SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50"

Átírás

1 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA FŐISKOLAI DOCENS Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/ Terepkoordinátor ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Tel.: 62/

2 A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ OKTATÓK 1. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar ÁGOSTON MAGDOLNA mestertanár BALOGH MÓNIKA tanársegéd Egészségmagatartás és fejlesztés Szakcsoport BÁRSONYNÉ KIS KLÁRA mestertanár Egészségmagatartás és fejlesztés Szakcsoport DR. BÁRÁNY FERENC professor emeritus HÉDERNÉ BERTA EDINA adjunktus IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA főiskolai docens KOKOVECZ ANNA mestertanár Ápolási Tanszék LAUKÓ GÁBOR adjunktus DR. PICZIL MÁRTA adjunktus DR. JUR. POGÁNY MAGDOLNA PHD főiskolai tanár SZABÓ PÉTER gyakornok DR. TIHANYINÉ DR.VÁLYI ZSUZSANNA adjunktus Egészségmagatartás és fejlesztés Szakcsoport TÓTH RENÁTA adjunktus Egészségmagatartás és fejlesztés Szakcsoport TUNYOGI JÓZSEF mestertanár VÁRINÉ FERÓ MÁRIA mestertanár Vida Anikó tanársegéd

3 2. Átoktatásban résztvevő oktatók Általános Orvostudományi Kar DR. DEMETER ILDIKÓ főorvos Addiktológiai és Pszichiátriai Osztály DR. HABIL. HANTOS ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi tanár Orvosi Informatikai Intézet DR. TARI RÓBERT főorvos Pszichiátriai Klinika Addiktológiai és Pszichiátriai Osztály Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Központi Nyelvi Lektorátus Sportközpont DR. FEJES ZSUZSANNA egyetemi adjunktus Politológia Tanszék DR. SZOMORA ZSOLT egyetemi adjunktus Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék DR. KISSNÉ DR.NOVÁK ÉVA egyetemi docens Társadalomelméleti Intézet Filozófia Tanszék KEMÉNYNÉ DR. GYIMES ERZSÉBET adjunktus Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék TASNÉ DR SZALACSEK MARGIT vezető nyelvtanár és munkatársai SZABÓ JÓZSEF vezető testnevelő tanár és munkatársai 3. Meghívott előadók AMBRÓZAY ANIKÓ szociális munkás ARANY ZOLTÁN szociális munkás DR. BERTA ÁRPÁDNÉ szociális munkás BÍRÓ FERENCNÉ jeltolmács DR. BOBVOS PÁLNÉ jogász BOLDOG KRISZTINA szociális munkás DR. JUR. FARKAS KORNÉLIA jogász FICZ GÁBOR tréner HAJDÚ GÉZA kulturális menedzser

4 K JUHÁSZ JENŐ mentálhigiénikus, HAITI ügyvivő KOCSIS NAGY ZSOLT szociális munkás, szociológus LANTOS KATALIN okleveles pszichológus DR. LALUSKÁNÉ RITZ JUDIT szociális munkás MEDGYESI ANIKÓ tréner DR. MISZLAI PÉTER jogász, szociális munkás POLYÁKNÉ LETAVECZ ÁGNES pszichológus, addiktológiai konzultáns DR. TÓTH EDIT tréner TEMESVÁRY ZSOLT szociális munkás ZSOLCZAY ISTVÁN pszichológus DR. WALDMANN GÁBOR jogász

5 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMÁK JEGYZÉKE AZ ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAKON A TANÉVBEN TDK felelős oktató: Laukó Gábor adjunktus Témavezető: Ágoston Magdolna mestertanár Önkéntesek az EU munkaerőpiacán Digitális kompetencia és társadalmi befogadás Témavezető: Professor emeritus Dr. habil. Bárány Ferenc A szegénygondozás fejlődése a két világháború között (egy megyében vagy egy városban) A szociális szakszolgálat története (egy megyében vagy egy városban) Témavezető: Igazné Dr. Prónai Borbála főiskolai docens Hatásosság és hatékonyság a szociális ellátások területén A jövedelemelosztás, a jövedelmi egyenlőtlenségek hosszabbtávú sajátosságai Magyarországon Témavezető: Laukó Gábor adjunktus Nonprofit szervezetek a szociális ellátásban Témavezető: Dr. Piczil Márta adjunktus Devianciák a mai magyar társadalomban Témavezető: Szabó Péter gyakornok Gyermekszegénység Magyarországon Gyermek- és ifjúságvédelem Témavezető: Dr. Tihanyiné dr. Vályi Zsuzsanna adjunktus Szociometriai vizsgálatok kiscsoportokban Gyermekrajzok / a gyermeki személyiség, környezet tükröződése a gyermekrajzokban Témavezető: Tunyogi József mestertanár A magyar hajléktalan-ellátás problémái A családi munka módszerei és az alkalmazás sajátosságai Szociális munka fogyatékosokkal Témavezető: Váriné Feró Mária mestertanár Szociális munka veszélyeztetett gyermekek és családjaik körében a gyermekjóléti alapellátás keretében végzett szakmai tevékenység jellemzői Szakmai feladatok a bántalmazott gyermekekkel és családjaikkal A szociális munka formái és módszerei a gyermekvédelmi szakellátásban Az évi XXXI. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által hozott változások hatásának vizsgálata a gyermekvédelmi szociális munka különböző színterein

6 SZAKDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAKON A TANÉVBEN Szakdolgozat témaválasztás határideje: nappali tagozaton: szeptember 14. levelező tagozaton: szeptember 21. Témavezető: Ágoston Magdolna mestertanár 1. Magyar szociális szakemberek, mint külföldi munkavállalók 2. Munkahelyi bántalmazás (mobbing, vagy más néven pszichoterror) 3. Álláskeresési tanácsadás 4. Digitális egyenlőtlenségek hatása a szociális helyzetre 5. E-adminiszrtráció a szociális munkában 6. Támogató szolgálatok a mai Magyarországon 7. Csoportmunka elemzése Témavezető: Arany Zoltán szociális munkás 1. Kábítószer kezelése, prevenció, terápiás megközelítése témában, külön megbeszélés szerint 2. Családi munkához választott téma megbeszélés szerint Témavezető: Balogh Mónika tanársegéd 1. A pedagógia tárgykörében a konzulenssel egyeztetett téma Témavezető: Professor emeritus Dr. habil. Bárány Ferenc 1. Szabadon választott téma a magyar szociálpolitika történetéből; (pl.: szociálpolitikusok munkássága, szegénygondozás, a koldulás szabályozása, dologházak, prostitúciópolitika, szegényházak, munkásvédelem, gyermekvédelem, valamelyik szociális intézmény története) Témavezető: Bársonyné Kis Klára mestertanár 1. Szociális munkások egészségmagatartása 2. Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggés az egyes életkorokban 3. A munkanélküliség és az egészségi állapot kapcsolata 4. A munkanélküliség és pszichoszociális hatásai 5. A segítő munka veszélye: a kiégés Témavezető: Dr. Berta Árpádné szociális munkás 1. Szociális munka időskorúakkal 2. Az időskorúak helye és szerepe a társadalomban és a családban 3. Lehetséges stratégiák az időskorúak ellátásában Témavezető: Dr. Bobvos Pálné jogász 1. A szociális feladat- és hatáskörök telepítése az önkormányzatoknál (az oktatóval történő egyeztetés alapján) Témavezető: Dr. jur. Farkas Kornélia jogász 1. A gyermekekhez kapcsolódó szociális ellátások

7 2. Szociális munka szenvedélybetegekkel 3. Munkanélküliek szociális ellátása 4. A betegek és fogyatékosok szociális ellátása Témavezető: Hajdú Géza kulturális menedzser 1. A cigányfoglalkoztatás, munkanélküliség problematikája egy településen 2. A cigány és a magyar kultúra összeütközése a közoktatási intézményekben 3. Szociális munka cigánycsaládokkal (egy folyamat teljes leírása) 4. A cigány gyermekek képzésének nehézségei 5. A szociális munkás kliens kapcsolatából eredő nehézségek, illetőleg ezek kezelése 6. A cigányság problémavilágának kezelése a szociális munka gyakorlatában Témavezető: Igazné Dr. Prónai Borbála főiskolai docens 1. A jóléti állam válságának értelmezése a modern társadalomelméletekben 2. Egy település szociálpolitikai történetének feldolgozása 3. Hatásosság és hatékonyság a szociális ellátások területén 4. A jövedelemelosztás, a jövedelmi egyenlőtlenségek hosszabbtávú sajátosságai Magyarországon 5. A jövedelmek újraelosztása és annak hatásai 6. Szabadon választott téma az oktatóval történő megbeszélés alapján Témavezető: Dr. Kissné Dr. Novák Éva egyetemi docens 1. A család funkcióinak változása 2. Konfliktusok a családban 3. Családi konfliktusok kezelése, megoldása. Módszerek 4. Családtípusok. Esettanulmány 5. Értékrendszerek 6. Életmód típusok a mai Magyarországon Témavezető: Dr. Laluskáné Ritz Judit szociális munkás 1. Szociális munka időskorúakkal Témavezető: Laukó Gábor adjunktus 1. A nonprofit szervezetek helye és szerepe a szociális ellátásban 2. A magyar nonprofit szervezetek működési sajátosságai 3. Nonprofit szervezetek a munkaerőpiaci szolgáltatások területén 4. Készségfejlesztő és tréningcsoportok tervezése, szervezése és működése 5. Közösségfejlesztés Témavezető: Dr. Miszlai Péter jogász 1. Gyermeki jogok érvényesülése Magyarországon 2. A gyermek helyettesítő védelemhez való joga 3. Örökbefogadás (oktatóval egyeztetett téma alapján) Témavezető: Oraveczné Bodor Piroska terepkoordináror 1. Adósságkezelési tanácsadás Témavezető: Dr. Piczil Márta adjunktus 1. Devianciák a mai magyar társadalomban

8 Témavezető: Dr. jur. Pogány Magdolna PhD főiskolai tanár 1. A társadalombiztosítás nyugellátásainak igénybevétele a szociális intézményekben élők körében 2. A magánnyugdíjpénztár választás dilemmái 3. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak szerepe az öngondoskodásban Témavezető: Szabó Péter gyakornok 1. Gyermekjóléti alapellátás keretében végzett szociális munka 2. Gyermekszegénység (oktatóval egyeztetett téma alapján) 3. Jelzőrendszer működése, működtetése a gyermekvédelmi alapellátásban Témavezető: Dr. jur. Szomora Zsolt adjunktus 1. A prostitúció jogi helyzete és szabályozása Magyarországon 2. A családon belüli erőszak okai és kriminológiai jellemzői 3. A szexuális orientáció büntetőjogi megítélése 4. Az erőszakos bűnözés 5. A pártfogó felügyelet jelenlegi helyzete Magyarországon Témavezető: Dr. Tihanyiné dr. Vályi Zsuzsanna adjunktus 1. Társkapcsolatok, csoportstruktúra elemzése szociometria módszerének alkalmazásával (kortárscsoportokban, iskolai, terápiás, felnőtt csoportokban - legalább másfél éves, folyamatos vizsgálati munka alapján) 2. A gyermeki személyiség, családi háttér, konfliktusok a gyermekrajzok tükrében Témavezető: Tóth Renáta adjunktus 1. Nőkérdés Magyarországon (a témakörben külön megbeszélés alapján) 2. A média hatása a gyermek fejlődésére 3. Bármilyen előzetesen egyeztetett téma Témavezető: Tunyogi József mestertanár 1. Szociális munka hajléktalanokkal (a témakörben külön megbeszélés alapján) 2. Fogyatékosok szociális ellátása, társadalmi/családi integrációja 3. Családi munkához választott téma - külön megbeszélés szerint Témavezető: Váriné Feró Mária mestertanár 1. Szociális munka veszélyeztetett gyermekek és családjaik körében a gyermekjóléti alapellátás keretében végzett szakmai tevékenység jellemzői 2. Szakmai feladatok a bántalmazott gyermekekkel és családjaikkal 3. Az évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által hozott változások hatásának vizsgálata a gyermekvédelmi szociális munka különböző színterein. 4. A szociális munka formái és módszerei a gyermekvédelmi szakellátásban Témavezető: Vida Anikó tanársegéd 1. Család- és szociálpolitika, családszociológia A házasság és a család funkcióinak változásai, demográfiai trendek Társadalmi nemek, nemi szerepek Nőkérdés és esélyegyenlőség

9 2. Cigányság és szociálpolitika, kisebbségszociológia Hogyan érintik az egyes szociálpolitikai intézkedések a cigányságot? Intézményes kirekesztési mechanizmusok (iskolai, lakóhelyi szegregáció) Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség Szociális munka szegény cigány családokkal. (Van-e speciálisan a cigányságot célzó szociális munka? Szegények és/vagy cigányok?) Kisebbségek megjelenítése a tömegkommunikációban 3. Szegénység, társadalmi kirekesztés/kirekesztődés A szegénység kiváltó okai, veszélyeztetett csoportok (nők, tartós munkanélküliek, etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetű településeken élők, egyszülős családok, fogyatékkal élők) A szegénység rövid- és hosszabb távú következményei Helyi önkormányzati szociális segélyezés 4. Foglalkoztatáspolitika, szociális munka munkanélküliekkel Szociális ellátórendszer, munkaügyi szervezetek, önkormányzatok, valamint ezek kapcsolata a munkanélküliség kezelésében A munkanélküliség hatásai az egyén életminőségére, a szociális munkás lehetséges feladatai Az együttműködési kötelezettség lehetőségei és dilemmái a szociális segítő munkában Témavezető: Zsolczai István pszichológus 1. Családon belüli erőszak 2. Fiatalkori bűnözés 3. Áldozattá válás 4. Prostitúció pszichológiai aspektusai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET RÁKÓ ERZSÉBET A GYERMEKSZEGÉNYSÉG gyermekvédelmi aspektusai A gyermekszegénységet több ok miatt is fontos megvizsgálni gyermekvédelmi szempontból. Egyrészt a gyermekkori nélkülözés kedvezõtlenül befolyásolja

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó

Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás. Előszó Előszó 1/4 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás Előszó Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

A szociális munka területi és minőségi dimenziói az Európai Unió szakpolitikájában

A szociális munka területi és minőségi dimenziói az Európai Unió szakpolitikájában A szociális munka területi és minőségi dimenziói az Európai Unió szakpolitikájában Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc dr. habil., tanszékvezető főiskolai tanár KJF fejlesztési és minőségirányítási rektorhelyettes,

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím:

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím: Bakos Ildikó kisberiterulet.mvk@gmail.com Kérjük, 2-3 rövid mondatban foglalja össze végzettségeit, főállásában betöltött pozícióját, és céljait a szakmai támogató hálózati tag munkakörben. Végzettségek:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben