Közterület-felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közterület-felügyelő Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KASZIBA SÁNDOR SZAKMAI LEKTORÁLÁS: A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A nem parkoló ellenőr! Nem rendőr! /a Fővárosi Közterület-felügyelet honlapjának nyitóoldaláról/ Közterületnek nevezünk minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat (tehát közhasználatú), és amelyet ekként jegyeztek be az ingatlannyilvántartásba. A közterület rendeltetése lehet: a közlekedés biztosítása (utak, utcák, terek), pihenőhelyek és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), közművek elhelyezése (csatornák). A közterület-felügyelő az a közfeladatot ellátó hivatalos személy, aki munkája során figyelemmel kíséri a közterületen (utcákon, tereken, stb.) tapasztalható eseményeket, és szükség esetén intézkedésre jogosult. Hivatalos személy, köztisztviselő, akit fokozott büntetőjogi felelősség terhel, illetve védelem illet meg. Munkája során azon esetekben, amikor jogszerűtlen magatartást észlel, nem csak jogosult, de köteles is intézkedni, és intézkedést kezdeményezi. Ez a munkakör az igazán változatos munkák közé tartozik. A közterület-felügyelet a megfelelő közrend, köztisztaság, közbiztonság és a bűnmegelőzés koncepciójának kialakításánál figyelembe vette az Európai Unió védelmi stratégiai programját. Az Európa Tanács Bűnmegelőzési Ajánlása alapján az Országgyűlés a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozatában kimondta, hogy az önkormányzatok kötelessége a helyi A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK közösségek életminőségének javítása érdekében a helyi bűnmegelőzési stratégia kialakítása, és annak megvalósítása. A társadalom jó közérzetének, nyugodt életének alapvető feltétele a közrend, a közbiztonság és köztisztaság megfelelő állapota. A lakosság biztonságérzetének javítása a várospolitika meghatározó eleme kell, hogy legyen, és ebben aktív szerepet kapnak a közterület-felügyelők tól üzemel a Fővárosi Közterület-felügyelet központjában az EU-s elvárásoknak megfelelően kiépített Vészhelyzeti Információs Központ (VIK). A központ összegyűjti a közszolgáltatás, közrendvédelem, katasztrófavédelem és egészségügy információit, majd ezeket feldolgozva információt szolgáltat a gyors és hatékony hatósági reagálás elősegítése érdekében. A cél, hogy európai mintát követve a központ kiterjesszék a teljes közép-magyarországi régióra és számos nagyvárosra. A közterület-felügyelet, mint egyfajta városi rendőrség 24 órában ügyeleti szolgálatot tart, és várja a bajbajutott külföldiek vagy belföldiek hívásait egy ingyenes zöldszámon. Lehet telefonálni közlekedési baleset, tűz vagy gázömlés, kátyú vagy csőtörés, ugyanakkor bármilyen más köztéri zavaró esemény (pl. szemétlerakás) miatt is. A telefonálók gyakran használják egyfajta tudakozónak a Központot, ahol a közterületekkel, közüzemekkel kapcsolatos információk természetesen rendelkezésre állnak. Biztonságérzetünk, nyugalmunk, mindennapi jó közérzetünk azon is múlik, milyen környezet vesz minket körül. Az aprónak tűnő szabálytalanságok a járdán, a tilosban parkolás, az illegális szemétlerakás vagy az engedély nélküli árusítás napi bosszúságot okozhatnak. Az összefirkált épületek, a játszótereken szétdobált csikkek és törött üvegek, a sarki italboltok előtt italozók mind elronthatják kedvünket. A megfelelő köztisztaság és a közrend megteremtését nagyon fontosnak tartom. Célunk, hogy lakosaink A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK nyugalomban, békében és tisztaságban élhessenek mondta el D. Imre. Az ő segítségével pillanthatunk be a közterület-felügyelők mindennapjaiba. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? 1. Ellenőrzi a közterületek jogszerű engedélyhez kötött használatát. Betartatja a közegészségügyi, rendészeti szabályokat. Biztosítja az önkormányzati közterületi rendezvényeket. A közterület jogszerű használata tulajdonképpen azt jelenti, hogy bejelentési kötelezettséggel tartozik az a városlakó, aki 4 napnál tovább tárolni szándékozik valamit az önkormányzat területén. Ilyenkor egy úgynevezett foglalási engedélyt kell kérvényeznie a Polgármesteri Hivatalhoz címzett, illetékbélyeggel ellátott kérelemben. Ebben meg kell jelölnie a tárolás várható időtartamát, a tárgyát, illetve az érintett közterület nagyságát. Ha valaki engedély nélkül közterületet foglal, a közterület-felügyelő felszólítja, hogy kérjen engedélyt, vagy szüntesse meg a tárolást. Ha ez nem történik meg, akkor szabálysértési eljárás indítható. Természetesen itt is akadnak kivételek. Például ha valaki jogerős építkezési engedéllyel rendelkezik, akkor nem kell külön engedélyt kérnie az építkezéssel kapcsolatos eszközök és anyagok tárolására. Engedélyköteles viszont például a közterületi mozgó árusítóhely létesítése, a közterületi árusítással kapcsolatos tevékenység, illetve konténer elhelyezése közterületen. Egy viszonylag kis városban dolgozom, aminek sok előnye és hátránya is van. Előny, hogy sokan ismernek, így amikor a várost ellenőrzöm, a lakosok nagy része közvetlenül az utcán megtalál panaszaival, észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel. Ez sokszor nagyon segít a munkámban. Ráadásul kialakul egy személyes kapcsolat is, ami csökkenti A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a bizalmatlanságot a közszféra és a lakosság között. Ugyanakkor nehéz megértetni az emberekkel, hogy a törvény mindenkire ugyanúgy érvényes. Tehát akkor sem tehetek kivételt, ha valamelyik ismerősömet érem szabálytalanságon. A felügyelő ellenőrzi a piacok működését, a forgalmazott áruk minőségét is. Felügyeli, hogy csak a kijelölt és engedélyezett helyeken árusítsanak (pl. ne a parkolóban, utcán, vagy a kocsi csomagtartójából). Minden piaci napon köteles megjelenni, és betartatni a munkavédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, rendészeti szabályokat. A piaci vagy vásári napok után ellenőrzi a terület tisztaságát, állapotát. Ugyanez az eljárás érvényes bármilyen köztéren szervezett ingyenes közösségi rendezvény (pl. fesztivál, ünnepség, karácsonyi vásár stb.) vagy közösségi akció során. Az önkormányzati rendezvényeknél a közterületfelügyelőség a rendőrség segítségét is igénybe veheti, ha az adott helyzetben szükségesnek ítéli meg a közrend, illetve az emberek biztonsága érdekében. Általában minden település bérbe adja a parkok, focipályák, piac, hulladékszállítás stb., üzemeltetési jogát az arra hivatott intézményeknek. A karbantartással kapcsolatos ügyekben az adott intézmény és a közterület-felügyelőség együttműködik. Az ellenőrzési feladatok ellátása során adminisztrációs munkája a feljelentések megírásából áll, illetve lejegyezheti észrevételeit, tapasztalatait. A szabálytalanságok, törvénysértések tényét fényképezőgéppel rögzíti. 2. Védi a közterületek rendjét, tisztaságát. Közreműködik a közbiztonság védelmében, együttműködik a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel, alkalmazza a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, szankcionálásában. Védi a közterületen épített és természeti környezet (parkok, szobrok, szökőkutak, emlékművek stb.) tisztaságát, épségét. Bünteti a szemetelést, szándékos rongálást közterületen. Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban, így felléphet, feljelentést tehet, illetve bírságot szabhat ki, ha az alábbi, közrendbe ütköző tevékenységeket tapasztalja: közterületen vagy nyilvános helyen közerkölcsbe ütköző magatartás; közterületen szeszes italt fogyasztása, csendháborítás; közterületen szemetelés, vagy például a talaj beszennyezése ürülékkel; valaki a játszótérre kutyát visz be, közterületen póráz nélkül vezeti az ebet (veszélyesnek minősített kutyáknál a szájkosár is kötelező); másokat zaklató közterületen koldulás, vagy gyermekkel koldulás; tűzgyújtás közterületen, fürdés szökőkútban, a természeti értékek és épített környezet rongálása, beszennyezése (pl. közvilágítás megrongálása, falfirkálás); hatósági hirdetmény (pl. választási plakátok) megrongálása, tiltott reklám elhelyezése közterületen. Az eljárás során együttműködik a társhatóságokkal (rendőrség, tűzoltóság, közművek stb.). 3. Ellenőrzi az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket. Közreműködik az állami és önkormányzati vagyon védelmében. Az önkormányzat útkezelőként a közműépítéshez, felújításhoz, illetve egyéb, utakat érintő tevékenységekhez útkezelői hozzájárulást ad ki. A klasszikus útépítés, útfenntartás (kátyúzás, javítás, burkolatjel festése, útszéli fák gallyazása, útpadkák kaszálása, táblák, közúti jelzések pótlása, stb.) mellett e területek közé tartozik a forgalomszabályozás is. Az útügyi A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK igazgatással kapcsolatos tevékenységeket az önkormányzat közterületfelügyeleti hatósága más intézménnyel együttműködve végzi, valamint a parlagfű irtását is felügyeli az utak mellett, illetve a közterületeken. Ha gépkocsival követnek el szabálysértést, a járművezető távollétében is kiszabhatja a helyszíni bírságot, amelyről a gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója fizetési felszólítás útján értesül. A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak részeként az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet, építményt lezárhatja. Az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, a belépést megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodót eltávolíthatja. 4. Közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Betartatja az ebrendészeti szabályokat. Közterületen kötelező a póráz használata, veszélyesnek minősített ebeknél a szájkosár is. Játszótérre tilos kutyát vinni, az ürülék eltakarításáról a gazdának kell gondoskodnia. A kóbor ebeket a közterület-felügyelő befogatja, és elszállítatja a legközelebbi gyűjtő-, illetve menhelyre. Ha van tulajdonos, a gyepmester megkeresi, és visszaszolgáltatja az ebet. Amennyiben közterületen egy állat elhullik, vagy elütik, akkor a gyepmester vagy a gazda feladata, hogy gondoskodjon a tetem elszállításáról. (Ezt helyi rendelet szabályozza.) Az önkormányzat megbízással alkalmazza a gyepmestert, aki minden esetben együttműködik a közterület-felügyelővel. 5. A közterület-felügyelő intézkedhet személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó, vagy azokat közvetlenül érintő tevékenységekben is. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Közterület-védelmi intézkedések: igazoltatás feltartóztatás, előállítás áruvisszatartás gépjármű kerékbilincs alkalmazása hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű eltávolítása Vagyonvédelmi intézkedések: terület (épület, építmény stb.) lezárása illetéktelen személyeket megakadályozni abban, hogy lezárt területre lépjenek lezárt területen illetéktelenül tartózkodók eltávolítása Adatkezelés: meghatározott nyilvántartási adatok kérése hatósági ellenőrzés végzése személyről, lényeges környezetről, körülményről, tárgyról kép- vagy hangfelvétel készítése Szankciók: - helyszíni bírság kiszabása Kényszerintézkedések: - testi erő alkalmazása - könnygázszóró palack alkalmazása - szolgálati kutya alkalmazása 6. A közterület-felügyelő intézkedhet személyi szabadságot és más állampolgári jogot nem korlátozó tevékenységekben. Intézkedések: felvilágosítás kérése az elkövető felhívása arra, hogy a szabálysértés azonnal vagy A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ésszerű határidőn belül szüntesse meg feljelentés megtétele Hatósági ellenőrzés: a helyszín, a szemletárgy megtekintése az iratok és más dokumentumok tanulmányozása a munkafolyamatok megfigyelése az ügyféltől vagy képviselőjétől felvilágosítás kérése a bizonyítási eljárás lefolytatása Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? Ideje legnagyobb részét terepen tölti, így irodatechnikai berendezéseket nem, vagy csak ritkán használ. Adminisztratív munkája a feljelentések, feljegyzések, valamint az éves testületi beszámoló elkészítéséből áll. Munkáját mindig egyenruhában végzi. Állandóan viselnie kell a közterületfelügyelői karjelzést, ami tartalmazza a település egyedi jelképét, címerét. Kötelező hordania a központi nyilvántartásban szerepelő jelvényét, valamint hatósági igazolványát. A közterület-felügyelő egyenruháját, kötelezően előírt felszereléseit a 46/1999.(XII.8.) BM (Belügyminisztériumi) rendelet határozza meg. A napi teendők ellátásához szükséges eszközei a következők: szolgálati gépjármű szolgálati mobiltelefon fényképezőönvédelmi spray tokkal, speciális esetekben szolgálati eb Hol végzi a munkáját? A napi teendőket az önkormányzati irodán kívül a szabadban végzi. Folyamatosan ellenőrzi az utakat, utcákat, parkokat, egyéb közmunkákat. A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Lakossági bejelentésre helyszíni szemlét tart. Ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a törvényi előírásoknak az önkormányzati tulajdonban lévő lerakóhelyeke (pl. törmelék-lerakóhely, dögtelep). Minden piaci napon felügyeli a piac szabályos működését. Irodai munkája csupán a feljelentések megírásából és az éves beszámoló összeállításából (a képviselőtestületnek) áll. Munkaideje napi nyolc órából, illetve a túlórákból áll. A hétvégi piacnapok miatt ezen a munkaterületen gyakoriak lehetnek a túlórák. A köztisztviselőkre vonatkozó törvény értelmében ilyen esetekben az elvégzett túlmunka idejének kétszeresét kapja meg szabadidőben. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Napi kapcsolatban áll a közvetlen felettesével. Munkaideje alatt rendszeresen tájékoztatja telefonon az eseményekről, a terepszemlék eredményéről, az esetleges problémákról. Folyamatos kapcsolatot tart a helyi lakosokkal is. Személyesen vagy a város honlapjáról letölthető nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti a lakosok által elkövetett, közterület-felügyeleti intézkedési körbe tartozó szabálysértéseket. Ilyenek például a következők: ebrendelet megszegése, közlekedési lámpák megrongálása, ellopása, zöldterület rongálása, csendrendelet megszegése, köztéri italozás, engedély nélküli árusítás, koldulás, illegális fakivágás stb. A közterület-felügyelő viszonylag gyakran működik együtt a rendőréggel, katasztrófavédelemmel, vám- és pénzügyőrséggel, tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervvel, a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátását segítő egyéb szervezetekkel. A-9

14 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

15 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A közterület-felügyelő munkaköri feladatait túlnyomórészt a szabadban, terepen végzi. Gépjárművel vagy gyalog közlekedik, attól függően, mit kell ellenőriznie, és milyen messze található az adott helyszín. Ha a felügyelő megfelelő állóképességű, és egészségi állapota jó, akkor nem megterhelő neki a munkavégzés. Kifejezetten fizikai igénybevétellel nem jár ez a tevékenység, bár a közterület-felügyelő folyamatos mozog, ami esetleg megterhelheti az ízületeit. Szükséges, hogy megfelelő fizikai erőnléttel rendelkezzen, hogy kivédhesse az esetleges erőszakos támadást. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A szakma egyik hátránya talán a piacfelügyelet, ami hétvégi munkával jár, illetve részt kell venni a hétvégén tartott különböző rendezvények, vásárok zavartalan lebonyolításában. A nagyobb városok, főleg a főváros egyes kerületeiben a szennyezett levegő okozta környezeti ártalmak jelenthetnek veszélyforrást. A közlekedési dugók és parkolási nehézségek hátráltathatják a munkavégzést. Egyéb fizikai sérülést szerezhet a közterület-felügyelő terepen, például amikor akadályt (kidőlt fa, leszakadt vezeték) hárít el, vagy ha erőszakos támadást követnek el ellene. Allergiás reakciók léphetnek fel, amikor a parlagfüves területek ellenőriz, vagy egészségre káros hatásai lehetnek például a közterületen illegálisan lerakott, veszélyes hulladékból származó kémiai anyagoknak. B-2

16 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró tényezők: eszméletvesztéssel járó betegségek veleszületett vagy szerzett mentális károsodás, elmebetegség alkoholizmus, narkománia beszéd útján történő kommunikáció nehezített volta a látást korlátozó betegség vagy maradványtünet szív és keringési zavar, amelyben bármikor felléphet akut szívelégtelenség olyan légzőrendszeri betegség, amely miatt a szabadban végzett munka nem javasolt passzív és aktív mozgásrendszert gátló, veleszületett vagy szerzett rendellenességek eszméletvesztéssel járó betegségek A foglalkozás gyakorlását kizáró pszichés okok: személyiségzavarok (depresszió, paranoia) agresszivitás rossz stressztűrő képesség A közterület-felügyelőnek részt kell vennie az Egészségügyi és a Belügyminisztérium által együttesen előírt rendelet (78/1999. XII.29. EüM- BM) alapján egy kötelező egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgán, mielőtt hivatalba lép. A kapott adatoknak a Felügyelő egészségügyi B-3

17 KÖVETELMÉNYEK törzslapja nevű nyomtatványon kell szerepelnie. Egészségügyi, fizikai vizsgálatok feltétele, hogy rendelkezzen: - háziorvos által kiadott, egészségügyi állapotra vonatkozó dokumentummal (korábbi betegségek, műtétek, gyógyszer- és egyéb allergiák szerepelnek rajta) - egyévesnél nem régebbi tüdőszűrő papírral. Megváltozott munkaképességűek nem űzhetik ez a szakmát. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A közterület-felügyelő munkája során folyamatosan a bírságok kiszabásának meghatározásával, a közterületi díjak kiszámolásával foglalkozik. Ehhez ismernie kell az alapvető matematikai műveleteket, mértékegységeket, valamint a hivatalos nyomtatványok formai követelményeit. A feljelentések, beszámolók, feljegyzések, észrevételek összeállításához jól kell tudnia fogalmazni, a jogi nyelvezetet gyakorlottan használni. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Meghatározó ebben a szakmában a rendészeti érdeklődési kör, valamint a vonzódás a rend, a tisztaság, a természeti értékek iránti Alapvető szempont még a környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletmód. Munkája során előnyt jelenthet, ha érdeklődést tanúsít az emberi viselkedés pszichológiája, a kommunikáció és metakommunikáció iránt. B-4

18 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

19 SZAKKÉPZÉS Közterület - felügyelő Alapadatok: A szakképesítés azonosító száma (OKJ): A szakképesítés pontos megnevezése: Mit kell tanulni a szakképzés során? A közterület-felügyelő munkája során alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, a tűzvédelmi-, munkavédelmi-, környezetvédelmi, valamint a speciális szakmai, és etikai szabályokat. Mindehhez megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel kell rendelkeznie. A tanulmányok során A közterület-felügyelő feladatai ( ) elnevezésű modulban sajátíthatja el a jelentkező azon készségeket, alapelveket, amelyek szükségesek e munkakör betöltéséhez. Szakvizsgára azok a tanulók mehetnek, akik a képzés végén sikeres modulzáró vizsgát tesznek, és rendelkeznek a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolással. A szakvizsga szóbeli és gyakorlati feladatokból áll. (Forrás: 15/2008. (VII. 28.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény) Elvárt szakmai ismeretek: Ismerje - a közterület-felügyelet jogállását, szervezési szabályait, feladatait, a köztisztviselő jogállására vonatkozó alapvető szabályokat; - a közterület-felügyelői intézkedések általános, valamint az egyes intézkedések konkrét végrehajtási szabályait; - a közterület-felügyelői adatkezelés szabályait; - a jogorvoslat, a panasz eljárási szabályait; - a rendvédelmi, az önkormányzati szervekkel, valamint egyéb állami ellenőrző, illetve társadalmi szervezetekkel így különösen a polgárőrség C-1

20 SZAKKÉPZÉS Közterület - felügyelő helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyes szervezetekkel való együttműködés szabályait; - a helyszíni bírságolási eljárás gyakorlati alkalmazását; - a feladatkörébe tartozó vagyonvédelmi feladatokat; - a támadás elhárításában az önvédelmi technikák alkalmazását. Elvárt szakmai képességek: - ismerje az emberek közötti interakciókat, az interperszonális kapcsolatokat, a kommunikációs és a metakommunikációs megnyilvánulásokat, - legyen képes a szolgálati eseményekről jelentést írni, valamint feljelentéseket készíteni, - tudja önállóan érvényesíteni a felügyelői intézkedéseket, valamint munkája során gyakorolni a toleranciát, az empátiát, a kontrollált magatartás elemeit, - legyen képes kezelni a feladatellátása közben jelentkező konfliktusos helyzeteket. Hol történik a szakképzés? Felnőttképzésben tanulható szakképzés, amit OKJ-s tanfolyami keretek között tartanak az erre alkalmas képző intézmények. Ezek az intézmények szinte az ország minden nagyvárosában megtalálhatóak. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele az érettségi, illetve az egészségügyi alkalmasság. C-2

21 SZAKKÉPZÉS Közterület - felügyelő Szakmai előképzettség: Nem szükséges, de fontos tudni, hogy a munka betöltéséhez köztisztviselői kinevezéshez szükséges alkalmazási feltételekkel kell rendelkezni: büntetlen előélet, amit erkölcsi bizonyítvány igazol, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, legalább középfokú iskolai végzettség, a jelölt ne álljon hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt. Mennyi ideig tart a szakképzés? A szakképzés tanfolyami keretek között a képző intézménytől függően változó óraszámú, kb. 210, de legfeljebb 360 órás. Milyen költségekkel jár a képzés és kapható-e támogatás? Átlagosan Ft képzési költséggel kell számolnia a jelentkezőnek. Fontos tudni, hogy a képzés ára igen jelentősen változhat, ezért érdemes több helyen érdeklődni. Mivel a képzés piaci alapokon történik, alanyi jogalapú támogatás nincs. Vállalkozások a tanfolyam költségeit elszámolhatják a szakképzési hozzájárulás terhére. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Nincs államilag meghatározott keretszám. Általában 5 25 fő között mozog az egy tanfolyamon résztvevők létszáma. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). C-3

22 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

23 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A közterület-felügyelőként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. Köztisztviselői státuszban dolgoznak, így munkabérüket a helyi önkormányzatok határozzák meg, az érvényben lévő jogszabályok függvényében. A fenti kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetéstől enyhén elmaradnak. Közterületfelügyelő átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint 2008-ban 1 ember végezte el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges képzést. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? A 2008-as adatok alapján az országban 644 ember dolgozott közterületfelügyelő munkakörben. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránti kereslet tekintetében: váltakozó A közterület-felügyelő álláshelyek számának alakulása változatos képet mutat a 2000 óta eltelt időszakban. Átlagosan évi 90 új munkahely keletkezik ezen a területen. Az álláshelyek elsősorban a nagyvárosokban jönnek létre, a foglalkozás iránt mutatkozó igény ezért területileg egyenlőtlenül oszlik meg. A szakmához kapcsolódó pozíciók száma meglehetősen korlátozott, így nem valószínű, hogy jelentősen növekedhet a közterület-felügyelők száma. Ugyanakkor a kialakult álláshelyek csökkenése sem lehetséges, hiszen a közterület-felügyeleti feladatokat jogszabály határozza meg, és ehhez az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a megfelelő személyi állományt. Ebből adódóan a bejelentett álláshelyek száma a munkaerő természetes vándorlásának nagyságát mutatja. Azaz a 600 munkahely körülbelül egyhatod részében keletkeznek új lehetőségek évente. D-2

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Bejelentett Közterületfelügyelő álláshely száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: csökkenő D-3

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK A munkanélküliek között jelentősen csökkent a közterület-felügyelői munkát keresők száma. Míg 2002-ben 70 főnél több álláskereső kívánt elhelyezkedni ebben a munkakörben, addig 2008-ra ez a szám 30 alá csökkent. Összehasonlítva a munkanélküliségi adatokat az új álláshelyek bejelentésével azt láthatjuk, hogy közel háromszor annyi munkahely jön létre, mint ahányan munka nélkül vannak ezen a területen. Az adatok tükrében kijelenthető, hogy munkaerő-hiányos helyzet alakult ki a közterület-felügyelői munkaterületen. Munkanélküli Közterületfelügyelők száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Parkolóőr Piacfelügyelő D-4

27 Egyéb információs források - Jogi háttér - Kiadványok - Elektronikusan elérhető információs források

28 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Jogi háttér: 78/1999.(XII.29) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről 46/1999.(XII.8) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról 1999.évi LXIII.törvény a közterület-felügyeletről A tájékozódást segítő kiadványok: Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) Évente megjelenő kiadvány. A felsőfokú tanulmányokra készülő fiataloknak és felnőtteknek összeállított tájékoztató, melynek segítségével választhatnak intézményt, szakot az egyetemek és főiskolák világából. Magyar Közlöny (Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.) A Magyar Közlönyből a szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokról lehet tájékozódni. Felsőoktatási vizsgakövetelmények (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) Évente megjelenő kiadvány. A kötet az érettségi kormányrendelet által meghatározott kötelező és a választható érettségi tárgyak követelményeit közli közép- és emelt szinten. A választható tárgyak közül a gyakrabban választott és a felsőoktatási intézményekbe bejutáshoz leggyakrabban szükséges tantárgyak E-1

29 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK követelményeit ismerteti. A kötelező tárgyak vonatkozásában közli az Országos Közoktatási Intézet által összeállított érettségi feladatsorokat és azok megoldásait. További ajánlott kiadványok: 200 x szép szakma (MFPI, letölthető kiadvány 2010) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere FEOR-08 (KSH, január 1-jén lép hatályba) Iskolaválasztás előtt 2010 (MFPI, Bp., évente megjelenő kiadvány) Országos Képzési Jegyzék (NSZFI, Bp., 2009) Százszorszép szakma (MFPI, Bp., letölthető kiadvány 2009) Hasznos információk az EUROPASS bizonyítványról: Az Europass bizonyítvány a szakképzés során megszerzett szaktudást igazoló dokumentum. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány leírja a képesítés megszerzője által folytatott, sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Olyan információkkal szolgál továbbá tulajdonosa szakképesítéséről, amelyeket az eredeti bizonyítványban nem tüntetnek fel: az adott képzésbe való belépés követelményei, megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája, továbbtanulás lehetséges következő szintje. Formai szempontból az uniós szabványokat követi, és csak a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A bizonyítvány részei: a szakképesítés megnevezése és annak (jelenleg) angol, illetve német nyelvű fordítása, E-2

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A szervezet elnevezése, székhelye

A szervezet elnevezése, székhelye Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (XI. 25.)Kt. sz. rendelete a közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ Feladatok

Részletesebben

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KOZICZ ÁRPÁD A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete (A10) a közterület-felügyeletről Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KISS ÁGNES SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 40/2004. (IV.30.) rendelete 1.lap Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében működő Közterület felügyelet Szervezeti

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E. a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(IV.26.) SZ. Kt. R E N D E L E T E a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről. 2 Martfű Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BALOGH ANGÉLA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről

a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. december 21. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2009.(XII. 21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRÕL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselõ-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről Mezőkövesd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HERENCSÉNYI ÁKOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PAPP JÓZSEF A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L...

M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése M 51ML2 QL Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ' ' pt ( fi Polgármestere Budapest, 11L^.L... Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

28/2005. (VI. 18.) BM rendelet

28/2005. (VI. 18.) BM rendelet 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5.

Részletesebben

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TORMÁSI PÉTER A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÓK ANTAL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PORUBEK TAMÁS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KÖVENDI-VERESS BALÁZS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI ROLAND

Részletesebben

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA

I. A SZERVEZET ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2001 (I.26) önkormányzati rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről módosította: 43/2008. (VIII.29) sz. rendelet 79/2012.(XII.21)

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LUKÁCS LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L. NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított. 14/2004.(V.25.)Ktr. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005. (X.28.) Ktr. sz. rendelettel módosított 14/2004.(V.25.)Ktr. számú rendelete Tiszaalpár nagyközség területén ellátandó közterület felügyeletről

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORSI

Részletesebben

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI ROLAND A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KOVÁCS ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZABÓ NOÉMI A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Felvásárló Szakmabemutató információs mappa

Felvásárló Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: VARGA ANDREA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ERDŐS ARANKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁKI CSILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKOS FERENCNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁSZÁR BARBARA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: RÁCZ KATINKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Minőségbiztosítási mérnök Szakmabemutató információs mappa

Minőségbiztosítási mérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HIDAS GERGELY SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GRŐGER NÓRA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LEFLER ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L.NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: JUHÁSZ

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Automata gyártósor vezérlője Szakmabemutató információs mappa

Automata gyártósor vezérlője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: REMETE LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PANYIK JÁNOSNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TAMÁSI PÁL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Telekommunikációs technikus Szakmabemutató információs mappa

Telekommunikációs technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NAGY IMRE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORBÉLY ENDRE A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÍTÉSVEZETŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: GERBER ÉVA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DERECSKEI ATTILA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Megújuló energia-gazdálkodási technikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energia-gazdálkodási technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOLNÁR JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS:TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:MOLNÁR

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa

Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: GYIMESINÉ

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008 Tanfolyami tájékoztató OKJ 32-525-01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-000931/2014/A008 LEVRIK Knowledge KFT. FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OKJ-s és Hatósági vizsgaközpont Székhely: 1066 Budapest,

Részletesebben

IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Szakmabemutató információs mappa

IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NAGY GEORGINA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIKLÓS LÁSZLÓ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Konferencia- és rendezvény-szervező Szakmabemutató információs mappa

Konferencia- és rendezvény-szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: OSZLOVICS ORSOLYA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BOJCZER MÓNIKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete. a közterület-felügyeletről 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ANYAKÖNYVVEZETŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben