405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése"

Átírás

1 405. számú ügyvezető igazgatói utasítás Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői kapcsolatok Osztály, Technológiai csoport Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

2 Tartalomjegyzék 1. ELRENDELŐ LAP AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS CÉLJA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Ügyvezető igazgatói utasítás tárgya Az Ügyvezető igazgatói utasítás hatálya Területi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály Tulajdoni határ ÉRVÉNYESSÉG AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS ALAPELVEI KAPCSOLÓDÓ IVR. FOLYAMATOK, ÜGYRENDEK, DOKUMENTUMOK A CSATLAKOZÓVEZETÉK MÉRETEZÉSE, EGYIDEJŰ TELJESÍTMÉNY MEGHATÁROZÁSA KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS SZIGETELT SZABADVEZETÉKES CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE Csatlakozás létesítése a közüzemű hálózatról Leágazó elemek /áramkötések/ Vezetéktartó szerelvények Végfeszítő elemek Csatlakozás létesítése a rendszerhasználói oldalon A szigetelt csatlakozó vezeték létesítése Segédoszlop alkalmazása Az oszlopok terhelhetősége FÖLDKÁBELES CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE Földkábelek fektetése Földkábeles leágazás szabadvezetékes hálózatról Földkábel rögzítése az oszlopon Kábelfejek kiképzése Földkábeles leágazás közcélú földkábeles hálózatról NYOMVONALVÁZLAT KÉSZÍTÉSE Kivitelezői nyilatkozat Műszaki felülvizsgálat FOGYASZTÁSMÉRŐ ÉS CSATLAKOZÓ SZEKRÉNYEK A szekrényekkel szemben támasztott általános követelmények Csatlakozás Fogyasztásmérő-hely típus-kialakítások Fogyasztásmérő-hely ajtaja vagy takarólemeze Készülékrögzítés Elosztói engedélyes kismegszakítók elhelyezése Vezetékelés Mért oldali vezeték és sorkapocs Mérőszekrények elhelyezése KÁBELELOSZTÓ SZEKRÉNYEK MÉRŐHELYEK ELHELYEZÉSE Elhelyezés új épület esetén Elhelyezés meglévő épületek esetén Műemlék vagy műemlék jellegű épületek /28 oldal

3 14.4. Elhelyezés új kerítésben Elhelyezés meglévő kerítésben Elhelyezés oszlopon Lábazatra szerelt mérőszekrény földre telepítve ELSŐ TÚLÁRAMVÉDELMI KÉSZÜLÉK FOGYASZTÓI FŐELOSZTÓ SZEKRÉNY Tűzvédelmi főkapcsoló TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM A rendszerhasználót terhelő kötelezettségek Az Áramszolgáltató kötelezettségei védőföldeléses/ rendszer MUNKAVÉDELEM MELLÉKLETEK /28 oldal

4 1. ELRENDELŐ LAP A fenti fejezetekből álló 405. számú ügyvezető igazgatói utasítást elrendelem. Jelen utasítás karbantartásáért felel (ügyrendfelelős): DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok osztályvezető Hatályba lépés ideje: január 07. Szeged, január 04. Ügyrendfelelős: Nagy István Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok osztályvezető DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Elrendelte: Jean-Paul Sainte-Marie ügyvezető igazgató DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft 4/28 oldal

5 2. AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS CÉLJA Az Ügyvezető igazgatói utasítás rendeltetése a csatlakozások egységes kialakítása, mely figyelembe veszi mind a rendszerhasználók, mind a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. igényeit, továbbá az, hogy egységesítse a rendszerhasználói berendezések kisfeszültségű közcélú hálózatra kapcsolásának kivitelezését. Célja az egységesítésen túlmenően a mérőleolvasások megkönnyítése, szerződésszegéses vételezések csökkentése, üzembiztonság növelése és a karbantartási igény csökkentése. 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS TÁRGYA Az Ügyvezető igazgatói utasítás a 0,4 kv névleges feszültségű /továbbiakban kisfeszültségű/ közcélú elosztóhálózatról ellátott kisfogyasztói csatlakozó vezetékének, mérőhelyének létesítésére, valamint a mérőszekrények, kábelelosztó szekrények kialakítására vonatkozó műszaki követelményeket tartalmazza. Ezen Ügyvezető igazgatói utasítás a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Új kisfogyasztói csatlakozó berendezések kialakítása tárgyú én kelt Műszaki specifikáció, valamint az azt módosító jún. 25 július 30-ig kelt jegyzőkönyvek alapján készült. Az Ügyvezető igazgatói utasítás alkalmazása csak a mindenkor érvényben lévő szabványok, jogszabályok, rendelkezések és a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.belső szakmai irányelveinek figyelembevételével történhet AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS HATÁLYA TERÜLETI HATÁLY Az Ügyvezető igazgatói utasítás a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. teljes szolgáltatási területén betartandó. Az érvényes jogszabályi előírások betartásával az ügyfélnek lehetősége van az Ügyvezető igazgatói utasítástól eltérő műszaki megoldás alkalmazására, melyet a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. egyedileg bírál el. 5/28 oldal

6 TÁRGYI HATÁLY Az Ügyvezető igazgatói utasítás azon direkt mérésű /áramváltó nélküli/ lakossági és általános árszabású fogyasztási helyek csatlakozó berendezéseire vonatkozik, melyek első túláramvédelmi készülékének névleges árama fázisonként a 63 Amperes értéket nem éri el. Az Ügyvezető igazgatói utasítás tárgyi hatálya egy lecsatlakozási helyről maximum 4 rendszerhasználó ellátására terjed ki. Alkalmazása az alábbiak szerint történik: az Ügyvezető igazgatói utasítás hatálybalépését követően létesülő fogyasztási helyek csatlakozó berendezésének kialakításakor kötelezően betartandó. az Ügyvezető igazgatói utasítás hatálybalépését megelőzően létesült fogyasztási helyek csatlakozó berendezése esetén: - terv alapján történő épület átalakításkor, mely átalakítás érinti a csatlakozó berendezést, az Ügyvezető igazgatói utasítás kötelezően betartandó, - mérőszekrény cserét igénylő beavatkozáskor, például szekrény méretének bővítése esetén a beépítendő új szekrény meg kell, hogy feleljen az Ügyvezető igazgatói utasításban meghatározott követelményeknek. Azonban a csatlakozási módra és a mérőhely elhelyezésére vonatkozó előírásokat nem kötelező betartani. - a fogyasztásmérő helyen lévő készülékek cseréjekor, vagy új készülékek mérőhelyre történő felszerelésekor, teljesítmény bővítéskor 1 x 32 A ill. 3 x 32 A-ig, ha a csatlakozó folytonos és legalább 10 mm 2 keresztmetszetű amennyiben a beavatkozás nem igényel szekrénycserét nem kötelező betartani az Ügyvezető igazgatói utasítás előírásait. Azokra az esetekre, melyekre az Ügyvezető igazgatói utasítás nem tartalmaz előírásokat, a vonatkozó szabványokat és egyéb előírásokat kell figyelembe venni IDŐBELI HATÁLY A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által elrendelt bevezetés időpontjától mindaddig, míg módosítás vagy új Ügyvezető igazgatói utasítás életbe nem lép. 6/28 oldal

7 3.3. TULAJDONI HATÁR A csatlakozó berendezés minden eleme a fogyasztásmérő berendezéssel bezárólag a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdona, kivéve a mérőszekrényt és mindazon oszlopot (nem közcélú hálózati oszlop), amin fogyasztásmérőszekrény van elhelyezve, ez rendszerhasználói tulajdont képvisel. A tulajdoni határ a mérőszekrény méretlen oldali bejövő sorozatkapcsánál van, ami egyben a csatlakozási pont is. 4. ÉRVÉNYESSÉG Az utasítást, az alábbi munkakört betöltő dolgozóknak ismerniük kell: Ügyfél és Kereskedői kapcsolatok osztályvezető Pénzügyi és Szabályozási Osztályvezető Fejlesztési és Beruházási Osztályvezető Méréstechnikai csoportvezető Méréstechnikai munkatársak Technológiai csoport Fogyasztói Kapcsolatok osztályvezető Üzemmérnökség vezetők Hálózati munkairányítók Üzemeltetési technikusok Fogyasztói technikusok Fogyasztói csoportvezetők Fogyasztói ellenőrök 5. AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS ALAPELVEI A fogyasztásmérőszekrény a telekhatárra vagy az Áramszolgáltató által egyedileg engedélyezett helyre telepíthető. A típuscsatlakozásokat ezen Ügyvezető igazgatói utasítás számú melléklete tartalmazza. A fogyasztói főelosztó kerüljön elválasztásra a mérőhelytől. A légkábeles csatlakozás kizárólag NFA2X típusú, mely egy fázis esetén két darab, három fázis esetén négy darab szigetelt vezetőből álló sodrat, melynek minden szála feszítve van / számú mellékletet/. A földkábeles csatlakozás kizárólag AYCWY típusú árnyékolt háromfázisú négy erű több-huzalos alumínium vezetőjű földkábellel történhet / számú melléklet/. 7/28 oldal

8 A csatlakozó berendezés létesítési, bővítési, munkáinak tervezését, kivitelezését a rendszerhasználó megrendelésére a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elvégezteti. 6. KAPCSOLÓDÓ IVR. FOLYAMATOK, ÜGYRENDEK, DOKUMENTUMOK Rendszerhasználói igényre végzett munkák meghatározása és megvalósítása fogyasztói technikusi hatáskörben Rendszerhasználói igényre bejelentésre végzett felújítási átépítési munkák fogyasztói technikusi hatáskörben A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei Fogyasztói igényre történő teljesítménynövelés szabályai Zárópecsétnyomók, nyomóbetétek kezelése, lenyomatok készítése FAM technológia alkalmazása fogyasztók be- illetve kikapcsolásakor Szalagrögzítés Kábelhálózatok szerelés technológiája Utóellenőrzési feladatok szabályozása 7. A CSATLAKOZÓVEZETÉK MÉRETEZÉSE, EGYIDEJŰ TELJESÍTMÉNY MEGHATÁROZÁSA A méretezést az MSZ 447 sz. szabványban foglaltak szerint kell elvégezni. A csatlakozóvezeték megengedett, földfelszínre vetített hossza maximum 50 méter lehet. Ettöl eltérő hossz kizárólag a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. engedélyével lehetséges. Az 1 %-os feszültségesés betartása mellett a távolságok függvényében alumínium vezetőkből, a számú mellékletben szereplő táblázat ad tájékoztatást a megfelelő kiválasztásához. 8. KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS A hálózatra való csatlakozás műszaki megoldásának kiválasztása előtt meg kell határozni a rendszerhasználó számára szükséges csatlakozási teljesítmény nagyságát, valamint a csatlakozás fázisszámát. Figyelembe kell venni a rendszerhasználó jogos kívánságait is, pl. nagy értékű fa a nyomvonalban vagy újonnan készített drága homlokzat, esetleg vályogfal, nyeles telek stb. 8/28 oldal

9 Mindezek után kell dönteni a hálózatra való csatlakozás módjáról, mely: szigetelt szabadvezetékes vagy földkábeles lehet. 9. SZIGETELT SZABADVEZETÉKES CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE Az alkalmazható csatlakozóvezetékek típusa és méretei: NFA2X 2 x 16 mm 2 NFA2X 2 x 25 mm 2 NFA2X 4 x 16 mm 2 NFA2X 4 x 25 mm 2 NFA2X 4 x 50 mm2 (csak 6-os típus csatlakozásnál) Az NFA2X tip. szigetelt szabadvezeték szerelését a számú melléklet technológiai utasítása szerint kell végezni. A csatlakozóvezetéket úgy kell szerelni, hogy bármely pontjának a földtől mért legkisebb függőleges távolsága kielégítése az MSZ szabvány előírásait. Szigetelt szabadvezetékes csatlakozás létesíthető a számú melléklet szerint. A csatlakozóvezeték létesítését csak a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által minősített, szerződéssel rendelkező, partner kivitelező végezheti, míg a közcélú hálózatra való rákötés az Áramszolgáltató feladata és jogosultsága CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE A KÖZÜZEMŰ HÁLÓZATRÓL A lecsatlakozás helyéül szolgáló közüzemű hálózatok: a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. területén csupasz szabadvezetékes vagy szigetelt szabadvezetékes kiépítésűek. A csupasz szabadvezetékes hálózatok alakzatai a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. területén a következők: vízszintes 9/28 oldal

10 függőleges térköztartós. A tartószerkezet lehet fa-, vasbeton- vagy vasoszlop, mindhárom esetben: tartó saroktartó sarokfeszítő feszítő vagy végfeszítő funkcióban. A szigetelt csatlakozóvezeték mindegyik esetben közvetlenül az oszlopra csatlakozik LEÁGAZÓ ELEMEK /ÁRAMKÖTÉSEK/ Az áramkötések szigetelt hálózatra történő csatlakoztatásnál minden esetben szigetelés átszúró típusúak legyenek. A leágazáskor használható szigetelés átszúró áramkötő elemek műszaki adatai a számú mellékletben találhatóak VEZETÉKTARTÓ SZERELVÉNYEK Vezetékek tartására szolgáló szerelvényeket az oszlopra szalagrögzítési technológiával kell felszerelni. A szerelvények kiválasztásában és szerelésében a számú melléklet ad segítséget. A felerősítéshez a szalagrögzítéses technológia ismerete szükséges VÉGFESZÍTŐ ELEMEK Vezetékek feszítésére szolgáló szerelvényeket az oszlopra szalagrögzítési technológiával kell felszerelni. A szerelvények kiválasztásában és szerelésében a számú melléklet ad segítséget. A felerősítéshez a szalagrögzítéses technológia ismerete szükséges. 10/28 oldal

11 9.2. CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE A RENDSZERHASZNÁLÓI OLDALON A szigetelt csatlakozóvezeték megfogása a rendszerhasználói oldalon falitartó vagy falihorog alkalmazásával történhet a számú mellékletben meghatározott módon. Jelen Ügyvezető igazgatói utasítás szerint létesült csatlakozó berendezéseknél tetőtartót alkalmazni tilos! Meg kell határozni a csatlakozóvezeték fázisszámát, keresztmetszetét, húzófeszültségét a számú mellékletben megadott, maximálisan megengedett terhelés figyelembevételével kell dönteni alkalmazhatóságáról A SZIGETELT CSATLAKOZÓ VEZETÉK LÉTESÍTÉSE A szigetelt csatlakozóvezetéknek mind a fázisvezetőit, mind a nullavezetőjét megszakítás nélkül kell elvezetni a fogyasztásmérő szekrényben lévő sorkapocsig /a mért vezeték is sorkapocsról indul/. Az épületre való csatlakozási pont lehetőleg a fogyasztásmérőhely fölé kerüljön, minél rövidebb, és lehetőleg törésmentes nyomvonalon. A csatlakozóvezetéket a falitartótól ill. falihorogtól a mérőhelyig az épület falának külső részében elhelyezett és bevakolt MÜ III 36 mm védőcsőbe kell vezetni. Indokolt esetben a cső falon kívül is elhelyezhető ha a következő feltételek teljesülnek: a cső a környezeti hatásoknak ellenáll (pl. UV álló) illetéktelenek nem férhetnek hozzá mechanikai védelme biztosított esztétikai követelményeknek megfelel. Védőcsőként alkalmazható a Mü I. vastagfalú védőcső (lásd 5-ös típuscsatlakozás). Egy csatlakozóvezetékről csak egy rendszerhasználó látható el, más rendszerhasználó részére leágazás létesítése tilos (Kivétel a 6-os típuscsatlakozás) SEGÉDOSZLOP ALKALMAZÁSA Ahol a csatlakozó vezeték földtől mért legkisebb függőleges távolság kisebb, mint a számú mellékletben szereplő értékek, alátámasztó segédoszlopot kell beépíteni. A segédoszlop egy tartóoszlop, melyre vezetéktartó szerelvényként egy lengőtartó horgot kell felszerelni a számú mellékletben leírtak alapján. 11/28 oldal

12 A lengő horgot (elágazó horog) az érintésvédelembe be kell vonni, amennyiben a leágazó oszlopon 20 kv-os és 0,4kV hálózat is van. A segédoszlop (nem a szekrényt tartó) a csatlakozó vezeték részét képezi, így Társaságunk költsége. Amennyiben a segédoszlop közterületre kerül, akkor ugyanúgy, mint a földkábelnél tervet kell készíteni és azt egyeztetni a közművekkel, engedélyeztetni a tulajdonossal AZ OSZLOPOK TERHELHETŐSÉGE Ezen Ügyvezető igazgatói utasítás keretébe tartozó oszlopok terhelése a két vagy négyszál feszítésű csatlakozóvezeték meghúzásából adódik. A terhelő erő számítási módja a számú mellékletben található. Az oszlopokat helyszíni felmérés alkalmával minden esetben terhelésre ellenőrizni kell. Továbbá ellenőrizni kell az oszlopok állagát, alapozásának minőségét is. Amennyiben a számításba jöhető oszlop nem felel meg, vagy nagyobb teherbírású oszlopra kell kicserélni (Társaság költségén) vagy földkábeles csatlakozást kell alkalmazni. Helyes szerelés esetén terhelő erő nem lép fel a segédoszlopon. Az Ügyvezető igazgatói utasításban szereplő oszlopokat a teljes terhelőerőre kell méretezni, és úgy kell beállítani, hogy a terhelő erő az Y fősíkba essen. 10. FÖLDKÁBELES CSATLAKOZÁS LÉTESÍTÉSE Azon településrészen, ahol a hosszú távú, kisfeszültségű hálózatfejlesztési terv alapján a közcélú hálózat földkábeles lesz, az Ügyvezető igazgatói utasítás tárgyi hatálya alá eső fogyasztási helyek esetében kötelező földkábeles csatlakozást kiépíteni. Egynél több fogyasztási helyet tartalmazó épületek (pl. társasház, sorház, garázssor, üzletsor) közcélú hálózatra történő kapcsolásakor minden esetben földkábeles csatlakozást kell kiépíteni akkor is, ha a hosszú távú fejlesztési terv alapján szigetelt szabadvezetékes közcélú hálózat kiépítését tervezik. Tanyák esetén ha a csatlakozási teljesítmény és a távolság miatti feszültségesés nagyobb keresztmetszetet kíván mint 25 mm 2, akkor földkábellel kell csatlakozni vagy légvezetéki hálózatot kell építeni és a végoszlopra lehet a szekrényt elhelyezni. 12/28 oldal

13 Mint az Ügyvezető igazgatói utasítás alapelveinél leszögeztük, az alkalmazható földkábel csak AYCWY típusú, árnyékolt, háromfázisú négyerű többhuzalos szektorszelvényű alumínium vezetőjű kábel lehet. A csatlakozó kábel legkisebb keresztmetszete 4 x 25 mm 2. A földkábelek adatait a sz. mellékletben tüntettük fel FÖLDKÁBELEK FEKTETÉSE Földkábel létesítése a 358. Kábelhálózatok szerelés technológiája című ügyrend alapján FÖLDKÁBELES LEÁGAZÁS SZABADVEZETÉKES HÁLÓZATRÓL számú melléklet alapján Egy oszlopról csak egy kábelt lehet lecsatlakoztatni (amennyiben már van lecsatlakozás az adott közcélú oszlopról, akkor az mellé felhelyezhető az új csatlakozó kábel is, de az összes oszlopon lévő kábelt egy védőidom alá kell elhelyezni). Egy kábelről történő több rendszerhasználó ellátása esetén a földkábel nem csatlakozó kábel, hanem a hálózat része FÖLDKÁBEL RÖGZÍTÉSE AZ OSZLOPON számú melléklet alapján KÁBELFEJEK KIKÉPZÉSE A földkábelek végeit az oszlopokon kültéri, a szekrényekben beltéri, végelzárókkal kell lezárni. A kábel árnyékolását a csatlakozó szekrénynél lévő végelzárónál ki kell vezetni és a PEN sínhez csatlakoztatni kell. A földkábel árnyékolását az oszlopon kivezetni nem kell. Az oszlopon a végelzáró felhelyezése után, a kibontott kábelerekre zsugorodó UV álló műanyag csövet kell húzni. 13/28 oldal

14 10.3. FÖLDKÁBELES LEÁGAZÁS KÖZCÉLÚ FÖLDKÁBELES HÁLÓZATRÓL Közcélú kisfeszültségű földkábel hálózatról történő leágazás helyét az Áramszolgáltató jelöli ki. A kábelösszekötő szerelvények megválasztása a tenderezett anyagokból történik a gerincvezető keresztmetszetének és típusának ismeretében. Földkábeles gerinchálózatról való leágazást csak a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. olyan szerelője végezhet, aki a Kábelszerelő I. tanfolyam sikeres elvégzését igazolni tudja. A csatlakozások variációit számú melléklet részletezi. 11. NYOMVONALVÁZLAT KÉSZÍTÉSE Négy fogyasztásmérő helyig megengedett egy nyomvonalvázlat készítése, melyet elkészíthet olyan partnerkivitelező is, aki nem szerepel a Tervezői és Szakértői névjegyzékben. A partner kivitelező által készített nyomvonalvázlatnak formailag és tartalmilag ugyanúgy kell kinéznie, mintha azt Tervezői Névjegyzékben szereplő személy készítette volna. A nyomvonalvázlatnak, a műszaki, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, leíráson és fektetési rajzokon kívül kivitelezési helytől függően - tartalmaznia kell a következőket: Az Önkormányzat Jegyzőjének szakhatósági hozzájárulását, Önkormányzati tulajdonosi nyilatkozatot, Városi Főkertész hozzájárulását, A közmű tulajdonosok nyilatkozatait, számlák alapján (víz, csatorna, helyi és helyközi telefon, kábeltelevízió, villany, távhővezeték, stb.), A Hírközlési Felügyelet engedélyét, Önkormányzati útkezelői hozzájárulást, Magyar Közút KHT, MÁV Rt., csatorna, folyó keresztezés engedélyét, melyeket beadványi tervekben kell megkérni, Az érintett terület Földhivatali térképének másolatát nem hiteles, Természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek szakhatósági hozzájárulása, A Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulását, DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által jóváhagyott Csatlakozó kialakítás műszaki felmérő, megrendelő és munkautasítás lapot, 14/28 oldal

15 Adott csatlakozáshoz tartozó jóváhagyott anyaglistát, Adott csatlakozáshoz tartozó jóváhagyott kivitelezői árajánlatot, A mért fővezeték nyomvonal vázlatát, a lakás főelosztó rajzát és leírását, műszaki jellemzőit (amennyiben ugyanaz a kivitelező, mint a csatlakozó berendezésé). A terhelésnek megfelelő méretezési számításokat (3X32A felett), Igénybejelentőt Természetesen fenti nyilatkozatokat, hozzájárulásokat kivitelezési helytől függően kell beszerezni, a hely körülményei adják meg, hogy mely nyilatkozatok szükségesek a kivitelezéshez. A nyomvonal rajznak (fektetési rajz) tartalmaznia kell egy fejlécet az összes közművet, a fektetendő kábelt és védőcsövet pontosan beméretezve beazonosítható rajzjelekkel, az ingatlan helyrajzi számát az érintésvédelmet és a főbb műszaki adatokat. Az Önkormányzatok belső előírásai szerint városonként változik a szükséges jóváhagyás, pl. Szegeden szükséges a Polgármester, a Városi Főépítész, a Városgondnokság hozzájárulása, valamint zöld terület érintése esetén kert- és tájépítészeti szakági munkarész benyújtása is. A nyomvonalvázlatot a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-hez jóváhagyásra be kell nyújtani KIVITELEZŐI NYILATKOZAT A kivitelező(k)nek büntetőjogi felelőssége tudatában az erre rendszeresített nyomtatványon nyilatkoznia kell az általa elvégzett munkáról. Nyilatkozni szükséges: A méretlen csatlakozó vezetékről A fogyasztásmérőszekrényről A mért csatlakozó vezetékről és felhasználói berendezésről Fenti nyilatkozatok megtétele adott munkát végző kivitelező kötelessége, Bekapcsolás kizárólag ezen nyilatkozatok meglétékor végezhető el. 15/28 oldal

16 11.2. MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. illetékes szervezeti egységének a hálózatára csatlakozó felhasználói berendezést, a fogyasztásmérő berendezés helyét, a jóváhagyott nyomvonalvázlat alapján bekapcsolás előtt felül kell vizsgálnia. A szigetelés ellenállási mérést tartalmazó jegyzőkönyvet, szükség esetén a geodéziai bemérést igazoló dokumentációját a kivitelező szolgáltatja. Ha az Áramszolgáltató a kivitelezésben hibát észlel, a kivitelezőnek és a rendszerhasználónak írásbeli hibajegyzéket ad át. Hibajegyzék nélkül a berendezés bekapcsolását nem lehet megtagadni. 12. FOGYASZTÁSMÉRŐ ÉS CSATLAKOZÓ SZEKRÉNYEK Az Ügyvezető igazgatói utasítás csak ezen pontban felsorolt típusú szekrényekre vonatkozik. Típusai: AR1T (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(AR1T)-N1-K/B-LM/K) - egy db háromfázisú mérőnek előszerelt szekrény. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető. Rögzítése oszlopon vagy falba süllyesztve. Oszlopon való rögzítésre a szekrény hátlapjára szerelt 4 pánt szolgál. S20H (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S20GYH)-N1(3)-V1-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó a hátsó oldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. S20E (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S20GYE)-N1(3)-V1-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó a előoldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. S300 TMA (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S300GYH)-N1(3)-V1(3)-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú, 1 db 1 fázisú mérőnek és 1 db HKV vevőnek előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó a hátsó oldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. 16/28 oldal

17 S300 TMB (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S300GYE)-N1(3)-V1(3)-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú, 1 db 1 fázisú mérőnek és 1 db HKV vevőnek előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az előoldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. S300E (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S300FE)-N1(3)-V(1)-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú, 1 db 1 fázisú mérőnek és 1 db HKV vevőnek előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az előoldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető. Kerítés- vagy épületfalba süllyesztve. S300H (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(S300FH)-N1(3)-V(1)-K/B-FF) - 1 db 3 fázisú, 1 db 1 fázisú mérőnek és 1 db HKV vevőnek előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az hátsó oldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető. Kerítésfalba süllyesztve. AR3 TTCA (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(AR3H)-N3-V3-K/B-FF) - 2 db 3 fázisú mérőnek, 1 db HKV vevőnek és 1 db mágneskapcsolónak előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az hátsó oldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. Kerítésfalba süllyeszthető. Légvezetékes, vegyes vagy földkábeles csatlakozásra. AR3 TTCB (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(AR3E)-N3-V3-K/B-FF) - 2 db 3 fázisú mérőnek, 1 db HKV vevőnek és 1 db mágneskapcsolónak előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az előoldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. Kerítésfalba süllyeszthető. Légvezetékes, vegyes vagy földkábeles csatlakozásra. AR3 TTCA-1F (TÍPUSAZONOSÍTÓ: DE-(AR3H)-N1-K/B-FF) - 3 db 1 fázisú mérőnek előszerelt szekrény, melyben a kismegszakítókhoz a rendszerhasználó az hátsó oldalon fér hozzá. Alkalmazási terület: Kültéri, telekhatárra helyezhető, előregyártott betonalapra telepítve. Kerítésfalba süllyeszthető. Légvezetékes, vegyes vagy földkábeles csatlakozásra A SZEKRÉNYEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A 68/1996 IKIM sz. rendelettel módosított 8/1984 IpM sz. rendelet valamint a 79/1997 IKIM rendelet előírásai szerint a terméknek 17/28 oldal

18 rendelkeznie kell az MSZ EN /1995 szabvány szerinti Megfelelőségi tanúsítvánnyal és az említett szabvány által előírt típusvizsgálati jegyzőkönyvekkel, melyet akreditált laboratórium állított ki. MSZ 453 szerinti figyelmeztető felirattal, és az üzemeltető nevének feliratát tartalmazó táblával el legyenek látva. Névleges feszültség: 400 V Betáplálás minimális áramerőssége mérőszekrénynél 3x80 A Zárlati áramerősség: 6000 A Védettség: IP44 Mérőszekrény anyaga: műanyag, ütésállóság: Ik10; UV-sugárzásálló és időjárásálló; hőstabil, nem éghető, legfeljebb nehezen éghető és önkioltó tulajdonságú, korróziómentes Rendelkezzen típusvizsgálati jegyzőkönyvvel vagy MEEI megfelelőségi bizonylattal, előbbiek hiányában az elosztói engedélyes alkalmazásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával Érintésvédelmi szabványnak megfelelő CSATLAKOZÁS A méretlen vezeték csatlakozására szolgáló sorkapcsoknak - a vezeték fajtájának megfelelően - földkábelt, vagy légkábelt kell tudnia fogadni. A csatlakozás szorítópofákkal történhet mm 2 -es tartományban RM, RMV és SM, mm 2 -es tartományban RE, RMV szelvények fogadására. Az árnyékolások csatlakozásának fogadására alkalmas PE sínnel is rendelkezzen FOGYASZTÁSMÉRŐ-HELY TÍPUS-KIALAKÍTÁSOK A rendszerhasználó igényéhez illeszkedő fogyasztásmérő berendezések, vezérlő- és áramkorlátozó készülékek befogadására legyen alkalmas. 1db 3F, 1db 3F+1db 1F+Hkv (vagy Rkv) 2db 3F+HKV+ mágnes kapcsoló A mérőszekrénybe kerülő fogyasztásmérők és vezérlőkészülékek típusát az Áramszolgáltató szabja meg. 18/28 oldal

19 12.4. FOGYASZTÁSMÉRŐ-HELY AJTAJA VAGY TAKARÓLEMEZE Tömör, az illetéktelen beavatkozás ellen védelmet biztosítson, zárópecsételhető legyen. Azokban az esetekben, amikor egy zárópecsét alkalmazásával az ajtó vagy takarólemez eltávolítása, illetve elmozdítása nem akadályozható meg, két zárópecsétet kell alkalmazni. A két zárópecsét alkalmazásának szükségességéről az elosztói engedélyes nyilatkozik. Tegye lehetővé a mérők leolvasását, elosztói engedélyes üzemeltetésében lévő kismegszakítók kezelhetőségét a zárópecsételt részek kinyitása vagy levétele nélkül KÉSZÜLÉKRÖGZÍTÉS Keresztsínes rögzítő elemek, TS-35 (kalap)sín ELOSZTÓI ENGEDÉLYES KISMEGSZAKÍTÓK ELHELYEZÉSE Sínre szerelhető. Zárópecsételt ajtó vagy fedél nyitása nélkül legyenek kezelhetők. Kezelőnyílás takarása, külön zárható csapófedéllel. A kerítésbe szerelt szekrényeknél a kismegszakítók kezelése rendszerhasználói igény szerint hátlapról történhessen VEZETÉKELÉS A mérőszekrény elővezetékelését a maximális kiépítettségi lehetőségnek megfelelően kell kialakítani. A méretlen vezeték (erőátviteli) minimum 10 mm 2 maximum 16 mm 2 sodrott réz érvéghüvelyezve, a vezérlő készülékek tápellátása 2,5 mm 2 sodrott réz érvéghüvelyezve (fázis-fekete, nulla-kék). A berendezések felszerelése után a szabadon maradt vezetékek végeit szigetelő hüvellyel (nem szigetelőszalaggal) kell ellátni. A vezetékeket jelöléssel kell ellátni. A vezetékelésről bekötési rajzot kell mellékelni a jelölésnek megfelelően, amelyből 1 példányt az elosztói engedélyesnek kell átadni, 1 példányt a szekrényben kell elhelyezni MÉRT OLDALI VEZETÉK ÉS SORKAPOCS A mért vezeték (az elmenő sorkapocsig) minimum 10 mm 2 maximum 16 mm 2 sodrott réz vezeték érvéghüvelyezve. A sorkapcsok befogadó mérete mm 2. 19/28 oldal

20 12.9. MÉRŐSZEKRÉNYEK ELHELYEZÉSE Földön: Mindig lábazattal kell a mérőszekrényt elhelyezni. Kerítésben: Amennyiben műszaki szempontból szükséges lábazattal kell elkészíteni. Falban: A szekrénynek alkalmasnak kell lenni felül vagy oldalt a zárpecsételt rész mögé, 36 mm-es védőcső, földkábel esetén, alul 50 mm-es védőcső fogadására. Földkábeles csatlakozás esetén nem kell lábazat (amennyiben műszaki követelmények nem írják elő), de a szekrénynek egy külön zárpecsételt térrel alkalmasnak kell lenni földkábel fogadására. A méretlen kábel fogadása sorkapocsban történjen. Oszlopon: Statikai szempontok miatt 1 db 1 fázisú vagy 1db 3 fázisú fogyasztásmérőt tartalmazó szekrény szerelhető fel. A mért vezetéket légkábellel az oszlopról el lehet vinni. A szekrények részletes leírásai, rajzai a számú mellékletben található 13. KÁBELELOSZTÓ SZEKRÉNYEK Használatuk a következő esetekben szükséges: Típusai: Szabadvezetékes közcélú hálózatról történő kábeles leágazásoknál egy oszlopról csak egy kábel csatlakozhat. Több rendszerhasználó esetén kábelelosztó szekrényt kell telepíteni, a közcélú hálózat oszlopa mellé a földre, vagy egyéb kedvező helyre. Közcélú kisfeszültségű kábelhálózatról történő földkábeles leágazás esetén a földkábelt elosztó szekrényben kell fogadni. S20-FC95-95 mm 2 keresztmetszetű vezeték fogadására képes kábelelosztó egység SC300-FC95-95 mm 2 keresztmetszetű vezeték fogadására képes kábelelosztó egység SC300-FC mm 2 keresztmetszetű vezeték fogadására képes kábelelosztó egység SC300-FC mm 2 keresztmetszetű vezeték fogadására képes kábelelosztó egység AR3 - A szekrény kábelfogadó részében 3 db késes biztosító aljzat és 1 db nullabontó van elhelyezve, melyek a felhasználói leágazást biztosítják. A 20/28 oldal

21 szekrénybe csatlakoztatható gerinckábel keresztmetszete 150 mm 2 lehet, alkalmas felfűzéses csatlakozásra Az SC300-as lábazatok mérőszekrény nélkül sapkával lezárva önálló kábelelosztó szekrényként is alkalmazhatók. Az SC300-as lábazatok egyikében sincs mód biztosító elhelyezésére. 14. MÉRŐHELYEK ELHELYEZÉSE A mérőhelyeket úgy kell telepíteni, hogy azok az Áramszolgáltató részére mindenkori akadályoztatás nélkül hozzáférhetőek legyenek akár leolvasás vagy ellenőrzés, akár hibaelhárítás céljából. Az elhelyezés alapelvei a következők: Egy fogyasztási hely esetében /magánház/: - ha az épület a telekhatáron van, az épület falában /2., 3., 4. sz. típuscsatlakozás/ - előkertes épület esetén a telekhatáron lévő kerítés pillérében /1. sz. típuscsatlakozás/ - oszlop alkalmazása esetén a telekhatárra telepített oszlopon /5. sz. típuscsatlakozás/ Nyeles telek esetén: közterületen vagy közterületről kezelhető módon, egyedi megoldás alapján Több fogyasztási hely esetén: - telekhatáron /7., 8a., 8b. sz. típuscsatlakozás/ - telekhatáron oszlop mellett /6. sz. típuscsatlakozás/ Üzletsor, garázssor esetében a telekhatáron, vagy nem zárt közös használatú helyiségben. Zárt kerteknél telekhatáron lévő oszlopon, vagy a közcélú hálózat oszlopán egyedileg vagy csoportosan. Tanyák esetében a bejáró mellett közvetlenül a kerítésbe vagy mezsgyére, de minden esetben a bekerített területen kívül. A mérőszekrények alsó széle a járda szintjétől min. 0,6 m-re, a számlálómű max. 1,8 m-re legyen. 21/28 oldal

22 A fogyasztásmérő helyek a mérők pontos működésének érdekében csak függőlegesen szerelhetők. A szekrény elhelyezésére szolgáló alapnak sík felületűnek kell lennie, különben az ajtók deformálódnak. Ezen Ügyvezető igazgatói utasításban szereplő fogyasztásmérő szekrények előszerelt állapotban kerülnek telepítésre ELHELYEZÉS ÚJ ÉPÜLET ESETÉN A rendszerhasználói igénybejelentés alapján és a rendelkezésre álló közcélú hálózat szerint meghatározásra kerül az alkalmazandó csatlakozási mód /szabadvezetékes vagy földkábeles/ és a szükséges mérőszekrény típusa. Az adatok ismeretében az épület tervezője megtervezi a szükséges falmélyedést, ha szükségesnek tartja, a szekrény fölé áthidaló elem elhelyezését. Szabadvezetékes csatlakozás esetén be kell még terveznie a falitartót vagy a falihorgot a számú melléklet szerint. A rendszerhasználó által megbízott villamos kivitelezőnek meg kell terveznie a mért fővezeték védőcsövét, a fogyasztói főelosztó helyét és a mért fővezeték nyomvonalát. Továbbá földkábeles csatlakozás esetében az alkalmazott lábazathoz igazodó védőcsöveket is be kell tervezni az épület alapjában ELHELYEZÉS MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ESETÉN Ebben az esetben a kivitelező készíti el a szükséges falmélyedést, szabadvezetékes csatlakozás esetén a leszálló cső elhelyezését. Mivel a meglévő épületek falszerkezete igen változatos lehet /vályog, többféle méretű és típusú tégla, vegyes fal stb./ feltétlenül kell statikussal konzultálni az esetleg utólagosan beépítendő áthidalókról, valamint a falitartó vagy falihorog beépítési módjáról. Ha a fal hőszigetelő vakolattal van ellátva, a mérőhely részére kialakított falmélyedést is el kell látni hőszigetelő vakolattal. Földkábeles csatlakozás esetén az alap szigetelését a statikus által előírt módon helyre kell állítani Meglévő épületnél figyelembe kell venni a tulajdonos jogos kívánságait, a díszes homlokzatokat kímélni kell. Az Áramszolgáltatóval történt megállapodás szerint egyedi megoldás választása is lehetséges. 22/28 oldal

23 14.3. MŰEMLÉK VAGY MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLETEK Műemlék, műemlék jellegű vagy városképi jelentőséggel bíró épületeknél az Országos Műemlék Védelmi Hivatal területileg illetékes Kirendeltségének állásfoglalása szükséges a csatlakozó berendezés létesítéséhez. Az állásfoglalás kéréséhez mellékelni kell a szóban-forgó épület érintett homlokzatának fényképét és a beépítendő szekrény rajzát. Amennyiben a Hivatal az elhelyezéshez nem járul hozzá, az Áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti egyedi megoldást kell választani ELHELYEZÉS ÚJ KERÍTÉSBEN A rendszerhasználói igénybejelentés alapján és a rendelkezésre álló közcélú hálózat szerint meghatározásra kerül az alkalmazandó csatlakozási mód /szabadvezetékes vagy földkábeles/ és a szükséges mérőszekrény típusa. Az adatok ismeretében a kerítés tervezője megtervezi a szükséges átmenő falnyílást, és ha szükséges az áthidaló elem elhelyezését. Betervezi továbbá a szükséges védőcsövek és csőidomok elhelyezését is ELHELYEZÉS MEGLÉVŐ KERÍTÉSBEN Meglévő kerítések oszlopai méretüknél fogva, általában nem alkalmasak fogyasztásmérő berendezések utólagos elhelyezésére. Ebben az esetben valamint drótfonatos vagy léckerítés esetében a tulajdonossal és az Áramszolgáltatóval egyetértésben a lábazatra szerelt S300 típusú mérőszekrényt kell alkalmazni. A kábelbevezető csövek elhelyezése után a kerítésalap szigetelését helyre kell állítani. A drótfonatos vagy oszlop nélküli léckerítések esetében a mérőszekrények elhelyezése nem könnyítheti meg a telekre történő illetéktelen behatolást. 23/28 oldal

24 14.6. ELHELYEZÉS OSZLOPON Oszlopra szerelhető mérőszekrény típus: AR1T. Az elhelyezést a számú mellékletben leírtak szerint kell megválasztani. Szabadvezetékes csatlakozás és elvezetés esetén a szigetelt vezetékek le- és felvezetéséhez az oszlophoz szalagrögzítéssel erősített 2 db minimum 36 mm átmérőjű, UV álló műanyagcsövet kell felszerelni. Az elmenő védőcső beszerzése az ügyfél felelősége és költsége. Szabadvezetékes csatlakozás és földkábeles elvezetés esetén az oszlophoz a szabadvezetéket szalagrögzítéssel erősített 1 db MÜ I 36 mm védőcsővel kell védeni LÁBAZATRA SZERELT MÉRŐSZEKRÉNY FÖLDRE TELEPÍTVE A kábelekre oszlopon kültéri végelzárót, szekrényben beltéri végelzárót kell szerelni. A földkábelt lépésálló gégecsővel kell védeni. Ha a földre telepített mérőszekrény oszlop mellé kerül, úgy az oszlop szélétől minimum 1,0 m-re maximum 3,0 m-re kell elhelyezni. 15. ELSŐ TÚLÁRAMVÉDELMI KÉSZÜLÉK Az első túláramvédelmi készülék a felhasználói vezetékhálózaton fellépő és az azon belül elhelyezett más zárlatvédelmi készülék által meg nem szüntetett zárlat alap- vagy fedővédelmeként való lekapcsolására szolgáló, a csatlakozási pont után alkalmazott első túláramvédelmi eszköz. Jelen Ügyvezető igazgatói utasítás hatálya alá tartozó első túláramvédelmi készülékek csak kismegszakítók lehetnek. A kismegszakítókat áramkörileg a fogyasztásmérő készülék előtt kell elhelyezni. A kismegszakítókat zárópecsételni kell. Az ismertetett mérőszekrény típusokban, a rendszerhasználó saját maga által zárható csapófedélen át oly mértékben fér hozzá a kismegszakítóhoz, hogy azok lekapcsolása esetén a visszakapcsolást el tudja végezni. 24/28 oldal

25 Az első túláramvédelmi készülék megválasztásakor a következőket kell figyelembe venni: értékét a rendszerhasználó egyidejű teljesítménye alapján kell megválasztani az előtte lévő hálózati szakaszbiztosítóhoz szelektíven illeszkedjék kioldóárama biztosítsa az érintésvédelmi kikapcsolást zárlati megszakító képessége min. 6 ka legyen. A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. területén a kismegszakítók típusának megválasztása tendereztetési feladat. 16. FOGYASZTÓI FŐELOSZTÓ SZEKRÉNY A fogyasztói főelosztó szekrényt az MSZ 447. számú szabvány szerint kell kialakítani. A mérőhely kialakításának függvényében a rendszerhasználó dönti el, hol kívánja helyét kialakítani. A főelosztó csak gyárilag kialakított, kereskedelemben kapható bevizsgált típus lehet, melynek érintésvédelmi csatlakozása kiépített. A védőföld létesítése a rendszerhasználó feladata. A mért fővezetéken a megengedett feszültségesés 1 %-nál nagyobb nem lehet. A mért földkábelt ha nyomvonala nem esik közterületre megterveztetni nem kell. A mért fővezeték szigetelt szabadvezeték is lehet a helyi körülményeknek megfelelő módon feszítve TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ A tűzvédelmi főkapcsoló ott ahol ennek alkalmazását a 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel hatályba léphetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja. 17. TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM A szabadvezetékes csatlakozású vagy külső villámvédelemmel (villámhárító) ellátott épületek mért magánvezetéki hálózatában túlfeszültség-védelmet csak abban az 25/28 oldal

26 esetben szabad létesíteni, ha az épület méretlen magánvezetéki hálózata és központi EPH-csomópontja közé villámáram-levezetőt építenek be. A túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések túlfeszültség-védelmi igényeit az MSZ EN 61000, az MSZ IEC , valamint az MSZ 274 szabványok tartalmazzák. Tárgyi csatlakozó berendezések méretlen részébe villámáram-levezetőt beépíteni kizárólag a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. engedélyével szabad. A túlfeszültség-védelem alkalmazását igen körültekintően szakértő által készített egyedi tervvel kell megoldani. Jelen Ügyvezető igazgatói utasításban alkalmazott fogyasztásmérő szekrényekben túlfeszültség-védelmet kialakítani nem lehet, mivel 50 ka zárlati megszakító képességű olvadóbiztosító aljzatot azokban elhelyezni nem lehet. A rendszerhasználónak ilyen igénye esetén, külső tervezővel egyedi szekrényt kell terveztetnie, melyet jóváhagyás céljából az Áramszolgáltatónak be kell mutatnia. 18. ÉRINTÉSVÉDELEM Az érintésvédelmet az MSZ 2364 szabványsorozat előírásainak megfelelően kell létesíteni. A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. szolgáltatási területén közel 100 %-ban TN /nullázás/ rendszerű érintésvédelem van kialakítva A RENDSZERHASZNÁLÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK A védővezetőnek a PEN vezetőről való leágaztatását a fogyasztói főelosztóban kell megvalósítani számú mellékelt. Az épületbe való becsatlakozás közelében a védővezetőt egy önmagában is számottevő mesterséges vagy természetes földelőhöz vagy épületalap földelőhöz kell csatlakoztatni. Az önmagában is számottevő földelő ellenállásértékét 10 Ω-ban ajánljuk. Az MSZ 2364 szabványsorozat szerint létesített EPH hálózatot a PE vezetővel össze kell kötni. Az EPH hálózatba be kell kötni mindazt, amit az MSZ 2364 szabványsorozat előír. A fogyasztói főelosztó táblán ajánlott áram-védőkapcsolót beépíteni. 26/28 oldal

27 18.2. AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Az alkalmazható AYCWY típusú földkábelek árnyékolását az oszlopokon kivezetni és leföldelni nem kell. Az árnyékolást a kábelnek az elosztószekrény felöli végén kell kivezetni. Az elosztószekrények háza üvegszállal erősített poliésztergyantából készül, földre telepítés esetén a betonalapra erősített lábak is műanyagból készülnek, így ezeket leföldelni nem kell. Kábelárnyékolást a nullavezető sorkapcsába vagy az erre kialakított sínre kell kötni. A TT rendszerű érintésvédelemmel ellátott transzformátorkörzetekben a csatlakozó kábelek fémköpenyének nullázása tilos! Földelt oszlopról történő szabadvezetékes leágazás esetén a szalagrögzítéses technológia elemeit pl. elágazóelemet, lengőtartót, végfeszítő elemeket, a rajtuk lévő furatba illeszthető földelőcsavar segítségével az érintésvédelembe be kell vonni VÉDŐFÖLDELÉSES/ RENDSZER Védőföldeléses hálózaton a fogyasztói elosztótáblán áram-védőkapcsolót ajánlott beépíteni. A védelmet az MSZ 2364 szabványsorozat szerint kell megvalósítani. 19. MUNKAVÉDELEM A munka kivitelezése, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, típustervek és technológia alapján végzendő. A munkavégzés során a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák, védőfelszerelések használata a munkaközi szünetek kivételével kötelező. Földkábel szerelését csak az a szerelő végezheti, aki a Kábelszerelő I. tanfolyamot sikeresen elvégezte. A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nem ellenőrzi ennek meglétét, de hiba esetén igazolni kell, hogy ki szerelte a kábelt és annak a személynek van ilyen jogosultsága. Feszültség alatt lévő közüzemi hálózat oszlopán dolgozni csak az MSZ 1585 szabványban foglalt előírások szigorú betartásával szabad. Az Ügyvezető igazgatói utasítást adaptáló nyomvonalvázlatot, kiviteli tervet készítő kivitelező, tervező feladata a részletes munkavédelmi fejezet elkészítése, melyben meg kell adnia a kiválasztott szekrény paramétereit, a felszerelés módját, a kapcsolódó villamos hálózat jellemző adatait. 27/28 oldal

28 20. MELLÉKLETEK számú melléklet: DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. által tipizált fogyasztásmérőszekrények számú melléklet: Kivitelezői és műszaki segédlet 28/28 oldal

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

405-01 számú melléklet - SZEKRÉNYEK. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése

405-01 számú melléklet - SZEKRÉNYEK. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése 405-01 számú melléklet - SZEKRÉNYEK Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői kapcsolatok Osztály, Technológiai csoport 2008. Nyomtatásban

Részletesebben

435. Ügyvezető igazgatói utasítás. A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei

435. Ügyvezető igazgatói utasítás. A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei 435. Ügyvezető igazgatói utasítás A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Stigmon Gábor méréstechnikai munkatárs Mikle-Baráth Miklós FAM

Részletesebben

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei 1/11. oldal Jelen melléklet hatálya háztartási fogyasztók, legfeljebb 3x63A rendelkezésre álló

Részletesebben

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály valamint a Mérési Központ

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

N31-405-01. számú melléklet Kivitelezői és műszaki segédlet. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály

N31-405-01. számú melléklet Kivitelezői és műszaki segédlet. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály N31-405-01. számú melléklet Kivitelezői és műszaki segédlet Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály Szeged, 2016. március 31. Nyomtatásban csak tájékoztató

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő Tájékoztató

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

TÍPUS CSATLAKOZÁSOKHOZ TARTOZÓ MUNKAFOLYAMATOK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS NORMÁIK

TÍPUS CSATLAKOZÁSOKHOZ TARTOZÓ MUNKAFOLYAMATOK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS NORMÁIK TÍPUS CSATLAKOZÁSOKHOZ TARTOZÓ MUNKAFOLYAMATOK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS NORMÁIK 1. Típus csatlakozás: Légvezetékes hálózatról földkábeles csatlakozás telekhatáron elhelyezett mérőszekrénnyel (földre telepített

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 02 Erősáramú berendezések

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A) Eplény község helyi építési

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! 1. A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit! Kommunális és lakóépületek hálózatra csatlakoztatása. Mutassa be a kommunális

Részletesebben

LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei 2015

LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei 2015 LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei 2015 A dokumentum célja: Támpontként szolgáljon a közvilágítási világítótesteket kiválasztó, vásárló vagy üzemeltető szervezetek

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-20-01-v04 Oldalszám: 1/91 EKO-MK-20-01-v04 Nyomásszabályozó-állomás

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 2. sz. melléklet HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre 1. Általános rész Jelen műszaki csatlakozási feltételek (továbbiakban: MCSF) érvényesek a Kazincbarcika

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése

A szennyvíz beemelő berendezés méretezése Az FCSM Zrt üzemeltetésébe kerülő háztartási szennyvizet szennyvízelvezető törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők kialakításának alapvető műszaki követelményei Az ingatlanokon keletkező szennyvíz elvezetését

Részletesebben

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft.

SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV. Tüzeléstechnikai Kft. SGB OLAJÉGŐ K GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. Tüzeléstechnikai Kft. 1103

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.179/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez. Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat

Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez. Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez 1. Szabályzat tárgya és hatálya Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 1.1. Szabályzat tárgya A

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

Műszaki ismertető IPARI SOROZATKAPCSOK. TSKA és TSKB típusú gyártmánycsalád

Műszaki ismertető IPARI SOROZATKAPCSOK. TSKA és TSKB típusú gyártmánycsalád Műszaki ismertető IPARI SOROZATKAPCSOK TSKA és TSKB típusú gyártmánycsalád TSKA típusú ipari sorozatkapocs gyártmánycsalád A TSKA típusú sorozatkapocs gyártmánycsalád több egymástól elszigetelt modern

Részletesebben

ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE ÚTMUTATÓ XL3 KONFIGURÁLHATÓ BERENDEZÉS IEC 60439 >>> IEC 61439 A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE XL 3 konfigurálható rendszerek útmutató az átálláshoz az IEC 60439-ről

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet (2/203 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő Tájékoztató

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) -

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) - Verzió: 02 Kiadás: 16.06.2006 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ DUPLEX légkezelő egységekhez OPS vezérlővel - beltéri kivitel - - tetőn elhelyezett kivitel (N) - ATREA s.r.o., V Aleji 20 tel.: (+420) 483 386 111 466

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A tűzjelző hálózatok elemei, struktúrái és a kiépítés szabályai

A tűzjelző hálózatok elemei, struktúrái és a kiépítés szabályai tűzvédelmi mérnök A tűzjelző hálózatok elemei, struktúrái és a kiépítés szabályai 2014. Szeptember 10-11 Tűzjelző berendezések általános felépítése Felépítés a funkciók szerint Generációs osztályozás Hibák

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

* Elfogadva: 2007. május 30.

* Elfogadva: 2007. május 30. ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2007. (VI.22.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE * A BUDAPEST III. kerület ARANYHEGY ÜRÖMHEGY PÉTERHEGY (Pusztakúti út Aranyhegyi út Aranyvölgy utca Bécsi

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2009. október 15-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2009. október 15-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere lőterjesztés a Képviselő-testület 00. október -i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Ipari Park szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására lőterjesztő:

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET TARTALOMJEGYZÉK ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401975-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 247-401975 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 2012. június MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei Az MSZ-10-533-1:1990 helyett. Pool basin. Technical requirements of building and acceptance E nemzeti szabványt

Részletesebben

Viking TM 3 csavaros sorkapcsok és kiegészítők kiválasztási táblázat

Viking TM 3 csavaros sorkapcsok és kiegészítők kiválasztási táblázat Viking TM 3 csavaros sorkapcsok és kiegészítők kiválasztási táblázat VILLAMOS RAJZJEL 037 037 3 037 emeletes - bemenet / kimenet 037 037 9 037 Átmenő (. oldal) 037 00 037 0 emeletes - bemenet / kimenet

Részletesebben

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervszám: T-15-1 015. 06. 15. SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Regisztrált szerelők képzése

Regisztrált szerelők képzése Regisztrált szerelők képzése Nagy László EÜS folyamatgazda Molnár József Regionális Irodavezető E.ON Ügyfélkapcsolati központ 2012. Május. Tartalom Ügyfélszolgálati Kft. 1. Általános tájékoztató ügyintézéshez

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben