Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga)

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Egy ország teljesítőképességét végső soron az határozza meg, milyen mértékben képes kibontakoztatni az egyénekben rejlő erőket. /Eric Hoffer/ A munkaerő-piac az adott időszakban és az adott gazdasági feltételek mellett a munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összességét jelenti. Ezen belül az egyik oldal a munkaerő-kereslet, vagyis az a munkáltatói igény, hogy egy meghatározott időszakban milyen létszámú és összetételű munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. A másik oldalon a munkaerő-kínálatot azok képezik, akik adott időszakon belül szeretnének elhelyezkedni. A Foglalkoztatási Stratégia uniós irányelvei közül az egyik legfontosabb feladat az alkalmazkodóképesség javítása, hogy olyan új munkamódszerek alakulhassanak ki (pl. a világgazdasági verseny következményeiből, a társadalompolitikai változásokból), amelyek segítségével egyszerre lehet biztosítani a munkavállaló és a munkaadó érdekeit és rugalmasságát a munkaerőpiac új kihívásai esetén. Elengedhetetlenül szükségessé vált a felnőttképzés állami intézményrendszerének átfogó, tartalmi megújítása annak érdekében, hogy megfeleljünk az európai integráció kihívásainak, megvalósítsuk a Lifelong Learning (élethosszig tartó tanulás) Memorandumban foglalt munkaerő-piaci foglalkoztatási-, képzési célokat. A Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) része. Céljait és stratégiáját tekintve jelentős szerepet ad a munkanélküliség megelőzésében és kezelésében az emberek képességeit és életkörülményeit hosszútávon javító fejlesztéseknek. Ahhoz, hogy az emberek boldoguljanak, megélhetésre, munkára van szükségük. Hogy minél többen dolgozhassanak, ahhoz a jelenleginél képzettebb, a gazdaság változásaihoz könnyebben alkalmazkodó emberek kellenek. Az emberek A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK esélyeit, alkalmazkodóképességét a céltudatos képzés és az életkörülmények javítása is növeli. /Forrás: NFÜ honlapja - A gazdaság igényeinek megfelelő képzéssel növelni lehet az emberek versenyképességét a munkaerő-piacon, és elősegíteni a társadalmi beilleszkedést. Ehhez az anyagi feltételeket az állami és uniós támogatások (ESZA, ERFA) biztosítják. A HEFOP stratégiája a foglalkoztatás, az oktatás, a szakképzés, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás fejlesztésének más programokkal összehangolt támogatásán keresztül érvényesül. A projekt a felnőttképzés teljes körű megújítását célozza. Biztosítja a felnőttek körében a korszerű tanulási lehetőségeket, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre. A felnőtt lakosság jelenlegi tanulási szokásai nem minden esetben felelnek meg a gazdaságosság szempontjának és a munkaerőpiac igényeinek. Sokkal inkább adottak a lehetőségek a képzettebb tanulni vágyóknak, mint azoknak, akik szakmai végzettség megszerzésével vagy ráképzéssel tudnák növelni saját munkaerő-piaci értéküket magyarázza N. Elíz, az egyik regionális munkaügyi központ munkatársa. Az uniós program keretében kiemelt cél az esélyegyenlőség elősegítése, a képzésbe nehezen bevonható társadalmi rétegek, illetve a tartós munkanélküliek, GYES-ről visszatérő kismamák, vagy a 45 év feletti átképzésre kényszerült felnőtt lakosság megszólítása. Helyzetükben a (szakma)tanuláson túl az életvezetési ismeretek, a pályatanácsadás, a speciális programok kidolgozása, kipróbálása jelenthet változást. Cél még az egész életen át tartó tanulás, amely összefügg a gazdaságélénkítés, a versenyképesség növelésének kérdésével, ezzel párhuzamosan pedig a társadalmi, szociális célokkal, az egyéni érdekrendszerekkel. Fontos továbbá az alkalmazkodni tudás a változó körülményekhez, a szükséges kompetenciák folyamatos fejlesztésének elve, hogy az egyén piacképes tudással rendelkezzen, és minél hatékonyabb A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK munkaerővé váljon. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? A jelen gazdasági helyzetben egyre nagyobb szükség lesz olyan emberekre, akik átlátják a munkaerő-piaci helyzetet, fel tudják mérni az igényeket és a lehetőségeket. A munkaerő-piaci szolgáltatási területen dolgozó szakember egyik fő feladata, hogy tájékoztassa az ügyfelet a meglévő piaci helyzetről, valamint a felmerülő munkalehetőségekről. Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést, illetve az üres álláshelyek betöltését. 1. Információt nyújt a munkaerő-piaci és foglalkozási szolgáltatások területén. Szakértői véleményt, tanácsot ad munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási ügyekben. Legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy kapcsolatot tart a munkaerő piaci intézményekkel, ismeri és alkalmazza a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat. Létszámgazdálkodással foglalkozik, adatszolgáltatást végez, részt vesz a rehabilitációban, vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát. Tájékoztatja az ügyfelet a keresett foglalkozásokról, a térségben elérhető képzésekről, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetéről. Felvilágosítást ad a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőiről. Információkat szolgáltat a munkaadóknak a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról. Ismerteti az ügyfelekkel a munkanélküli ellátásokkal kapcsolatos lehetőségeket, továbbá tájékoztatást nyújt a foglalkoztatással összefüggő aktuális jogszabályokról. A munkaerő-piaci szolgáltatások során tanácsadás, állásbörze (a munkát keresők és az állást kínálók személyes információcseréjét közvetlen formában elősegítő A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK rendezvény), vagy munkaközvetítés keretében lehet információt nyújtani. A különféle információs szolgáltatások és tanácsadások megvalósításában, levezénylésében a speciális szakmai végzettségű szakemberek mellett munkaerő-piaci instruktorok, szervezők is közreműködnek. A tanácsadási szolgáltatások jellemző formái: munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódó pszichológiai tanácsadás, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás. Ezek formailag lehetnek: egyéni tanácsadói beszélgetések, csoportos tanácsadások, strukturált csoportfoglalkozások, érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálatok, pályaismeret bővítésére irányuló foglalkozások. A szolgáltatásokat jellemzően csak megfelelő végzettségű, illetve az adott területnek megfelelő speciális ismerettel rendelkező szakemberek láthatják el. Például munka-, és pályatanácsadást tanácsadó, rehabilitációs tanácsadást rehabilitációs ismeretekkel, felkészültséggel renelkező szakember, pszichológiai tanácsadást - pszichológus láthat el. A munkaerőpiaci instruktorok közreműködésével az alany és a szolgáltatást nyújtó speciális szakember egymásra talál. Ő az, aki elősegíti, hogy az adott szakember munkáját zavartalanul tudja végezni (pl. egyéni vagy tematikus csoportok esetén helyeszköz biztosítás, stb). A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A munkatanácsadás keretében a szakember az igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülményeket feltárja, valamint próbálja megszüntetni azokat. Ennek megfelelően tervet dolgoz ki a sikeres elhelyezkedésre. A pályatanácsadás esetében a cél az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése. Feladat még, hogy olyan pályatervet alakítsanak ki, amely megfelel érdeklődésének, képességének, személyiségének, valamint a munkaerő-piaci igényeknek. A pályatanácsadás formája lehet: pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási tanácsadáson az instruktor feladata, hogy segítsen meghozni a pályaválasztási döntést, illetve kiválasztani az e döntésnek, valamint a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési lehetőséget. A pályamódosítási tanácsadáson segít új képzési irányt vagy foglalkozást találni olyan személyeknek, akiknek szakmai képzettsége a személyiségüknek, képességeiknek, valamint a munkaerő-piaci keresletnek nem felelnek meg. Az álláskeresési tanácsadás célja, hogy elősegítse azok elhelyezkedését, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Az álláskeresési tanácsadás formái: egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub. Az álláskereső klub olyan csoportos foglalkozás, melyet az álláskeresők részvételével rendszeresen tartanak elhelyezkedés céljából. A rehabilitációs tanácsadás során a szakember segít a megváltozott munkaképességű személyeknek, akik képzettségi szintjüknek megfelelő A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK munkakörbe nem közvetíthetők. A munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódóan amennyiben a szolgáltatás céljának eléréséhez szükséges a szolgáltatást igénybe vevő személynek pszichológiai tanácsadás is nyújtható. A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az álláskeresőknek azon életvezetésből, személyiségproblémákból eredő körülményeket, melyek akadályozzák elhelyezkedését. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja, hogy szakmai, módszertani segítségnyújtással járuljon hozzá a térségben: a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői között együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. A cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja: a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében információnyújtást, tanácsadást a munkaadóknak, segítségnyújtást a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedéséhez, kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, helyi önkormányzatokkal, a térségben működő más szervezetekkel, Egyes szolgáltatásokat kívülről, megbízással is elláthatnak ezek a szakemberek, amennyiben nincs ilyen az adott állományban. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 2. Ellátja a munkaközvetítéssel kapcsolatos feladatokat. Nyilvántartja a munkaerőigény-bejelentést. Tájékoztatást nyújt a lehetséges támogatásokról a munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybevevőknek (munkaadó, munkavállaló). Munkaközvetítői tevékenységet nemcsak a munkaügyi központok végezhetnek, hanem különböző szakmákra, foglalkozásokra szakosodott úgynevezett munkaerő-kölcsönző, fejvadász cégek is. Itt a személyzeti tanácsadó munkatárs foglalkozik az ügyfelek toborzásával, kiválasztásával és közvetítésével a velük szerződésben álló cégek felé. A nagyobb cégeknél, illetve multinacionális vállalatoknál külön humánerőforrás menedzsment foglalkozik a munkaerő kiválasztásával, interjúztatásával, felvételével, továbbképzésével magyarázza N. Elíz. A munkaügyi központ kirendeltsége munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott, közvetítést kérő személyekkel, valamint az álláskínálókkal együttműködve folytatja. A kirendeltségen a munkaközvetítés keretében a szolgáltatást nyújtó szakember: személyesen beszélget a munkát keresővel, s közben feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt akadályozó körülményeket (iskolai végzettség, szakképzettség, korábban betöltött munkakörök, szakmai gyakorlat, lakóhely, tartózkodási hely, munkaképesség), tájékoztatja a munkát keresőt a megfelelő munkalehetőségek fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről, kapcsolatot tart azon állást kínáló vállalatokkal, cégekkel, melyek foglalkoztatás céljából munkaerőt kívánnak alkalmazni, elősegíti a munkát keresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy sikeres legyen a munkakeresés végeredménye, A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK elhelyezze az ügyfelet, A munkaközvetítés során törekszik arra, hogy a munkát keresőnek feltárja a szakképzettségének, szakmai gyakorlatának, egyéb körülményeinek megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket. Az is célja, hogy a munkaerőigénynek megfelelő személyeket válasszanak ki és közvetítsenek az álláskínálóknak. Közreműködik a munkaerő-közvetítés folyamatában, segíti az állás keresőt az elhelyezkedésben. Nyilvántartja a cégek munkaerőigény-bejelentéseit. Számítógépen rögzíti a munkaerőigény bejelentőlapon szereplő adatokat (foglalkoztató neve, telephelye, tevékenysége stb.). A foglalkoztató nyilatkozik arról, hogy a munkaerőigényt tartalmazó álláshelyet lehet-e hirdetni. Ha igen, akkor a kirendeltség az állással kapcsolatos valamennyi adatot nyilvánosságra hozhatja. Ilyen adatok pl. a foglalkoztató neve, címe, telefonszáma, az álláshelyről tájékoztatást nyújtó személy neve, az ellátandó munkakör, tevékenység megjelölése, a várható kereset, az alkalmazási feltételek). A hirdetés megjelenhet az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatán is, és arra az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok állampolgára is közvetíthető mondja N. Elíz. A szakember a törvény által előírt formában és feltételeknek megfelelően a munkaerő-piaci szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatást, segélyeket, támogatásokat állapít meg a foglalkoztatásra váró ügyfeleknek. A támogatás megállapítása után folyósítani kezdi azt az álláskeresőnek. Tájékoztatja a munkaadókat a kedvezményes foglalkoztatás követelményeiről, előnyeiről (pl. alkalmi, idényjellegű munkákra alkalmazás szabályai, a munkavállaló után fizetendő járulékok kedvezményei). Érdekeltté teszi a munkáltatót a munkaerő alkalmazásában (pl. Start kártya, Start plusz kártya stb.). A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 3. Alkalmazza a felnőttképzéssel és oktatással kapcsolatos módszereket. A munkaerő-piac igényeinek megfelelően tanfolyamokat, képzéseket, csoportos foglalkozásokat szervez. Elvégzi a képzéssel, oktatással kapcsolatos adminisztrációt. A felnőttek iskolarendszeren kívüli szakmai képzése során az adott szakterületen gyakorlattal rendelkező munkatárs a hallgatók meglévő munkatapasztalatainak figyelembevételével tervezi és szervezi a moduláris felépítésű, gyakorlatorientált képzést. Részt vesz: a képzés tananyagtartalmának megtervezésében, a tananyaghordozók elkészítésében, a szakmai vizsga szervezésében és levezetésében. Közreműködik a képzések során a munkanélküliség megelőzésében, a munkanélküliek visszasegítésében a munkába, a munkaerő versenyképességének javításában. Elősegíti a társadalmi beilleszkedést az esélyegyenlőség elve alapján, amely minden embert megillet az oktatáshoz, a képzéshez és a munkaerő-piachoz való hozzáférés terén. Közreműködik a piac szükségleteinek felmérésében, hogy megállapítsa, milyen típusú szakmákat, képzéseket igényelnek a munkáltatók. A képzési tevékenységben általános feladata, hogy közvetítse a munkavállalóknak a hatékony és megfelelő kommunikációs módszereket. A gyakorlati foglakozásokon megtanítja a kérdezési technikák alkalmazását, a nonverbális kommunikációs jelek értelmezését, a megbeszélések előkészítését és lebonyolítását. Bemutatja a professzionális viselkedés szabályait a tárgyalásokon, megtanítja a megfelelő tárgyalási technikák alkalmazását. Instrukciókat ad a telefonálás szabályainak betartásához, a szakmai információs anyagok készítéséhez, jelentések, hivatalos levelek szakszerű írásához. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Megmutatja a megfelelő szakmai önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél formai és tartalmi követelményeit. Az oktatási folyamattervezés során megfogalmazza a tanfolyam célját, meghatározza a konkrét feladatokat, és elkészíti a képzés ütemtervét. Biztosítja a képzés helyszínét. Megtervezi a hallgatók tevékenységét, kidolgozza a foglalkozás tervezetet, meghatározza és beszerzi a tanuláshoz elengedhetetlen anyagszükségletet, tárgyi eszközöket. Összeállítja a képzés értékelési rendszerét, elemzi a foglalkozásokat, hallgatói visszajelzések alapján értékeli az adott képzést. Felméri a külső gyakorlóhelyeket, ellenőrzi a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat. Megszervezi a szakmai látogatásokat, nyílt napokat, a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztatókat. Szakértők bevonásával rendszerezi a tananyagokat, eszközöket. Elkészíti a formai és tartalmi követelménynek megfelelő modulfüzeteket, ezeket folyamatosan frissíti. A csoportos foglalkozásokon a felnőttképzés sajátos módszereinek, a tanításitanulási folyamat törvényszerűségeinek ismeretét a gyakorlatban alkalmazza. Ezen belül: használja a felnőttképzés, motiválási módszereit és technikáit, a képzés módszertana alapján összeállítja a képzési és tanulási stratégiákat, megszervezi és irányítja a tanulási folyamatot, alkalmazza a csoportépítő és -fejlesztő technikákat, irányítja a képzés helyszínén a hallgatói tevékenységet. A csoportos foglakozásokon (pl. álláskeresők klubja) főleg a tartósan munkanélküliek esetében nagyon fontos, hogy megtanulják alkalmazni a bizalomépítő és kapcsolatteremtő technikákat, kezelni a konfliktusokat, felmerülő problémákat a mindennapi életben. Így sokkal könnyebb ösztönözni a A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK felnőtteket egy újabb képesítés megszerzésére, hogy a jövőben egy piacképes tudás birtokában képesek legyenek elhelyezkedni magyarázza. N. Elíz. Elvégzi a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát: a képzéshez szükséges adatok gyűjtés a hallgatókról, a hallgatók képzési dokumentációinak kezelése, anyag- és eszköznyilvántartás készítése és vezetése. Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? A napi teendők ellátásához irodatechnikai berendezésekre, valamint alapvető irodaszerekre van szüksége. A papírmunka feldolgozása, dokumentálása mellett feladatainak egy részét a számítógépes munka teszi ki. Rögzíti a munkakeresők, munkát kínálók adatait, regisztrálja a munkanélküliekkel kapcsolatos anyagokat, érvényben lévő szerződéseket, ellátásokat. Adminisztrálja a különböző képzéseket, a részvételt a foglalkozásokon, a kötelező megjelenéseket. Telefonhívásokat fogad és kezdeményez. E feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges technikai eszközök a következők: kommunikációs eszközök (telefon, fax) irodatechnikai eszközök (nyomtató, fénymásoló), számítógép, internet-hozzáférés, szakirányú szoftverek (adatbázis-kezelő), hivatalos formanyomtatványok a különböző típusú ellátások igényléséhez, nyilvántartásokhoz, szakkönyvek, szakmai tájékoztató anyagok, hivatalos iratok (pl. határozatok), flipchart tábla, A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK egyéb alapvető irodaszerek, amelyek nélkülözhetetlenek az irodai munka elvégzéséhez. Hol végzi a munkáját? A napi teendők és a munkavégzéséhez szükséges eszközök miatt munkaidejét többnyire zárt térben, irodában tölti. Képzések, foglalkozások idején előadótermekben, illetve erre a tevékenységre kialakított helyen végzi a munkáját. Munkaidejét a papírmunka, illetve a számítógépes adatfeldolgozás teszi ki, amikor nem az ügyfelekkel és munkáltatókkal tart kapcsolatot. Mivel köztisztviselő, így munkarendjét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szabályozza. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Napi kapcsolatban áll vezetőkkel (pl. kirendeltség-vezető, igazgató), a hivatal alkalmazottaival, a munkáját segítő kollégáival. Utóbbiak közé tartoznak például a következők: munkaközvetítők, munka- és pályatanácsadók, rehabilitációs tanácsadók, pszichológus, képzésszervezők, és természetesen a munkát kereső, illetve kínáló ügyfelek. Kapcsolattartás céljából intézményeket (pl. képzési, oktatási intézmények), munkáltatókat, különböző szervezeteket is látogat, ez kisebb-nagyobb utazásokkal jár. Munkakörét önállóan végzi, feladat- és hatáskörét a munkaszerződésében határozzák meg. Kapcsolatban áll és együttműködik a következő hivatalos szervekkel: szociális intézmények, önkormányzatok, Központi Statisztikai Hivatal, Országos Egészségügyi Pénztár, A-12

17 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium, APEH Regionális kirendeltsége, Magyar Államkincstár, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), Európai Szociális Alap (ESZA), Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) A-13

18 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

19 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A munkaerő-piaci instruktor irodai munkaköréből adódóan kifejezetten fizikai megterheléssel járó igénybevétel, vagy a baleseti kockázat elenyésző. Feladatvégzésük szellemi igénybevételt jelent, fizikai megterhelés szempontjából könnyű munkának minősül. Munkaidejének nagy részében tartós ülőmunkát végez, ami gerincbántalmak kialakulásának veszélyével jár. A csoportos tájékoztatókon, csoportfoglalkozásokon többnyire áll vagy járkál. A szem is fokozott igénybevételnek van kitéve, ugyanis a nap egy részében számítógépen dolgozik. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A foglalkozás a problémákkal, mások gondjainak meglátása, felvállalása fokozott érzelmi igénybevételt jelenthet. Mint minden emberekkel való foglalkozásnál, itt is az emberi sorsok nyomasztó terhének viselése, a tehetetlenség érzése a legnagyobb veszélyfaktor. A személyes problémák, nehéz sorsok, olykor emberi tragédiák kezelése empátiát, nagy türelmet és érzelmi stabilitást igényel. A kiégés ellen ajánlott rendszeres szakmai tréningeken, egészség-megőrző programokon részt venni. Az alábbi megterhelésekkel kell számolnia a munkavállalónak: egy-egy ügyféllel csak meghatározott ideig foglalkozhat, ezért időkényszerben kell dolgoznia, idegi és szellemi megterhelést, kimerültséget okozhat a stresszhelyzetek, problémák megoldása, a konfliktusok kezelése, az ügyfelek esetleges dühkitöréseinek, agresszív viselkedési formáinak elhárítása, figyelemösszpontosítást, logikus gondolkodást igényel (foglalkozások, képzések megszervezése, foglalkozás,- oktatáspolitikai szabályok, eljárások követése, betartása). B-1

20 KÖVETELMÉNYEK Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas fokozott figyelmet, összpontosítást igénylő munkát nem végezhet együttműködést kívánó munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas tartós ülőmunkát nem végezhet karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet Fontos a jó beszédkészség, a folyamatos és közérthető kommunikáció. Ehhez párosul az ép hallás, ami a számos telefonos ügyintézés hatékony elvégzéséhez szükséges. A mindennapos manuális feladatok és a számítógépes ügyvitelkezelés elvégzéséhez feltétel a megfelelő látás és az ép szemek. A megváltozott munkaképesség befolyásoló tényező lehet ebben a feladatkörben. Szellemi fogyatékkal élők, karjukat, kezüket, ujjaikat mozgatni nem, illetve korlátozottan mozgatni képeseknek nem ajánlott ez a foglalkozás. Látásukban enyhén korlátozottak (pl. szemüvegesek) vagy hallókészülékkel B-2

21 KÖVETELMÉNYEK kielégítően hallók, és értelmes, összefüggő kommunikációra képes egyének betölthetik ezt a munkakört. Az általános üzemorvosi vizsgálat dönti el az alkalmasságot a feladatok elvégzéséhez. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? A szakma sikeres gyakorlásához szükséges képességek (kompetenciák) Szakmai kompetenciák: irodatechnikai eszközök használatának ismerete szakterülethez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai, képzési szabályok ismerete a törvény által előírt szociális juttatások, támogatások rendszerének ismerete adatbázis-kezelőprogramok használata a szakképzést, foglalkoztatást érintő európai uniós alapelvek és tendenciák ismerete Személyes kompetenciák: elhivatottság, elkötelezettség megbízhatóság, precizitás stressztűrő képesség, konfliktusmegoldó készség önállóság, gyakorlatias feladatértelmezés kapcsolatteremtő készség, udvariasság empátiakészség, nyitottság fejlődőképesség, igény az önfejlesztésre problémafeltárás és -megoldás, segítőkészség Nagyon fiataloknak nem ajánlanám ezt a munkát, mert némi élettapasztalat szükséges hozzá. Elengedhetetlen szakmámhoz az emberismeret, az empátia, B-3

22 KÖVETELMÉNYEK bizonyos fokú szociális érzékenység. Fontos képesség, hogy tudjunk az emberekkel bánni, megtalálni a hozzájuk vezető utat, hogy sértődés nélkül, elégedetten távozzon az ügyfél mondja N. Elíz. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Tantárgyak, amelyekkel érdemes többet foglalkoznia annak, aki ilyen típusú munkát szeretne végezni: magyar nyelv állampolgári/államigazgatási ismeretek jogi alapismeretek közgazdasági alapismeretek pszichológia számítástechnika, statisztika szociológia, társadalomismeret. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Alapvető érdeklődést kell tanúsítania a foglalkoztatáspolitika, az oktatás és szakképzés területein lejátszódó folyamatok iránt. Legyen naprakészen tájékozott a szakmájáról, az új jogszabályokról, rendeletekről, módosításokról. Mutasson érdeklődést a munkaerő-piac, és az ezzel szorosan kapcsolatban álló gazdasági élet területén bekövetkező változások iránt. Érdekeljék a felnőtt szakképzés, átképzés módszerei, a szakképzés-politika eszközei, eljárásai. B-4

23 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

24 SZAKKÉPZÉS Alapadatok: Számos munkaerő-piaci munkakör betöltéséhez egy humán felsőfokú (főiskolai, egyetemi) vagy egy felsőfokú szakképzésben szerzett végzettség szükséges, belső képzésekkel kiegészítve. Éppen ezért e tájékoztató anyagban csupán egy igen átfogó, emelt szintű szakképesítést adó képzést mutatunk be részletesebben (munkaerőpiaci szervező, elemző), és emellett nevesítünk néhány hasonló, a munkaterülethez szorosan kapcsolódó képesítést a teljesség igénye nélkül. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának ( Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon ( Jól hasznosítható végzettségek: felnőttoktató: kizárólag felnőttképzésben tanulható, felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés képzési szakasszisztens: csak iskolai rendszerben tanulható felsőfokú szakképesítés szükséges iskolai előképzettség: érettségi andragógus: végzettségi szint: felsőfokú végzettség, alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) szakirányok: felnőttképzési szervező munkavállalási tanácsadó művelődésszervező személyügyi szervező C-1

25 SZAKKÉPZÉS okleveles emberi erőforrás tanácsadó: végzettségi szint: felsőfokú végzettség mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) A mappában ismertetett képzés megnevezése: munkaerőpiaci szervező, elemző. A munkaerőpiaci szervező, elemző a képzésen megszerzett ismeretei révén olyan mentori és tanácsadói tevékenységet végez, amely magában foglalja a következőket: munkaerő-piaci ügynöki tevékenység ellátása, munkáltató igények és a munkavállalói kompetenciák megfeleltetése, a munkáltatók és munkavállalók folyamatos tájékoztatása, nyomon követése, és utógondozási tevékenységek elvégzése. Mit kell tanulni a szakképzés során? A munkaerőpiaci szervező, elemző szakképzésen belül 1 rész-szakképesítés is található (Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző). A tanulmányok során 4 tantárgyban/képzési modulban sajátíthatók el az ehhez a foglalkozáshoz szükséges ismeretek. A tanegységek/követelménymodulok elnevezése és száma röviden: Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek ( ); Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok ( ); Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai ( ); Munkaerőpiaci szakfeladatok nyomon követése ( ). A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli feladatokból áll a felsorolt modulok alapján. A képesítés megszerzésének feltétele a sikeres szakmai záróvizsga. C-2

26 SZAKKÉPZÉS Iskolarendszerű szakképzés esetén az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű az eredményes modulzáróvizsgával. (Forrás: 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény) Hol történik a szakképzés? Iskolarendszerben (szakiskola) és felnőttképzésben egyaránt tanulható. Utóbbit az erre alkalmas képző intézmények úgynevezett OKJ-s tanfolyami keretek között tartják. Ezek az intézmények az ország szinte minden nagyvárosában megtalálhatóak. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele a középiskolai érettségi vizsga. Szakmai és pályaalkalmasság szükséges. Szakmai előképzettség: Szakmai előképzettség a képzéshez nem szükséges. Mennyi ideig tart a szakképzés? Főszakképesítés esetében félév, míg tanfolyami keretekben az időtartam a képző intézménytől függően változik: kb. 6-8 hónap, de legfeljebb 600 óra. Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Költségtérítéses formában átlagosan Ft. Fontos tudni, hogy a képzés ára eltérő lehet, ezért érdemes több helyen érdeklődni. Mivel a képzés piaci alapokon történik, alanyi jogalapú támogatás nincs. A vállalkozások a tanfolyam költségeit elszámolhatják a szakképzési hozzájárulás terhére. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Nincs államilag meghatározott keretszám. Az egy tanfolyamon résztvevők létszáma általában fő között mozog. C-3

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KOZICZ ÁRPÁD A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KISS ÁGNES SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BALOGH ANGÉLA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁKI CSILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKOS FERENCNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet. a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. Általános rendelkezések

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet. a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. Általános rendelkezések 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HERENCSÉNYI ÁKOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PAPP JÓZSEF A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORSI

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa

Vevőszolgálati tájékoztató Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: GERBER ÉVA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DERECSKEI ATTILA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI ROLAND A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GAZDÁLKODÁS-SZERVEZŐ Feladatok

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÓK ANTAL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PORUBEK TAMÁS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa

Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa Humánpolitikai, személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: GYIMESINÉ

Részletesebben

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LUKÁCS LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L. NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KÖVENDI-VERESS BALÁZS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI ROLAND

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Felnőttoktató Felnőttoktató

Felnőttoktató Felnőttoktató A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról

a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 356/2008.(XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Regionális Képző Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LEFLER ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L.NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TAMÁSI PÁL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások Harkányi Adrienn: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda Kaszás Judit: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda 3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TORMÁSI PÉTER A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: JUHÁSZ

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Multimédia fejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:MOLNÁR

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben