10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 10/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2 -1- I. Általános rész Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,- mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv- a részben önálló intézmények költségvetési gazdálkodásának ügyvitelét is végzi. A gazdálkodás pénzforgalma a Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájáról történik, melyhez kapcsolódik házipénztár, a önállóan működő intézmények pénzkezelő helyek. A önállóan működő intézmények rendelkeznek költségvetési elszámolási számlával, azon azonban tényleges pénzforgalom csak az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatosan, illetve a számla költségei és kamatai okán van. A Floriana Könyvtár elszámolási számlája a személyi jövedelemadó 1 %-ának fogadására szolgál. II. Bankszámlák kezelése Megnyitott bankszámlák listáját e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A bankszámlák feletti rendelkezés jogosultságát a banki aláírási címpéldányok tartalmazzák, másolata a Szabályzat 2. sz. melléklete. 1. A bankszámlákról történő teljesítéshez a számlavezető pénzintézet rendelkezésünkre bocsátott programot, mellyel számítógépen és telefonvonalon keresztül végezzük átutalásainkat. 2. Az átutalások bank felé történő elküldésénél a banki aláírási címpéldány szerinti aláírók, aláírásukat egyéni jelszavas floppyval teljesítik. 3. Az aláíró lemezeket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának biztonsági zárral ellátott fémszekrényében tároljuk. -2-

3 4. A teljesített átutalások listáját kinyomtatva őrizzük, melyen a program feltünteti az aláírok nevét, ezzel biztosítva van az átutalásokkal kapcsolatosan a felelősségvállalás. III. Házipénztár fogalma 1. A házipénztár a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó önállóan működő intézmények - melyek csak pénzkezelő helyek - működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség, ahol a készpénz elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó, biztonsági zárral ellátott pénztári berendezés (páncélszekrény) van. Nem tekintendő az intézményeknél házipénztárnak az állandó vagy eseti ellátmányokat kezelő pénztárakat. 2. A házipénztár rendeltetése A Polgármesteri Hivatal a házipénztárba köteles kezelni - a pénzintézettől felvett, valamint, - a postán érkezett készpénzt A házipénztárba idegen - más szervezetek, alkalmazottak és más személyek pénzét vagy értékét a Jegyző külön engedélyével szabad tartani. Az idegen pénzeket és értékeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. 3. A házipénztár elhelyezése és biztonságos védelme A Jegyző köteles gondoskodni a házipénztár biztonságos elhelyezéséről, az ott tartható készpénz és egyéb értékek tűz és betörés elleni védelméről. A Polgármesteri Hivatal épülete riasztóval ellátott, a házipénztárban kétkulcsos páncélszekrény szolgál a készpénz és értékek őrzésére. 4. Pénzkezelő helyek A önállóan működő intézményeknél pénzkezelő helyek működnek, melyek pénzellátását a polgármesteri hivatal házipénztára biztosítja ellátmány útján.

4 -3- IV. A házipénztár működési rendje 1. A házipénztár helyiségében idegen személy - nagyobb készpénzfelvétel kivételével - nem tartózkodhat. A házipénztár működési rendjéről, így a pénztári órákról, a pénztári kifizetések utalványozására jogosultak névsoráról - az ügyfeleket feliratok hirdetmények útján tájékoztatni kell. A tájékoztatásért a Jegyző felelős. Pénztári órák: Délelőtt: hétfő, csütörtök 9 órától 12 óráig, Dálután: hétfő, csütörtök 12 óra 30 perctől- 14 óráig 2. A Házipénztár kulcsainak kezelése és őrzése Az elkülönített pénztárhelyiség kulcsát munkaidőben a pénztárellenőrnek kell kezelni. A páncélszekrény kulcsának őrzése: egyik kulcsát a pénztáros, másik kulcsát a pénztárellenőr őrzi. A páncélszekrény kulcsának második az eredeti kulcsot őrző személy által lezárt, lepecsételt, aláirt borítékban, biztonsági zárral felszerelt lemezszekrényben kell tartani. Ha a pénztáros munkahelyét a pénztári órák alatt - akár csak egy rövid időre is - elhagyja, köteles a pénzt elzárni. Ha távolmaradása a munkahelyéről tartós, köteles a nála levő kulcsokat lepecsételt, leragasztott és aláirt borítékban a pénzügyi irodavezetőnek eljuttatni. Ilyen esetben a pénzügyi irodavezető a pénztár számbavétele és esetleges átadása iránt köteles intézkedni. A pénztárhelyiség, a páncélszekrény bármely kulcsának elvesztését, eltörését vagy a zár elromlását a pénztár kezelője haladéktalanul köteles jelenteni a pénzügyi irodavezetőnek, akinek az eset körülményeihez képest a szükséges intézkedést meg kell tennie. A pénztár összes kulcsa még különböző időpontban sem kerülhet ugyanannak a személynek a kezébe.

5 -4-3. A pénztárkulcsok nyilvántartása A pénztárhelyiség és a páncélszekrény kulcsainak eredeti példányairól a pénztáros olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az eredeti kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak. A pénztár kulcsainak átvételét, valamint visszaadását a nyilvántartásba aláírással kell igazoltatni. 4. A házipénztár pénzellátása A házipénztár készpénzellátását, a bakfiókban készpénzfelvételre szolgáló Készpénzfelvételi utalvány és 3 db üzleti kártya szolgálja. Az üzleti kártyák használatára az üzleti kártyaszerződés szerinti alkalmazottak jogosultak, a szerződés szerinti keretösszegig. (lásd:1432/2007. iktatószám alatt) A pénztáros feladata, hogy a szükségletnek megfelelő készpénz a pénztári órákban rendelkezésre álljon. A pénztáros Heti pénztárjelentést köteles készíteni, illetve hó végén mindig, melyet a pénztárellenőr ellenjegyez. Pénztárzárás után a pénztár készpénzkészlete Ft lehet maximum, csak kivételes esetben pl. nagy összegű kifizetés előre jelezvehaladhatja meg azt. 5. A készpénzszállítás szabályai A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért, a megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a pénzt a házipénztárban el nem helyezték. A pénzszállítás szabályai: Ft-ig a pénz felvételére és szállítására egy személy, Ft -tól pénzfelvételre és szállításra két személy, és személykocsi szükséges. A készpénz szállításával megbízott dolgozónak (dolgozóknak), a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül a pénztárba

6 -5- kell szállítani és ott elhelyezni. A pénz szállításával megbízott dolgozót(kat) a pénz szállítása közben más feladattal megbízni nem szabad, de öntevékenyen sem vállalhat(nak) olyan feladatot, amely gátolná a feladata(tuk) maradéktalan végrehajtásában. 6. Készpénzkezelés a házipénztárban A pénztáros a pénztárban lévő pénzeket címletenként elkülönítve köteles kezelni. Minden 100 db azonos címletű bankjegyből bankjegycsomagot kell készíteni. A bankjegyeket összefogó papírszalagon a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell a bankjegycsomag készítésének keltét, a csomagban lévő bakjegyek darabszámát, címletét és összértékét. A pénztárban a bankjegycsomagokon kívül csak 100 darabnál kevesebb azonos címletű bankjegy lehet. Az érméket a pénztárban címletenként rendezve kell tartani. V. A készpénz kezelésével kapcsolatos feladatkörök 1.A pénztáros feladatköre A Jegyző a pénztárosi teendők ellátásával arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt: pénztárost, továbbá pénztáros-helyettest köteles megbízni. Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. A házi pénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelőséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztáros munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, részletezve: - a megfelelő mennyiségű készpénz biztosítása a pénztári órákra, - közreműködés a pénzfelvételben és szállításban, - bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása az alap okmányok alapján pénztárellenőr érvényesítése, valamint az illetékes utalványozó és ellenjegyző aláírása után, majd a kifizetések, bevételezések teljesítése, - heti pénztárjelentés vezetése, - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kezelése,

7 -6- - értékcikkek nyilvántartása, kezelése - előlegek nyilvántartása, - letétek kezelése, nyilvántartása. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy ha a beosztásából végleg távozik, pénztárzárást kell készíteni. 2. Pénztárellenőr feladatai Pénztárellenőr csak büntetlen előéletű személy lehet. A pénztárellenőrnek egyéb munkaköre mellett kötelessége a pénztári bevételezéseket és kifizetéseket ellenőrizni (alaki, tartalmi követelmények), a heti pénztárzárást egyeztetni, a készpénz meglétét ellenőrizni és aláírásával az ellenőrzést igazolni. A munkaköri leírások szerinti - intézmények vonatkozásában- a pénztári kifizetések előtti érvényesítést a pénzügyi iroda ügyintézői végzik. A pénztárellenőr, ha az előirt pénzkezelési szabályoktól eltérő eljárást, mulasztást, szabálytalanságot vagy visszaélést tapasztal azonnal köteles jelenteni felettesének, akinek kötelessége a szükséges intézkedések megtétele. 3. Utalványozás, ellenjegyzés A pénztári bizonylatok utalványozása, ellenjegyzése a Felelősségvállalás rendjében szabályozottak szerint történik a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. A kapcsolódó önállóan működő intézmények utalványozási jogkörét az intézményvezetők és az általuk meghatalmazott személyek gyakorolják, melyet szintén a Felelősségvállalás rendje tartalmaz. VI. A házipénztári szigorú számadású nyomtatványok és értékcikkek nyilvántartása, kezelése 1. A Bizonylati rend 6. pontjában foglaltak betartásával kell végezni a szigorú számadás alá vett nyomtatványok, értékcikkek kezelését.

8 -7- VII. A készpénzkészlet változásaival kapcsolatos szabályok 1. Alkalmazott nyomtatványok - Bevételi pénztárbizonylat - Kiadási pénztárbizonylat - Heti pénztárjelentés A Polgármesteri Hivatal pénztárának ügyvitelét az integrált pénzügyi rendszeren belül a pénztári modulban is lehet végezni, a szabályozást ez nem befolyásolja. Amennyiben valamely akadály miatt a nem használható a számítógépes programon belül a Pénztár modul, úgy a fenti nyomtatványokat alkalmazva szükséges a pénztár bizonylatolása. A pénztáros minden év január 01-vel új tömböt köteles megkezdeni. Az előző évi befejezetlen tömböket az év végén a pénztárellenőr jelenlétében lyukasztással érvényteleníteni kell. Az érvénytelenített bizonylatok sorszámát a tömb borítólapjára is fel kell vezetni. A pénztárbizonylatokat átíró tollal kell kiállítani. A rontott pénztárbizonylatok helyett új bizonylatot kell kiállítani, a rontott bizonylat eredet példányát "RONTOTT" megjegyzéssel kell ellátni és a többi bizonylattal együtt megőrizni. 2. Pénztári bevételezés Pénztári befizetésnél szabályként kell betartani, hogy előbb a befizetésre szánt pénzt kell átvenni és az elismervényt utána kell átadni a befizetőnek. Készpénz befizetése esetén a bevételi pénztárbizonylatot a befizetőnek tintával mindkét nevét kiírva kell aláírnia. Nem személyes befizetés esetén a bizonylaton hivatkozni kell a vonatkozó okiratra, illetve a bevételezést elrendelő iratra. Postán érkező készpénzek bevételezése során minden esetben a pénztárosnak a bevételi pénztárbizonylathoz kell csatolni a postai értesítő szelvényt. A pénztáros csak valódi forgalomképes pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a befizetőktől. Nem fogadhat el sérült (megrongálódott, csonkult egyes részeiben hiányos, nagymértékben szennyezett) bankjegyet, érmét. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak tetsző bankjegyet, érmét talál, azt fizető eszközként nem fogadhatja el. Az ilyen érmét vagy bankjegyet vissza kell tartania és a befizetőt meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol és mikor kapta a bankjegyet vagy

9 -8- érmét. Az elmondottakat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a befizető személyi adatait is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet alá kell íratni, amennyiben a befizető ezt megtagadja azt is jegyzőkönyvezni szükséges. A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a pénzintézetnek. 3. Pénztári kifizetés A készpénz kifizetésénél alapvető szabály, hogy először a pénztárbizonylatot kell aláíratni igazolásul a pénz átvételére, majd csak ezután szabad a pénzt átadni. A kiadási pénztárbizonylatot a pénztáros az alapokmány alapján szabályszerűen kiállított (érvényesített, utalványozott, ellenjegyzett) Érvényesítő és utalványozó lap megléte után állíthatja ki. Ennek hiányában a pénztárból kifizetés nem történhet. A pénztárosnak a készpénz kifizetése előtt meg kell győződnie, hogy csak a jogosult, vagy annak meghatalmazottja jelentkezett-e a pénz felvételére. Csak a szabályszerű meghatalmazás esetén fizethető ki készpénz a meghatalmazottnak. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Az alapokmányokat (számlák, határozatok) ismételt felhasználásuk megakadályozása céljából azonnal lyukasztással érvényteleníteni kell. 4. Elszámolási kötelezettséggel kiadott pénzösszegek nyilvántartása Elszámolási kötelezettséggel a következő címeken lehet előleget kiadni: - Kisebb összegű intézményi kifizetésekre ellátmány - Dolgozók utazási bérletvásárlására - Kiküldetésre - Üzemanyag-vásárlásra falugondozáshoz - Eseti beszerzésekre, szolgáltatások kifizetésére - Egyéb más esetben, amennyiben az engedélyezésre jogosult erről írásban engedélyt ad. Általános szabály, hogy az elszámolásra kiadott készpénzzel a cél megvalósulása után azonnal, még a megjelölt határidő előtt el kell számolni a felvevőnek.

10 -9- Az elszámolási határidőről a készpénz felvételekor tájékoztatni kell a felvevőt. Elszámolásra készpénzt csak abban az esetben adhat ki ismételten a pénztáros, ha az előzőleg felvett készpénzzel már elszámolt. Az elszámolásra felvett összegek végső elszámolási határideje: - intézményi ellátmányok: tárgyhó utolsó pénztári napja - bérletvásárlás: tárgyhót követő hó 5-e utáni első pénztári nap - egyéb más esetben a cél megvalósulását követő pénztári nap 5. Pénztárjelentés vezetése A be és kifizetések összesítésére és a pénzelszámolás ellenőrzésére a két példányos heti pénztárjelentés szolgál (számítógépes feldolgozás esetén a pénztárjelentés). A Bevételi és Kiadási pénztárbizonylatok és a pénztárjelentés vonatkozó szövegeinek és összegeinek meg kell egyezniük egymással. A pénztárjelentésbe a be- és kifizetéseket azok sorrendjében kell felvezetni. VIII. Letétek, értékpapírok nyilvántartása, kezelése 1. A letétek nyilvántartása és kezelése A készpénz-letét befizetésénél és kifizetésénél a jelen előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell. A letétek pénztári bizonylataként csak az erre célra külön használatba vett Bevételi és Kiadási pénztárbizonylatot kell használni, azt "LETÉT" feliratozással el kell látni. A házipénztárban a Jegyző egyedi írásbeli elrendelése alapján letétként kisebb tárgyak és egyéb értékek elhelyezhetők, melyekről az alábbi nyilvántartást kell vezetni: - letétbehelyezés időpontja - a letevő neve és címe - a letétet átvevő aláírása

11 - a letét tárgyának megnevezése - a letétet elrendelő ügyirat száma - a letét kiadásának időpontja a letét kiadását elrendelő ügyirat száma - az átvevő neve, címe személyi azonossága - átvevő aláírása A letétek kezelésének ellenőrzése értelemszerűen a pénztárellenőr feladata. 2. Értékpapírok nyilvántartása, kezelése A polgármesteri hivatal házipénztára látja el Csákvár Nagyközség és Bodmér Község vonatkozásában az értékpapírok nyilvántartását, őrzését, amennyiben azok nem kerültek letétbe más szervezetnél. Az értékpapírok nyilvántartásának tartalmazni kell: - értékpapír megnevezését - sorozatszámát, sorszámát - értékét címletenként - elhelyezés dátumát, - a kiadás dátumát, - az átvevő nevét és címét, jogosultságát - az átvevő aláírását. IX. Pénzkezelő helyek elszámolási és nyilvántartási rendje A önállóan működő intézmények kisebb készpénzfizetésekre a polgármesteri hivatal házipénztárából ellátmányba részesülnek. A készpénz biztonságos őrzéséről az intézményvezetők kötelesek gondoskodni. A pénzkezelő helyek az ellátmányuk terhére számlák alapján teljesíthetnek kifizetést. A kifizetésekről idősorosan rovat-elszámolási ívet kell vezetni, melyből megállapítható a felvett előleg, a kifizetések és a meglévő készpénzkészlet. Bevételi és kiadási pénztárbizonylatot nem kell kiállítaniuk. Ellátmányukkal hó közben is elszámolhatnak, amennyiben újabb előlegre van szükségük, egyébként havonta kötelesek az elszámolást elkészíteni és a polgármesteri hivatal házipénztárában elszámolni. A polgármesteri hivatal és intézményei az általuk nyújtott szolgáltatások díjait - marhalevél kezelési díj, étkeztetésért szedett díjak, telefonhasználat költségtérítése,

12 hirdetési díjak, fénymásolási díj stb. - nyugta illetve számla ellenében beszedik, azt az ellátmánytól elkülönítve kezelik. A beszedett készpénzt a befizetés napján, vagy az azt követő munkanapon köteles postai átutalási csekken az önkormányzat költségvetési számlájára feladni. Ha a beszedett díjak az Ft-ot nem érik el, a készpénzt Ft-ig gyűjthetik és feladásáról azon a napon kell gondoskodni. X. Kerekítési szabályok Kerekítésre vonatkozó szabályok: A Magyar Nemzeti Bank a 10/2007. (X. 1.) MNB rendelete alapján március 1- től kivonta a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket, így ezek a kiscímletű érmék elvesztették a törvényes fizetőeszköz jellegüket. A pénzérmék bevonásának következményeként, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló fizetőeszközökkel a fizetendő összeg kiegyenlítésre kerülhessen, a szükséges kerekítés szabályairól a évi III. törvény rendelkezik. A törvény értelmében a forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; forintra végződő összegre kell kerekíteni. A kerekítési szabályok március 1-én léptek hatályba. A törvény nem írja elő kötelező jelleggel a kerekített (ténylegesen fizetendő) összeg, illetve a kerekítési különbözet bizonylaton (nyugtán, egyszerűsített adattartalmú számlán) való feltüntetését, mivel a kerekítési különbözet nem minősül vagyoni előnynek vagy hátránynak. A kerekítési különbözetek összegét egyéb bevétel vagy ráfordítás jogcímén kell elszámolni a heti pénztárzárás alkalmával egyszer- külön kiállított bizonylat alapján.

13 -12- A kerekítési különbözet az ÁFÁ-nak nem képezi alapját. Az ebből eredő bevétel, illetve kiadás a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton kerül elszámolásra. Ezen szabályzat napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a december 01-től érvényes szabályzat. Csákvár, szeptember 5. Tóth Jánosné jegyző

14 1. számú melléklet Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.Székesfehérvári Fiókja 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 1. Intézmények költségvetési elszámolási számlái Gróf Esterházy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mese-Vár Óvoda Gondozási Központ és Idősek Otthona Nagyközségi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csákvár Nagyközség Önkormányzatának elszámolási számláihoz tartozó alszámlák Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési számla Építményadó beszedési számla Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla Államigazgatási illetékbeszedési számla Iparűzési adó beszedési számla Bírság számla Késedelmi pótlék számla Talajterhelési díj beszedési számla Idegen bevételek elszámolási számla Környezetvédelmi alap számla Állami hozzájárulások számla Bérlakás értékesítés lebonyolítási számla Letéti számla Céltámogatás megelőlegezési számla Termőföld bérbeadásából származó szja beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Egyéb bevételek beszedési számla Lekötés Munkabér elszámolási számla Értékpapírszámla

15 2. számú melléklet Bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság aláírási címpéldány 1. Polgármesteri Hivatal Csákvár 2. Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 3. Mese-Vár Óvoda 4. Gondozási Központ és Idősek Otthona 5. Floriana Könyvtár

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

T/4856 számú törvényjavaslat

T/4856 számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4856 számú törvényjavaslat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2008. január 2008.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2014. április 8-tól hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Pénzkezelési szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Jelen pénzkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A Társaság jellemző

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Házipénztári és pénzkezelési szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Házipénztári és pénzkezelési szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2.) melléklete 1/c.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Házipénztári és pénzkezelési szabályzata

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

2. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzkezelési szabályzata

2. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzkezelési szabályzata 2. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzkezelési szabályzata Az intézmény a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2012. április 10-től hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályza

Pénz és Értékkezelési Szabályza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályza A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben