésének a évi költségvetési koncepció elfogadását. (rövid vita/hozzászólások: Rusz Boriszláv, Alexov Lyubomír, dr. Lásztity Jovánka, - a pénzeszközök érkezésének dinamikája, TÁMOP pályázat, esetleges hitelfelvitel.) 74/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták a Szerb Országos Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, mint a évi költségvetés tervezésének alapját. 2. napirendi pont: a Szent Száva Díj és a Thököly Száva Díjak kiosztása Alexov Lyubomír: a javaslatok úgyszintén meg lettek küldve, november 15. volt a határidő a jelölésre. Az egyik javaslat egy nap késéssel érkezett, majd egy rövidebb vita és konzultáció

3 3 után a jogásszal, nem fogadható el, hogy bekerüljön a procedúrába. Az a javaslat, amely november 16.-án érkezett, nem kerülhet be a díjkiosztási procedúrába. A szavazatszámláló bizottság megválasztása és a szavazó cédulák előkészítése következik. Felolvassák azon személyek nevét, akiket a díjakra javasoltak. Kiosztásra kerül a Szerb Országos Önkormányzat Szent Száva díja, illetve egy közös díj a Szerb Országos Önkormányzat és a szerb közösség (intézménye) mint javaslattevő által, valamin a Thököly Száva díj (emléklap). Az a személy, akinek több szavazata van, az kapja a SZOÖ Szent Száva díjat. Az eredmény kihirdetése során az ülés zárt. 75/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjai Markov Szusics Xénia, Gyurity Milán és Dr. Lásztity Jovánka legyenek. Alexov Lyubomír: Felolvassa a jelöltek önéletrajzát. Javaslatok a Szent Száva díjra: - Zórity Dusica (Deszk ) - Brczán Gyukin Szpomenka (Deszk ) - Stantic Dukic Natália (Szeged ) - Roczkov Miroszláv (Battonya ) - Sztepanov Tihomír (Dunaújváros ) - Dr. Lásztity Borivoj (Budapest, XII. kerület ). A Thököly Száva díjra Vajdics Lászlót, Sárok polgármesterét javasolták. Megállapítják, amennyiben második körben is lesz szavazás, akkor a szavazati cédulára csak azok a jelöltek kerülnek, akik a legtöbb szavazatot kapták. A Szent Száva díj esetében azok a szavazati cédulák az érvényesek, amelyeken legfeljebb kettő jelölt van megjelölve. Megkezdik a (titkos) írásos szavazást. Dr. Lásztity Jovánka ismerteti a szavazás eredményét. 76/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A titkos szavazás eredményeképpen a Thököly Száva díjat Vajdics László, Sárok polgármestere kapja meg. A Szent Száva díj szavazási eredménye (13 érvényes és 1 érvénytelen szavazó cédula), Roczkov Miroszláv - 9 szavazat, Dr. Lásztity Borivoj - 9 szavazat, Sztepanov Tihomír -2 szavazat. Meg kell tartani a második szavazási kört. Döntés születik (10 igen szavazattal), hogy a második kör szavazó céduláin Roczkov Miroszláv és Dr. Lásztity Borivoj neve szerepeljen. (Előkészítik a szavazó cédulákat a második körre.) 3. napirendi pont: döntéshozatal a Pesti Szerb Egyházközség pénzügyi támogatási kéreleméről Alexov Lyubomír: a kérelmet szintén megküldtük a többi anyaggal. Az épületen, amely egykor egyházi iskola volt, most pedig egyházközségi, bizonyos építkezési munkákat végeznek, végeztek el. Feltüntették, hogy a jelenlegi munkálatok 1.8 millió forintnyi összeget tesznek ki, részletes leírás nem lett mellékelve. Szintén nem határozták meg a kért összeget

4 4 sem, hanem csak pénzügyi segítséget kérnek. A lehetőségek azok, hogy vagy adunk valamit, vagy ez úttal nem nyújtunk segítséget. (Vita: Dr. Lásztity Jovánka, Szutor Lászlóné, Dr. Lásztity Demeter, Rusz Boriszláv, Dr. Lásztity Radomír, Gyurity Milán, Alexov Lyubomír az általános álláspont, hogy segítsünk.) Alexov Lyubomír: javasolja, hogy az ilyen kérelmek miatt az SZOÖ költségvetésében legyen egy külön alap az egyházközségek támogatására, hogy vidéken is tudjanak arról, hogy évente egyszer az SZOÖ-hoz fordulhatnak segítségért, a tervezett munkálatok alapján. Ezzel reálisabb lenne az ilyen eszközök felosztása, korábban a Püspökségnél volt egy alap az ilyen célok megvalósításáért. Dr. Lásztity Jovánka: Létezik egy más mód is a segítségnyújtásra, ez pedig a pályázatok. Itt van a sároki Polgármester Úr példája, aki a szerb templom fejújításáért 50 millió forintot kapott pályázat útján. Ebben az értelemben tudnánk segítséget nyújtani más egyházközségeknek is, mert a kerületi, vidéki, budapesti és országos önkormányzat pénzügyi eszközei korlátozottak és nem vagyunk mindig abban a helyzetben, hogy a saját költségvetésünkből adjunk segítséget a működésre. Javaslatok a pénzügyi támogatás összegéről: Ft, Ft, Ft és tartózkodók. 77/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők elfogadták, hogy a Pesti Szerb Egyházközség Ft támogatásban részesüljön a tetőszerkezet rekonstrukciójára. Az átadott pénzeszköz megfelelő felhasználását be kell mutatni beszámolóval és számlák másolataival. (Szavazás eredménye: 11 igen, 3 tartózkodás, 0 nem) 5. napirendi pont: Egyebek - 1. Segítségnyújtás Kraljevo-nak (SZOÖ Közgyűlésének határozata pénzeszközök gyűjtéséről) Alexov Lyubomír: már megkerestük a szerb kisebbségi önkormányzatokat és a magyarországi szerb közösséget, hogy a pusztító kraljevo-i földrengés után nyújtson segítséget a katasztrófával sújtott embereknek. A világszerte élő szerbek különböző módón segítenek. 78/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők elfogadják, hogy támogatják a határozatot a kraljevo-i segítségnyújtásról, illetve kerüljön sor pénzeszközök gyűjtésére erre a célra, és azok eljuttatására Kraljevo-ba szerződés alapján. (Szavazás eredménye: 11 igen, 3 tartózkodás, 0 nem) Dr. Lásztity Jovánka ismerteti a második szavazási kör eredményét: A második szavazási kör eredménye a Szent Száva díjra: Roczkov Miroszláv 11 szavazat, Dr. Lásztity Borivoj 10. Meg kell tartani a harmadik szavazási kört. 79/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy jöjjön létre egy külön alap a Kraljevonak nyújtandó anyagi támogatásra, a kezdő tőke, amelyet a Szerb Országos Önkormányzat nyújt, euró.

5 5 5. napirendi pont: Egyebek - 2. a belső ellenőri szerződés meghosszabbítása Márton Zsuzsanna: Törvény szerint kötelességünk, hogy belső ellenőrzést végezzünk, így ezzel összhangban ezt tesszük is, ciklusonként készül a belső ellenőrzés éves terve től ezt a munkát a Petil Kft. Könyvelő Iroda végzi, és elkészítették a jövő évi tervet a belső ellenőrzésről. Közgyűlési határozat szükséges, hogy az említett cég továbbra is végezze a belső ellenőrzést, tekintettel arra, hogy szerződésük december 31.-én lejár. Az anyag mellékelve van, így mindenkinek lehetősége volt azt elolvasni, a javaslat az, hogy a szerződés kerüljön meghosszabbításra. Alexov Lyubomír: nagyon precízen és magas szakmai szinten végzik a munkájukat, ismerik a kisebbségi szféra gazdálkodásának valamennyi szabályát, mert más önkormányzatoknál (kisebbségi és többségi) is dolgoznak, és a díjazásuk is kedvező. 80/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy belső ellenőrzési feladatok elvégzésére, az elkövetkező időszakra, a évre Benkó Péter és a Petil Bt. legyen megbízva. (PETIL Könyvelő és Tanácsadó Bt., 1132 Budapest, Kresz Géza u. 41 I/1.) A belső ellenőrzési díj összege feladatonként nettó ft 5.napirendi pont: Egyéb - 3. Szent Száva Napi ünnepség Alexov Lyubomír: Ebben az évben a Szent Száva Napi ünnepség január 29.-én való megrendezése van tervben, és a hagyományok szerint az ünnepség magába foglalja az Akadémiát és a Bált. Boris Tadic, Szerbia Köztársaság elnökének érkezését jelezték, aki kifejezte kívánságát, hogy ezt az ünnepet a magyarországi szerbekkel szeretné megünnepelni. Pár nappal ezelőtt látogatást tettek nálunk Tadic elnök kabinetjéből, akik bejárták a Szent Száva Napi ünnepség helyszínét, a Duna Palotát, a Zrínyi utcában. A szerbiai magas rangú meghívottak mellett, úgyszintén várhatóak magas rangú meghívottak a magyarországi politikai életből, maga Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. Várjuk a konkrét árajánlatot a Duna Palotára vonatkozóan (helyiségek, menü stb.), és amennyiben az ár magas lesz, ígéretet kaptunk Szerbiából, hogy a költség egy részét ők fedezik. Az Akadémiai rész a díszteremben lenne, a bál pedig az étteremben. Törekszünk megvalósítani azt az elképzelést, hogy a belépőjegyet ne kelljen fizetni, hanem csak az ételért (vacsora) kelljen fizetni. A Közgyűléstől kéri a támogatást a helyszínre és az egész koncepcióra vonatkozóan. Dr. Lásztity Jovánka: Mladjan Djordjevic úrral (Tadic elnök kabinetjéből) folytatott tárgyalás során megnéztük a Bolgár Művelődés Házat is, ahol tavaly volt a Szent Száva Napi ünnepség. Megállapodás született, hogy ennek a helyszínnek az ára és a Duna Palota ára közötti különbözet szerbiai pénzeszközökből lesznek lefedve. Számos ismeretlen tényező van még (mikor érkezik az elnök, milyen az időbeosztása, mik a kötelezettségei), amelyeket Tadic elnök protokolljával együttműködve kell majd megoldani.

6 6 Dr. Lásztity Jovánka: ismerteti a harmadik szavazási kör eredményét: A harmadik szavazási kör eredménye a Szent Száva Díjról: Roczkov Miroszláv - 12 szavazat, Dr. Lásztity Borivoj - 11 szavazat (valamennyi szavazólap érvényes.) Még egy szavazás lesz. Az SZOÖ Közgyűlése elfogadja a Szent Száva ünnepség megtartásáról szóló információkat. 5.napirendi pont: Egyebek 4. Szerb Demokratikus Szövetség tartozása Alexov Lyubomír: emlékeztet arra, hogy a Villányban tartott közgyűlésen döntöttünk annak a 2.6 millió forintnak a sorsáról, amelyet több mint egy éve adtuk kölcsön a Szerb Demokratikus Szövetségnek. A Szerb Demokratikus Szövetség kötelezettséget vállalt arra, hogy decemberéig visszaadja, de a pénz még mindig nem került vissza vissza. A közgyűlés határozata alapján az ügyvédünk kétszer megkereste Roczkov urat írásos úton, aki nem akarta átvenni a levelet (igazolás a postától). Ez azt jelenti, hogy a helyzet nem változott. Most határoznunk kell: lemondunk-e a pénzről vagy jogi úton követeljük visszaadását. Mi a jogi helyzete a Szerb Demokratikus Szövetségnek, van-e saját vagyona, jogutódja amennyiben megszűnik A közgyűlési tagok általános álláspontja az, hogy nem kell lemondanunk a saját pénzünkről, de miután ez ennek a testületnek az utolsó ülése nem kellene ezt átengedni az új összetételű Közgyűlésnek. Jogilag minden érthető, létezik szerződés, mi átadtuk a pénzt, majd a határidő lejártával a pénz nem lett visszaadva. Szavazás következik, hogy várjanak-e még két hónapot vagy kerüljön-e átadásra közjegyzőnél kérelem fizetési meghagyásról. 81/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők elfogadták, hogy nyújtsanak be kérelmet közjegyzőnél a 2.6 millió forintos kölcsön visszafizetésére a Szerb Demokratikus Szövetségtől (12 igen szavazat), míg a még 2 hónap kivárásának javaslatra két személy szavazott. (Szavazás eredménye: 12 igen, 0 tartózkodás, 2 nem) Dr. Lásztity Jovánka: ismerteti a negyedik szavazási kör eredményét: A negyedik szavazási kör eredménye a Szent Száva díjról: Roczkov Miroszláv - 13 szavazat, Dr. Lásztity Borivoj - 13 szavazat (valamennyi szavazó cédula érvényes.) 82/2010. SZOÖ Közgyűlési határozata ( ) A jelenlévők úgy döntöttek, hogy a Szent Száva Díj 2011-ben Roczkov Miroszlávnak (országos) és Dr. Lásztity Borivojnak (közös, Budapest, XII. kerülettel) kerüljön odaítélésre. (Szavazás eredménye: 13 igen, 1 tartózkodás, 0 nem) 4. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat tevékenységének értékelése és között Alexov Lyubomír: bemutatja az elmúlt ciklus munkájára, az új intézmények létrehozására, a Nagymező utcai Kulturális Központra vonatkozó adatokat, amelyek dicséretre méltóak ebben,

7 7 a megszorítások időszakában. Megköszöni minden jelenlévőnek az együttműködést és az eddigi munkát, az ülést órakor bezárja. Budapest, december Alexov Lyubomír Rusz Boriszláv SZOÖ elnöke Jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Lásztity Jovánka Jegyzőkönyv hitelesítő Megjegyzés: A jegyzőkönyv részei szintén: meghívó, jelenléti ív, a év költségvetés koncepciója, javaslatok a évi Szent Száva díj kiosztására, javaslat a Thököly Száva díj kiosztására, melléklet és jelentés a belső ellenőrzésről.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20.

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2013. április

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Nagyné Farkas Marianna képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem határozatképes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben