J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-i testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 30-i testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-i testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 6/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Igazoltan távol: Dr. Orbán László dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Szabó Zsolt Óbert Gábor Strung Nándor jegyző képviselők képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Csajkás Géza Jakab Gabriella alpolgármester Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A helyi önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása V. A Mecseki Energiakör települései számára készített Fenntartható Energia Akcióterv jóváhagyása VI. VII. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása VIII. A Helyi Támogatási Alap évi pályázatai IX. Sásdi Nándor Zengő u. 11. hosszúhetényi 2193 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme X. JLS SYSTEM Kft. - hosszúhetényi 012/2 és 013 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására irányuló kérelme XI. XII. Rákóczi Szövetség szakmai és pénzügyi beszámolója a Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program évi megvalósításáról Tanyagondnoki busz fenntartása és használata XIII. Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű, befejezett és a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. Az írásos előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az Orsós Ferencné és gyermekei kútfurás ügyében megkért minisztériumi állásfoglalás megérkezett, melyet pénteket ban kiküldött a képviselők részére. Mivel Vadkerti Ibolya a mai napig nem talált lakást, javasolja, hogy a képviselő-testület által önkormányzati cserelakás helyett megállapított pénzbeli térítés I. részlete egyelőre letéti számlára kerüljön kiutalásra, mely összeg az adás-vételi szerződés bemutatása esetén, illetve a bérlakásból történő kiköltözéskor kerülhet kifizetésre bérlő részére. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 41/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A képviselő-testületet hozzájárulását kéri a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati tárulás évi költségvetés előirányzatainak módosítása, valamint a Szilvási Bölcsőde nyári zárva tartásának megállapítása ügyében készült előterjesztéseinek elfogadásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 42/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetési előirányzatainak módosítását elfogadja.

5 5 43/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsödéjének nyári zárva-tartási idejét jóváhagyja. III. A helyi önkormányzat évi közbeszerzési tervének jóváhagyása A képviselő-testület hozzájárulását kéri a helyi önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 44/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a helyi önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét jóváhagyja. IV. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása A képviselő-testület hozzájárulását kéri a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja.

6 6 V. A Mecseki Energiakör települései számára készített Fenntartható Energia Akcióterv jóváhagyása A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján kéri a képviselő-testülettől az Energiaklub által készített Fenntartható Energia Akcióterv jóváhagyását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 46/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által a Mecseki Energiakör települései számára készített Fenntartható Energia Akciótervet jóváhagyja. VI. Beszámoló a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről A képviselő-testület hozzájárulását kéri a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről készült beszámolók elfogadásához. Papp János képviselő: Felülvizsgálatot kér a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása és esetleges szankcionálása ügyében. A már tervezett közösség ellenes magatartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása során ennek a problémának a megoldására is figyelmet fog fordítani. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület

7 7 47/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló beszámolót, és azt elfogadja. Felkéri a jegyzőt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait, hogy a kiskorú általános iskolások köztéri dohányzásának visszaszorítása érdekében tegyék meg a szükséges és jogilag lehetséges intézkedéseket. VII. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása A napirend levételét kezdeményezi, ugyanis a testületi anyag kiküldése után jutott tudomására, hogy egy hirdi magánvállalkozó is foglalkozik háztartási szennyvíz begyűjtésével. Ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a tőle is megkért ajánlat beérkezése után, a 3 ajánlat összevetésével döntsön a közszolgáltatás megbízásáról. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 48/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a soron következő testületi ülésig elnapolja. Megbízza a jegyzőt, hogy kérjen árajánlatot Gradwohl János egyéni vállalkozótól. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Orbán László jegyző.

8 8 VIII. A Helyi Támogatási Alap évi pályázatai Elmondja, hogy 5 helyi civil egyesület nyújtott be pályázatot az önkormányzat Támogatási Alapjához. A Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság a kérelmezők részére az általuk javasolt célra az alábbi támogatás megállapítását javasolja: Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete szakmai programokra ,- Ft, Zengő Lovas Egyesület díjak, serlegek, oklevelek költségeire ,- Ft, Hosszúhetényi Diabétesz Klub előadók tiszteletdíjára ,- Ft, reprezentációs költségekre ,- Ft, Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány egészségügyi szűrővizsgálatok anyagköltségeire ,- Ft, Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete gyermeknap rendezésére, szakmai szolgáltatások költségeire ,- Ft. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 49/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság javaslata alapján az önkormányzat évi Támogatási Alapjából az alábbi non-profit (civil) szervezetek programjait támogatja: Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete szakmai programokra ,- Ft, Zengő Lovas Egyesület díjak, serlegek, oklevelek költségeire ,- Ft, Hosszúhetényi Diabétesz Klub előadók tiszteletdíjára ,- Ft, reprezentációs költségekre ,- Ft, Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány egészségügyi szűrővizsgálatok anyagköltségeire ,- Ft, Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete gyermeknap rendezésére, szakmai szolgáltatások költségeire ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: április 30. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester.

9 9 IX. Sásdi Nándor Zengő u. 11. hosszúhetényi 2193 hrsz-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta Sásdi Nándor hosszúhetényi hrsz-ú inatlan megvásárlására irányuló kérelmét. A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület 70 Ft/m 2 összegben határozza meg földingatlan eladási árát. Javasolja a képviselő-testületnek a bizottsági vélemény elfogadását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 50/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadva az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő hrsz-ú földingatlan eladásra kijelöli. A vételárat 70 Ft/m 2 összegben állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a vevő a vételárat elfogadja úgy az adásvételi szerződést aláírja. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. X. JLS SYSTEM Kft. - hosszúhetényi 012/2 és 013 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására irányuló kérelme A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a JLS SYSTEM Kft. hosszúhetényi 012/2. és 013. hrsz-ú inatlanok megvásárlására irányuló kérelmét. A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület azután döntsön a kérelemben, miután megismerte kérelmező hasznosítási céljait, illetve ezen tevékenység megkezdésének időpontját. Sebők János képviselő: Kezdeményezi, hogy amennyiben a képviselő-testület a terület értékesítése mellett dönt, az eladási árba építse be az ingatlanok művelési ágból történő kivonásának költségét is. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület

10 10 51/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a JLS SYSTEM Kft. ügyvezetőjét felhívja, hogy tájékoztassa: milyen célra kívánja megvásárolja az ingatlanokat, és a tevékenységet milyen időponttól kezdi meg. Megbízza a jegyzőt, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Orbán László jegyző. XI. Rákóczi Szövetség szakmai és pénzügyi beszámolója a Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program évi megvalósításáról A képviselő-testület hozzájárulását kéri a Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program évi megvalósításáról készült szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásához. A évi költségvetésének elfogadásakor a képviselő-testület már döntött a szövetség idei ,- Ft értékű támogatásról. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 52/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Rákóczi Szövetség szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. Megbízza a jegyzőt, hogy a évi költségvetésben meghatározott ,- Ft támogatás átutalásáról. Határidő: április 15. Felelős: Dr. Orbán László jegyző.

11 11 XII. Tanyagondnoki busz fenntartása és használata A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázaton nyert tanyagondnoki buszának fenntartásáról és használatáról készített előterjesztést ismerteti. A kisbusz fenntartója jelenleg az önkormányzat, de a feladatot július 1-jétől ismét át kell adni a nemzetiségi önkormányzatnak. A buszt tanyagondnoki feladatok ellátására használja az önkormányzat. Térítésmentes használatot javasol még az önkormányzati intézményeknek, az óvodának, általános iskolának és a polgármesteri hivatalnak, valamint természetesen a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Klubnak. A munkanapokon végzett túlmunkáért szabadidőt, a hétvégi kiküldetés esetén alkalmi megbízási díj kifizetését szorgalmazza. Csajkás Géza alpolgármester: Véleménye szerint a kisbuszt az önkormányzat alapvetően a tanyagondnoki feladatok ellátására használja. Térítésmentesen csak a tulajdonos, illetve fenntartó használja a gépjárművet, más intézmények, civil szervezetek, egyesületek csak bérleti díj ellenében vehessék azt igénybe. A használati díj megállapításánál irányadó lehet a Pécsváradon bérelhető kisbusz díjtétele: 8.000,- Ft/nap, illetve 80 Ft/km. Dr. Herbert Tamás képviselő: Javasolja, hogy kerüljön pontos meghatározásra: milyen célból, milyen kör veheti igénybe a kisbuszt. Ezt a tanyagondnoki rendelet mellékletében szabályozhatná az önkormányzat. Sebők János képviselő: Kéri, hogy a kért szabályozás tervezetének elkészülte után a jegyző úr küldjön ki kör -t, és a beérkezett képviselői javaslatokkal átdolgozva készítsen előterjesztést erről a következő képviselőtestületi ülésre. Papp János képviselő: Kezdeményezi, hogy a képviselő-testület a kisbusz fenntartási költségeinek felülvizsgálatát július 1-jével végezze el. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 53/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a tanyagondnoki kisbusz használatára és fenntartására készített előterjesztést megtárgyalta. A tervezet átdolgozására felkéri a jegyzőt, miszerint kerüljön pontos meghatározásra, milyen célból, kik vehetik igényben a kisbuszt.

12 12 A képviselő-testület a gépjármű fenntartási költségeinek felülvizsgálatát tartja indokoltnak első alkalommal a évi költségvetés félévi teljesítésének tárgyalásakor. Határidő: július 15. Felelős: Dr. Orbán László jegyző. XIII. Bejelentések, egyebek Hosszúhetény, Bencze J. u. folytatásában levő ingatlanok ivóvíz ellátási ügye Cseriné Bencze Ágnes: A Bencze József utca folytatásában lévő, belterületi ingatlanok vezetékes ivóvíz hálózatra történő rácsatlakozásához kéri az önkormányzat közreműködését. Elmondja, hogy jelenleg az általa kezdeményezett és ez alapján kiépített magán vízvezeték rendszer működik a területen. A tulajdonosokkal történt többszöri összetűzés, fenyegetőzések miatt már nem kíván tovább felelősséget vállalni, valamint a víznyomás gyenge minősége miatt szeretné megszünteti a jelenlegi rendszer további működését. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és javasolja, hogy a belterületi ingatlanok esetében a képviselő-testület vizsgálja meg, milyen módon oldható meg a megfelelő vízellátás kiépítése. Véleménye szerint a leghatékonyabb megoldás a DRV felé történő az önkormányzat és az érintett tulajdonosok részvételével kialakított vízi közmű társulat formájában kezdeményezett eljárás megindítása lenne. Javasolja, hogy a képviselő-testület a lakossági kérelemben a technikai és pénzügyi lehetőségek felmérése után, az érintett lakosok megkeresése mellett, valamint a szakhatósági és bizottsági vélemények ismeretében döntsön. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 54/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg Cseriné Bencze Ágnes Hosszúhetény, Szőlőhegy hsz. alatti lakos kérelmében megjelölt ingatlanok vezetékes ivóvízhálózatra történő rácsatlakoztatásának műszaki lehetőségét. Az ivóvízhálózat-bővítés kiépítésére készüljön előzetes szakmai-műszaki, illetve pénzügyi terv. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester.

13 13 Hosszúhetényi utak aszfaltozása A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján kezdeményezi, hogy az önkormányzat az alábbi utak aszfaltozását vállalja a évi költségvetése terhére: Ormándi, Hármashegy, Morolo és Verseny utca: 2,6 millió Ft Kismező utca: 3,6 millió Ft Csókakő utca: 1 millió Ft Kisújbánya főtere: 1,3 millió Ft Püspökszentlászló út felható szakasza: 2 millió Ft Malom-étterem előtti útszakasz aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése: 1,5 millió Ft Kihangsúlyozza, hogy a jelenlegi és a jövőben tervezett aszfaltozási munkák esetében, amennyiben a beruházás ingatlan-tulajdonos közvetlen szomszédságában történik, az önkormányzat a tulajdonos részére ,- Ft útépítési hozzájárulást állapít meg. Csajkás Géza alpolgármester: Nem vitatja a Malom-étterem előtti útszakasz csapadékvíz elvezetési problémájának szükségességét, de véleménye szerint a faluban vannak sokkal több helyi lakost érintő, nagyobb forgalmú útszakaszok, melynek javítása fontosabb feladata az önkormányzatnak. Sebők János képviselő: Kiemeli, hogy a bizottság vélemény a Malom-étterem előtti útszakasz vonatkozásában nem volt egyhangú, többek között ő sem értett egyet vele, mert szerinte is vannak a faluban ennél fontosabb útjavítási problémák. Például nagy gondot jelent ebben az utcában, a malom épülettől nem messze lévő Illés Zsolt és Hegedűs József tulajdonában lévő ingatlanok csapadékvíz-elvezetése. Dr. Herbert Tamás képviselő: Kezdeményezi az előtte felszólaló képviselő által javasolt útszakasz csapadékvíz-elvezetésének felülvizsgálatát. Elmondja, hogy a Malom-étterem előtti útszakasz közterület, csapadékvíz-elevezetési és aszfaltozási problémája kardinális feladat, és kiemeli: a probléma megoldásához a tulajdonosos 50%-ban hozzájárul. Kezdeményezi a bizottsági javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselők által jelzett Ormándi u. 13. és 17. hsz. előtti útszakasz csapadékvíz-elvezetése is kerüljön felülvizsgálatra. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14 14 55/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a évi útépítésekre, felújításokra biztosított pénzügyi keretét az alábbiak szerint határozza meg: Ormándi, Hármashegy, Morolo és Verseny utca: 2,6 millió Ft Kismező utca: 3,6 millió Ft Csókakő utca: 1 millió Ft Kisújbánya főtere: 1,3 millió Ft Püspökszentlászló út felható szakasza: 2 millió Ft. A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 56/2015.(III.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a évi útépítésekre, felújításokra biztosított pénzügyi keretét az alábbiak szerint határozza meg: Malom-étterem előtti útszakasz aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése: 1,5 millió Ft A képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy kerüljön felülvizsgálatra az Ormándi u. 13. és 17. hsz előtti lakóingatlanok csapadékvíz-elvezetésének műszaki kivitelezése. Bejelentések: A Hosszúhetény, Bencze J. u. folytatásában lévő ingatlan-tulajdonok útjavítási kérelmének ügyében a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság a pénzügyi fedezet hiány miatt az útfelújítást nem javasolja. Ígéretet tesz viszont az útszakasz kaviccsal történő leszórására, melynek elegyengetését az ingatlanjaik előtt a tulajdonosok önként vállalják. A szemétszállítás, az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése, valamint a szennyvíztisztító telepre tervezett napelem beruházások ügyében indított közbeszerzések jelenlegi állásáról tájékoztatja a képviselő-testületet. A hosszúhetényi 0162/4 hrsz-ú ingatlan ügyében, Gál Gábor megbízásából érkezett ügyvédi levelet ismerteti a képviselőkkel. A több tulajdonú terület kisajátítási ügyében a testület az elkészült megosztási vázrajz a volt önkormányzati ügyvéd által történő megküldését követően, valamint az ingatlan-tulajdonosokkal folytatott tárgyalások tükrében döntet a soron következő ülésen.

15 15 Több hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Török Zoltán képviselő, Fellinger Károlyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben