A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése"

Átírás

1 A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése, A Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése Re-evaulation of earlier seismic measurements on Lake Balaton CSERNY TIBOR 1, PRÓNAY ZSOLT 2, NEDUCZA BORISZLÁV 2 1 Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, 1145 Budapest, Colombus u ) Tá r g y s z a v a k : Balaton, szeizmikus szelvény, negyedidőszak, iszapvastagság térkép, aljzat, szeizmotektonikai térkép, tektonikai elemek Összefoglalás A balatoni kutatások során között kubai magyar együttműködés keretében az akkoriban legmodernebb geofizikai módszernek számító szeizmikus (szeizmoakusztikus) és echográfos szelvényezést végeztünk. A folyamatos regisztrátumok 373 km összhosszúságban, egyenletes hálóban lefedték a Balaton egészét. A szelvények kiértékelésének eredményeként képet alkothattunk a tavi üledékek térbeli helyzetéről, az iszap szerkezetéről, továbbá, a Balaton aljzatának változatos morfológiájáról és földtani felépítéséről, megközelítőleg 30 méteres mélységig között megtörtént a szeizmikus mérések thermo-papíron rögzített regisztrátumainak megóvását szolgáló archiválás (szkennelés, szeizmikus formátumba alakítás) és újraértékelés. A szelvények újraértelmezése elsősorban a Siófoki-, de kis mértékben a Szemesi-részmedencében is lehetővé tette a Balaton-fenék földtani szerkezeteinek (rétegek, tektonikai elemek) a korábbiaknál jóval pontosabb térbeli meghatározását. Ez módot ad arra, hogy a továbbiakban célirányosan tervezhessük meg a Balaton kialakulását megelőző, idősebb pleisztocénban lerakódott üledékek kutatását. Keywords: Lake Balaton, seismic profiles, Quaternary, mud-thickness map, lake bottom, seismotectonic map, tectonic elements Abstract Investigations of Lake Balaton by the Geological Institute of Hungary started in Between 1987 and 1989 within the framework of Cuban Hungarian cooperation was used one of the most modern geophysical methods at that time, namely seismic (seismo-acoustic) and echographic profiling. A total of 373 km was registered covering the entire lake in a uniform network. As a result of the profiles evaluation a picture was drown up about the spatial distribution of lacustrine sediments, the mud structure as well as the variable morphology and geological setting, till 30 m depth from the lake bottom. During 2003 and 2004, the original thermo-paper records were digitally archived and re-evaluated. The re-evaluation gave the opportunity for a more detailed spatial determination of the geological structure of the bed (layers, faults), in the Siófok subbasin and to a lesser degree in the Szemes subbasin. This gives an opportunity to plan the research of Pleistocene sediments, deposited before the lake formation. Bevezetés A Balaton 3 6 km széles parti sávján elvégzett építésföldtani térképező munkát követően, a tavon észlelt vízminőségromlást és a Magyar Állami Földtani Intézetben ben újraindult a tó környezetföldtani kutatása. Ennek részeként, között kubai magyar együttműködés keretében, az akkoriban legmodernebb geofizikai módszernek számító szeizmikus (szeizmoakusztikus) és echográfos szelvényezés történt, melyet később a szakemberek röviden kubai mérésnek neveztek. Összesen 35 db keresztirányú és 4 db hosszanti szelvényt mértünk le, 373 km összhosszúságban, folyamatos regisztrátumok készítésével. A keresztszelvények egymástól átlagosan 2000 m-re, a hosszantiak 4000 m-re haladtak, közel egyenletes hálóban lefedve a Balaton 2 m-nél mélyebb vízzel borított felületét (1. ábra). A szelvények kiértékelésének eredményeként képet alkothattunk a tavi üledékek térbeli helyzetéről, az iszap szerkezetéről, továbbá a Balaton aljzatának változatos morfológiájáról és földtani szerkezetéről, átlagosan 30 méteres mélységig. Az elkészült regisztrátumok kiváló minőségét több hazai és nemzetközi szakember is elismerte, publikációkban, tankönyvekben, kézikönyvekben is bemutatta. Az édesvízi tavi körülmények között elvégzett szelvényezés út-

2 274 CSERNY TIBOR et al. 1. ábra. A Balatonon mért geofizikai szelvények és fúrások helyszínrajza A Tó 1 16, és Tó 24. fúrások a szeizmikus mérések előtt mélyültek, a Tó és Tó fúrások a geofizikai mérések eredményeinek figyelembevételével, a mérések után Figure 1. Location of the geophysical profiles and cores on Lake Balaton Boreholes Tó 1 to16 and Tó 24 were drilled prior to the seismic measurements, while boreholes Tó 17 to 23 and Tó 25 to 33 were drilled after the measurements, taking their results into account törő vállalkozás volt, amit a későbbiekben több kutatócsoport további mérésekkel és módszerfejlesztésekkel egészített ki, elsősorban a Balatonon és a Velencei-tóban, később folyóvizekben és víztározókban. A mérések kiértékelése és eredményeinek részbeni publikálása után (CSERNY, CORRA- DA 1989a, b; 1990; CSERNY 1993), a Balatonon végzett szeizmikus mérések új lendületet vettek (SACCHI et. al. 1998; SACCHI 2001; PRÓNAY et al. 2002; CSERNY, PRÓNAY 2004), és napjainkban egyre-másra születnek az újabb eredmények. A közel két évtizede elvégzett szeizmikus mérések thermo-papír regisztrátumai pusztulásnak indultak. Az értékes adatok fennmaradása érdekében a szelvényeket szkenneltük, szeizmikus formátumba alakítottuk, archiváltuk, majd a korábbinál korszerűbb módszerekkel újból feldolgoztuk. A jelen dolgozat célja a mérések időtálló eredményeinek rövid felsorolása, az újraértékelt szelvények néhány szép részletének bemutatása. Ezzel szeretnénk megemlékezni a Földtani Intézetben 25 évvel ezelőtt megindult balatoni kutatásokról és a 17 éve elvégzett kubai magyar vízi geofizikai mérésekről. Előbbi az állóvizekben megkezdett és komplex földtani módszerekkel elvégzett limnogeológiai vizsgálatok, utóbbi az édesvizeken szisztematikusan elvégzett, sekély behatolású geofizikai mérések kezdetét jelentette. a A geofizikai mérések módszere A mérések alapelve az, hogy a rugalmas hullámok egy része az eltérő sebességű vagy sűrűségű közeg határfelületéről visszaverődik, míg másik része belép a következő rétegbe. A reflexiós mérések során, több más hullámtípus mellett, ezeket a visszavert hullámokat regisztráljuk az idő függvényében. A 2. ábrán négy mérési pozícióban tüntettük fel az adót és a vevőt, illetve folyamatos vonallal az aktuális sugárutakat. A mérések eredménye minden esetben a legközelebbi reflektáló pont, amely dőlt rétegek esetén nem feltétlenül az adó és a vevő alatt van. A feldolgozás során a sebesség ismeretében a felvételekből mélységszelvény készíthető. A reflektált, a direkt- és a refraktált hullámok mind a vízi, mind a szárazföldi méréseknél megtalálhatók, míg a szeizmikus szakemberek életét sokszor megkeserítő felületi hullámok, transzverzális jellegű hullámok lévén, a vízben nem terjednek. Vízzel telített üledékek esetén a hullámtípusok konverziója, amikor a P (longitudinális)- és SV (vertikálisan polarizált transzverzális)-hullámok a reflexió során egymásba alakulnak, nem lép fel. A laza réteg nagy frekvenciákat csillapító és energiaelnyelő hatása is elmarad a vízi méréseknél, az adó és a vevő egyaránt a jó b 2. ábra. A geofizikai mérések elvi vázlata a a rétegek, a víztest helyzete, valamint a jeladó és vevő helyzete; b a természetes szituáció szeizmikus regisztrátuma Figure 2. Theoretical sketch of the measurements a Layers, water body, and the location of transmitter and detector; b a seismic record of the bottom

3 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése 275 csatolást és átvitelt biztosító vízben van. Ezért nagyobb frekvenciák használhatók, így jobb felbontás érhető el. A vízi méréseknek kétségtelen előnyeikkel szemben egy nagy hátrányuk van, a víz levegő határfelület és a fenék között ide-oda verődő, alig csillapodó többszörösök jelenléte. Ezek energiája nagyságrendekkel nagyobb lehet a reflexiókénál, így sok esetben a vízmélység kétszeresére korlátozódik a kutatható mélység. A probléma kemény fenék esetén jelentős, laza, iszapos fenék esetén a többszörösök amplitúdója kicsi, sokszor elhanyagolható. A kubai szakemberekkel közösen végzett mérések kanadai gyártmányú, M 2A típusú, szeizmikus szelvényező hidroszondával és szovjet PEL 3 típusú hajózási echoszondával (I. tábla, 1. fénykép) történtek. A jelek rögzítése elektrokémiai úton, speciális papírra történt, időszelvény formájában. Az akusztikus energiaforrás (sparker vagy boomer, I. tábla, 2. fénykép) jeleket hozott létre a víz felszínén, amik tovább terjedtek a vízben és az üledékekben, illetve az akusztikus impedancia kontrasztjának megfelelően a határfelületeken visszaverődtek és reflektálódtak (I. tábla, 3. fénykép). A hidrofoncsoport (streamer) a hidrofonnal szemben a jel/zaj-viszonyt és az irányérzékenységet javítja. Az eszközöket egy viszonylag állandó sebességgel haladó hajó vontatta (I. tábla, 4. fénykép). A mérések kezdeti szakaszában a következő paraméterekkel dolgoztunk: a lövések közötti idő 0,375 sec, a hajó sebessége 4-6 km/ó, a szűrés Hz volt. A merülési mélységek: boomernél 1 m, a multielektródás jelforrásnál 0,3 m, míg a hidrofoncsoport a víz felszínén úszott. Az energiaforrás és a hidrofoncsoport első eleme közötti távolság boomer esetében 1 m, sparkernél 3 m volt. A Keszthelyi-öbölben, ahol vastag üledéket vártunk, a jelkeltések közötti időt 0,5625 sec-ra növeltük, ez nagyobb behatolási mélységet tett lehetővé. A kubai mérések eredményei Az eredetileg csak a balatoni iszapvastagság meghatározását célul kitűző geofizikai mérések legfontosabb tudományos eredményei (CSERNY, CORRADA 1989a, b, 1990; CSERNY 1993) az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A Balatonban lerakódott tavi üledékek átlagos vastagsága 5 m, ezek az üledékek azonban a fenéken nem egyenletes vastagságban találhatók meg. Vannak területek, ahol iszap nem halmozódik fel (pl. Tihanyi-kút, Fonyód előtti térség), egyes mélyedésekben eléri a 7 m-t is (pl. a Keszthelyi- és Szigligeti-öböl, a Zánka előtti részmedence). Az iszapvastagsági térkép (3. ábra) jól mutatja a negyedidőszak előtt egyenetlenül erodálódott felszínt és azt a tényt, hogy a Balaton több kisebb, egymástól szeparált tavacska láncolatából alakult ki. 2. A szeizmogramokon látható laza, tavi üledékek alatti szilárdabb aljzat felső m-es szakaszában 7 rétegsortípust, és kettőn belül 5 további rétegfajtát lehetett kiválasztani (4. ábra). A kijelölt 7 rétegsortípus eltérő litológiai jellegeket vagy eltérő települési viszonyokat tükröz. A rétegsortípusok és ezen belül a rétegek földtani 3. ábra. A Balaton negyedidőszaki üledékeinek vastagságtérképe a geofizikai mérések és a fúrások adatai alapján Figure 3. Mud thickness map of the Quaternary lake sediments based on the seismic measurements and on the boreholes 4. ábra. A Balaton szilárd aljzatának szeizmikus és tektonikai térképe, a geofizikai mérések és a fúrások adatai alapján A Tihanyi-félszigettől keletre a 4. és 5. rétegsortípusokon belül elkülönült rétegek helyzete is fel van tüntetve. 1 7 = rétegsortípusok, a szeizmikus regisztrátumokon észlelt hullám-visszaverődés paraméterei (amplitúdó, frekvencia) alapján. Az egyes típusok részletesebb leírása a szövegben olvasható. 8 9 = tektonikai elemek: 8 = vízszintes elmozdulás, 9 = függőleges törés, 10 = tektonikailag zavart zóna Figure 4. Seismotectonic map of the solid lake bottom based on geophysical measurements and borehole data 1 7 layer groups, based on the parameters of recorded wave reflection (amplitude and frequency). Detailed description of each layer-group is in the text. Within layer groups 4 and 5 there are distinct layers, which can be seen east of the Tihany Penninsula = tectonic elements: 8 = horizontal movements, 9 = vertical faults, 10 = tectonically disturbed zone

4 276 CSERNY TIBOR et al. azonosítása a későbbiekben lefúrt fúrások segítségével részben megtörtént. Az 1., 2., 3., 6. és 7. rétegsortípus vízszintesen települő rétegek összességét jelöli. A 4. és 5. rétegsortípus néhány fokkal dél-délkeletnek dőlő rétegeket tartalmaz, amelyeken belül a rétegfajták szétválasztására is lehetőség nyílt a Siófoki- és részben a Szemesi-medencében (CSERNY, CORRADA 1989b; CSERNY 1993). Az 1., 3., 5. és 7. rétegsortípusok egymáshoz hasonló képződményeket tartalmaznak, az alábbi eltérésekkel és hasonlóságokkal: az 1. és 3. tavi üledékeinek aljában mindig van tőzeg, az 5. és 7.-ben legfeljebb szervesanyagtartalmú iszap található. Egyik rétegsortípusban sincs éles határ szemcseösszetételben a fiatal, tavi üledék és az aljzat képződménye között. Az aljzat felső rétegében az agyagos kőzetliszt dominál, majd a kőzetliszt, illetve a finomhomok. A rétegeket általában (a 7. kivételével) tömött, kemény agyagmárga vagy homokkőpad választja el egymástól. A 2. és a 6. is mutat egymáshoz hasonlóságot: mindkettő laza tavi üledékeinek a legaljában tőzeg található. Az aljzatban dominál a kőzetliszt. A 4. rétegsortípus átmenetet jelent a rétegsortípusok tárgyalt két csoportja között. 3. A szeizmogramokon megfigyelhető zavart zónákat törésként vagy törészónaként értelmeztük. A minősítések során kis és nagy amplitúdójú vízszintes eltolódásokat és függőleges vetőket jelöltünk meg. Az eltolódásoknál az értékelt zavart zóna kiterjedésének mérethatára legalább 150 m, a függőleges törések esetében az elmozdult blokkok egymáshoz viszonyított helyzete minimum 10 m volt. Az aljzat általunk kimutatott tektonikai elemei közül az egyik legjelentősebb a Tihanyi-félsziget nyugati partján húzódó balos eltolódás, amely a Balaton aljzatát 2 részmedencére osztja. Közülük a keleti, ún. Siófoki-részmedencében meglévő hosszanti törések dilatációs (másodlagos, kis) töréseknek tűnnek, melyek csapás mentén gyakran elhalnak. Földtani határokat nem metszenek, az aljzat legalsó rétegeiben jelentkeznek. A haránttörések 2 irányban, éspedig ÉÉNy DDK-i és É D-i csapásban jelentkeznek. A részmedence legmarkánsabban jelentkező É D-i törése a fiatal, laza üledékekben is nyomozható, és jobbos eltolódásnak adódik. A vízszintes mozgás aktív voltát a környéken észlelt földrengések mechanizmusai is igazolják. A balos Tihanyi-eltolódástól nyugatra eső részmedencében több kisebb és egy nagy amplitúdójú hosszanti, illetve haránttörést lehetett kijelölni. A részmedence kb. felénél húzódó ÉÉNy DDK-i irányú harántzóna balos eltolódásnak látszik. A kubai szelvények ismételt feldolgozása A kubai geofizikusok thermo-papíron rögzített szeizmikus szelvényeit első lépésben 400 dpi (képpont/hüvelyk) felbontással, időnként a szelvény hossza miatt több darabban, beszkenneltük. Ezt követően az előállt adatsort egy erre a célra írt programmal szeizmikus formátumba alakítottuk olyan módon, hogy a szürke szín árnyalataihoz amplitúdóértékeket rendeltünk. Az így kapott szeizmikus csatorna természetesen féloldalas volt, mert az összes negatív amplitúdót az eredeti regisztrátumon fehér (időnként koszlott szürke) szín jelölte. A csatorna dinamikája meglehetősen szerény (maximum 8 bit) volt, és további feldolgozásra csak korlátozottan mutatkozott alkalmasnak. A szelvényeket az eredeti beméréseket jelző vonalak és erre tollal bejelölt időértékek alapján skáláztuk. Minden egyes vonalhoz hozzárendeltük a geodéziai bemérésből származó koordinátákat, és ezzel az adott helyen a szelvény nullaidejének és végének bejelölésével az időtartományban is helyükre kerültek a csatornák. A vonalak között mind a térbeli koordinátákat, mind az időket lineáris interpolációval határoztuk meg, csökkentve a szelvény deformálódásából és a papírtekercsek összeragasztásából adódó hibákat. Az ilyen módon előállított szelvények már alkalmasak voltak a szeizmikus méréseknél megszokott számítógépes értelmezésre. Az újraértékelést és a szelvények értelmezését sok probléma nehezítette. Gondot okozott, hogy a kubai kollegák közvetlenül a rendelkezésünkre álló szelvényeken végezték el az értelmezést, azaz néhány reflexió ki volt színezve, vetők és szakadások voltak bejelölve, amelyek alatt az eredeti beérkezéseket már nem feltétlenül tudtuk követni. Utólag rekonstruálhatatlan volt, hogy a kubai geofizikusok melyik szelvények mérésénél használtak boomert, mikor sparkert, illetve mikor változtattak paramétereket, erősítést vagy adó vevő távolságot. A paraméterek változtatásának köszönhetően előfordult, hogy a hosszanti és harántszelvények kereszteződésénél az egyik irányból nézve jellegzetes, jól elkülöníthető, a másik irányból jellegtelen reflexiók voltak. Ugyanilyen jelenség figyelhető meg papírcsere vagy félbehagyott és másnap folytatott szelvények esetén is. Néhány szelvényen, egyes szomszédos szakaszok némi túlzással úgy néznek ki, mintha semmi közük sem lenne egymáshoz (5. ábra). A bemutatott szelvényszakaszon néhány jellemző reflexiót nyíllal jelölünk: a sárgával és pirossal jelölt szintek (ha a jellegük kissé meg is változik) követhetők, míg a kék és a zöld színűek a legnagyobb jóindulattal sem. Ilyen esetekben a szintek követése szükségszerűen megszakad. Mindezek eredményeképpen a szkennelt szelvényrendszer minősége nem volt homogén, ami jelentősen megnehezítette az újraértelmezést. A szelvények bemérése az akkori technológiával (eleinte 4 parti pontról teodolittal, majd a hajóról szextánssal) átlagosan 500 m-enként történt, ami mai szemmel nézve ritkának tűnik, és ezért a kereszteződések helye csak több tíz csatorna pontossággal határozható meg. A papíron rögzített szelvényeken a koordinátabemérések helyét, illetve az időskálát kézzel rajzolták be, ezek a digitális adatsorokban jelentős bizonytalanságokat okoznak. Az eredeti szelvény ragasztásainál a reflexiók rendre elugranak, ez is nehezíti a konzekvens szintazonosítást. A papíron kézzel bejelölt időbeosztás a szelvények mentén nem egyenközű, jobb ötlet híján szelvényenként egy-egy átlagos értéket

5 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése ábra. Példa a szintek azonosításának nehézségeire a P31-es szelvény két folytatólagos szakaszán Figure 5. An example for the difficult layer-correlation on two continuous segments of the seismic profile P31 használtunk, ami, különösen a kereszteződéseknél, szembetűnő inkonzisztenciát okozott. Elképzelhető, hogy az 5. ábrán bemutatott szelvényrészletek rossz illeszkedése is részben ilyen pozicionálási hibákból fakad. A mért szelvényhálózat jelentős részén egyértelmű reflexiók hiányában az értelmezés, vagyis az összetartozó szeizmikus elemek azonosítása, csak textúraanalízissel történhetett meg. Ez a paraméterek változása miatt elég sok bizonytalanságot hordozhat, az egyes kategóriák helyenként folytonosan átlapolódnak, besorolásuk szubjektív elemeket is tartalmaz, de összességében ezek a részek is tartalmaznak szerkezeti információt. Az említett reflexióhiányos szakaszok földtani okokkal magyarázhatók. Egyes esetekben ez az ok a közeg nem rétegzett jellege, például törmelék vagy vastag és homogén agyagréteg, más esetekben a fenéken található homok vagy az alatta levő környezetéhez képest nagy sebességű, illetve sűrűségű anyag (pl. mészkő- vagy homokkőpad), esetleg az iszapban lévő gáz, amely leárnyékolja az alatta levő rétegeket. Más szelvényszakaszokon meglepően jó reflexiókat kapunk, alkalmanként ezeket jellegük alapján is tudjuk korrelálni az egyes szelvények között. A kijelölt szintek közötti korrelációt az is nehezíti, alkalmanként lehetetlenné is teszi, hogy a rétegvastagságokhoz és a terület változékonyságához képest a szelvények messze vannak egymástól. A felsorolt problémák miatt a lemért szelvények újraértelmezése nem tehető teljesen ellentmondásmentessé, bár erre törekedtünk. Miért használjuk mégis ezt az adatrendszert? Azért, mert ez a mai napig létező leginkább homogén, a Balaton egész területére kiterjedő méréssorozat, így az ebből szerezhető ismeretek egyelőre mással nem pótolhatók. A kubai szelvények újraértelmezése Először 1997-ben próbálkoztunk a szelvények újraértelmezésével. Akkor elsősorban a kubai kollégák értelmezésére támaszkodtunk. Megállapításaikat csak helyenként módosítottuk, inkább csak ellenőriztük és pontosítottuk azokat. Az akkori újraértelmezés a Balaton nagyobbik részén nem elsősorban a reflexiókon, hanem a szelvények textúrájának összehasonlításán alapult. Az eredeti értelmezés alapul vételéhez akkor azért ragaszkodtunk, mert az az összes akkori, azóta részben elpusztult, adat figyelembevételével történt. Most alapvetően kétféle szeizmikus értelmezést végeztünk, egy minimalista és egy maximalista megközelítésűt. A minimalista értelmezés során csak az egyértelműen látható, megfogható dolgokra támaszkodtunk. Az egyes szelvényeken észlelt reflexiókat csak akkor vittük át a másikra, ha az egymást keresztező, vagy folytatódó szelvényen egyértelműen látszott a reflexió folytatása. Ha az egyik-másik szint lefelé kijutott a mérési tartományból (kifutott a regisztrátumról), és a keresztvonalak nem tették egyértelművé az azonosítását, akkor hiába került vissza máshol a mérési tartományba (jelent meg a regisztrátumon), már külön szintnek tekintettük. Ugyanígy, ha a keresztező szelvényen nem látszott határozott reflexió, hiába volt egyértelműen kijelölhető az előző szelvényen, a réteg kijelölését nem folytattuk. Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a minimalista verziónál csak az egyértelmű dolgokhoz, a nyers tényekhez ragaszkodtunk, minden mást elvetettünk. A maximalista értelmezés során az első lépésben az egyes szelvényeken, minden korábbi információt figyelmen kívül hagyva, kijelöltük a szeizmikus vezérszinteket, illetve az olyan jellemző reflexiókat, amelyek szerkezeti szempontból megadták a szelvény csontvázát. Ezek után a kereszteződéseket vizsgáltuk, és több iterációs lépésben azonosítottuk az összetartozó reflexiókat. Ennek érdekében alkalmanként egyes szinteket újra kellett jelölnünk, módosítanunk kellett, vagy másik fázisra kellett áttérnünk. A műveletsor végén egy olyan, ellentmondásmentes adatsor állt elő, amelyben a jelölések konzekvensek voltak, a kereszteződésekben az egymást metsző reflexiós szintek jelölése megegyezett, és a bejelölt szintek szerkezeti szempontból leképezték a Balaton- felső méteres szakaszának rétegsorát. Összesen 511 vezérszintet jelöltünk ki, amelyek együttes hossza m. A szelvényeken kijelölhető legrö-

6 278 CSERNY TIBOR et al. 6. ábra. A bejelölt reflexiós szintek kereszteződéseinek száma Figure 6. Number of intersections of the marked reflection levels videbb szakasz 17 m, a leghosszabb 6562 m volt. Azokat a szinteket, amelyek legalább két mérési vonalon azonosíthatók voltak, sorszámmal láttuk el, összesen 54 ilyen határfelületet találtunk. Ezek további vizsgálatával 14 olyan reflexiót találtunk, amely legalább három és 8 szintet mely háromnál is több szelvényen volt követhető. A bejelölt reflexiós szintek kereszteződéseinek számát a 6. ábrán mutatjuk be. Az összetartozó reflexiókhoz színeket rendeltünk, és az ilyen módon perspektivikusan megjelenített határfelületeket a kereszteződéseknél újra ellenőriztük. Az 1. táblázatban összefoglaltuk a kiválasztott reflexiós szinteket, azok színét, továbbá a követhető reflexió hosszát, valamint a rétegek közötti, betűkkel jelölt helyzetét. Ez az összefoglaló táblázat lehetővé teszi, hogy például a 4. és 7. ábrákon szereplő rétegeket és a közöttük lévő határokat értelmezhessük. Néhány jellegzetes szelvényrészletet mutatunk be a II. és III. táblán. Összesen 35 kereszt- és 11 hosszanti szelvényt értékeltünk újra, amelyek közül az egyik leglátványosabb a Siófoki-részmedencében lemért P30-as szelvény volt (7. ábra). Ezen tudjuk bemutatni a szeizmikus jelek alapján szétválasztott 1., 5. és 7. rétegsortípusokat és Q, P, O, A, B, C rétegeket, valamint szerkezeti elemeket. 1. rétegsortípus geofizikai jellemzése: a kis vastagságú iszap alatt (közel a part) az akusztikus energia bizonyos szóródása többszörös hullám-visszaverődést eredményez a szeizmogramon. A rendelkezésre álló parti és partközeli fúrások alapján feltételezhető, hogy az aljzatban (deluviális illetve proluviális genetikájú) cementált törmelék van jelen, amely szétszórja az energiát, és nem teszi lehetővé, hogy mélyebb tartományokból szerezzünk információt. Ez a rétegsortípus a bemutatott P30-as szelvényen kívül a Tihanyi-félszigettől nyugatra eső szelvényeken, a Balaton északi partjához közeleső szakaszon volt elkülöníthető. 5. rétegsortípus: 1-3 -kal dél-délkeletnek dőlő, egymásra települő rétegek sorozata. Ez a települési helyzet teszi lehetővé, hogy a szelvényeken egy nagyon határozottan jelentkező alsó határfelület felett (a Q réteg felszíne) további szinteket és közöttük rétegeket válasszunk ki. A P30-as szelvényen kívül Balatonakali térségtől nyugatra a tó déli felének és a Siófoki-részmedence teljes egészének aljzatát ez a rétegsortípus alkotja, melyen belül a reflexiós felületek és rétegek geofizikai jellemzése a következő: A P réteg felületéről visszavert hullám általában nagy amplitúdójú, és 3 vagy 4 fázisban észlelhető. A O réteg felületéről visszavert hullám amplitúdója kisebb, frekvenciája pedig magasabb mint a P rétegé, 2-3 folyamatos fázisa figyelhető meg. A réteg vastagsága 0 20 m között ingadozik. Tekintettel arra, hogy a réteg belsejéből alig verődtek vissza jelek, feltételezhető, hogy az ú.n. O réteg litológiai felépítése a többiénél homogénebb. Az A réteg felső határfelületében nincs megszakítás, a jel általában 3-4 fázisból áll és az O rétegfelszínére vonatkozónál alacsonyabb frekvenciájú. Az A réteg belsejében számos, a felső határra is jellemző, de annál kisebb amplitúdójú, megszakításos jelet figyeltünk meg. E rétegen belül tehát további rétegződés lehet (A1 réteg), vagyis az A réteg kőzettanilag heterogénebb, horizontálisan igen változékony. A B réteg felső határa erodálódott. Csak a szelvény legdélibb felén látható, ott, ahol a Q, P, O és A rétegek mélyebb helyzetben vannak. Maga a B réteg az A felső határáéval azonos frekvenciájú, de nagyobb amplitúdójú 1. táblázat. A jelentősebb határfelületek és követhető hosszuk Table 1. Major reflection surfaces and their detected length

7 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése ábra. A P30-as geofizikai szelvény regisztrátuma és interpretációja A színes határfelületek több regisztrátumon is azonosíthatók, míg a feketével jelölt reflexiók csak ezen a szelvényen láthatók. A többi jelölés megegyezik a 4. ábráéval, az 1., 5. és 7. rétegsortípus és a betűkkel jelölt rétegek leírása fentebb a szövegben olvasható Figure 7. The record and evaluation of the seismic profile P30 The coloured boundary surfaces can be detected on other records as well, while the black ones were only detected on this record. The other remarks used in this figure are the same as the ones used in Figure 4. Description of the layer groups 1, 5 and 7 as well as the layers marked with letters are in the text hullámfázissal jellemezhető, és folyamatos vonalként van jelen a réteg teljes vastagságában. A B réteg a leginkább mikrorétegzett; kevés horizontális változékonyságot mutat. A lemélyült fúrás agyagos kőzetliszt és kőzetlisztes agyag váltakozását mutatja. 7. rétegsortípust nagy amplitúdójú reflexiós jelek jellemzik, két jól definiálható fázissal. A regisztrátumon meglevő többszörös jelek megakadályozzák, hogy információt szerezzünk a mélyebb szintekről. A part menti fúrások tanúsága szerint itt minimális iszapvastagság alatt valószínűleg áthalmozott, vízben ülepített (és ezért jól tömörödött), finomszemcsés homok található. Összefoglalás Megállapíthatjuk, hogy a Balatonon több mint 17 évvel ezelőtt elvégzett folyamatos szeizmikus szelvényezés fontos tudományos és gyakorlati eredményeket hozott. Az egész tófelületen arányos elosztásban elvégzett méréssorozat mind a mérések minőségét, mind pedig mennyiségét tekintve egyedülálló teljesítmény és eredmény volt. A tengeri kutatásoknál már jól bevált módszernek és mérési technikának édesvízi körülmények közötti adaptálásában a kubai geofizikus kollégáknak úttörő szerepük volt, és a több mint 100 éves múlttal rendelkező balatoni kutatások egyik jelentős, új fázisának kezdetét jelentette. A lemért 373 km hosszú geofizikai szelvények értékelése alapján, a méréseket követő évben további 16 db új fúrást (Tó 17 23, és Tó 25 33) mélyíthettünk le. A szeizmikus szelvények és a kutatási program során ( ) lemélyült fúrások (Tó1 33) rétegsorainak komplex földtani feldolgozása segítségével pontos válaszokat adhattunk olyan fontos kérdésekre, mint a Balaton kialakulásának ideje, a vízzel borítottság fejlődéstörténete, a vízszint és vízminőség változásának menete. Ugyanakkor a szelvények regisztrátumainak tönkremenetelét megelőzendő, korszerű archiválását követően az újrafeldolgozás és értelmezés néhány új eredményt is hozott. Ezek közül kiemelkedik, hogy elsősorban a Siófoki-, de kis mértékben a Szemesi-részmedencében az egyes rétegek haránt- és keresztszelvényben történő korrelálásának elvégzésével lehetővé válik térbeli helyzetüknek a korábbiaknál jóval pontosabb meghatározása. Ezzel lehetőség nyílik például arra is, hogy egy későbbi, a Balaton kialakulását megelőző, idősebb pleisztocénban lerakódott üledékek kutatását célirányosan megtervezhessünk. Köszönetnyilvánítás A szerzők hálájukat fejezik ki a Ruben Corrada geofizikus által vezetett kubai szakembergárdának a szeizmikus mérések elvégzéséért és az elsődleges kiértékelésben való részvételükért, továbbá a Balatoni Vízügyi Kirendeltség akkori vezetőjének, Soha Szilveszternek és kollegáinak a tavon rendelkezésünkre biztosított vízi járművekért. Köszönet illeti Dank Viktort, a KFH volt elnökét és Hámor Gézát, a MÁFI volt igazgatóját, akik felismerték a témában rejlő szakmai újdonságot, és azt anyagilag és erkölcsileg messzemenően támogatták.

8 280 CSERNY TIBOR et al. Irodalom References CSERNY, T. 1993: Lake Balaton, Hungary. In GIERLOWSKI- KORDESCH and KELTS (eds): A Global Geological Record of Lake Basins. Cambridge University Press, Cambridge, pp CSERNY T., CORRADA, R. 1989a: A Balaton medencéje és holocén üledékei részletes geofizikai-földtani vizsgálatának újabb eredményei. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése ről, pp CSERNY T., CORRADA, R. 1989b: Complex geological investigation of Lake Balaton (Hungary) and its results. Acta Geologica Hungarica 32 (1 2), pp CSERNY T., CORRADA, R. 1990: A Balaton aljzatának szedimentológiai térképe. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1988-ról, pp CSERNY T., PRÓNAY ZS. 2004: Szeizmoakusztikus mérések a Balatonon: a kezdetektől napjainkig. Földtani Kutatás 41 (2), pp PRÓNAY, ZS., CSERNY, T., TÖRÖS, E. 2002: Environmental seismic measurements on inland waters. In: Proceedings of the VIIIth Conference of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section, Aveiro (Portugal), CD, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest SACCHI, M., CSERNY, T., DÖVÉNYI, P., HORVÁTH, F., MAGYARI, O., MCGEE, T.M.. MIRABILE, L., TONIELLI, R. 1998: Seismic stratigraphy of the Late Miocene sequence beneath Lake Balaton. Pannonian Basin, Hungary. Acta Geologica Hungarica 41 (1), pp SACCHI, M. 2001: Late Miocene evolution of the Western Pannonian basin, Hungary. Ph.D. Dissertation Thesis. Manuscript, Eötvös Lóránd University, Budapest.

9 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése 281 I. tábla Plate I 1. fénykép A kanadai gyártmányú, M 2A típusú, szeizmikus szelvényező hidroszonda és a szovjet, PEL 3 típusú hajózási echoszonda. A jelek rögzítése elektrokémiai úton, speciális papírra történt, időszelvény formájában Photo 1. The M 2A type Canadian hydro-probe seismic profiler and the PEL-3 Russian marine sonar. Signals were recorded on electrolithic printer as a function of time 2. fénykép. Az akusztikus energiaforrás egyik típusa, a boomer. A szeizmikus szelvényezés során sparker vagy boomer segítségével jeleket hoztunk létre a víz felszínén, amelyek tovább terjedtek a vízben és az üledékekben, illetve az akusztikus impedancia kontrasztnak megfelelően a határfelületeken visszaverődtek és reflektálódtak Photo 2. A boomer, which is one type of acoustic energy source. A boomer or a sparker on the water surface can provide the acoustic signals for seismic profiling. These acoustic signals propagate in the water and sediments, and they suffer reflection on boundary layers, where the acoustic impedance chang 3. fénykép. Hidrofoncsoport (streamer) Photo 3. Hydrophone array (streamer) 4. fénykép. A Bolygó nevű hajó és az általa vontatott mérőuszály. A viszonylag állandó sebességgel haladó vontatóhajón kubai geodéta szextánssal határozta meg a mérési vonal helyét Photo 4. The ship Bolygó, and the measuring barge. The ship proceeds at a close to steady speed, and the location of the measurement track was determined by a sextant

10 282 CSERNY TIBOR et al. II. tábla Plate II 1. kép. Kereszrétegzettség a P28-as szelvényen A bekeretezett részen jól látható, hogy a 0 13 ms (0,0 9,8 m) közötti szakaszon közel vízszintes rétegek vannak; alatta a rétegek 18 ms-ig a nagyobb karószámok felé dőlnek, majd ms (16,5 17,3 m) között a kisebbek felé. Ez alatt a reflexiók párhuzamosak, és enyhén jobbra dőlnek Picture 1. Cross-layers on profile P28 In the framed segment, on the time scale between 0 13 ms ( m) the layers are close to horizontal; below it, up to 18 ms, the layers dip toward the larger numbers; between ms ( m) the layers dip toward the smaller numbers. Below that the reflections are parallel and dip slightly to the right 2. kép. Kőpadok a P39-es szelvényen A piros nyíllal jelölt, egymást követő kőpadok jellegzetes szeizmikus képet mutatnak. E padokról az energia nagy része visszaverődik, vagyis e pad az alatta lévő rétegeket leárnyékolja. Ebben a zónában megjelennek a belső többszörösök, amelyek a kemény kőpad és valamely réteg között ide-oda verődő szeizmikus hullámok Picture 2. Stone pads in the profile P39 The characteristic seismic features of the successive stone pads are marked with red. Most of the energy is reflected by these pads, so the underlying objects are in shadow. Multiple, inner reflections of the seismic waves occur among the stone pad and other boundary layers 3. kép. Felboltozódás a P30-as szelvényen A boltozat felett lemélyített Tó 28 fúrás rétegsora szerint itt az A-réteg agyagos kőzetliszt és kőzetliszt váltakozásából áll, az előbbi dominenciájával. A boltozatot a fúrás nem érte el, mert a tömött és kemény kőzettörmelékben a fúrószár megszorult. A törmelék kőzettani vizsgálata magas hőmérséklet hatására összeolvadt homokot mutatott ki, ami utalhat szubvulkáni test jelenlétére a boltozatban Picture 3. Diapir on profile P30 According to the sequences of Tó 28, drilled over the diaper, the layer A is composed of the alternating series of silt and clayey silt. The second one is the dominant sediment. The borehole did not reach the diapir, because the auger stuck in the compact hard layer. The petrologic investigation of the above mentioned hard layer indicated sand melted due to high temperature, which may indicates subvolcanic mass in the environment of the diaper

11 Balatonon végzett korábbi szeizmikus mérések újraértékelése 283 III. tábla Plate III 1. kép. Betemetett folyó a P17-es szelvényen A jellegzetes képen láthatóeredeti medret fokozatosan töltötte fel a hordalék, amelybe nagy víz idején a folyó újra belevágott, majd később ismét feltöltött. A szelvényen több ilyen ciklus nyoma ismerhető fel Picture 1. Buried river bed in profile P17 The original bed was filled gradually with sediment. The rising water washed into then filled the bed again several times. These cycles are well visible 2. kép. A Tihanyi-kút a P362es szelvényen A fenék az itteni áramlások miatt kemény, róla a szeizmikus energia visszaverődik. Ezért a szelvényen a fenék (piros nyíl) és a vízfelszín között verődő, erős többszörösök (sárga nyilak) láthatók. A szelvényszakasz közötti részén éles, választóvonalként jelentkező zóna húzódik, amelyen keresztül a mélyebb reflexiók nem követhetők. Ezért a szeizmikus adatok alapján, a két oldalon levő rétegsorok egymással nem korrelálhatóak Picture 2. The Tihany-Well on the profile P362 The lake bed is solid due to the local currents; the seismic waves are reflected by the hard surface. There are strong multiple reflections (marked by yellow arrows) between the lake bottom (red arrow) and the water surface. The segment between is a sharp zone acting as a divider. Deeper reflections cannot be detected here; therefore the seismic data sequences on the two sides of the zone cannot be correlated 3. kép. Vetősorozat képe a P27-es szelvényen A bekeretezett részen jól látszik, hogy a reflexiók három helyen is határozottan megszakadnak. Nemcsak egy réteg folyamatossága szűnik meg, hanem az egész szekvenciáé. A vetők két oldalán levő rétegek összetolhatók, az elmozdulás minden rétegben megegyezik. A legnagyobb függőleges elmozdulás 3,5 m-es, az egyes rétegek jól láthatóan kibillentek eredeti helyzetükből Picture 3. Fault series in profile P27 Reflections break at three locations in the marked area, and not just layers but the entire sequence is discontinuous. Layer sequences on the two sides of the faults match. The largest vertical dislocation is 3.5 m, and the layers are tilted from their original state

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04

Részletesebben

A BALATON ALJZATÁNAK SZEDIMENTOLÓGIAI TÉRKÉPE

A BALATON ALJZATÁNAK SZEDIMENTOLÓGIAI TÉRKÉPE A BALATON ALJZATÁNAK SZEDIMENTOLÓGIAI TÉRKÉPE C s e r n y T i b o r * - C o r r a d a R u b e n * * *M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 H-1143 **Geomar, Batabano, Kuba E TO 551 435 3(439

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében Visnovitz Ferenc ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető:

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel.

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel. Nyugat-Magyarországi Egyetem DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel Prónay Zsolt Sopron 2005. Doktori Iskola: Kitaibel Pál Doktori Iskola Program:

Részletesebben

ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. Nagyító Bodor Elvirax

ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. Nagyító Bodor Elvirax 217 ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991, pp. 217-226. A DALA HÍM ÉS A!IÉVIZI-TÉi E E JLflOÉSTÜRTÉNETÉNEK Ös s z e h a s o n l í i á s a p a l y n o l ó g i a i v i z

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Oszvald Tamás Sycons Kft.

Oszvald Tamás Sycons Kft. PARTFAL STABILIZÁSI MUNKÁK KULCSON REMEDIATION OF KULCS SŐTÉR SÉTÁNY LANDSLIDE AREA Oszvald Tamás Sycons Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A Duna jobb partját Budapest és Mohács között 200 km hosszon 20-50 m magasságú

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT

MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT BALOGH Péter Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 5065 Nagykörű, Köztársaság u. 3. e-mail: baloghpeter@elotisza.hu Összefoglalás A mocsárra épült sivatag

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

BARLANGFELFEDEZÉSEK ALAKULÁSA A MŰSZAKI FEJLŐ- DÉS TÜKRÉBEN HAZSLINSZKY TAMÁS. 1145 Budapest, Bácskai u. 3.

BARLANGFELFEDEZÉSEK ALAKULÁSA A MŰSZAKI FEJLŐ- DÉS TÜKRÉBEN HAZSLINSZKY TAMÁS. 1145 Budapest, Bácskai u. 3. KARSZTFEJLŐDÉS IX. Szombathely, 24. pp. 291-297. BARLANGFELFEDEZÉSEK ALAKULÁSA A MŰSZAKI FEJLŐ- DÉS TÜKRÉBEN HAZSLINSZKY TAMÁS 1145 Budapest, Bácskai u. 3. Abstract: The number of the longest and deepest

Részletesebben

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM ELTE Geofizikai Tanszék Geomega Kft. Budapest Dr. Tóth T Tamás ELİAD ADÁSVÁZLAT Egyenáram ramú elektromos mérésekm Szeizmikus (akusztikus) mérések Radar (elektromágneses)

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

A Balaton vízmélységének és tavi üledékvastagságának térképezése vízi szeizmikus szelvények alapján

A Balaton vízmélységének és tavi üledékvastagságának térképezése vízi szeizmikus szelvények alapján 140/4, 429 438., Budapest, 2010 A Balaton vízmélységének és tavi üledékvastagságának térképezése vízi szeizmikus szelvények alapján ZLINSZKYAndrás 1, MOLNÁR Gábor 2, 3, SZÉKELY Balázs 2, 3 1 MTA Balatoni

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján Bakacsi Zsófia 1 - Szabó József 1 Waltner István 2 Michéli Erika 2 Fuchs Márta 2 - Laborczi Annamária 1 -

Részletesebben

A Pétervásárai-medence alacsony dombsági üledékeinek szedimentológiai vizsgálata UTASI ZOLTÁN

A Pétervásárai-medence alacsony dombsági üledékeinek szedimentológiai vizsgálata UTASI ZOLTÁN A Pétervásárai-medence alacsony dombsági üledékeinek szedimentológiai vizsgálata UTASI ZOLTÁN INVESTIGATION OF SEDIMENTS OF LOW HILL AREA OF PÉTERVÁSÁRA BASIN Abstract The Pétervására Basin is situated

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek

A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek Szeizmikus kutatómódszer II. Alkalmazott földfizika A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek - energiacsökkenés hatása - rossz csatornák - direkt és felületi hullámok - nagyfrekvenciás

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei Timár Gábor 1 Kubány Csongor 2 Molnár Gábor 1 1ELTE Geofizikai Tanszék, Ûrkutató Csoport 2Honvédelmi Minisztérium, Térképészeti

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16. Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, 2010. március 4. (BME, Kmf.16. Oltay terem) A korábban meghirdetett előadásnak a 2010. február 27.-én Chile partjainál

Részletesebben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Balla Zoltán Bevezetés Az Üveghutai-telephely kutatása során keletkezett

Részletesebben

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során

3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során 3D munkák a vízgazdálkodási és vízügyi tervezések során Előadó: Szakter Roland Tamás 2015.10.21. Az előadás tartalma A B.V.K.-ról röviden Vízminőséggel kapcsolatos térképi munkák Jövőre vonatkozó előkészítő

Részletesebben

1.5 VÍZKUTATÁS Karszt- és termálvízkutatás* A Maros hordalékkúp geofizikai kutatása** * Hoffer E., Rákóczy I. ** Draskovits P., Но bot J.

1.5 VÍZKUTATÁS Karszt- és termálvízkutatás* A Maros hordalékkúp geofizikai kutatása** * Hoffer E., Rákóczy I. ** Draskovits P., Но bot J. 1.5 VÍZKUTATÁS 1.5.1 Karszt- és termálvízkutatás* Hazánkban az ivóvíz és az ipari víz kutatása mellett egyre nagyobb szerephez jut a nagyobb mélységű termálvíz, illetve a geotermikus energia kutatása.

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS Separatum ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIESIS OVA SERIES TOM. XXII. SECTIO MATEMATICAE TÓMÁCS TIBOR Egy rekurzív sorozat tagjainak átlagáról EGER, 994 Egy rekurzív sorozat tagjainak átlagáról TÓMÁCS TIBOR

Részletesebben

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 139 Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel Aiding the cartographic process of geological maps with GIS-methods Magyar

Részletesebben

Balatoni albedó(?)mérések

Balatoni albedó(?)mérések Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Budapest, 2012. augusztus 30-31 PE Georgikon Kar menyhart-l@georgikon.hu Eredeti célkitűzés Balaton albedójának napi és éves menete Albedó paraméterezése

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

IV. IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA. Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény támogatói: A rendezvény szervezői:

IV. IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA. Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény támogatói: A rendezvény szervezői: IV. A rendezvény támogatói: Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény szervezői: IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA 2013 KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA IV. Kőzettani és Geokémiai

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

3. Fészekmélység. I 0 I k = 3 log(d k / h) + 3 log(e) (D k h) (3.1)

3. Fészekmélység. I 0 I k = 3 log(d k / h) + 3 log(e) (D k h) (3.1) 3. Fészekmélység A földrengés katalógus 28 földrengése közül csupán 3751 rengésnek - az adatállomány 18%-nak ismerjük a fészekmélységét. Az adatbázisban egyaránt található műszeres megfigyelésekből számított

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél Balogh József Kramcsák Szabolcs Siófok, 2009. 10. 15. Diagnosztikai rendszer felépítése Előre meghatározott vizsgálatok Javaslatok tétele Vizsgálati eredmények Összehasonlítás,

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1

Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1 Elekes Gyuri és az illeszkedések Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1 On the number of high multiplicity points for 1-parameter families of curves György Elekes, Miklós Simonovits and Endre

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1.

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI kft. 3527 Miskolc, Katalin u. 1. Telefon/Fax: (46) 412-646 Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. T I S Z A N Á N A Talajmechanikai, talajfeltárási szakvélemény Miskolc,

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása ifj. Szántay Csaba MTA Kémiai Tudományok Osztálya 2012. február 21. a magspínek pulzus-gerjesztésének értelmezési paradigmája GLOBÁLISAN ELTERJEDT

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig Péntek Csilla Környezettudomány 2011. június 1. Vázlat Célkitűzések Módszerek A terület bemutatása Archív

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. 03. 12 13. TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A KARSZTKUTATÁSBAN VERESS MÁRTOM SCHLÄFFER ROLAND A karszt Fedett karszt rejtett kőzethatár fedett karsztos

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában

Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában Kis Márta Ph.D. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet PhD értekezés: Felszínközeli földtani szerkezetek vizsgálata szeizmikus és egyenáramú geoelektromos adatok

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával Ginsztler J. Tanszékvezető egyetemi tanár, Anyagtudomány

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2011 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 29: 41 49 Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen Ötvös Sándor & Varga János Abstract: Change

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési

Részletesebben

KíSÉRLETI MIKROELEM-VIZSGÁLATOK A MÓRAHALOM KÖRNYÉKI TALAJOKON

KíSÉRLETI MIKROELEM-VIZSGÁLATOK A MÓRAHALOM KÖRNYÉKI TALAJOKON M. ÁLL. FÖLDT. NT. ÉV JEL. 1980-RÓL, pp. 93-102. BUDAPEST, 1982 KíSÉRLET MKROELEM-VZSGÁLATOK A MÓRAHALOM KÖRNYÉK TALAJOKON FÜGED P. UBUL-KuT LÁSZLÓ Az iparszerü mezogazdasági termelés számára egyre fontosabb,

Részletesebben