JAVASLAT A SPECIÁLIS BÖLCSŐDEI CSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT A SPECIÁLIS BÖLCSŐDEI CSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁRA"

Átírás

1 JAVASLAT A SPECIÁLIS BÖLCSŐDEI CSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁRA E T I EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖZPONTI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETE Összeállította: Dr. Polónyi Erzsébet

2 A három év alatti egészséges kisgyermekek csoportban, illetve intézményben történő együttnevelése bizonyos nehézségekkel jár, melyek csökkentése nagyon lelkiismeretes munkát, körültekintést, odafigyelést igényel a gondozónőktől, de a bölcsőde valamennyi dolgozójától is. Speciális és konkrét, fokozott nehézséget jelent, ha sérült és egészséges gyermekek gondozása és nevelése egy csoporton belül történik. Újabban sokat beszélünk a sérült gyermekek bölcsődei elhelyezéséről, az óvodában, de még inkább az iskola analógiájára arra törekszünk, hogy az egészséges gyermekcsoport segítse a sérült gyermek korai rehabilitációját, illetve, hogy minél korábban alakítsuk ki az egészséges gyermekben sérült társa megértésének és segítésének igényét. Úgy gondolom, hogy ez nagyon szép és fontos feladat, mégis szükségesnek érzem felhívni a figyelmet arra, hogy bölcsődés korban ez a feladat nagyon sok nehézséget és objektív akadályok legyőzését is jelenti. Jól ismert tény, hogy a kisgyermek én tudatának kialakulása, én-azonosságának megszilárdulása, az élet első 5-6 évében lezajló fokozatos elsajátítási folyamat révén történik és ennek a folyamatnak vannak olyan szakaszai, melyekre mind gondolkodásban, mind viselkedésben a gyermeki egocentrizmus jellemző. Az én cselekvéses tapasztalati bizonyosság. Amikor a két év körüli gyermek felfedi saját énjét, a másiktól való elkülönülését, ezt az új képességét gyakorolni akarja. Önállósága hangsúlyozásával, tulajdontudata gyakorlásával megjelenik az akarat érvényesítésének első próbája, viselkedésében az én kiterjesztése, a versengés is. Ez az időszak a családban élő gyermeknél is nehéz időszaka a nevelésnek, közösségben még több nehézséget jelent. Ebben a korban a gyermek antonorniára törekvése, a felnőttel szembeni negatívizmusa, dacossága, mind az én azonosság megszilárdításának folyamatát szolgálja. A gyermek a felnőtt minden javaslatát, korlátozó magatartását, szocializációs törekvéseit saját énmegvalósítása, integritása elleni fenyegetésnek tekinti. Jellemző feszültsége e kornak az én frusztrációja is, amikor a környezet, vagy saját képességeinek hiánya akadályozza az én érvényesítését. Mivel a gyermek értelmi képességei még nem teszik lehetővé, hogy mások álláspontját is elfogadja, csak a saját vonatkoztatási rendszerét ismeri saját álláspontját abszolútnak hiszi. Nincs meg a képessége arra, hogy a másik nézőpontjából is lássa és értékelje a helyzetet. Mivel nincs kialakult, önmagáról alkotott képe sem, csak csírájában van meg az a képessége, hogy önmagát és cselekedeteit a valóságnak megfelelően lássa. Hosszú azonosulási folyamat

3 eredményeként válik képessé arra, hogy a másik álláspontját elfogadja, beépítse, és ez által magáévá tegye. A folyamatos interakciók révén csak nagyon fokozatosan érti meg és ismeri fel, mit is vár el tőle a környezete és hasonlítja össze saját viselkedésével. Hogyan jelentkezik ez a folyamat egy olyan gyermekcsoportban, ahol sérült társ is van? Milyen nehézségek jelentkeznek a mindennapok gyakorlatában? Amíg kicsi a gyermek, tehát csecsemő vagy kis tipegő, a sérült társ jelenléte nem zavarja, nem vált ki belőle semmiféle reakciót. Figyeli, érdeklődik iránta, ugyanúgy, mint többi társa iránt. Nem veszi észre azokat a viselkedésbeli vagy külső megjelenésbeli különbségeket, mint például; valamelyik érzékszerv hiánya, mozgásbeli különbségek, stb. eltérő bánásmód. Abban az időszakban azonban, amikor az én érvényesítése során saját hatni akarását próbálgatja a környezetre, összehasonlítja magát a másikkal, egyre inkább felfedezi a különbségeket. Észreveszi, hogy erősebb, ügyesebb, érvényesítheti társával szemben akaratát, erejét, tapasztalja társának ezekre adott reakcióit. Gyakrabban kerül konfliktusba, bántalmazza sérült társát, mint egészséges társait, akik önmaguk megvédésének hasonló módon megismerik a módjait. Természetesen állandó gondozónői jelenléttel ezek a helyzetek megoldhatók és csökkenthetők, de nem megelőzhetők!! Ugyancsak törvényszerű konfliktust eredményeznek azok a gyakori csoport-helyzetek, amikor egy-egy alkotását, tevékenységét, elképzelését, játékát zavarja meg sérült társa véletlen reakciója. Pl.: rosszul látó társa nekimegy és összedönti, felborítja építményét; rálép alvó babájára; vagy értelmileg alacsonyabb szinten levő társa örömmel rombolja le kitartó, hosszú próbálkozások eredményeként megépült alkotását, újra és újra. Egészséges csoportban is természetesek ezek a frusztrációs helyzetek a társakkal való együttélés során, de a gondozónői magatartás más. Ilyen esetben a társsal szemben mindig védelmet kap a gondozónőtől a gyermek és ugyanakkor tapasztalja, hogy társa ezért a viselkedésért elmarasztalást kap. Ezek a tapasztalatok eredményezik a közösségi magatartásmódok és szokások elfogadásának és beépülésének, elsajátításának folyamatát. Differenciálódnak a cselekvések, hol ő kap védelmet és segítséget, hol őt marasztalják el társával szembeni viselkedéséért. Sérült társával más gondozónői magatartást tapasztal. A gondozónő védelmébe veszi sérült társát, véletlennek ítéli meg a helyzetet, arra hivatkozik, hogy társa nem tehet róla, rosszul lát, nem érti meg, hogy ezt nem szabad, stb., elvárja tőle, hogy ezt megértse, elfogadja. Mivel képtelen arra, hogy beleélje magát társa helyzetébe, megértse annak fogyatékosságait, a helyzet és a gondozónő magatartása indulatot ébreszt társa iránt, és e

4 kor jellemző viselkedéseként ezt azonnal le is kell, reagálja. Jobb esetben csak távol tartja magától társát, gyakrabban fizikai megtorlással él, aminek újabb következményeként esetleg ő kap elmarasztalást. Féltékenyen figyeli a gondozónő sérült társával szembeni megkülönböztetett magatartását, saját maga számára is igényelné ezeket. Természetesen ezek a nevelési helyzetek megfelelő gondozónői magatartással korrigálhatók, inkább törvényszerű megjelenésüket szeretném érzékeltetni és a gondozónő igen felkészült nevelői magatartásának szükségességét, ahhoz, hogy ezekben a gyakori helyzetekben és szituációkban se az egészséges gyermekek ne sérüljenek, se sérült társaik ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami megint azt igazolja, hogy az ilyen csoportban dolgozó gondozónőnek szakmailag igen jól képzettnek kell lenni. Nagycsoportokban, amikor a gyermekek felfedezik sérült társuk másságát, érdeklődésük és figyelmük egy ideig erre irányul. Konkrétan tudni akarják miért nincs karja? Miért nyomkodja a szemét, miért csinálja mindig az arcával, szájával azokat a mozdulatokat, csúnya, mert folyik a nyála, buta, mert bekakil, stb. Ezeket a különbségeket a gondozónőnek úgy kell megfogalmazni és megértetni a gyermekekkel, hogy ne szorongást váltson ki belőlük, hogy ők is elveszíthetik végtagjaikat, ne ellenérzést sérült társuk iránt, de csak fokozatosan egy folyamat eredményeként várható el ennek tudomásulvétele és elfogadása. Jelenlegi helyzet: A somato-pszichés fejlődésben enyhe fokon elmaradt, retardált, lassúbb fejlődésű vagy koraszülött gyermekek, igény szerint jelenleg is elhelyezést nyernek a bölcsődei csoportokban. Az enyhe fokon sérült gyermekek korai diagnosztizációs nehézségei miatt, ezeknek a gyermekeknek az elmaradottságát, sérülését általában csak tartós bölcsődei tartózkodásuk során, a bölcsőde orvosa diagnosztizálja. Bár speciális fejlesztést nem igényelnek, lassúbb fejlődési tempójuk miatt nem mindig zárkóznak fel három éves korukig óvodáskorú társaik fejlettségi szintjére. Ezért ezen gyermekek számára feltétlenül indokoltnak éreznénk bölcsődei tartózkodásuk négy éves korukig történő meghosszabbítását. Tapasztalataink szerint az egészséges, de koraszülött gyermekek számára is rendkívül kedvező fejlődési lehetőséget biztosít a bölcsődei kiscsoport. Általában négy éves korukra felzárkóznak óvodás társaik fejlettségi szintjére és eleget tudnak tenni a normál óvodai követelményeknek. A speciális diétát igénylő gyermekek egy-egy kivételtől eltekintve, nem kerülnek bölcsődébe. Ezek a gyermekek azonban, ha diétájuk biztosított, egészséges bölcsődei csoportokban jól

5 fejlődnek. Speciális diétájuk miatt, fejlődésük fokozatosabb figyelemmel kísérése és esetenkénti egyéni foglalkoztatásuk szükséges. A legnagyobb gondot ma azok a gyermekek jelentik, akik olyan mértékben károsodtak, hogy egészséges bölcsődei közösségbe nem helyezhetők, mert kiemelt egyéni gondozást, speciális fejlesztő foglalkozást igényelnek. Ezen gyermekek számára kis létszámú, speciális bölcsődei csoportok kialakításával lehetőség nyílna bölcsődei elhelyezésre. Korai speciális fejlesztésük eredményesebbé tenné rehabilitációjukat, későbbi beilleszkedésüket, a különböző közösségekbe és jelentős segítséget nyújtana a szüleik számára is. Kis létszámú bölcsődei csoportban helyezhetők el: 1) helyzetüket változtatni tudó, járóképes mozgássérültek, 2) bizonytalan mozgásúak, akik enyhébb fokú mozgáskoordinációs zavarban szenvednek (könnyen elvesztik egyensúlyukat), ezért nagy létszámú csoportban nem gondozhatók. A különböző koordinációs zavar miatt étkezésnél és a gondozási műveleteknél kiemelt egyéni segítséget igényelnek. Önállóságuk csak lassan fejlődik, lassan étkeznek, az ételt, folyadékot kilötyögtetik, bilin vagy WC-n önállóan nem tudnak megülni, öltöztetésnél nem tudnak együttműködni, de sérülésük nem olyan mértékű, hogy speciális intézeti elhelyezést igényelnek. 3) látási fogyatékos gyermekek közül, akik csökkent látók, illetve nagy dioptriás szemüveget viselnek, emiatt fokozott gondoskodásra és segítségre szorulnak. 4) hallás-károsodottak, akik hallókészüléket viselnek, illetve a hallásveszteségük nem olyan mértékű, hogy speciális intézeti elhelyezést igényelnének. 5) epilepsziás betegek közül azok, akik folyamatos gyógyszeres kezelés ellenére nem roham-mentesek, de sürgős orvosi ellátást az esetleges roham ideje alatt sem igényelnek (pl.: absence vagy astaticus roham). Ezek a gyermekek azonban a rövid tudatkiesésnek, váratlan elesésnek balesetveszélye miatt gondosabb felügyeletet és ellenőrzést igényelnek, illetve az esetleges enyhe sérülések ellátásával a roham után kiemelt egyéni foglalkozást (ölbe vételt, vigasztalást, tisztába tevést, külön gondozást) igényelnek. Viselkedési zavarok alapján: - nyugtalan, hipermotil, figyelem-koncentrációra képtelen gyermekek, akik csak egyéni foglalkozással fejleszthetők.

6 - Nagyfokú hipermotilitásuk miatt nagyobb csoportban magukra hagyva, zavarják a közösséget, állandó irányítást igényelnek. - agresszív, nyugtalan, indulatos gyermekek, akik állandó egyéni terápiás foglalkozást igényelnek. Agresszív magatartásuk zavarja és veszélyezteti a csoportban élő társaikat és csak állandó egyéni terápiás foglalkozással lehet csökkenteni támadó magatartásukat, miközben fokozott figyelemmel kell védelmet nyújtani a többi gyermeknek. Azt, hogy egy gyermeknél az agresszív, indulatos viselkedés milyen mértékű egy közösségben, rövid orvosi és pszichológiai vizsgálat nem képes megítélni, ezért ezeknél a gyermekeknél csak tartósabb megfigyelés után dönthető el, hogy társaik veszélyeztetése nélkül, gondozhatók-e az adott közösségben. Ezeknél a gyermekeknél tehát a javasolt próbaidős felvételt fokozottan figyelembe kell venni, továbbá egy adott csoportban csak egy ilyen gyermek helyezhető el. Bölcsődébe speciális csoportba nem javasolható az a gyermek, aki; 1) Komplex károsodott (pl.; Mr. Down + cong.vitium). 2) Dong, vitiumos, akinél keringési elégtelenség vagy ritmuszavar áll fenn. 3) Látási fogyatékosságnak mértéke meghaladja a gyengén látók Snellen értékét (5-15) (5-50) A határértékek esetén külön indoklás alapján helyezhetők el. 4) Hallási fogyatékosságának mértéke eléri, vagy meghaladja a nagyothallás mértékét és készülékkel sem korrigálható (30-70 db). 5) Mozgáskárosodása (spasztikus, pelyhüdt bénulás, végtaghiány) olyan fokú, hogy lábra-állíthatósága nem remélhető. 6) Normálisan nem táplálható, vagy súlyos táplálkozási zavara van (pl. nyelési, stb.). 7) Korai csecsemőkori epilepszia (nagyfokú szellemi retardáltság miatt). Csillapíthatatlan, gyógyszeresen nem beállítható, gyakori rohamokat mutató epilepsziás. 8) Oligofrén gyermekek közül; 9) Idióták 10) Súlyos imbecilek (makro-mikri-hydrokefalia)

7 Viselkedési zavarok alapján, aki; 1) normális körülmények között kontaktus-képtelen, 2) extrém fokban nyugtalan, agresszív, 3) súlyos, mozgás-sztereotípiát mutat, 4) autisztikus és elmebeteg. Általános szervezési feladatok: A SPECIÁLIS CSOPORT KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELE A speciális csoport létrehozása azokon a területeken indokolt, ahol előzetes felmérés alapján az elhelyezési igény fennáll és az igénylők száma eléri a lehetséges csoportok minimális határát. Egy speciális csoportban minimum három, maximum hat gyermek helyezhető el. Az igények felmérése alapján a fogadó bölcsőde egészséges csoportjainak kialakítása lehetővé teszi, hogy a bölcsődei férőhely arányában, a 120 %-os felvételt figyelembe véve speciális csoport vagy részleg kialakítása megtörténjen. A speciális csoport működésére (tárgyi, személyi, gazdasági feltételek) a kijelölt bölcsőde megfelel és a működési feltételek az Egészségügyi Minisztérium utasításainak megfelelnek, illetve tisztázottak. Egy károsodott gyermek két egészséges bölcsődei gyermek férőhelyét foglalja el. Számára a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, pénzügyi alapokat biztosítani kell és a bölcsőde kihasználtsági számításainál ezt figyelembe kell venni. Ha a városban gyógypedagógiai óvoda működik, előzetesen írásban kell megállapodni a vezetőjével, hogy a speciális bölcsődei csoportba járó gyermeket négy éves korában a bölcsődéből áthelyezik az óvodába. A szülő írásban vállalja, hogy ha gyermeke bölcsődei gondozásra alkalmatlan, illetve ha négy éves korában normál vagy gyógypedagógiai óvodába nem helyezhető el, maga gondoskodik a további elhelyezéséről. A felvétel menete: A speciális bölcsődei csoportban történő elhelyezéshez a körzeti gyermekorvos, bölcsődeorvos és a gondozó kórház vagy neurológus együttműködése szükséges. Szükséges a speciális csoportba javasolt gyermekek egyéni vizsgálata, a szakintézet vagy gondozóintézet javaslata, valamennyi zárójelentés, részletes anamnézis, valamint a gondozó intézet (neurológus) javaslata a gyermek kezelésére vonatkozóan (gyógyszer, gyógytorna, stb.).

8 A körzeti gyermekorvos a speciális csoportba javasolt gyermekről a tapasztalatai alapján megfigyelési lapot tölt ki. Ezen megfigyelési lap tartalmazza a gyermek szültetésétől eltelt időre vonatkozóan a fejlődés irányát és tempóját, a szomato-pszichés fejlődésre vonatkozó rendellenes megnyilvánulásokat, valamint a jelen statust, - a mozgásfejlődés jelenlegi szintjét - kontaktus-készséget és a szocializáció szintjét (beszéd) - manipuláció fejlettségét, a gyermek játékát - viselkedésének általános jellemzőit - gondozásának speciális módját (táplálás, alvás, stb.) - a környezet, a szülők viszonyulását a gyermekhez, az esetleges környezeti ártalmakat (érzelmi elhanyagoltság, rossz szociális helyzet, stb.). A fenti adatok alapján a bölcsőde orvosa a szülővel és a bölcsődével egyetértésben ideiglenes jelleggel veszi fel a gyermeket. A speciális helyzettől függően ez a feltételes felvétel 2-6 hónap. Ezen idő alatt a bölcsőde orvosa és a bölcsőde személyzete figyelemmel kíséri a gyermek beilleszkedését és fejlődését. Ha ezen idő alatt a gyermek a bölcsődét nem tudja megszokni, vagy olyan tünetek lépnek fel nála, melyek gondozását és fejlesztését lehetetlenné teszik, a bölcsődéből el kell tanácsolni. A speciális csoportba felvett gyermekeknél fokozottabban figyelni kell arra, hogy probléma esetén a szülővel, illetve a gondozó intézettel a kapcsolatot gyorsan fel lehessen venni. Nyitva tartás, csoport-kialakítás: A speciális bölcsődei csoportok működését napi 6 órás nyitva tartással javasoljuk. Egy speciális csoportba minimum 3, maximum 6 gyermeket lehet felvenni, két gondozónővel és egy technikai személyzettel. A speciális fejlesztéshez esetenként szükséges részállású konduktor, gyógypedagógus és pszichológus közreműködése is. A tárgyi feltételek kialakításához eltérően az egészséges bölcsődei csoportoktól néhány speciális berendezés szükséges (ágyak, hempergők), valamint a csoportszobákon kívül külön háló, illetve alvó-szoba, ami több célra is alkalmas, így speciális, egyéni fejlesztő foglalkozásra is. A sérült gyermekek csoportban való elhelyezése nem igényel külön feltételt. A felsorolt sérülések típusai együtt, vegyes csoportban gondozhatók. Az egyes csoportok kialakításánál a gyermekek gondozásához szükséges feltételeket és a gondozási időt kell figyelembe venni, továbbá a berendezési tárgyak célszerű megválasztásával helyigényüket és balesetmentes gondozásukat kell biztosítani.

9 Agresszív, indulatos, gyakori dührohamokat produkáló viselkedési zavarban szenvedő gyermekek közül azonban, társaikra való veszélyeztetettség miatt, egy-egy csoportban csak egy ilyen gyermek vehető fel, az állandó felügyelet igényével. Gondozónők szakmai felkészítése: A sérült gyermekek bölcsődei gondozásához, hogy ezek a gyermekek ne csak megőrizve legyenek a bölcsődékben, hanem korai fejlesztésük valóban segítse fejlődésüket és sérülésük korrekcióját, szükségesnek tartjuk a gondozó személyzet (gondozónők, technikai) speciális felkészítését. Az egészséges csecsemő és kisgyermek gondozására és nevelésére felkészített gondozónőknek, hogy feladataikat hivatásszeretetük mellett, szakszerűen is végezhessék, tanfolyam jellegű képzés keretében szükséges megismerniük a sérült gyermekek szakszerű ellátásának feladatait, valamint azokat a speciális ismereteket, amelyekkel valóban szakszerűen gondozni és fejleszteni tudják a rájuk bízott gyermekeket. A sérült csecsemő és kisgyermek fejlődésének irányáról és tempójáról, valamint fejleszthetőségének mértékéről, ebben a korai életszakaszban a szakszerű és sokoldalú vizsgálatok ellenére is, igen nehéz prognózist adni. Ebben a korai életkorban az egészségesen fejlődő kisgyermek közösségi nevelésében is döntő az egyéni gondozás és foglalkozás, az egyszemélyi állandó kapcsolat kialakításának igénye. Hasonló korú, sérült kisgyermekek gondozásában és nevelésében ez az igény még fokozottabban jelentkezik. Szeretetteljes gondozásuk, fejlesztő igényekkel fellépő nevelésük a gondozónőktől még nagyobb érzelmi odafordulást és fokozott egyéni bánásmódot kíván. A bölcsődén belül működő speciális csoportok kialakítása, ezt az egyéni bánásmódot lehetővé teszi, ugyanakkor nem jelent hermetikus elkülönítést az egészséges közösségtől, hiszen a közös udvari élet, a bölcsőde egységes működése, lehetőséget teremt az egészséges társakkal való együttlétre. Ugyanakkor a különböző fejlődési szinten álló és különböző gondozási és nevelési feltételeket igénylő gyermekek nem akadályozzák egymás fejlődését. A speciális bölcsődei csoportokban az egyes gyermekek fejlődési ütemétől függően törekedni kell arra is, hogy ha lehetséges, minél előbb áthelyezhető legyen a gyermek a bölcsődei egészséges csoportba, illetve négy éves kora után normál óvodai elhelyezése lehetővé váljon. Amennyiben a bölcsődében speciális csoport kialakításához nincs elegendő jelentkező, illetve csak 1-1 gyermek elhelyezését igénylik, körültekintő vizsgálat után, nem életkorszerinti, hanem fejlettségi szintjének megfelelő csoportba vehető fel. A felvétellel kapcsolatos követelmények megegyeznek a speciális csoport kialakítására vonatkozókkal.

10 Tehát csak olyan gyermek vehető fel, akinek a fejlesztése remélhető és nem zavarja feltűnően egészséges társait. 1) helyzetét és helyét változtatni tudó, járóképes mozgássérült 2) bizonytalan mozgású, enyhébb fokú mozgáskoordinációs zavarban szenvedő 3) látási fogyatékos 4) hallókészülékes 5) nyugtalan hipermotil gyermek. Nem vehető fel; 1) olyan epilepsziás, aki gyógyszeres kezelés mellett nem rohammentes, mert rohamai félelmet válthatnak ki egészséges társaitól 2) agresszív, nyugtalan, indulatos gyermek, mert veszélyezteti egészséges társai testi épségét 3) mindazok a gyermekek, akik felvételét speciális csoportba nem javasoljuk. Egy-egy gyermek felvételénél is szabályként tartjuk szükségesnek, hogy 1) a fogadó egészséges csoportban 8 gyermeknél nem lehet több, tehát a sérült 2 egészséges gyermek helyét foglalja el 2) négy éves kora után gyógypedagógiai óvoda átveszi, illetve a szülő írásban adja, hogy elhelyezéséről gondoskodik 3) 1-2 hónapos próbaidő, mely alatt eldől, hogy be tud-e illeszkedni egészséges társai közé, illetve azok el tudják-e fogadni őt 4) ugyanúgy, mint speciális csoport esetén, szükséges a szak-, vagy gondozó intézet javaslata, a zárójelentések és a részletes anamnézis 5) természetesen fokozott figyelemmel kell kísérni beilleszkedését, fejlődését, hogy szükség esetén a gondozó intézettel a kapcsolatot fel lehessen venni 6) speciális kezelést, foglalkozást ezeknek a gyermekeknek a bölcsőde nem tud biztosítani, ha ilyenre szükség van, azt a szülőnek kell biztosítani. Ilyen módon talán sikerül elősegítenünk néhány gyermek felzárkózását egészséges társaihoz, megkímélni őket későbbi kudarcoktól és könnyíteni szüleik helyzetén május

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket!

1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket! Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése és gondozása 1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket! 2. Ismertesse a szomatikus és pszichés fejlődés összefüggéseit!

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde 1. melléklet 2016 A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt később helyrehozni nem lehet.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben