ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 1-től

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret A pénzszállítás szabályai A pénz elhelyezése 5 6. Nyilvántartás a pénztárkulcsokról.5 7. Készpénzkezelés a pénztárban A pénzvalódiság ellenőrzése.5 9. A pénztár pénzellátása..6 II. PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 6 1. Pénztáros Pénztári ellenőr Utalványozók.8 III. A PÉNZTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE Pénztárjelentés Pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása Munkabér-kifizetés Elszámolásra kiadott előleg Készpénz csekk Belföldi kiküldetés Valuta pénztár...15 IV. HATÁLYBALÉPÉS.15

3 3 A pénzkezeléssel megbízott munkatársak, területi vezetők, a szabályzat rendelkezéseinek betartásáért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak, ezért azt kötelesek elolvasni és írásban nyilatkozni, hogy az abban foglaltakat megismerték, az anyagot átvették azt tudomásul vették december 20. Fazekas János László Országos elnök

4 4 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Szövetség a Szabadságharcosokért Közalapítvány és az önkormányzatok által kiírt pályázat alapján elnyert támogatásokból, egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatásaiból, adományaiból, valamint a befizetett tagdíjakból gazdálkodik. A készpénz felhasználása központi kezelésű. A központ gondoskodik arról, hogy a budapesti és a vidéki területi szervezetek a kapott támogatást, adományt elszámolási kötelezettség mellett használhassák fel. A Szövetség decentralizálása következtében az egyes szervezetek előzetesen ismert és elbírált igényei alapjána házipénztárból készpénzt vesznek fel, amellyel az előírt határidőre, szabályszerűen kiállított, ellenőrzött és az utalványozók által jóváhagyott eredeti számlák alapján számolnak el. A Szövetség számvitelébe csak olyan pénztári tételek és elszámolások kerülhetnek, amelyek ellenőrzöttek, szabályszerű eredeti alapbizonylatokkal felszereltek és utalványozottak. A Szövetség pénztárosa a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a házipénztárba készpénzben befizetett összegeket. A pénztárban idegen pénz, vagy érték csak az elnök írásbeli engedélyével tartható. Engedélyezés esetén azonban az idegen pénzt, vagy értéket elkülönítetten kell a pénztárhelyiségben elhelyezni. A pénztár biztonságos elhelyezéséért, betörés elleni védelméért az elnök a felelős. 1. A pénztár A Szövetségnél egy pénztár működik. Ez az SZÖVETSÉG főpénztára. A pénztár helye: 1056 Budapest, Nádor u. 36. VI. emelet. A pénztár az erre kijelölt helyiségben van elhelyezve. A pénztár elhelyezésére szolgáló helyiség ajtaját legalább kettő biztonsági zárral kell ellátni. 2. Nyitvatartási idő Elnöki rendelkezés alapján legalább heti két munkanapon. (Hétfön és szerdán óra között) 3. Pénztárkeret A házipénztárban a zárlat után Ft (háromszázezer Ft.) tartható. A pénztár záró pénzállományának megállapításánál nem kell figyelembe venni: a következő napra előjegyzett és kifizetésre váró segélyeket, a másnap kiadandó támogatások összegeit A zárást megelőzően a pénztári keretet meghaladó összeget a bankszámlára be kell fizetni. Ha a pénztárban a keretet jelentősen meghaladó összegű pénzt tárolnak, a készpénz biztonságos elhelyezéséről a pénztáros köteles gondoskodni.

5 5 4. A pénzszállítás szabályai A készpénz felvételével és szállításával megbízott munkatársak felelősek az általuk átvett készpénzért. Ez a felelősség addig tart, amíg a pénzt a házipénztárba át nem adták. A készpénz szállítása egymillió forintig egy fő, egy és ötmillió forint között két fővel történhet. Ha a Szövetség pénzszállító szervezetet vagy vállalkozást bíz meg, a pénzszállítással kapcsolatos eljárási és felelősségi kérdéseket szerződésben kell rögzíteni. 5. A pénz elhelyezése A pénz elhelyezése lemezszekrényben, számzáras pénzkazettában történik. A kazetta egyik kulcsát a pénztárnok kezeli és őrzi. A másik kulcs az elnök által meghatározott helyen található. Amennyiben a pénztárnok betegség, vagy bármely más ok miatt a pénztártól előreláthatóan tartósan távol marad, a kijelölt helyről a kulcsot az Elnök felszabadítja, és a pénztárat működő képes állapotba helyezi. 6. Nyilvántartás a pénztárkulcsokról A pénztár kulcsairól a pénztárnoknak nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásból ki kell derülnie, hogy a pénztárkulcsok mikor, milyen okból, meddig és kinél voltak. A kulcs átvételét a kulcs átvevője a nyilvántartásban aláírásával igazolja. 7. Készpénzkezelés a pénztárban A pénztárnoknak minden pénztári befizetést és kifizetést bizonylatolni kell. A pénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítve kell őrizni. Minden 100 db azonos címletű bankjegyből bankjegycsomagot kell készíteni. A bankjegyeket összefogó papírszalagon a pénztáros aláírásával igazolja a bankjegycsomag készítésének keltét, a benne lévő bankjegyek darabszámát, címletét és összértékét. Az érméket címletenként kell tartani. 8. A pénzvalódiság ellenőrzése A pénztárnok csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegyet és érméket) fogadhat el a befizetőtől, a kifizetést is csak ilyen pénzben teljesítheti. Nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkított bankjegy, kivéve, ha az teljes értékben beváltható (befizethető). A pénztáros nem fogadhat el olyan érmét sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a forgalomban, természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl.: szándékos rongálás) vesztett súlyából, vagy sérült. Ha a pénztáros az átadott pénz között hamis, vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt vissza kell tartani és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatni, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt.

6 6 A hamis, vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt a Magyar Nemzeti Banknak kell átadni. Az MNB a lefolytatott vizsgálat eredményéről tájékoztatja a befizetőt, illetve a gazdálkodó szervezetet. 9. A pénztár pénzellátása A pénztár pénzszükséglete a bankszámláról felvett készpénzzel és a pénztárba befolyó készpénzbevételekből biztosítható A pénztáros köteles gondoskodni arról, hogy a várható kiadásokra rendelkezésére álljon a megfelelő mennyiségű, címletű bankjegy és pénzérme. A bankból történő készpénz felvétel meghatározásánál a várható kiadásokon kívül figyelembe kell venni a várható készpénzes bevételeket, valamint a pénztárkeret összegét is. II. PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. Pénztáros Pénztárosi teendők ellátásával arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt lehet megbízni. A pénztárost az elnök jelöli ki, bízza meg. A pénztáros a házi-pénztárat teljes anyagi felelősséggel kezeli, ezért a pénztár átvételének előfeltétele a pénztáros anyagi felelősségvállalási nyilatkozata. A pénztáros fő feladata: a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése a pénztári nyilvántartások és elszámolások előírásoknak megfelelő vezetése a pénztárkulcs nyilvántartása a pénztár számfejtési feladatainak ellátása az alapbizonylatokon végzett számítások helyességének ellenőrzése a szükséges mellékletek csatolása bizonylatok másolatainak elkészítése az Alapítványi elszámoláshoz beszámolókhoz szükséges kimutatások vezetése elszámolási határidők betartása A pénztáros a pénztárból kifizetést csak előzetes utalványozás után teljesíthet. A pénztáros az előírt pénztári bizonylatokon a kifizetés és a pénzátvétel tényét aláírásával igazolja. A pénztáros feladata még egyéb értékek (pl.: bélyegek, étkezési utalványok, értékcikkek, stb.) és szigorú számadású nyomtatványok kezelése nyilvántartása és őrzése.

7 7 Pénztár átadása A pénztáros helyettesítése esetén pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárjelentés zárását követően meg kell állapítani a könyv szerinti záró készpénz összegét. Ezt követően meg kell számolni a pénztárban lévő készpénzt, melyet a könyv szerinti készpénz összegével kötelező egyeztetni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a zárlat napi dátumát az átadó, átvevő pénztáros nevét az utolsó pénztárbizonylatok számát minden nemű pénztári nyilvántartást a könyv szerinti záró készpénzkészletet a pénztárban lévő, leegyezetett pénzt, címletenként a pénztárban található egyéb értékcikkek fajtáját, mennyiségét, sorszámát, illetve értékét az átadó és átvevő aláírását Ha az átadó (pl.: betegség miatt) az átadásnál nem jelent meg, az átadó helyett az elnök által kijelölt személynek kell jelen lennie. A jegyzőkönyv 3 példányban készül, melyből 1 példány az átadóé, 1 példány az átvevőé, 1 példányt pedig a pénztárjelentéshez kell csatolni. 2. Pénztári ellenőr A pénztári ellenőr az elnök megbízása alapján látja el feladatait. A pénztárellenőri teendőket az elnök által felkért tisztségviselők látják el. A pénztári ellenőr feladatai: a bizonylatok tartalmi és formai ellenőrzése, a pénztári számadások, a pénztárjelentés és a záró pénztárkészlet számszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés során vizsgálni kell: az utalványozók illetékességét a pénztári bizonylat és az alapbizonylat adatainak egyezőségét minden olyan bizonylatot, amely az adott pénztári forgalommal összefügg. 3. Utalványozók Az utalványozók a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését, vagy elszámolását jogosultak elrendelni. Az elrendelés az alapbizonylatok aláírásával történik. A Szövetségnél utalványozási joggal az elnök rendelkezit. Az utalványozási jogkör személyre szóló, az át nem ruházható. A pénztárból pénzt kifizetni csak utalványozott bizonylat alapján lehet. Az utalványozásra jogosultak nevét és aláírás mintáját a pénztárban ki kell függeszteni.

8 8 III. A PÉNZTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 1. Pénztárjelentés A pénztári nyilvántartást szabvány pénztárjelentésen, vagy számítógépes pénztárjelentésen de a szabvány pénztárjelentés adattartalmával azonosan kell vezetni. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést azonnal, a felismerésük sorrendjében be kell jegyeznie a pénztárjelentésbe. A pénztárjelentéseket a hónap utolsó napján minden esetben le kell zárni. A zárásnál meg kell állapítani: a készpénzállományt, címletenkénti bontásban a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző (nyitó) készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti záró egyenleget /Nyitó + Bevételek Kiadások = Záró/ a pénztárjelentésben megállapított záró egyenleget egyeztetni kell a tényleges pénzállománnyal A pénztárosnak és a pénztári ellenőrnek az egyeztetés megtörténtét és a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell. Ha az egyeztetés során eltérés mutatkozik, annak okát azonnal fel kell deríteni. Amennyiben az eltérés oka a dokumentációból nem állapítható meg, az eltérést rendezni kell. A rendezésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti hiányt a pénztárosnak be kell fizetnie, a többletet pedig a pénztárba be kell vételezni. A pénztárjelentés két példányban készül: az első példány a mellékletekkel együtt a könyvelés példánya a második a pénztárban marad 2. Pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása A házipénztárban: a befizetéseket Bevételi pénztárbizonylaton a kifizetéseket Kiadási pénztárbizonylaton kell bizonylatolni. A Szövetség a pénzmozgásokat szabvány pénztárbizonylaton, vagy számítógéppel készített pénztárbizonylaton rögzíti. A számítógéppel készített pénztárbizonylatok adattartalma és példányszáma megegyezik a szabvány nyomtatványéval. A bizonylatok szigorú számadású nyomtatványok, így azokat ennek megfelelően kell nyilvántartani, használatba vétel előtt hitelesíteni. A pénztáros a be és kifizetések időrendi sorrendjében emelkedő sorszámmal is köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a sorszámot kell a pénztárjelentésben szerepeltetni a pénztári tétel sorszámaként. A bevételi és a kiadási bizonylatokhoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. Kifizetésre utalványozás nélküli összeg nem kerülhet

9 9 A pénztárbizonylatokat értelemszerűen kell kitölteni. A bevételezett és kifizetett összeget a fejrészben számmal és betűvel is fel kell tüntetni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre, az alapbizonylatokat összesíteni kell. A pénztárbizonylaton a mellékletek számát minden esetben fel kell tüntetni. A kiadási pénztárbizonylaton a kifizetést a pénztáros aláírásával, a pénz átvételét a felvevő teljes nevének kiírásával igazolja. Nem kötelező aláírni a pénzt átvevőnek a kiadási bizonylatot, ha a pénztárbizonylathoz csatolt alapbizonylatok a pénz átvételét egyértelműen bizonyítják (pl.: készpénzes szállítói számlák). A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a pénztároson kívül a befizetővel is alá kell íratni. A pénztáros szabályos meghatalmazásra is kifizetheti a másnak járó összeget, de ilyen esetben a meghatalmazott személyi azonossági igazolványának a számát is fel kell tüntetni a kiadási pénztárbizonylaton. Az elrontott bizonylatokat át kell húzni, és rá kell vezetni a STORNÓ feliratot. A rontott bizonylat valamennyi példányát meg kell őrizni. a.) Bevételi pénztárbizonylat A bevételekről 3 példányos bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztárbizonylat példányai közül: az első példány a könyvelés példánya, amelyhez csatolni kell az alapbizonylatokat a második példány a Nyugta, amelyet a befizetőnek kell átadni a harmadik példány a tömbben marad Nem személyes befizetésnél a második Nyugta példány is a pénztárban marad. Ilyen esetben a befizető neve rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl.: postautalvány, stb.). b.) Kiadási pénztárbizonylat A kiadási pénztárbizonylat 2 (kettő)példányos, amelyből: az első példány az alapokmányok csatolásával a könyvelési példány a második példány a tömbben marad Minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot értelemszerűen a bevételi pénztárbizonylattal azonos módon kell kiállítani. Csak szabályszerűen kiállított, utalványozásra jogosult személy aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján fizethető ki a pénztárból bárminemű összeg. A kifizetéskor meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni.

10 10 Megbízott részére történő kifizetéseknél visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezekről külön nyilvántartást kell vezetni, és a kiadási bizonylat szövegrovatában hivatkozni kell a nyilvántartási számra. Egy kiadási pénztárbizonylaton csak egy személy vehet át pénzt. A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is alá kell írnia. 3. Munkabér kifizetés Főfoglalkozású dolgozó munkabérének számfejtése, és kifizetés a törvényes előírásoknak betartásával történik. Alkalmi munka után, megbízásos jogviszony létrejöttekor, vagy egy szerződésből származó jogviszony esetében történhet díj, vagy egyéb jövedelemnek tekintendő járandóság kifizetése az alábbiak szerint: A pénztáros a nettó (levonásokkal csökkentett) járandóságot fizetheti ki a dolgozók részére, amelyről kiadási pénztárbizonylatot állít ki. A pénztárbizonylaton a szöveg részhez be kell írni lista szerint. A bizonylat külön tárolt melléklete az aláírt jelenléti íven történt teljesítés igazolás. A dolgozóknak a jövedelmük átvételét olvasható aláírással teljes név kiírással kell a bizonylaton igazolniuk. Ha a munkavállaló a fizetés napján távol van és a díj felvételére meghatalmazást adott, a kiadási bizonylatot a meghatalmazott írja alá. Ebben az esetben a meghatalmazást csatolni kell a bérlistához. Általános szabály, hogy a munkát vállaló részére a kiadási pénztárbizonylat aláírásával egy időben a jövedelméről bruttó összeg és a levonások jogcímeiről és összegéről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Ez alól az alkalmi munkát végzők kivételt képeznek. Rájuk az érvényben levő Törvényt kell alkalmazni. 4. Elszámolásra kiadott előleg Kisebb kiadásokra, elszámolásra pénzt csak személyre szólóan utalványozott bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az összeg rendeltetése az elszámolás határideje is fel van tüntetve. A központban elszámolásra kiadott előleggel a vásárlást, illetve utazást követően, de legkésőbb a pénz felvételét követő napon el kell számolni. A kisebb kiadásokra kiadott előlegek elszámolása nem húzódhat át a következő évre. Ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget akkor kaphat, ha az előző előleggel elszámolt. Ettől eltérni csak kivételes esetekben az elnök külön engedélyével lehet. Az elszámolási előlegekről a pénztáros köteles nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal: a pénzt felvevő neve a pénzfelvétel időpontja a kiadási pénztárbizonylat száma a kiadás jogcíme az elszámolásra felvett összeg az elszámolás határideje

11 11 az elszámolás időpontja a ténylegesen felhasznált összeg a bevételezés sorszáma 4.1 Az Országos Elnökség elszámolási szabályai a Szabadságharcosokért Közalapítvány által nyújtott támogatás tekintetében: A pályázaton elnyert és szerződésen alapuló támogatás a Közalapítvánnyal kötött szerződésben foglalt célokra használható fel. Az elszámolás határideje a szerződésben foglalt határidő. A pénztáros és a szerződéses könyvviteli vállalkozás az elszámolási határidőt megelőző hónapban a számszaki és szöveges beszámolót, költségösszesítőt és a hitelesített és fénymásolt bizonylatokat az Elnöknek átadja, aki gondoskodik arról, hogy azok határidőre eljussanak a Szabadságharcosokért Közalapítványhoz. A bizonylatok eredeti példánya a Szövetség irattárában marad. Az eredeti példányok másolásának és hitelesítésének folyamata: Az elszámolni kívánt alapbizonylatokra fénymásolás előtt az alábbi szöveget kell rávezetni: Elszámolva a Szabadságharcosokért Közalapítvány..évi számú szerződés terhére. A záradékkal ellátott bizonylat már másolható. Fénymásolás után az elszámolni kívánt fénymásolt bizonylatokra a főpénztárban (Nádor u 36 VI. em.) az alábbi szöveget vezeti rá a pénztárnok: Az eredetivel mindenben megegyező másolat. Hiteles! Aláírás Az elszámolás akkor válik befejezetté, ha a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma az elszámolást elfogadta Területi szervek elszámolási szabályai a kapott támogatás összegével Önkormányzati vagy egyéb más külső pályázat révén elnyert támogatás: A pályázaton elnyert és szerződésen alapuló önkormányzati, vagy más helyről kapott támogatás az Önkormányzattal, vagy más támogatóval kötött szerződésben foglalt célokra használható fel. Ha nincs megjelölt cél, akkor az éves keret terhére általában az alábbi jogcímeken lehet elszámolni a kiadásokat: Kegyeleti költségek (koszorúzás, sírcsokrok vásárlása, temetői gondozás költségei, temetés alkalmával virágcsokrok és koszorú költsége) Működéshez helyiségbérleti díj, ennek közüzemi költségei, mint továbbszámlázott szolgáltatás igénybevétele. Irodaszerek, nyomtatványok költsége

12 12 Posta, telefonköltségek, internet Kulturális költségek (színház, múzeumlátogatás, stb.) Kiküldetési, utazási költségek Nyomdaköltségek, Fénymásolás Rendezvények, bajtársi találkozók költségei Minden egyéb olyan kiadás, amely a szövetség célkitűzéseivel áll összhangban. Az elszámolás határideje a szerződésben foglalt határidő. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok a támogatás összegét a szövetség országos elnöksége egyszámlájára utalják, a szövetség ezeket az összegeket az illetékes területi elnök nevére és címére utalja felhasználás végett. Az elszámolási határidőt megelőző hét keddi napjáig a költségösszesítőt és bizonylatait, valamint azok másolatait az országos elnökség főpénztárába kell benyújtani. A bizonylatok eredeti példánya a Szövetségnél marad, míg a másolatok az önkormányzati elszámolásokhoz kerülnek. Az eredeti példányok másolásának és hitelesítésének folyamata: Az elszámolni kívánt alapbizonylatokra fénymásolás előtt az alábbi szöveget kell rávezetni: Elszámolva a (z) számú támogatási szerződés terhére. A záradékkal ellátott bizonylat már másolható. Fénymásolás után az elszámolni kívánt fénymásolt bizonylatokra a pénztárban (Nádor u 36 VI. em.) az alábbi szöveget vezeti rá a pénztáros: Az eredetivel mindenben megegyező másolat. Hiteles! Aláírás Az elszámolás akkor válik befejezetté, ha az önkormányzat az elszámolást elfogadta. Kifogásolt tételek esetében a területi vezető anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Szövetségi (Központi) támogatás: A szövetség elnöksége a Szabadságharcosokért Kőzalapítványtól és egyéb támogatóktól kapott támogatások bizonyos hányadát a területi szervek között osztja el. Erről a tényről az elnök dönt, és értesíti a területi szerveket a támogatás összegéről. A szövetség ezeket az összegeket a központi pénztárból fizeti ki, vagy az illetékes területi elnök nevére és címére utalja felhasználás végett. Elszámolási határidő maximum 60 nap. Éves elszámolási határidő: minden év december hó 10. napja. A területi elnök köteles költségösszesítőt készíteni és az alapbizonylatokat (számlák, egyszerűsített számlák, egyéb számviteli bizonylatok) a költségösszesítő mögé csatolni mellékletként.

13 13 A felvett és a felhasznált összeg közötti különbözet ellenőrzés és utalványozás után kerül elszámolásra. Általában elszámolható jogcímek: Kegyeleti költségek (koszorúzás, sírcsokrok vásárlása, temetés alkalmával virágcsokrok és koszorú költsége) Működéshez helyiségbérleti díj, ennek közüzemi költségei, mint továbbszámlázott szolgáltatás igénybevétele Takarítószerek, irodaszerek, nyomtatványok költsége Postaköltségek Utazási költségek Fénymásolás, nyomdaköltség Minden egyéb olyan kiadás, amelyet a Szövetség Elnökével előre engedélyeztetett a területi szervezet elnöke Aki az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a támogatást nem a meghatározott célra használja fel, visszafizetési kötelezettség terheli. Ismételt szövetségi támogatást csak az a szervezet kaphat, amely a korábban felevett támogatás összegével már elszámolt. 5. Készpénz csekk A készpénz csekkekről szigorú számadású nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a pénztár kezelőjének a feladata. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a készpénz-csekk sorszáma felhasználás kelte felhasználás összege felhasználás jogcíme (munkabér, stb.) csekk aláírójának szignója bevételi pénztárbizonylat száma A kiállítás közben elrontott csekket vastag vonással át kell húzni, és a Rontott szóval át kell írni. A rontott jelzést a tőszelvényen is fel kell tüntetni. A rontott csekk a csekkfüzetben marad. A csekkfüzetet 5 évig meg kell őrizni. 6. Kiküldetés A kiküldetés elrendelésére az elnök jogosult, a kiküldetési költségek elszámolására az erre rendszeresített nyomtatványt kell használni. A nyomtatvány megnevezése: Kiküldetési rendelvény. A nyomtatványon a kiküldött: az utazás - a szállás- a napi díj költségeit számolja el. Amennyiben az utazás saját tulajdonú személygépkocsival

14 14 történik, úgy a nyomtatványon szereplő és a gépkocsira vonatkozó adatok kitöltése kötelező. A szállodai számlákat, az utazási jegyekről szóló számlákat és az egyéb mellékleteket a kiküldetési utasításhoz kell csatolni. A kiküldetési rendelvény kiállítható esetenként, vagy a folyamatosan vezetett futásteljesítmény alapján hetente, vagy havonta. Az összesített kiküldetési rendelvény számítógéppel is kiállítható, ha annak adattartalma a szabvány nyomtatványéval azonos. 7. Valuta pénztár A készpénzes valutaforgalmat valutapénztárban kell kimutatni. A valuta pénztárat valutanemenként kell vezetni, így pl.: EURO Pénztárjelentés EURO Bevételi pénztárbizonylat EURO Kiadási pénztárbizonylat Tömböt kell nyitni. A valutapénz forgalom bizonylatolására használhatók a forintpénztár bizonylatai, azzal a különbséggel, hogy a bevételeket és kiadásokat valutában kell szerepeltetni. A külföldi kiküldetések elszámolása a B.Sz.ny R.sz. Nyomtatványokon történik. Az elszámoláshoz csatolni kell a szállodai számlákat, utazási jegyeket és az egyéb elszámolt költségek 56-os Szövetség nevére kiállított számláit. A kiküldött nevére szóló számlák nem fogadhatók be. IV. HATÁLYBALÉPÉS Jelen szabályzat január 1-től hatályos. Kiadásával egyidejűleg a korábban kiadott Pénzkezelési Szabályzat hatályát veszti. Jelen szabályzat hatályba lépésével azon Határozatok, amelyek a szabályzatban foglaltakkal ellentétesek érvénytelenek. Budapest, december 20. Fazekas János László Országos elnök

15 15 56-OS SZÖVETSÉG PÉNZTÁRA A pénztárból kifizetést csak az Utalványozó által aláírt eredeti számla, vagy egyéb eredeti bizonylat alapján lehet teljesíteni. UTALVÁNYOZÓ: FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ KÖNYVELÉS:LOMBARD 94 KFT. GYURCSÓ MIHÁLY ÜGYVEZETŐ PÉNZTÁROS: DAVAI JÓZSEFNÉ BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOT GYAKORLÓK: (banknál bejelentett módon aláírók) ÖNÁLLÓAN ÍR ALÁ: FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN ELSŐ HELYEN : DR.FARKAS LÁSZLÓ MÁSODIK HELYEN: GYURCSÓ MIHÁLY KÉSZPÉNZCSEKK ALÁÍRÓJA: FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN: ELSŐ HELYEN: DR.FARKAS LÁSZLÓ MÁSODIK HELYEN: GYURCSÓ MIHÁLY BANKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEK, ÁTUTALÁSOK ALÁÍRÓJA: FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN: ELSŐ HELYEN: DR.FARKAS LÁSZLÓ MÁSODIK HELYEN: GYURCSÓ MIHÁLY BUDAPEST, 2013.DECEMBER 20. Fazekas János László Országos elnök

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2014. április 8-tól hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -1- I. Általános rész Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,- mint önállóan gazdálkodó költségvetési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bizalom Nyugdíjpénztár 2012 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 3 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 5 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES...

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2012. április 10-től hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 6. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE 1.1.A pénzkezelési szabályzat (1)

Részletesebben

G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075., Madách Imre út 5. III. em. G. 03. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015.április Érvényes: 2015. január 1-től Változat: 5 Oldalak száma: 41 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Elrendelés...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075., Madách Imre út 5. III. em. G. 3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012. október 30. Érvényes: 2012 október 30. Változat: 4 Oldalak száma: 41 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Elrendelés...

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben