PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2 Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) pénzkezelésének szabályairól (a továbbiakban: Szabályzat). A pénzforgalom lebonyolításának rendje Pénzforgalmi számla-kezelés Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Az önkormányzat pénzforgalmi számlavezetője: Számlaszám: OTP Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió 7621 Pécs, Rákóczi út 44. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 147. (1) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról, megszüntetéséről a költségvetési szerv létesítésének, megszüntetésének időpontja szerinti határnappal a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv gondoskodik. A fizetési számla megváltoztatásáról a változással egyidejűleg írásban értesíteni kell az Igazgatóságot. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről az Igazgatóságot a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően kell írásban értesíteni. A számla valamennyi fizetési mód lebonyolítására alkalmazható. A fizetési számláról történő átutalások benyújtása számítástechnikai elektronikus utalással vagy kézi bizonylaton (átutalási megbízás kitöltésével) történik. A fizetési számláról kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) történő kifizetések benyújtása lemezen, átadás-átvételi jegyzék kíséretében is végezhető. A készpénzkifizetés készpénzfelvételi utalvány felhasználásával történik. Bankszámla feletti rendelkezés Valamennyi megbízás benyújtása a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentettek közül két személy aláírásával történik. Elektronikus utalás esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság teljes, számfejtő, csak lekérdezés és rögzítő változatokra bővül. A bankszámla feletti rendelkezés jogosítottjai az aláírási címpéldányon személyek. szereplő 2

3 Alszámlák nyitása, vezetése A Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások pénzforgalmának elkülönített elszámolására alcímű számlákat nyithat. Az alszámlák nyitása, megszüntetése írásban kezdeményezhető a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál. A felsorolt alszámlákhoz készpénzforgalom nem kapcsolódik. Átutalás Az átutalás formanyomtatványa az alábbiak szerinti szabvány nyomtatvány: - az OTP Banknál: átutalási megbízás (PF.1.), - a Magyar Államkincstárnál: PFNY 11. Az átutalási megbízás kiállítása kézzel vagy írógéppel történhet, az érvényesített és utalványozott alapbizonylat alapján. Aláírására a bejelentett személyek jogosultak. Elektronikus utalás A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által telepített OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL használatával történik az elektronikus utalás. A szolgáltatások az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzata alapján vehetők igénybe. Elektronikus utalás esetében az alapbizonylatokon történő vezetői aláírás után az utalandó tételek gépi rögzítésre kerülnek. A rögzített tételekről a gép listát készít, és a tételeket forint és tételszám szerint összesíti. A listát a rögzítő ellenőrzés után aláírja. A bankba indítás előtt az aláírásra jogosultak ellenőrzik az összegeket és a tételszámot, a listát aláírják, majd jelszavaik megadásával elektronikusan is aláírják az előkészített megbízásokat. A számlavezető az igénybevevők számára tranzakciók során való egyértelmű azonosításuk céljából titkos kezdeti belépési jelszavakat ad át, amit az első bejelentkezéskor meg kell változtatni. A jelszavak kezelése és megváltoztatása csak a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató Felhasználói Kézikönyve szerint lehetséges. Az igénybevevők a jelszavaikat kötelesek személyes titokként megőrizni. Készpénzkifizetés a bankszámláról postai úton A kifizetési utalványok feladójegyzékbe foglalva kerülnek benyújtásra a számlavezető hitelintézethez, amely azok postai költséggel növelt összegével megterheli a pénzforgalmi számlát, és az utalványokat a fedezeti csekk kíséretében átadja a postahivatalnak továbbítás végett. A kifizetési utalványok adatállománya a kifizetési utalványok előállításához számítógépes adathordozón kerül eljuttatásra. 3

4 A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei A jogcímek csoportosítása: bevételek, illetve kiadások, forint- illetve valutapénztárhoz kapcsolódóan történik, összhangban Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendeletében foglaltakkal. A jogcímeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A készpénzállomány ellenőrzése és az ellenőrzés gyakorisága A pénztári bizonylat nyomtatványok a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával kerülnek előállításra, a lezárt bizonylatok alapján bármikor megállapítható és ellenőrizhető a készpénzállomány. A készpénzállomány ellenőrzésének gyakorisága a pénztárzárlatokhoz igazodik. Ellenőrzési szintek: - folyamatba épített ellenőrzés: rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít a teljes pénzkezelésre vonatkozóan, résztvevői a pénztáros és a pénztárellenőr, - eseti vezetői ellenőrzés: a Pénzügyi Főosztály vezető beosztású dolgozói által gyakorolt ellenőrzés a vezetői funkcióból eredően, miután a beosztottak ilyen irányú tevékenységét figyelemmel kell kísérni és ellenőrizni, - függetlenített belső ellenőrzés: a hivatal vezetője az ellenőrzési kötelezettségét alapvetően függetlenített belső ellenőr részére kiadott megbízása vagy utasítása alapján gyakorolja. Bankszámla kivonat A bankszámlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a bankszámlák egyenlegéről a számlavezető pénzintézet számlakivonatot, értesítőt küld. A számlakivonat értesítő alapján a napi könyvelés megtörténtekor egyeztetni szükséges a bankszámla egyenlegét. Az egyező könyvelés után a számla kivonat sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzátartozó bizonylatokkal együtt kell megőrizni és tárolni. Készpénz-átutalási megbízás Megrendelés alapján, nyomdailag kerül legyártásra a megfelelő bankszámlákhoz. Két részből áll: feladóvevény és készpénz-átutalási nyomtatvány. Tartalmaznia kell a számlatulajdonos nevét és számlaszámát, a befizetés jogcímét és a befizető azonosítót. A befizetések egyértelmű beazonosíthatósága érdekében készpénz-átutalási megbízás csak akkor adható ki ügyfélnek, ha azon előzetesen feltüntették a befizetés jogcímét és a befizető azonosítót. Házipénztár kezelési szabályok A házipénztár létesítése 4

5 A házipénztár fogalma, elhelyezése A házipénztár a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges készpénz, szigorú számadású nyomtatvány kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A házipénztárban kell kezelni: - a bankszámláról felvett készpénzt, - a készpénzben teljesített befizetéseket, - az egyéb értékeket. A házipénztárból kell teljesíteni a készpénz kifizetéseket. A házipénztárban az alkalmazottak illetve más szervek pénzét, egyéb értékét csak a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. A készpénz, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A Polgármesteri Hivatal házipénztár céljára riasztóval felszerelt - külön helyiséget biztosít. A házipénztárban lévő készpénz, egyéb értékek megőrzése páncélszekrényben történik. A páncélszekrény kulcsainak első példányát a pénztáros, távolléte esetén helyettese kezeli. A házipénztárban lévő készpénz, egyéb értékek megőrzése páncélszekrényben történik. A páncélszekrény kulcsainak első példányát a pénztáros, távolléte esetén helyettese kezeli. A páncélszekrény kulcsainak másodpéldányát a pénztáros és a Pénzügyi Csoport vezetője által ragasztón átírt, lezárt borítékban a Pénzügyi Főosztály vezetője őrzi. A kulcsok bármely példányának elvesztését követően a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján azonnal ki kell cserélni a zárat. A pénztáros munkahelyéről való bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála lévő kulcsot munkakezdésre, lezárt és ragasztón átírt borítékban helyettesének eljuttatni. A pénztáros távollétében történő pénztár felnyitására a mindenkori helyettes a jogosult. A pénztár felnyitásánál a pénztár ellenőrnek és a pénztárat átvevő személynek kell jelen lennie. A pénztár felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a jelenlevők nevét, - a pénztár felnyitásának időpontját, okát, - a házipénztárban talált készpénz összegét címletenként, egyéb értékeket, - a pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, 5

6 - a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, - a jelenlevők aláírását. Az elkülönített pénztárhelyiségben a Pénzügyi Főosztály vezetője által felhatalmazott személyek kivételével másoknak bent tartózkodni tilos. A házipénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a költségvetési elszámolási számláról felvett készpénz útján biztosítható. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek, a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetése összegéről. A pénztáros a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles a pénztár zavartalan működéséhez szükséges készpénz mennyiségéről és címletéről gondoskodni. Ennek keretében a pénztáros: - felméri a pénztár pénzszükségletét, - összeállítja a címletjegyzéket, - az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt, - gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. A készpénz, egyéb értékek szállításának szabályai A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvétele, egyéb értékek felvétele illetve szállítása: ,- Ft-ig 1 személy, ,- Ft és ,- Ft között 2 személy, ,- Ft-tól, fegyveres biztonsági szolgálat igénybevételével történik. Az ,- Ft feletti értéket csak gépkocsival szabad szállítani. A szállítással megbízott személynek a készpénz pénzintézettől történő felvételét követően azt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A felvétellel és szállítással megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért és értékért. A felelősség addig tart, amíg azokat a pénztárban el nem helyezték és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette, illetve az értékek átvételét a jogosult átvevő nem igazolta. Készpénz szállítására pénzszállítással foglalkozó szolgáltatót is igénybe lehet venni. A pénzszállítótól átvett összeget az előzőek szerint haladéktalanul be kell vételezni a pénztárba. Készpénz kezelése a házipénztárban 6

7 A pénztárban nem fogadható el: - hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, - olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás) vesztett súlyából vagy sérült meg. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a pénzintézetnek. A pénztáros a pénztárban lévő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. A házipénztári keret A pénztárban a munkanap végén ,- Ft összeg tartható. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény előírása miatt: a számlanyitásra kötelezett adózó esetén a készpénz kifizetés nem haladhatja meg a havi Ft-t. A pénztárkeretet meghaladó összeget vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számlára. A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök A pénztáros A házipénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, a pénztáros munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (1. számú melléklet). A nyilatkozat megőrzéséért a Pénzügyi Csoport vezetője a felelős. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: - a pénztárellenőri, - az utalványozási feladatot ellátó, valamint - az ellenjegyzési feladatot ellátó személyeket. A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz és értékek kezelésével, megőrzésével, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetésével kapcsolatos alábbiakban részletezett feladatok: - a készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, - részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében, - az elszámolási számláról felvett pénz bevételezése, - a pénztárban tartott készpénz, értékek szabályszerű kezelése, megőrzése, - az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, - a bizonylati fegyelem betartása, - a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, 7

8 - a nyilvántartások, elszámolások vezetése, - a pénztárjelentés legalább havonkénti elkészítése. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a beosztásából végleg távozik, a pénztár átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a pénztárjelentés mellékleteként meg kell őrizni. A pénztár átadás-átvételénél az átadón és átvevőn kívül a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. A pénztárellenőr feladata A pénztárellenőr feladata az előző pontokban rögzítetteken túl a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy (pénztárbizonylatok előzetes kifizetés előtti ellenőrzése): - az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, - a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket, - a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, - a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, - a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, - a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, - a pénzkifizetéseknél megvannak-e a megfelelő aláírások, - a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy (utólagos ellenőrzés): - a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és alapbizonylatok, - a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával. A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, a pénztárjelentést kézjegyével ellátni, a pénztárban szabályszerűen kezelt anyagi értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét és a vezetett nyilvántartásokat utólag (negyedéves) ellenőrizni. A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a Pénzügyi Csoport vezetője felé. A pénztár-ellenőrzési feladatokat a Pénzgazdálkodási Szabályzat szerint kijelölt személy látja el. Pénztári bizonylat nyomtatványok 8

9 A nyomtatványokat a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával számítógépes úton kell előállítani. Pénztári bevételek bizonylatolása Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell. A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt. A bevételi pénztárbizonylat három példányban készül, amelyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, - a második példányt a befizető részére kell átadni, - a harmadik példányt a pénztáros őrzi. Pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (számla, útiköltség elszámolás, stb.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 45. -a alapján jogszabály szerinti bizonylatnak tekintendő a számla, a készpénzfizetési számla és a nyugta. A vonat, az autóbusz, illetve a helyi közlekedés során kibocsátott menetjegyek megfelelnek a nyugtára vonatkozó előírásoknak, ezért önmagukban elfogadhatók az utiköltség elszámolásához. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott, ellenjegyzett bizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. A pénztárosnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni és a kiadási pénztárbizonylatokon hivatkozni kell a nyilvántartási számra. A kiadási pénztárbizonylat két példányban készül, amelyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, - a második példányt a pénztáros őrzi. 9

10 Pénztári jelentés A számítógépes eljárás alkalmazásával a pénztárbizonylatok adatai időrendben, automatikusan a pénztárjelentésbe is rögzítésre kerülnek, csak a pénztárban található bankjegyek, érmék darabszámát kell címletenként beírni. A pénztárjelentés két példányban készül, amelyből: - az első példányt mellékleteivel együtt a könyvelés részére át kell adni, - a második példányt a pénztáros őrzi meg. Üzemszünet esetén a kézi bevételi pénztárbizonylat (Bszny /a/N.), illetve kézi kiadási pénztárbizonylat (Bszny /N ) nyomtatvány kerül használatra, amelyek a számítógépes rendszerben az üzemszünet elhárulása után rögzítésre kerülnek. A pénztár és a bankszámla közötti forgalom A mozgás iránya kettős: - egyrészt, a pénztárból készpénzbefizetés történhet a bankszámlára, - másrészt, a bankszámláról készpénzfelvétel történhet a pénztárba. Készpénz befizetése a bankszámlára abban az esetben történik, ha a napi pénzkészlet meghaladja a záró pénzkészlet maximális értékét. A befizetés a számlavezető hitelintézet pénztárainál történhet. Készpénzfelvétel a bankszámláról a pénztárba a szükséglettől függően általában hetente egy alkalommal történik. A pénztár és bankszámla közötti forgalom bizonylata a készpénzfelvételi utalvány. Az egyszeri felvételeknek nincs összeghatára. Készpénzfelvételi utalvány A készpénzfelvételi utalvány a számlavezető pénzintézettől történő készpénz felvételére szolgál. A nyomtatványfüzetet a számlavezető pénzintézet bocsátja a pénztár rendelkezésére. Az utalványt egy példányban kell kiállítani és a pénzintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A bizonylat-nyomtatványok nyilvántartása, kezelése A bizonylat-nyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak, azokat a pénztáros őrzi és tartja nyilván. A nyilvántartásnak nyomtatványonként a következőket kell tartalmaznia: 10

11 - sorszám, - felhasználás ideje, - átvevő neve, - átvevő aláírása. A használatból kivont bizonylat-nyomtatványokat a pénztárosnak kell megőriznie. A megőrzési idő 10 év. A pénztárból bizonylatot kiadni csak a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével és átvételi elismervény ellenében szabad. Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása alapján, ,- Ft értékhatárig, 30 munkanapos elszámolási határidővel lehet kifizetni ,- Ft feletti összeget csak a jegyző, illetve távolléte esetén, az aljegyző írásbeli engedélyével lehet felvenni. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb előleget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről a pénztáros nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásra a C /a. számú, Analitikus előleg nyilvántartás elnevezésű nyomtatványt kell használni. Cafetériához kapcsolódó juttatások nyilvántartása A dolgozók részére vásárolt étkezési jegyekről, bérletekről, utalványokról stb. (továbbiakban együttesen: jegyek) a pénztáros esetenként kimutatást készít. A kimutatás tartalmazza: - a vásárolt jegyeket munkahelyenként, sorszám, címlet szerint, - az átadott jegyeket munkahelyenként, sorszám, címlet szerint, amit a munkahelyenként kijelölt dolgozó aláírásával igazol. A megvásárolt jegyek a munkahelyekre kiadásra kerülnek. Az átvétel dolgozónkénti igazolása a munkahelyenként elkészített név szerinti jegyzéken történik. Az aláírt jegyzéket a pénztáros részére kell eljuttatni. A jegyzékek a kimutatás mellékletét képezik. Egyéb értékek kezelése A Szabályzatban nem említett egyéb értékeket, ,- Ft értékhatárig, a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével lehet a pénztárban tartani. E feletti érték csak a jegyző illetve távolléte esetén az aljegyző írásbeli engedélyével helyezhető el, illetve tárolható a pénztárban. 11

12 Az értékekről nyilvántartást kell vezetni a következő tartalommal: - sorszám (azonosító szám), - érték, - elhelyezés időpontja (átadó, átvevő aláírása), - kiadás időpontja (átadó, átvevő aláírása). Valutapénztár kezelése A valutapénztár a külföldi kiküldetések valutában felmerülő kiadásainak pénzforgalmi elszámolására szolgál. A valuta vásárlása a Költségvetési elszámolási számla terhére történik. A kiküldetési költséget a valutapénztár terhére kell elszámolni. Pénztárzárlatot havonta, a hónap utolsó munkanapján kell készíteni. Munkanap végén a valutapénztárban ,- Ft értéknek megfelelő valuta tartható. Az ezt meghaladó valutát a pénzintézetnél vissza kell váltani a Költségvetési Elszámolási számla javára től az EURO megjelenése miatt a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségek EURO-ban vagy USA dollárban kerülnek elszámolásra. Az elszámolás során pénzérmék nem kerülnek visszavételre, ennek megfelelően kerekítést kell alkalmazni. A fentiek figyelembevételével kell a Külföldi kiküldetési Szabályzatot alkalmazni. A valutapénztárban található egyéb valutanemekben lévő bankjegyek, érmék beváltásáról, illetve selejtezéséről gondoskodni kell. Külföldi kiküldetés céljára valutaelőleget csak az előző előleg hiánytalan elszámolása után lehet kiadni. A valutaelőleggel a külföldi kiküldetés befejezése után haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül el kell számolni. A nyomtatványokat a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával számítógépes úton állítják elő. Üzemszünet esetén a nyomtatványok alkalmazására a forintpénztár szabályai az irányadók. Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat: /V Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat: /V. A valuta tárolása a házipénztár páncélszekrényében, zárt kazettában, elkülönítetten történik. A pénzkazetta kulcsának első példányát a valutapénztáros kezeli. A másodpéldányt a páncélszekrényben, a valutapénztáros által átírt, lezárt borítékban kell tartani. 12

13 A pénzkazettát valuta elhelyezés, kifizetés esetén a házipénztár pénztárosa átadja a valutapénztáros részére. Napközben a valutapénztáros a vaskazettát biztonsági zárral ellátott íróasztalban tartja. A munkanap végén a vaskazetta a páncélszekrényben kerül elhelyezésre. A pénzkezelés egyéb szabályai megegyeznek a házipénztár kezelési szabályzatban leírtakkal. Pénztár zárlat Forintpénztár esetében a hét utolsó munkanapján, és a hónap utolsó napján, ha az nem a hét utolsó munkanapja. Valutapénztár esetében a hónap utolsó munkanapján. A pénztáros pénztár zárlattal kapcsolatos feladatai: - meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt, címletenkénti részletezésben, - a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, - a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal, - az egyeztetés megtörténtét aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen, amelynek tényét a pénztárellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni, - az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait fel kell deríteni, illetve ha ez nem vezetne eredményre, az eltérését rendezni kell, - az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek is alá kell írnia, - az eltérésről készített jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig be kell fizetni. Pénztári órák Az ügyfélfogadás idejére: hétfő óráig, szerda 8-12 illetve óráig. Ügyfélfogadási időn kívül : kedd, csütörtök 9-12 óráig. Aláírások Az aláírások a pénztári bizonylatokon a Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzat előírásai szerint történnek. Forintpénztár Utalványozó: az alapbizonylaton. Pénztárellenőr: a Pénzügyi Főosztály vezetője Valutapénztár Utalványozó: jegyző. Pénztárellenőr: Pénzügyi Főosztály vezetője. A házipénztárak elhelyezése Polgármesteri Hivatal Pécs, Széchenyi tér 1. II.em

14 Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelő helyek A pénzforgalmat a felmerülés sorrendjében Rovat-elszámolási ívre kell felvezetni (4. számú melléklet). Az ellátmány dologi kiadásokra használható fel. Újabb ellátmány kiadása csak az előző elszámolása után történhet. Az ellátmánypénztár feltöltése közvetlenül a házipénztárból történik. Az ellátmánnyal év végén kötelező elszámolni. Ellátmányból teljesíthető kifizetések (2. számú melléklet): - postázók: esetlegesen felmerülő postaköltség pl. csomagok átvételével kapcsolatban, - karbantartók: karbantartási anyagok beszerzésével kapcsolatban, - Ellátási Igazgatóság: üzemeltetési kiadások, - reprezentációs ügyintéző: reprezentációs célra készletek beszerzésével kapcsolatban. Helyettesítés A helyettesítések a munkaköri leírások szerint történnek. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat február 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a március 1. napján kiadott Pénzkezelési Szabályzat hatályát veszti. Pécs, január 31. Dr. Lovász István jegyző 14

15 1. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott..pénztáros tudomásul veszem, hogy a Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatala / Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata házipénztárában (forint vagy valuta) kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Pécs, 201 pénztáros 15

16 2. sz. melléklet Önkormányzat Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelési helyek Szervezeti egység Ellátási Igazgatóság/reprezentációs ügyintéző Keret összeg Ft ,- Ft Polgármesteri Hivatal Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelési helyek Szervezeti egység Ellátási Igazgatóság/reprezentációs ügyintéző Ellátási Igazgatóság/Postázó Ellátási Igazgatóság/ Karbantartók Ellátási Igazgatóság/Üzemeltetés Keret összeg Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 16

17 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014.

18 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata sz. melléklet Ellátmányt kezelő szervezeti egység: Pécs M.J.Város Önkormányzata/Polgármesteri hivatala. R O V A T E L S Z Á M O L Á S I Í V.. időszak Sorszám Dátum Bizonylatszám Szöveg Bevétel Ft Kiadás Ft Egyenleg Ft

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Pénzkezelési szabályzata RTH / november

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Pénzkezelési szabályzata RTH / november Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Pénzkezelési szabályzata RTH-12-10-30/3 2012. november Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 5 A szabályzat hatálya... 5 I. fejezet... 5 Pénzforgalmi számla kezelése...

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodás Szabályzat 3. számú Függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint Felcsút- Alcsútdoboz-

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1. napjától PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. PÉNZFORGALMI SZÁMLAKEZELÉS

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2014. április 8-tól hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályza

Pénz és Értékkezelési Szabályza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályza A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben