A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI DECEMBER 31-IG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG"

Átírás

1 A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI DECEMBER 31-IG Alapítók: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. Budapest ,- Ft ,- Ft Támogatók (idbeli sorrendben): AQUA-B.C. Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Székesfehérvár ,- Ft Vízkutató és Fúró Részvénytársaság Ceglédi Üzemigazgatóság ,- Ft Vízkutató Vízkémia Kft. Budapest ,- Ft AQUARIUS Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest ,- Ft GUTTA Mélyépítési Vállalkozási Kft. Cegléd ,- Ft AQUADRILL Szentendrei Környezetvédelmi, Mérnöki és Kútfúró Kft. Szigetmonostor ,- Ft Nem pénzbeni támogatások: ABAKUSZ Informatikai és Számviteli Szolgáltató Bt. Tatabánya Térítésmentes pénzügyi szolgáltatások Vízgazdálkodási Tudományos Kutató (VITUKI) Rt. Budapest Konferencia kiadvány

2 FELHÍVÁS "A Felszín Alatti Vizekért" Alapítvány támogatására Felszín alatti vizeink ivóvízellátásunk alapját képezik, fürdink vízellátását szolgálják. A megfelel helyzet talajvízszint aszályos idszakokban is biztosítja a növények vízellátását. Természetes formában fakadó forrásaink természeti értékeinket gazdagítják. Az éghajlat változásai, az utánpótlódás csökkenése, az emberi tevékenységbl származó szennyez hatások és a készletek túlzott igénybevétele sok problémát vet fel a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás és a védelem területén. A felszín alatti vízkészletek állami tulajdonban vannak, ezért a gondok megoldása alapveten állami felelsségi körbe tartozik, ugyanakkor ebben a vízellátásért felels önkormányzatoknak, a vízhasználóknak, a szennyez tevékenységet végzknek is osztozniuk kell. A felszín alatti vizek megfelel mennyiségben és minségi állapotban történ megóvása végs soron minden állampolgár érdeke. Az alapítók szándéka, hogy a felszín alatti vizekért felels állami - vízügyi, környezetvédelmi, földtani, bányászati, egészségügyi, oktatási - szervezetek, önkormányzatok, kutatók, tervezk és üzemeltetk tevékenysége mellett széles hazai és a hasonló gondokkal küzd országokkal történ nemzetközi összefogással egységes szakmai bázist teremtsenek a felszín alatti vízkészletek feltárása és védelme érdekében. Az Alapítvány pénzforrásait a céljával egyetért és mködését szakmai szempontból is támogatásra érdemesnek ítél természetes és jogi személyek önkéntes hozzájárulásából képezi és a Kuratórium jóváhagyásával a célnak megfelel kutatások, tanulmányok, információs anyagok készítésére, szakmai rendezvények támogatására használja fel.

3 A Komárom-Esztergom megyei Bíróság jogerre emelkedett végzésével bejegyzett Alapítványt az AQUARIUS Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft., valamint a BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. összesen 150 eft induló tkével alapította február 15-én. A kitzött célok megvalósításához nagyobb anyagi erforrásokra van szükség, ezért kérjük támogatásukat, - amely hatályos elbírálások szerint az adóalapból levonható - a felajánlott pénzösszegeknek az alábbi bankszámlára Budapest Bank Rt. Tatabányai Fiók Számlaszám: illetve a mellékelt csekken történ befizetése formájában. A támogatók listáját közzé kívánjuk tenni. A Kuratórium megfelel fórumot fog biztosítani, hogy a támogatók véleménye az Alapítvány programjának alakításában érvényesüljön, s a támogatók számára kiemelten kívánjuk biztosítani az információhoz való hozzájutást. Kérjük, hogy felhívásunkat szakmai ismeretsége körében is terjessze. Amennyiben csak késbb tudja támogatni az Alapítványt, szívesen vesszük az erre vonatkozó elzetes jelzését is az alábbi címen: Liebe Pál VITUKI RT Budapest, Kvassay J.u.1. Telefon/fax: (1) Budapest, január 1. A "FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT" ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA: (Altnder András) (Buzás Zsuzsa) (Havasné Szilágyi Eszter) (Horváth Vera) (Liebe Pál) (Szilágyi Gábor) elnök

4 T E L E F A X L E V É L V I T U K I Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt. Hidrológiai Intézet Budapest, Kvassay J.u.l. Levélcím: Budapest Telefon: Postafiók Telefax: Telex: Címzett: Altnder András részére Telefax száma: Feladó: Liebe Pál Dátum: 1996.február 22. Terjedelem: 6 Tárgy/hivatkozás:

5 T E L E F A X L E V É L V I T U K I Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt. Hidrológiai Intézet Budapest, Kvassay J.u.l. Levélcím: Budapest Telefon: Postafiók Telefax: Telex: Címzett: Buzás Zsuzsa és Havasné Sz.Eszter részére Telefax száma: Feladó: Liebe Pál Dátum: 1995.május 12. Terjedelem: 3 Tárgy/hivatkozás: Felhívás Utolsó észrevételt kérek f.év május 16-ig. (Liebe Pál) elnök

6 T E L E F A X L E V É L V I T U K I Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt. Hidrológiai Intézet Budapest, Kvassay J.u.l. Levélcím: Budapest Telefon: Postafiók Telefax: Telex: Címzett: Horváth Vera részére Telefax száma: Feladó: Liebe Pál Dátum: 1995.május 12. Terjedelem: 3 Tárgy/hivatkozás: Felhívás Utolsó észrevételt kérek f.év május 16-ig. (Liebe Pál) elnök

7 AUFRUF Zur Unterstützung der Stiftung "Für die unterirdischen Gewässer" Unsere unterirdischen Gewässer bilden die Basis unserer Trinkwasserversorgung und versorgen mit Wasser unsere Bäder. Eine entsprechende Lage des Grundwasserspiegels sichert auch während der Dürreperioden die Wasserversorgung der Pflanzen. Unsere in natürlicher Form entspringenden Quellen bereichern unsere Naturschätze. Die Veränderungen des Klimas, der Rückgang der Grundwasser-neubildung, die anthropogenen Verschmutzungen sowie die übertriebene Inanspruchnahme der Resourcen führen zu zahlreichen Problemen auf dem Gebiet der Bewirtschaftung und des Schutzes der unterirdischen Gewässer. Die unterirdischen Gewässer bilden staatliches Eigentum, so daß die Lösung der Probleme grundlegend der Verantwortung des Staates zufällt, sie muß jedoch auch von den für die Wasserversorgung zuständigen Gemeindeverwaltungen, von den Wassernutzern und den Verschmutzern der Gewässer geteilt werden. Letzendlich steht eine Erhaltung einer entsprechenden Wuantität und Qualität der unterirdischen Gewässer im Interesse jedes Staatsbürgers. Das Vorhaben der Gründer ist es, neben der Tätigkeit der für die unterirdischen Gewässer verantwortlichen staatlichen Organen der Wasserwirtschaft, des Umweltschutzes, der Geologie, des Bergbaus, des Gesundheitswesens und des Unterrichtes, Gemeindeverwaltungen, Wissenschaftlern, Projektanten und Betriebsleitern, über eine breite inländische und - die mit ähnlichen Problemen belasteten Länder heranziehende - internationale Vereinigung der Kräfte für die Erschließung und den Schutz der unterirdischen Wasservorkommen eine einheitliche fachliche Basis zu schaffen. Die Stiftung bildet ihre finanziellen Quellen von den freiwilligen Beiträgen natürlicher und Rechtspersonen, die mit dem Ziel der Stiftung einverstanden sind und deren Tätigkeit auch aus fachlichem Gesichtspunkt einer Unterstützung würdig erachten. Die Geldmittel der Stiftung werden, vom Kuratorium genehmigt, für die Erstellung zweckdienlicher Forschungen, Studien, Informationsmaterialien sowie für die Unterstützung fachlicher Veranstaltungen verwendet. Die mit einem rechtsgültigen Beschluß des Gerichtshofes des Komitats Komárom-Esztergom eingetragene Stiftung wurde am 15. Februar 1995 durch die GmbH AQUARIUS für Wasserbeschaffung und Wasserschutz sowie das Ingenieurbüro für Bergbau und Umwelt (BKMI) mit einem Startkapital von 150 tausend Ft gegründet. Zum Erreichen der gesteckten Ziele werden bedeutendere finanzielle Quellen benötigt. Sie werden deshalb um eine Unterstützung ersucht - welche laut gültiger Regulierungen von der Versteuerungsbasis abgeschrieben werden kann -, wobei die angebotenen Geldsummen auf folgendes Bankkonto überwiesen werden können:

8 Budapest Bank Rt. Tatabányai Fiók Konto-Nr.: oder auch mittels des beiliegenden Schecks eingezahlt werden können. Es ist unsere Absicht, die Liste der Sponsoren zu veröffentlichen. Das Kuratorium wird ein entsprechendes Forum einberufen, damit die Ansichten der Sponsoren in der Gestaltung des Programms der Stiftung geltend gemacht werden kann. Die Sponsoren sollen auch mit den einschlägigen Informationen besonders gut versorgt werden. Sie werden höflichst gebeten, den vorliegenden Aufruf auch in Ihrem fachlichen Bekannterkreis verbreiten zu wollen. Falls Sie unsere Stiftung erst später unterstützen können, sind Sie gebeten, diese Tatsache unterfolgender Adresse bereits im voraus gefälligst bekanntzugeben: Liebe Pál VITUKI Rt. H-1095 Budapest, Kvassay J.u.1. Tel./Fax: (36) - (1) Budapest, den 17. Mai DAS KURATORIUM DER STIFTUNG "FÜR DIE UNTERIRDISCHEN GEWÄSSER": (A. Altnder) (Zs.Buzás) (E.Havas-Szilágyi) (V.Horváth) (P.Liebe) (G.Szilágyi) Vorsitzender

9 T E L E F A X L E V É L V I T U K I Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt. Hidrológiai Intézet Budapest, Kvassay J.u.l. Levélcím: Budapest Telefon: Postafiók Telefax: Telex: Címzett: Szilágyi Gábor Telefax száma: Feladó: Liebe Pál Dátum: 1995.május 12. Terjedelem: 3 Tárgy/hivatkozás: Felhívás Utolsó észrevételt kérek f.év május 16-ig. (Liebe Pál) elnök

10 "III. Konferencia a felszín alatti vizekrl" március Siófok Március 25. (hétf) Üdvözlés: Kumánovics György, házigazda Liebe Pál, a FAV Alapítvány kuratóriumának elnöke I. Témakör: Nemzetközi elvárások és gyakorlat Hazai célkitzések, állami feladatok és programok, a felszín alatti vizekkel foglalkozó szervezetek tevékenysége Elnök: Liebe Pál - Almássy Endre: Nemzetközi elvárások és tapasztalatok a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás és védelem területén - Szvetnik Natália: Nemzetközi tapasztalatok a szennyezett területek kármentesítése területérl - Dr.Balásházy László: Környezetvédelmi jogi szabályozás a felszín alatti vizek védelme érdekében - Havasné Szilágyi Eszter: Állami feladatok a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás területén - Liebe Pál: A felszín alatti vizekkel foglalkozó hazai szervezetek és tevékenységük áttekintése Ebéd Kérdések, hozzászólások

11 14 30 II. Témakör: Szakmai alapok és eszközök: Vízföldtani feltárás, térinformatika, vízföldtani modellek Elnök: Almássy Endre - Draskovits Pál: Geofizikai módszerek lehetségeinek szemléltetése a felszín alatti vízbázisok kutatásában és védelmében - Czesznak László: Áramlásmérés eredményességének növelése speciális kúttisztító eszközök használatával - Albert Kornél: Térinformatikai eszközök használata a felszín alatti vízkészletgazdálkodásban - Müller Pál-Rotárné Szalkai Ágnes-Tóthné Makk Ágnes: Genetikus földtani modell készítése vízföldtani kiértékelés céljára - Deák József: A felszín alatti vízáramlások és a vízminség kapcsolata rétegvizes területeken Kérdések, hozzászólások Szünet Simonffy Zoltán: Rendelkezésre álló numerikus modellek és a megoldható feladatok a felszín alatti vizek területén - Mez Gyula-Szilágyi Gábor: Felszín alatti vízmozgás-folyamatok numerikus modellezése - Dr. Halász Béla: Öntözkutak kúthidraulikai méretezése a TRAWELL szoftver segítségével - Dr. Völgyesi István: Csodaszoftver a védkrumplik meghatározásához

12 18 30 Vacsora Kérdések, hozzászólások Március 26. (kedd) 7 30 Reggeli 8 30 III. Témakör: Esettanulmányok, gyakorlati feladatok Elnök: Kumánovics György - Mádlné Sznyi Judit-Füle László: A Dunántúli-Középhegység fkarszvíztároló rendszere (DNy-i rész) sérülékenységi értékelése - Jocháné Edelényi Emke-Gondárné Sregi Katalin: Karsztvízszint és a földtani felépítés kapcsolata a Dunántúli-Középhegység ÉK-i részén - Dr. Lénárt László-Sándor Csaba-Orbán József: A Bükki folyamatos mérésekbl számított karsztvízszint elrejelzési módszer eddigi eredményei Kérdések, hozzászólások 9 30 Szünet Elnök: Altnder András - Kontur Ádám-Kissné Jáger Erika: Szentendrei-szigeti partiszrés vízbázisok folyó-, illetve háttéri védidom kijelölése és javaslatok a szükséges intézkedések körére - Hernádi Béla: Szennyezforrások a Sajóládi Borsodsziráki

13 Vízmvek környékén - Dr. Jambrik Rozália: Szennyezforrások vizsgálata a Borsodsziráki Vízmvek hidrogeológiai védterületén Szünet Kérdések, hozzászólások Elnök: Ötvös Károly - Kapolcsi Imre-Venyigei Ferenc: A külszíni mvelés (építanyag) bányákkal kapcsolatos környezeti hatástanulmányok készítésének tapasztalatai - Dr. Németh Tamás: Tápanyag utánpótlási technológiák hatása a környezetre - Szlabóczky Pál: Dogmák és parajelenségek a hidrogeológiában II. Kérdések, hozzászólások Liebe Pál: A konferencia összefoglalása, zárása Ebéd

14 Kedves Kollegák! Azt a feladatot vállaltam, hogy a III. siófoki Konferencián összefoglaló eladást tartok a felszín alatti vizekkel foglalkozó szervezetekrl és tevékenységükrl. Kérem, hogy a hátoldali kérdív megválaszolásával és március 15-ig történ megküldésével (a VITUKI címére: Budapest, Kvassay Jen u.1., vagy az alábbi FAX számon: (1) ) segítsék munkámat. Amelyik intézménybl vagy cégtl többen jelentkeztek a Konferenciára, kérem, hogy a Kollegák egymás között döntsék el, hogy ki válaszol. A legtöbb problémát a felszín alatti vizekkel foglalkozók létszámának meghatározása okozhatja. Azokat soroljuk ebbe a körbe, akik legalább napi 4 órában ezzel foglalkoznak, esetleg más tevékenységük mellett. A redukált létszámot is kérem meghatározni. Ez a felszín alatti vizekkel nem teljes munkaidejükben foglalkozók létszámának arányos csökkentésével állapítandó meg (pl. 1 f teljes és 2 f fél munkaidben = 2 f), vagyis ez az a létszám, amivel a szóbanforgó tevékenységi kör teljesmunkaids, csak ezzel foglalkozó kollegákkal ellátható lenne. Prospektusokat a helyszínen, pl-ban sokszorosítva javasolok kiosztani. Fáradozásukat, információjukat elre is köszönöm. Budapest, február 29. (Liebe Pál) a FAV Alapítvány Kuratóriumának elnöke folytatás a túloldalról

15 Kérdív a felszín alatti vizekkel foglalkozó szervezetek és tevékenységük felméréséhez Intézmény, cég megnevezése: Székhelye:... Jellege: (X-el jelölend, több is lehet) Közigazgatás 0 Szakszolgálat 0 Szakért,konzultatív0 Tervez 0 Kivitelez 0 Üzemeltet 0 Oktatási 0 Szakegyesület 0 Egyéb:... Mködési területe: (X-el jelölend) Országos 0 Területi 0 Helyi Szaktevékenységek: (X-el jelölend, több is lehet) Terepen, laboratóriumban: Helyszínelés 0 Földtani térk. 0 Légifotó 0 Hidro-, mérnökgeof. 0 Fúrás 0 Kútkiképzés 0 Hidrodin.mérések 0 Észlelhálózat 0 Üzemi mérések 0 Vízmin.vizsg. 0 Gázvizsgálatok 0 Izotópvizsgálatok 0 0 Számítások, feldolgozások, értékelés, tervezés, irányítás: Modellezés 0 Adatbázisok 0 Térinformatika 0 Értékelések 0 Szakvél.,tervezés 0 Üzemi foly.irányítás 0 A felszín alatti vizekkel kapcsolatos tevékenység rövid ismertetése * : A (nagyobbrészt) felszín alatti vizekkel foglalkozó egységek megnevezése * (egyesületeknél: szakosztályok; oktatási intézményeknél: tanszékek, karok, szakok, stb.) A felszín alatti vizekkel foglalkozik... f (ebbl felsfokú végzettség... f)

16 Redukált létszám:... f... f (Egyesületeknél a felszín alatti vizekkel foglalkozók taglétszáma:... f) (Oktatási intézményeknél a vonatkozó évfolyamok száma:... f Összes hallgatói létszáma:... f) * folytatás a túloldalon FELHÍVÁS "A Felszín Alatti Vizekért" Alapítvány támogatására Felszín alatti vizeink ivóvízellátásunk alapját képezik, fürdink vízellátását szolgálják. A megfelel helyzet talajvízszint aszályos idszakokban is biztosítja a növények vízellátását. Természetes formában fakadó forrásaink természeti értékeinket gazdagítják. Az éghajlat változásai, az utánpótlódás csökkenése, az emberi tevékenységbl származó szennyez hatások és a készletek túlzott igénybevétele sok problémát vet fel a felszín alatti vizekkel való gazdálkodás és a védelem területén. A felszín alatti vízkészletek állami tulajdonban vannak, ezért a gondok megoldása alapveten állami felelsségi körbe tartozik, ugyanakkor ebben a vízellátásért felels önkormányzatoknak, a vízhasználóknak, a szennyez tevékenységet végzknek is osztozniuk kell. A felszín alatti vizek megfelel mennyiségben és minségi állapotban történ megóvása végs soron minden állampolgár érdeke. Az alapítók szándéka, hogy a felszín alatti vizekért felels állami - vízügyi, környezetvédelmi, földtani, bányászati, egészségügyi, oktatási - szervezetek, önkormányzatok, kutatók, tervezk és üzemeltetk tevékenysége mellett széles hazai és a hasonló gondokkal küzd országokkal történ nemzetközi összefogással egységes szakmai bázist teremtsenek a felszín alatti vízkészletek feltárása és védelme érdekében. Az Alapítvány pénzforrásait a céljával egyetért és mködését szakmai szempontból is

17 támogatásra érdemesnek ítél természetes és jogi személyek önkéntes hozzájárulásából képezi és a Kuratórium jóváhagyásával a célnak megfelel kutatások, tanulmányok, információs anyagok készítésére, szakmai rendezvények támogatására használja fel. A Komárom-Esztergom megyei Bíróság jogerre emelkedett végzésével bejegyzett Alapítványt az AQUARIUS Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft., valamint a BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. összesen 150 eft induló tkével alapította február 15-én. A kitzött célok megvalósításához nagyobb anyagi erforrásokra van szükség, ezért a Kuratórium kéri támogatásukat, - amely hatályos elbírálások szerint az adóalapból levonható - a felajánlott pénzösszegeknek az alábbi bankszámlára Budapest Bank Rt. Tatabányai Fiók Számlaszám: történ befizetése formájában. Jelzés esetén a befizetéshez csekket küldünk. Liebe Pál a Kuratórium elnöke VITUKI RT Budapest, Kvassay J.u.1. Telefon/fax: (1) Tagok: Altnder András (AQUARIUS Kft.) Buzás Zsuzsa (Közlekedési,Hírközlési és Vízügyi Minisztérium) Havasné Szilágyi Eszter (Közlekedési,Hírközlési és Vízügyi Minisztérium) Horváth Vera (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) Szilágyi Gábor (Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft.)

18 T E L E F A X L E V É L V I T U K I Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt. Hidrológiai Intézet Budapest, Kvassay J.u.l. Levélcím: Budapest Telefon: Postafiók Telefax: Telex: Címzett: Magyar Hidrológiai Társaság Dr.Juhász József elnök úrnak Telefax száma: Feladó: Liebe Pál VITUKI Rt. intézeti igazgató Dátum: április 1. Terjedelem: 2 Tárgy/hivatkozás: Alapítvány Hivatkozással Siófokon történt megbeszélésünkre, mellékelten küldöm a FAV Alapítvány támogatási felhívásának módosított szövegét, s ismételten köszönöm az MHT programfüzetében történ terjesztés lehetségét. Üdvözlettel: (Liebe Pál) a Kuratórium elnöke

19 1

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO Kérem először elolvasni! Tisztelt felhasználó, ennek a készüléknek a megvásárlásával, Önnek egy modern, kiváló minőségű mosógépe van, hosszú élettartammal, nagyfokú

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM - Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 1 Készítette: Frei Lászlóné, Bodocz Ádám 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM I.

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

Használati útmutató. Altalajlazító

Használati útmutató. Altalajlazító Használati útmutató Altalajlazító EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 89/392 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek. A

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi pontok : 1.) 2012 évi költségvetési koncepció elfogadása Elıadó : Mohácsi Jánosné

MEGHÍVÓ. Napirendi pontok : 1.) 2012 évi költségvetési koncepció elfogadása Elıadó : Mohácsi Jánosné MEGHÍVÓ A Német Önkormányzat Képviselı-testületének 2011.november 9-én( szerda ) 17óra 30-kor a Német Nemzetiségi Házban (2072 Szent István tér ) tartandó ülésére. Napirendi pontok : 1.) 2012 évi költségvetési

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS RÁFUTÓFÉK RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS.

TERMÉKKATALÓGUS RÁFUTÓFÉK RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS. RÁFUTÓFÉK MECHANIZMUS www.autoflex.hu 25 Die (R)Evolution für mehr Sicherheit. Das Geheimnis unserer neuen Original KNOTT Komfort-Achse liegt in der speziellen Formgebung und in einer frostigen Idee. Denn

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARANCIA TERMÉK-GARANCIA Gyártási garancia: A Medencére egy 5 éves időszakra szóló szín és színtartóssági Garanciát nyújtunk. 2 év az alap és választható spa berendezésekre medence

Részletesebben

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny)

Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Meghívó a 10. Ottokar Havlik emlékére rendezett nemzetközi úszó versenyre (21. Nemzetközi schwechati ifjúsági verseny) Idöpont: A verseny helye: Medence adatai: Idömérés: 2010. Március 20. Szombat és 2009.

Részletesebben

Magyar............................................................ 96....................................................

Magyar............................................................ 96.................................................... MFQ364.. hu Magyar............................................................96.................................................... hu Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló

Részletesebben

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung

Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung 13 Padlécek, lécekbe öntött merevítéssel Bankbohlen mit innenliegender Armierung Szabványméretek Darabár EURÓ Standardmaße cm Gewicht ca. Stückpreis EUR Vastagság: Szélesség Hosszúság Stärke kg Breite

Részletesebben

Mozdony rádió-távirányítás: Biztonságos tolatás és gazdaságosság (1. rész)

Mozdony rádió-távirányítás: Biztonságos tolatás és gazdaságosság (1. rész) ELŐHEGYI ISTVÁN okl. közlekedésmérnök ny. mérnök tanácsos GySEV Rt. KOVÁCS KÁROLY okl. gépészmérnök mérnöki és elvi ügyek vezető MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Mozdony rádió-távirányítás: Biztonságos tolatás és gazdaságosság

Részletesebben

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK Lifting Heben Emelés Pushing Drucken Nyomatás Pulling Ziehen Húzás UNIQUE FEATURES EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

Részletesebben

A politikai végrehajtó szervek a JSZSZK alkotmánya, a Szerb SZK alkotmánya és a Vajdaság SZAT alkotmánytörvénye javaslattervezetében

A politikai végrehajtó szervek a JSZSZK alkotmánya, a Szerb SZK alkotmánya és a Vajdaság SZAT alkotmánytörvénye javaslattervezetében Ion Muntian A politikai végrehajtó szervek a JSZSZK alkotmánya, a Szerb SZK alkotmánya és a Vajdaság SZAT alkotmánytörvénye javaslattervezetében 1. A végrehajtó hatalomnak minden államforma keretein belül

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI JOGBAN Dr. Markó József * A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATIMINTA-OLTALMI JOGBAN Gyakorlati tapasztalataink szerint a használatiminta-oltalom igen hasznos jogintézmény, különösen a kisebb, továbbfejlesztésszerű

Részletesebben

Beschlüsse der Vollversammlung

Beschlüsse der Vollversammlung Beschlüsse der Vollversammlung 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola

Részletesebben

Consor. Drosselmeyer Consor Eventfloor Broadway Kombi Perfekt 4-Expo Pallas 4E-Motion Walzer Referenciák. A kompakt. Floors.

Consor. Drosselmeyer Consor Eventfloor Broadway Kombi Perfekt 4-Expo Pallas 4E-Motion Walzer Referenciák. A kompakt. Floors. Consor Drosselmeyer Consor Eventfloor Broadway Kombi Perfekt 4-Expo Pallas 4E-Motion Walzer Referenciák A kompakt Floors Dance & Show Consor Der Kompakte Eigenschaften: Der klassische, doppelseitig verwendbare

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 )

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) TÓTH TIBOR XVIII XIX. század fordulójának háborús eseményeit és a napóleoni hadjárátok lezáródását követő mezőgazdasági

Részletesebben

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN

A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN Dr. Markó József: [1] A FELTALÁLÓI LÉPÉS KÖVETELMÉNYE A HASZNÁLATI MINTAOLTALMI JOGBAN T A R T A L O M 1. Bevezető. 2 2. Nemzetközi kitekintő. 2 Oldal 2.1. Ausztria 2 2.2. Dánia és Spanyolország 3 2.3.

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS ISTVÁN

A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS ISTVÁN Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 383 387. A KET. JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA AZ EGYES HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TURKOVICS

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

MDS 55/65/85/735/935. Működési leírás. A gép üzembevétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg!

MDS 55/65/85/735/935. Működési leírás. A gép üzembevétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg! Működési leírás A gép üzembevétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg! Ez a működési- szerelési útmutató a gép része. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója

FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója FS-1116MFP Faxkészülék használati útmutatója A készülék használata elõtt kérjük, olvassa el ezt a Használati útmutatót. A könnyû elérhetõség érdekében tartsa kéznél ezt az útmutatót. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon

Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon Helyi beszállítók és nemzetközi vállalatok Magyarországon Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető 01. április 9. 1 www.duihk.hu Több, mint eladó vevő kapcsolat Szállító Lieferant? Beszállító Zulieferer!

Részletesebben

Méhek veszélyeztetése méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek kombinációja esetén

Méhek veszélyeztetése méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek kombinációja esetén Méhek veszélyeztetése méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek kombinációja esetén Dr. Szabó Árpád, egyetemi adjunktus SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék Budapest, Villányi út 29-43. 2017.

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A népi öltözködéssel foglalkozó szakirodalmunk minden esetben tárgyalja a férfi ruházat alapját, az inget és a gatyát. Adatait a levéltárakból, korabeli metszetekről 1 és

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról

Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról 1.. A Magyarországon lakó német ajkú magyar állampolgárok egységes nemzetet alkotnak, amely önrendelkezési jogát

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA - Csete Gyula - Bevezetés Mezőberény nagyhatárú mezőváros Békés megyében, külterületén nagykiterjedésű

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

JELENKOR. A társadalomellenesek

JELENKOR. A társadalomellenesek JELENKOR A társadalomellenesek Walter Wüllenwebernek az alábbiakban bemutatandó könyve bestsellerré vált Németországban. Már a cím 1 is arra enged következtetni, hogy a szerző kényes témakört ragad meg

Részletesebben

Műanyagalakító szerszámok tervezése

Műanyagalakító szerszámok tervezése MŰEGYETEM 1782 Polimertechnika Tanszék Műanyagalakító szerszámok tervezése Ábrafüzet Fröccsidők Irányértékek Műanyagalakító szerszámok tervezése Fröccstérfogat Fröccsidő [s] [cm 3 ] alacsony közepes nagy

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta.

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. Szerkesztette: Veres László Viga Gyula Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. ISSN 1785 0177 ISBN 978 963 9271

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen

A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen 1 Das Märchenbuch wurde erstellt im Rahmen des EU-Projektes Educorb extended, durch den Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement in Kooperation mit

Részletesebben