J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének elfogadása Helyi Támogatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Alapító okiratok jóváhagyása V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadása VI. VII. VIII. IX. Fiókgyógyszertár bérleti szerződés ügye Beszámoló a évben végzett közművelődési tevékenységről Előadó: Papp János Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke A Rákóczi Szövetség Beiratkozás Programjának támogatási kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző Jánosi László Fő u támogatási kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző X. Bérleti, terembérleti szerződések ügyei Előadó: dr. Orbán László jegyző XI. XII. Kitüntetési javaslatok megvitatása Zárt ülés Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű, befejezett és a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása Az önkormányzat és intézményei évi költségvetését tartalmazó a Pénzügyi, Ellenőrző és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén elhangzott módosításokkal átdolgozott előterjesztést ismerteti a képviselő-testülettel. A tervezet eft bevételt, valamint eft kiadást és eft beruházási hitelt tartalmaz. Dr. Herbert Tamás képviselő: Sérelmezi, hogy az önkormányzat a közvilágítás fejlesztésére közel 10 millió Ft értékű hitelt vett fel. Igaz, korábban a képviselő-testület hatalmazta fel a polgármestert a szerződés aláírására, de akkor még nem volt tudomása az évi 12 millió Ft értékű, havonta folyósításra kerülő feladatalapú támogatás (közvilágítási normatíva) megállapításáról. Kéri, hogy a jövőben az ilyen jellegű, nem várt, jelentős mértékű anyagi támogatás érkezéséről a képviselő-testület időben szerezzen tudomást. A LED-es közvilágítás kiépítésére felvett hitellel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: A tényleges fogyasztási adatokat és költségeket, a beruházás összköltségét, valamint a beruházás utáni fogyasztási adatokat és költségeket figyelembe véve kijelenti, hogy ez a hitel konstrukcióját tekintve semmilyen többlet költséget nem jelent az önkormányzat számára. Ezt az ajánlatban szereplő számok alátámasztják. A beruházás megtérülési mutatóit figyelembe véve megállapítható, hogy ez az a tipikus beruházás gazdasági értelemben, főleg önkormányzati gazdálkodás és üzemeltetés sokrétűségét számba véve, hogy itt nem szabad a saját, egyéb forrásainkat ide csoportosítani, hanem igenis a fennálló hitelkonstrukcióval kell megvalósítani.

5 5 Strung Nándor képviselő: Elmondja, hogy az együtteses bizottsági ülés résztvevői is tárgyaltak a hitelfelvétel során nyert 10 millió Ft sorsáról. A Településfejlesztési, Vízügyi, Építési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye szerint az összeg felét karbantartásra, fejlesztésre kell fordítani, a másik felét pedig visszafizetni. A Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság a teljes összeg visszafizetését kezdeményezi. Dr. Orbán László jegyző: Szorgalmazza, hogy a hitelfelvétel kérdésben a képviselő-testület a féléves záráskor döntsön, az elvégzett munkák és a befolyt összegek megkezdett felhasználásának tükrében. A képviselő-testület hozzájárulását kéri még a korábbi testületi ülésen elhangzott szociálisan rászorulók tűzifa támogatása érdekében kezdeményezett 10 m 3 fa megvásárlásához. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja 14/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a szociális tűzifa támogatási többlet igény kielégítése céljából 10 m 3 tűzifát vásárol a Mecsekerdő Zrt.-től. A költségeket az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28) rendeletét. III. Helyi Támogatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása Kéri, Csajkás Géza igazolt távozásának jegyzőkönyvbe vételét. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő van jelen, így az ülés továbbra is határozatképes. Elmondja, hogy a Helyi Támogatási Alapra a évi költségvetésben ,- Ft került elkülönítésre. A pályázati kiírásra 8 helyi civil szervezet nyújtott be támogatási igényt. A Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság véleményezte a kérelmeket, és a Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete részére ,- Ft, a Szőlő és Bortermelők Egyesülete részére ,- Ft, a Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány részére ,- Ft, a Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete részére ,- Ft, a Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete részére ,- Ft, a Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesülete részére , ,- Ft, a Zengő Lovas Egyesület részére ,- Ft, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány ,- Ft támogatás megítélését javasolja.

6 6 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslata alapján az önkormányzat évi Támogatási Alapjából az alábbi non-profit (civil) szervezetek programjait támogatja: Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete ,- Ft, Szőlő és Bortermelők Egyesülete ,- Ft, Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány ,- Ft, Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete ,- Ft, Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete ,- Ft, Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesülete részére , ,- Ft, Zengő Lovas Egyesület ,- Ft, Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: március 31. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. IV. Alapító okiratok jóváhagyása Az előterjesztésben szereplő önkormányzat alapító okiratának módosításához, valamint a tervek szerint július 1-jétől megalakuló Nemes János Művelődési Központ alapító okiratának jóváhagyásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

7 7 16/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat többször módosított 5/2003. (V.5.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. függeléke i hatállyal törlésre kerül. Hosszúhetény Községi Önkormányzat többször módosított 5/2003.(V.5.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú függeléke az alábbi telephellyel egészül ki: 8.) Könyvtár 7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9. Hosszúhetény Községi Önkormányzat többször módosított 5/2003.(V.5.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú függeléke az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki: Zöldterület-kezelés Könyvtári szolgáltatások Gyermekjóléti szolgáltatások Családsegítés Az Önkormányzat kormányzati funkció szerinti besorolása: Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb Szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Egyéb kiadói tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek irodák, más ingatlanok Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás hasznosítása)

8 8 17/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCl\ tömény 8. (5) bekezdésében kapott fel hatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (l)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: I. A költségvetési szerv megnevezése: Nemes János Művelődési Központ 2.Székhelye: 7694 Hosszúhetény, Verseny u Telephelyei neve, címe: Művelődési Ház, 7694 Hosszúhetény, Fö u 154. Tájház, 7694 Hosszúhetény, Kossuth u.10. Mozi, 7694 Hosszúhetény, Fő u Könyvtár, 7694 Hosszúhetény, Verseny u Közfeladata: közművelődési tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997-évi CXL. tv. alapján. 5. Szakmai alaptevékenysége: közművelődési feladatok ellátása, könyvtári szolgáltatás, múzeumi kiállítási, múzeumi közművelődési tevékenység biztosítása. 6. Államháztartási szakágazati besorolása: Közművelődési intézmények tevékenysége 7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatör művészetek Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 8. Illetékessége, működési köre: Hosszúhetény község közigazgatási területe 9. Irányító szerv megnevezése, székhelye: Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.

9 9 10. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXlll. tv. alapján, valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. ( X I.20.) Kom. rendet 6/A. és 7.. rendelkezéseit kell alkalmazni az intézményvezető megbízását illetően. Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat - az alapító önkormányzat határozata alapján - a jegyz.5 köteles elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. Az intézményvezetői megbízást az alapító önkormányzat képviselő-testülete adja, a mindenkori érvényben lévő törvény alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az alapító önkormányzat polgármestere gyakorolja. 11. A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXlll. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi 1. törvény az irányadó. A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadása A Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság véleményével egyetértve javasolja az előterjesztésben szereplő Hosszúhetény Községi Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadását. Kezdeményezi, hogy minden képviselő-testületi ciklusra készüljön új koncepció, az érintettek, különösen a Hosszúhetényi Sport Egyesület bevonásával, együttműködésével. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslatának figyelembe vételével Hosszúhetény Község Önkormányzata Sportkoncepcióját jóváhagyja.

10 10 VI. Fiókgyógyszertár bérleti szerződés ügye A korábbi testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján elkészített fiókgyógyszertári bérleti szerződést ismerteti a képviselőkkel. A patika a Fő u hsz. alatti, a jelenlegi körzeti megbízott és a helyi polgárőrség irodájából átépített helyiségben kerül kialakításra. A nyitva tartás heti 40 órában került meghatározásra, alkalmazkodva a körzeti háziorvosi körzetek rendelési idejéhez. A bérleti díj összege havi ,- Ft. A gyógyszertár az előzetes tervek szerint áprilisban kerül megnyitásra, a működési engedély megszerzését követően. Jakab Gabriella ügyvezető: Itt jegyzi meg, hogy a pályázati úton felújításra kerülő Hármashegy utca, volt polgári védelmi bázisban kerül majd kialakításra a körzeti megbízott és a helyi polgárőrség irodája. De addig is átmenetileg helyet kell találni nekik, és e célból több helyszínt is megvizsgált: a művelődési ház alsó szintjének folyosóját és a hátsó raktárhelyiségét, az Idősek Klubja által nem használt szélső szobát, az Iskola u. 92. hsz. alatti családi házat. Papp János képviselő javaslata szerint lehetséges helyszín lehet még a mozi gépháza vagy pénztára. Várja a további javaslatokat, majd a legmegfelelőbb helyszín kiválasztásában a felméréseket, esetleges bizottsági bejárást követően a képviselő-testület fog dönteni. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a ZSUVALIR Patika Bt.-vel megkötött fiókgyógyszertári bérleti szerződést jóváhagyja. VII. Beszámoló a évben végzett közművelődési tevékenységről Előadó: Papp János Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke Papp János művelődés-szervező: Az előterjesztésben szereplő 2013-ban végzett közművelődési tevékenységről, valamint a tájház működtetéséről készült beszámolókat ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 20/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a 2013-ben végzett közművelődési és tájházi tevékenységről szóló beszámolót, és azt elfogadja.

11 11 VIII. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: A Rákóczi Szövetség levelét ismerteti, melyben az egyesület megköszöni és tájékoztat a tavalyi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Valamint az évek óta folyó felvidéki beiratkozási ösztöndíj program segítéséhez ismételten kéri Hosszúhetény támogatását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Rákóczi Szövetség részére biztosított évi önkormányzati támogatás felhasználásáról készített szakmai tájékoztatóját tudomásul veszi. A szövetség részére az önkormányzat évi költségvetése terhére ,- Ft támogatást állapít meg. IX. Jánosi László Fő u támogatási kérelme Előadó: dr. Orbán László jegyző Dr. Orbán László jegyző: Jánosi László és családja kérését tolmácsolja, akik egy franciaországi nyári nemzetközi fesztiválra kaptak meghívást. A szállást és az ellátást a meghívók finanszírozzák, de az utazás költségei a családot terheli. Ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Papp János képviselő: Javasolja, hogy kérelmezők nyújtsanak be pontos tájékoztatást a fesztivál jellegéről, és az utazás költségéről. Ennek ismeretében dönthet a képviselő-testület a kérelemről. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Jánosi László Hosszúhetény, Fő u hsz. alatti lakos kérelmének eldöntéséhez felhívja nevezettet, hogy tájékoztassa a franciaországi program részleteiről, a várható utazási költségekről, valamint az általa kért támogatás összegéről.

12 12 X. Bérleti, terembérleti szerződések ügyei Előadó: dr. Orbán László jegyző Hetényker Bt. bérleti szerződés meghosszabbítása Dr. Orbán László jegyző: A Hetényker Bt. Fő u hsz. alatti kisbolt bérleti szerződésével kapcsolatos ajánlatát ismerteti. Kérelmező 10 éve bérli az ingatlant, (jelenleg) ,- Ft bérleti díjért, melyet ,- Ft többletfizetéssel egyenlített ki. Újabb 15 évre szeretné az üzlethelyiséget bérelni a jelenleg meghatározott bérleti díjért úgy, hogy a túlfizetés 24 hónapra történő elosztása idejére (a csökkentett) ,- Ft bérleti díjat fizetne, majd annak lejártát követően a képviselő-testülettel megegyezett, inflációkövető díj megfizetését vállalja. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetény, Fő u hsz. alatti ingatlanát a HETÉNYKER Bt. részére március 1-jétől március 1-jéig bérbe adja kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljára. A képviselő-testület a fizetendő bérleti díj összegét a következők szerint határozza meg: A bérlő részére a korábbi bérleti időszak alatt ,- Ft túlszámlázott összeget 24 hónapra bérbe számítja. Bérlő által fizetendő bérleti díj összege március 1-jétől március 1-jéig ,- Ft/hó március 1-jétől pedig bérlő a évi bérleti díj inflációval megnövelt összegét fizeti tovább. SKEPTIK Kft. bérleti díj ügye Dr. Orbán László jegyző: A SKEPTIK Kft. kérelmét ismerteti, melyben kéri a bérleti díj tavaly megállapított ,- Ft összegben történő meghatározását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a bérlő SKEPTIK Kft. kérelmére a kínai bolt évi bérleti díját ,- Ft/hó összegben határozza meg.

13 13 Huttner Erika terembérleti díj mérséklési kérelme Dr. Orbán László jegyző: Huttner Erika zumba oktató terembérleti díj mérséklésére irányuló kérelmét ismerteti. Papp János képviselő: Véleménye szerint az alkalmanként 1.500,- Ft-ban megállapított bérleti díj összege méltányos és teljesíthető, ezért nem javasolja annak csökkentését. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 25/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Huttner Erika Győr, Tihanyi Á. u. 49. I/2. hsz. alatti lakos zumba oktató terembérleti díj mérséklési kérelmét nem fogadja el. Felhívja a jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a testület döntéséről. Határidő: március 5. Felelős: Dr. Orbán László jegyző. XI. Bejelentések, egyebek Óvoda pályázat közbeszerzési bíráló bizottságának döntési jegyzőkönyve A Zengő Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat ügyében megtartott Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntés-előkészítő üléséről készült jegyzőkönyvet ismerteti. E szerint a határidő lejártáig az alábbi cégek nyújtottak be ajánlatot: MB-BAU Kft., Hosszúhetényi Magasépítő Konzorcium és a Sztráda 92 Kft. A bizottság a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő Hosszúhetényi Magasépítő Konzorcium ajánlatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Bár az önkormányzat anyagi lehetőségei még a legalacsonyabb összegű ajánlat teljesítését sem teszi lehetővé, mégis javasolja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntési javaslatának elfogadását. Ugyanis még a pályázati időszak folyamán lehetőség nyílhat plusz forrás igénylésére, vagy a kivitelező céggel történő tárgyalásos egyeztetésre. Dr. Herbert Tamás képviselő: Kéri, hogy a jövőben a pályázatok előkészítése nagyobb körültekintéssel történjen. Valamint külön kihangsúlyozza a kivitelezés megkezdése előtti polgármesteri hivatallal, Településfejlesztési, Vízügyi, Építési és Környezetvédelmi Bizottsággal, képviselő-testülettel és a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Kft-vel történő egyeztető tárgyalások fontosságát, megvalósítását. Továbbá javasolja, hogy a tervezői és kivitelezői hibákról minden esetben készüljön jegyzék, jegyzőkönyv, az esetleges számonkérés lehetőségének megteremtésére.

14 14 A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t A Zengő Óvoda felújítása és bővítése tárgyú, DDOP sz. pályázat építési kivitelezőjének a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény harmadik része és 122. (7) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás győztesének a Hosszúhetényi Magasépítő Konzorciumot (7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 46/B.) választja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a győztes pályázóval ,- Ft + ÁFA összegű vállalkozási szerződést a jogorvoslati határidő letelte után megkösse. Szemétszállítási szolgáltatás szerződés meghosszabbítása A képviselő-testület hozzájárulását kéri a Komlói Városgazdálkodási Zrt-vel történő szemétszállítási szolgáltatási szerződés meghosszabbítására. A szolgáltatóval való szerződés március 1-jével lejárt, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig van szükség a megállapodás meghosszabbítására. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2014.(II.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

15 15 Bejelentések: Elmondja, hogy a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolóját a márciusi ülésen tárgyalhatja meg a képviselő-testület. A patak pályázat ügyében március 6-ra összehívott helyszíni szemléről, és a műszaki átadás időpontjáról tájékoztatja a képviselőket. A Hármashegy u. volt polgári védelmi bázis épületének felújítására, közösségi tér kialakítására nyert 29,5 m Ft támogatásról értesíti a testületet. A közmunka program keretében megvalósuló közfoglalkoztatásról, valamint a benyújtott pályázatokról számol be a képviselő-testületnek. Az Orsós Ferenc és családjának felajánlott, de el nem fogadott komlói lakás miatt egyelőre még le nem zárult ROM pályázat ügyében március 11-re összehívott, minisztérium képviselőivel történő találkozóra hívja fel a testület figyelmét. A családi napközi kialakítására nyert (Hosszúhetény esetében) 15 millió Ft támogatásról tájékoztatja a képviselőket. A helyszín kijelölésére a beérkezett javaslatok a templommal szemben lévő önkormányzati ingatlan, a mozi és a presszó melletti magántulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát követően kerülhet sor. Örömmel tudatja a képviselő-testülettel, hogy a tanyagondnoki busz beszerzésére irányuló pályázat 10 millió Ft támogatást nyert, melyet Volkswagen Transporter típusú busz vásárlására fordíthat az önkormányzat. Sebők János képviselő: Kéri, hogy a mezőőri jelentésekkel kapcsolatban tett intézkedésekről minden testületi ülésre készüljön írásos tájékoztatás. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő V) napirendi pont megvitatására az évi CLXXXIX. tv. 46..(2) a) alapján zárt testületi ülést kell elrendelni. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben