BALATONKENESEI (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM"

Átírás

1 (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP

2 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt a képviselõ-testület tagjai között valószínûleg hatalmi törekvések miatt az aránytalanság, sok esetben egyet nem értés, békétlenkedés. Kevés szót ejtettem errõl eddig az újság hasábjain, mert mindvégig bíztam abban, hogy megoldódnak a problémáink, a településérdekében végzett munka felülemelkedhet az egyéni érdekeken. Elsõsorban emiatt a helyzet miatt két képviselõ Bollók Gyula, Györgydeákné Takács Hajnalka sajnos már hosszabb ideje fontolgatta lemondását. A május 29-i, viharos testületi ülést követõen hét képviselõ Bókkon Tamás, Bollók Gyula, Györgydeákné Takács Hajnalka, Kocsis Jenõ, Kurucz Henrietta, Lengyel János, Vatics Erzsébet lemondó nyilatkozatot írt alá, amelyben a következõket rögzítették: A kialakult helyzetben bebizonyosodott, hogy eredményesen együttmûködni nem tudunk, ezért a település további fejlõdése érdekében a képviselõi jogkörünkrõl lemondunk. Záradék: Jelen nyilatkozatunk kizárólagosan minimum 7 aláírással érvényes. Tudomásul vesszük, hogy ezen nyilatkozat aláírása után a fenti feltételeknek megfelelõen, a lemondás vissza nem vonható. A lemondó nyilatkozatot eljuttatták a Helyi Választási Bizottsághoz, melynek elnöke, Szabó Károlyné jegyzõkönyvet vett fel, majd a dokumentum eljutott hozzám, majd a jegyzõhöz is. Az átvételt aláírásunkkal igazoltuk május 30-án. Az eset kapcsán kikértük dr. Tóth Zoltán országosan elismert választási szakértõ, dr. Megyery Tamás ügyvéd, valamint dr. Németh Gyula ügyvéd, alpolgármester jogi véleményét. Mindhárman egyértelmûen azt az állásfoglalást fogalmazták meg a dokumentumok ismeretében, hogy a lemondó nyilatkozat érvényes és joghatályos május 30-i dátummal. A helyi Választási Bizottság nyilvános ülésén melyrõl sajnos a hét képviselõ közül kettõ nem értesült, a bizottság elnöke kérdést intézett a jelenlévõ képviselõkhöz: fenntartják-e lemondásukat. A kérdésre Bókkon Tamás, Kurucz Henrietta, Lengyel János és Vatics Erzsébet NEM-mel válaszolt, azaz vissza nem vonható lemondásukat nyilatkozatuk ellenére nem tartották fenn. Kocsis Jenõ arra hivatkozva, hogy nincsenek jelen mind a heten, nem nyilatkozott. Ezek után a HVB egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogadja el a képviselõk lemondását, és megtagadja a települési kislistáról az újabb mandátumok kiadását. Indoklásukban szerepelt, hogy a képviselõk írásbeli nyilatkozatukat nem a képviselõ-testülethez intézték, és nem a polgármesternek adták át. A HVB tette ezt annak ellenére, hogy évi XCVI. törvény 3.. (2.) bekezdése szerint: Az önkormányzati képviselõ lemondhat a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, amelyet a polgármesternek ad, vagy juttat el. Sokak véleménye szerint az eljuttatás ténye megvalósult, mindössze a nyilatkozat szó fölötti megszólítás hiányzott, mely szerint: Tisztelt Képviselõ-testület! Miután világossá vált, hogy a lemondó nyilatkozat alapján a testület feloszlatása nem lehetséges, a lemondott képviselõk közül többen a veszprémi Közigazgatási Hivatalhoz fordultak azzal, hogy állásfoglalást kérjenek, hogy a május 29-i testületi ülésen miért nem szavaztattam meg a képviselõket a testület feloszlatásáról. A Közigazgatási Hivatal véleménye szerint csak azt lehet megszavaztatni, amely szerepel a napirendi pontok között. A polgármester a képviselõ-testület fenti ülésén jogszerûen járt el és mivel rendkívüli ülés összehívására vonatkozóan elõterjesztés hozzá nem érkezett, annak összehívásának elmaradása nem jogszabálysértõ. A HVB ülésen meg nem jelent Bollók Gyula és Györgydeákné Takács Hajnalka a hírrõl értesülvén írásban megismételte lemondó nyilatkozatát, amelyet a Helyi Választási Bizottság elfogadott, és a megüresedett mandátumokat kiosztotta Fürdõsné dr. Endrõdy Évának és Németh Ferencnének, a kislistán következõknek. A HVB határozatát jómagam, valamint igen sok aláírással ellátott állampolgári beadvány is megfellebbezte a Területi Választási Bizottságnál, ahol helyben hagyták a Helyi Választási Bizottság döntését, szintén az ún. formai hibákra való hivatkozással. Ezek után ügyvédi segítséget is igénybe véve a Veszprém Megyei Bírósághoz fordultam fellebbezési jogommal élve. A bírósági döntés értelmében ugyanerre a hibára történõ hivatkozással a hét lemondott képviselõ közül öten Bókkon Tamás, Kocsis Jenõ, Kurucz Henrietta, Lengyen János, Vatics Erzsébet a képviselõtestületnek továbbra is tagjai maradhatnak. A lemondások és visszatáncolások után ajánlatos, sõt kötelezõ levonni a következtetéseket: választási eskünkhöz méltóan kell dolgozni a választópolgárokkal és civil szervezetekkel együttmûködve, nem pedig erõinket szétforgácsolva, a nemes szándékok elé gátat építve. Kívánatos lenne szûkebb és tágabb környezetünkben egyaránt, hogy végre pozitív hírek is szóljanak rólunk! Sörédi Györgyné polgármester Köszönetet mondunk a választópolgároknak, hogy bizalmat szavaztak nekünk, s így 2006-tól Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének tagjaiként tevékenykedhettünk. Igyekeztünk mindig legjobb tudásunk szerint korrekt döntéseket hozni. A település érdekét tartottuk szem elõtt utolsó képviselõi döntésünknél is, amikor lemondtunk mandátumunkról. Jó és eredményes munkát kívánunk az utánunk jövõknek, s reméljük, hogy egy még sikeresebb idõszak veszi kezdetét Akarattya és Kenese fejlõdésében. A helyi közéletet jó irányba terelõ minden megmozdulást ezután is erõnkhöz mérten támogatjuk. Györgydeákné Takács Hajnalka és Bollók Gyula volt képviselõk Sajnálatos módon az Öböl TV számomra nem biztosított lehetõséget, hogy megindokolhassam a képviselõ-testületbõl való távozásom okát. Ezért szeretném ezt megtenni a Balatonkenesei Hírlapban: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületében tevékenykedni nagyon megtisztelõ volt számomra. Kenesei lokálpatriótaként évtizedek óta mindent jó szívvel, örömmel, önzetlenül tettem a településért. Nehezen tudom ezzel a nemes feladatkörrel összeegyeztetni a bizalmatlan légkört, a politikai csatározásokat, a hatalom megszerzésére való törekvéseket, a gyakran nem éppen felemelõ testületi üléseket. Balatonkenesén nem volt jellemzõ, hogy valaha is ennyire rossz közhangulat kísérte volna a képviselõ-testület munkáját. Számtalan nyilvánosság elõtt zajló ülésen alaptalan vádaskodások, személyeskedések vették el az energiát a fontos, a települést elõbbre vivõ munkáktól. Változatlanul fenntartom azt a véleményemet, hogy a helyi választópolgárok többet, jobbat érdemelnek annál, mint hogy pénzükön a két részre szakadt képviselõ-testület egymással harcoljon. Vitathatatlan, hogy az elmúlt idõszakban eredményeket, sikereket is értünk el, ez azonban lehetett volna sokkal több, ha a természetes véleménykülönbségek ellenére nagyobb összhang alakult volna ki a képviselõk között. Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik azt a célt látták maguk elõtt, ami elõbbre vivõ, akikkel jó ügyekért jó volt még így is együtt dolgozni. Remélem, képes lesz átlendülni a nehéz helyzeten a testület, további munkájukhoz sok sikert, erõt, összetartást és kedvet kívánok! Györgydeákné Takács Hajnalka

3 3 A képviselõ-testület áprilisi ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete május 29-én tartotta a évi munkaterv szerint soron következõ ülését. A képviselõ-testület az ülésen öt fõ napirendi pontot és vegyes ügyeket tárgyalt. Napirendi pontok tárgyalása elõtt kis ünnepség keretében Sörédi Györgyné polgármester köszöntötte Saáry Évát, dr. Saáry István lányát édesapja díszpolgári elismerésének átvétele céljából. Elmondta, hogy Saáry Éva 1956-ban került el Magyarországról, jelenleg Svájcban él. Sajnos szülei temetésére sem tudott hazajönni. Magyarországhoz családi szálak fûzik. Saáry Éva kora ellenére a svájci közéletben még jelenleg is aktívan szerepel. Édesapja, dr. Sáry István Balatonkenese nagytiszteletben álló orvosa volt, aki élete munkájának elismeréseként Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Balatonkenese Díszpolgára címet adományozta október 23-án. A díj sajnos akkor nem került átadásra, mert a család nem tudta képviseltetni magát az ünnepségen. Az ünnepélyes díjátadó után következett a napirendi pontok megtárgyalása. Elsõ napirendi pontként a képviselõtestület a központi ügyeleti rendszer mûködésérõl készült tájékoztatót tárgyalta, és úgy döntött, hogy Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata a központi háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonfõkajár, Balatonfûzfõ, Balatonkenese, Csajág, Felsõörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával március 1-i határnappal határozatlan idõre kötött megállapodás módosítását június 1-tõl a határozat mellékletét képezõ tartalommal jóváhagyja, amennyiben a megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok és az egészségügyi szolgáltató is jóváhagyják. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata a központi orvosi ügyelet mûködését visszamenõleg április 1-tõl a támogatási összeg következõ felülvizsgálatáig 36 Ft x lakos x hó összeggel támogatja, a kiadás fedezetét évi költségvetésében rendelkezésre álló Ft és Ft különbözetet a évi támogatások keret terhére biztosítja. Második napirendi pontként következett a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány mûködésérõl készült beszámoló. Bollók Gyula képviselõ javasolta, hogy a képviselõ-testület határozatban fejezze ki köszönetét az alapítvány eddigi munkájáért, és a lemondott kuratóriumi tag, Orbánné Edit munkáját is köszönje meg. Javasolja továbbá, hogy a képviselõ-testület az alapítvány munkásságába és támogatásába a jelenleginél aktívabban vegyen részt. Külön megköszönte az alapítványnak a Tátorján projekt keretei között létrejött Mókuska bölcsõde mûködtetésének anyagi és technikai támogatását. A képviselõ-testület tagjai egyetértettek a Bollók Gyula képviselõ által elõadottakkal és határozatban megköszönték az Alapítvány munkáját. Harmadik napirendi pontként az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III. 30.) rendelet módosítását tárgyalták. Kurucz Henrietta, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy elõzetes felmérés után a Szociális Bizottság kezdeményezte a rendeletmódosítást. A rendelet 15. /b/ pontjának módosítását javasolták miszerint, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át 20%-ra csökkentsék. A bizottság a javaslatot azzal indokolta, hogy 2007-ben az elõzõ évekhez képest jelentõsen csökkent a közgyógyellátottak száma. Jövedelmi viszonyokat tekintve többen szereznének jogosultságot az ellátásra, a rendeletmódosítással évben a közgyógyellátást igénybe vevõk száma fõre emelkedne a felmérések alapján. A javaslat pénzbeli forrásra: az átmeneti segély Ft összegû keretbõl Ft átcsoportosítását javasolja a közgyógyellátásra fordítandó keretre, valamint elmondja, hogy az eredeti Ft elõirányzatból május 1-jéig Ft-ot használtak fel, így még felhasználható Ft. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete egyetértett a szociális bizottság javaslatával, és megalkotta a 12/2008. (V. 30.) rendeletet, Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III. 30.) rendelet módosítására. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárakban, valamint Balatonkenese nagyközség hivatalos honlapján a hatálybalépést követõen.) Negyedik napirendi pontként következett a költségvetés és zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása. Sörédi Györgyné polgármester elmondta, hogy a bõvebb tájékoztatás miatt szükséges megalkotni a rendeletet. Ez a táblázat szerkezeti és tartalomváltozást is jelent Kiss Mária könyvvizsgáló hozzátette, hogy összefüggésben is sokkal több információt nyújt a rendeletmódosítás. A tavalyi költségvetés is ebben a szellemben készült, az egységesítést is meg kellett tenni a képviselõ-testület számára. Jogszabályi változás során tartalmi változások is történtek, a képviselõ-testületek változásával újabb igényeket kellett kielégíteni. Ezért került sor arra, hogy egységesítették, ahogy a közigazgatásban is le kell adni a táblázatokat, egységesítve, azonos információ alapján tudjanak dönteni, ez a lényege a rendelethozatalnak. Az elhangzottak után a képviselõ-testület megalkotta a 13/2008. (V. 30.) rendeletét, A költségvetés és zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról. (A rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárakban, valamint Balatonkenese nagyközség hivatalos honlapján a hatálybalépést követõen.) Ötödik napirendi pont a Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének évi költségvetésérõl szóló 8/2008. (III. 13.) rendelet módosítása volt, melynek következtében a képviselõ-testület megalkotta a 14/2008. (V. 30.) rendeletét, az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 8/2008. (III. 13.) rendelete módosításáról. (A módosító rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárakban, valamint Balatonkenese nagyközség hivatalos honlapján a hatálybalépést követõen.) A fõ napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a képviselõ-testület a vegyes ügyek megtárgyalását kezdte, amelynek során az alábbi ügyekben az alábbi határozatokat hozta: - A képviselõ-testület évre szóló turista strandjegy formátumát elfogadta. - A képviselõ-testület egyetértett azzal, hogy a Tátorján Játékvárban mûködõ, de a Kippkopp Óvoda fenntartása és munkáltatása alá tartozó bölcsõdei csoport mûködtetését jogutódlással szeptember 1-jétõl a Tátorján Szociális Szolgáltató KHT. vegye át. - A képviselõ-testület engedélyezte a Pilinszky János Általános Iskolában 2008/2009-es tanévtõl felmenõ rendszerben az emelt szintû testnevelés bevezetését, ezen belül a kosárlabda osztály indítását. - A képviselõ-testület a Pilinszky János Általános Iskola pedagógiai programját elfogadta. - A képviselõ-testülete a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény

4 4 szakmai módszertani feladatokra történõ kijelölését nem támogatta. - A képviselõ-testület a Kelet-balatoni Kistérségi Társulás keretén belül benyújtandó Szociális Épületek Felújítására kiírt pályázaton való részvételt támogatta. A pályázatot 42 millió forint elnyerése céljából adta be a pályázatban meghatározott cél megvalósítása érdekében. A pályázati önrész összegét (5%) valamint a sikerdíj összegét (5%) az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. - A képviselõ-testület elfogadta a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény Gyakornoki Szabályzatát. - A képviselõ-testülete meghallgatta Bozóki István, a Team Malibus Rendezvények Kft. általi tájékozódási terepverseny megvalósításával kapcsolatos szóbeli elõterjesztését. Kérte, hogy Bozóki István mielõbb juttasson el Sörédi Györgyné polgármester részére egy tervezetet az együttmûködési megállapodás megkötésére, melyet a települési képviselõkkel egyeztessen. - A képviselõ-testület Vatics Erzsébet, Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének elnöke kezdeményezésével egyetértett, és támogatta a pályázat elõkészítõ és projektmenedzselõ ad hoc bizottság létrehozását május 29. napjával. - A képviselõ-testület a Vak Bottyán, Bercsényi és Bezerédy strandokra mindösszesen három darab mentõkatamarán beszerzését támogatta. Az eszközök beszerzését a Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott 80%-os támogatással elfogadta, és a szükséges önrészt, mintegy Ft + 20% áfa összeget évi költségvetésében biztosítja. - A képviselõ-testület a Vöröskõ a Balaton-felvidék kultúrájának építõanyaga címû fotóalbum megjelentetését 10 példány elõrendelésével támogatta. A 10 példány ellenértékét Ft összeget 2008 évi költségvetésében biztosítja. - A képviselõ-testület a Kelet-Balatoni Többcélú Társulás Megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta. - A képviselõ-testülete pályázatot hirdetett a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) intézményvezetõi állásának betöltésére. - A képviselõ-testület a Séd-Balaton Környezet- és Természetvédõ Egyesület (Balatonkenese, Kossuth tér 1.) által kezdeményezett, a Máma-tetõn lévõ illegális hulladéklerakó megszüntetésére 10 millió forint összegû (1 millió forint önrész) pályázat benyújtásával egyetértett. A pályázat kidolgozásához a képviselõ-testület elvi támogató nyilatkozatát adta. - A képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetõjét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága által a Tourinform Információs Pontok mûködtetésére nyújtott Ft összegû támogatás felhasználására. - A képviselõ-testület a évi Balatoni Kapunyitó megszervezéséhez Ft összeget költségvetésébõl megelõlegez a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár részére. Amennyiben az intézményvezetõ által benyújtott, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett A balatoni turisztikai régióban megvalósuló turisztikai vonzerõvel bíró regionális rendezvények támogatása címû pályázatot elnyeri, úgy az elõleg visszafizetésre kerül. - A képviselõ-testület a strandbizottság észrevételei alapján a balatonakarattyai Gumirádli Stranddal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta: A strand bérleti szerzõdését évre Erdélyi István Balatonkenese, Fõ u. 90. szám alatti lakossal köti meg. A partvédõ mû védõköveit kéri visszahelyezni, a kimosott parti részeket pótolni homokkal. A kiszedett csónaktárolót kéri megszüntetni. Kéri, hogy a kijelölt horgászhelyek tisztán tartása az üzemeltetõ feladata legyen, melyet a bérleti szerzõdésben rögzíteni kell. - A képviselõ-testület a strandbizottság észrevételei alapján a Lidó Strandra vonatkozóan úgy döntött, hogy 140/2008. (IV. 30.) számú határozatát változatlanul hagyja. - A képviselõ-testület a strandbizottság észrevételei alapján a Bercsényi Stranddal kapcsolatban kéri, hogy a strandépület emeletén lévõ két kiszolgáló helyiséget bontsák el, és az épület szigetelését végezzék el. - A képviselõ-testület az Eleven Cukrászat Kft. cukrászda elõtti járda térkövezéséhez nem járult hozzá. - A képviselõ-testület az Eleven Cukrászat Kft. részérõl benyújtott, az orvosi rendelõ hátsó udvarának használatára vonatkozó kérelmét nem támogatta. - A képviselõ-testülete az Eleven Cukrászat Kft. részérõl benyújtott, a cukrászda melletti orvosi rendelõ elõtt álló két fa kivágására vonatkozó kérelmét egyhangúlag elutasította. - A képviselõ-testület dr. Thury Vivien kérelmére engedélyezte a Thury Dent Kft. részére a fogorvosi rendelõben intraoralis kis rtg és OP rtg berendezések elhelyezését. - A képviselõ-testület a Balaton Beach Tour által megszervezett Strandkosárlabda Bajnokság költségeit Ft összeggel támogatta. - A képviselõ-testület a Bercsényi Strand épület megvilágítására vonatkozó árajánlatot elfogadta. A vegyes ügyek megtárgyalását követõen a képviselõ-testület zárt ülést tartott. A nyílt képviselõ-testületi ülésrõl készült jegyzõkönyv elolvasható a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban, valamint a honlapon. Wolf Viktóra jegyzõ Díszpolgári Cím átadása május 28-án a képviselõ-testület jelenlétében Sörédi Györgyné polgármester átadta Saáry Éva, a svájci Lugánóban élõ író, költõ, festõmûvész részére édesapja, dr. Saáry István, településünk egykori orvosának a tavalyi évben odaítélt díszpolgári címét. Saáry Éva rövid tartózkodása alkalmával a katolikus temetõben felkereste édesapja sírját,majd ezt követõen megtekintette a református Ó parókián a Biblia éve alkalmából rendezett kiállítást, ahol Németh Péter lelkész és felesége, Némethné Sz. Tóth Ildikó fogadta és kalauzolta a vendéget. Az Idõsek Klubjában találkozott az intézmény vezetõjével, Pozsonyi Monikával. A klubot Szabóné Öcsi Mónika szociális gondozó mutatta be a jeles vendégnek. Szûkreszabott programja ellenére a Faluházban Györgydeák György kiállítását is sikerült megcsodálnia. A látogatás utolsó mozzanataként a könyvtárban Györgydeákné Takács Hajnalka közremûködésével kötetlen beszélgetés formájában beszélt a jelenlévõknek életérõl, tevékenységérõl, majd néhány könyvét dedikálta. Varga Ákos

5 5 Megjelent a 61/2008. (V. 13.) MVH közleménye A termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás évi kifizetésének igénylésérõl A kifizetés igénylésének feltételei: A termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 9. -a alapján a 2004., vagy 2006 évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkezõ ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelem benyújtása: május 31. és június 30. között az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton egy példányban. A kifizetési kérelem formanyomtatványai: a termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása, kifizetési kérelem fõlap (R2083) - 1. számú melléklet szerint; a termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása, kifizetési kérelem betétlap (R2084) - 2. számú melléklet szerint. a formanyomtatványok helyes kitöltése érdekében javasolt elolvasni a 3. számú melléklet szerinti Kitöltési útmutatót. A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek: Éves beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás) hiteles másolata Az éves beszámolót a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelõzõ évre (jelen esetben évre) vonatkozóan kell csatolni. Az éves beszámolónak elkülönítetten tartalmaznia kell a tagoktól felvásárolt és az állami elismerés alapját képezõ termék/ termékcsoport értékesítésének adatait. Az éves beszámoló másolatának hitelességét cégszerû aláírással kell bizonyítani! Analitikus nyilvántartás Az éves beszámoló idõszakával megegyezõ idõszakra vonatkozóan a támogatás alapjául szolgáló tagi árbevételrõl analitikus nyilvántartást kell csatolni a kérelemhez. Az analitikus nyilvántartásban kizárólag a kérelemben feltûntetett tagoknak az elismert termékre vonatkozó adatokat kell megadni. Az analitikus nyilvántartásnak a betétlap(ok)on feltüntetett tagi értékesítései adatokat kell részleteznie bizonylatonként. A tagok bizonylatonkénti értékesítési adatait külön-külön is összesíteni kell. Az analitikus nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a gazdasági események megnevezését (szolgáltatás és a termék vagy termékcsoport megnevezése); a tag nevét, akitõl a termelõi csoport felvásárolt; szerzés szerinti teljesítés dátumát a bizonylattal igazolt árbevétel nettó értékét (tagonként külön) a bizonylatokkal igazolt nettó árbevételek összesített értékét. Az analitikus nyilvántartás minden lapját cégszerû aláírással kell hitelesíteni! Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében, az analitikus nyilvántartást excel formátumban elektronikus úton is javasolt megküldeni a következõ címre: A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetõek a weboldalról. Szomi Edina kamarai tanácsadó Rendõrségi hírek Tisztelt Olvasók! Mint már mindannyian tudják, végre megnyitották a 71-es fõút Balatonkenesét és Balatonfûzfõt elkerülõ szakaszát. Kollégáim által kiszabott helyszíni bírságok hathatós segítségével sikerült a kamionsofõröket az elkerülõ útra terelni. Az átmenõ forgalom csökkenésével a fõút közlekedése dinamikusabbá vált. Némi üröm az örömben, hogy a dinamizmus nagyon sok gépjármûvezetõnek egyet jelent a gyorshajtással. Bizonyítja ezt a hónap végén történt halálos közlekedési baleset is. A megritkult teherautó forgalom sajnos sokakat csábít esztelen száguldozásra. Ezen tendenciák visszaszorítása céljából többször várható sebesség ellenõrzés az említett útszakaszon. Célunk az, hogy az idegenforgalmi szezon beköszöntére biztonságos közlekedési kultúra uralkodjon. Örömmel számolhatok be arról, hogy július 1-tõl már szinte teljesen feltöltõdik a rendõrõrs állománya, sõt jelentõs számú megerõsítõ erõt is kapunk az idegenforgalmi szezonra. A nyár beköszöntével megjelentek a környezõ településeken a nyaralókra specializálódott besurranó tolvajok, akik a nyitott ajtókon bemenve készpénzt, arany ékszert, kisebb értéktárgyakat tulajdonítanak el. Jellemzõ módszerük, hogy szobát keresve, vagy egyszerûen csak vizet kérve mennek be a nyaralókba, illetve ilyen indokokat színlelnek, ha szembe találkoznak valakivel. Általában 3-4 házzal távolabb állnak meg a kiszemelt háztól járó motorral és felnyitott csomagtartóval a könnyebb menekülés érdekében. Kérem ha ilyen gyanús jármûvel, vagy személyekkel találkoznak azonnal jelezzék a 107-es segélyhívón a 88/ es vezetékes, vagy közvetlenül a járõrautót kapcsoló 06/ ös mobil hívószámon. Sajnos eddig a létszámhiány miatt nem minden esetben tudtuk a nap 24 óráját azonnalos reagáló erõvel lefedni, de a szezon kezdetére mindenképpen gyorsabb intézkedéseket ígérhetek a lakosságnak és bízom benne, hogy ez tovább javítja biztonságérzetüket. Ari András r.õrgy mb. õrsparancsnok Megemlékezés Az 1956 június 16-án az 56-os forradalom és szabadságharcot követõ megtorlások során kivégzett Nagy Imre miniszterelnökre, Maléter Pálra és Gimes Miklósra emlékezve koszorút helyeztek el az 56-os helyi szervezett nevében Szabó Károly 56- os események túlélõje és Varga Ákos képviselõ.

6 6 Tourinform Hírek Vendégváró nyári nyitva tartás 2008: Irodánk immáron tizenegyedik nyári szezonját kezdte, júniustól nyújtott nyitva tartással várunk minden kedves érdeklõdõt a Táncsics utca 24-es szám alatti Tourinform irodánkban: hétfõ péntek: 9 18 szombat vasárnap: Július és augusztus hónapban a még széleskörûbb informálás jegyében újra üzemel a balatonkenesei ( Széchenyi park) és a balatonakarattyai (Bercsényi lejáró CBA, parkoló) Tourinform Info Pont. Nyitva: hétfõ vasárnap: Turista strandjegy A nyári elkészült idén szép, színes kivitelben az idegenforgalmi adó befizetése után járó turista strandjegy. Ez a jegy jár minden 18 évet betöltött, de 70 éven aluli magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki minimum egy éjszakát eltölt településünkön kereskedelmi- vagy magánszálláshelyen (kivéve közvetlen vízparti szálláshelyek), s idegenforgalmi adót fizet, aminek igazolását (csekk, utalás, szállásadó bizonylat stb.) õ maga, vagy a szállásadó behozza az irodánkba, s cserébe ahány éjszaka után ahány személyre szól a befizetés annyi strandjegy jár. A jegykiadás folyamatos a hét minden napján nyitva tartási idõ alatt. Elektronikus hírmondó Veszprém megye varázslatos fekvésével, mûemléki kincseivel és pezsgõ kulturális életével, páratlan élményt nyújt az ide látogatóknak, s természetesen azon szerencséseknek, akik itt élnek. A régió 2007-ben kínálatának megfelelõ honlappal gazdagodott, mely mára több tízezres látogatottsággal büszkélkedhet. Az oldalt a címen érhetik el az érdeklõdõk, ahol az Aktuális hírek, Friss információk és Rendezvények rovatokat minden balatonkenesei és balatonakarattyai rendezvénnyel, színes hírrel folyamatosan gazdagítunk. Lehetõség szerint tekintse meg Ön is! Kelemen Viktória irodavezetõ Kedves Állatbarátok! A tavasz kezdetével egy idõben bizonyára megszülettek a kiskutyák, kis macskák! Valószínûleg nagy gondot okoz elhelyezésük! Meg lehet elõzni ezeket a problémákat! A cicákat, kutyákat ivartalanítani kell! (Sziszi Bála üzletben ez ügyben részletes felvilágosítást lehet kapni!) Jó néhányan megfogadták az Állatvédõ Egyesület tanácsát. Sterilizálták kedvenceiket! Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a családoknak a segítségét, akik befogadtak kóbor állatokat! Kérjük a kis állattartókat, hogy a nyári hõségben mindig friss víz, és árnyékos hely legyen az állatok számára! (Nagyon kérjük az Állatvédõ Egyesületünk tagjait, hogy fizessék be az ez évi tagdíjat ezt megtehetik a Sziszi Bálaüzletben!) Üdvözlettel: Kerényi Ildikó Akikre ebben a tanévben is büszkék vagyunk 2008 a Biblia éve Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény balatonkenesei telephelyén, a zenemûvészeti ágon ebben az évben is szép eredményeket értek el növendékeink. Márciusban idén elõször Sümegen rendezték meg a Vezsprém Megyei Kamara-zene Versenyt. Furulya együttesünk indult ezen a megmérettetésen, és bronzminõsítést kaptak a gyerekek. Résztvevõk: Álich Barbara (szoprán furulya), Révfalusi Éva (alt furulya), Molnár Petra (tenor furulya), Csajági Nikolett (basszus furulya). Felkészítõ tanár: Egyed Bernadett. Balatonfûzfõn március 18-án szerveztük meg az iskolai Ki-Mit-Tud-ot, Csillag születik címmel. Több kategóriában indultak a gyerekek, de a zenei versenyen a keneseiek közül ketten is dobogós helyezést értek el. Molnár Petra (furulya) 3., Csajági Nikolett (furulya) 1. helyezést értek el. Felkészítõ tanár: Egyed Bernadett. Kétévenként rendezik Ajkán a Veszprém Megyei Furulyaversenyt, ahol közel 60 gyerek mérkõzött meg egymással négy korcsoportban. A második korcsoportban indult Álich Barbara, aki bronz díjat, Bognár Klaudia és Molnár Petra ezüstöt kaptak. Csajági Nikolett a harmadik korcsoportban játszott, és ezüst díjat kapott. Felkészítõ tanár: Egyed Bernadett. A Balaton-parti zeneiskolák XIV. Kamarazenei Találkozóját minden évben Balatonalmádiban szervezik meg. Ebben az évben áprilisban tartották, és három fõs zsûri hallgatta figyelmesen a diákokat. Balatonkenesérõl két zongora négykezesünk indult. Kéri Sámuel és Szücs András ezüst-, Bogár Anna és Szücs Mátyás arany minõsítést kaptak. Felkészítõ tanár: Csõsz Gulnara. Április 25-én a Sulifesztivál keretében tartottuk meg zenei vetélkedõnket, a Hungaroton Hangjátékot felsõs gyerekeknek. Varga Károly vezette a vetélkedõt, és 5 csapat szerepelt, 4 városból. A mieink arany díjat kaptak. Felkészítõ tanár: Séri Márta. Balatonszemesen májusban volt a VI. Diákmuzsika zeneiskolai találkozó. Több kamaracsoport is játszott, és itt is szép eredmények születtek. Bognár Klaudia és Molnár Petra furulyaduója bronzminõsítést kapott. Csajági Nikolett és Szücs Mátyás furulya-zongora produkciója, valamint a furulyaegyüttes játékát ezüst díjra értékelték. A furulya együttes tagjai: Álich Barbara, Horváth Robertina (szoprán furulya), Bognár Klaudia (alt furulya), Molnár Petra, Csajági Nikolett (basszus furulya). Felkészítõ tanár: Egyed Bernadett, Séri Márta éveseknek is megszerveztük a Hungaroton Hangjáték zenei vetélkedõt május végén. A balatonkenesi csapat arany díjat nyert. Felkészítõ tanár: Séri Márta. Gratulálunk, és köszönjük a gyerekeknek, tanároknak ezeket a szép díjakat, eredményeket! Csak így tovább! Bandiné Liszt Amália igazgató A történelmi egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánították. Sokszor találkozunk hasonló akciókkal, egy-egy téma, vagy híres személyiségre emlékezve az év sok programot kínál. A Biblia nem csak a hívõ embernek fontos, az általános mûveltséghez hozzátartozik a történetek, szereplõk ismerete. Ez év áprilisában Tótvázsony-Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolája rajzpályázatot hirdetett KÉPES BIBLIAI TÖRTÉNETEK címmel. A megyébõl 16 iskola 163 rajzzal vett részt a pályázaton. A mi iskolánk szakkörösei is sok képet készítettek. Az õsz folyamán minden pályázó iskola vándorkiállításon állíthatja ki a munkákat. A rajzpályázattal együtt meghirdetett bibliai vetélkedõre is ekkor kerül sor, amelyen minden iskola 3 fõs csapattal indulhat. A kiállítás megnyitójára és a díjak átadására jún. 4-én került sor. Az alkotásokat Makray János festõmûvész értékelte. Eredményeink korcsoportonként: Békefi Bonita 5.o. I.helyezés Xue Jen 5o. I. helyezés Takács Leila 8. o. I. helyezés Sipos Nikolett 8.o. III. helyezés A nyerteseknek gratulálunk! Felkészítõ tanáruk: dr. Dukon Béláné.

7 9 Tátorján Játékvár programajánló Játszóház fejlesztõ játékokkal és a szabad alkotást elõsegítõ, változatos eszközökkel. 400 Ft/óra Gyermekfelügyelet 650 Ft/óra Házi gyermekfelügyelet igény szerinti helyszínen. Születésnapi zsúrok, játékkölcsönzés. PROGRAMOK: Mesés szombat délután! óráig (600 Ft/gyermek) Interaktív bábjáték a meséhez kapcsolódó alkotó tevékenységgel kiegészítve. Június 21.: Az égig érõ fa Június 28.: Csillagszemû juhász Július 05.: A szép lány meg a csúnya lány Július 12.: Az aranypálca Július 19.: A nyúl meg a sün Tátorján Gyermekhajó indul a balatonkenesei hajókikötõbõl RAMAZURI JÁTÉKTÁBOR A TÁTORJÁN JÁTÉKVÁRBAN BALATONKENESÉN Szenzációs idõtöltés élménydús programokkal! Foglalkozások júliustól 17 órai kezdettel: Szerda: Alkotó foglalkozás változatos technikákkal a gyermekek korához és választásához igazodva Péntek: ZeneBona zenés, táncos foglalkozás alkalmanként vendégmûvészekkel Testvérkedvezmény 20%. Kísérõ felnõtteknek minden program ingyenes! A programokat weboldalunkon részletezzük. és folyamatosan frissítjük, a programváltozást jelezzük! Intézményünk címe: Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Telefonszáma: 06/ Web: nyarán a következõ idõpontokban: július 10, 17, 24, 31-én és augusztus 7, 14, 21-én. A hajók órakor indulnak és másfél órán át sétahajózással egybekötött játszóházzal, gyermekprogramokkal szórakoztatják a családokat! Részletes programleírás, tájékoztatás a hajókikötõ jegypénztárában július 1-tõl. Önöket is várják a fedélzeten a Tátorján Játékvár munkatársai! Minden, ami játék: szervezett játékok vetélkedõk kalandjátékok drámajáték jelmezesdi gyermekek bábjátéka alkotó tevékenységek és nem utolsó sorban: színvonalas játékeszközök, társasjátékok a fennmaradó idõ kitöltésére! 5 napos turnusokban június 16-tól augusztus 29-ig: hétfõtõl péntekig 8 18 óráig, napi 3x étkezés, lehetõség a déli pihenésre! A tábor ára: Ft/hét étkezéssel! 10 éves korig várjuk az óvodás, iskolás gyermekeket! Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon legkésõbb a turnus megkezdése elõtti héten: TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1. 06/ Nyáron új helyszínen a Tipegõ klub! A Tipegõ klub elmúlt klubnapját, június 4- én még a Tátorján Játékvárban tartottuk. Gyermeknapot ünnepeltünk, és elõadást hallgattunk az egészséges életmód, környezetvédelem jegyében. Hasznos egészségvédelmi tanácsokat kaphattunk a nyárra Picúrjaink számára Évike védõnõnktõl. Készülõ mondóka-, dalgyûjteményünkhöz szeptember végéig várjuk az ötleteket, majd sokszorosítás után regisztrált klubtagjainknak közreadjuk. Addig is: július 02-án és augusztus 6-án a Tátorján Játékvárban szünetel a klub, de ezeken a napokon - jó idõ esetén - regisztrált klubtagjaink (anyuka, gyermek) 16 órakor ingyenesen bemehetnek a Vak Bottyán Strandra, ahol a Tátorján Játékvár játszóháza ad lehetõséget és keretet a találkozóhoz. Szeptember 03-án, szerdán 10 órakor - elõre láthatólag - újra a Tátorján Játékvárban találkozunk, amikor új klubtagok jelentkezésére is számítunk. Minden kis tipegõsnek élménydús nyarat kívánok! A klub szervezõje: Farkasné G. Krisztina Játszóház a balatonakarattyai Bercsényi és a balatonkenesei Vak Bottyán strandon! Június 14-tõl jó idõ esetén a Tátorján Játékvár játszóháza szórakoztatja a strandoló gyermekeket. A játék szülõi felügyelettel díjmentes. Gyermekfelügyelet óránként 500 Ft-os díjért igényelhetõ. Értesítjük a falu lakosságát, hogy a polgárõrség videó kamerája elveszett. Mivel e készülék a polgárõrség részére létfontosságú, így kérjük azt az illetõt, aki valamit tud az elvesztett tárgyról, értesítse a polgárõrséget. Polgárõrség

8 10 Pünkösdi akadályverseny A Nagycsaládosok Csoportja által szervezett akadályverseny ismét nagy sikert aratott a vállalkozó szellemû gyerekek és családok körében. A falu területén elhelyezett 10 állomáson (melyeket térkép alapján kellett megkeresni) különféle ügyességi és szellemi próbatételek várták a versenyzõket. A célba érkezett csapatokat finom ebéd és sok-sok jutalom várta. A jutalmak egy részét a csoport finanszírozta, de nagyon sok felajánlás is érkezett a helyi vállalkozóktól. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást az alábbi személyeknek, illetve intézményeknek: Szabó Lajosné, Szabó András, Tömör István, Kocsis Jenõ, Falugondnokság, Bakos Péter, Téli Jánosné, Farkas László, Villker Kenese, Katica Pékség, Séd-Balaton Környezet és Természetvédõ Egyesület, Lovarda, Balatonalmádi Rendõrkapitányság, Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság, Állatvédõ Egyesület, Faluház, Polgárõrség. Köszönet illeti még azokat is, akik a rendezvényünk kedvéért feláldozták a szabadidejüket, mert reggeltõl délutánig vezették az állomásokat, fõzték és osztották a résztvevõk ebédjét, valamint segédkeztek a szállításban: Polgár Marianna, Balla Tamás, Pillók Józsefné, Pulai Istvánné, Braccininé Fajszi Éva, Vér László és felesége, Nyemcsok Máté, Kerti Teréz, Kerényi Dániel és felesége, Vígh András, Kecskés Szabolcs, Torda István, Torda Adrienn, Horváth Roland, Ádám Ferencné, Szalainé P. Marianna, Álich Tibor és felesége, Rauchné T. Judit. Reméljük, hogy a Tátorján Fesztivál immár szerves részét képezõ pünkösdi akadályversenyen mindenki jól érezte magát, és sikerült mindenki számára élvezetessé és emlékezetessé tennünk ezt a napot. Nyemcsok Györgyné Rajzos eredmények február 6-án dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa gyermekrajz pályázatot hirdetett Az emberi méltóság tisztelete címmel. A pályázat során a pályázók egyedi rajzaikkal mutathatták be az országgyûlési biztos által 2008-ban kiemelten kezelt 1. gyermeki jogokkal, 2. gyülekezési joggal, 3. és a hajléktalanok helyzetével kapcsolatos problémákat. Rajz szakköröseink is szép festményekkel készültek a pályázatra. Az alkotások bemutatták a fiatalok érzékenységét a jogsérelmekkel kapcsolatban. Megjelenítették azt az idealizált világot, ahol az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartják, vagy a kiábrándító valóságot, amely az alkotókra nagy hatással volt. A pályázatra közel 1000 rajz, illetve egyéb technikával elkészített mû érkezett. A zsûri 200 alkotást választott ki a kiállításra június 2-án a budapesti díjkiosztó ünnepségre 30 gyermek kapott meghívást. Nagy öröm volt, hogy iskolánk 4 tanulója is köztük lehetett. Szabó Réka 5.o., Stallinger Linda 5. o., Lipták Daniella Csenge 5.o., Xue Yen 5.o. Gratulálunk a szép eredményükhöz! Dr. Dukon Béláné felkészítõ tanár Kecskés József Hajdani nyúl-dal Ideírom, odaírom, beleírom, kiidorom Benne legyen! Benne bizony! Ne zavarja semmi iszony! Mélyítsd jobban butaságod, Fogd be szépen mocskos szádat! Nézzétek a gyerekeket, Merre, hova keveregnek. Ha hittanra jár a kölök, Bokrosodjon szemöldököd! Ideírom, odaírom, keretezem, vonalazom Rámcsukódik ez a ketrec, Ki kell tárnom a lelkemet? Lovak jönnek sáros trappban, Lefröcskölnek alkonyatban Ideírom, odaírom Ostor csattog a lovakon! Beleírom, kiidorom Letaposnak: vonalazom, Benne legyen, benne bizony, Átvágtatnak: beleírom Beleírom nagy betûkkel, Meggyalázott éveimmel: Befalazni nem volt erõ! Másoké lett a temetõ Ideírom, odaírom - Amit érzek, be nem írom! (1982. szeptember 27.) A Balatoni Kapunyitó ideje alatt a református templomban ismét koncertet adnak a kenesei zenész fiatalok és barátaik. Részletek a júliusi programfüzetekben és a plakátokon. Utószó Felhívás Július 18-án szûrés és Egészségnap a Balatoni Kapunyitó keretein belül! Várjuk Önt is! Egészséges Életért Baráti Társaság Emlékezetes maradt az ideutazás autóbusszal Veszprém felõl. A Magas-part és a rajta álló obeliszk Fûzfõ után ötlött a szemembe. Ekkor csupán tudomásulvétele volt egy természeti jelenségnek, inkább érdekességnek. Többet mondott a Balaton jobbra fordítva fejemet, csodálva a sima víztükröt, a fölötte cirkáló madarakat, karcsú sirályokat. Persze, legerõsebb volt közeledvén Keneséhez az izgalom. Mi vár rám? Jól döntöttem-e? Lehet-e itt hosszabb idõt, netán egy életet eltölteni? Võlegény voltam Mindenki, illetve aki komolyan, nagy elhatározásokkal, célkitûzésekkel vág az életnek, meggondoltan választ kikötõt. Olyan helyet, ahonnan csak el-elutazik valahova, de mindig visszatér. Egyre jobban erõsödnek, mélyebbre nyúlnak gyökerei, mélyül a ragaszkodás sok-sok tényezõ együtthatása révén, amelyek között nemcsak jók és boldogítók vannak, hanem rosszak, kegyetlenek, igazságtalanok is, amelyek egyben késztetéssel is bírnak újabb és újabb erõpróbákra, tenniakarásra a csak azért is szellemében, akár. Az utat végigjárva, bukdácsolva, elesve, feltápászkodva, nekifeszülve, lihegve, örülve, simogatva, odavágva folytathatnám, mégiscsak létrejön egy eredmény, ami közhasznú is, meg egyéni sikereket is tartalmazó, de soha nem ellentmondó, legfeljebb alkalmanként egymásnak feszülõ. Talán valamire értékelhetõ a magam-és a faluközösség számára is, amiért a legnagyobb elismerésnek számítható a megtettem, amit megkövetelt érzésébõl fakadó öröm és együttérzés. Ilyen értelemben vált számomra szimbólummá a PART és az OBELISZK, ami nem kell, hogy látható legyen, inkább tudható. K. J. (1997. október)

9 11 Június 15.: Vida napja. A nyarat jelenti, a szántóföldi növények befejezik növekedésüket, az érés idõszaka következik. Június 21.: Nyári napforduló. A csillagászati nyár kezdete, ezen a napon a leghosszabb a Nap égen megtett útja. Június 24.: Szent Iván napja. Keresztelõ Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos Szent Jánosának és az õsi fényszimbolikának közös ünnepe. János és a napfordulat együtt ünneplése az V. századtól általános. A Szent Iván-éji tûzgyújtás és a hozzá kapcsolodó énekek elsõsorban az év hosszabb napját ünnepelték. Az ünnep fénypontja a tûzugrás is analógiás mágia volt. Azt célozta, hogy a Nap mindig olyan magasra ugorjék, mint e napon. Azt tartja a mondás, hogy ezen a napon már megszakad a búza töve, készülõdhetnek az aratásra. Június 29. : Péter és Pál napja. Az aratás kezdõ napja és a halászok ünnepe is, akiknek Szent Péter a védõszentje. Azt mondják, hogy ezen a napon van a legjobb íze az epernek, ilyenkor jó szüretelni. Csízió június 15 július 15. Idõjóslások júniusra: A reggeli mennydörgés esõt hoz, vagy szelet. Ha délben mennydörgés, záporesõt várj. János napja elõtt kérjünk esõt, utána már kéretlenül is jön. Az állatok viselkedésébõl tartós szép idõt jósoltak, ha: A disznók sokáig heverésznek a sárban. Magasan repülnek a fecskék. Még késõ este is szól a kakukk. Hangosan és sokáig kuruttyolnak a békák. Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja. A kereszténység a XIII. századtól a nehézkes Máriának, a Jézussal terhes szûznek, Erzsébetnél, Keresztelõ Szent János jövendõ anyjánál tett látogatását ünnepelte. Július 13. : Margit napja. Antiochiai Szent Margit vértanú és szûz e napon halt mártírhalált. A magyar Árpádkor kivételesen tisztelt szentje. A Királyság Patrónája címet viselte. IV. Béla Margitnak nevezte el a Tatárjárás borzalmaitól való szabadulásáért cserébe, Istennek ajánlotta leányát. Ha esõt, zivatart hoz mérges Margit -nak is nevezik. Ha ezen a napon jó idõ van, akkor a hagyomány szerint elkezdõdhet a szabadban fürdõzés. Pulai Istvánné

10 12 A szezon küszöbén A évi nyári szezonhoz kapcsolódóan több kérdés érkezett a Szállásadók Egyesületéhez. Igyekszünk röviden tájékoztatni minden szobakiadót, nem csak az Egyesületünk tagjait az alábbiakban: A strandok megnyitásával kapcsolatosan minden esetben az Önkormányzat Testülete határoz. Ugyancsak a Testület határozza meg döntésével a strandbeléõjegyek és bérletek árát, kedvezményeit (diák, nyugdíjas, délutáni jegy) Kedvezmény még: 6 éves korig a belépés ingyenes. A Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak a jegye ingyenes, de a diákigazolvány felmutatása kötelezõ. Arról pedig, hogy kinek van érvényes diákigazolványa, az Iskola köteles gondoskodni, és az érvénytelent visszavonnia szükséges.a strandjegyek strandokként közölve lettek a Balatonkenesei Hírlap május 20-i számában.(xx. évfolyam 5. szám) A kurtaxa (idegenforgalmi adó vendégéjszakák után) fizetése mindenki számára kötelezõ, aki nem vérszerinti rokont lát vendégül. Ezt az adót a kötelezõ jelleg mellett érdemes is fizetni, mert minden befizetett kurtaxa után egy db ajándék strandjegyet vehet fel az, aki bemutatja a befizetett adóról a csekket. A strandjegyeket a Tourinform Iroda munkatársai Akarattyán és Kenesén adják ki a bemutatott befizetés ellenében. A Szállásadók Egyesülete tagjai az egyesület vezetõségénél is átvehetik telefon-egyeztetés alapján. Az idegenforgalmi adót minden hónap végén, a következõ hó 15-ig kell bevallani, és csekken befizetni. Nyomtatványt, csekket a tagok nálunk is megkaphatják, de mindenki vehet át a Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idõben. A kurtaxa ellenõröket valószínüleg sokan ismerik, de nem mindenki van azzal tisztában, hogy köteles beengedni az ellenõrt, (mert hatósági jogkörrel felruházott köztisztviselõ). Abban sok igazság van viszont, hogy az elmúlt években gyakrabban ellenõriztek ott az ellenõrök, APEH, fogyasztóvédelem, ÁNTSZ stb aki becsületesen bejelentett válallkozó, szobakiadó, mint ott, ahol be sem engedik az ellenõröket, és közben tele a ház, a vendéglõ vagy kifõzde, és a szolgáltatás feltételei pedig sok kívánnivalót hagynak maguk után. Ennek apropóján hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy megváltozott a számlatömbök jelzése, (2007-tõl!) valamint az Okmányirodáknál be kell jelenteni a megváltozott szolgáltatási jegyzék számot az érintetteknek ebben az évben! Többen jelzik folyamatosan a szombati, vasárnapi zajos tevékenységek zavaró voltát (épitkezések, tetõ-javítások, sóder, építõanyag szállitás, rakodás, záróra utáni szórakozó helyi nyitvatartás és hangos zene, hangoskodás, pihenõ idõben fûnyírás, stb). Amikor a szomszédok jelzik ezeket a zajforrásnak, akkor kiderül, hogy a vállalkozók egy része nem ismeri a helyi rendeletet. Megkértük Jegyzõ asszonyt e rendelet friss közlésére, és egyúttal felhívjuk a zajos zavaró tevékenységet végzõket a szabálysértés fizetési kötelezettségére! Ugyancsak sokan jelzik, hogy a Széchenyi utcán továbbra is járnak nagy autók, kamionok, és igen gyorsan hajt a személyautók egy része. Szükségesnek tartják a fokozott ellenõrzést a rendõrség, és helyi hatóság részérõl, és a sebesség korlátozását a veszélyes útkeresztezõdésnél, a Széchenyi utca Fõ utca csatlakozásánál. Zaj-, forgalom-, és minden egyéb észrevétel ügyében azt javasoltuk eddig is a választó polgároknak, hogy bizalommal forduljanak a polgárbarát önkormányzat hivatalához ügyfélfogadási idõben. Eljuttatuk javaslatunkat írásban is, hogy javasoljuk a hétvégén (péntek déltõl hétfõ reggelig üzenetrögzítõ mûködtetését a hivatal központi számán, a hétvégi bejelentések megtéele érdekében, de azzal ez esetben is számolnai kell a bejelentõnek, hogy észrevételére azonnal nem születik (het) intézkedés, orvoslás, valamint személyes ügyintézéshez kötött esetben nem használható ez a bejelentési forma. Továbbá csak a névvel, pontos elérhetõséggel ellátott bejelentkezõ ügyével célszerû foglalkozni. Sajnos korábbi években történt kísérlet azt bizonyitotta, hogy nem adták meg sok esetben a bejelentõ nevét, elérhetõségét, így nem is kerülhetett sor intézkedésre. Választ még nem kaphattunk beadványunkra, figyelemmel az ügyintézés, válaszadás 30 napos határidejére. Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy információink szerint a szokásos nyári fõszezonban sok vendége lesz Kenesének, Akarattyának, sok magánház és szálláshely már telítve van, foglalt. Egyesületünknél folyamatos az érdeklõdés, a foglalás, de mi elsõsorban az egyesületi tagoknak továbbitunk érdeklõdõt, vendéget. Akit érdekel az egyesületi tagság, keressen meg minket! Május hóban hétvégeken és az esõs idõjárás ellenére júniusban is hétvégeken igen sok kiránduló, nyaraló, pihenni vágyó vendéggel lehetett találkozni, és már sokan jelentkeznek a Kapunyitó rendezvényeire, érdeklõdnek a kulturális események iránt. Ezekhez kívánunk jó szórakozást, vidám nyarat, jó hangulatot és sok vendéget! Vargha Tamásné Erdei tábor Mi 5. osztályos tanulók Vinyén, az öregbakony Turistaházban voltunk erdei táborban én vonattal indultunk Veszprémbõl 14:00-kor és 15:00-kor érkeztünk Vinyére. Érkezésünk után terepszemlét tartottunk. HÉTFÕ: Délelõtt madarásztun, és meggyûrûztünk 2 csilp-csalp füzikét. Majd elmentünk túrázni a Cuha patakhoz. Szomorúan vettük észre, hogy nincs madár a hálóban. De mire visszaértünk, a hálónk fogott egy széncinkét meg egy vörösbegyet. Azokat is meggyûrûztük. Délután TOTÓ-t töltöttünk ki rendõrök segítségével. Besötétedéskor elindultunk erdei túrára, ahol bátorságpróba is volt, és 23:00-kor értünk vissza. KEDD: Délelõtt rovarászni voltunk, ahol begyûjtöttünk mindenféle rovart. Délután tájékozódási feladat volt vagyis X helytõl Y pontig kellett eljutni. SZERDA: Délelõtt kézmûves foglalkozáson Napbabát készítettünk, utána íjászkodtunk. Délután 16 km-es túrát tettünk. Mindenki kapott egy címet: pl.: Dorina=fõ hírvivõ, Vica=félkarú sportoló, Helga=maratoni telefonáló, Jelmi=minden szoba illatosítója, Réka=balettcipõs túrázó, Bernadett=fõ sipítozó, Betti=költözõ madár, Bonita=fõ manöken, Alex=gyékényezés mestere,... valamint én a konyha tündére. Az este folyamán szellemek jártak.(gabi néni és Ildi néni) CSÜTÖRTÖK: Lovaskocsikáztunk, nyársat sütöttünk és szomorúan, de elindultunk haza. Jó lett volna még pár napot ott tölteni. Az ételek finomak voltak, tele voltunk programokkal, jól éreztük magunkat. Remélem, mindenkinek lesz lehetõsége egyszer megnézni e csodálatos vidéket. Lipták Daniella Csenge 5.a A Versíró pályázat eredményhirdetése Amatõr versíróink között a szakértõ zsûri véleménye szerint nehéz különbséget tenni, ezért egybehangzó javaslatukra valamennyi pályázónkat szeretnénk emléklappal és könyvutalvánnyal jutalmazni. Gratulálunk valamennyi versírónak, elismerésünket fejezzük ki s további jó alkotómunkát kívánunk! Kérjük, fáradjanak be szerkesztõségünkbe. Az olvasók által beküldött közönségszavazatok alapján a legnagyobb tetszést RONIN jeligéjû versírónk kapta. Gratulálunk, s legközelebbi felhívásunkra is várjuk majd a jelentkezéseket! Szerkesztõbizottság

11 13 A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány évi beszámolója Ahogyan ezt a 2006 nyári bálunkon bejelentettük, a 2007 év is a tehetséges gyermekek támogatásával kezdõdött és folytatódott egész évben. Az év elsõ eseménye a jótékonysági bál, melyet mint minden évben most is a Telekom balatonkenesei oktató és üdültetési központjában rendeztünk meg, Ft nettó bevételt jelentett az Alapítványnak. Bevételünk volt még a kezelési költségekbõl, ( Ft) banki kamatokból ( Ft) és a személyi jövedelemadó 1 %-ból ( Ft) Ahogyan ez a fenti adatokból kiderül, alapítványunk összesen Ft-ot oszthatott szét az általa alkalmasnak ítélt pályázatok között. Majd 20 pályázatot kellett elbírálnunk. Célunk volt, hogy mindenki részesüljön támogatásban. Inkább kevesebb jusson egy gyermekre, de mindenki érezze, hogy az alapítvány szeretne segíteni rajta. Sokféle kérés érkezett. Hangszervásárláshoz,tanulmányútra, sporteszközökre, versenyen való részvételre szavaztunk meg kisebb-nagyobb összegeket. Volt, akinek havi támogatást ítéltünk meg, mert úgy gondoltuk így biztosított, hogy valóban arra használják fel a pénzt, amire odaítéltük. Akadt olyan gyermek is, akinek az eszközt, amire a támogatást kérte, mi vettük meg,mert nem szerettünk volna nagyobb összeget csak úgy kiutalni számára. Mindebbõl kiderül, milyen körültekintõen jártunk el az összeg elosztásánál,és minden lehetõ körülményt figyelembe véve ítéltünk oda pályázati pénzeket. Községünkben a tehetséges gyermekek támogatása igen kedvezõ visszhangra talált. Nagyon sok pozitív jelzést kaptunk, és voltak, akik úgy érezték, most valóban kaptak valami támogatást a közösbõl. Ne feledjük, tehetséges gyermekekrõl van szó, akik elmélyülten és komolyan foglalkoznak valamivel, amihez kevés a szülõi támogatás. Most pedig azt tapasztalták, mögöttük áll valaki,akire számíthattak, és aki azt az utolsó kis segítséget megadja álmuk megvalósulásához. Elismerés volt ez gyereknek és szülõnek egyaránt május 31-tõl átadtuk a Tátorján KHT számára a Mókuska bölcsõde mûködtetését,így letudtunk a vállunkról egy nemes, ámde munkaigényes és hálátlan feladatot. Nem szerepelt céljaink között de látva a helyi rendõrök rendkívüli erõfeszítéseit egy kulturáltabb munkahely megteremtéséért mi is hozzájárultunk Ft-tal a felújítási munkákhoz. Nem tartozik szorosan a 2007-es évhez de itt kell elmondanom, hogy egy kuratóriumi tagunk elhagyta az Alapítványt. Mivel egyik legtöbbet dolgozó és az alapítványi munkát igen komolyan vevõ tagunkról van szó, itt kell megköszönnöm azt a munkát amit végzett. Idõt, fáradságot nem kímélve mindig ott volt ahol segíteni kellett, a bálok rendezésében is oroszlánrészt vállalt. Köszönjük Orbán Editnek a munkáját. Nagyon nehéz társadalmi munkát végezni olyan közegben, ahol nem kapunk jelzést arról, vajon a község vezetése illetve lakosai értékelik-e amit teszünk. Látják-e hogy a faluért dolgozik egy pár ember, nem felsõbb utasításra hanem szívbõl. Mi nem kérünk a község költségvetésébõl pénzt, magunk gyüjtünk és adunk sokszor olyan célokra is,ami esetleg az önkormányzat feladatkörét súrolja. A mi báljainkra nagyon sokszor olyan mûvészek jönnek el tiszteletdíj nélkül szerepelni akiknek felléptidíja j több százezer Forint. Volt olyan világhírû együttesünk melynek tagjai a Japán császár elõtti koncert után adtak mûsort bálunkon szintén tiszteletdíj nélkül. A híres tévémûsorvezetõ a városvédõ miután telket vásárolt községünkben, kötelességének érezte mint közénk tartozó hogy bálunkon részt vegyen. Említhetném a festmény és tombola felajánlásokat, vagy országgyûlési képviselõnket, dr Bóka István urat, aki minden meghívásnak eleget téve eljön bálunkra, és biztosít minket tiszteletérõl az alapítvány munkáját és báljainkat illetõen. Az idei évben 3 bálra volt ugyanazon napon hivatalos, minket mégsem hagyott ki. Sorolhatnám a kívülrõl érkezõ támogatást és elismerést. Az országos hírû humorista végighallgatván a bál megnyitóján eddigi munkánk eredményeit, azzal kezdte szavait, hogy könnybe lábadt szemmel csodál minket. Mit ér mindez, ha itt helyben nem tudjuk felismerni eredményeinket? Messzirõl jövõ emberek elismerõ szavait az itteni emberek nem hallják,mert nem vesznek részt ezeken a lelki emelkedettséget adó eseményeken. Idõ, pénz, elhivatottság hiánya? Nem értékelik az Alapítvány mûködését mert az igényesség, halk közösségi munka nem erõs valuta manapság. Vajon miért nem érzi kötelességének minden kicsit jobb anyagi helyzetben lévõ balatonkenesei lakos, hogy ezen az évi egy bálon ott legyen? Szerencsésebb részein Európának erkölcsi kötelessége egy város illetve község polgárságának a helyi jótékonysági rendezvényen való részvétel. Nálunk évrõl évre ugyanaz a pár vállalkozó jön el, érzi kötelességének a részvételt. Ezen a helyen is hálásan köszönjük nekik. Miért van az, hogy amikor adóbevallásunk egy százalékáról döntünk nem automatikusan a helyi alapítvány jut az eszünkbe? Nem saját magunknak a velünk élõknek a mi környezetünknek adjuk a pénzt hanem valami távoli ki tudja hogyan mûködõ szervezetnek. Vannak dolgok, melyeknek százalékban mérhetõ hasznuk nincs, de igenis van egy nem látható érzéketlenebb ember számára talán nevetségesnek ható kisugárzásuk a közösség felé. Ez pedig mindenen átüt, hiszen egy közösséget csakis lelki szinten lehet egyben tartani, a szülõhaza szeretetének nincs pénzforgalmi értéke. Szerintem ezen kérdések megválaszolása sorsdöntõ az Alapítvány jövõje szempontjából, sõt, ezen túl az egész faluközösség szempontjából sem közömbös Szeretnünk kell a helyet ahol élünk, hinnünk kell abban hogy sokan a legjobbat akarják, tudnunk kell hogy a közösség ereje nem engedi hogy elsüllyedjünk és azt is éreznünk kell hogy léteznek olyan emberek,akik nem a hatalom vagy pénz miatt dolgoznak, hanem a jobbítás belsõ kényszere vezeti õket munkájukban. Minden más motiváció széthulláshoz, veszekedéshez és fásultsághoz vezet Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik adójuk egy százalékával, illetve különbözõ adományokkal és a báljainkon való részvétellel támogatták munkánkat. Kéri Tünde Balatonkenese Ngyközségért Közalapítvány kuratóriumának elnöke Televízió-javítás Fülep István Távközlési üzemmérnök Telefon:

12 forintos hirdetések Elõnevelt és 1 hónapos kacsa, liba, pulyka, gyöngycsibe eladó. Balatonkenese, Fõ út 30. Tel: 06/70/ Nyílászáró csere végett eladó jó állapotú 20 db 145*65 ablakszárny, és 14 db 220*55 üvegezett ajtólap jutányos áron. Érd: 06/70/ Étkezõasztal 6 bordó kárpitos székkel eladó Ft-ért, számítógépasztal Ft-ért. Érd: 06/20/ Két személyes franciaágy nagyon jó, újszerû állapotban olcsón eladó. Érd: 06/88/ ; 06/20/ Balatonakarattyára strandi melegkonyhás büfébe nyári szezonra hétvégén dolgozó gyakorlattal rendelkezõ fõzõasszonyt, kézilányt felveszek. Csobai Lajos, Balatonvilágos, Hunor u. 46. Tel: 06/30/ Balatonkenesei étterem konyhalányt keres szakács mellé. Helybéliek elõnyben, éves állás lehetséges. Önéletrajzokat a következõ címre várjuk: Balatonfõi Yacht Klub Kft. 8174, Balatonkenese, Fõnix tér 3. Kis ház bútorozottan kiadó. Érd: 06/30/ Parlagfû kaszálást, gyomirtást vállalok. Tel: 06/20/ Balatonkenesén eladó 2 szobás összkomfortos családi ház 320 négyszögöles telekkel. Irányár: Ft. Ugyanott építési telek eladó! Mûvelt terület, víz szennyvíz van. Irányár: Ft. Tel:06/88/ Beton medencék bevonása üvegszálas poliészterrel. Érd: 06/30/ Hasizom erõsítõ kondigép ,-Ft-ért eladó. Érdeklõdni: Kiadó házat keresek Kenesén 8 10 fõ nyári munkás részére július augusztus hónapra. Tel:88/ Hotel Marina Port Eladó Balatonkenesén egy kifogástalan állapotban lévõ háromfiókos mélyhûtõ szekrény és egy centrifuga. Érdeklõdni: 06/ Elvesztettem gyógyászati segédeszközömet (botomat) valószínûleg a Fõ utcán. Kérem a megtalálót, az Idõsek klubjába szíveskedjenek leadni. Köszönettel: Benkõ Béláné PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS MINDENNAP ÓRÁIG. PARTY PIZZÉRIA Tel: 06/88/ , 06/30/ Féláron eladó 1 db evezõpad. Érd: 06/30/ hónapos német juhász kiskutyák gazdára várnak. Tel: 06/70/ Házinyúl konyhakészre tisztítva eladó. Tel: 06/70/ ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Elérhetõség: Szabóné Öcsi Mónika: Varga Ákos: Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88) A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: 17 19

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 26-án

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő Nemmel szavazók száma: 0 fő Tartózkodók száma: 0 fő 367/2012. (VII. 25.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról 4. napirend Elterjesztő: ELŐTERJESZTÉS a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 5. sz. módosításáról Előzmények: 2015. november 5-én megtartott Társulási ülésen megvitattuk

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester 1 Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. november 23. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben