SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskola, Budapest 2002 Közigazgatási szakvizsga 1998 Közigazgatási alapvizsga Szociálpolitikus Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest Általános Szociális Munkás (Ifjúságvédelem Specializáció) Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd Munkahelyek Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar főiskolai adjunktus Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala hivatásos pártfogó Szekszárd Város Családsegítő Központ családgondozó Nyelvtudás Angol nyelvből Állami alapfokú C típusú nyelvvizsga (2004). Cigány (lovári) nyelvből Állami középfokú C típusú nyelvvizsga (2001). Német alapfokú ismeretek. Jelenleg oktatott tárgyak Egyéni esetkezelés Egyéni esetkezelés módszertana Esetelemző szeminárium Gyermekvédelmi speciális laborgyakorlat Információs technológia a szociális munkában Integrált gyakorlat feldolgozó szeminárium Közösségi szociális munka gyakorlata Szakmai identitás fejlesztése Szakmai módszertani készségfejlesztés Szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel Szociális munka adminisztrációja

2 Oktatási tapasztalat: Tereptanár az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán, majd a PTE Illyés Gyula Főiskolai karon 2003-tól - Szociális szakvizsgára felkészítő konzultáció - Szociális alapvizsgára felkészítő konzultáció 2005-től - Dokumentáció és adminisztráció a szociális munkában, ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi kiegészítő szociális munkás képzés (referencia Tausz Katalin, Ohly Éva) - Szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel, ELTE Társadalomtudományi Kar nappali tagozat szociális munkás, szociálpolitikus képzés (referencia Tausz Katalin, Darvas Ágnes) 2006-tól - Szociális szervezetek adminisztrációja, ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi kiegészítő szociálpolitikus képzés (referencia Tausz Katalin, Juhász Gábor) Kutatási területek - A törvénytelen gyermekek, házasságon kívül született gyermekek helyzete Magyarországon. - Fiatalkori bűnözés Magyarországon. - Adminisztráció és minőségbiztosítás a szociális szektorban Magyarországon. Kutatások, szakértések: november : Lehetséges-e a minőségbiztosítás a szociális szférában? című tanulmány a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet számára (referencia Kozma Judit) július 28 augusztus 23.: Szociális Szakmai Szövetség megbízása tanulmány készítése a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének lehetőségeiről és tapasztalatairól a szociális szolgáltató intézményekben (referencia Ferge Zsuzsa, Márton Izabella) június : Szekszárd Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula május 01 június 30.: A szociális munka adminisztrációjának vizsgálata a szociális alapszolgáltatások esetében a Dél-Dunántúli régióban (ICSSZEM-kutatás, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet) december július 31.: Igazságügyi Minisztérium Országos bűnmegelőzési Bizottság által kiírt pályázatok megvalósításának ellenőrzése június 27-július 02.: Várpalota - Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula július : PTE IGYFK Baj - Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula

3 Publikációk: Varga István: Kísérlet a törvénytelen gyermekek két világháború közötti helyzetének bemutatására Magyarországon (In.: Némedi Dénes- Szabari Vera, szerk.: kötő-jelek Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve Budapest, 2007.) Varga István: A matrix és a szociális munka (HÁLÓ - a szociális munka szakmai közéleti lapja március) Varga István: A környezettanulmány mint a szociális munka, szociálpolitika eszköze? (In: Esélyek a szociális képzések megújítására, szerk: Albert József, Veszprém -Budapest 2006.) Varga István: Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés a szociális szférában Magyarországon (HÁLÓ - a szociális munka szakmai közéleti lapja november) Varga István: Minőségbiztosítás vagy minőségbiztosíthatóság? (In.: Kálóczi Andrea-Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna-Varga István /szerk/, Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2006.) Varga István: Soprontól messze van Bologna (HÁLÓ - Szociális Szakmai Szövetség Hírlevele augusztus-szeptember) Varga István: Látencia (In.: Kálóczi Andrea-Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna-Varga István /szerk/, Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2004.) Varga István: Házasságon kívül született gyermekek helyzete 1946 előtt (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei VI. kötet, Szekszárd 2003.) Varga István: Törvénytelen gyermekek Tolna megyében ( 100 éves a magyar állami gyermekvédelem helytörténeti pályázat, 2001.) Varga István: Szociális problémák megoldási magánjogi eszközökkel a két világháború közti Magyarországon /Gyermektartási perek ben a Dombóvári Járásban/. (A Tolna Megyei Levéltár honismereti pályázata 1999.) Varga István: Szociális problémák megoldási magánjogi eszközökkel a két világháború közti Magyarországon /Gyermektartási perek ben a Dombóvári Járásban/. (A Tolna Megyei Levéltár helytörténeti pályázata 1995.) Szerkesztés: HÁLÓ (Szociális Szakmai Szövetség Hírlevele, majd novembertől a Szociális Munka Szakmai Közéleti Lapja) szerkesztőségi tag július 01-től Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa Gosztonyi Géza Varga István: HÁLÓ repertórium: (HÁLÓ január) Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa Gosztonyi Géza Varga István Wéber László: HÁLÓ repertórium: (HÁLÓ augusztus)

4 Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa Előadások konferencián: Varga István: Törvénytelen születésű egyének mobilitási lehetőségei Magyarországon a két világháború között (ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskola 2007 Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Budapest, november 16.) Varga István: Adminisztráció és az adminisztrációt végzők a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál (A "Magyar Tudomány Napja" és "A Szociális Munka Napja" konferencia, Szekszárd, november 07.) Varga István: A pártfogoltak társadalmi integrációjának elősegítése (HEFOP - Munkaerő-piaci reintegráció elősegítése a szociális szakemberek képzésével, Paks, május 31.) Varga István - Törvénytelen gyermekek Magyarországon (Mindengyerek Konferencia, Budapest, január ) Varga István: A környezettanulmány, mint a szociális munka, szociálpolitika eszköze? (Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete - "Esélyek a szociális képzések megújulására" konferencia, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza október ) Varga István: Törvénytelen gyermekek helyzete Magyarországon (ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskolájának 2006-os tudományos konferenciája, Budapest február ) Varga István: A házasságon kívül született gyermekek helyzete 1946 előtt (Konferencia a Tudomány Napja alkalmából, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd november 05.) Átfedések az érintett intézmények között - kerekasztal beszélgetés a fiatalkori bűnözésről /Résztvevő előadó./ (Szociális Oktatásban Résztvevő Hallgatók VII. Országos Konferenciája, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, ) Varga István: Pártfogás a gyermekjóléti szolgálatoknál (A gyermekjóléti szolgálat helye a gyermekvédelmi rendszerben- konferencia Paks 2000.) Párbeszéd a fiatalkorúak körében elkövetett bűncselekményekről /résztvevő előadó/, (A Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakmai Egyesület továbbképzése Tolna és Paks város nevelési-oktatási intézményeinek gyermek és ifjúságvédelmi felelősei részére, Paks 1999.) Szakmai közéleti tevékenység: 1) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Minőségfejlesztési Bizottság, tag 2006-tól 2) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Kari Tanács, tag ) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, honlap-gondozó munkacsoport tag 2005-től 4) HÁLÓ szerkesztőség tag július 01-től 5) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociálpolitikai Intézet, Tudományos Diákköri Intézeti

5 megbízott ) Szekszárd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma, tag 2001-től 7) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, tag 2000-től, vezetőségi tag 2005-től. Hallgatói Tutorálás: Hirsch Anna Janka: Az Aszódi javítóintézeti nevelés (jogi szabályozás és a szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel javítóintézetekben Magyarországon) XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció, április Pécs. II. helyezés. Témavezető: Varga István főiskolai adjunktus (PTE IGYFK) Munkatapasztalat: Már főiskola hallgatóként részt vettem a Szekszárdi Családsegítő Központ nyári táboraiban, ahol személyre szabott kiscsoportos foglalkozást tartottunk hátrányos helyzetű gyermekeknek ben a szociális munkás diploma megszerzése után itt helyezkedtem el családgondozóként. Munkám során egyéni, csoportos (pl: albérlő klub, magatartászavaros általános iskolásoknak szervezett csoport) és a közösségi szociális munka területén szereztem gyakorlatot. Szintén 1995 óta veszek részt a Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán tereptanárként a szociális munkás képzésben ben egy sikeres pályázat útján az új gyermekvédelmi törvény által létrehozott Tolna Megyei Gyámhivatalba kerültem. Résztvettem a fiatalkorúak pártfogó felügyelői rendszerének (akkori) Tolna megyei átszervezésében, és új tartalommal való megtöltésében. Meglátásom szerint a pártfogói munka igazságügyi szak szociális munka, ezt igyekeztem elfogadtatni környezetemmel is. Ennek megfelelően végeztem továbbra egyéni esetkezelést, és csoportfoglalkozásokat is. Hogy munkám a roma klienseimmel eredményesebb legyen igyekeztem elsajátítani a cigány (lovári) nyelvet. Kapcsolatom volt iskolámmal a gyámhivatalban töltött időszak alatt sem szakadt meg, továbbra is tereptanárként irányítottam a rám bízott hallgatókat között az ELTE szociálpolitika szakának nappali tagozatos hallgatója voltam. Munka elfoglaltságom miatt azonban tanulmányaimat levelező tagozaton fejeztem be 1999-ben. A 2002/03-as tanévtől a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociálpolitikai Intézetéből felkértek óraadónak a Szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel, és Integrált gyakorlat megbeszélés tárgyak oktatására augusztus 15-óta vagyok főállású főiskolai oktató. Választásomat motiválta, hogy főiskolai, és egyetemi szakdolgozatomban a Tolna Megyei Levéltár gyermektartási pereinek egy részét dolgoztam fel, korábbi munkahelyeim azonban nem tették lehetővé, hogy intenzív kutatómunkát végezzek és doktori fokozatot szerezzek.