Pénzügyi és adózási ismeretek. Pénzelmélet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és adózási ismeretek. Pénzelmélet"

Átírás

1 Pénzügyi és adózási ismeretek Pénzelmélet

2 Az önellátó, autarch gazdaságokban, ahol többnyire mindenki magának termelt, ritka volt a csere. A munkamegosztás kialakulásával válik a csere rendszeressé s kialakul a cserekereskedelem. Ha két árutulajdonost feltételezünk - A1 és A2 áru tulajdonosát (ezek az áruk bármik lehetnek) -, csere csak akkor jön létre közöttük, ha egymás termékére kölcsönösen szükségük van. Ekkor A1 árut közvetlenül A2-re, A2 árut közvetlenül A1 árura cserélnek. Ez a csere meglehetõsen nehézkes és lassú, létrejöttéhez feltétlenül szükséges a kölcsönösség

3 Amikor késõbb a cserefolyamatba közvetítõeszköz - nevezhetjük pénznek - iktatódik, lényegesen könnyebbé és fõleg gyorsabbá válik a csere: A1 árut a közvetítõeszközre (M) cserélnek, amit késõbb bármikor elcserélhetnek A2 árura. Ezzel a csere közvetettéválik (anyagát tekintve bármibõl is legyen a közvetítõeszköz). Ez az általános csereközvetítõképesség a pénz lényege, amely alkalmassá teszi arra, hogy tulajdonosa érte bármikor, bármit megkaphasson, mindig a közvetlen kicserélhetõség állapotában van.

4 A pénz általános csereközvetítõ eszköz, általános egyenértékes, amely az árucsere fejlõdésének folyamatában alakul ki. A pénzforma történelmi fejlõdési folyamatában - a pénz anyagiságát tekintve - három szakaszt különböztetünk meg: - árupénz - valamilyen hétköznapi szükséglet kielégítésére is alkalmas dolog - pl. só, bõr, fûszerek - vagy nemesfémpénz) van forgalomban - árupénz és pénzhelyettesítõk(papírpénz és hitelpénz) együttes forgalma jellemzõ A fenti két esetben ún. belsõ értékkel rendelkezõ pénzrõl van szó - belsõ érték nélküli pénz van forgalomban

5 Árupénzek, fémpénzek Bizonyos javak - amelyeket elsõsorban a cserére való alkalmasságuk tett értékessé az emberek számára (bõr, só, gabona, ékszer, stb.) -, egy idõ után általános csereeszközzé váltak. Ezek a javak - amellett, hogy széles körben keresettek voltak, még olyan egyéb tulajdonságokkal is rendelkeztek, amelyek megkönnyítették a csere lebonyolítását. Ezek a tulajdonságok: a forgalomképesség (kis térfogatban is nagy értéket képviselt az a bizonyos dolog) az oszthatóság a tartósság a könnyû felismerhetõség az egynemûség (minõségi különbségek nem tették nehézkessé a használatát) Ezeknek a követelményeknek legjobban a nemesfémek(arany, ezüst) feleltek meg és végül kiszorították a forgalomból az egyéb, csereeszköz szerepét betöltõ javakat. Közülük világméretekben elsõsorban az arany töltötte be a pénz szerepét a múlt század közepétõl századunk elsõ harmadáig.

6 Két Nobel-díjat is eltüntetett egy magyar kutató október 5., szerda, 10:38 Voltak olyan idők, amikor a Nobel-díj nemcsak örömöt, hanem gondot is okozott. A második világháború idején nem lehetett aranyat kivinni Németországból. Két fizikus azonban kicsempészte az érméjét, és rábízták dán kollégájukra, Niels Bohrra. A névfeliratos Nobel-díj azonban felért egy beismerő vallomással, ezért a náci megszállás idején sürgősen el kellett tüntetni, amiben egy későbbi Nobel-díjas magyar kutató aktívan közreműködött. Niels Bohr Nobel-díjas fizikus számára rendkívüli veszélyt jelentett, amikor 1940-ben a nácik bevonultak Koppenhágába. Bohr ugyanis két zsidó származású német kollégájának Nobel-díját rejtegette az Elméleti Fizikai Intézetben. A Nobel-díj egy meglehetősen nagy méretű, 23 karátos aranyból készült érem, így elég nehéz elrejteni. Bohr pedig tudta, hogy csak néhány órája van, mielőtt a Gestapo rátöri az ajtót. Ha megtalálják nála a két érmét, az egyenlő a halálos ítélettel. A két érem eredeti tulajdonosait ráadásul le sem lehetett volna tagadni, ugyanis a díjazottak nevét rávésik a Nobel-díjra. Ezeken is ott állt: "Von Laue" (Max von Laue, az 1914-es fizikai díj nyertese) és "Franck" (James Franck, az 1925-ös fizikai Nobel-díjas). Abban az időben Bohr intézetében dolgozott a kikeresztelkedett magyar zsidó szülők fia, Hevesy György (aki később maga is Nobel-díjas lett). Önéletrajzában később azt írta, hogy azt javasolta Bohrnak, ássák el az érmeket, de Bohr túl veszélyesnek gondolta ezt. Úgy vélte, a németek képesek felásni a kertet, és átkutatni az épület minden zugát, csak hogy megtalálják a keresett érmeket. Ekkor Hevesy úgy gondolta, hogy szakmáját, a kémiát hívja segítségül. "Elhatároztam, hogy feloldom [az érmeket]. Miközben a megszálló erők Koppenhága utcáin masíroztak, én Lau és James Franck érmeinek feloldásával foglalkoztam." Az arany azonban az egyik legellenállóbb fém (ezért hívják nemesfémnek). Nem oxidálódik, és szinte semmilyen vegyülettel nem lép reakcióba. Egyetlen különleges oldószere van, az úgynevezett királyvíz, mely három rész sósav és egy rész salétromsav keveréke. De még ez a brutális elegy is csak rendkívül lassan oldja fel. Hevesy az egész délutánt az érmek feloldásával töltötte, azon izgulva, mikor törik rá a németek az ajtót. Szerencsére, mire a nácik betoppantak, a két érme helyén már csak egy narancssárga oldat pihent a laboratórium egyik polcán. A németek valóban töviről hegyire átkutatták az egész épületet, de nem akadtak az érmek nyomára. Hamarosan Bohr és Hevesy is kénytelen volt elhagyni Dániát. Svédországba menekültek, ahonnan csak a háború után tértek vissza. Mikor Hevesy belépett a megrongálódott laboratóriumba, legnagyobb meglepetésére épségben találta az üveget, amelyben a Nobel-díjak voltak. Arany oldása királyvízben Hevesy visszanyerte az aranyat az oldatból, és a nyers aranyat elküldte Stockholmba a Svéd Akadémiára. A Nobel Alapítvány újraöntette az érmeket az eredeti aranyból, és 1952-ben újra átadta őket jogos tulajdonosaiknak. Bohr 1922-ben kapott érme is kalandos utat járt be márciusában elárvereztette, hogy pénzt szerezzen egy háborús alapítvány, a Finnish Relief számára. A nyertes névtelen maradt, de később ez a névtelen licitáló a fredriksborgi Dán Történeti Múzeumnak adományozta az érmet, ahol a mai napig látható.

7 Az áruk pénzben kifejezett csereértéke(pénzbeni egyenértéke) az ár. Ahhoz, hogy a cserében az értékkülönbségeket az árban is ki lehessen fejezni, a pénzegységeket részekre osztották és meghatározták a pénzegység többszörösét is. A pénzegységek eredetileg súlymértékek voltak (a csere alkalmával méréssel állapították meg a fémdarab súlyát és értékét). Késõbb ennek megtörténtét a fémdarabokra ütött pecséttel tanúsították (így lett a fémdarabból érme, a pecsétbõl veret, s kialakult az ércpénznek az az alakja, amellyel - nem nemesfémbõl - ma is találkozunk). A pénzérme klasszikus formája meghatározott súlyú, meghatározott finomságú, közhitelû bélyeggel és névvel (verettel) ellátott nemesfémdarab volt. Mivel a hitelesség és megbízhatóság garantálása végett az éremverésbe az állam is beavatkozott; így az éremverés állami monopólium lett, a pénz pedig törvényes fizetõeszköz.

8 Eredetileg az érme névértéke (képviseleti értéke) és fémértéke egyenlõ volt. Késõbb ez a kettõ elszakadt egymástól. Okai: - az érme kopott (fémértéke a névértéke alá süllyedt) - egyes uralkodók szándékos pénzrontása (ha ez kitudódott, nehezen vagy egyáltalán nem fogadták el az érmét) - a kis összegû fizetések lebonyolításához kisebb értékû fémekbõl (ezüstbõl, vasból) ún. kisegítõ érméket kellett forgalomba hozni (belõlük alakult ki a késõbbi váltópénz). Az egységnyi fémmenyiségben lévõ nemesfémtartalmat az érme finomságának, az egységnyi súlyú nemesfémbõl vert pénzegységek számát pénzláb nevezték. E kettõ révén összehasonlíthatók voltak a különbözõ pénzrendszerekhez tartozó érmék illetve az ezek által képviselt értéknagyságok, valamint a köztük lévõ érékviszony is meghatározatóvá vált. Mind a pénz finomságát, mind a pénzlábat az állam szabályozta.

9 A pénz funkciói A pénz funkciói azok a fel adatkörök,amelyeket a pénz a gazdaságban betölt. A pénz anyagiságától függetlenül ezek a következõk lehetnek: a./ Értékmérés. Értékmérõként a pénz kifejezi a cserében résztvevõ áruk értékét, mely árakban jelenik meg. b./.forgalmi eszköz. Ez a funkció kifejezi, hogy a cserék a pénz közvetítésével bonyolódnak, illetve utal az árumozgás és a pénzmozgás egyidejûségére. c./ Felhalmozási eszköz. Ha a pénzt nem használjuk azonnal vásárlásra, felhalmozhatjuk (aranypénzrendszerben- ahol az aranypénzmennyiség automtikusan igazodik az áruforgalom pénzigényéhez - ezt a funkciót kincsképzõ funkciónak nevezzük. ) e./fizetési eszköz. Ha az árumozgás és a pénzmozgás idõben elkülönülnek,akkor értelmezhetõ. Ha az árumozgás történik meg elõbb, és késõbb követi ezt a pénzmozgás - kereskedelmi vagy áruhitelrõl (a hitel elsõ történelmi formája), fordított esetben pénzhitelrõl vagy bankhitelrõl van szó. A vevõ ebben az esetben adós, az eladó pedig hitelezõ lesz. A pénz fizetési eszköz funkciója a hitel megjelenéséhez kapcsolódik. f./nemzetközi pénz (világpénz). Olyan eszközt (eszközöket) jelent, amelyek a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban (nemzetközi színtéren) is képesek az elõbbi négy pénzfunkció betöltésére. Ez aranypénzrendszerben az arany, a mai modern pénzrendszerben egyes országok nemzeti valutája (pl. amerikai dollár, angol font) illetve az ún. mesterséges pénzek (SDR, ECU).

10 1.2. A pénzhelyettesítõk megjelenése A nemesfémpénzek alkalmazásának többhátránya is volt: nagy összegû, nagy távolságokra történõ fizetéseknél a nemesfém szállítása, tárolása költséges és veszélyes volt, forgása közben kopott illetve hamisították, csonkították. A nemesfémpénz-forgalom ugyanakkor korlátozott is volt, mert a gazdaság dinamikus fejlõdésével (a dinamikusan bõvülõ áruforgalommal) a nemesfémtermelés nem tudott lépést tartani. Ezért szükségessé vált a forgalomban a nemesfémpénz kímélése illetve helyettesítése. Pénzhelyettesítõknek nevezzük a forgalomban az aranyat a fenti okok miatt helyettesítõ eszközöket (ún. értékjeleket). A pénzhelyettesítõk két csoportja: - a pénz forgalmi eszköz funkciójából kinõtt, értéktelen anyagból lévõpapírpénz - a pénz fizetési eszköz funkciójából kinõtt hitelpénz különbözõ fajtái (leginkább bankjegy és bankszámlapénz)

11 A klasszikus bankjegy Az áruforgalom folyamatos bõvülése relatív pénzhiányhoz vezetett,ami kikényszerítette a kereskedelmi hitelt, a váltót, a klasszikus bankjegyet és az egyéb banki hitelakciókat. A hitel a pénzforgalomban a pénzhiány áthidalására szolgáló eszköz. Két fajtája: - az áruhitel vagy kereskedelmi hitel - a pénzhitel vagy bankhitel (ezt a 2. pontnál tárgyaljuk)

12 Mint már említettük, az áruhitel vagy kereskedelmi hitel a hitel elsõ történelmi formája. (Mûködõ tõkés nyújtja mûködõ tõkésnek, akit a pénzhiány kényszerített hitelbe való eladásra. Késõbb a mûködõ - ipari - tõkés a kereskedõnek is hitelbe ad el.) Fajtái: a./egyszerû áruhitel. A felek megegyezése (szerzõdés) mellett úgy is létrejöhet, hogy a vevõ önhatalmúlag nem fizet. A hitelezõ (eladó) számára így kevésbé biztonságos a kinnlévõségek behajtása. b./folyószámlahitel. Az eladó és a vevõ közti rendszeres kereskedelmi kapcsolaton és a kölcsönösen felmerülõ fizetési kötelezettségeken alapul. Ez a kapcsolatrendszer - leegyszerûsítve - a következõképpen mûködik: mindkét fél számlát nyit és vezet egymás számára, s a tartozások és követelések kölcsönös beszámításával csak az egyenleget rendezik. Igy nõ a hitelezõ biztonsága s a pénzforgalom készpénzigénye és az ahhoz kapcsolódó költség is csökken.

13 A kereskedelmi hitel általánossá válásával kialakul az adós fizetési ígéretének értékpapírba foglalása: a váltó. A váltó olyan rövidlejáratú fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír, mely tulajdonosát arra jogosítja, hogy az adóstól fizetést követeljen a váltón feltüntetett idõpontban és összegben. Mint minden értékpapír, valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítõ forgalomképes okirat A váltó fajtái a fizetésre kötelezett szerint: - saját váltó - a kiállító saját nevében ígér fizetést -idegen váltó- a kiállító maga helyett felszólít egy másik személyt - az intézvényezettet, a váltó adósát -, hogy a váltón feltüntetett kedvezményezett (rendelvényes) számára fizessen. Ez az ún. intézvényezett vagy elfogadvány-váltó. Ez a gyakoribb. A váltó fajtái a lejárat (a fizetés esedékessége) szerint: - bemutatóra (látra) szóló váltó: megtekintésekor azonnal esedékes -bemutatás után bizonyos idõre szólóváltó: elõször az adósnak kell bemutatnia, a fizetés az ettõl számított határidõre esedékes -határozott napra szóló váltó: a rajta feltüntetett idõpontban lehet érvényesíteni A váltó átruházható (forgatható): hátoldalán aláírással továbbadható, s ezzel a jogok átruházhatók, az új hitelezõre (a forgatmányosra). A forgatók száma korlátlan

14 A váltó útja a forgalomban a./megtartható a lejáratig (akkor a névértéknek megfelelõ összeg kapható érte). A rendelvényes esedékességkor beszedi vagy a bankkal beszedeti a váltó összegét. b./felhasználható fizetésre (ha elfogadják). Ekkor a váltótulajdonos nem készpénzzel fizet, hanem követelést enged át saját hitelezõjének. Ekkor a váltót fizetési eszközként (hitelpénzként, pénzhelyettesítõként) használja. E hitelpénz minõségében a váltó opcionális pénz (elfogadható fizetés teljesítésére, de elfogadása nem kötelezõ, szemben a törvényes fizetési eszközzel). A váltó tehát - enyhíti a gazdaságban a relatív pénzhiányt (ha fizetési eszközként használják) - de azt korlátozott forgalomképessége miatt (csak az üzleti életben használható fel, s nem kötelezõ elfogadni) nem szünteti meg. c./eladható pénzintézetnek. Ez a mûvelet a váltóleszámítolás (diszkontálás).a váltótulajdonos így a váltó lejárata elõtt jut pénzhez (a váltó névértéke diszkonttal csökkentett összegéhez).

15 A váltóleszámítolás a bankok egyik legõsibb üzleti tevékenysége, összefonódik benne a kereskedelmi hitel és a bankhitel (a folyamat elején a mûködõ /ipari/ tõkés kereskedelmi hitelt nyújt, a folyamat végén az adóssal szembeni hitelezõi tevékenységet a bank veszi át, megelõlegezi /idõben elõre hozza/ a hitelezõ jövõben esedékes követelését). A bank egy késõbb esedékes pénzösszegért jelenleg kevesebb pénzt ad, gazdaságossági megfontolásból; a mai pénz értékesebb, mint a jövõbeli pénz. Ez az ésszerûség a pénz idõértéke fogalomban fejezõdik ki. A pénz idõértékének jelentése a váltóforgalomban: - a bank ma a kamattal kevesebbet fizet a leszámítolt váltóért, mint ami a jövõben esedékes - a mai váltón szereplõ összegért a jövõben az átlagos kamattal növelt nagyobb összeget kér (a mai pénz jövõbeni értékétkamatszámítással, a jövõben pénz mai értékét diszkontálással határozhatjuk meg).

16 Mit ad a bank a leszámítolt váltóért? - kezdetben aranyat - késõbb saját váltóját (a bank váltóját), a bankjegyet ez elõnyösebb a magánváltónál, mert forgalomképesebb (a bankot jobban ismerik, fizetõképességében jobban bíznak). A bankjegy még mindig nem törvényes fizetõeszköz (munkabér fizetésére nem alkalmas). A bankok bizonyos formai változtatásokkal tovább növelték a bankjegyek forgalomképességét (lejárat nélkül, kerek összegrõl állították ki, bemutatáskor rögtön aranyra váltották). Az ilyen bankjegy már készpénzt jelentett. A zavartalan pénzforgalom biztosítása érdekében az állam - a bankjegykibocsátást egy (vagy egyes) bankok monopóliumává teszi - a bankjegyet törvényes fizetõeszközként ismeri el. A bankjegy ezzel az országon belüli forgalomban egyenrangú pénzzé válik az arannyal

17 A bankjegyek fedezete A bankjegykibocsátási monopólium révén az állam növelni tudta befolyását a jegybank üzletpolitikájára - a jegybank szervezetének és - mûködésének szabályozása révén. Ez a szabályozás vonatkozott: a./ a jegybank üzletkörére Ezen szabályok szerint a jegybank csak rövidlejáratú hiteleket nyújthat. Oka: csak a rövidlejáratú hitelnyújtás teszi lehetõvé, hogy a bankjegyforgalom gyorsan alkalmazkodjék a fizetõeszközszükséglet változásához.(ha csökken a fizetõeszközszükséglet és a forgalomban lévõ bankjegyek egy része feleslegessé válik, akkor azok a hitelek visszafizetése révén automatikusan visszakerülnek a bankhoz. ) Legkisebb a kockázat az áruváltók leszámítolásánál. b./ a bankjegykibocsátásra Ezek a szabályok azt írják elõ, hogy - a bankjegykibocsátás milyen keretek között mozogjon, s - a forgalomban lévõ bankjegyek fedezeteként a banknak milyen aktívákat (az "aktívák" fogalmához lásd az pont végén lévõ zárójeles "Megjegyzés"-t!)kell tartania. c./ a bankjegyek beváltására (fedezeti elv) Fedezeti elv: az állam elõírta az aranykészlet alapján a bankjegykibocsátás méreteit (mivel a bankjegy a jegybank aranyra szóló fizetési ígérete volt.

18 A fedezeti elõírások történelmi típusai: - teljes fedezet (100%-os aranyfedezet elõírása) - bankszerû fedezet (a kibocsátott bankjegyek mögött nincs teljes aranyfedezet., bankjegykibocsátás lehetséges rövidlejáratú értékpapírok, követelések ellenében is). Hitelezéssel kapcsolatos bankjegykibocsátást jelent. Nem minden bankjegyet váltanak be aranyra, a bankjegyek nagy részét továbbra is felhasználják az áruforgalom lebonyolításában. Ezt az elvet a huszadik század elején már általánosan alkalmazták. Az államok törvényesen szabályozták az aranyfedezet és az értékpapírfedezet arányát. 1/3 rész aranyfedezetet és 2/3 rész rövidlejáratú értékpapír- illetve követelésfedezetet írtak elõ. Ez volt az ún. harmadfedezeti elv.

19 A papírpénz A papírpénz a pénz forgalmi eszköz funkciójából keletkezik. Mivel e funkció értelmében a pénz egy kézben csak átmenetileg - általában igen rövid ideig- tartózkodik, a forgalom névértékénél kisebb értékû (esetleg értéktelen) pénzzel is zavar nélkül lebonyolítható. A megszakítás nélkül zajló cserefolyamatban nem maga a pénz értéke lényeges, hanem az, hogy a pénz egységéért mindig ugyanakkora értéket lehessen vásárolni. A papírpénz a belsõ értékkel bíró pénz értéktelen jele, melyet az állam törvényes fizetõeszközzé tett (állami szentesítés) s kényszerforgalommal ruházott fel (elfogadása kötelezõ).

20 A papírpénz forgalomba kerülése: ha az állam kiadásai > az állam bevételei,s a különbözetet az állam - hatalmi pozíciójánál fogva - újonnan nyomtatott papírdarabokkal fizeti ki (bankóprés). Ezt a pénzt kötelezõ mindenkinek elfogadnia, maga az állam is elfogadja (pl. adófizetésnél). A törvényes fizetõeszközt mindenki elfogadja, ezáltal maga a társadalom is szentesíti. (Ez legalább olyan fontos, mint az állami szentesítés!) A papírpénz addig nem okoz zavart, amíg nincs belõle több a forgalom szükségleténél (mint amennyi aranyra szükség lenne a pénzforgalom lebonyolításához). Ez a felesleg nem tudja elhagyni a forgalmat, "elértéktelenedik". Annak megértéséhez, hogy ez milyen problémákat okozhat, itt, a tanulmányainak elején vegyünk egy leegyszerûsített példát!

21 A példa Kiinduló helyzet: létezik az egyensúly a forgalomban lévõ áruk és a pénz között (teljesül a pénzkibocsátás követelménye) 1Pénz = 1Áru Az egyensúly megbomlik (ennek többféle oka lehet áru- és pénzoldalról vagy mindkettõrõl kiindulva, gondolja végig a szóba jöhetõ eseteket!), s a felesleges papírpénzmennyiség nem tudja elhagyni a forgalmat. P > A pl. konkréten 1P = 0,5Á Papírpénzrendszerben ez az egyensúlytalanság tartós marad. Mivel az árukínálat bõvülése csak nehezen és hosszabb távon lehetséges, az egyensúly helyreállítása rövid távon ár(színvonal)emelkedésformájában valósul meg. Ezzel egyidejûleg csökken a papírpénz képviseleti értéke (vásárlóereje), s a papírpénz "elértéktelenedik", inflálódik. Ez a folyamat végsõ esetben a pénzrendszer összeomlásához vezethet. (Az egyensúly megbomlását és annak következményeit gondolja végig aranypénzrendszerben is!)

22 A bankszámlapénz Az elõzõkben tárgyalt pénzhelyettesítõket - a bankjegyet és a papírpénzt - készpénznek nevezzük (mivel kézzel fogható, dologi formájuk van). A bankszámlapénz azonban ilyen formában nem jelenik meg, csak a bankok nyilvántartásaiban, a számlákon. A bankszámlapénz megjelenése a bankok ún. pénztárosi funkciójához kapcsolódik. A vállalkozók pénztõke formájában tartott tõkerészüket bankokban helyezik el ún. látra szóló betétként (amivel bármikor szabadon rendelkezhetnek, azonnal esedékes). Azt, hogy mennyi pénztõkéje (bankszámlapénze) van a számla tulajdonosának, a bankszámla egyenlege mutatja. A számla egyenlegének megfelelõ összegben a számla tulajdonosa bármikor bankjegyet követelhet a banktól (tehát a bankszámlapénz valóságos pénz), csaknem készpénz.

23 A bankszámlával rendelkezõ ügyfelek közti fizetések lebonyolítása a bankszámlapénzzel történik, a számlákon vezetett nyilvántartások módosításával (a kötelezett számláján csökkenést, a jogosultén növekedést könyvel a bank. A bankszámlákat a kettõs könyvvitel szabályai szerint vezetik; "Passzívák"/"Követel" oldalán a számlatulajdonos rendelkezésére álló összeget illetve a növelõ tételeket, "Aktívák"/"Tartozik" oldalán a csökkentõ tételeket. Megjegyzés:a kettõs könyvvietel szabályait a "Számvitel" tantárgy keretében fogják megismerni. Amennyiben számviteltanulmányaikban még nem haladtak annyira elõre, hogy tantárgyunknak ezt, valamint a és /Pénzteremtés egy- és kétszintû bankrendszerben/ címû fejezeteit megértsék, kérjük, használják a "Számvitel"-jegyzetet és az abban - eseteg - ajánlott egyéb tananyagokat! Itt figyelemfelhívásként csak annyit közlünk: a "Számvitel"-tananyag a gazdasági /ipari/ szféra könyvelését mutatja be. A bankszféra a gazdasági szférával ellentétesen könyvel: a gazdasági eseményeket nyilvántartásai /számlái, mérlegei/ ellenkezõ oldalán mutatja ki. Szívlelje meg ezt a tanácsot! Tapasztalataink szerint ugyanis a fent említett témák megértése nagymértékben múlik a számviteli ismereteken!). A bankszámlapénzzel történõ -készpénz nélküli - fizetés a betétek átruházásával valósul meg. Ezek ma legelterjedtebb változatai az átutalás és a csekk (ezekrõl lásd késõbb). A bankszámlapénzzel történõ fizetés kényelmesebb, biztonságosabb és olcsóbb s a bankok pénzteremtési lehetõségeit is kiszélesíti

24 1.3. Az aranypénzrendszer megszûnése Az aranypénzrendszer megszûnésének okai A klasszikus aranyvalutarendszer (aranystandard-rendszer) az as világgazdasági válságig mûködött. Megszûnésének elõzményei: - az aranystandard-rendszerben sem kizárólag az arany a pénz, hanem az aranyra váltható bankjegy is - a bankszámlapénz megjelenése és általánossá válása (nem törvényes fizetõeszköz, de arra - bankjegyre - beváltható) A pénzforgalom bõvülésével nõtt a pénzhelyettesítõk aránya az aranyhoz képest; a jegybank aranykészletének többszörösét tette ki a bankjegytömeg, ennek többszörösét a számlapénztömeg. Mindemellett ebben a pénzrendszerben a pénzhelyettesítõk kapcsolódtak az aranyhoz,s ez - "korrekt" bankjegykibocsátás és ellenõrzött számlapénzteremtés mellett - biztosította a pénz értékállóságát.

25 Gazdasági válságok idején azonban a forgalom kevesebb pénzt igényelt. Ilyenkor a pénzhelyettesítõket aranyra igyekeztek váltani, s a tömeges igényt a bankok nem tudták kielégíteni.ekkor felfüggesztették a pénzhelyettestõk aranyra váltását (pl. az elsõ világháború alatt), majd gyakorlatilag megszüntették az as válság után (a tõkés gazdaságnak ún. manipulálható pénzre volt szüksége).

26 Történeti szakaszai árupénz árupénz és pénzhelyettesítők belső érték nélküli pénz aranystandard rendszer ( ) a két világháború közötti időszak ( ) a Bretton Woods-i egyezmény ( ) szabad és irányított lebegtetés (1973-tól)

27 Aranystandard rendszer ( ) első nemzetközi pénzrendszer jellemzői : forgalomban van aranyérme és pénzhelyettesítők, melyek átválthatók arany kivitele és behozatala korlátlan mennyiségben szabad pénzhelyettesítők nemzetközi forgalma megengedett a nemzeti árfolyamok a behozatali (alsó) és a kiviteli (felső) aranypont között mozognak

28 A két világháború közötti időszak ( ) nem sikerült átfogó monetáris rendszert felállítani okai : Párizsi béke (Keynes) infláció, leértékelési verseny, válság és bezárkózás, devizakorlátozások, kedvezőtlen nemzetközi helyzet, aranyeloszlás egyenetlenné válik, kevés az arany, nincs vezető világhatalom 1930-as évek eleje (30-31) állami beavatkozás ténye : jegybank az állami költségvetést a konjunktúrától függően finanszírozza, nem az arany! a függés (nem az aranytartalék függvénye)

29 A Bretton Woods-i egyezmény ( ) hazai pénz átváltása általános eszközre, dollár középpontban, rögzített aranyár 35 USD/uncia, csak a jegybankok számára konvertálható, IMF létrehozása első szakasz 1958 végéig, főbb devizák konvertibilitásának megteremtése, korlátozások, bizalom második szakasz (1962 aranypool) fix rátákon történő szabad átválthatóság előnye, liberalizált kereskedelem harmadik szakasz bomlás 1968 aranypool feladása (Gresham törvény), dollárstandard vietnámi háború, 1971 megszűnik az arany dollár átválthatósága,

30 Szabad és irányított lebegtetés (1973-tól) Piaci alapon Piszkos lebegtetés (dirty floating) (Jegybank saját érdeke alapján interveniál) Tiszta lebegtetés (Jegybank nem avatkozik be) Napjainkban nem található általános feltételű rendszer

31 1.4. Nemzeti pénzrendszerek Az állam a pénzforgalom egységességének és rendszerezettségének érdekében hozza létre a nemzeti pénzrendszert. A nemzeti pénzrendszer a pénzforgalom államilag szabályozott formája, amely meghatározza - a pénz szerepét betöltõ dolgot - a pénz egységét - a pénzjegyek fajtáit - kijelöli a törvényes fizetõeszközöket.

32 A nemzeti pénzrendszerek történelmi típusai - fémpénzrendszerek (belsõ értékû pénzrendszer) - belsõ érték nélküli pénzrendszerek a./ Fémpénzrendszerek (belsõ értékkel rendelkezõ pénzrendszerek) Fajtái: a bimetallikus és a monometallikuspénzrendszer.

33 Történelmileg elõször a bimetallikus pénzrendszer terjedt el. Két fém (arany és ezüst ) egyidejû forgalmát jelentette. Mivel az árak itt aranyban és ezüsten is kifejezõdtek, az értékmérés nehézkes volt. Ezért alakult ki a bimetallikus pénzrendszeren belül a - párhuzamos (paralel) forma, amelyben a két fém cserearánya szabadon alakul, az állam azt hivatalosan nem határozza meg, ezért az árak állandóan ingadoznak az arany és az ezüst cserearányaitól függõen - alternatív forma, amelyben az állam törvényesen meghatározza a két fém egymás közti arányát, A monometallikus pénzrendszerben egyféle fém forog pénzként (ott terjedt el, ahol jelentõs aranykészletek halmozódtak fel az aranytermelés bõvülésével, de lehetett ez a pénz az ezüst is). Mint már említettük, az aranyérmerendszeraz elsõ világháború idején bomlásnak indult, s kényszerintézkedéseket vezettek be: felfüggesztették a bankjegyek aranyra váltását és újabb aranyérméket nem hoztak forgalomba. Mivel az áruforgalom pénzszükséglete nagymértékben meghaladta a rendelkezésre álló aranymennyiséget, az aranypénzrendszert már nem lehetett visszaállítani. A gazdaságok a második világháború után áttértek az aranydevizarendszerre.

34 b./ Belsõ érték nélküli pénzrendszerek Ezekben a nemzeti pénzegység nincs nemesfémértékhez kötve. Típusai: - papírpénzrendszer törvényes fizetõeszköz, aranyra nem váltható, papírból lévõ pénzjegy - keletkezésekor nem rendelkezik árufedezettel (lásd kibocsátásának mechanizmusát klasszikus illetve modern papírpénz esetén!) - nem hagyja el automatikusan a forgalmat - mivel az állam többletkiadásainak fedezésére bocsátja ki, inflációs jellegû - hitelpénzrendszer hitelnyújtás révén kerül a forgalomba, s hitel visszafizetésével lép onnan ki automatikusan (ha kibocsátása az áruforgalom szükségleteihez igazodik. Ennek megértéséhez lásd a következõ fejez etet). - kevert pénzrendszer Ez a papírpénz és a hitelpénz gyakorlatban létezõ kombinációja. Ma törvényes fizetõeszközként a modern bankjegy (nem azonos a klasszikus bankjeggyel!) szolgál.

35 Napjaink pénze Elhatárolások a pénz lehet : belföldi vagy külföldi (valuta,deviza) jegybankpénz vagy kereskedelmi banki pénz jelenbeli vagy jövőbeli

36 A monetáris szféra szerkezete : 1. Jegybank egyéb felettes hatóságok 2. Bankok 3. biztosítók 4. szakosított pénzügyi tevékenységet végző intézmények 5. értékpapírkereskedő, brókercégek 6. egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégek

37 Egyéb felettes hatóságok : Jegybank intézményi felügyeletek (bank-, (ÉP)tőzsde-, biztosításfelügyelet) egyéb érdekvédelmi szervek (Bankszövetség) védelmi alapok (Országos Betétbiztosítási Alap, OBA, Befektetővédelmi Alapok) Pénzügyminisztérium

38 Szereplők : Bankok monetáris pénzintézetek nem monetáris pénzintézetek csoportjába Egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégek kivásárlások, tanácsadások, minősítések

39 A modern pénz fogalma és fajtái a hitelpénz olyan bankpasszíva, amely forgalmi, fizetési, felhalmozási funkciót tölt be a pénz formáját tekintve : készpénz (bankjegy és érme) Számlapénz kvázi pénz : (felhalmozás) takarékbetét Eredetét tekintve : Jegybankpénz (high powered money vagy monetáris bázis) kereskedelmi bankpénz

40 Monetáris aggregátumok Magyarországon : M1- szűkebb értelemben vett pénz M2- tágabb értelemben vett pénz M3 = M2+ bankrendszerre szóló értékpapírok M4 = M3+ nem monetáris állampapírok

41 A pénzteremtés alapelve, módja, mechanizmusa hitelnyújtás (közvetlen, vagy ÉP vásárlás) NDC (Net Domestic Credit) deviza vásárlás NFA (Net Foreign Asset) A pénz a szereplők számára eszköz, a felvett hitel forrás A modern hitelpénz olyan bankpasszíva, amely képes betölteni a forgalmi, fizetési és felhalmozási eszköz funkciót

42 Pénzteremtés hatása a banki mérlegre A + Deviza + Arany + Hitel + Értékpapír + Pénz P

43 Pénzmegsemmisülés Hiteltörlesztés Bank devizaeladása Bank aranyeladása Bank értékpapír eladása A hitelpénz mechanizmus körforgás jellegű, a bankok a vállalatoknak nyújtott hitelek révén juttatnak pénzt a gazdaságba

44 A bank azáltal tud pénzt teremteni, hogy sok, egymással kapcsolatban levő ügyfélnek vezet számlát A X Bank A betéte 10 B betéte + 10 A A vállalat P Pénz 10 Szállítók 10 P A Pénz +10 Vevők 10 B vállalat P

45 Kötelező tartalék - pénzmultiplikátor A kereskedelmi bankok likviditását biztosító (kötelező) jegybanki betéteit nevezik (kötelező) jegybanki tartaléknak, a betétekhez viszonyított arányát pedig (kötelező) tartalékrátának A pénzmultiplikátor a kötelező tartalékráta reciproka m = 1/t

46 A pénztömeg nagysága A pénz forgási sebessége megmutatja, hogy egységnyi idő alatt a pénz hányszor cserél gazdát az áruforgalomban Fisher féle forgalmi egyenlet : M*v = P*Q M pénztömeg pénzmennyiség V pénz forgási sebessége P árszínvonal Q a forgalomba került áruk mennyisége M * V n P i * Q i i 1

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék PÉNZÜGYTAN 1.Pénz és aranya az aranypénzrendszerben 2.Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben 3.Árszínvonal-emelkedés Infláció 6.Devizagazdálkodás 7.Nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei

Részletesebben

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Égető Emese Kiss Ákos BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE OKTATÁSI SEGÉDANYAG A PÉNZÜGYI RENDSZER TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZEGED 58/2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZ

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Nemzetközi aranystandard

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

A likviditás evolúciója 1

A likviditás evolúciója 1 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 231 ÁCS ATTILA A likviditás evolúciója 1 A likviditás azonnali fizetési képességet jelent. Dacára az egyszerű meghatározásnak, számos hasonló, de mégis különböző jelenségre

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról*

Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Helmeczi István Nándor Kóczán Gergely: A helyi pénznek nevezett utalványokról* Mostanában sokat hallani a helyi pénzekről : a soproni kékfrankos, a rábaközi tallér, a pécsi korona, a debreceni fantallér,

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

VI. FIZETÉSIMÉRLEG-ELMÉLETEK

VI. FIZETÉSIMÉRLEG-ELMÉLETEK VI. FIZETÉSIMÉRLEG-ELMÉLETEK 1. AZ ARANYSTANDARD ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK A pénzzel foglalkozó alaptanítások a korai és sokszor a mai polgári szerzők munkáiban tulajdonképpen olyan feltételezésekből indulnak

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Str. Teodor Mihali nr. 58-60, 400591, Cluj-Napoca, Romania Tel.: 0264-418655 Fax: 0264-412570 E-mail:

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben