Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek) A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek)... 2. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel"

Átírás

1 Tartalom Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek) Aktuális Európai Közösségek Bírósága ítélete MOSZinfo 4 Apró Örömök Dr. Mikola Bálint 6 Levél a miniszterelnöknek MOSZinfo 7 Fény az alagút végén Dr. Simon Kis Gábor 8 Jogértelmezés Dr. Borsy János 8 Tanulmány A magyar gazdaság reorganizációja Dr. doc. Simon Kis Gábor 10 Vizit Memphisben Dr. Samu Antal 10 A vezetô tisztségviselô felelôssége Dr. Borsy János 12 A visszérbetegségekrôl Dr. Kvintovics Pál 14 ÁNTSZ ellenôrzési protokoll MOSZinfo 16 Szervezeti Élet Húszéves évforduló MOSZinfo 18 Továbbképzés Egerben MOSZinfo 19 Társszervezetek közös gondolkodása Békés megyében Dr. Herczegfalvyné dr. Abonyi Etelka 20 Felhívás MOSZinfo 22 Vélemény Versenyhivatali verseny Dr. Simon Kis Gábor 23 GVH a Luxemburgi ítéletrôl VilággazdaságOnline 23 Felmérés a patikán kívüli gyógyszerforgalmazásról Mystery Visit 23 A kozmetikus tanácsolja A jövô kozmetikuma Barabás Éva 24 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô.....dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Hol volt, hol nem volt... (Mese csak gyógyszerészeknek) A nôgyógyász egy szép vidéki városban boldogan éldegélt kiépített praxisában. Értette a szakmáját, hiszen tódultak hozzá a városi elitbeli lányok és asszonyok, politikusok és köztisztviselôk feleségei. Szakmájának népszerû gyakorlásával sok milliót kotorászott össze többnyire adómentesen. Köpenyének baloldali zsebe eltérôen a másiktól kissé tágabb volt, mert a vizsgálatokat követôen a sze - mérmes asszonykák és leánykák ide dugiszálták bele tiszteletük és elismerésük díját. Nyugtát már csak azért sem lehetett adni, mert a pénz megszámolása, a nyugta kiállítása fertôzés veszéllyel járt vol - na együtt. Ezért aztán hôsünk úgy döntött, hogy egyben, a mûszak végén számol. Aztán, ahogy gyûlt-gyülekezett a sok-sok ötezres és tízezres, már erre sem pazarolta drága idejét. Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú kismalac túr, éldegélt egy butikos, egy nôgyógyász és egy cukrász. Egymástól távoli városokban kovácsolták saját szerencséjüket. Egy napon aztán mindhármójukba külön-külön beütött a ménkû. Elhatalmasodott rajtuk a vágy, hogy valami nagyon ele - gáns és tuti dologba kellene belefogni. Szép lassan erôt is vett rajtuk a patika liberalizációs ôrület. Hogy ez az ôrület, hogyan kerítette a hatalmába hôseinket, errôl szólnak ezek a kis tanmesék. A butikos üzletet nyitott egy népszerû bevásárló központban. Nap - hosszat rohangált áruért, az üzlet elôtt állva kínálta a portékát, meg is élt belôle amúgy rendesen, mert ahogy az áru jött, úgy ment tovább számla és ÁFA mentesen. Ímmel-ámmal a biztonság kedvéért gyakorolta a nyugta kiállításának, késôbb a pénztárgép mûködtetésének bonyolult feladatát. Az ellenôrök is elkerülték, itt mindenki haver volt és egy kis adóelkerülés bocsánatos bûnnek számított. Fôként most, amikor az igazán nagyok a Marshal-szigeteken vagy Cipruson fialtatják a pénzüket. Hôsünk hangyaszorgalommal butikozott, mígnem egyszer felfigyelt a hírre, miszerint esélyegyenlôség van és már nem csak patikus privilégium a patikanyitás. Ezek után nem sokat tétovázott, kiállt az utcára és még az üzletére is nagy táblára kiírta, hogy gyógyszerész kerestetik. És láss csodát, mint a mesében, meg is jelent a hôn vágyott gyógyszerész és egymás tenyerébe csaptak. A butikos pe - dig a ládafiából elôvette a lezsírozott tíz- és húszezreseket. A biztonság okáért ott tartotta, nehogy valami oktalan ellenôrzô személy még megtalálja kérdezni, hogy hogyan sikerült a tízmilliókat a be - jelentett minimálbérbôl összegyûjteni. Szóval meg is nyílt a csillogóvillogó patika annak rendje és módja szerint. Butikos hôsünk aztán egyik ámulatból a másikba esett. Nem gyôzött csodálkozni azon, hogy mennyi macerával jár a dolog, meg hát az áru is csak számlával jön és, hogy a kiadásnál is jobb, ha nyugtát vagy számlát adnak, mert rossz belegondolni egy gyógyszercsere következményeibe vagy egy OEP ellenôrzés kényes részleteibe. Hatalmas volt hôsünk meglepetése, amikor naponta számolgatta a bejött és ki - adott pénz közötti különbséget és a 12-13% árrés mellett nosztalgi - ával gondolt vissza az %-os butikos árréseire. Azóta nyugtatókon él és egy panaszáradat, amikor baráti körben elmeséli a növekvô macerák és a vészesen növekvô költségek rémtörténetét. Egyszerre csak azt vette észre, hogy a pénzes láda megtelt és ezen mélyen elgondolkodott, hogy mit is kezdjen a sok-sok milliócskával. Lehetôleg úgy kellene elôvenni, hogy rögtön befektetésnek tûnjön a dolog és még a látszatot is elkerülje, hogy egészen csekélyke adót fizetett be azidáig. Persze a családja is bôven igénybe vette mások adóforintjaiból fenntartott állami szolgáltatásokat és han - gosan méltatlankodott, ha nem azonnal és kiemelten foglalkoztak vele mondjuk a Polgármesteri Hivatalban vagy éppen nem kapott minôségi kiszolgálást. Naponta háborgott az út menti gödrökön, a rendezetlen parkok láttán vagy a szemetes utcákat járva. Ahogy aztán egy napon tanácstalanul magába roskadva üldögélt, homlokára csapva felkiáltott. Meg van! Olyan nagyot kiáltott, hogy szegény felesége a konyhában elejtette a százezer forintos turmixgépet. Hát tegnap hallottam éppen a rádióban, hogy ezentúl már min denki, akár egy nôgyógyász orvos is csinálhat patikát. Ki is ki - abált a feleségének vigaszul (aki éppen akkor szedegette össze a turmixgép darabjait): Asszony, patikát csinálunk és te leszel a fô - nök. Nem probléma, hogy a közepes érettségid miatt csak egy aszszisztensnôi végzettségre futotta. Egy élelmedett termetes asszonyság a tiszta versenyzésért felelôs hivatalból azt is mondta, hogy tulajdonképpen a gyógyszerek kiadásához nem kell gyógyszerészi szakképesítés, hiszen csak le kell emelni a polcról és beseperni a zsozsót. Száz szónak is egy a vége, asszony készülj a feladatra! És úgy is lett, ahogy mondta. Szépen apránként elôkerültek a milliók és még csak le sem kellett mondani a wellness-rôl vagy az all 2 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális inclusive utazásokról. Elkészült az elsô, aztán jött a második és tovább a harmadik. Végül a szorgos munkával és ahogy manapság mondják adóoptimalizálásból összerakott forintokból egy egész patikaláncra futotta. Aztán már olyan nagy volt a láncolat, hogy külön marketingesekre és pénzügyesekre is szükség volt. Nôtt, növekedett a birodalom, csakhogy erre a nagy ötletre mások is rájöttek. Fogorvosok, állatorvosok, háziorvosok és más adóoptimalizálásra felesküdött befektetôk is elkezdték építeni a maguk patikaláncaikat. Nem kellett túl nagy kockázattal számolni, hiszen már a jó öreg Marx is megmondta, hogy csak a láncaikat veszíthetik el maximum. Csakhogy ô a proletárokra gondolt. Így aztán a medicina vevôje, felhasználója, a kedves beteg úgy kezdett el pattogni a láncok között, mint a kis, fehér ping-pong labda. Itt mosóport kapott ajándékba, ott pedig öblítôt, amott már a tizedik esernyôt adták kedvezményként és eszeveszett mértékben hízott a pontgyûjtô kártyája. Sôt olyannal is találkozott, hogy minden be - adott recept után gálánsan még ô kapott száz forintot. Így aztán naphosszat optimalizált, hogy melyik láncosba menjen, most ép - pen hol, mit mérnek és adnak ingyen, vagy éppen hol, melyik láncban fognak a kedves betegek között plazma tv-t, esetleg autót kisorsolni. És a marketingesek pedig egyre agyafúrtabb trükköket és csalikat találtak ki, hogy a kedves gyanútlan beteget, vevôt hogyan lehet még elegánsabban és kreatívabban forintjaitól megszabadítani. Aztán amikor a láncosok összecsaptak és beindult az ördögi kör, nôgyógyász hôsünknek még intenzívebben és termelékenyebben kellett a forintokat összekotorászni, hogy a versenyt állni tudja. Azok a fránya költségek csak nôttek-nôttek, a bevételek pedig se - hogy sem akarták betakarni azokat. Így rájött arra is, hogy az egész torta annyi amennyi, és a megszokott adóoptimalizálásra is szükség van, mert ki tudja kik jönnek még a pástra. A kis cukrász ember naphosszat robotolt, keverte a krémeket, sütötte a tortákat, mérte a fagylaltot. Szegény ember egész nap loholt, izzadt és a sütô elôl leste a vevôk kívánságait. A dolog akkor kezdett jobbra fordulni, amikor elkezdôdhetett a tömegtermelés elôre gyártott anyagok, aromák, jó sok E betût tartalmazó alapanyagok segítségével. Ennek hatására jelentôsen megnôtt a termelékenység és a hatékonyság. Nagyon szép nyereséggel mûködött az üzlet. Hôsünk kínosan ügyelt arra, hogy szép, szabályos legyen a kiszolgálás, mert hát egyszer már emiatt gondjai keletkeztek. Csak gyûltek, gyûltek a forintok és amikor már a második, sôt harmadik üzletét is megnyitotta elgondolkodott, hogy valami még izgalmasabb dologba kellene belefogni. Így morfondírozott magában: Mi lenne, ha csinálnék egy patikát? Mégis csak elegánsabb dolog, mint a fagy laltkeverés és már annyi sokat hallott róla. Törvénymódosítások, tiltakozások, kötelezô kamarai tagság eltörlése is felcsigázta képzeletét. Ezekbôl a purpallékból arra következtetett, hogy biztosan nagyon-nagyon jó üzlet a patikusság. Igaz, hogy ô csak egy cukrász ember, éppen csak átevickélt az érettségin meg a szakmunkás vizsgán, de pénzen mindent meg lehet ven - ni. Az pedig neki bôven van. Majd csak sikerül egy szakképzett pa - tikust elcsábítani és sínen lesz az egész. Fel is öltözött szépen, sötétbe, fehér inget is vett és nyakkendôt kö - tött. Végig is járta a városka összes patikáját, hogy tapasztalatokat gyûjtsön. El is határozta, hogy ezek között nincs egy olyan virtigli patika, amelyik a szervezettséget és felszereltséget tekintve megközelítené az ô cukrászdáinak szintjét. Nyomban meg is fogalmaz - ta, hogy ô majd megmutatja, hogyan kell egy kiváló patikát csinálni és mûködtetni. Úgy is lett, ahogy elhatározta. Nem sajnálta a milliókat, tízmilliókat, hiszen volt bôven. Mindenbôl a legjobbat és legkorszerûbbet. Napjában többször is arra ment és kedvtelve nézegette a mûvét. Meg is kezdte rögvest a betegek, vevôk oda - édesgetését, mindent megígért és mindenre ráígért. Hirdetések hirdetés hátán, szinte rögeszméjévé vált a patika. Éjjelente arról álmodott, hogy hosszú sorok kígyóznak a patika elôtt, minden beteg em - ber a városból ott akarja beszerezni a medicinát és azt vette észre, hogy ô már lázasan azon gondolkodik hogyan tudná bôvíteni, hogy még több ember betérjen és messze távolból is hosszú, tömött sorban meneteljenek az emberek az ô patikája felé. Amikor aztán felébredt, eszébe jutott, hogy mennyivel könnyebb volt fagylaltot mérni, ahol maximum arra kellett vigyázni, hogy a kanalat ne túl mélyre merítse az alkalmazott, hogy még több gombóc után lehessen kasszírozni. Már azt is kezdte kapizsgálni, hogy a patikával sok a macera, és ami miatt tovább fôtt a feje a költségek sokasága és bizony a haszonkulcs meg sem közelíti a puffasztott francia krémesét. Erre aztán kiadta, hogy szorgos munkával tovább növeljék a sütemények puffasztását és a fagylaltos kanalakat a bemerítés után kétszer olyan gondosan húzzák le a badella oldalán, hogy még több gombócot lehessen eladni. Újdonsült patikus cukrász hôsünk aggodalma tovább nôtt, amikor arra gondolt hogy mi lesz, ha olyanok is jönnek és patikát csinálnak majd, akikrôl még nem hallott a pék, a zöldséges, a fûszeres, a hentes és még hátra van a vécés néni is, hiszen szükségbôl lesz a legfényesebb patika. A fenti tanmesék a képzelet szülöttei, ha bárki ráismerne egy ha - son ló történetre vagy személyekre, az csak a véletlen mûve lehet. Epilógus A patikus társadalomnak mélyen el kell gondolkodnia azon, hogy a több lábon állás érdekében nyisson-e butikot (ha a butikos képes gyógyszertár alapításra, akkor egy patikus is képes butikot mûködtetni). Vagy csináljon egy jó cukrászdát, kávézót, és vegye elô a nagymama receptjeit, egy jó, fôzött krémmel töltött krémes biztosan felveszi a versenyt cukrász hôsünk mûvi költeményeivel. Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 3

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Európai Közösségek Bírósága ítélete május 19. A Bíróságnak a C-531/06. sz. ügyben, illetve a C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletei Bizottság kontra Olaszország Apothekerkammer des Saarlandes és társai A GYÓGYSZERTÁRAK TULAJDONJOGA ÉS AZOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGA FENNTARTHATÓ KIZÁRÓLAG GYÓGYSZERÉSZEK RÉSZÉRE Az e szabályról rendelkezô olasz, illetve német jogszabályokat igazolja a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítására irányuló cél. A Bíróság ma két, a gyógyszertárak tulajdoni viszonyaival kapcsolatos ügyben határozott. Ezen ügyek tárgya elsôsorban az a kérdés volt, hogy ellentétesek-e a közösségi joggal az olasz, illetve a német jogszabályokban foglalt azon rendelkezések, amelyek szerint kizárólag gyógyszerészek lehetnek gyógyszertárak tulajdonosai, illetve kizárólag ôk üzemeltethetnek gyógyszertárat. A C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek (Apothekerkammer des Saarlandes és társai) alapja az az engedély volt, amelyet a Saar-vidéki illetékes minisztérium adott a holland DocMorris részvénytársaság részére egy saarbrückeni gyógyszertár július 1-jétôl kezdôdô, fiókgyógyszertárként történô üzemeltetésére. A minisztérium határozatát több gyógyszerész és több szakmai (gyógyszerész-) testület is megtámadta a Saar-vidéki közigazgatási bíróság elôtt annak a német joggal való összeegyeztethetetlensége miatt, amely kizárólag gyógyszerészek részére tartja fenn a gyógyszertárak tulajdonának megszerzésére és üzemeltetésére vonatkozó jogot. A közigazgatási bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai Közösségek Bíróságához, hogy a Szerzôdésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ilyen szabályozás. A C-531/06. sz. ügyben (Bizottság kontra Olaszország) a Bizottság többek között azzal a kérelemmel fordult a Bírósághoz, hogy állapítsa meg, hogy mivel a magángyógyszertárak tulajdonjogát és üzemeltetési jogát kizárólag gyógyszerészek részére tartja fenn Olaszország nem teljesítette a közösségi jogból eredô kötelezettségeit. A Bíróság a mai ítéleteiben kiemeli, hogy a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk kizárása a gyógyszertárak üzemeltetésének és a gyógyszertárat üzemeltetô társaságokban való részesedésszerzésnek a lehetôségébôl a letelepedés szabadságának és a tôke szabad mozgásának korlátozását képezi. E korlátozás ugyanakkor igazolható a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítására irányuló céllal. 4 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Amikor bizonytalanság áll fenn a közegészséget érintô kockázatok fennállását vagy azok jelentôségét illetôen, akkor a tagállam annak bevárása nélkül meghozhatja a védôintézkedéseket, hogy e kockázatok ténylegessége teljes mértékben bizonyításra került volna. Egyébiránt a tagállamok meghozhatják azokat az intézkedéseket, amelyek amennyire csak lehetséges, csökkentik a közegészségre gyakorolt kockázatot, ideértve közelebbrôl a lakosság megbízható és minôségi gyógyszerellátását. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell a gyógyszerek igen sajátos jellegét, hiszen gyógyhatásaik élesen elkülöníthetôvé teszik ôket a többi terméktôl. E gyógyhatásoknak az a következménye, hogy ha a gyógyszereket szükségtelenül vagy nem megfelelô módon alkalmazzák, azok súlyosan károsíthatják az egészséget, anélkül hogy a páciens a gyógyszer alkalmazása során mindezt észlelné. A túlzott gyógyszerfogyasztás vagy a gyógyszerek nem megfelelô alkalmazása ezenfelül az anyagi erôforrások pazarlásával jár, ami annál is inkább káros, mivel a gyógyszerágazat jelentôs költségeket emészt fel, és egy - re növekvô igényeknek kell megfelelnie, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi erôforrások a finanszírozás módjától függetlenül végesek. Figyelemmel a tagállamok azon elismert jogára, hogy maguk határozzák meg a közegészség védelmének szint - jét, el kell fogadni, hogy azt is elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Ami a gyógyszerészi képesítéssel rendelkezô üzemeltetôt illeti, nem tagadható, hogy akárcsak mások, ô is nyereségre törekszik. Ugyanakkor hivatásos gyógyszerészként köteles a gyógyszertárat nem csupán gazdasági céllal, hanem szakmai szempontból nézve is megfelelôen üzemeltetni. A nyereségszerzéshez fûzôdô személyes érdeke képzettsége, szakmai tapasztalata és az ôt terhelô felelôsség miatt kevésbé lesz meghatározó, hiszen a jogi vagy a szakmai etikai szabályok esetleges megsértése nem csak beruházásának értékét, hanem saját szakmai egzisztenciáját is veszélyeztetheti. A gyógyszerészektôl eltérôen a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôknek értelemszerûen nincs a gyógyszerészekével egyenértékû képzettsége, tapasztalata és felelôssége. E körülményekre tekintettel azt kell megállapítani, hogy az ô esetükben nincsenek meg ugyanazok a garanciák, amelyeket a gyógyszerészek nyújtanak. Következésképpen a tagállam a mérlegelési mozgásterének keretein belül úgy is vélheti, hogy a gyógyszertárak gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk által történô üzemeltetése kockázatot jelenthet a közegészségügy vonatkozásában, különösen a gyógyszer-kiskereskedelem megbízhatóságát és minôségét illetôen. Az sem bizonyított, hogy kevésbé korlátozó, a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk kizárásának elvétôl eltérô intézkedés alkalmas lenne a lakosság gyógyszerellátása megbízhatóságának és minôségi színvonalának az e szabály alkalmazásából eredô hatékonyság melletti biztosítására. Tekintettel a tagállamok részére hagyott mérlegelési mozgástérre, a tagállam olyan álláspontra is helyezkedhet, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a gyógyszerészek szakmai függetlenségének biztosítására irányuló, kevésbé korlátozó jellegû jogszabályokat mint például valamely ellenôrzési és szankciórendszert a gyakorlatban nem tartják be, hiszen a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezô üzemeltetôk nyereségre való törekvésének érdeke az önálló vállalkozó gyógyszerészekéhez képest nem egyenértékû módon fékezett, és a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alárendelése megnehezítheti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szembehelyezkedést. A Bíróság azt állapítja meg, hogy nem ellentétes a letelepedés szabadsága és a tôke szabad mozgá - sának elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely megakadályozza, hogy a gyógyszeré szi képesítéssel nem rendelkezô személyek gyógyszertárak tulajdonjogát megszerezhessék, illetve gyógyszertárat üzemeltethessenek. Hangsúlyozva, hogy nem csupán a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk magángyógyszertárak üzemeltetésébôl való kizárása igazolható, hanem a gyógyszerforgalmazó vállalkozások kizárása is az önkormányzati gyógyszertárakban való részesedésszerzésbôl, a Bíróság elutasítja a Bizottság által Olaszországgal szemben benyújtott kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet is. Europe by Satellite L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) Fax: (00352) B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) Fax: (0032) MOSZinfo Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 5

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Apró örömök Több, mint két éves megfontolás után figye - lemreméltó döntést hozott az Európai Kö - zösségek Bírósága kedden Luxemburgban. Megállapítást nyert ugyanis, hogy kaphat prioritást a közérdek az üzleti érdekkel szem ben. Igen sok mindenbôl kiábrándult, de az egészségügy iránt elkötelezett lelkemre gyógyírként hatott a megállapítás, amely szerint nem igaz az, hogy európai kötelezettség lenne a gyógyszerellátás pi a - cosítása, a verseny rászabadítása egy versenyhez nem értô, ám hivatásához ragaszkodó diplomás körre. Úgy gondolom már a társadalom által is ismert, hogy az egészségügyi ellátó rendszer magánosítása, a több biztosítós konstrukció elbukása terén szerzett kormányzati kudarcok ellenpontozására a gyógyszerellátás liberalizációja az egyetlen sikertörténete a jelenlegi kormányzatnak. A sok kudarc mellett ehhez te - hát évek óta ragaszkodik, miközben a szakma folyamatosan érvel, dokumentál, bizonyít, kér, követel, tárgyal, hiába. A szakmai érveket politikai döntésekkel írják felül, a politikai felelôsség kérdését szakmai kompeten - ciakörbe utalják. A versenyképtelen gyógy - szerésztársadalmat odadobták a tôkeerôs, multinacionális versenytársaknak. A sikerkom munikáció három bázisa a verseny megvédésében, hogy olcsóbb lett a gyógyszer, jobb lett a hozzáférhetôség és magasabb szinten érvényesül az esélyegyenlôség. Egyik sem igaz. A gyógyszer a költségvetésnek lett olcsóbb, a betegnek pedig drágább. Ez tény. Mint ahogy tény az is, hogy a tôkekiszivattyúzás és a versenyképtelenség okán több, mint háromszáz falusi patika vált fizetésképtelenné, ezzel értéktelenné, részben bezártak, vagy napjaik meg vannak számlálva. Ezáltal pontosan az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévô kistérségek lakossága vált/válik ellátatlanná. Viszont igaz, hogy Budapesten vagy a nagy - városokban még sokszor a szembe oldalra sem kell átmenni a húsz méterre lévô másik patikához. Ez lenne a hozzáférhetôség nö - vekedése? Az esélyegyenlôségrôl pedig csak annyit, hogy a legjobban rászorulók, az idôsek, a sokgyermekesek, a krónikus betegségben szenvedôk gyakran ki sem vált ják a rendelt medicinákat az ugrásszerûen megnôtt térítési díjak okán. A terápia vé gén visszatérve az orvoshoz, az döbbenten ál lapítja meg, hogy betege nem szedte az antibiotikumot, az antidepresszánst, az asthma ellenes szereit stb., állapota tovább romlott. A gyógyszerésztársadalom dolgozik, tûr, és várja a jobb jövôt. Hiszen valami oka csak lehet annak, hogy hihetetlenül felfokozott a befektetôi láz a patikalétesítések terén. Üzleti társaságban szinte már lesajnálják azt, akinek nincs még patikája. Csak nem az lehet, hogy tudják már, hogy lesz itt még valamikor a gyógyszerügybôl komoly üzlet, csak türelem, eljön még az az idô, amikor nagyot lehet kaszálni. Türelmünk nekünk is lenne, de a gazdasági erônk az teljesen elfogyott. Sokan viszont úgy ítélik meg, hogy még nincs eléggé kivéreztetve a gyógyszerésztársadalom, még jobban el lehet értékteleníteni a felépített infrastruktúrát, aztán bagóért megvenni az egészet. Szinte látom amikor ez bekövetkezik aggódva felállni a honatyát a parlamentben napirend elôtt fejtegetve, hogy növelni kell a gyógyszerellátás szerepvállalását az egészségügyi ellátórendszerben, hiszen Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Tel.: (352) , Fax: (352) még is csak ez a legolcsóbb. Ehhez viszont gazdaságilag is erôsíteni kell. Klasszikus példája ez kérem a tôkekivonás egy ágazatból, piaci környezet kialakítása, verseny - helyzet megteremtése, majd az állami beavatkozás szükségességének felismerése történetnek. Csak közben kicserélôdnek a tu - laj donosok és a szereplôk. Tisztességes ez? Végre Luxemburgban megfogalmazták, hogy megbízható és minôségi gyógyszer - ellátáshoz gyógyszerész kell. Olyan gyógy - szerész, aki gazdasági ügyekben is döntés - képes, nem a munkáltatója motiválja a szak - mai döntéseit. Egy kézbe kell hát adni a szakmai és a menedzsmentjogokat (jelentem így volt), mert a közegészségügyi érdek magasabb szintû erkölcsi kategória, mint az üzleti érdek. A gyógyszerészek személye garancia a felelôsségre és a biztonságra. A gyógyszer nem kereskedelmi cikk, ha - nem különleges termék. Leírják azt is, hogy a gyógyszerészek által tulajdonolt és mû - ködtetett ellátás erôforrás és költségmegtakarítással jár, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi lehetôségek va la - mennyi államban erôteljesen korlátozottak. Jó hogy ezt Luxemburgból kell megtudnunk. A Gazdasági Versenyhivatalhoz is eljutott az Európai Közösségek Bírósága döntése, ahol azt nyilatkozták, (lásd. Világgazda ság) hogy ez is csak egy döntés, de ránk nézve nem kötelezô. Hát ez az kérem. Remélem már nem lesz így sokáig. Dr. Mikola Bálint (A publicisztika megjelent a Magyar Nemzet számában) Ügy Dátum Felek Témakör C-214/08 P ítélet Guigard kontra Bizottság Intézményi jog C-133/08 Indítvány ICF C-171/07 ítélet Apothekerkammer des... Saarlandes és társai Letelepedés szabadsága C-172/07 ítélet Apothekerkammer des C-171/07 Saarlandes és társai Letelepedés szabadsága C-253/08 ítélet Bizottság kontra Portugália Szállítás A szabadság, a biztonság C-261/08 Indítvány Zurita García és a jog érvényesülésének... térsége C-313/08 ítélet Bizottság kontra Jogszabályok közelítése Olaszország A szabadság, a biztonság C-348/08 Indítvány Zurita García és a jog érvényesülésének C-261/08 térsége C-368/08 ítélet Bizottság kontra Környezet és fogyasztók Görögország C-531/06 ítélet Bizottság kontra Letelepedés szabadsága Olaszország 6 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Levél a miniszterelnöknek Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Alapítva Gyógyszerellátása nálunk biztos kézben Bajnai Gordon úrnak Magyar Köztársaság miniszterelnöke Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ahogyan azt április 14-i beadványomban is jeleztem, a évi CVI. törvénnyel megerôsített liberalizációs környezet, az erôteljes befektetôi gazdasági elôny, meghatározóan a háttérbe szorította a gyógyszerészi szakmai döntési kompetenciát, aminek a betegellátás és a gyógyszerbiztonság vallja kárát. A gyógyszerellátásban már komoly hiányosságok jelentkeznek, a patikák százas nagyságrendben válnak fizetésképtelenné. Az Európai Közösségek Bírósága május 19-i döntése megállapítja, hogy (C-531/06. és C- 171, 172/07. ügyekben Luxemburgban hozott ítélet) a kedvezôtlen európai liberalizációs tapasztalatokra és a közegészség felelôs védelmére figyelemmel az Európai Unió tagállamai célszerûen elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Leszögezi, hogy a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alárendelése megnehezíti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szakmai szembehelyezkedést. Egyben megállapítja a gyógyszerek különleges, a kereskedelmi árucikkektôl élesen elkülönülô jellegét. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ismételten felhívja a kormány figyelmét arra, hogy a jelenlegi folyamatok, állami beavatkozás nélkül, a biztonságos gyógyszerellátás közeljövôben várható összeomlását fogják eredményezni. Figyelemmel az alapellátás és az ezzel szorosan összefüg - gô gyógyszerellátás egészségügyi ellátórendszerben betöltött stratégiai szerepére, a helyzet gyors megoldását eredményezô, a további eróziót megakadályozó politikai döntés elkerülhetetlen. Ezzel összefüggésben különös figyelemmel az Európai Közösségek Bírósága precedens értékû döntésére, és a döntés indoklásában foglaltakra tisztelettel felkérjük Miniszterelnök Urat a gyógyszertár létesítési moratórium azonnali bevezetésére, a jelenlegi jogi környezet módosításának haladékta lan, a közegészségügyet és a gyógyszerellátás biztonságát veszélyeztetô állapot megszüntetése irányába mutató módosításai szakértôi elôkészítésére! Budapest, május 19. Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint sk. a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 7

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Fény az alagút végén Bírósági döntés Luxemburgban Gyógyszer különleges áru! Ezt mi hisszük és valljuk személyi jogos gyógyszerészek, sôt ennek szellemében vezetjük egyre ne hezebb körülmények között máig pa - tikánkat. A gyógyszer nem hasonlítható egyetlen más fogyasztási cikkhez sem, ezt a tényt emeli európai uniós szintre a Luxemburgi Bíróság ítélete, amikor kimondja hangsú - lyozni kell a gyógyszerek igen sajátos jellegét, hiszen gyógyhatásaik élesen elkülö - níthetôvé teszik ôket a többi terméktôl. Két aspektusból is alátámasztja megállapítását a Bíróság: Ha a gyógyszereket szükségtelenül vagy nem megfelelô módon alkalmazzák azok súlyosan károsíthatják az egész séget, anélkül, hogy a páciens a gyógyszer al - kalmazása során mindezt észlelné. Továbbá: A túlzott gyógyszerfogyasztás vagy a gyógyszerek nem megfelelô alkalmazása ezen felül az anyagi erôforrások pazarlásával jár. Minderre figyelemmel megállapítja, hogy A tagállamok azt is elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Hazánkban ezek a szakemberek a személyi jogos gyógyszerészek! Elég volt a neoliberális gazdaságpolitika tobzódásából, ami lényegében tönkretette a magyar ipart és mezôgazdaságot! A kö - vetkezô kiszemelt áldozat mi lennénk a kisvállalkozás formájában mûködô gyógyszertár tulajdonosok, akiknek egy részét már sikerült tönkretenni és ôk saját bôrükön ta - pasztalhatják, hogy a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alá rendelése megnehezítheti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szembehelyezkedést. Mára már vitathatatlan tény, hogy hazánkban is a patikaláncok a profit maximálására törekednek bármennyit is árt ez a betegek egészségének és a gyógyszerészek szak mai presztízsének. A Luxemburgi Bíróság ítéletének fényében itt az ideje a magyar közforgalmú gyógyszerellátás reorganizációjának, amelynek elsô lépéseként azonnali hatállyal el kell rendelni a moratóriumot. Dr. Simon Kis Gábor Fény az alagút végén Jogi szakértônk a Luxemburgi döntésrôl május hó 19. napján a luxemburgi székhelyû Európai Közös sé - gek Bírósága ítéletet hirdetett 3 egyesített ügyben, melyek közül egy 2006-ban, kettô pedig 2007-ben indult. Mind - egyik ügy sajátos aspektusból közelítette meg a gyógyszertár mûködtetés liberalizációjának a kérdését. Végre azonban egy olyan döntés született, amely a jövôben jól hasznosítható lehet az egészségügyi kormányzatnál lobbyzó patiku - soknak is. Az említett ügy teljes anyagához hozzá lehet jutni az Európai Közösségek Bíróságának honlapján a címen. Természetesen annak szövegezése még a jogász számára is nehezen értelmezhetô és ez a kritika a gyakorló jogásztól megengedhetô hiszen, mint azt évek óta tudjuk ezek a döntések számtalanszor a királynôt megölni nem kell félnetek jó lesz gondolatsor jegyében születnek. A most értelmezendô rendelkezés meglepôen tárgyilagosan és tisztán fogalmaz, bár a tömérdek keresztbe utalásban nehéz az eligazodás. Ennek ellenére teszek kísérletet a rendelkezés megmagya - rázására, mert álláspontom szerint a jelenlegi már-már abszurdnak mondható helyzet jövôbeni orvoslásához segítséget nyújthat. Mi - elôtt az elfogultság vádja érne, megmagyarázom az abszurditásra történô utalásomat is: A magam részérôl lehetetlennek tartom, hogy bárhol, bárki árulhas - son patikaszert, egy a lényeg a szabadverseny virágozzon. A szak - maiság kérdése pedig mindemellett jelentéktelenné degradálódott. A 2006-ban indult ügyben a Kereseti kérelem az alábbiak szerint hangzott: A Bíróság mondja ki, hogy az Olasz Köztársaság, mi - vel fenntartotta hatályában azt a szabályozást, amely 8 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális a magángyógyszertárak üzemeltetésére csak gyógyszerészdiplomával rendelkezô magánszemélyeket, illetve kizárólag gyógyszerész-tagokból álló társaságokat jogosít; és mivel olyan jogszabályi rendelkezéseket tartott fenn hatályukban, amelyek lehetetlenné teszik a gyógyszerészeti készítmények forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára, hogy részesedést szerezzenek a közgyógyszertárakat üzemeltetô társaságokban, nem teljesítette az EK-Szerzôdés 43. és 56. cikkeibôl eredô kötelezettségeit; az Olasz Köz tár - saságot kötelezze a költségek viselésére. A 2007-ben indult ügyekben, mint elôzetes döntéshozatal irán ti kérelmekben az alábbi kérdést tették fel a Bíróságnak, aki végül ezeket az eljárásokat egyesítette a fentebb említett kereset alapján indult eljáráshoz: Úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságára vo - natkozó rendelkezéseket a tôkeegyesítô társaságok vonatkozásában (EK 43. és 48. cikk), hogy azokkal ellentétes a gyógyszertárak külföldiek általi tulajdonlásának tilalma A rendkívül alapos bizonyítási eljárás és a részletes vizsgálódásnak alávetett EK rendelkezések összevetését követôen a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a keresetet elutasította, az - az nem tartotta összeegyeztethetetlennek az EK alapelveivel azon nemzeti szabályozást, amely a patikák alapításának korlátait fenntartotta, az üzemeltetésben való részvételt gyógyszerészi végzettséghez kötötte. Döntése indokolásában több érdekes és a magyar specialitásokat is érzékenyen érintô kijelentés szerepel. Kimondta többek között ugyanis, hogy a nemzeti szabályozásból származó korlátozásokat a közegészségkapcsolatos közérdek indokolja, azaz a közérdek minden egyéni, gazdasági érdeknél fon tosabb, mert e módon biztosítja, hogy a lakosság rendszeres gyógy szerellátása megelôzze a gazdasági megfontolásokat. Ugyanis csak az biztosíthatja, hogy a gyógyszertár vezetése során az egészségvédelem érdeke megelôzze a gazdasági célokat, ha a gyógyszertár vezetésére befolyást gyakorolni képes üzemeltetôk hiánytalan szaktudással és speciális tapasztalattal rendelkeznek. Ez pedig nem jelent mást, mint az idôközben hatályon kívül helye - zett évi LIV. törvénynek a patikát üzemeltetô gazdasági társaságok tulajdonosi strukturájára vonatkozó szigorú rendelkezések helyességét, melybôl következôen a jelenlegi megengedô szabá - lyozás a közegészség-védelmének közérdekét sérti. Mégis van tehát olyan nemzeti, közösségi érdek, amely felülírhatja a gazdasági verseny és a vállalkozás szabadságát. Milyen indokkal fogadható el ez a megállapítás? vetôdhet fel a kérdés, amelyre szintén magyarázatot kapunk a kérdéses ítéletbôl. Ami a gyógyszerészi képesítéssel rendelkezô üzemeltetôt illeti, nem tagadható, hogy akárcsak mások, ô is nyereségre törekszik. Ugyan - akkor hivatásos gyógyszerészként köteles a gyógyszertárat nem csupán gazdasági céllal, hanem gyógyszerészi esküjéhez híven szakmai szempontból nézve is megfelelôen üzemeltetni. A nyereségszerzéshez fûzôdô személyes érdeke képzettsége, szakmai tapasztalata és az ôt terhelô felelôsség miatt kevésbé lesz meghatározó, hiszen a jogi vagy a szakmai etikai szabályok esetleges megsértése nemcsak beruházásának értékét, hanem saját szakmai egzisztenciáját is veszélyeztetheti. A gyógyszerészektôl eltérôen a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôknek értelemszerûen nincs a gyógyszerészekével egyenértékû képzettsége, tapasztalata és felelôssége. E körülményekre te - kintettel azt kell megállapítani, hogy az ô esetükben nincsenek meg ugyanazok a garanciák, amelyeket a gyógyszerészek nyújtanak. Következésképpen a nemzeti jogalkotás és gyógyszerész társadalom úgy is vélheti, hogy a gyógyszerészek által üzemeltetett gyógyszertáraktól eltérôen a gyógyszertárak gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk által történô üzemeltetése kockázatot jelenthet a közegészségügy vonatkozásában, különösen a gyógyszer-kis ke res - kedelem megbízhatóságát és minôségét illetôen, mivel az ilyen tí pu sú üzemeltetés keretén belül nem biztosítottak a nyereségre való törekvést fékezô elemek, amelyek a gyógyszerészek tevékenységét jellemzik. A jelen cikk szerzôje számára további igen helyesnek tartott indokolási rész az, amely végre ki meri mondani azt, hogy a gyógyszer nem árú, nem kereskedelmi termék, még akkor sem ha ezen nézettel ellentétes döntések már láttak napvilágot a nemzeti jogértelmezés/jogalkalmazás során. Kimondja ugyanis, hogy a vizsgált összefüggésben hangsúlyozni kell a gyógyszerek igen sajátos jellegét, hiszen gyógyhatásaik élesen elkülöníthetôvé teszik ôket a többi terméktôl, tekintve, hogy e gyógyhatásoknak az a következménye, hogy ha a gyógyszereket szükségtelenül vagy nem megfelelô módon alkalmazzák, azok sú - lyo san károsíthatják az egészséget, anélkül hogy a páciens a gyógyszer alkalmazása során mindezt észlelné. Ezen bírósági álláspont tehát erôsíti azt a régen kialakult véleményt, hogy nem biztos, hogy a dobozban lévô tájékoztató elégséges, nem biztos, hogy a benzinkúti/hipermarketi/drogériai eladó ismerete elég ah - hoz, hogy a pácienst az esetleges más gyógyszerekkel való kölcsönhatások vonatkozásában felvilágosítsa. Merjük tehát kimondani, hogy az öngyógyításnak is vannak korlátai. Különösen szokatlan, hogy az ítélet, a gyógyszerfogyasztás költségvetésre gyakorolt hatásait is vizsgálja. Indokolása szerint a túlzott gyógyszerfogyasztás vagy a gyógyszerek nem megfelelô al - kalmazása az anyagi erôforrások pazarlásával jár, ami még ennél is több kárt okoz, mivel a gyógyszerágazat jelentôs költségeket emészt fel, és egyre növekvô igényeknek kell megfelelnie, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi erôforrások a fi - nan szírozás módjától függetlenül végesek. Ez a tény pedig minden felelôsséggel bíró jogalkotó számára világos kell, hogy legyen. Összegezve tehát az ítélet kimondja, hogy az esetlegesen a közegészségügyi és a társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi egyensúlyára gyakorolt kockázatokra, a tagállamoknak joguk van szigorú követelményeket támasztani a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzésére feljogosított személyekkel szemben, különö - sen a gyógyszerek értékesítési módjait és a nyereségre való törekvést illetôen. A tagállamok így fôszabály szerint fenntarthatják a gyógyszer-értékesítés jogát kizárólag a gyógyszerészek részére, azon indokból kifolyólag, hogy ôk azok a személyek, akiknek a fogyasztók részére garanciát és tájékoztatást kell adniuk. Az ítélet rendelkezése pedig nem jelent mást, minthogy újult erôvel lehet kezdeményezni a gyógyszertár alapítás liberalizációjának leállítását, a gyógyszerész szakemberek többségi tulajdonlásának visszaállítását a gyógyszertárat mûködtetô gazdasági társaságokban. Remélhetôleg e döntés végre meghozza vagy elôsegíti azoknak a változásoknak a létrejöttét, amelyek megállítják a gyógyszerész tevékenység mélyrepülését és visszaállítják a szakmai színvonal manapság szükségtelennek ítélt mértékét. Mostmár csak az a kérdés, hogy minderre mikor kerül sor, menynyire fontos ez a politikának? Végezetül álljon itt egy személyes történet: Néhai nagyapám és kedvenc kezelô orvosa nehezen viselték az orosz megszállást. A doktor mindennap jött betegét meglátogatni és 45-tôl folyton azt mondta: Matyi bátyám, ezt már térden állva is kibírjuk, mert itt vannak az amerikaiak a határnál. Nagyapám hitte, de sajnos meghalt még azelôtt, hogy a térdelést befejezhette volna. Almási és Borsy Ügyvédi Iroda Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 9

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A magyar gazdaság reorganizációja Kedves Olvasó! Arra kérem, hogy gondolatban fussa már végig saját lakóhelye környékét, hogy mi minden ment tönkre az utóbbi húsz évben az Ön környezetében (is). Látatlanban állíthatom, hogy lényegében: minden. A magyar ipart tönkretették, mezôgazdaságunkat szétzüllesztették, azaz gyárakat, üzemeket bezárták, a mezôgazdasági létesítményeket felszámolták, az embereket szélnek eresztették. Történt mindez a magyar lakosság csoda várása közepette, hogy megújul az ország, modernizálódik és felzárkózik Nyu - gat-európához. A neoliberális gazdaságpolitika jegyében szabad versenyt hirdettek és forszíroztak politikusaink és csodák-csodájára mindig a külföldiek nyertek. Apránként az ország vagyonának döntô hányada külföldi kézbe került potom pénzért. Még büszkék is voltunk, hogy áramlik be a külföldi tôke és hozza be a modern technológiát, ami fel fogja virágoztatni az országot. Közben szorgalmasan zárták be a magyar gyárakat és leginkább bérmunkát hoztak az országba. Nem vettük észre, hogy a túltermeléssel küszködô Nyugat- Európának mi csak mint felvevô piac vagyunk fontosak. Ebben az idôszakban dicsértek is bennünket eleget, mi voltunk a bezzeg-ország, nehogy észrevegyük már, hogy a sajtot éneklik ki a szánkból. Mára elfogyott az ország vagyona, nincs már mit elkótyavetyélni, épp ezért nem is vagyunk érdekesek többé a külföldi tôke számára. Leírtak bennünket. Ideje leltárt készíteni! Számítógépes hasonlattal élve az ország hardvere (gyárak, üzemek, mezôgazdasági létesítmények) ro - mokban hever. De mi van az ország szoftverével, a megszüntetett gyárak, üzemek mûszaki és mezôgazdasági értelmisé - gével, a kétkezi dolgozókkal, akik tudták, értették és nem utolsó sorban szerették munkájukat. Töredék hányaduk kiemelkedett, meggazdagodott, a döntô többség elkallódott az eltelt húsz év során. Ez az igazi pazarlás! Ha Magyarországot rendbe akarjuk hozni, az elsô és legfontosabb lépés a még hadra fogható szakembereknek lehetôséget biztosítani az értelmes alkotó munkára. Fel kell mérni, hogy melyek azok az iparágak és mezôgazdasági területek, ahol megfelelô számban fellelhetôk még a hozzáértô fizikai dolgozók, mûvezetôk, mérnökök, agronómusok stb. és ezeket a területeket kell újraindítani. Ezek lesznek az ún. húzó-ágazatok. A kis- és közepes vállalkozások nagyon fontos szerepet játszanak elsôsorban foglalkoztatás szempontjából egy-egy ország életében, de húzóágazatok nélkül egyetlen ország sem tud felemelkedni. A húzóágazatok beindításával egyidejûleg nyitni kell abba az irányba, ahol még versenyképesek lehetünk, azaz kelet felé a termékértékesítés biztosítására. Sok évtizedes tapasztalatokkal rendelkezô külkereskedôk élesszék újra régi (orosz, ukrán, kazah, tadzsik stb.) kapcsolataikat és helyezzük el ezeken az egyébként fizetôképes piacokon a magyar árukat és szolgáltatásokat. Az adósságcsapdából csak ezzel a módszerrel kerülhetünk ki. Ha nem csináljuk és tovább folytatódik a csodavárás, akkor tízévenként újra és újra gazdasági válság lesz Magyarországon, amit sokkterápiákkal kezelgetnek egyre alacsonyabb életszínvonal mellett. Dr. Simon Kis Gábor egyetemi docens Vizit Memphisben A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Tennessee Egye tem és a DEOEC Gyógyszerésztudományi Kara között több évre visszatekintô szakmai-tudományos együttmûködés keretén belül április végén Prof. Dr. Halmos Gábor, Dr. Vecsernyés Miklós és Dr. Samu Antal látogatást tett az Egyesült Államokbeli Memphisben, a Tennessee Egyetem fôhadiszállásán. Ennek során találkozásokra és személyes konzultációkra került sor a Tennessee Egyetem több oktatójával többek között a Ma gyar - országon már jól ismert Dick Gourley professzorral, az egye tem dékánjával és Lawrence M. Brown professzorral, aki az egye temen mûködô Gyógyszerterápia Menedzsment Intézet vezetôje. A látogatás során a magyar delegáció tanulmányozta az egyetem klini- 10 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány kai orientált Pharm D. és Ph. D., valamint a rezidens- és posztgraduális képzéseinek elméleti és gyakorlati vonatkozásait, keresve az ezeken a területeken történô további együttmûködés lehetôségeit. A magyar vendégekre mély benyomást tett a klinikai gyógyszerészi szolgáltatások nyújtása területén az a kiemelkedôen magas színvonalú szakmai munka, amelyet az egyetemmel együttmûködô, a gyógyszerészhallgatók képzésében aktív szerepet vállaló kórházakban, ill. klinikákon tapasztaltak. A Tennessee Egyetem oktatóinak részvételével a delegáció tagjai szakterületeiken elért eredményeikrôl elôadást tartottak. Prof. Dr. Halmos Gábor a GHRH és a rák címmel tartott elôadásában beszámolt arról, hogy ugyan az elmúlt évtizedekben sikerült jelentôs haladást elérnünk a rosszindulatú daganatok idôben történô felismerésében és kezelésében, de ezen megbetegedések to - vább ra is növekvô nagy száma miatt új, hatásosabb és korszerûbb diagnosztikai és terápiás lehetôségek kifejlesztésére van szükség. Napjainkban a daganatterápiában általánosan használt eljárások zöme, mint a radikális mûtétek, sugárterápia vagy a citosztatiku - mokkal történô kezelések, sok esetben nem tekinthetôk a betegek életminôségét is helyreállító kielégítô megoldásnak. A hetvenes-nyolcvanas években írták le elsôként a hipofízis elülsô lebenyének hormon elválasztását szabályozó hipotalamikus, ún. releasing és inhibiting hormonokat, tisztázták kémiai szerkezetük, majd rövidesen kapcsolatba hozták ôket humán daganatok növekedésének befolyásolásával. Ismert, hogy a daganatos megbetegedések bizonyos hányada a GH-RH növekedési hormon (GH) növekedési faktorok (pl: IGF-I és II) tengely szupressziójával is kezelhetô. Az eddigi vizsgálatok alapján a GH-termelés blokkolására kifejlesztett GH-RH (növekedési hormon releasing hormon) receptor antagonisták a GH-RH GH IGF-I vonal gátlása mellett (indirekt hatás), direkt módon is képesek a daganatsejtek proliferációjának gátlására. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy elsôként sikerült az eddig ismert receptoroktól eltérô és a humán tumorokban expresszálódó GH-RH receptor splice variánsokat kimutatni és izolálni. Ezek alapján a GH-RH antagonisták ezen jelfogók blokkolásával direkt, receptor mediált módon is kifejthetik daganatsejt proliferációt gátló hatásukat. A kutatásainkból várható eredmények hozzájárulhatnak a rossz indulatú daganatos megbetegedések patomechanizmusának pontosabb felderítéséhez, a rendelkezésünkre álló diagnosztikai módszerek továbbfejlesztéséhez, valamint új molekuláris támadáspontú gyógyszerek kifejlesztéséhez. adást. Prezentációja során bemutatatta azt, hogy miként lehet megjósolni az orálisan adott gyógyszerek felszívódását sejtkultúrás modell rendszert felhasználva. Elôadásában kiemelte azt, hogy a modern gyógyszerészeti segédanyagok milyen mechanizmusok által képesek növelni a felszívódás mértékét. Ennek a kérdésnek a tisztázása gyakran a gyógyszerfejlesztési folyamat nagy kihívása, mivel az új molekula biohasznosulása meghatározó lehet a gyógyszerré válás folyamatában. Dr. Samu Antal a Magyarországi gyógyszerészi diabetes prevenció címû elôadásában beszámolt az érintett területeken tett elôkészítô munkákról, azok eredményeirôl és a jövô kilátásairól, utalva a metabolikus szindróma program irányában történô továbblépésre. (A részletekrôl a Gyógyszertár címû lapunk hasábjain folyamatosan beszámoltunk.) A MOSZ és a Debreceni Egyetem delegációja személyes találkozó, ill. videokonzultáció keretében megismerkedett és elbeszélgetett azzal a négy gyógyszerészhallgatóval, akik a több éve sikeresen mûködô együttmûködés keretében ez év ôszén fogják rezidensi szakmai gyakorlatukat Magyarországon tölteni. A rövid és sikeres konzultációs látogatást követôen reméljük, hogy a hazai sajátosságok figyelembevételével a korábban elért sikeres együttmûködésnek megfelelôen a továbbiakban is hasznosítani tud - juk majd mindazokat az elméleti és gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket a Tennessee Egyetem a több évre visszatekintô munkája so rán a klinikai orientált gyógyszerészképzés és gyakorlat területén elért. MOSZinfo Dr. Vecsernyés Miklós In vitro absorption model with Cacao-2 címmel a gyógyszerfelszívódás in vitro modellezésérôl tartott elô - Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 11

12 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A vezetô tisztségviselô felelôsségére vonatkozó szabályok Számtalan esetben találkozom olyan kérdéssel, hogy milyen a fele - lôssége a beltagnak, mint képviselônek, vagy az ügyvezetônek az esetleges rossz gazdasági döntések miatt, különösen, amikor a társaság fizetôképessége kerül veszélybe. A jelen gazdasági helyzetben, a patika liberalizációt követôen be - következô sorozatos gazdasági ellehetetlenülés mellett ez a kérdés teljese okszerû, mondhatni szükségszerû A évi IV. törvény a továbbiakban Gt. a gazdasági társa ság ügyvezetését a társaság vezetô tisztségviselôi vagy a vezetô tisztségviselôkbôl álló testület látja el. A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezetô tisztségviselôként látják el. A korlátolt felelôsségû társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezetô látja el. A részvénytársaság ügy vezetését a vezérigazgató, vagy az az igazgatóság mint testület látja el. A vezetô tisztségviselô a feladatát önállóan látja el, és csak a jogszabályoknak, a társasági szerzôdés rendelkezéseinek, a társaság korábban hozott határozataiban foglaltaknak van alávetve, részére a tag fôszabályként nem adhat utasítást. E fôszabály alól csak a korlátolt felelôsségû társaságnál és részvénytársaságnál van kivétel, ha a társaság egyszemélyes. Ilyen esetben az egyetlen tag, illetve részvényes írásban utasítást adhat a vezetô tisztségviselônek, aki az utasítást köteles végrehajtani, de az utasítás végrehajtása so - rán tett vezetô tisztségviselôi intézkedéseivel a társaságnak okozott kártérítési felelôsség nem terheli. A Gt. 30. szerint a mely a fenti kártérítési felelôsség kérdését szabályozza a társaság felelôs azért a kárért, amelyet vezetô tisztségviselôje e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. A vezetô tisztségviselôk a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltô személyektôl általában elvárható gondossággal és ha a törvény kivételt nem tesz, a gazdasági társa ság érdekeinek elsôdlegessége alapján kötelesek ellátni. A ve zetô tisztségviselôk a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzôdés, illetve a gazdasági társaság legfôbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Az is egyértelmû, hogy nem a vezetô, hanem maga a társaság a felelôs a harmadik személynek okozott ká rok - ért. A károsultak tehát közvetlenül a társaságot és nem a vezetô tisztségviselôket perelhetik. A vezetô tisztségviselôk polgári jogi felelôssége mégpedig a Ptk. általános kártérítési szabálya (339. ) szerint a társasággal szemben áll fenn. Ez a gyakorlatban többnyire azt jelenti, hogy csak a felszámolási eljárás során, a felszámoló kezdeményezésére tör - ténne, ha azt akarná bizonyítani, hogy a vezetô tisztségviselô nem a társaság érdekeinek megfelelôen járt el, és ezzel kárt okozott, amely miatt a társaságnak kellett helytállnia. A vezetô tisztségviselôk feladatukat a gazdasági társaság érdekeinek elsôdlegessége alapján kötelesek ellátni. Bár a társaság érdekei általában (hosszú távon bizonyosan) megegyeznek a tagok érdekeivel, ese ten - ként elôfordulhat olyan érdekösszeütközés, amely so - rán nagy jelentôsége lehet a törvényben megfogalmazott elôírásnak. Ha már beszélünk a felszámolásról, akkor nézzük an - nak az idevonatkozó szabályait: A tv. kimondja, hogy a társaság fizetôképtelenségével fenyegetô helyzet bekövetkezése esetén a vezetô tisztségviselôk a hitelezôk érdekeinek elsôdlegessége alapján kö - telesek ügyvezetési feladataikat ellátni és lehetôvé teszi külön törvénynek (csôdtörvény), hogy e kötelezettség felróható megszegése esetén elôírja a vezetô tisztség vi - selôk hitelezôkkel szembeni helytállási kötelezettségét. A törvény tehát továbbfejleszti a vezetô tisztségviselôre irányadó felelôsségi szabályokat, és az ún. wrongful trading intézményét honosítja meg, annak érdekében, hogy a társaság ügyvezetését csôdközeli helyzetben visszatartsa a hitelezôi érdekeket sértô, indokolatlan mértékû kockázatvállalástól. De ennek több együttes feltétel esetén kell bekövetkeznie: Fizetésképtelenséggel fenyegetô helyzet Hitelezôk érdekeinek figyelmen kívül hagyása Felróható, tehát szándékos módon történô olyan magatartás, amely a hitelezô érdekeit sérti Igen fontos, az egyébként meglévô korlátozott felelôsséget áttörô szabály tehát helyt kell állni ezekben az esetekben amely részben a kültagra, részben pedig nevébôl is következôen a korlátolt felelôsségû társaság tagjaira, sôt a részvényesekre is vonatkozik: A korlátolt felelôsségû társaság jogutód nélküli megszûnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelôsségére az a tag, aki ezzel visszaélt. A korlátolt felelôsségû társaság és a részvénytársaság azon tagjai (részvényesei), akik korlátolt felelôsségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezôk rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszûnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. De csak a tagra igaz ez! A tagok felelôssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni. A szabályozás lényege, hogy mindazon társaságokban, ahol a tagnak a felelôssége csak korlátozott, ám e korlátozott felelôsséggel visszaéltek, ez a magatartás pedig a hitelezôk megkárosítására vezetett, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a jogutód nélkül megszûnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. 12 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

13 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány További felelôsség áttörések: Minôsített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minôsített befolyásszerzô az ellenôrzött társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik. Ha a minôsített befolyásszerzô az ellenôrzött társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenôrzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentôsen veszélyezteti, az ellenôrzött társaság bármely hitelezôjének kérelmére a cégbíróság a minôsített befolyásszerzôt biztosíték adására kötelezheti, illetve vele szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja. Ha az ellenôrzött társaság felszámolásra kerül, a minôsített be - folyásszerzô (és nem a vezetô tisztségviselô!) korlátlan felelôsséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenôrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezôinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel megállapítja a minôsített befolyásszerzô korlátlan és teljes felelôsségét. Az említett feltételeknek együttesen kell teljesülniük! Ilyenkor azt szokták kérdezni, hogy milyen a hátrányos üzletpolitika, mi dönti azt el. Erre nem ad magyarázatot a törvény, de né hány eseti döntés már igen. Az üzletpolitika üzleti cselekvési program, a stratégiai, piaci mûveletek hosszabb távú meghatározását, tervezését, a cégre jellemzô gazdálkodási koncepció kialakítását, az üzleti célok, irányelvek megfogalmazását foglalja magában. Amennyiben ez a tevékenység, magatartás nem a társaság érdekét szolgálja, esetlegesen azzal ellentétes, például a társaságnak tartósan bevételkiesést vagy más hátrányt okoz, a hátrányos üzletpolitika megvalósul. A Csôdtörvény rendelkezései szerint: A hitelezô vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt ke - re settel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetôi voltak a felszámolás kezdô idôpontját megelôzô három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegetô helyzet bekövetkeztét követôen ügyvezetési feladataikat nem a hitelezôk érdekeinek elsôdlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a kere - setben meghatározott mértékben csökkent. A fizetésképtelenséggel fenyegetô helyzet bekövetkezte az az idôpont, amelytôl kezdve a gazdálkodó szervezet vezetôi elôre látták vagy ésszerûen elôre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Ha többen közösen okoztak kárt, felelôsségük egyetemleges. Mentesül a felelôsség alól az említett vezetô, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegetô helyzet bekövetkeztét követôen az adott helyzetben elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezôi veszteségek csökkentése érdekében. A gazdálkodó szervezet vezetôjének minôsül az a személy is, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befo - lyást gyakorolt (minôsített befolyással rendelkezô). A társasági jogi rendelkezéssel összhangban a törvény megteremti a gazdálkodó szervezet vezetôinek a hi - telezôkkel szembeni, magánvagyonukra is kiterjedô polgári jogi felelôsségét arra az esetre, ha a fize tés - képtelenséggel fenyegetô helyzet bekövetkeztét köve - tôen ügyvezetési feladataikat nem a hitelezôk érde - keinek elsôdlegessége, illetve a környezeti terhek rendezésének kötelezettsége alapján látták el, és ezáltal a társasági vagyon csökkent (wrongful trading). A vezetô tisztségviselôk felelôsségét a törvény úgy ál - la pítja meg, hogy egyben kifejezésre juttatja ezen fe - lelôsségi forma rendkívüli jellegét, így azt, hogy marasztalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felszámolás után ki nem elégített hitelezôi köve te lé - sek maradnak fenn. A vezetô tisztségviselô kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy részére a helytelen vállalatvezetés nem felróható, és mindent megtett annak megakadályozása, illetve a hitelezôk veszteségeinek csökkentése érde - ké ben. Azt, hogy e körben konkrétan milyen vezetôi maga tartás alapozza meg az eredményes kimentést, a bírói gyakorlat fogja kialakítani, mert ilyen perrel sem lehetett még találkozni. A törvény elôremutató rendelkezése, hogy vezetô tisztségviselônek minôsíti azt a személyt is, aki jogi ér te - lemben ugyan nem volt vezetô tisztségviselô, de tény - legesen meghatározta a gazdasági társaság vezetését (ún. árnyékvezetô ). A törvény ezzel különösen a nagy méretû, illetve gazdasági pozíciójában alárendelt gazdálkodó szervetek esetében kívánja a felelôsség megállapítása körében azon személyeket is felelôsségi körbe vonni, akik a vagyonvesztést ténylegesen elôidézték. Annak megítélése, hogy egy meghatározott adós szervezetnél mely személyek tekinthetôk ár nyék - vezetônek, a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik. A jelenlegi patikalánc gyakorlatban ennek késôbb még igen fontos szerepe lehet. Tehát téved az a lánctulajdo - nos, aki azt gondolja, hogy a kis patikák megvásárlása során, az abban névlegesen maradó tagok fogják a felelôsséget kizárólagosan viselni. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász Almási és Borsy Ügyvédi Iroda Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 13

14 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A visszérbetegségekrôl Tudnivalók! Ez a háttere annak, hogy minden visszérprobléma a vénás keringésünkre többletterhelést eredményezô két lábra állással kezdôdött! A felegyenesedéssel ugyanis az a lábujjaktól a szívig terjedô ma - gas ság, amelyet a véráramnak a gravitáció ellenében kell leküzdenie, lényegében megduplázódott. A visszerekben a vér visszaáramlását tehát a billentyûk akadá lyoz - zák meg. Azonban ha nem zárnak rendesen, akkor a vér áramlása lelassul, megnövekszik a vénás nyomás. Ez a megnövekedett nyomás a felületes vénák falát kitágítja, azok megnyúlnak, kanyargóssá válnak visszértágulatok keletkeznek. Továbbá, a vénás oldalon megemelkedett vérnyomás terheli a hajszálérhálózatot, a pangó vérbôl a környezô szövetekbe víz, vér - plazma áramlik elôidézve a végtag duzzanatát, a vizenyôt, (ödémát). Az ödémával együtt vagy attól függetlenül is jelentkezhet a nehézláb-érzés, kellemetlen, feszülô fájdalom, lábikragörcs. A visszérbetegség, azaz a láb visszereinek vénáinak kitágulása (ill. elzáródása), valamint következményei a felnôtt lakosság 20-30%-át érintô népbetegség. A visszértágulat (varikozitás) egy olyan, lassan kifejlôdô betegség, amely kezdetben szinte csak kozmetikai problémának látszik, azon ban a továbbiakban olyan tünetekkel jár, mint a korai kifáradás, bokaduzzanat, feszülés-érzés, nehézláb érzés, a bizonytalan alsóvégtagi fájdalom, éjszakai lábgörcsök. A betegség megfelelô kezelés hiányában tovább súlyosbodhat, je - len tôsen romlik az életminôség, jelentkezhet ekcéma, lábszárfekély, mélyvénás trombózis, tüdôembólia. A visszérbetegség kialakulása Szervezetünkben a sejtekhez a friss, oxigéndús vért a verôerek szállítják. A szövetektôl az elhasznált vér a bôr alatti hálózatot képezô vé - kony, majd egyre vastagodó felszíni erek az un. felületes vénákban gyûlik össze, amelyekbôl a vér bizonyos helyeken egyirányú kapukon, a billentyûkön keresztül jut a vért a szívig vezetô mélyvénába. Ezen felfelé irányuló szállítás fô hajtóereje nem a szívmûködés, ha - nem az izmok mûködése, az izompumpa. A pangó, elhasznált vérbôl a sejtek nem tudnak elegendô oxigént felvenni, lábszárfekély alakulhat ki. A vér sokkal hajlamosabb alvadásra, az alvadékkal telt visszér - ben kialakul a vénagyulladás (flebitisz), mely nagyon erôs fájdalom mal jár. Az elsôdleges visszérbetegség kialakulásának oka tehát a felszínes vénák kitágulása, (billentyû-problémák). A visszértágulatok különbözô helyeken alakulhatnak ki, melyek je - lentôsége és veszélye eltérô: 1. A láb két fô felületes vénájának (törzsvénák) tágulata 2. A fô vénák mellékágainak tágulata 3. Közvetlenül a bôr alatt futó hálószerû vénák tágulata 4. A bôr alatt seprûszerûen elágazódó legapróbb vénák tágulata 5. Az összekötô vénák tágulata Betegséget, lényeges veszélyt az elsô kettô jelent, a többi elsôsorban esztétikai problémákat okoz. A másodlagos visszérbetegség mélyvénás trombózis következtében alakul ki. 14 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

15 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Normális esetben a vér 90%-a a mélyben futó vénákon keresztül jut fel a szívig, és csak 10%-a folyik a felületes vénákban. Ha a mély vénákban egy véralvadék (trombus) elzárja az eret, akkor az ott folyó nagy tömegû vér az összekötô vénákon át a felületes vénákba ömlik, és ott folytatja útját felfelé. Ennek a kilencszeres vérmennyi ségnek a szállítására, ekkora többletterhelésre kitágulás a válasz. A végtag duzzanattal, fájdalommal járó trombózis általában sürgôs kórházi ellátást igényel. A visszérbetegség hajlamosító tényezôi A kompressziós harisnya (fásli) alkalmazásával mintegy helyettesíthetô az érfalak gyengült feszessége, ill. enyhíthetô az ödéma. Bár a varixokat nem szünteti meg, az visszérbetegség elôrehaladása és a következményként kialakuló lábszárfekély kezelésében fontos szerephez juthat. Itt említjük meg, hogy visszérvérzésnél tilos a végtag lekötése! A gyógyszerek használatát illetôen általános szabály, hogy a visszérbetegség kezelésére készített gyógyszereket csak rövid idôre, a legfájdalmasabb és legödémásabb idôszakokban vetjük be, hiszen ennél a betegségnél a gyógyszeres kezelés csak tüneti javulást hoz, az okot nem szünteti meg. jelentôs a szerepük az öröklési-genetikai tényezôknek hormonális (fogamzásgátlók, ill. a többszöri terhesség is) Ugyanakkor a vénagyógyszereknek természetesen megvan a ma - guk helye a visszérbetegség kezelésében olyan hatásterületeken, mint: életmód (mozgáshiányos munka (álló-ülô)dohányzás, testsúly (túlsúly) betegségek: trombózis, ízületi betegségek, érszûkület, krónikus székrekedés bizonyos anyagcsere-betegségek, mint a cukorbetegség, Vizsgálatok Az alkalmazandó kezelés érdekében meg kell vizsgálni, hogy el - sôd leges, vagy másodlagos visszérbetegségrôl van-e szó. Kü lön bözô vizsgálóeljárások állnak rendelkezésünkre, Ultrahang-Doppler vizsgálat: A fájdalommentes és veszélytelen vizsgálat során egy ceruzaszerû eszközzel (Doppler-szonda) feltérképezzük, hogy milyen az egyes erekben a véráramlás. Flebográfia: alatt a láb vénáinak speciális röntgenvizsgálatát értjük. fényreflexiós: az egyszerû és veszélytelen módszer arra a kérdésre ad választ, hogy milyen a láb vérellátása, véráramlást mérünk. Megelôzés Mindegy, hogy a visszérbetegség mennyire súlyos, a megelôzés eszközeivel élni minden fázisban rendkívül fontos. Az életmód jelentôségét nem lehet túlhangsúlyozni. 1. Fájdalomcsillapítók. 2. Vénafalra ható gyógyszerek, melyek megakadályozzák, hogy a pangó vérbôl a víz a szövetekbe, a sejtek közé szivárogjon. 3. Vízhajtók, melyek a szervezetbôl a vizet a veséken keresztül vizelet formájában ürítik ki. A sebészeti kezelés mûtéttel, a nagyobb tágult visszér eltávolításával jár. A szklerotizálás a kisebb (pl. a bôr alatt seprû- vagy pókhálósze rûen elágazódó) visszerek esetében egy anyag vénába fecskendezésével szünteti meg a visszértágulatokat. Mint az elôzôekben kifejtettük, a visszérbetegségek esetében külö - nösen fontos a megelôzés, az életmód. A már felsorolt életmód-tényezôk mellett kifejezetten javasolható a láb ápolása olyan készítményekkel, amelyek fokozzák a vérkeringést, táplálják, serkentik, a szöveteket, gyulladáscsökkentô, frissítô, hûsítô hatásuk révén a tüneteket enyhítik. Miután a gyógyszerek rendszeres használatának mindig vannak kisebb-nagyobb veszélyei, különösen hasznosak lehetnek azok a ké szítmények, amelyek természetes anyagok alkalmazásával biztosítják a kedvezô hatásokat. A SUMMA-visszérkrém tudományosan kiválasztott gyógynövény-kivonatokat (a közismerten hatékony vadgesztenye mellett egyéb specifikus hatású gyógynövényeket), aminosavakat, ásványi sókat, vitaminokat és más fontos kiegészítô anyagokat tartalmaz. Fontos a megfelelô testsúly tartása, a sok mozgás, sportolás (úszás). Kerülni kell a hosszas álldogálást és ülést, vagy legalább végezzen vér-izommozgató lábtornát (pl. a lábujjak marokba szorítása). Fekvéskor vagy utazáskor polcolja magasra lábait. Jelentôsen javítja a láb vérkeringését a lábzuhany. Kerülje viszont a szaunát! Fontos a megfelelô cipô (puha, hajlékony talp). Elôrehaladott betegségnél a megelôzés célja már az olyan kö - vetkezmények, mint a fájdalom, ödéma, lábszárfekély, vénatrombózis, tüdôembólia enyhítése. Kezelés A megfelelô kezelés mindig összetett (a megelôzés is részét képezi)! A kezelés célja a vénás nyomás, a visszaáramlás csökkentése, a vénafal erôsítése, átjárhatóságának csökkentése, a vérplazma kiáramlásának, ödéma kialakulásának akadályozása, gyulladásgátlás. A Summa-visszérkrém alkalmazásával a bôr szöveteinek táplá - lása, regenerációja, a vérkeringés javítása érhetô el, amely elôsegí ti az erek állapotának megôrzését, javulását, ill. a tünetek enyhítését. Dr. Kvintovics Pál fejlesztô és tudományos munkatárs Summa-Pharma Kft. Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 15

16 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány ÁNTSZ Ellenôrzési szempontrendszer Közforgalmú gyógyszertár Homlokzata, betegforgalmi bejárata: Gyógyszertár felirat Szolgálati rend feltüntetése Ügyeletes gyógyszertár adatai Akadálymentes bejárat Szélfogó Csengô és vagy kaputelefon Gyógyszerkiadó ablak Officina: Mûködô betegtájékoztató rendszer (2006.XCVIII.tv.55 ) Mûködési engedély nyilvános kihelyezése Várakozás helyének jelzése (személyes adatok védelme) Név és beosztás kitûzôn való alkalmazása (betegjogok érvényesítése okán) Ivóvíz és pohár biztosítása Gyógyszertár-mûködtetési alapfeltételek ellenôrzése: Alapterület Belsô állapot Bútorzat, berendezés Vásárlók könyve kihelyezése Tanácsadó helyiség elrendezése Dohányzásra kijelölt hely Gyógyszerkészletre vonatkozó elôírások betartása: Készlet összetétele 2/2008. (I.8.) EüM. rend. szerint Kötelezôen készletben tartandó szérumok GYSE forgalmazás esetén méretvételi és próbahely AUV forgalmazás Gyógyszerek tárolásának elôírásai: Hômérséklet ellenôrzés ellenôrzési füzet vezetése szobahômérsékleti tárolás (15-25 C) hideg tárolás (2-8 C) hûvös tárolás (8-15 C) Gyógyteák tárolása, lejárata Étrendkiegészítôk tárolása, lejárata Tápszerek tárolása, lejárata Kötszerek tárolása, lejárata Tûzveszélyes anyagok tárolása Maró anyagok, savak tárolása A felhasználhatósági idôtartama szerinti sorrend betartása Laboratórium, vényezô: Gyógyszervizsgálat eszközei Gyógyszeranyagok edényzete, vizsgálati szám, lejárat Gyógyszerkészítés eszközei Általános laboratóriumi eszközök Aszeptikus gyógyszerkészítés feltételei Hôlégsterilizátor Porfirizátor Mérlegek és súlyok hitelesítése érvényessége Reagencia Aqua purificata beszerzése és bevizsgálása Gyógyszertári manuális (összetételek és felhasználhatósági idô) Gyermekgyógyszer szignatúra használata Standedények állapota, szignálása Egységes expedíció szabályainak betartása: Egyedi készítmények szignatúrája és csomagolása Laborált készítmények szignatúrája és csomagolása Kiszerelt készítmények szignatúrája és csomagolása Lejárt, selejt, forgalomból kivont készítmények kezelése: Elkülönített tárolás Beteg által visszahozott, lejárt készítmények gyûjtése Fokozottan ellenôrzött szerek (43/2005.(X.15.) EüM.rend) Tárolás Megrendelés, vények, értesítôk, nyilvántartás Készletek és nyilvántartás ellenôrzése Lejárt, beteg által visszahozott kábító tárolása Kábítószer felelôs megbízása Hitelesített nyilvántartások vezetése: Vizsgálati napló Labornapló Impleálási napló Méregkönyv Munkafüzet Kiszerelési napló Sterilezési napló Belsô minôségellenôrzési napló Forgalmazás megszûnésének nyilvántartása Ellenôrzött szer nyilvántartása Számítógépes szolgáltatások: Internet kapcsolat Internetes gyógyszerforgalmazás Honlap Gyógyszerek házhozszállítása Szakmai kiadványok ellenôrzése: Ph.HgVII., Ph.HgVIII. FoNo VII. FoNoVet Ph.Hg. és FoNo javításai Eü. Közlöny OGYI Közlemények Hivatalos gyógyszeralkalmazási elôiratok Admminisztratív feltételek: Szakmai felelôsségbiztosítás Alkalmazottak munkaszerzôdései Elôzetes és idôszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok Belsô minôségügyi rendszer Akkreditáció Gyógyszerészi gondozás Megállapodás magisztrális gyógyszerkészítési feladatokra Lészám és képesítések dokumentumai: Gyógyszerész Szakasszisztens Asszisztens Kisegítô Egyéb intézmény ellátása: Fekvôbeteg Járóbetegellátó Szociális Egyéb 16 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

17 2009. Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2009-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2009-ben is! Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. T: , Fx: ,

18 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet 20 éves a Magyar Gyógyszerészi Kamara A születésnap megünneplésére a XI. Magyar Gyógyszerész Napok részeként az Európa Kongresszusi Központban került sor május 23-án. Dr. Horváth Tamás elnök ünnepi beszédében többek között hang súlyozta, hogy a húsz éves kamara alapításakor kitûzött elsô célja a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációja volt. Ez az elsô évtizedben a privatizációval és a gyógyszerészi magántevékenység megteremtésével sikerült is. A második évtized azonban számos olyan változást hozott, ami a kezdeti célkitûzés újabb elérésének igényét veti fel. Ez a folyamat a 2006 végén megtörtént liberális szabályozással teljesedett ki. A közel két évnyi liberális ámokfutás után ma a gyógyszerészet ismét szakmai, erkölcsi és anyagi életképességének helyreállításáért küzd. Az elnök szavai után a miniszter képviseletében köszöntôt mondott: Dr. Pordán Endre az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára, John Chave, az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportjának fôtitkára, aki ismét megtisztelte jelenlétével a magyar gyógyszerésztársadalmat. Ugyancsak szólt a gyógyszerészekhez Dick Tromp, az EuroPharm Forum elnöke, Dr. Éger István, a MOK, Dr. Balogh Zoltán, a MESZK, Prof. Dr. Klebovich Imre, az MGYT, Dr. Mikola Bálint, a MOSZ, Dr. Bölcs Judit, a MGYE elnöke. A társkamarák részérôl szót kért Dr. Ulrich Krötsch, a Né met Szövetségi Kamara, Mag. Pharm. Leopold Schudermaier az Osztrák Gyógysze rész - kamara, Grzegorz Kucharewicz a Lengyel -.Gyógyszerész Kamara elnöke, Stefan Krchnak, a Szlovák Gyógy sze részkamara nemzetközi referense, Erdogan Colak a Török Gyógy szerésztudományi Társaság elnöke, valamint Bruno Herold, a Szász Gyógy szerész - kamara tiszteletbeli elnöke. A kamara volt elnökei közül elsôként Prof. Dr. Vincze Zoltán szólt, aki úgy fogalmazott, hogy számára a legnagyobb élmény a megalakulás volt. Dr. Szabó Sándor egykori elnök, jelenlegi tiszteletbeli elnök szavai szerint a kamara 20 éves jubileuma számára paradicsomi állapotokat jelent, mert visszaigazolása élete meghatározó korszakának. Hávelné dr. Szatmári Katalin volt elnök a kamara húsz éves történetének kiemelkedô eseményei helyett inkább azokról a kollégákról szólt, akik ebben a két évtizedben mindent elkövettek, hogy a gyógyszerészet az ôt megilletô helyére kerüljön az egészségügyben és a társadalomban. Az üdvözléseket és visszaemlékezéseket a kitüntetések átadása követte, a minisztériumi kitüntetéseket Pordán Endre, a kamarai kitüntetéseket Horváth Tamás, az alapítványi kitüntetéseket pedig Szabó Sándor adta át. Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk. Az ünnepség délutáni, plenáris ülésén a gyógyszerészet európai helyzetérôl John Chave az Európai Unió Gyógyszerészi Cso port já - nak fôtitkára, az európai gyógyszerészek kiútkeresésérôl, az Euro - Pharm Fórum és a WHO kapcsolatáról pedig Dick Tromp, az EuroPharm Fórum elnöke tartott elôadást. Gazdasági, politikai, morális válság és az egészségügy címmel, Prof. Dr. Chikán Attila, Gyógyszerészképzés a jövô gyógyszerészetének szolgálatában címmel Prof. dr. Botz Lajos Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnökének elôadása hangzott el. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ KAMARA ARANYÉRME Dr. Tihanyi Ágnes (Budapest) PRO PRAXIS PHARMACIAE Dr. Kisbenedek Eszter (Budapest) Dr. Haraszti Csaba (Budapest) Fábián Márta (Szeged) Dr. Dudus Károly Balázs (Sárvár) Kósa Júlia (Nagykôrös) PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE Dr. Tóth Barna (Pomáz) Dr. Kôhegyi Ferenc (Hódmezôvásárhely) Dr. Pál Éva Zsuzsanna (Kecskemét) Babkáné Földesi Ilona (Debrecen) Dr. Kárpátiné Gangl Teréz (Sopron) TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE Dr. Nizsalovszky László (posztumusz) (Budapest) Magyarné dr. Pintér Gabriella (Pilisvörösvár) Czékusné dr. Skoda Mária (Nágocs) Dr. Csonka Gábor (Szombathely) Lôcze Lajosné dr. (Sopron) Dr. Ungvári József (Debrecen) A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARÁÉRT Dr. Kovács János (Dombóvár) Dr. Vetsey-Körmendi Ágnes (Sopron) Dr. Haragh László (Szentgotthárd) Angeliné dr. Walter Mária (Császártöltés) Dr. Pauker Zsoltné (Miskolc) Dr. Boholy Zsuzsanna (Miskolc) Ujházi Lászlóné dr. (Debrecen) Dr. habil. Kiss István (Budapest) Dr. Éger István (Budapest) PRO PHARMACIAE (Pharmacia Alapítvány díja) Dr. Gara István (Nagyatád) ÁLLAMI ELISMERÉSEK 2009 PRO SANITATE Dr. Grabarits István (Kalocsa) MINISZTERI DICSÉRET Dr. Tari János (Demecser) Dr. Sohajda Attila (Berettyóújfalu) Beck Józsefné dr. (Pécsvárad) MINISZTERI ELISMERÔ OKLEVÉL Szent Katalin Gyógyszertár kollektívája (Budapest) MOSZinfo 18 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

19 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Sikerrel zárult a MOSZ Egerben megrendezett továbbképzése A gyógyszerész szerepe a depressziós betegek ellátásában témakörben folytatott rendezvénnyel véget ért a MOSZ tavaszi szakmai továbbképzô programsorozata. A szakterület napirendezését indokolta a kórképben szenvedôk számának utóbbi években való rendkívüli dinamikus növekedése nemzetközi és hazai viszonylatban egy - a ránt. A gyógyszertárakban is egyre több pszichi átriai kezelés alatt álló beteggel találkozunk, ahogy jelentôsen növekedett a kórképben alkalmazott gyógyszerkészítmények forgalma is. Az EuroPharm fórum szakterületi programkoordinátora Dr. Samu Antal megnyitó gondolatait követôen Dr. Tolnai Judit, a Sem mel weis Egyetem Pszichiátriai Klinikája docense avatta be a hallgatóságot a kórkép élettani és gyógyszerhatástani kérdé - seibe. Fôorvos Asszony a három nap alatt három fô fejezetben részleteiben, nagy hozzáértéssel és valamennyiünk számára követhetô módon ismertette a betegség egyes jól definiálható csoportismérveit, az azokhoz tartozó kórlefolyást és az alkalmazott terápiákat. (Terveink szerint a Gyógy - szertár c. kiadványunkban az elôadás alapján készült összefoglalót kívánunk megjelentetni a szakterületrôl.) Dr. Tósaki Árpád professzor úr a gyógyszeres terápiák me - nedzselését taglalta prezentációjában, Dr. Benkô Zsolt a gyógyszertári gyakorlatot mutatta be, míg Dr. Hankó Balázs adjunktus úr a kezelés során kiemelkedô jelentôségû beteg-együttmûködés fontosságát hang súlyozta gondolatvezetésében. A klinikus, az oktató és a gyakorló szakember optikáján keresztül bemutatott szakterület összefüggéseiben Samu dr. két elôadása teremtette meg a harmóniát. A hagyományoknak megfelelôen, évek óta a tavaszi utolsó továbbképzés ad alkalmat a MOSZ elsô féléves szakmapolitikai összefoglalójára is. Májusban már minden elô - zô évi gyógyszerpiaci adat rendelkezésre áll és ismertek a tárgyévi fô vonalak is. Széleskörû elemzéssel kezdte az értékelést Dr. Simon Kis Gábor a Corvinus Egyetem docense, amikor ismertette a társadalom-, és egészségpolitikai nemzetközi környezetet, majd a közgazdasági stratégiai elemek bemutatásával párhuzamban tételesen prezentálta a hazai egészségügyi ellátó rendszer, ezen belül a gyógyszerpiac változásait. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke a gyógyszertár-mûködtetés elmúlt évi adatainak bemutatásával összegyûjtötte a tapasztalatokat, vázolta a jelenlegi fô irányokat. Prezentációjában a liberalizációs környezet és a versenyhelyzetbôl adódó fô feladatokra fókuszált. Dr. Molnár Márk Péter az OEP fôosztályvezetôje gondolatvezetésében az aktualitásokra helyezte a hangsúlyt. Szélesebb megközelítésbôl indítva az E-alap terveire épülô gyógyszerbüdzsé alakításának egyes lépéseit mutatta be az év - ben várható intézkedések tükrében. Ismer - tette az elszámolási gyakorlat aktualitásait és a terveket, az új vényeket bemutatva, annak gyakorlati bevezetése egyes lépéseit, és a közeljövôben várható szolgáltatói szerzôdések megkötése operatív környezetét egyaránt. Dr. Samu Antal tájékoztatta a fórum résztvevôit a MOSZ DEOEC Tennessee Egyetem közötti szerzôdés keretében az USA-ban tett elôadói körútjáról. A három fôs magyar delegáció nagy sikerrel mutatta be Memphisben a tíz évvel ez - elôtt indított, a gyógyszerészi gondozás és gyógyszeres terápia menedzsment területén elért magyar eredményeket. Ezzel összefüggésben a MOSZ alelnöke kitért a hazai helyzet étékelésére és a fejlesztés fô irányaira is. A jó hangulatú szakmapolitikai fórumot élénk érdeklôdés kísérte. Az elô - adásokat követô kötetlen beszélgetés során számos, a gyógyszertárak mûködtetése ta - pasztalataival összefüggô kérdés vetôdött fel, amelyekben a résztvevôk közös álláspontokat alakítottak ki. Moderátori zárszavában a MOSZ elnöke felhívta a figyelmet a félévet záró jubileumi kamarai rendezvény - re, kérve a hallgatóság aktivitását a gyógy - szerészet közös ünnepén való részvételre való mozgósításban. A jól összeállított programnak az egri Szép - asszony Völgye festôi környezete, a Hotel Villavölgy adott otthont. MOSZinfo Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 19

20 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Társszervezetek közös gondolkodása Békés megyében Rendhagyó közgyûlés keretében véleménycserére, közös gondolkodásra került sor Békéscsabán, május 7-én. Gondokkal sújtott hivatásunk problémafeltárása rendkívül hatékony volt. Ebben, s a kiút keresésében útmutatást nyújtott Prof. Dr. Klebovich Imre az MGYT elnöke, dr. Horváth Tamás a MGYK elnöke, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla a MOSZ alelnöke, dr. Cseh Ildikó régiós tisztifôgyógyszerész, Lakatosné dr. Hupuczi Rozália a REP fôgyógyszerésze. A kamara megyei elnöke, dr. Melczer Mária Ágnes ünnepi alkalomnak nevezte a gyógyszerész-szervezetek rendezvényét. Hang sú - lyozta, hogy közösen szeretné megbeszélni a pillanatnyi helyzetet és azt, van-e, illetve mi az ebbôl kivezetô út. Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka köszöntôjében rámutatott, hogy volt már, hogy a gyógyszerésztársadalom megmutatta, hogy összefogással el tudja érni akaratát. A privatizációkor egységet tudott felmutatni a szakma. Meg is lett az eredménye! Minden patika óriásit fejlôdött, s színvonalas szakmai munkát tudunk felmutatni Euró pa számára is. A rekord sebességgel felépülô új gyógyszerellátási struktúra kiegyensúlyozottá tette a lakossági gyógyszerellátást. Jelentôs társadalmi és politikai elégedettség övezte hivatásunkat, ami vonzóvá tette a fiatalok számára is. Többszörös túljelentkezés volt a gyógyszerész karokon, a végzést követôen örömmel, alkotóenergiával jöttek a fiatal diplomások a lakossági gyógyszerellátásba. Bíztunk, hogy újból fellendül a gyógyszerész-dinasztiák korszaka. Most e nehéz, verejtékkel létrehozott, a családoktól is nagy lemondást kívánó munka látszik tönkremenni! Nagy szükségünk van a gondolataink összerendezésére, s teendôink megfogalmazására! Régi Nagyjaink, s a mi eredményeink nem veszhetnek kárba! A gyógyszerészet ma nagy kihívás elôtt van! Úgy látja, fordulóponthoz jutott a szakma. Kiemelkedôen fontosnak tartja a szakma, a szakmai szervezetek összefogását. Fel kell venni a szakmában tevékenykedôknek a versenyt, ami bi - zony szokatlan, idegen. Színesebb lett a hivatásunkban tevékenykedôk köre, de méltósággal kell küzdenünk, versenyeznünk, akár a sportolók nem egymás ellen, hanem a jobb eredményért! mondta iránymutatásul. E rendezvény is ehhez hivatott feltöltôdést, muníciót adni. Dr. Horváth Tamás azzal kezdte, hogy szebbnél szebb gondola - tokat szeretett volna hozni, de sajnos helyette a válság problémájára, a válság baj okozására kell, hogy felhívja a figyelmet. A válság egyben magában hordozza a változás lehetôségét is. Speciális helyzetben vagyunk mondta, de nem tudjuk a elôtti állapotokat visszahozni, viszont célul tûzhetjük ki a prob - lémák legjobb megoldását. A liberalizáció és a gazdasági válság kettôs poklával kell megküzdenünk, ráadásul a politika által legyengített állapotunkban. Az üzleti szempontok folyamatosan ütköznek az erkölcsi, em - beri, szakmai megfontolásokkal. Ember embernek farkasa lett, világította meg a liberalizáció következményeit. Kiútként meg kell találni a mûködésünk egyensúlyát, hisz akkor tudunk talpon maradni. Fontos a társadalom értékítélete, erre a történelmi, ötvenes éveket hozta fel elnök úr példának. A tulajdonuktól, egziszten ciájuktól megfosztott gyógyszerészek szakmai tisztességükkel kivívták a társadalom megbecsülését. Ez a megbecsülés is hozzájá rult a privatizáció véghezviteléhez és a doktori cím megadásához, mely nagy jelentôségû a társadalom értékítélete szempontjából. A kamara stratégiai céljainak a jövedelmezôség és a likviditás javítását tûzte ki. Kiemelte a közösségi túlélési stratégiák közül a társszervezetekkel való együttmûködést. Bízik a három bástyában, az elsô szabályozás az, hogy a gyógyszerellátás nem kereskedelmi tevékenység, a má sodik a gyógyszerészi gondozás törvényileg szaktevékenység - nek számító ténye, s a harmadik a foglalkozási doktori cím. A kamara hitvallásával, Adytól idézve zárta beszédét elnök úr Le - gyünk mag hó alatt és ôrizzük meg magunkat a jobb idôkre. Az együttmûködés fontosságára irányította a figyelmet Klebovich Imre professzor, a SOTE dékánja Együtt és egymásért! hangsúlyozta. Hitvallása találkozik a kamara elnökével és óriási, elôremutató értéknek nevezte a szakmai közösségben, a gyógyszerésztársadalom érdekéért végzett közös munkát. Professzor úr beszélt a gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzésérôl. Felhívta a figyelmet a 2006/51 és a 2003/53 Eü. Min. rendeletek betartására, s a tömeges krach veszélyére, hiszen az idôarányos ponthatárt az orvosokhoz hasonlóan, csak a gyógyszerészek 42%-a teljesítette eddig. A jövô év március 11- én pedig lejár 20 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése

A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése A gazdasági társaság tagja korlátozott tagi felelősségének áttörése Szerző: Dr. Bori Beáta Pécs, 2013. október 5. I. Hitelezővédelem A jelenleg hatályos 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 TARTALOM A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17 I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 1. A felelősségi jog fogalma és fejlődése 21 2. A polgári jogi felelősség alapelvei 26 2.1. Marton és Eörsi

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai

JUHÁSZ LÁSZLÓ. A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai JUHÁSZ LÁSZLÓ A wrongful trading (vezetői felelősség) szabályai Miért kell a témával foglalkozni Viszonylag új jogintézmény a magyar jogban, kb 10 éves múltra tekint vissza A gyakorló jogászok sem ismerik

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság június 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Krisztina, Nagy Ildikó, Tők

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság június 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Krisztina, Nagy Ildikó, Tők JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. június 23-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred A témaválasztás indokai A feldolgozott esetek statisztikai és tartalmi bemutatása Összegzés,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai Dr. Pajor Dávid ügyvéd Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó Az előadás tematikája Kik a vezető tisztségviselők? Ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 6. hírlevél 2014. április 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 6. hírlevél 2014. április 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 6. hírlevél 2014. április 4. Tartalom társaságokra (jogi személyekre) 2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ( új Ptk. ), amely kódex jelleggel

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei Pázmándi Kinga A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés A gazdasági társaság szervei: a társaság legfőbb stratégiai döntéshozó szerve ( taggyűlés

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület október 26.-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület október 26.-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 239/2010.(X.26) számú előterjesztés A Képviselő-testület 2010. október 26.-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat a Dr. Varga

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatás saját gazdasági

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben