Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek) A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek)... 2. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel"

Átírás

1 Tartalom Hol volt hol nem volt (mese csak gyógyszerészeknek) Aktuális Európai Közösségek Bírósága ítélete MOSZinfo 4 Apró Örömök Dr. Mikola Bálint 6 Levél a miniszterelnöknek MOSZinfo 7 Fény az alagút végén Dr. Simon Kis Gábor 8 Jogértelmezés Dr. Borsy János 8 Tanulmány A magyar gazdaság reorganizációja Dr. doc. Simon Kis Gábor 10 Vizit Memphisben Dr. Samu Antal 10 A vezetô tisztségviselô felelôssége Dr. Borsy János 12 A visszérbetegségekrôl Dr. Kvintovics Pál 14 ÁNTSZ ellenôrzési protokoll MOSZinfo 16 Szervezeti Élet Húszéves évforduló MOSZinfo 18 Továbbképzés Egerben MOSZinfo 19 Társszervezetek közös gondolkodása Békés megyében Dr. Herczegfalvyné dr. Abonyi Etelka 20 Felhívás MOSZinfo 22 Vélemény Versenyhivatali verseny Dr. Simon Kis Gábor 23 GVH a Luxemburgi ítéletrôl VilággazdaságOnline 23 Felmérés a patikán kívüli gyógyszerforgalmazásról Mystery Visit 23 A kozmetikus tanácsolja A jövô kozmetikuma Barabás Éva 24 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô.....dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Hol volt, hol nem volt... (Mese csak gyógyszerészeknek) A nôgyógyász egy szép vidéki városban boldogan éldegélt kiépített praxisában. Értette a szakmáját, hiszen tódultak hozzá a városi elitbeli lányok és asszonyok, politikusok és köztisztviselôk feleségei. Szakmájának népszerû gyakorlásával sok milliót kotorászott össze többnyire adómentesen. Köpenyének baloldali zsebe eltérôen a másiktól kissé tágabb volt, mert a vizsgálatokat követôen a sze - mérmes asszonykák és leánykák ide dugiszálták bele tiszteletük és elismerésük díját. Nyugtát már csak azért sem lehetett adni, mert a pénz megszámolása, a nyugta kiállítása fertôzés veszéllyel járt vol - na együtt. Ezért aztán hôsünk úgy döntött, hogy egyben, a mûszak végén számol. Aztán, ahogy gyûlt-gyülekezett a sok-sok ötezres és tízezres, már erre sem pazarolta drága idejét. Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú kismalac túr, éldegélt egy butikos, egy nôgyógyász és egy cukrász. Egymástól távoli városokban kovácsolták saját szerencséjüket. Egy napon aztán mindhármójukba külön-külön beütött a ménkû. Elhatalmasodott rajtuk a vágy, hogy valami nagyon ele - gáns és tuti dologba kellene belefogni. Szép lassan erôt is vett rajtuk a patika liberalizációs ôrület. Hogy ez az ôrület, hogyan kerítette a hatalmába hôseinket, errôl szólnak ezek a kis tanmesék. A butikos üzletet nyitott egy népszerû bevásárló központban. Nap - hosszat rohangált áruért, az üzlet elôtt állva kínálta a portékát, meg is élt belôle amúgy rendesen, mert ahogy az áru jött, úgy ment tovább számla és ÁFA mentesen. Ímmel-ámmal a biztonság kedvéért gyakorolta a nyugta kiállításának, késôbb a pénztárgép mûködtetésének bonyolult feladatát. Az ellenôrök is elkerülték, itt mindenki haver volt és egy kis adóelkerülés bocsánatos bûnnek számított. Fôként most, amikor az igazán nagyok a Marshal-szigeteken vagy Cipruson fialtatják a pénzüket. Hôsünk hangyaszorgalommal butikozott, mígnem egyszer felfigyelt a hírre, miszerint esélyegyenlôség van és már nem csak patikus privilégium a patikanyitás. Ezek után nem sokat tétovázott, kiállt az utcára és még az üzletére is nagy táblára kiírta, hogy gyógyszerész kerestetik. És láss csodát, mint a mesében, meg is jelent a hôn vágyott gyógyszerész és egymás tenyerébe csaptak. A butikos pe - dig a ládafiából elôvette a lezsírozott tíz- és húszezreseket. A biztonság okáért ott tartotta, nehogy valami oktalan ellenôrzô személy még megtalálja kérdezni, hogy hogyan sikerült a tízmilliókat a be - jelentett minimálbérbôl összegyûjteni. Szóval meg is nyílt a csillogóvillogó patika annak rendje és módja szerint. Butikos hôsünk aztán egyik ámulatból a másikba esett. Nem gyôzött csodálkozni azon, hogy mennyi macerával jár a dolog, meg hát az áru is csak számlával jön és, hogy a kiadásnál is jobb, ha nyugtát vagy számlát adnak, mert rossz belegondolni egy gyógyszercsere következményeibe vagy egy OEP ellenôrzés kényes részleteibe. Hatalmas volt hôsünk meglepetése, amikor naponta számolgatta a bejött és ki - adott pénz közötti különbséget és a 12-13% árrés mellett nosztalgi - ával gondolt vissza az %-os butikos árréseire. Azóta nyugtatókon él és egy panaszáradat, amikor baráti körben elmeséli a növekvô macerák és a vészesen növekvô költségek rémtörténetét. Egyszerre csak azt vette észre, hogy a pénzes láda megtelt és ezen mélyen elgondolkodott, hogy mit is kezdjen a sok-sok milliócskával. Lehetôleg úgy kellene elôvenni, hogy rögtön befektetésnek tûnjön a dolog és még a látszatot is elkerülje, hogy egészen csekélyke adót fizetett be azidáig. Persze a családja is bôven igénybe vette mások adóforintjaiból fenntartott állami szolgáltatásokat és han - gosan méltatlankodott, ha nem azonnal és kiemelten foglalkoztak vele mondjuk a Polgármesteri Hivatalban vagy éppen nem kapott minôségi kiszolgálást. Naponta háborgott az út menti gödrökön, a rendezetlen parkok láttán vagy a szemetes utcákat járva. Ahogy aztán egy napon tanácstalanul magába roskadva üldögélt, homlokára csapva felkiáltott. Meg van! Olyan nagyot kiáltott, hogy szegény felesége a konyhában elejtette a százezer forintos turmixgépet. Hát tegnap hallottam éppen a rádióban, hogy ezentúl már min denki, akár egy nôgyógyász orvos is csinálhat patikát. Ki is ki - abált a feleségének vigaszul (aki éppen akkor szedegette össze a turmixgép darabjait): Asszony, patikát csinálunk és te leszel a fô - nök. Nem probléma, hogy a közepes érettségid miatt csak egy aszszisztensnôi végzettségre futotta. Egy élelmedett termetes asszonyság a tiszta versenyzésért felelôs hivatalból azt is mondta, hogy tulajdonképpen a gyógyszerek kiadásához nem kell gyógyszerészi szakképesítés, hiszen csak le kell emelni a polcról és beseperni a zsozsót. Száz szónak is egy a vége, asszony készülj a feladatra! És úgy is lett, ahogy mondta. Szépen apránként elôkerültek a milliók és még csak le sem kellett mondani a wellness-rôl vagy az all 2 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális inclusive utazásokról. Elkészült az elsô, aztán jött a második és tovább a harmadik. Végül a szorgos munkával és ahogy manapság mondják adóoptimalizálásból összerakott forintokból egy egész patikaláncra futotta. Aztán már olyan nagy volt a láncolat, hogy külön marketingesekre és pénzügyesekre is szükség volt. Nôtt, növekedett a birodalom, csakhogy erre a nagy ötletre mások is rájöttek. Fogorvosok, állatorvosok, háziorvosok és más adóoptimalizálásra felesküdött befektetôk is elkezdték építeni a maguk patikaláncaikat. Nem kellett túl nagy kockázattal számolni, hiszen már a jó öreg Marx is megmondta, hogy csak a láncaikat veszíthetik el maximum. Csakhogy ô a proletárokra gondolt. Így aztán a medicina vevôje, felhasználója, a kedves beteg úgy kezdett el pattogni a láncok között, mint a kis, fehér ping-pong labda. Itt mosóport kapott ajándékba, ott pedig öblítôt, amott már a tizedik esernyôt adták kedvezményként és eszeveszett mértékben hízott a pontgyûjtô kártyája. Sôt olyannal is találkozott, hogy minden be - adott recept után gálánsan még ô kapott száz forintot. Így aztán naphosszat optimalizált, hogy melyik láncosba menjen, most ép - pen hol, mit mérnek és adnak ingyen, vagy éppen hol, melyik láncban fognak a kedves betegek között plazma tv-t, esetleg autót kisorsolni. És a marketingesek pedig egyre agyafúrtabb trükköket és csalikat találtak ki, hogy a kedves gyanútlan beteget, vevôt hogyan lehet még elegánsabban és kreatívabban forintjaitól megszabadítani. Aztán amikor a láncosok összecsaptak és beindult az ördögi kör, nôgyógyász hôsünknek még intenzívebben és termelékenyebben kellett a forintokat összekotorászni, hogy a versenyt állni tudja. Azok a fránya költségek csak nôttek-nôttek, a bevételek pedig se - hogy sem akarták betakarni azokat. Így rájött arra is, hogy az egész torta annyi amennyi, és a megszokott adóoptimalizálásra is szükség van, mert ki tudja kik jönnek még a pástra. A kis cukrász ember naphosszat robotolt, keverte a krémeket, sütötte a tortákat, mérte a fagylaltot. Szegény ember egész nap loholt, izzadt és a sütô elôl leste a vevôk kívánságait. A dolog akkor kezdett jobbra fordulni, amikor elkezdôdhetett a tömegtermelés elôre gyártott anyagok, aromák, jó sok E betût tartalmazó alapanyagok segítségével. Ennek hatására jelentôsen megnôtt a termelékenység és a hatékonyság. Nagyon szép nyereséggel mûködött az üzlet. Hôsünk kínosan ügyelt arra, hogy szép, szabályos legyen a kiszolgálás, mert hát egyszer már emiatt gondjai keletkeztek. Csak gyûltek, gyûltek a forintok és amikor már a második, sôt harmadik üzletét is megnyitotta elgondolkodott, hogy valami még izgalmasabb dologba kellene belefogni. Így morfondírozott magában: Mi lenne, ha csinálnék egy patikát? Mégis csak elegánsabb dolog, mint a fagy laltkeverés és már annyi sokat hallott róla. Törvénymódosítások, tiltakozások, kötelezô kamarai tagság eltörlése is felcsigázta képzeletét. Ezekbôl a purpallékból arra következtetett, hogy biztosan nagyon-nagyon jó üzlet a patikusság. Igaz, hogy ô csak egy cukrász ember, éppen csak átevickélt az érettségin meg a szakmunkás vizsgán, de pénzen mindent meg lehet ven - ni. Az pedig neki bôven van. Majd csak sikerül egy szakképzett pa - tikust elcsábítani és sínen lesz az egész. Fel is öltözött szépen, sötétbe, fehér inget is vett és nyakkendôt kö - tött. Végig is járta a városka összes patikáját, hogy tapasztalatokat gyûjtsön. El is határozta, hogy ezek között nincs egy olyan virtigli patika, amelyik a szervezettséget és felszereltséget tekintve megközelítené az ô cukrászdáinak szintjét. Nyomban meg is fogalmaz - ta, hogy ô majd megmutatja, hogyan kell egy kiváló patikát csinálni és mûködtetni. Úgy is lett, ahogy elhatározta. Nem sajnálta a milliókat, tízmilliókat, hiszen volt bôven. Mindenbôl a legjobbat és legkorszerûbbet. Napjában többször is arra ment és kedvtelve nézegette a mûvét. Meg is kezdte rögvest a betegek, vevôk oda - édesgetését, mindent megígért és mindenre ráígért. Hirdetések hirdetés hátán, szinte rögeszméjévé vált a patika. Éjjelente arról álmodott, hogy hosszú sorok kígyóznak a patika elôtt, minden beteg em - ber a városból ott akarja beszerezni a medicinát és azt vette észre, hogy ô már lázasan azon gondolkodik hogyan tudná bôvíteni, hogy még több ember betérjen és messze távolból is hosszú, tömött sorban meneteljenek az emberek az ô patikája felé. Amikor aztán felébredt, eszébe jutott, hogy mennyivel könnyebb volt fagylaltot mérni, ahol maximum arra kellett vigyázni, hogy a kanalat ne túl mélyre merítse az alkalmazott, hogy még több gombóc után lehessen kasszírozni. Már azt is kezdte kapizsgálni, hogy a patikával sok a macera, és ami miatt tovább fôtt a feje a költségek sokasága és bizony a haszonkulcs meg sem közelíti a puffasztott francia krémesét. Erre aztán kiadta, hogy szorgos munkával tovább növeljék a sütemények puffasztását és a fagylaltos kanalakat a bemerítés után kétszer olyan gondosan húzzák le a badella oldalán, hogy még több gombócot lehessen eladni. Újdonsült patikus cukrász hôsünk aggodalma tovább nôtt, amikor arra gondolt hogy mi lesz, ha olyanok is jönnek és patikát csinálnak majd, akikrôl még nem hallott a pék, a zöldséges, a fûszeres, a hentes és még hátra van a vécés néni is, hiszen szükségbôl lesz a legfényesebb patika. A fenti tanmesék a képzelet szülöttei, ha bárki ráismerne egy ha - son ló történetre vagy személyekre, az csak a véletlen mûve lehet. Epilógus A patikus társadalomnak mélyen el kell gondolkodnia azon, hogy a több lábon állás érdekében nyisson-e butikot (ha a butikos képes gyógyszertár alapításra, akkor egy patikus is képes butikot mûködtetni). Vagy csináljon egy jó cukrászdát, kávézót, és vegye elô a nagymama receptjeit, egy jó, fôzött krémmel töltött krémes biztosan felveszi a versenyt cukrász hôsünk mûvi költeményeivel. Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 3

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Európai Közösségek Bírósága ítélete május 19. A Bíróságnak a C-531/06. sz. ügyben, illetve a C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletei Bizottság kontra Olaszország Apothekerkammer des Saarlandes és társai A GYÓGYSZERTÁRAK TULAJDONJOGA ÉS AZOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGA FENNTARTHATÓ KIZÁRÓLAG GYÓGYSZERÉSZEK RÉSZÉRE Az e szabályról rendelkezô olasz, illetve német jogszabályokat igazolja a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítására irányuló cél. A Bíróság ma két, a gyógyszertárak tulajdoni viszonyaival kapcsolatos ügyben határozott. Ezen ügyek tárgya elsôsorban az a kérdés volt, hogy ellentétesek-e a közösségi joggal az olasz, illetve a német jogszabályokban foglalt azon rendelkezések, amelyek szerint kizárólag gyógyszerészek lehetnek gyógyszertárak tulajdonosai, illetve kizárólag ôk üzemeltethetnek gyógyszertárat. A C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek (Apothekerkammer des Saarlandes és társai) alapja az az engedély volt, amelyet a Saar-vidéki illetékes minisztérium adott a holland DocMorris részvénytársaság részére egy saarbrückeni gyógyszertár július 1-jétôl kezdôdô, fiókgyógyszertárként történô üzemeltetésére. A minisztérium határozatát több gyógyszerész és több szakmai (gyógyszerész-) testület is megtámadta a Saar-vidéki közigazgatási bíróság elôtt annak a német joggal való összeegyeztethetetlensége miatt, amely kizárólag gyógyszerészek részére tartja fenn a gyógyszertárak tulajdonának megszerzésére és üzemeltetésére vonatkozó jogot. A közigazgatási bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai Közösségek Bíróságához, hogy a Szerzôdésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ilyen szabályozás. A C-531/06. sz. ügyben (Bizottság kontra Olaszország) a Bizottság többek között azzal a kérelemmel fordult a Bírósághoz, hogy állapítsa meg, hogy mivel a magángyógyszertárak tulajdonjogát és üzemeltetési jogát kizárólag gyógyszerészek részére tartja fenn Olaszország nem teljesítette a közösségi jogból eredô kötelezettségeit. A Bíróság a mai ítéleteiben kiemeli, hogy a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk kizárása a gyógyszertárak üzemeltetésének és a gyógyszertárat üzemeltetô társaságokban való részesedésszerzésnek a lehetôségébôl a letelepedés szabadságának és a tôke szabad mozgásának korlátozását képezi. E korlátozás ugyanakkor igazolható a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítására irányuló céllal. 4 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Amikor bizonytalanság áll fenn a közegészséget érintô kockázatok fennállását vagy azok jelentôségét illetôen, akkor a tagállam annak bevárása nélkül meghozhatja a védôintézkedéseket, hogy e kockázatok ténylegessége teljes mértékben bizonyításra került volna. Egyébiránt a tagállamok meghozhatják azokat az intézkedéseket, amelyek amennyire csak lehetséges, csökkentik a közegészségre gyakorolt kockázatot, ideértve közelebbrôl a lakosság megbízható és minôségi gyógyszerellátását. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell a gyógyszerek igen sajátos jellegét, hiszen gyógyhatásaik élesen elkülöníthetôvé teszik ôket a többi terméktôl. E gyógyhatásoknak az a következménye, hogy ha a gyógyszereket szükségtelenül vagy nem megfelelô módon alkalmazzák, azok súlyosan károsíthatják az egészséget, anélkül hogy a páciens a gyógyszer alkalmazása során mindezt észlelné. A túlzott gyógyszerfogyasztás vagy a gyógyszerek nem megfelelô alkalmazása ezenfelül az anyagi erôforrások pazarlásával jár, ami annál is inkább káros, mivel a gyógyszerágazat jelentôs költségeket emészt fel, és egy - re növekvô igényeknek kell megfelelnie, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi erôforrások a finanszírozás módjától függetlenül végesek. Figyelemmel a tagállamok azon elismert jogára, hogy maguk határozzák meg a közegészség védelmének szint - jét, el kell fogadni, hogy azt is elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Ami a gyógyszerészi képesítéssel rendelkezô üzemeltetôt illeti, nem tagadható, hogy akárcsak mások, ô is nyereségre törekszik. Ugyanakkor hivatásos gyógyszerészként köteles a gyógyszertárat nem csupán gazdasági céllal, hanem szakmai szempontból nézve is megfelelôen üzemeltetni. A nyereségszerzéshez fûzôdô személyes érdeke képzettsége, szakmai tapasztalata és az ôt terhelô felelôsség miatt kevésbé lesz meghatározó, hiszen a jogi vagy a szakmai etikai szabályok esetleges megsértése nem csak beruházásának értékét, hanem saját szakmai egzisztenciáját is veszélyeztetheti. A gyógyszerészektôl eltérôen a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôknek értelemszerûen nincs a gyógyszerészekével egyenértékû képzettsége, tapasztalata és felelôssége. E körülményekre tekintettel azt kell megállapítani, hogy az ô esetükben nincsenek meg ugyanazok a garanciák, amelyeket a gyógyszerészek nyújtanak. Következésképpen a tagállam a mérlegelési mozgásterének keretein belül úgy is vélheti, hogy a gyógyszertárak gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk által történô üzemeltetése kockázatot jelenthet a közegészségügy vonatkozásában, különösen a gyógyszer-kiskereskedelem megbízhatóságát és minôségét illetôen. Az sem bizonyított, hogy kevésbé korlátozó, a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk kizárásának elvétôl eltérô intézkedés alkalmas lenne a lakosság gyógyszerellátása megbízhatóságának és minôségi színvonalának az e szabály alkalmazásából eredô hatékonyság melletti biztosítására. Tekintettel a tagállamok részére hagyott mérlegelési mozgástérre, a tagállam olyan álláspontra is helyezkedhet, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a gyógyszerészek szakmai függetlenségének biztosítására irányuló, kevésbé korlátozó jellegû jogszabályokat mint például valamely ellenôrzési és szankciórendszert a gyakorlatban nem tartják be, hiszen a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezô üzemeltetôk nyereségre való törekvésének érdeke az önálló vállalkozó gyógyszerészekéhez képest nem egyenértékû módon fékezett, és a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alárendelése megnehezítheti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szembehelyezkedést. A Bíróság azt állapítja meg, hogy nem ellentétes a letelepedés szabadsága és a tôke szabad mozgá - sának elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely megakadályozza, hogy a gyógyszeré szi képesítéssel nem rendelkezô személyek gyógyszertárak tulajdonjogát megszerezhessék, illetve gyógyszertárat üzemeltethessenek. Hangsúlyozva, hogy nem csupán a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkezôk magángyógyszertárak üzemeltetésébôl való kizárása igazolható, hanem a gyógyszerforgalmazó vállalkozások kizárása is az önkormányzati gyógyszertárakban való részesedésszerzésbôl, a Bíróság elutasítja a Bizottság által Olaszországgal szemben benyújtott kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet is. Europe by Satellite L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) Fax: (00352) B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) Fax: (0032) MOSZinfo Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 5

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Apró örömök Több, mint két éves megfontolás után figye - lemreméltó döntést hozott az Európai Kö - zösségek Bírósága kedden Luxemburgban. Megállapítást nyert ugyanis, hogy kaphat prioritást a közérdek az üzleti érdekkel szem ben. Igen sok mindenbôl kiábrándult, de az egészségügy iránt elkötelezett lelkemre gyógyírként hatott a megállapítás, amely szerint nem igaz az, hogy európai kötelezettség lenne a gyógyszerellátás pi a - cosítása, a verseny rászabadítása egy versenyhez nem értô, ám hivatásához ragaszkodó diplomás körre. Úgy gondolom már a társadalom által is ismert, hogy az egészségügyi ellátó rendszer magánosítása, a több biztosítós konstrukció elbukása terén szerzett kormányzati kudarcok ellenpontozására a gyógyszerellátás liberalizációja az egyetlen sikertörténete a jelenlegi kormányzatnak. A sok kudarc mellett ehhez te - hát évek óta ragaszkodik, miközben a szakma folyamatosan érvel, dokumentál, bizonyít, kér, követel, tárgyal, hiába. A szakmai érveket politikai döntésekkel írják felül, a politikai felelôsség kérdését szakmai kompeten - ciakörbe utalják. A versenyképtelen gyógy - szerésztársadalmat odadobták a tôkeerôs, multinacionális versenytársaknak. A sikerkom munikáció három bázisa a verseny megvédésében, hogy olcsóbb lett a gyógyszer, jobb lett a hozzáférhetôség és magasabb szinten érvényesül az esélyegyenlôség. Egyik sem igaz. A gyógyszer a költségvetésnek lett olcsóbb, a betegnek pedig drágább. Ez tény. Mint ahogy tény az is, hogy a tôkekiszivattyúzás és a versenyképtelenség okán több, mint háromszáz falusi patika vált fizetésképtelenné, ezzel értéktelenné, részben bezártak, vagy napjaik meg vannak számlálva. Ezáltal pontosan az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévô kistérségek lakossága vált/válik ellátatlanná. Viszont igaz, hogy Budapesten vagy a nagy - városokban még sokszor a szembe oldalra sem kell átmenni a húsz méterre lévô másik patikához. Ez lenne a hozzáférhetôség nö - vekedése? Az esélyegyenlôségrôl pedig csak annyit, hogy a legjobban rászorulók, az idôsek, a sokgyermekesek, a krónikus betegségben szenvedôk gyakran ki sem vált ják a rendelt medicinákat az ugrásszerûen megnôtt térítési díjak okán. A terápia vé gén visszatérve az orvoshoz, az döbbenten ál lapítja meg, hogy betege nem szedte az antibiotikumot, az antidepresszánst, az asthma ellenes szereit stb., állapota tovább romlott. A gyógyszerésztársadalom dolgozik, tûr, és várja a jobb jövôt. Hiszen valami oka csak lehet annak, hogy hihetetlenül felfokozott a befektetôi láz a patikalétesítések terén. Üzleti társaságban szinte már lesajnálják azt, akinek nincs még patikája. Csak nem az lehet, hogy tudják már, hogy lesz itt még valamikor a gyógyszerügybôl komoly üzlet, csak türelem, eljön még az az idô, amikor nagyot lehet kaszálni. Türelmünk nekünk is lenne, de a gazdasági erônk az teljesen elfogyott. Sokan viszont úgy ítélik meg, hogy még nincs eléggé kivéreztetve a gyógyszerésztársadalom, még jobban el lehet értékteleníteni a felépített infrastruktúrát, aztán bagóért megvenni az egészet. Szinte látom amikor ez bekövetkezik aggódva felállni a honatyát a parlamentben napirend elôtt fejtegetve, hogy növelni kell a gyógyszerellátás szerepvállalását az egészségügyi ellátórendszerben, hiszen Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Tel.: (352) , Fax: (352) még is csak ez a legolcsóbb. Ehhez viszont gazdaságilag is erôsíteni kell. Klasszikus példája ez kérem a tôkekivonás egy ágazatból, piaci környezet kialakítása, verseny - helyzet megteremtése, majd az állami beavatkozás szükségességének felismerése történetnek. Csak közben kicserélôdnek a tu - laj donosok és a szereplôk. Tisztességes ez? Végre Luxemburgban megfogalmazták, hogy megbízható és minôségi gyógyszer - ellátáshoz gyógyszerész kell. Olyan gyógy - szerész, aki gazdasági ügyekben is döntés - képes, nem a munkáltatója motiválja a szak - mai döntéseit. Egy kézbe kell hát adni a szakmai és a menedzsmentjogokat (jelentem így volt), mert a közegészségügyi érdek magasabb szintû erkölcsi kategória, mint az üzleti érdek. A gyógyszerészek személye garancia a felelôsségre és a biztonságra. A gyógyszer nem kereskedelmi cikk, ha - nem különleges termék. Leírják azt is, hogy a gyógyszerészek által tulajdonolt és mû - ködtetett ellátás erôforrás és költségmegtakarítással jár, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi lehetôségek va la - mennyi államban erôteljesen korlátozottak. Jó hogy ezt Luxemburgból kell megtudnunk. A Gazdasági Versenyhivatalhoz is eljutott az Európai Közösségek Bírósága döntése, ahol azt nyilatkozták, (lásd. Világgazda ság) hogy ez is csak egy döntés, de ránk nézve nem kötelezô. Hát ez az kérem. Remélem már nem lesz így sokáig. Dr. Mikola Bálint (A publicisztika megjelent a Magyar Nemzet számában) Ügy Dátum Felek Témakör C-214/08 P ítélet Guigard kontra Bizottság Intézményi jog C-133/08 Indítvány ICF C-171/07 ítélet Apothekerkammer des... Saarlandes és társai Letelepedés szabadsága C-172/07 ítélet Apothekerkammer des C-171/07 Saarlandes és társai Letelepedés szabadsága C-253/08 ítélet Bizottság kontra Portugália Szállítás A szabadság, a biztonság C-261/08 Indítvány Zurita García és a jog érvényesülésének... térsége C-313/08 ítélet Bizottság kontra Jogszabályok közelítése Olaszország A szabadság, a biztonság C-348/08 Indítvány Zurita García és a jog érvényesülésének C-261/08 térsége C-368/08 ítélet Bizottság kontra Környezet és fogyasztók Görögország C-531/06 ítélet Bizottság kontra Letelepedés szabadsága Olaszország 6 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Levél a miniszterelnöknek Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Alapítva Gyógyszerellátása nálunk biztos kézben Bajnai Gordon úrnak Magyar Köztársaság miniszterelnöke Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ahogyan azt április 14-i beadványomban is jeleztem, a évi CVI. törvénnyel megerôsített liberalizációs környezet, az erôteljes befektetôi gazdasági elôny, meghatározóan a háttérbe szorította a gyógyszerészi szakmai döntési kompetenciát, aminek a betegellátás és a gyógyszerbiztonság vallja kárát. A gyógyszerellátásban már komoly hiányosságok jelentkeznek, a patikák százas nagyságrendben válnak fizetésképtelenné. Az Európai Közösségek Bírósága május 19-i döntése megállapítja, hogy (C-531/06. és C- 171, 172/07. ügyekben Luxemburgban hozott ítélet) a kedvezôtlen európai liberalizációs tapasztalatokra és a közegészség felelôs védelmére figyelemmel az Európai Unió tagállamai célszerûen elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Leszögezi, hogy a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alárendelése megnehezíti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szakmai szembehelyezkedést. Egyben megállapítja a gyógyszerek különleges, a kereskedelmi árucikkektôl élesen elkülönülô jellegét. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ismételten felhívja a kormány figyelmét arra, hogy a jelenlegi folyamatok, állami beavatkozás nélkül, a biztonságos gyógyszerellátás közeljövôben várható összeomlását fogják eredményezni. Figyelemmel az alapellátás és az ezzel szorosan összefüg - gô gyógyszerellátás egészségügyi ellátórendszerben betöltött stratégiai szerepére, a helyzet gyors megoldását eredményezô, a további eróziót megakadályozó politikai döntés elkerülhetetlen. Ezzel összefüggésben különös figyelemmel az Európai Közösségek Bírósága precedens értékû döntésére, és a döntés indoklásában foglaltakra tisztelettel felkérjük Miniszterelnök Urat a gyógyszertár létesítési moratórium azonnali bevezetésére, a jelenlegi jogi környezet módosításának haladékta lan, a közegészségügyet és a gyógyszerellátás biztonságát veszélyeztetô állapot megszüntetése irányába mutató módosításai szakértôi elôkészítésére! Budapest, május 19. Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint sk. a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám 7

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Fény az alagút végén Bírósági döntés Luxemburgban Gyógyszer különleges áru! Ezt mi hisszük és valljuk személyi jogos gyógyszerészek, sôt ennek szellemében vezetjük egyre ne hezebb körülmények között máig pa - tikánkat. A gyógyszer nem hasonlítható egyetlen más fogyasztási cikkhez sem, ezt a tényt emeli európai uniós szintre a Luxemburgi Bíróság ítélete, amikor kimondja hangsú - lyozni kell a gyógyszerek igen sajátos jellegét, hiszen gyógyhatásaik élesen elkülö - níthetôvé teszik ôket a többi terméktôl. Két aspektusból is alátámasztja megállapítását a Bíróság: Ha a gyógyszereket szükségtelenül vagy nem megfelelô módon alkalmazzák azok súlyosan károsíthatják az egész séget, anélkül, hogy a páciens a gyógyszer al - kalmazása során mindezt észlelné. Továbbá: A túlzott gyógyszerfogyasztás vagy a gyógyszerek nem megfelelô alkalmazása ezen felül az anyagi erôforrások pazarlásával jár. Minderre figyelemmel megállapítja, hogy A tagállamok azt is elôírhatják, hogy a gyógyszereket olyan gyógyszerészek értékesítsék, akik tényleges szakmai függetlenséggel rendelkeznek. Hazánkban ezek a szakemberek a személyi jogos gyógyszerészek! Elég volt a neoliberális gazdaságpolitika tobzódásából, ami lényegében tönkretette a magyar ipart és mezôgazdaságot! A kö - vetkezô kiszemelt áldozat mi lennénk a kisvállalkozás formájában mûködô gyógyszertár tulajdonosok, akiknek egy részét már sikerült tönkretenni és ôk saját bôrükön ta - pasztalhatják, hogy a gyógyszerészeknek az üzemeltetônek munkavállalóként való alá rendelése megnehezítheti számukra az említett üzemeltetô által adott utasításokkal való szembehelyezkedést. Mára már vitathatatlan tény, hogy hazánkban is a patikaláncok a profit maximálására törekednek bármennyit is árt ez a betegek egészségének és a gyógyszerészek szak mai presztízsének. A Luxemburgi Bíróság ítéletének fényében itt az ideje a magyar közforgalmú gyógyszerellátás reorganizációjának, amelynek elsô lépéseként azonnali hatállyal el kell rendelni a moratóriumot. Dr. Simon Kis Gábor Fény az alagút végén Jogi szakértônk a Luxemburgi döntésrôl május hó 19. napján a luxemburgi székhelyû Európai Közös sé - gek Bírósága ítéletet hirdetett 3 egyesített ügyben, melyek közül egy 2006-ban, kettô pedig 2007-ben indult. Mind - egyik ügy sajátos aspektusból közelítette meg a gyógyszertár mûködtetés liberalizációjának a kérdését. Végre azonban egy olyan döntés született, amely a jövôben jól hasznosítható lehet az egészségügyi kormányzatnál lobbyzó patiku - soknak is. Az említett ügy teljes anyagához hozzá lehet jutni az Európai Közösségek Bíróságának honlapján a címen. Természetesen annak szövegezése még a jogász számára is nehezen értelmezhetô és ez a kritika a gyakorló jogásztól megengedhetô hiszen, mint azt évek óta tudjuk ezek a döntések számtalanszor a királynôt megölni nem kell félnetek jó lesz gondolatsor jegyében születnek. A most értelmezendô rendelkezés meglepôen tárgyilagosan és tisztán fogalmaz, bár a tömérdek keresztbe utalásban nehéz az eligazodás. Ennek ellenére teszek kísérletet a rendelkezés megmagya - rázására, mert álláspontom szerint a jelenlegi már-már abszurdnak mondható helyzet jövôbeni orvoslásához segítséget nyújthat. Mi - elôtt az elfogultság vádja érne, megmagyarázom az abszurditásra történô utalásomat is: A magam részérôl lehetetlennek tartom, hogy bárhol, bárki árulhas - son patikaszert, egy a lényeg a szabadverseny virágozzon. A szak - maiság kérdése pedig mindemellett jelentéktelenné degradálódott. A 2006-ban indult ügyben a Kereseti kérelem az alábbiak szerint hangzott: A Bíróság mondja ki, hogy az Olasz Köztársaság, mi - vel fenntartotta hatályában azt a szabályozást, amely 8 Gyógyszertár VIII. évf. 6. szám