Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 25-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület április 25.-i ülése napirendi 33/2013.(IV.25.) 79. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 34/2013. (IV.25.) 81. Képviselői kérdések, felszólalások - Besenyszög Község Önkormányzat évi 6/2013. (IV. 29.) 85. költségvetésének teljesítéséről rendelet Besenyszög Község Önkormányzat és Törökszentmiklósi 35/2013. (IV.25.) 88. Térségi Víz- és Csatornamű Kft. közötti üzemeltetési szerződés megszűntetéséről Besenyszög Község Önkormányzat és a Duna-Tisza Menti 36/2013. (IV.25.) 89. Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. között létrejött bérleti- üzemeltetési szerződés felbontásáról Besenyszög Község Önkormányzat és a Tiszamenti 37/2013. (IV.25.) 89. Regionális Vízmű Zrt. között megkötendő bérletiüzemeltetési szerződés elfogadására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 38/2013. (IV.25.) 91. törvényességi észrevételéről A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító - Okiratának módosítására Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda vezetői álláshelyére 39/2013. (IV.25.) 97. pályázat kiírásáról Az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 40/2013. (IV.25.) 97. elfogadásáról Besenyszög, Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatásáról 41/2013. (IV.25.) 99. Besenyszög 0482 hrsz.-ú, 0495 hrsz.-ú, 0490 hrsz.-ú, /2013. (IV.25.) 100. hrsz.-ú és 3749 hrsz.-ú külterületi ingatlanok eladásáról A 8/2013. (III. 29.) BM rendelettel meghirdetett egyes 43/2013. (IV.25.) 103. önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól felhívására pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés 44/2013. (IV.25.) 104. felülvizsgálatára irányuló kérelméről Besenyszög község adósságrendezésére költségvetési 45/2013. (IV.25.) 105. támogatás igénybevételéről Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetési 46/2013. (IV.25.) 107. koncepciójának meghatározásáról Besenyszög Község Önkormányzat tulajdonában lévő 47/2013. (IV.25.) 108. külterületi ingatlanok cseréjéről A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásáról 48/2013. (IV.25.) 109.

2 79 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 25- én a Községháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Lovász Imre, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernőné képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezető Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár Vezet Balog Tiborné Eszterlánc Óvodavezetője Tóth Gábor Konthorizont Kft. Vezetője Hartyányiné Mérei Judit Könnyvizsgáló Hajdú Gábor Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Farkas Géza képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az április 18.-i dátumot viselő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 33/2013. (IV.25.) számú határozat A Képviselő-testület április 25.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások 3.) Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

3 80 4.) Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel bérleti üzemeltetési szerződés megkötéséről 5.) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről 6.) Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására 7.) Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról 8.) Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Adatkezelési Szabályzata elfogadására 9.) Előterjesztés a Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatására 10.) Előterjesztés Besenyszög 3749 hrsz., 0482 hrsz., 0495 hrsz., 0490 hrsz. és 0498 hrsz. alatt lévő ingatlanok eladására 11.) Előterjesztés a 8/2013. (III.29.) BM rendeletére benyújtandó óvoda épületeinek fejlesztésére irányuló pályázatról 12.) Előterjesztés a Telenor Zrt. átjátszó torony bérleti szerződés megkötésére 13.) Előterjesztés Besenyszög község adósságrendezésére költségvetési támogatás igénybevételéről 14.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára 15.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok cseréjéről 16.) Előterjesztés a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : április 3. Társulási Tanács ülésen voltam Öcsödön, ahol a hulladéklerakó rekultivációjának munkaterület átadása történt. Besenyszögön kivitelező cég a Geohidroterv Kft. április 9. Rákóczifalván LEADER közgyűlés volt, ahol elfogadásra került a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiai Program évi Terve, mely előre láthatólag június elején fog megjelenni. április órakor a kultúrházban Költészet napján vetélkedő megrendezésére került sor a közel 30 gyermek és 7 fő felnőtt versenyzővel, versmondás kategóriában. Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek az aktív részvételt.

4 81 április 17. Másik 5 településsel egyeztetést folytattunk a Tiszai Regionális Vízmű székházában, ahol vázolták az állami tulajdonú víz és csatornaműhöz való csatlakozás lehetőségét, illetve egy szerződés tervezet kidolgozásával készültünk következő heti egyeztetésre. április 22. A TRV a szerződés tervezet pontosításához tételes felmérést készített rendszerfüggő, és rendszer független elemek meglétéről. április 23. Magyar Fejlesztési Bank tájékoztatást adott hitelfelvétel lehetőségeiről. április 24. Jegyző úrral közösen részletes egyeztetést hajtottunk végre a Tiszai Regionális Vízmű vezetőivel előkészítve ezzel, a mai testületi ülésen tárgyalt üzemeltetési szerződést. április 24. Agrárfórumon vettem részt, melyet követően egyeztetést folytattam két LEADER pályázatunkkal kapcsolatban Búsi Lajos helyettes államtitkárral és Palkovics Péterrel az MVH elnökével. Közfoglalkoztatásban a évre jellemző lesz az, hogy kevés létszámmal tudunk alkalmazni. 10 fő foglalkoztatásra kapott lehetőséget az önkormányzat, 6 hónapra, 70 % támogatás mellett. Farkas Géza: Rekultiváció kapcsán jegyezném meg, hogy a volt hulladéktároló környezete igen szennyezett, így az önkormányzat számára magas költséget jelent ennek a területnek a kitakarítása és tisztán tartása. Biztos vagyok abban, hogy a rekultiváció befejezését követően a szennyezett lesz újra ez a terület. LEADER: pályázati lehetőségnek örülök, bíztatni kell a civileket, a támogatási kérelmek benyújtására. Tiszamenti Regionális Vízmű vezetőjével történő egyeztetések kötelező érvényűek voltak számunkra. Az önkormányzatokat csorbítják, bevételi forrásaikat elveszik. A lakossági erővel megépített víz- és szennyvízhálózat üzemeltetése után, most újra a lakosságot fogja terhelni az emelt szolgáltatási díj. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 34/2013. (IV.25.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások

5 82 Dr.Elbakour Afif: Az orvosi rendelőben az ajtók hangszigetelését kérném, mivel 1-1,5 cm rés található az ajtó alatt, így a hang teljesen szabadon áramlik. A betegek szempontjából zavaró ez a tényező. Kiss Ernőné: Az OKM értesítést küldött az iskola részére, hogy vizsgálja az intézmény akadálymentesítését. Amikor a vizesblokk felújításra került ígéretet kaptam a bejárat akadálymentesítésére. Farkas Géza: Fogorvos úr mikor költözik át az új rendelőbe? Sürgette a gép vásárlását, de még sem költözik! Balogh Zoltán: Úgy egyeztünk amint megérkezik az új gép, át is költözik az orvosi rendelőbe. Egyeztetést követően elmondta, hogy a géphez nem érkeztek meg egyes szerelvények, eszközök, nem tudja használatba venni. Danyi Gyuláné: Sok az érdeklődő a fogorvos iránt. Mivel egy épületben vagyunk, tőlem érdeklődnek a rendelése felől. Tájékoztatást helyezzünk ki az orvosi rendelőben a fogorvos nyitva tartásáról. Dr.Elbakour Afif: A Képviselő-testület tagjai részéről megtekinthető e a fogorvosi szék számlája? Vagy másolat kérhető? Farkas Géza: A Szociális Bizottsághoz egyre több kérelem érkezik a szülőktől, az osztálykirándulások támogatására. Tavasszal az úszásoktatást támogattuk, most pedig a különböző kirándulásokra szükséges támogatást biztosítani. Javaslom egy keretösszeg biztosítását az iskolának, így nem kellene ember kérelmével folyamatosan dolgozni. Kiss Ernőné: Először is elmondom, hogy ezek a kirándulások nem tanulmányi kirándulások. Az iskola nem rendel el már tanulmányi kirándulást, mert nem tudná finanszírozni a gyermekek költségeit. Az osztálykirándulásokon nem kötelező a részvétel, ez már szórakozás, kikapcsolódás a gyermeknek. Az úszásoktatás a Pedagógiai Program része, amely tartalmazza, a kötelező úszás órákat. A Pedagógiai Programot a szülő elfogadta, így szavazta meg a testület, hogy a szülőt terheli a költség. Balogh Zoltán: Következő testületi ülésre előkészítésre kerül a támogatás keretösszege a költségvetésből. Danyi Gyuláné: Május 1-jén Sportnap kerül megrendezésre, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Helyszín: Sportpálya és környéke. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög község Önkormányzata az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait a korábbi évekhez hasonlóan évben egy önálló intézménye a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó 4 részben önálló intézménye útján látta el.

6 83 A Polgármesteri Hivatal augusztus 1-től Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzőségeként működött a Szászbereki csatlakozás miatt. Az önkormányzat részben önálló intézményei, melyek gazdasági ügyeit a Polgármesteri Hivatal /ill. a körjegyzőség/ látta el, a következők: - Vízmű és Műszaki Ellátó Szolgálat - Chiovini Ferenc Általános Iskola, Művészeti Alapiskola - Eszterlánc Óvoda - Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár A Polgármesteri Hivatalban 13 fő köztisztviselő, plusz a polgármester dolgozott július 31-ig, augusztus 1-től a Körjegyzőségi Hivatal létszáma 20 főre emelkedett, míg az önállóan működő intézményekben 113 fő közalkalmazott alkalmazása valósult meg. Az önkormányzat az év elején ezer Ft-ban határozta meg a bevételi és kiadási főösszegét, amely az év során ezer Ft-ra módosult. Az évközi változások a következők: -a költségvetési támogatások előirányzata ezer Ft-tal nőtt -az átvett pénzeszközök előirányzata ezer Ft-tal nőtt - az intézményfinanszírozás előirányzata ezer Ft-tal nőtt Összesen: ezer Ft-tal nőtt. Az ezer Ft összegű bevételi előirányzattal szemben ezer Ft realizálódott önkormányzati szinten december 31-ig. A bevételek összességében 96,38 %-os teljesítést mutatnak. Az önkormányzat évben fejlesztési célra svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, akkor 400 millió Ft értékben, melyből millió Ft állt rendelkezésre december 31-én. Az önkormányzat évi bevételi forrásainak alakulása (ezer Ft-ban) Megnevezés Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Megoszlás %-a Intézményi működési bev ,19 9,01 Sajátos működési bev ,63 12,44 Állami támogatások ,00 17,23 Átvett pénzeszközök ,89 11,29 Szoc.kölcsön törlesztés 427-0,01 Hitelfelvétel ,94 4,40 Intézményfinanszírozás ,42 Működési célú bevételek: ,80 84,84 Felh.c. átvett pénzeszköz ,17 3,35 Pénzmaradvány ,60 11,00 Felhalm.és tőkejell.bev ,14 Fejlesztési c. kamatok ,96 Munkáltatói kölcsön t 190-0,01 Felhalmozási c.bevételek ,60 15,46 Függő,átfutó,kiegy.bev ,30

7 84 BEVÉTELEK ÖSZESEN: ,38 100,00 Az ezer Ft. összegű bevétellel szemben az önkormányzat évben ezer Ft-ot költött a kiadásaira. A kiadások tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a Megoszlás %-a Személyi juttatások ,51 21,80 Járulékok ,70 5,77 Dologi és folyó kiadások ,94 16,26 Szociális célú kiadások ,60 2,83 Egyéb támog.és pénzesz.átad ,04 0,85 Hiteltörl. Kölcsönnyújtás ,59 Intézmények finanszírozása ,02 31,16 Működési kiadások össz.: ,20 80,26 Beruházás, felújítás ,54 15,46 Hiteltörlesztés,kölcsönnyújtás ,68 3,20 Fejlesztési c.kamatok ,23 0,60 Felham.c. pénzeszk.átad ,38 Fejlesztési c. tartalék Felhalmozási c.kiadások ,69 19,64 Függő,átfutó, kiegy.kiad. 1,280 0,10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,08 100,00 Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája december 31-én ezer Ft összegű munkabérhitelt és ezer Ft összegű folyószámlahitelt tartalmazott, mivel az 5000 fő alatti települések számára beígért konszolidáció községünk esetében elmaradt. A fejlesztési kiadásokhoz ezer Ft EU támogatás érkezett az orvosi rendelő bővítésével kapcsolatosan, míg egyéb működési célú TÁMOP pályázatok esetében ezer Ft-ot kapott az önkormányzat évben összesen ezer Ft-ot költött az önkormányzat fejlesztési kiadásokra, melynek 79 %-át a beruházási és felújítási kiadások, 19 %-át a fejlesztési hitelek törlesztése és kamatai jelentették évhez képest 0,3 %-kal nőtt az önkormányzat vagyona, ami a beruházások és felújítások eredménye. Az előző évhez képest 8,5 %-kal nőtt a saját tőke állománya, amelyet a tartalékok illetve a kötelezettségek állományának a csökkenése együttesen eredményezett. A évi pénzmaradvány elszámolása: - a költségvetési bankszámlák és a pénztár december 31-i egyenlegei ezer Ft - függő és átfutó kiadások ezer Ft - jólteljesítési biztosítékok függő bevétele ezer Ft

8 85 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ezer Ft - Állami támogatás visszafizetési kötelezettség ezer Ft Módosított pénzmaradvány ezer Ft Az intézmények a gazdálkodásuk során mindvégig a költségvetésüknek megfelelően próbálták teljesíteni. A bevételi oldalon a tervezettől eltérő teljesítés a beruházásokból adódik, a pályázatok végelszámolásai folyamatosak ugyan, de kifizetések nem realizálódtak. Hartyányiné Mérei Judit: Könnyvizsgálói véleményemet benyújtottam. A könnyvizsgáló jelentésem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad Besenyszög Község Önkormányzat december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A évi zárszámadási rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, a bevételi és kiadási oldal összegei a számviteli nyilvántartásokon alapulnak, a rendelet tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a évi költségvetésről szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasol. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő rendeletet alkotja: BESENYSZÖG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 29.) rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel 1. hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9 86 (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3.2 melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A körjegyzőségi hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el. (4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. (5) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel bérleti üzemeltetési szerződés megkötéséről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Tárgyalásokat kezdeményeztünk Munkácsi György jegyző úrral, és Meskó Zsolt intézményvezető úrral együtt a Tiszamenti Regionális Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Zrt.-vel, bérleti üzemeltetési szerződés tárgyában. A

10 87 szerződés tervezet megismerhették a képviselők, illetve Törökszentmiklósi Víz- és Csatornamű szintén, mint aláíró harmadik félként szerepel a szerződésben. Átadom a szót Hajdú Gábornak a TRV vezetőjének, mondjon pár gondolatot a jövőben együttműködésről. Hajdú Gábor: Nagyon megtisztelő, hogy szóba jöhettünk, mint szerződő fél. Örömmel fogadtuk, hogy bennünket választottak és tárgyaltak velünk, az önkormányzat tulajdonát képező vízi közmű rendszerek működtetésére, az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésére. A TRV elvégzett egy állapotfelmérést a településen, mely eredményeképpen kívánom elismerésem kifejezni, hiszen igen jól fejlesztett és karbantartott víziközművet láttunk. A vállalat tőkeszerkezetét stabilizálták, így július 1-vel 9-10 milliárd Ft bevételű cég leszünk. Részvények kerültek átcsoportosításra, és az önkormányzat nevére is átruházásra kerül ezen részvényekből. Elmondható, hogy Besenyszög és Jászfényszaru kiemelkedő település volt. Az önkormányzatot és a dolgozók igényeit is figyelembe kívánjuk venni, és bízom abban, hogy az együttműködésünk a Törökszentmiklóssal történt együttműködés időszakát felülmúlja! Átvesszük a dolgozókat, teljes létszámban, cafetériát biztosítunk számukra és segíteni kívánjuk az önkormányzat munkáját is. Munkácsi György jegyző ismerteti a Tiszamenti Regionális Vízművel kötendő szerződés részleteit. Balogh Zoltán : Minden munkanemről munkalapot készít majd a TRV, így a fejlesztendő eszközök vásárlása, a karbantartási munkák elszámolása ellenjegyzés alatt történik majd. Nyomon követhető az amortizációs bérleti díj, hogy a településen kerül felhasználásra. Dr.Elbakour Afif: A közkifolyók használata milyen módon történik? Balogh Zoltán : Eddig az önkormányzat fizette a közkifolyók használatát, de mint vízvételi hely megszűnik. Ivóvíz szolgáltatást egyéb módon kívánjuk biztosítani a lakosság számára, hiszen törvényi kötelezettségünk. Úgy gondolom, a településsel nem lesz nagy gondja a TRV-nek, nem jelentős, inkább minimális a kintlévőségünk. Hajdú Gábor: Régi tapasztalat az, hogy sokan locsolásra használják ezeket a közkifolyókat, megszűntetésre kerül. Ivóvíz biztosítására már működő ivóvízzacskózó üzemel. Farkas Géza: Magam is kardoskodtam, sok munkája, pénze volt benne az embereknek ebben a vízműben. Lakossági hozzájárulásból, pályázatból került kiépítésre a rendszer. A Szociális Bizottság elnökeként kérdezem, lakásfenntartási támogatás költsége, mint szolgáltatási díj beszámítása kezelhető-e a cégnél? Eddig a törökszentmiklósi tapasztalat nem volt kedvező a lakos számára, mert később került levonásra a szolgáltatási díjból a támogatás. A számlázási rendszer sem működött megfelelően, eltérő határidőben kellett fizetnie a lakosnak. Amennyiben nem tudta követni a befizetés határidejét, késedelmi pótlékot fizettettek vele. A szerződéssel nem akarok vitatkozni, az idő megmutatja az együttműködés eredményességét. Hajdú Gábor: Besenyszögöt régóta ismerem. Polgármester úrral megegyeztünk, hogy a dolgozókat teljes létszámban átvesszük, helyben irodát működtetünk, hogy a lakos tudjon

11 88 helyben ügyet intézni. A számla készítése Szolnokon történik, de helyben marad a vízóra leolvasó is. Törökszentmiklós még nem biztosította a településről meglévő adatokat, pedig a szolgáltató váltás a TRV részéről bejelentési kötelezettség, a dolgozókkal is egyeztetni szükséges. Nyilván a lakosság részéről is türelmet kérünk, hiszen adatok híján a TRV sem tud megfelelő színvonalon szolgáltatni. A TRV-ről: 1971-ben öntözési feladattal hozták létre, kifejezetten mezőgazdasági öntözés és feladatellátás volt a cég profilja. Később a debreceni ivóvízellátást biztosította a cég, több mint 5 millió m3 mennyisében, és a Hortobágyi Nemzeti Parkok vízfeltöltése is hozzánk tartozik. Nem profitorientált a cég. A működés során az a cél, hogy az állami tulajdonú művekre kerüljenek ráfordításra a bevételi források. Tudok Önöknek referenciákat mondani: Záhony, Mándok, ahol több mint 10 éve mi szolgáltatunk. Kérhetik a véleményüket. Csapó Pálné: Sokat áldoztunk a víziközművünkre. Hiszek azonban a jobb együttműködésben. Az adatszolgáltatással kapcsolatban Meskó Zsolt intézményvezető úr biztosan rendelkezésükre áll, hiszen egy jól képzett szakember. Hajdú Gábor: Nem kívánunk a településre sem új dolgozókat, sem új gépeket hozni. Felelős vezetője van és lesz a településnek. Besenyszög központi feladatot fog betölteni ebben a térségben. Bízom az eredményes együttműködésben! A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 35/2013. (IV.25.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat és Törökszentmiklósi Térségi Víz- és Csatornamű Kft. közötti üzemeltetési szerződés megszűntetéséről Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Besenyszög Község Önkormányzata és a Törökszentmiklósi Térségi Víz- Csatornamű Kft. (5200 Törökszentmiklós, Táncsics M u. 42/ a.) között június 26. napján létrejött üzemeltetési szerződést e szerződés 17.1 pontja alapján május 31-i hatállyal, közös megegyezéssel megszűnteti azzal, hogy ezen szerződésre vonatkozó pénzügyi, gazdasági elszámolás végső határideje: augusztus 31. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a hivatkozott üzemeltetési szerződés fenti feltételek szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetésre vonatkozó okirat aláírására. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Meskó Zsolt Vízművezető H. 4. Törökszentmiklósi Térségi Víz- és Csatornamű Kft., Törökszentmiklós 5. Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt., Szolnok 6. Pénzügyi Csoport H.

12 89 A Képviselő-testület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 36/2013. (IV.25.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat és a Duna-Tisza Menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. között létrejött bérleti- üzemeltetési szerződés felbontásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Besenyszög Község Önkormányzata és a Duna-Tisza Menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. között június 29. napján létrejött bérleti- üzemeltetési szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal, közös megegyezéssel felbontja azzal, hogy ezen szerződésre vonatkozó pénzügyi, gazdasági elszámolás végső határideje: augusztus 31. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a hivatkozott bérletiüzemeltetési szerződés fenti feltételek szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetésre vonatkozó mellékelt okirat aláírására. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Meskó Zsolt Vízművezető H. 4. Duna-Tisza Menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holdig Kft., 6760 Kistelek, Árpád u Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt., Szolnok 6. Pénzügyi Csoport H. A Képviselő-testület egyhangú, 7 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 37/2013. (IV.25.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. között megkötendő bérleti- üzemeltetési szerződés elfogadására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Község Önkormányzata, a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. és a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. között megkötendő bérleti- üzemeltetési szerződést a melléklet szerint június 1-jei hatállyal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán szerződés aláírására. polgármestert a bérleti- üzemeltetési

13 90 A határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Meskó Zsolt Vízművezető H. 4. Törökszentmiklósi Térségi Víz- és Csatornamű Kft., Törökszentmiklós 5. Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt., Szolnok 6. Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán polgármester megköszöni Hajdú Gábor ügyvezetőnek a részvételt és a testület tájékoztatását, majd 5 perc szünetet rendel el. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György jegyző ismerteti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételezéséről szóló levelet. Munkácsi György: Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 21-én a 20/2013. (II.21.) számú határozatával döntött arról, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást kíván kötni Besenyszög Község Önkormányzatával. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (1) bekezdése rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. E szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. Általános rendelkezés A 85. (3) bekezdés kimondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett települési önkormányzatok Képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. A (7) bekezdés szerint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat Képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról, vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással a törvényszékhez fordulhat.

14 91 Átmeneti rendelkezés A Mötv (2) bekezdése rendelkezik az első alkalommal alkalmazandó szabályokról. E szerint a közös önkormányzati hivatalt a hatályba lépését követő 60 napon belül kell megalakítani (2013. március 2.). Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt e határidőn belül nem alakítják meg, vagy ahhoz a települési önkormányzat nem csatlakozik, a 85. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 146/B. (1) bekezdése Tiszasülyre vonatkozó előírást tartalmaz: ha a polgármesteri hivatalt fenntartó a 85. (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett községi önkormányzat a 146. (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem vesz részt közös önkormányzati hivatal alakításában, a közös önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésről szóló döntésig tovább működteti polgármesteri hivatalát. A Kormányhivatal álláspontja szerint Besenyszög Képviselő-testülete által március 7- én hozott elutasító döntés határidő után született. Tiszasüly február 25-én hétfőn közölte csatlakozási szándékát. Besenyszögnek 4 munkanapja maradt a megfontolt döntésre. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testületi ülés anyagát az ülés előtt 5 nappal kell kiküldeni, vagyis az SZMSZ szerint szabályosan a Képviselő-testület ülését már nem lehetett összehívni. Az Mötv. nem tartalmaz garanciális szabályt a megkeresett önkormányzat részére, hogy véleményét kifejthesse. Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy korábbi elutasító határozatát fenntartva a Kormányhivatal törvényességi felhívását ne fogadja el! Balogh Zoltán: Nem állt rendelkezésre véleményezési határidő, 4 napot kapott Besenyszög. Szászberek Önkormányzatát pedig senki nem kérdezte, döntést nem is hozhatott. Az önkormányzat kormányzáshoz való joga sérült. Munkácsi György: Nekünk kötelező fogadni Tiszasülyt, de a törvény finanszírozást nem biztosít a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez. A központi finanszírozása is degresszív a közös hivatalnak, valamint a feladatellátás plusz terhet jelent a besenyszögi dolgozókra. A jogszabály hiányossága az is, ha Tiszasüly március 1. napján küldi meg a határozatát, akkor nulla napunk van, bármilyen döntés meghozatalára. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő határozatot hozza: 38/2013. (IV.25.) számú határozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2012. számú törvényességi felhívása elutasításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/ /2012. számú törvényességi felhívásával nem ért egyet, a 21/2013. (III. 7.) önkormányzati határozatot nem vonja vissza.

15 92 Indokolás 1. Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes egyeztetés és tárgyalás nélkül február 25-én hétfőn értesítette levélben Besenyszög Önkormányzatát arról, hogy a Mötv (2) bekezdése, és 85. (1) bekezdése alapján Besenyszögöt választja közös önkormányzati hivatal létrehozására. Az Mötv (2) bekezdése szerint március 2.-ig kellett megalakítani a közös önkormányzati hivatalt, vagyis Besenyszög Önkormányzatának 4 munkanapja maradt a megalapozott döntéshez. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/1995. (V. 5.) rendelete 3. (4) bekezdése szerint az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és részvételi joggal jelenlévőknek, olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus levélben megkapják. Besenyszög község polgármestere a Képviselő-testület ülését szabályosan csak a törvényi határidő utáni időpontra hívhatta össze. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V. 5.) rendelet az Alaptörvény Alapvetés fejezet T) cikk (2) bekezdés alapján jogszabály. Mint jogszabály nem ellentétes más jogszabállyal, mivel erre törvényességi észrevétel nem érkezett. Az Mötv (2) bekezdése nem tartalmaz garanciális, alkalmazható szabályozást a megkeresett önkormányzat vélemény nyilvánításának megteremtésére. Ha Tiszasüly a rendelkezésére álló törvényes határidő utolsó napján, március 1-jén pénteken értesíti Besenyszögöt csatlakozási szándékáról, akkor Besenyszögnek nincs véleménye kifejtésére lehetősége. Ez sérti az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában a helyi önkormányzat részére megfogalmazott önálló igazgatáshoz való jogot, a 32. cikk d) pontjában megfogalmazott a szervezeti és működési rend meghatározásának jogát, és a 32. cikk k) pontjában megfogalmazott szabad társulás jogát. 2. a) Besenyszög Község Önkormányzata január 1-től a Mötv. 85. (1) bekezdés alapján Szászberek Község Önkormányzatával, Szászberek kötelező megkeresése alapján Közös Önkormányzati Hivatalt működtet. Tiszasüly nem folytatott egyeztetést és nem jelezte társulási szándékát Besenyszögnek egészen február 25.-ig. A Mötv. nem rendelkezik arról, hogy a már működő közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok mindegyikének vélemény alkotása szükséges. Szászberek Község Önkormányzata, mint a közös önkormányzati hivatal fenntartója részére a törvény nem ad vélemény nyilvánítási lehetőséget. Ez Szászberek Község Önkormányzata szempontjából is sérti az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában a helyi önkormányzat részére megfogalmazott önálló

16 93 igazgatáshoz való jogot, a 32. cikk d) pontjában megfogalmazott a szervezeti és működési rend meghatározásának jogát, és a 32. cikk k) pontjában megfogalmazott szabad társulás jogát. b) A Mötv. 85. (7) bekezdése szerint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat Képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Besenyszög fogadta Szászberek kezdeményezését, és kénytelen fogadni Tiszasüly kezdeményezését is. A Mötv. rendelkezéséből következően Besenyszögnek fogadnia kellene a vele határos Zagyvarékas, Jászladány, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Tiszapüspöki és Szajol községek megkeresését is a évi önkormányzati választásokkor, ha e települések így döntenek! A Képviselő-testület véleménye szerint a Mötv. e rendelkezése sérti az Alaptörvény 32. cikk d) pontjában megfogalmazott jogot és jogbizonytalanságot teremt, amikor a törvény nem határozza meg a társulást létrehozó önkormányzatok lakosságszámának maximumát. 3. A Mötv. 11. (3) bekezdése szerint jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. A Mötv. a Besenyszögre háruló, kötelező társulás létrehozására irányuló feladat és hatáskör meghatározásával egyidejűleg nem határozza meg a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális személyi és gazdasági feltételeket. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény 2. melléklet I/1) pontja alapján a Besenyszög és Szászberek által működtetett Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 10, 15 fő-re állapít meg finanszírozást. Az intézmény költségvetése Ft. Tiszasüly csatlakozásával az intézmény Besenyszögre és Szászberekre jutó létszáma 9,77 fő-re csökkent, a költségvetés pedig Ft-ra csökkent. A Képviselő-testület véleménye szerint a többletfeladat ellátásához többletforrás szükséges, nem pedig kevesebb, ezért a Mötv. és a költségvetési törvény rendelkezései ellentétesek, így sértik a jogbiztonság Alaptörvényben rögzített elvét. Határozatról értesülnek: 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u Képviselő-testület tagjai H. 3. Szászberek Község Önkormányzat képviselő-testülete 5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197.

17 94 VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester átadja a szót Munkácsi György jegyzőnek a napirendi pont ismertetésének megtételére. Munkácsi György: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kijelölő határozatával, Tiszasüly csatlakozásával módosítani szükséges az intézmény alapító okiratát. Szászberekkel a közös hivatal már működik január 1-vel, és most kiegészítésre kerül Tiszasülyi Kirendeltséggel. Tiszasüly elfogadta az alapító okirat módosítását, megszűntette a hivatalát. Szászberek Község Önkormányzat tárgyalta a napirendet, de nem fogadta el az alapító okirat módosítását mivel Tiszasüly nem téríti meg a költségvetésükből kieső normatív támogatást. A Kormányhivatal álláspontja szerint létrejött a közös önkormányzati hivatal, az államkincstár pedig várja az alapító okirat és társulási megállapodás módosítását, és csak ezen döntések meghozatala után vezeti át a dolgozókat. Palyafári János: Javaslatom az, hogy csak a társulási megállapodással együtt kerüljön elfogadásra az alapító okirat módosítása, mivel látnia kell Besenyszögnek azt, hogy tudja biztosítani a közös intézmény finanszírozását! Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításról döntést nem hozott, azt a soron következő ülésén a Társulási Megállapodás módosításával együtt tárgyalja. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról Előadó: Munkácsi György (írásban mellékelve) Munkácsi György: Balog Tiborné óvodavezetői megbízatása a 98/2008. (VIII.14.) számú határozat szerint augusztus 15-én lejár. Ezért szükséges az óvodavezetői pályázat kiírása és a pályázati eljárás lefolytatása. A köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, megbízás visszavonása, vagyis a munkáltatói jogok gyakorlása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés f) pontja alapján a fenntartó Képviselő-testület hatásköre. A magasabb vezetői megbízásra vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések eljárási szabályokat és képesítési követelményeket állapítanak meg. Köznevelési intézmények esetében ezek az előírások a következő jogszabályokban találhatók: - a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény - a Közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet

18 95 - a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Kormányrendelet - a pedagógus szakvizsgáról szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet. A Köznevelési törvény 67. -a szerint nevelési intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele az adott intézményben pedagógus- munkakör betöltéséhez szüksége felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus- munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési intézményben pedagógus- munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. A 67. (7) bekezdés szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelő testület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. A (8) bekezdés szerint az intézmény vezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet az intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 20/A. -ának (1) bekezdése, 20/B. (1) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására nyilvános pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat a jegyző látja el. (138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. (3) bek.) A pályázati felhívást a Kjt. 20/A. (4) bekezdésében meghatározottakon túl az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. A Kjt. 20/A. (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási szerv internetes oldalán kell közzétenni. Ezen túlmenően a pályázati felhívást az önkormányzat a székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. (3) bek., a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. (5) bekezdés alapján tartalmaznia kell: a.) a munkahely és beosztás megjelölését b.) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát c.) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját d.) a megbízás feltételeit ( pl.: iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel is ellátható ) e.) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket ( pl.: tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat ) f.) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl.: pótlék ) g.) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó esetleges igényeket h.) a pályázat elbírálásának határidejét. A pályázat benyújtásának határidejét a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. Pályáztatónak biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék. A pályázatnak tartalmaznia kell a 138/1992. Kormányrendelet 5. (8) bekezdése szerint a pályázók szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai

19 96 helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket. A pályáztató a vezetési programokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti. A jogszabályi előírások meglehetősen széleskörű véleménynyilvánítási jogot, vélemény beszerzési kötelezettséget állapítanak meg. A Köznevelési törvény 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az intézmény vezetőjének megbízásáról. Döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. E vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani. A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva legalább 30 napot köteles biztosítani. (138/1992. Korm.rendelet 5. (9) bekezdés) Lehetővé kell tenni, hogy véleményt nyilvánítson a szakszervezet munkahelyi szerve, vagy ha igényli a pedagógus szakmai szervezet. A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül el kell bírálni, ha a munkáltató jogot a Képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a Képviselő-testület részére a 30. napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. Ha az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-től augusztus 15.-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni. A vezetési programról, vagyis a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésről a nevelőtestület mond véleményt, mivel szakmai kérdésekben kell állást foglalnia. A nevelőtestületi vélemény birtokában van lehetőség arra, hogy az alkalmazotti közösség nyilvánítson véleményt arról, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. Ha a kiírt pályázat nem vezetett eredményre a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában az intézményvezetésével kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A pedagógus szakvizsgáról szóló Korm.rendelet 20. (2) bekezdése szerint január 01.- től kezdődően a nevelési oktatási intézmény vezetői megbízásánál azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A pedagógus szakvizsgáról szóló 277/1997. (XII.22.) Korm.rendelet 20. (5) bek. szerint január 01.-től kezdődően közoktatási intézmény vezetésére új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A Társulási Megállapodásunk 5/c. pontja szerint: A közösen fenntartott intézmény élén igazgató áll, akire vonatkozóan a kiemelt munkáltató jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Dr.Elbakour Afif: Úgy gondolom, jól működik az óvoda vezetése. Törvényi lehetősége van a testületnek pályázat mellőzésével az intézményvezető ismételt megbízására - a fenntartó és a nevelő testület egyetértése mellett-, én ezt javaslom. Csapó Pálné: Egyetértek, törvényi lehetőséggel élve, ne írjunk ki pályázatot.

20 97 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő határozatot hozza: 39/2013. (IV.25.) számú határozat Eszterlánc Óvoda vezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. (7) bekezdés alapján az Eszterlánc Óvoda vezetői álláshelyére Balog Tiborné óvodavezető ismételt megbízásával 5 nevelési év időtartamára, augusztus 16.-tól augusztus 15-ig egyetért. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balog Tiborné Óvodavezető H. 3.) Eszterlánc Óvoda Nevelő Testülete Besenyszög 4.) Eszterlánc Óvoda Nevelő Testülete Szászberki Tagintézmény 5.) Eszterlánc Óvoda Nevelő Testülete Tiszasülyi Tagintézmény VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Adatkezelési Szabályzata elfogadására Előadó: Balog Tiborné Óvodavezető (írásban mellékelve) Munkácsi György: Az intézményvezető által előterjesztésre került óvodai alapiratok közül a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban egyetértési joga van a Képviselőtestületnek, a Házirend és Adatkezelési Szabályzatot pedig a Nevelő Testületnek szükséges elfogadnia. Balog Tiborné óvodavezető ismerteti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt jogszabályi változásokat. Elmondja, hogy az elkészített iratok Besenyszög és Szászberek intézményeire készítette el. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazással a következő határozatot hozza: 40/2013. (IV.25.) számú határozat Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, annak tartalmával egyetért.

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a közös önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben