A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 1. modul A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta: Sonkoly Zoltán Miklósik Zoltán Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM, 2011

2 Tartalomjegyzék JOGI ALAPISMERETEK... 4 Jogképesség... 4 Cselekvőképesség... 4 Cselekvőképesség korlátozásának elve... 4 Képviselet... 4 Alanyi jog... 4 Alapjogok... 5 EGÉSZSÉGÜGYI JOG... 6 A szabályozás szintjei... 6 Törvények... 6 Kormányrendeletek... 6 Miniszteri rendeletek... 6 Betegjogok és kötelességek... 6 Fogalmak... 6 A betegek jogai... 6 A beteg kötelezettségei... 8 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei... 9 Az ellátás megtagadásának jogai... 9 Titoktartási kötelezettség... 9 Az egészségügyi dolgozók védelme... 9 Ellátási kötelezettség Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása Dokumentációs kötelezettség Titoktartási kötelezettség A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség Az egészségügyi dolgozók jogi felelősségre vonása évi IV. törvény a büntető törvénykönyvről AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS JOGI VONATKOZÁSAI A BETEGSZÁLLÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA A betegszállítás Jogosultság a támogatott betegszállítás igénybevételére A betegszállítás megrendelése A beteg otthona A betegszállítás lehet Éjszakai betegszállítás Betegszállítás kúraszerű kezelésre Az ellátások igénybevételének ellenőrzése A betegszállítási tevékenységet végző szervezet A betegszállítási tevékenységet végző személy Gépkocsi-vezető Betegkísérő Szállíthatóság Ülőbeteg-szállító kocsival Fekvőbeteg-szállító kocsival A betegszállítás szervezése, irányítása A betegszállítás során használatos dokumentumok Az Országos Mentőszolgálat A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON A sürgősségi ellátás résztvevői/elemei

3 A BETEGSZÁLLÍTÓI KOMPETENCIA Feladatai irányítói munkakörben Feladatok betegszállítói munkakörben A BETEGSZÁLLÍTÁS ETIKAI SZEMPONTJAI Az egészségügyi etika Etika fogalma Etika részei Etikai alapelvek Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai szabályok Az elsősegélynyújtás etikai szabályai Az empátia A tolerancia A BETEGSZÁLLÍTÁS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A beteg mozgatása Veszélyei A betegszállító jármű veszélyei AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS BALESETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Az elsősegélynyújtás fogalma Az elsősegélynyújtás alapszabályai Az ideális elsősegélynyújtó személyiségjegyei Az elsősegélynyújtás balesetvédelmi vonatkozásai A helyszíni tevékenység Lépései Tájékozódás Kimentés A légzsák Műszaki mentés Veszélyes anyaggal szennyezett helyszín Mentőhívás ÁLTALÁNOS JÁRVÁNYTANI ALAPISMERETEK Mikrobiológia és immunitástan A mikrobiológia tárgya, felosztása, feladatai A mikrobák felosztása A fertőzés A fertőzés kapuja A fertőzés sorsát eldöntő tényezők Általános immunitástani alapismeretek A szervezet védekezése a kórokozókkal szemben Fogékonyság immunitás Járványtan Tárgya, jelentősége, felosztása, módszerei A járványtan felosztása A fertőző betegségek időbeli jellegzetességei A fertőző betegségek lefolyása A járványfolyamat mozgatóerői A fertőző betegségek felosztása MUNKAEGÉSZSÉGTANI ALAPISMERETEK A munkaegészségtan alapfogalmai Foglalkozási ártalmak foglalkozási betegségek

4 Betegszállítókat érő munkaártalmak Egészségügyi dolgozók foglalkozási ártalmai, betegségei és azok megelőzése FERTŐTLENÍTŐSZEREK, FERTŐTLENÍTÉS A fertőtlenítéssel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak A fertőtlenítés fogalma A fertőtlenítő hatás fogalma A fertőtlenítő hatás fokozatai A fertőtlenítő eljárások hatáserősségének fokozatai Kémiai fertőtlenítő eljárások Fogalma Lényege A kémiai fertőtlenítő szerek hatékonyságát befolyásoló tényezők Fertőtlenítés dezinficiens oldatokkal Fertőtlenítő szerekkel szembeni követelmények Kémiai fertőtlenítők Felületaktív anyagok, tenzidek Aszepszis és antiszepszis Aszepszis Antiszepszis HULLADÉKKEZELÉS Az egészségügyi hulladékok típusai Csoportosításuk Az egyes hulladéktípusok javasolt kezelési eljárásai és gyűjtőeszközei A települési hulladékokkal együtt kezelhető hulladékok A hulladékok kezelése Települési hulladék Veszélyes hulladék Fertőző hulladék A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése FELHASZNÁLT IRODALOM

5 JOGI ALAPISMERETEK Jog: Állami kényszerítőeszközökkel kikényszeríthető általános magatartásszabály. JOGKÉPESSÉG A Magyar Köztársaságban alapvetően minden ember jogképes, jogai és kötelességei lehetnek. A jogképesség a halállal szűnik meg. A jogképesség egyenlő, mert az emberek között terjedelme szempontjából nincsenek különbségek. Életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképesség az embert ha élve születik fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított 300-ik napot kell tekinteni, bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későbben történt. A születés napja a határidőbe bele számít. A gyermeket a fogantatástól eltelt időtartamtól függetlenül élve szülöttnek kell tekinteni, ha az anya testétől történt (34/1999 BM-EÜM-IM r.) elválasztása után az életnek bármilyen jelét adta. A jogképesség az egészségügy vonatkozásában két szempontból is számottevő kérdés: egyfelől az ellátásban részt vevő pácienseket a jogképesség a fogantatástól a halálig megilleti, éspedig egyenlő mértékben, másfelől a jogképesség kezdetét és végét jelentő biológiai történések megítélése orvostudományi feladat. Tehát jogképességünk akkor valósul meg, ha élünk. A jogképesség kezdete egybeesik az emberi életnek nevezhető biológiai szerveződés létrejöttével, és megszűnik a szerveződés felbomlásával, a halállal. A születés visszamenőlegesen is jogképességet keletkeztet egészen a fogantatás pillanatáig. Az emberi élet kezdete jogi szempontból fontos esemény, hiszen ettől az időponttól illetik meg a magzatot jogok. CSELEKVŐKÉPESSÉG Jognyilatkozat tételéhez szükséges belátási képesség. Mindenki kinek e képességét törvény nem korlátozza vagy zárja ki. (7) Az embernek az a joga, hogy saját akaratnyilatkozatával, saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. CSELEKVŐKÉPESSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK ELVE Az érintetteket csak annyiban és addig korlátozzák önállóságukban, amennyiben az jogaik megóvása érdekében feltétlenül szükséges. - Kiskorúsága miatt korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy: o Kiskorú: 18 év alatti gyermek - kivéve, ha még előtte házasságot köt (és az a bíróság előtt is érvényes) o Kora miatt korlátozottan cselekvőképes: 14. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen gyermek. Érvényes jogi nyilatkozat tételéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása kell o Kora miatt cselekvőképtelen: 14. évnél fiatalabb gyermek. o Bírói határozat miatt cselekvőképtelen 14. életévét már betöltött kiskorú (cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) - Bírói határozat miatt korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy: Olyan nagykorú személy, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége (pszichés vagy szellemi állapota, szenvedélybetegsége miatt) mindenre vagy egyes ügyekre vonatkozóan - tartósan vagy alkalmanként nagymértékben csökkent. A bíróság különösen egyes jogcsoportok tekintetében korlátozza a cselekvőképességet és ebbe beletartozik az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása is. KÉPVISELET Jognyilatkozat megtétele, más helyett és nevében, úgy, hogy a meghatalmazott válik jogosítottá, illetve kötelezetté. - jogszabályon alapuló (törvényes képviselő szülő) - szervezeti képviselet (munkáltatói jogkör gyakorlója) - meghatalmazás (egyoldalú címzett jogügylet) ALANYI JOG: A jogszabály, a jogosult részére cselekvési, érdek kielégítési lehetőséget biztosít és a kikényszeríthetőség lehetőségét is megadja. 4

6 ALAPJOGOK: Nemzetközi szerződésekben és az alkotmányban rögzített általános érvényű magatartásszabályok. - élethez és emberi méltósághoz való jog (23/1990 AB) - szabadságjogok (titoktartás, adatvédelem, tájékoztatáshoz való jog, önrendelkezés jog) - szociális jogok (megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog) - kollektív jogok (kisebbségi jogok) 5

7 EGÉSZSÉGÜGYI JOG Az egészségügyi jog meghatározza a betegek jogait, melyek lényegesen elmaradnak a betegek által elvárt követelményektől. Az információs aszimmetria és az egészségügyi személyzet hozzáállása paternalista viselkedése keveset változott az elmúlt években. Ezzel a jelenséggel párhuzamosan jelen van az egészségügyi dolgozók kiszolgáltatottsága, a munkaerőpiac jellegzetességeiből adódó bizonytalanság, és a betegelégedetlenségből fakadó, időnként indokolatlanul eltúlzott támadások. Emiatt felmerül az igény az ellátó személyzet jogi védelmére is. Az egészségügyi törvény külön fejezetben szól a betegeket megillető jogokról és kötelezettségekről. A SZABÁLYOZÁS SZINTJEI 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. (1) TÖRVÉNYEK - egészségügyi adatok védelme - egészséghez való jog - egészségügyi önrendelkezéshez való jog - állami egészségügyi szervrendszerek működése - egészségbiztosítás működése KORMÁNYRENDELETEK - egészségbiztosítási finanszírozás MINISZTERI RENDELETEK - szakmai szabályok - háziorvosi tevékenység végzésének szabályai - egészségügyi szolgáltatás működési minimumfeltételeinek meghatározása BETEGJOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Az állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az egészségügyi ellátás során. FOGALMAK Beteg: Egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy abban részesülő személy. Sürgős szükség: Egészségügyi állapotban bekövetkezett olyan változás, melynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában, a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. A BETEGEK JOGAI Az egészségügyi ellátáshoz való jog (6.-9. ) - Sürgős szükség, fájdalomcsillapítás esetén mindenkinek joga van hozzá. - Jogszabályban meghatározott keretek közt minden beteg joga egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető, megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés valamint a szabad orvosválasztás. Az emberi méltósághoz való jog (10. ) - Kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el. - A beteg, jogainak gyakorlásában csak indokolt ideig, mértékben és módon korlátozható. - Személyes szabadság, csak sürgős szükség és veszélyeztető állapot esetén korlátozható. - A korlátozás csak a kezelőorvos által írásban elrendelve érvényes. - A szeméremérzet tiszteletben tartása. 6

8 A kapcsolattartás joga (11. ) - Más betegek jogainak tiszteletben tartása mellett, a betegellátás zavartalanságának biztosításával, házirendben szabályozott módon gyakorolható. - A beteg megtilthatja a gyógykezelésével kapcsolatos információk kiadását. - Súlyos állapotú beteg joga, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék. - Kiskorú beteg joga, hogy törvényes képviselője mellette tartózkodjék. - Szülő nő joga, hogy vajúdás és szülés alatt, az általa megjelölt személy folyamatosan vele tartózkodjék, szülés után pedig joga, hogy újszülöttjével amennyiben annak állapota ezt nem zárja ki egy helyiségben helyezzék el. - A szabad vallásgyakorlás joga. - A személyes tárgyak és ruhák használatának joga. Az intézmény elhagyásának joga (12. ) - A betegnek joga van az intézményt elhagyni, amennyiben másokat ezzel nem veszélyeztet. - Be kell jelenteni, és a dokumentációban rögzíteni kell. - A beteget elbocsátásáról 24 órával korábban tájékoztatni kell. - Cselekvőképtelen beteg esetén, a törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható a jog. A tájékoztatáshoz való jog ( ) A beteg joga van: - Az egyéniesített és teljes körű tájékoztatáshoz. - A részletes tájékoztatásra egészségi állapotáról, javasolt vizsgálatokról és beavatkozásokról, ezek kockázatáról és elmaradásuk kockázatáról, a lehetséges választható eljárásokról, az ellátás várható kimeneteléről, a további ellátásokról. - A vizsgálatok eredményének megismeréséhez. - A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen beteget is megilleti, korának illetve pszichés állapotának megfelelő tájékoztatás joga. - Megismerni az ellátásában közreműködők nevét, képesítését és beosztását. o A feltételek biztosítása a fenntartó feladata. o A cselekvőképes beteg a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha mások egészségét ezzel veszélyezteti. o A tájékoztatás joga akkor is megilleti, ha a beleegyezés egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének. Az önrendelkezéshez való jog ( ) - Kizárólag a törvényben meghatározott módon és keretek közt korlátozható. - Tartalma: Kíván-e az egészségügyi ellátásban részt venni, illetve mely beavatkozások elvégzéséhez járul hozzá, kényszertől mentes állapotban. - Szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megadható a beleegyezés. - Beleegyezés bármikor visszavonható. - Cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes beteg esetén, a beleegyezés és visszautasítás jogát a o törvényes képviselő o közös háztartásban élő, cselekvőképes házastárs, gyermek, szülő, testvér, nagyszülő, unoka, o közös háztartásban nem élő, cselekvőképes gyermek, szülő, testvér, nagyszülő, unoka gyakorolja. - A fenti jog nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi állapotát, különösen nem vezethet súlyos vagy maradandó egészségkárosodáshoz. - A beteg beavatkozásokban történő beleegyezését vélelmezni kell, ha nyilatkozattételre nem képes, és más jogosult beleegyezésének megszerzése késedelemmel járna, vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezetne. - A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások, ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is, egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van. - Írásbeli beleegyezés kell bármilyen eltávolított szerv vagy szövet felhasználásához. - Joga van halála esetén holttestéről rendelkezni, így megtilthatja halála után szervei, szövetei további felhasználását. 7

9 Az ellátás visszautasításának joga (20.-23, ) - Cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. - Ha az ellátás elmaradása súlyos vagy maradandó károsodással járhat, a visszautasítás csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy két tanú együttes jelenlétében megtéve érvényes. - Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás, csak abban az esetben utasítható vissza, ha a betegség az orvostudomány mindenkori állása szerint, rövid időn belül, megfelelő ellátás mellett is, halálhoz vezet és gyógyíthatatlan csak a fenti alaki előírások mellett érvényes. o háromtagú orvosi bizottság és ismételten kinyilvánított szándék (kezelőorvos, más szakorvos, pszichiáter) o nyilatkozat bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonható o cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg esetén, az ellátás nem utasítható vissza bíróság egészségügyi szolgáltató keresete alapján, nem peres eljárásban, soron kívül pótolhatja a beleegyezést o csak abban az esetben alkalmazható, ha a beteg erre irányuló akarata világos és egyértelmű, kétség esetén az életmentő beavatkozás elvégzéséhez történő beleegyezést vélelmezni kell Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (24. ) - A beteg jogosult megismerni és tájékoztatást kérni. - A dokumentációval a szolgáltató, a benne szereplő adatokkal pedig a beteg rendelkezik. - A beteg jogosult a hibás adat kijavítását kérni, törölni azonban nem lehet. - Az ellátást követően, csak a beteg által, teljes bizonyító okiratban adott felhatalmazás alapján tekinthet bele más személy. - A beteg halál esetén törvényes képviselő, közeli hozzátartozó valamint örökös jogosult a fenti jogok gyakorlására. Az orvosi titoktartáshoz való jog (25. ) - A beteg jogosult arra, hogy az ellátásában részt vevő személyek a tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kezeljék, és csak az arra jogosulttal közöljék. - A betegnek joga van nyilatkozni arról, kinek adható felvilágosítás, és kiket zár ki. - A beteg beleegyezés nélkül is közölni kell az adatokat, amennyibe törvény elrendeli, illetve mások életét, testi épségét, egészségét annak elmaradása hátrányosan érintené. - A további kezelést végző ellátóval beleegyezés nélkül is közölni lehet az adatokat. - A betegnek a vizsgálatok során joga van, a megfelelően intim körülményekhez. - A betegnek joga van megnevezni a tájékoztatható személy(eke)t akit ellátó intézmény köteles értesíteni áthelyezés, és jelentős mértékű egészségi állapotváltozás esetén. A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI ( ) A beteg köteles, tiszteletben tartani az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályokat, valamint az intézményi rendet. A beteg köteles az együttműködésre - tájékoztatni minden fontosabb kórelőzményi adatról - tájékoztatni olyan tényekről, mely mások életét, testi épségét veszélyeztetheti - korábban tett egészségügyi ellátást érintő jognyilatkozatról tájékoztatni - térítési díjat megfizetni - személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni A beteg jogainak gyakorlása közben, köteles tiszteletben tartani más betegek jogait. A beteg panaszainak kivizsgálása (29. ) A beteg jogosult az egészségügyi szolgáltatónál illetve annak fenntartójánál panaszt tenni, kötelesek kivizsgálni, és a beteget 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A betegjogi képviselő ( ) - Ellátja a betegek jogvédelmét, segíti őket jogaik megismerésében és érvényesítésében - Tevékenysége során o segíti a dokumentációhoz való hozzájutást 8

10 o segít a panasz megfogalmazásában o a beteg írásbeli meghatalmazása alapján, a beteg érdekében egészségügyi szolgáltatónál eljárhat o rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a vonatkozó jogszabályokról - Jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekintetni, kérdést intézni. - Köteles a betegre vonatkozó orvosi titkokat megtartani. Az egészségügyi ellátás részeseinek jogsérelme illetve kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása, etikai, fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelősségre-vonást eredményezhet. A beteg jogosult panaszt tenni, ha úgy érzi, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során őt sérelem érte. A betegjogi képviselő az Egészségügyi Törvény megfogalmazása alapján védi a betegek egészségügyi törvényben meghatározott jogait, továbbá segíti a betegeket jogaik megismerésében és érvényesítésében. (1997. évi 154. tv. 30 (1)) További jogérvényesítő lehetőségei is vannak a betegeknek. Fordulhatnak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására. A szakfelügyeletet ellátó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban ÁNTSZ) az egészségügy ellátások szakmai tartalmával kapcsolatos bejelentésekkel foglalkozik. Fontos jogorvoslati lehetőségek az etikai bizottságok is. Az etikai bizottságok működésére a közigazgatási eljárás szabályai alkalmazandók. Az általuk kiróható etikai büntetések a következők: figyelmeztetés, megrovás, a mindenkori legkisebb kötelező munkabér tízszereséig terjedő pénzbírság. Jelentős változás a 2007-ben létrejött Egészségbiztosítási Felügyelet, mert a szervezet egyik törvényben meghatározott feladata a biztosítottak egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos panaszainak kivizsgálása. Végül pedig bírósági úton is történhet a jogérvényesítés, mind büntetőjogi felelősségre vonás, mind polgári jogi kártérítési igény formájában. A bírósági út lehetőség szerinti elkerülését szolgálja az egészségügyi közvetítői eljárás, egészségügyi mediáció. A közvetítői eljárás célja az egészségügyi szolgáltató és a beteg között a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett jogvita peren kívüli egyezséggel történő rendezésének elősegítése, a felek jogainak gyors és hatékony érvényesítése. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELLÁTÁS MEGTAGADÁSÁNAK JOGA (Eü. tv ) Az egészségügyi dolgozó (132. ) Köteles megtagadni ha: - az jogszabályba/szakmai szabályba ütközik; - arra egészségi állapot/egyéb körülmény miatt fizikailag alkalmatlan; Megtagadhatja, ha (értesítve erről az orvost): - az erkölcsi/lelkiismereti/vallási meggyőződésével ellenkezik; - a beteg súlyosan nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének; - a beteg sértegeti vagy fenyegetően viselkedik (ha nem a betegsége miatt olyan); - saját életét/testi épségét a beteg viselkedése veszélyezteti. Területi ellátási kötelezettség esetén az erkölcsi/lelkiismereti/vallási meggyőződéssel való szembenállást azonnal és írásban jelezni kell a munkáltató felé. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG (Eü. tv ) - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos tudomására jutott adat és egyéb tény - időbeli korlátozás nélkül - függetlenül attól, hogy az információkat honnan tudta meg (betegtől, dokumentációból, stb.) - a beteg adhat felmentést a titoktartás alól valamint jogszabály kötelezhet az adatszolgáltatásra AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VÉDELME (Eü. tv ) Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében közfeladatot ellátó személynek minősül. A Btk. szerint e jog megsértésének következménye alapesetben három, csoportos vagy fegyveres elkövetés esetén akár nyolc évi szabadságvesztés is lehet. 9

11 ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG (Eü. tv ) - Sürgős szükség esetén időponttól és helytől függetlenül a tőle elvárható módon és a körülmények (rendelkezésére álló eszközök) függvényében elsősegélyt nyújtani és a szükséges intézkedést haladéktalanul megtenni - Bizonytalanság estén mindig a sürgős szükség tényét feltételezve eljárni. - Területileg hozzá tartozó és ebből az apropóból hozzá forduló beteget munkaidejében megfelelő ellátásáról (kompetenciáján megfelelő módon belül) intézkedni - egészségügyi dolgozó a betegről kompetenciáján belül gondoskodik, ha a beteg állapota indokolttá az orvos érkezéséig elvégzi a kompetenciáján belüli beavatkozásokat VIZSGÁLATI ÉS TERÁPIÁS MÓDSZEREK MEGVÁLASZTÁSA (Eü. tv ) - A kezelőorvos a közreműködő egészségügyi dolgozók részére utasítást adhat, ennek egyértelműnek kell lennie a feladatot, annak idejét, helyét, és ha indokolt a résztvevők nevét és munkakörét illetőleg. - Az egészségügyi dolgozó köteles az utasítást az abban foglalt feltételek és a szakmai szabályai szerint végrehajtani. - Ha közben olyan esemény történik, mely előre nem volt látható vagy a beteg állapotromlásához vezet, arról köteles a kezelőorvost (vagy az ügyeletes orvost) haladéktalanul értesíti. - Ha szerinte az utasítás végrehajtása a beteg állapotát kedvezőtlenül befolyásolná (vagy más aggálya van) azt azonnal a kezelőorvos (vagy az ügyeletes orvost) tudomására hozza. - Ha szerinte az utasítás végrehajtásával a beteg életét veszélyeztetné vagy a gyógykezeléshez nem szükségszerűen kapcsolódó maradandó egészségkárosodást okozna, a kezelőorvost (vagy az ügyeletes orvost) tájékoztatva az utasítás végrehajtását megtagadhatja. Ha ennek ellenére utasítják, a feladat végrehajtására joga van annak írásba foglalását kérni. - Szakmai kompetenciáján belül és felkészültségének megfelelően az utasítás végrehajtásának módját maga határozhatja meg. DOKUMENTÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG (Eü. tv ) A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG (Eü. tv ) - kötelezi az egészségügyi dolgozót - kötelezi az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt is - a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott minden adat és egyéb tény titok - időbeli korlátozás nélkül - függetlenül attól, hogy az adatokat hogyan tudta meg (betegtől, vizsgálat vagy gyógykezelés során, egészségügyi dokumentációból, stb.) - nem vonatkozik arra, ha a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő A SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ VALÓ JOG ÉS KÖTELEZETTSÉG - az egészségügyi dolgozó - az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy is - jogosult és köteles szakmai ismereteinek - a tudomány mindenkori állásával, fejlődésével összhangban történő - folyamatos továbbfejlesztésére AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGI FELELŐSSÉGRE VONÁSA ÉVI IV. TÖRVÉNY A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL A bűncselekmény [10. (1) és (2)] A szándékosan vagy gondatlanság miatt elkövetett olyan cselekedett, mely veszélyt jelent a társadalomra és melyet törvény büntet. Az a cselekedet számít veszélyesnek a társadalom szempontjából, a társadalmi vagy gazdasági rendet, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti. 10

12 Bűntett és vétség [11. (1) és (2)] A bűncselekmény fajtái. A bűntett szándékos tett, minden más okból elkövetett bűncselekmény vétség. A bűntettet a törvény több mint 2 év börtönnel bünteti. Szándékosság és gondatlanság [ ] - Szándékos, ha az elkövető célja a tett következménye vagy nem célja, de tudja, hogy mi lesz tettének következménye és ezzel kapcsolatban érdektelen. - Gondatlan az, aki tudja mi lesz tettének következménye, de mégis bízik abban, hogy nem következik be. - Hanyag gondatlanság: Amikor valaki azért nem látja előre tettei következményét, mert munkája során nem figyelt oda kellően. Tévedés [27. (1)-(3)] - Nem vonható felelősségre azért, ha nem tudott tettei lehetséges következményéről, mikor elkövette a tettet. - Nem vonható felelősségre, ha elfogadható okból, nem tudta, hogy amit tesz veszélyes a társadalomra. - Ha a tévedés gondatlanság miatt következett be, az elkövető felelősségre vonható. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés [171. ] - A szakma szabályainak megszegése miatt gondatlanul más(ok) életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, vagy testi sértést követ el. Vétség. - Ha mindezt szándékosan tesz. - Bűntett. Magántitok megsértése [177. ] - Vétség - Aki a munkaköréből adódóan tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi. Visszaélés személyes adattal [177./A ] - Vétség - Aki haszonszerzési vagy érdeksérelmi célból jogtalanul, más célból vagy nem elég biztonságosan kezeli a rá bízott adatokat. - Akkor is vétkezik, ha nem amikor kell, nem adja át ezeket az adatokat (hiányosan tájékoztat). 11

13 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS JOGI VONATKOZÁSAI évi CLIV Egészségügyi törvény: Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodások megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez évi IV. törvény, , 2., 3., 4. bekezdés: Segítségnyújtás elmulasztása: (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna. (3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles. (4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra. 12

14 A BETEGSZÁLLÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA A BETEGSZÁLLÍTÁS (Eü. tv., 97. (1)-(3) bekezdés) Célja, hogy olyan betegek számára is biztosítva legyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, akiket szállítani kell. A szállítás indoka: - egészségi állapot - csak speciális testhelyzetben szállítható - mozgásában korlátozott - járóképtelen - egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát - fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe - ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné A beteg otthonából szállítható lakhelye szerint vagy a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes helyi, vagy a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi egészségügyi intézménybe. A beteg ugyanezen intézményekből ellátását követően otthonában is szállítható, amennyiben az ellátó intézményt aznap, illetve belátható időn belül másként elhagyni nem tudja. JOGOSULTSÁG A TÁMOGATOTT BETEGSZÁLLÍTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A beteg járó- vagy fekvőbeteg szakellátás igénybevételéhez, illetve egészségügyi intézményből hazaszállításhoz betegszállító igénybevételére jogosult, ha: - egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és - a szállításra valamely, beutalásra jogosult orvos rendelése alapján került sor, vagy - a szállítás kúraszerű kezelés céljából történik - fogyatékos gyermekek esetén lehetőség van a betegszállításra akkor is, ha az intézmény a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújt, továbbá mozgásszervi betegség esetén pedig a konduktív pedagógiai intézményt igénybevevő fogyatékos gyermek is jogosult a betegszállításra. Az egészségügyi ellátás elérhetősége általában akkor biztosítható a betegszállítás igénybevételével, ha a beteg: - csak speciális testhelyzetben szállítható; - betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel; - mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát; - fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe; - ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné. A betegszállítás igénybe vehető a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába szállítására is, ha a gyógyintézetet azért nem tudja elhagyni, mert csak speciális testhelyzetben szállítható, vagy betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel, illetve mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát. A gyógyintézetet elhagyó beteg hazaszállítható akkor is, ha tömegközlekedési eszköz az adott időben nem áll a beteg rendelkezésére. A BETEGSZÁLLÍTÁS MEGRENDELÉSE A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítást csak az egészségbiztosítási jogszabályok alapján beutalásra jogosult orvos rendelése alapján lehet teljesíteni. A rendeléskor az orvos határozza meg, hogy a betegszállítási tevékenységet végző szervezet a milyen módon végezze a szállítást. A betegszállítás rendelésénél meg kell határozni, hogy milyen kísérettel (betegkísérő, kíséretet nem igénylő), mely betegszállító járművön (fekvő vagy ülőbeteg szállítókocsi), egyénileg vagy más beteggel együtt történhet a szállítás. A betegszállító elsősorban a sürgősebb eseteket teljesíti, ezért ha nem rendelkezik megfelelő kapacitással, erről a szállítást kérőt, illetve a beteget értesíti. 13

15 A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. A megrendeléskor a következő adatokat kell közölni a betegszállítást végző szolgáltatóval: - beteg neve, életkora - kíséret igénye (14 éven aluli gyermek esetén a szülői kíséret igényét) - a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórisme - a betegszállítás megkezdésének idejét (6 órán belül, 24 órán belül, tervezett időpontban, ismétlődően) - betegszállítás körülményeit (ülve, fektetve, stb.) - a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel - a megrendelő neve, telefonszáma, a megrendelő orvos neve és bélyegzője száma - kúraszerű kezelésre szóló megrendelés esetén az orvosnak a szállítás megrendelése előtt a betegszállító és a kezelő intézettel egyeztetnie kell a kezelés első időpontjáról - a betegfelvétel és a betegátadás helyét - ha az orvos által kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg: saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát. A megrendelő orvos kitölti a betegszállítási utalványt, amelyet a beteg vagy hozzátartozója átad a helyszínre érkező, betegszállítási tevékenységet végző személynek. Bárki jogosult betegszállítást rendelni, amennyiben arra nem a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló (1997. évi LXXXIII. törvény 17. ) keretében kerül sor. A szállítás megrendelésekor a betegszállítást végző szervezet által kért adatokat kell közölni. A betegszállítást végző szervezet a megrendelőt a rendelés felvétele során tájékoztatja a betegszállítás várható költségeiről. A betegszállítást végző szervezet a szállítást az egészségbiztosítási jogviszony keretében végzett szállításon felüli kapacitása terhére teljesíti. Amennyiben a betegszállítást nem az orvos rendeli, a betegszállítást végző szervezet tájékoztatja a szállítást kérőt a várható költségekről. A BETEG OTTHONA Ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény. A BETEGSZÁLLÍTÁS LEHET - A sürgősség igénye szerint: 6 órán belüli, 24 órán belüli, meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban ismétlődő - A kíséret igénye szerint: betegkísérő közreműködését igénylő, illetve kíséretet nem igénylő, betegszállító gépjárművel - Az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint: mentőkocsival, fekvőbeteg-szállító kocsival, ülőbetegszállító kocsival - A végrehajtás módja szerint: egyedi, illetve más betegekkel együtt ÉJSZAKAI BETEGSZÁLLÍTÁS A beteg - nem mentési céllal - 22 óra és 6 óra között egészségügyi ellátásra szállítása, illetve ellátás utáni visszaszállítása. A beteg egészségügyi ellátásra, különösen művesekezelésre, 24 órát üzemelő diagnosztikus vizsgálatra (CT, MRI) szállítható, illetve az egészségügyi ellátást követően visszaszállítható. BETEGSZÁLLÍTÁS KÚRASZERŰ KEZELÉSRE A betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésről külön jogszabály rendelkezik. A kúraszerű kezelésre történő betegszállítást megrendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállítási tevékenységet végző szervezettel és a kezelést végző egészségügyi intézménnyel egyeztetnie kell. Ebben az esetben a beteg szállítását megrendelő orvos - a betegszállítási utalvány első alkalommal történő kitöltése mellett - a kezelés első időpontjára vonatkozóan a Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa kitöltésével rendelhet szállítást. A további szállítások megrendelése és a betegszállítási utalvány kitöltése a kezelést végző intézmény orvosának a feladata. A kezelési, illetve szállítási időpontok módosítása, bármely okból történő megváltozása esetén az információval rendelkező fél a másik két érintett felet haladéktalanul értesíteni köteles. 14

16 Amennyiben a betegszállítás rendelésének tényét ismerő személy tudomására jut, hogy a beteg a helyszínről eltávozott, vagy más módon elszállították, erről haladéktalanul értesítenie kell, a betegszállítási tevékenységet végző szervezetet. AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELLENŐRZÉSE Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét július 1-jétől ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is kezdeményezhet a beteggel, aki köteles ebben közreműködni. Ha az adategyeztetés során az érintett beteg az egészségbiztosító által megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az egészségbiztosító az adott egészségügyi szolgáltatást rendelő, illetve az azt nyújtó egészségügyi szolgáltatónál rendelkezésre álló dokumentációt is ellenőrzi. A BETEGSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZET Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) által külön jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező betegszállításra feljogosított szervezet. Betegszállítási tevékenység végzésére annak a szervezetnek adható engedély, amely rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A betegszállító szervezet saját maga vagy megbízottja útján folyamatos ellátás biztosítására kötelezett. A BETEGSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLY A betegszállító szervezetek tevékenysége során a beteg szállításában közreműködő személy. Betegszállítási tevékenység végzésére, az alábbi képesítéssel rendelkező személyek jogosultak: 1. Betegszállító GÉPKOCSI-VEZETŐként az foglalkoztatható, aki a) a betegszállító gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és b) legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik, és c) ca) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő ápolói, mentőápolói vagy általános asszisztensi szakképesítéssel, ápolási asszisztensi, betegkísérői, vagy műtőssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítéssel és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes működési nyilvántartással rendelkezik; továbbá, aki az OKJ-ban szereplő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik és ezen szakképesítés vonatkozásában a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét teljesítette; cb) - a ca) alpontban megjelölt szakképesítés vagy érvényes működési nyilvántartás, valamint továbbképzési kötelezettség teljesítése hiányában - a felnőttképzésről szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a betegszállítási tevékenységre felkészítő, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést elvégezte [az elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a gyakorlati képzés tartalmi elemei: életjelenségek vizsgálata; légútbiztosítás (eszköz nélkül); lélegeztetés (eszköz nélkül); újraélesztés egyedül és másik segélynyújtóval; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, ideiglenes végtag rögzítés, kötözés; betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítása]. 2. Betegszállításban BETEGKÍSÉRŐként az foglalkoztatható, aki d) az OKJ-ban szereplő ápolói, mentőápolói vagy általános asszisztensi szakképesítéssel, ápolási asszisztensi, betegkísérői, vagy műtőssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítéssel és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes működési nyilvántartással rendelkezik; továbbá az, aki az OKJ-ban szereplő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik és ezen szakképesítés vonatkozásában a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét teljesítette; e) az a) pont szerinti szakképesítés vagy érvényes működési nyilvántartás, valamint továbbképzési kötelezettség teljesítése hiányában - a felnőttképzésről szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a betegszállítási tevékenységre felkészítő, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést elvégezte [az elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a 15

17 gyakorlati képzés tartalmi elemei: életjelenségek vizsgálata, légútbiztosítás (eszköz nélkül), lélegeztetés (eszköz nélkül), újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, riasztó tünetek felismerése, állapotrosszabbodás felismerése; eszméletlenség fogalma, felismerése, ellátási lehetőségei; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, végtag rögzítés, kötözés, betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás; shock, ájulás fogalma, felismerése és ellátása, pulzus, vérnyomás, vércukormérés ismeretek; elsősegélynyújtó doboz tartalma, használata]. SZÁLLÍTHATÓSÁG ÜLŐBETEG-SZÁLLÍTÓ kocsival az a beteg szállítható, aki a) megfigyelést nem igényel, és b) tiszta tudatú, és c) segítséggel (lépcsőn is) járóképes, és d) egészségi állapota nem indokolja a fekvő helyzetben történő szállítást, és e) 14 éven felüli, illetve, ha 14 éven aluli a szülő (gondozó) kíséri FEKVŐBETEG-SZÁLLÍTÓ kocsival az a beteg szállítható, a) akinek szállítás közbeni megfigyelése nem szükséges, és b) aki csak fekve, hordágyon szállítható, vagy c) akinek mozgatása csak betegkísérő közreműködésével biztosított. Amennyiben a betegszállítást végző szervezet, az adott időben nem rendelkezik valamennyi szállítási feladatának teljesítéséhez szükséges kapacitással, elsősorban a sürgősebb szállítási feladatokat kell teljesíteni. Ez esetben a szállítás késedelmes megkezdésének várható időpontjáról a megrendelő orvost és/vagy a beteget értesíteni kell. A BETEGSZÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE, IRÁNYÍTÁSA Amennyiben az adott megyében betegszállítást irányító szervezet működik, a betegszállító szolgáltatók a tevékenységüket annak koordinálásával kötelesek végezni. A BETEGSZÁLLÍTÁS SORÁN HASZNÁLATOS DOKUMENTUMOK Betegszállítási utalvány Feltüntetendő adatok - Beteg neve, születési adatai - Taj száma - Lakcíme - A betegszállítás költségeit viselő neve: lehet az országos egészségbiztosítási pénztár (továbbiakban OEP) által finanszírozott, finanszírozhatja a beteg illetve egyéb intézmény (pl.: alapítvány) - Térítési kategória: o magyar biztosítás alapján végzett ellátás o magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása o államközi szerződés alapján végzett ellátás o egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása o magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása o külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) o befogadott külföldi állampolgár o menekült, menedékes státuszt kérelmező o elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás - A szállítás indoka és módja: orvos tölti ki. o a beteg csak speciális testhelyzetben szállítható o mozgásában korlátozott, járóképtelen o ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné o A beteg felvételekor ellenőrizendő, hogy a kiérkező egység megfelel-e a megjelölt szállítási módnak. Amennyiben nem, jelezni kell azt az irányítócsoportnak, aki felveszi a kapcsolatot a küldő orvossal. - A beutaló diagnózis és annak BNO kódja 16

18 - A beteg felvételi helye ( honnan szállítandó ) - A beteg átvételi helye ( hová szállítandó ) - Van-e helybiztosítása a betegnek: fekvőbeteg osztályra történő szállításkor mindig kötelező megadni a beteget fogadó orvos nevét. - A szállítás sürgőssége (6 vagy 24 órán belül) illetve időre kért szállításnál a beteg átvételi helyére érkezés pontos ideje. - A feladat teljesítésnek módja (fekve vagy ülve / egyedül vagy más beteggel együtt szállítható) - Igényel-e kíséretet (betegkísérő) - A szállítást megrendelő orvos adatai (név, bélyegzőszám, OEP kód). - A megrendelés időpontja - A megrendelő orvos aláírása és pecsétje Betegszállítási adatlap Feltüntetendő adatok - Betegszállító állomás neve, címe - A feladat napló tételszáma - A betegszállítást végző szervezet ÁNTSZ kódja - A beteg adatai (név, születési adatok, TAJ szám, lakcím) - A beutaló diagnózis - A betegfelvétel és a betegátadás helye - Megrendelő orvos adatai (név, pecsétszám, munkahelyi azonosító) - Megrendelés időpontja - Kísérő igénye és a beteg kívánt pozícionálása szállítás alatt - A szállítás sürgősségi igénye vagy az átadási helyre érkezés kívánt pontos ideje (időre kért szállítás) - A szállítás térítésének módja ( térítési kategória ) - A költségviselő - A feladatot elvégző gépkocsi forgalmi rendszáma és személyzete - A feladat ellátásának adatai (km óra állások, időpontok) megállóhelyenként - A szállítás típusa (egyedi vagy kapcsolt) - A szállítás dátuma - Az átvevő intézet neve és ÁNTSZ kódja - Az átvevő orvos aláírása - Átvétel dátuma és ideje - Továbbszállítás esetén annak indoka és az azt elrendelő orvos aláírása és bélyegzője A beteg továbbszállítási adatlapja Feltüntetendő adatok - A beteg neve és TAJ száma - A beutaló diagnózis - A betegfelvétel ( honnan ) és átadás ( hová ) helye - A szállítás alatti felügyelet igénye - A szállítás módja - A továbbszállítást elrendelő orvos neve és pecsétszáma - A továbbszállítás megrendelésének ideje (percre pontosan) 17

19 - Az eredeti átadási helyre érkezés adatai (idő és a kilométeróra állása) - A továbbindulás adatai (idő és a kilométeróra állása) - Az átvevő intézetbe érkezés adatai (idő és a kilométeróra állása) - A feladat ellátásával töltött idő és kilométer összesen - Az átvétel helye és pontos ideje - Az átvevő orvos aláírása és bélyegzője Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa Feltüntetendő adatok - A beteg adatai (név, születési adatok, lakcím, TAJ szám) - A szállítás adatai (honnan-hová) - A szállítást és a kezelést végző egészségügyi szolgáltató OEP kódja - A be- és hazaszállítás időpontjai (év, hó, nap, óra, perc) A betegszállítási adatlap kitöltése ekkor is kötelező! AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT (a továbbiakban: OMSZ) Minden működési engedéllyel rendelkező betegszállítási tevékenységet végző szervezet elérhetőségét (telefonos és elektronikus elérhetőség) be kell jelenteni az OMSZ-nak. A betegszállítást végző személy azonnal értesíti az OMSZ irányító csoportját, amennyiben a beteg állapotának szállítás közbeni rosszabbodása miatt mentés szükségességét vélelmezi. A segítség megérkezéséig köteles a tőle elvárható beavatkozásokat megtenni, majd a mentőegység vezetőjének utasításai szerint eljárni. A betegszállítási tevékenységet végző szervezet elérhetőségét (hívószám, illetve frekvencia és hívójel) be kell jelenteni az OMSZ-nak. Amennyiben tömeges baleset vagy katasztrófa indokolja, az OMSZ irányító csoportja a betegszállítási tevékenységet végző szervezeteket riaszthatja. A riasztott szervezet köteles az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni, és a kárhelyparancsnok utasításai szerint eljárni. Az együttműködés során keletkezett költségeket az OMSZ által igazolt részletes költségkimutatás alapján a betegszállítást végző szervezet részére az Egészségügyi Minisztérium téríti meg. Az egészségügyi intézménynek a beteget 10 percen belül át kell venni vagy - amennyiben a beteget nem tudja ellátni - dönteni kell a továbbszállításáról. Ha az egészségügyi intézmény a beteget nem tudja fogadni, ugyanazon betegszállító gépjárművel való továbbszállítás esetén a betegszállító, a beteg továbbszállítási adatlapját is kitölti. Ha a továbbszállítást más betegszállító gépjármű végzi, a továbbszállítást megrendelő orvos új betegszállítási utalványt tölt ki. Felvétel esetén át kell venni a szállítás során keletkezett veszélyes hulladékot is. A beteg váladékával szennyeződött, valamint a fertőző beteg szállítását végző szállító járművet, a beteg átadását követően fertőtleníteni kell. 18

20 A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON A sürgősségi ellátás nem a kórházban kezdődik, hanem a baleset helyszínén indul, és a kórházban fejeződik be. A folyamatban résztvevők tevékenységének egymásra kell épülnie ahhoz, hogy eredményes legyen. Ennek érdekében dolgozták ki a szakmai protokollokat az ellátás minden szintjére. Egyes elemeit a Konstantin kereszt ágai szemléltetik, melyek a sürgősségi ellátás egy-egy fontos láncszemét jelképezik. (felismerés, segélykérés, elsősegély, szakellátás, mentőszállítás, kórházi kezelés) A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS RÉSZTVEVŐI/ELEMEI: 1. Az elsősegélynyújtás szükségességének felismerése. 2. Segélykérés 3. Laikus elsősegély: Az első ellátás. Megfelelő szintű elméleti és gyakorlati ismereteket igényel. Ezen ismereteket időről-időre fel kell frissíteni, az új protokollokat el kell sajátítani. 4. Első szakellátás: Az elsőként elérhető orvos biztosítja. Az ellátás szintje az elsősegélynyújtáshoz viszonyítva magasabb, minden orvosnak kötelessége. A körzeti orvosi hálózatot érinti, munkaidőn kívül ügyeleti hálózat keretében. A személyi és tárgyi feltételek korlátozottak. Elsősorban balesetek esetén gyakran elmarad, mert a bejelentés a mentőszolgálathoz érkezik, így a mentő az első szakellátó. 5. Mentőszállítás, -ellátás: Az első szaksegélyhez csatlakozik, vagy annak helyében lép. Magyarországon a mentési feladatokat az OMSZ látja el. A feladatok ellátásának és a mentő gépkocsik mozgásának koordinálása az irányítócsoportok feladata. A megyei irányító csoport (MICS) a Budapesten található központi irányító csoport (KICS) fennhatósága alá tartoznak. Az OMSZ feladatai: Mentés / Baleseteknél szakszerű elsősegélynyújtás. / Elemi csapásoknál, tömegszerencsétlenségeknél aktív részvétel a következmények felszámolásában, szakvélemény adása a hatóságok részére. / Mozgóőrség ellátása. / Mentőállomás hálózat kialakítása. / Korszerű egészségügyi és hírközlési eszközök beszerzése. / A mentésügy tudományos fejlesztése. / Tanfolyamok szervezése (a lakosság felé). / Szakemberek képzése. / Kapcsolattartás külföldi mentőkkel. 6. A kórházakban a sürgősségi betegek felvételére külön osztályként működő egységeket alakítottak ki. Ezek a Sürgősségi Betegellátó Osztályok (SBO). Ezen osztályok feladatai: Betegvizsgálat, osztályozás. / Felvételi kórisme felállítása. / Az első áthidaló ellátás vagy oki terápia megkezdése. / A gyógyintézeti felvételről döntés. Megfelelő osztályon való elhelyezés. A sürgősségi ellátás csúcsa az intenzív osztály. Itt a legideálisabbak a személyi és tárgyi feltételek. Vannak szakirányú intenzív osztályok, azonban az úgynevezett központi intenzív osztályok/egységek a jellemzőbbek. 19

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének f) és g) pont ga) alpontjában

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7. 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a betegszállításról

1. oldal, összesen: 7. 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a betegszállításról 1. oldal, összesen: 7 A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére

Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 2008. január 1-től szétváltak a mentési és a betegszállítási feladatok 1. Annak eldöntése, hogy mentési készenlétet

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

Betegek jogai és kötelezettségei

Betegek jogai és kötelezettségei Betegek jogai és kötelezettségei Melyek a beteg jogai? 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesüljenek. Minden betegnek

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE MB...dbf, rekordképe Mező neve típus Hossz tizedes leírás IDOSZAK C 6 jelentési időszak (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2 megye OEP kódja INTKOD C 4 szolgáltató

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től MB...dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat..

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat.. A Minőségirányítási Kézikönyv ME04-02A A fekvőbeteg gyógyító ellátás folyamatainak szabályozása fejezetéből: 5.3. A BETEG TÁJÉKOZTATÁSA, BETEGJOGOK A betegeket (törvényes képviselőt, vagy a helyette nyilatkozattételre

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Hatályosság: 2011.04.28-2011.07.02 Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés

Részletesebben

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel Összeállította: dr. Scheiber Dóra A magyar Egészségügyi Törvénykönyvben nem szerepelnek a gyermekek és a serdülők kórházi ellátására vonatkozó jogai az EACH

Részletesebben

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27.

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27. Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II - Budapest, 2014 november 27 1 Az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV törvény (Eütv) - A betegek jogai és kötelezettségei ( betegjogi katalógus, 5-28

Részletesebben

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. -

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP

Részletesebben

Dia-Speed Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Dia-Speed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Dia-Speed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Kategóriája szerint, fő tevékenysége a betegszállítás A társaság 1998 óta foglalkozik betegszállítással Heves megye és Nógrád területén, ill. távolsági szállításokat

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika A kapcsolattartás joga Dr. Kovács Erika Témák A kapcsolattartás jelentősége A kapcsolattartás jogi háttere A kapcsolattartás formái A látogatás Házirend A beteg gyermek jogai Speciális helyzetek A kapcsolattartás

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA A KAPCSOLATTARTÁS JOGA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása Dósa Ágnes Főszabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele,

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS BEAVATKOZÁS ELÕTT Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium Az ajánlás célja Utoljára

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz01 Betegjogi Tájékoztató C. Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A beteg gyermek jogai

A beteg gyermek jogai Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A beteg gyermek jogai 2015. szeptember 25. összeállította: Erhardtné dr. Gachályi Anikó betegjogi képviselő TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (2013. április 1.-jével hatályos változat) II. Fejezet A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Cím Az egyén szerepe 5. (1) Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Előadás témái A betegjogi, ellátottjogi,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

A jogi ismertek oktatásának célja kettős:

A jogi ismertek oktatásának célja kettős: A jogi ismertek oktatásának célja kettős: az egészségügyi joganyag elsajátítása: azoknak az ismereteknek a megszerzése, ami a gyakorló orvos munkájához elengedhetetlenül szükséges az igazságügyi orvostan

Részletesebben

Transzfúzió jogi vonatkozásai. Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék

Transzfúzió jogi vonatkozásai. Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék Transzfúzió jogi vonatkozásai Dr. Vezendi Klára SZTE Transzfuziológiai Tanszék A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint: minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytől

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről A betegek jogai és kötelezettségei Az egészségügyi ellátáshoz való jog 6. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 -

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 - KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIHEZ A mozgáskorlátozott személy adatai: Név: Születéskori név: Születési hely: Idő: Anyja neve: Családi állapota: TAJ száma ( társadalombiztosítási

Részletesebben