Felhasználói rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói rendszerek"

Átírás

1 Cél, hogy a követelmrendszer bekerüljön az ágazat akkreditálandó területei közé és az alábbi területekre hatással legyen: 1. Az ágazati adat-áramlás és közi interoperabilitás 2. Üzemeltetési sztenderdek, szolgáltatási színvonal és szintek egységesedése, a színvonal emelkedése 3. Az ágazat stratégiai fejlesztési projektjeivel való összhang biztosítása informatikai képességek szintjén 4. Ágazati szereplők (ek, kórházak, stb.) közpénzzel támogatott informatikai fejlesztéseinek kötele tartalmi elemei 5. Ágazati szoftver / informatikai rendszer akkreditáció bírálati szempontjai 6. Informatikai beruházások költségeinek jelentős csökkentése az ágazatban és ágazaton kívül informatikai szállítótól való függőség csökkentése Jogi formában rögzítendő ajánlások az egészségügyi informatikai rendszerek védelme érdekében 1. Az egészségügyi ellátó nek ki kell alakítania az egészségügyi tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerét és gondoskodnia kell az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelméről. 2. A szabályozási rendben ki kell térni az információtechnológiával szemben támasztott követelmekre, a használatából adódó biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére a terve, a beszer, az üzemeltetés és az ellenőr területén. 3. Az egészségügyi köteles az informatikai rendszer biztonsági kockázatelemét szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálni és aktualizálni. 4. Az informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok figyelembevételével meg kell határozni a szervezeti és működési rendeket, a felelősségi, nyilvántartási és tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített ellenőri követelmeket és szabályokat. 5. Az egészségügyi nek ki kell dolgoznia az informatikai rendszerének biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőr rendszert és azt folyamatosan működtetnie kell. 6. A biztonsági kockázatelem eredmének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább az alábbiakról: a) a rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető azonosításáról, b) az informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljes körűségét biztosító ellenőrekről, eljárásokról, c) a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról (hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyeük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli esemek), d) olyan biztonsági környezetről, amely az informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok esemeit naplózza és alkalmas e naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, illetve lehetőséget nyújt a nem rendszeres esemek kezelésére, e) a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről, f) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről, Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 1 / 49

2 g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírusvédelméről. 7. Az egészségügyi nek tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez meg kell valósítania a biztonsági kockázatelem alapján indokolt védelmi intézkedéseket és rendelkeznie kell legalább a követkekkel: a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a fejlesztésre vonatkozó tervekkel, b) minden olyan dokumentációval, amely az egészségügyi ellátási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai rendszerek folyamatos és biztonságos működését - még a szállító, illetőleg a rendszerfejlesztő tevékenységének megszűnése után is - biztosítja, c) az egészségügyi szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint a szolgáltatások folytonosságát biztosító tartalék berendeekkel, illetve e berendeek hiányában az ezeket helyettesítő egyéb - a tevékenységek, illetve szolgáltatások folytonosságát biztosító - megoldásokkal, d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés fenntartását, e) az informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik. Ezen mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos módon kell tárolni, valamint gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférés védelméről, f) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, bármikor visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék, g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli esemek kezelésére szolgáló tervvel. 8. Az egészségügyi nél mindenkor rendelkere kell állnia: a) az informatikai rendszer felépítésének és működtetésének az ellenőréhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek, b) az informatikai rendszernél az adatok szintaktikai szabályainak, az adatok tárolási szerkezetének, c) az informatikai rendszer elemeinek az egészségügyi előírások által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási rendszerének, d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának, e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó iratnak, f) az alkalmazott szoftver eszközök jogtisztaságát bizonyító szerdéseknek, g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, eglszségügyi szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának. 9. A szoftvereknek együttesen alkalmasnak kell lenni legalább: a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására, b) az egészségügyi adatok és az egészségügyi dokumentumok biztonságos nyilvántartására, c) az egészségügyi tevékenységével összefüggő informatikai rendszerekhez történő közvetlen vagy közvetett csatlakozásra, d) a tárolt adatok ellenőréhez való felhasználására, e) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a sérthetetlenség védelmére. 10. Az egészségügyi nek belső szabályzatában meg kell határoznia az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai végzettséget és ismereteket. Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 2 / 49

3 Általános architektúrális követelmek övetelm ötele egjegy Az informatikai rendszereknek hardver és szoftver komponensek tekintetében, valamint architekturálisan meg kell felelni a fejlesztéskor elvárható szakmai színvonalnak. A megfelelő fejlesztési technológia kiválasztásával időtálló, fenntartható rendszereket kell fejleszteni. Gazdaságossági és fenntarthatósági, valamint interoperabiltiási szempontból elvárás a SOA típusú megoldások alkalmazása. Robosztus architektúra: Az alkalmazások architektúráját úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az képes legyen a pályázatban megcélzott (ágazati vagy intézeti) számú felhasználó biztonságos és gyors kiszolgálására. (Az elvárt gyorsaság megítélésénél az adott funkciók specifikációjánál megadott érték az irányadó). A megfelelőséget számítással kell alátámasztani. liens- szerver architektúra: a szolgáltatott alkalmazás kettő, vagy több rétegű architektúrára épüljön. éretezhetőség: Az alkalmazások architektúrájának (hardver és szoftver) biztosítania kell az vagy régióhoz tartozó teljes rendszernek, mint felhasználó számhoz szükséges méretre való felbővítés lehetőségét. A megfelelőséget számítással kell alátámasztani. Hibatűrő, redundáns kialakítás: ind egyedi eszköz telepítése esetén, mind szolgáltató központoknál olyan mértékben szükséges hibatűrő, redundáns infrastruktúrát kialakítani, amely összhangban áll a vállalt szolgáltatási szint (kiemelten a rendelkere állás) paraméterekkel. A megfelelőséget számítással kell alátámasztani. Integrált működés: Biztosítani kell, hogy az alkalmazások egymással, és a működés szempontjából elengedhetetlenül fontos államigazgatás, finanszírozás, stb. kapcsolódó rendszereivel integráltan működjenek. Az integrált működéshez az alkalmazásoknak a szabályozott módon szabványos, dokumentált interfész felületekkel kell rendelkeznie. Ezért elvárás o A kommunikációs interfész megfelelőségéhez szükséges a kommunikáció logikai modelljének kidolgozása. o A kommunikációs üzenetek részletes belső felépítésének dokumentálása és az üzenetek részletes (minden üzenettípusra kiterjedő) használati Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 3 / 49

4 övetelm o o o esetdiagramjának (use case diagram) megadása. Az üzenet minták magyarázattal ellátott melléklete elengedhetetlen. A megvalósított interfészt dokumentáltan, előre mutató módon fel kell készíteni a keretrendszer kapcsán várható jövőbeli kapcsolatok egyszerű lehetőleg paraméteresel történő kialakítására. A kialakított szoftver architektúra vonatkozásában a működéssel kapcsolatos e-özigazgatási eretrendszerek elvárásai az irányadók. Ajánlattevő mutassa be, hogy a terve során mely elvárások lettek a rendszer kialakításánál figyelembe véve. ötele egjegy Felhasználói interfész: Az alkalmazások felhasználói interfészét az egyes alkalmazások esetében úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az alkalmazás képernyők, oldalak elvárható sebességű, elérhetőségét az általánosan elterjedt, kereskedelmi forgalomban rendelkere álló szélessávú internet kapcsolatokon keresztül 1. A hivatalos iratok elektronikus kézbesítése és az elektronikus tértivevénnyel kapcsolatban a évi LII. tv. övetelmei az irányadóak. A tükrö 2 vagy a megfelelő szintű RAID 3 konfiguráció alkalmazása a betegadatokat tartalmazó alrendszerek esetében kötele. Infrastruktúrális követelmek Az alkalmazásokat futtató hardver környezetet minimálisan a követke paraméterekkel rendelke gépteremben 4 kell elhelyezni ahol biztosított: o a gépek hőtermelésének megfelelő 5 légkondicionálás; o az eszközök illetéktelen személyek általi hozzáférése elleni védelme; o az előírásoknak megfelelő tűzvédelmi infrastruktúra; 1 Az elvárt válaszidőket alkalmazás típusonként, funkciónként egyedileg kell specifikálni. 2 Operációs rendszer és a felhasználói szoftverek számára minimálisan elvárt a 2db HDD-ből kialakított RAID 1 (tökrö) tömb 3 Betegadatok tárolása esetén minimálisan elvárt az 4 db HDD-ből álló RAID 5 tömb kialakítása. Javasolt a minimum 5 db HDD-ből kialakított RAID 6 tömb kialakítása mivel így kétszeres meghajtó meghibásodás is kiküszöbölhetővé válik. 4 hosting esetében is elvárás 5 A gépek hőtermelését a pontos hardver konfigurációt figyelembe véve számítással kell dokumentálni. Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 4 / 49

5 övetelm o a bekapcsolt egészségügyi ek számának, felhasználóinak, és a használt alkalmazásoknak megfelelő 6 sávszélességű hálózati (internet) csatlakozás; o az alkalmazások által kezelt adatok rendszeres mentéséhez szükséges mentési eszköz és szoftver; o az alkalmazások által kezelt adatok rendszeres archiválásához 7 szükséges eszköz, szoftver és kapacitás; o a gépek teljesítm felvételének megfelelő, szünetmentes áramellátást biztosító rendszer 8 ; o A szerver számítógépek és a szünetmentes áramforrásoknak rendelkezniük kell távmenedzsment (pl. SNP) kommunikáció funkcionalitással az szállított és megmaradó eszközpark operációs rendszer platformok mindegyikére (pl. Win, Linux, ) o A beüzemelt szerver(ekre) telepíteni kell az szünetmentes áramforráshoz szükséges kommunikációs szoftvert a szabályos leállítási folyamat megvalósítása érdekében. o a szolgáltatói rendszerek hardver, szoftver, és hálózati elemeinek monitorozását és távfelügyeletét biztosítani képes felügyeleti rendszer, o melynek segítségével a vállalt szolgáltatási színvonalnak megfelelő távfelügyeleti feladatok elvégezhetősége biztosított o melynek segítségével a vállalt SLA szintek folyamatosan mérhetők és dokumentálhatók ötele egjegy entési, archiválási, visszatöltési követelmek Biztosítani kell az adatok és rendszerek időszakos napi, heti, havi, éves mentését a vállalt szolgáltatási szinthez illeszkedő mentési rend alapján 9. A rendszerek tegyék lehetővé a rendszer és rendszerparaméterek mentését is 10 6 A sávszélesség megfelelősségét számítással kell dokumentálni. 7 Az archiváló eszköz típusát és az előírásoknak megfelelő garantált adatmegőri időtartamot gyártói garanciákkal kell alátámasztani. 8 A szünetmentes áramellátást az átlagos terhelés 130%-ra kell méretezni A szünetmentes ellátás méreteét számítással kell dokumentálni. 9 A mentési rendet úgy kell kialakítani, hogy maximum egy napnyi adatvesztés mellett az alkalmazások működőképessége helyreállítható legyen. 10 system backup Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 5 / 49

6 övetelm ötele egjegy Ezen mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos módon kell tárolni, valamint gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférés védelméről, A rendszerek biztosítsák a mentett adatok és a rendszerparaméterek hibamentes, konzisztens visszaállítását. Adatok elérhetősége: Az elektronikus adathordozókon tárolt adatok, állományok utólagos elolvasását, használatát mindenkor biztosítani kell az erre szolgáló eszközök esetleges módosítása, cseréje esetén is. A megoldásszállító készítsem mentési, archiválásai és visszaállítási tervet melyben részletesen specifikálja az eljárások kivitelei módját. Az egészségügyi adatok 50 évig történő megőrét, archiválását biztosítani kell. IT biztonsági követelmek Az egészségügyi ellátó nek ki kell alakítania az egészségügyi tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerét és gondoskodnia kell az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelméről. A szabályozási rendben ki kell térni az információtechnológiával szemben támasztott követelmekre, a használatából adódó biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére a terve, a beszer, az üzemeltetés és az ellenőr területén. Az egészségügyi nek tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez meg kell valósítania a biztonsági kockázatelem alapján indokolt védelmi intézkedéseket és rendelkeznie kell legalább a követkekkel: o informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a fejlesztésre vonatkozó tervekkel, o minden olyan dokumentációval, amely az egészségügyi ellátási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai rendszerek folyamatos és biztonságos működését - még a szállító, illetőleg a rendszerfejlesztő tevékenységének megszűnése után is - biztosítja, o az egészségügyi szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint a szolgáltatások folytonosságát biztosító tartalék berendeekkel, illetve e berendeek hiányában az ezeket helyettesítő egyéb - a tevékenységek, illetve szolgáltatások folytonosságát biztosító - megoldásokkal, o olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 6 / 49

7 övetelm fenntartását, o az informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik, o jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, bármikor visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék, o a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli esemek kezelésére szolgáló tervvel. ötele egjegy A biztonsági kockázatelem eredmének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább az alábbiakról: o a rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető azonosításáról, o az informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljes körűségét biztosító ellenőrekről, eljárásokról, o a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról (hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyeük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli esemek) o olyan biztonsági környezetről, amely az informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok esemeit naplózza és alkalmas e naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, illetve lehetőséget nyújt a nem rendszeres esemek o kezelésére, a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről, o az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről, o a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírusvédelméről 11 Az egészségügyi nél mindenkor rendelkere kell állnia: o az informatikai rendszer felépítésének és működtetésének az ellenőréhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek, 11 A vírusvédelmet mind szerver mind kliens oldalon biztosítani kell. ülön figyelmet kell fordítani a vékonykliensek vírusvédelmére is. Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 7 / 49

8 övetelm o az informatikai rendszernél az adatok szintaktikai szabályainak, az adatok tárolási szerkezetének, o az informatikai rendszer elemeinek az egészségügyi előírások által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási rendszerének, o az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának, o az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó iratnak, o az alkalmazott szoftver eszközök jogtisztaságát o bizonyító szerdéseknek, az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, egészségügyi szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának. Az ASP központ létrehozása során biztosítani kell az elektronikus ügyintét lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) orm. rendeletben foglalt elvárások teljesülését, azaz: ötele egjegy o o o az informatikai célrendszer terveére, a célrendszer elemeinek beszerére, valamint a célrendszer előállítására (különösen fejlesztésére, testre szabására, paramétereére, telepítésére) és felülvizsgálatára kiterjedő, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő minőségirányítással kell alátámasztania az eljárási és biztonsági követelmek teljesülését; megfelelő biztonsági követelmek teljesítéséhez szükséges folyamatok és eljárások kidolgozását és bevezetését. A kormányrendeletben foglalt elvárások teljesítéshez nyújt segítséget és megfelelő megoldásokat a IB 25. számú ajánlása. Az alapellátás információs rendszerei övetelm ötele egjegy Az alapellátás fogalma: társadalmilag, bizonyos funkcióval szervezett egészségügyi ellátás lakosság közelébe vitt formája. Az egyes alfejezetet a fontosság sorrendjében tárgyaljuk. Az informatikai követelmeket úgy határozzuk meg, hogy az alapkövetelmeken (biztonság, megbízhatóság, stb.) felül milyen elvárásai vannak a rendszereket kezelő orvosoknak, asszisztenseknek, az ellátottaknak, a szakmai (kereskedelmi) felügyeletet gyakorlónak és a finanszírozónak. Az informatika feladata: az egészségügyi ellátás alapellátói (orvosok, szakdolgozók) tevékenységeinek kiszolgáélása az informatika eszközeivel, a betegellátás minőségének és hatékonyságának emelésével. Napjainkban az alapellátók szinte kivétel nélkül alkalmaznak informatikát. Az informatikai Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 8 / 49

9 övetelm ötele egjegy rendszerekkel szembeni követelmeket az általános információskommunikációs technológiai jellegű követelmeken kívül aszerint csoportosítjuk, hogy hogyan szolgálják ki a rendszerek által érintett személyeket és szervezeteket. ég mielőtt az egyes alapellátók rendszereit tárgyalnánk, általános minden ilyen rendszerre érves követelmeket fogalmazunk meg. A rendszer konfigurációja a személyes perifériákon kívül (képernyő, klaviatúra, egér) tartalmazzon olyan nyomtatót, amely a nyomtatási igeknek megfelel. A rendszer rendelkezzen szélessávú internet eléréssel, valamint elektronikus levelei lehetőséggel. A rendszer internet kapcsolatának sebessége feleljen meg az alkalmazott szoftver előírásának A munkaállomás architektúrája alkalmazkodjon a telepített futtató környezethez (Windows, Linux, stb) Az alkalmazott szoftverek jogtiszták és támogatottak legyenek Az alkalmazói rendszer legyen verziókövetett A rendszer legyen virus- és behatolás védett Az adatrendszer biztonsági másolatat készüljön el legalább minden.-kor, és tárolását a működő rendszertől legalább 300 m távolságban kell megoldani A rendszer adatkezelése feleljen meg a hatályos adatkezelési jogszabályoknak Háziorvosi-, házi gyermekorvosi rendszerek A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok az ellátórendszer primer belépési pontjai. Ennek megfelelően az itt alkalmazott informatikai rendszerek tartalmazzák a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információk döntő többségét. Az integrált egészségügyi rendszerek adat fundamentuma tehát a háziorvosi rendszerekben képdik. Fontos tehát, hogy az egyes beteg adatai olyan rendszerezettségűek legyenek, amelyekre a szakellátók támaszkodhatnak. ás szóval, az ellátási folyamatban render alakuló ellátó team-ek egyik állandó szereplője a házi (gyermek) orvos. Az információ áramlása tehát innen indul általában, és az ellátás konklúziója is itt csapódik le. Emiatt alapvető fontosságú a háziorvosi rendszerek nyitottsága a szakellátás irányába. Nem kevésbbé fontos az ország epidemiológiai állapotának alapellátási adatokkal történő alátámasztása. Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 9 / 49

10 övetelm ötele egjegy Általános követelmek A praxis kiszolgáló információs rendszer működése feleljen meg a háziorvosi ellátást szabályozó jogszabályoknak 12. A rendszer legyen képes a háziorvosi hatásköri listában megfogalmazott összes feladat támogatására A praxis és az informatikai rendszer szállítója között folyamatos támogatási- és jogszabály követési szerdés kell legyen. Legyen a praxis szoftver olyan, hogy az egyszemélyestől a csoportos praxisig képes legyen kiszolgálni az háziorvosi munkahelyeket. Legyen a praxisszoftver felkészítve a praxisban használt legáltalánosabb informatikai összeköttetésre alkalmas orvosi eszközök (holter, EG, spirometer, audiometer, stb) kezelésére. Legyenek multimédiás lehetőségek (pl. scanner illesztés) a szoftverben Legyen a praxis szoftver mögött elérhető help-desk szolgáltatás Legyen a praxis szoftver verziókövetett, a verziók a háziorvosok számára on-line vagy adathordozón elérhetőek Legyen a háziorvos és a praxisszoftver fejlesztője között rendszeresített információs csatorna (ügyfélszolgálati célú), amelyen keresztül az észlelt rendellenességek jelezhetőek. inden észlelt és valós szoftver hiba javítása az összes praxisszoftver számára legyen automatikusan elérhető A praxisszoftver legyen képes exportálni a táblázatos tartalmakat külső felhasználás számára Betegadatok kezelésére vonatkozó követelmek Legyen lehetőség az elektronikus betegazonosításra A jogszabályok által előírt betegadatok kezelésére legyen alkalmas Legyen a betegadatok elemeihez beállítható a hozzáférési jogosultság. A 12 A jogszabályoknak e tekintetben egyértelműnek és ellentmondásmentesnek kell lenniük. Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 10 / 49

11 övetelm A betegadatokat csak a jogosult felhasználók érhetik el. ötele egjegy A betegek esettörténetében szereplő adatok kezelését naplózni kell olyan adattartalommal, amelyből az adatkezelés reprodukálható. A betegek személyes adatait (név, lakcím) csak a beteg jelenlétében lehet módosítani. űködjön a betegadatok biztonságos mentése A betegek kiszolgálására vonatkozó követelmek Legyen időpont foglalási lehetőség a betegek számára Legyen lehetőség a beteggel elektronikus úton érintkezni ( , sms) Legyen beteghívó lehetőség a rendszerben, ha ezt a körülmek (rendelőintézeti gyakorlat) megkövetelik A A A praxisban dolgozók kiszolgálására vonatkozó követelmek Legyenek a legfontosabb népbetegségek kezelésére és ellátására vonatkozó protokollok elérhetőek a háziorvos számára olyan módon, hogy az a gondozási feladatait támogassa. Legyen a rendszer képes mindenfajta a praxisban dolgozó orvos számára megengedett készítmt előírását tartalmazó rendelv (v) előállítására (nyomtatására) Legyen a rendszer képes mindenfajta a praxisban dolgozó orvos számára megengedett készítmt előírását tartalmazó v elektronikus feltöltésére a központi erecept felületre TAJ jogviszony ellenőr on-line megvalósítása a praxis telephelyén, telephelyein A rendszer tartalmazzon olyan szolgáltatást, amellyel a beteg látogatáskor az orvos munkáját támogatja (okostelefon, laptop, stb) A rendszer egyszerre szolgálja ki az orvost és az asszisztenciát Szükség esetén a képernyő tartalma és a billentyűzet adatbeviteli szolgáltatása legyen mind az orvos, mind pedig az aszisztencia számára egyszerre elérhető Legyenek a praxis kiszolgálásához szükséges adatbázisok és szótárak a rendszerben elérhetőek (BNO, FNO, ) Legyen lehetőség a BNO-ból kiindulva azt alábontani (saját célra), viszont a külvilággal a szülő BNO Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 11 / 49

12 övetelm kommunikációja szükséges ötele egjegy A beteg megjelenésének, és ellátásának adminisztrációja legyen folyamatszerűen megoldva. Legyen helyettesíthetőség a rendszerben Legyen lehetőség több telephelyen akár egyidejű működésre A praxisban működő rendszerek között legyen adatkapcsolat, amely lehetővé teszi az eredmek lekérdezhetőségét. Legyen lehetőség az ellátással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott mennyiségi és minőségi feltételek, korlátok folyamatos figyelésére A felügyeleti szervek kiszolgálására vonatkozó követelmek Legyenek epidemiológiai statisztikák elérhetőek és generálhatóak a rendszerben Legyen paraméterezhető lekérde a rendszer adatbázisából A rendszer legyen képes a központi kormányzati kapcsolati rendszerhez (mo.hu) kapcsolódni, azon keresztül üzeneteket küldeni és onnan üzeneteket kapni Az egészségügyi közhiteles adatbázisok és kódszótárak legyenek egy központi helyről (GYESZI portál) frissítettek A felügyeleti szervekkel legyen lehetőség elektronikus kapcsolat felépítésére A jelentésekre vonatkozó követelmek A jogszabályokban előírt jelentéseket a rendszer automatikusan szolgáltassa. OEP jelentések (változás-, TAJ-, ambuláns-, szűrési és tételes forgalmi jelentések) on-line szolgáltatása Általános funkcionális követelmek A betegadminisztráció legyen képes dokumentálni a beteg egészségi állapotát, annak változását meghatározó a háziorvos tudomására került jellemit, leírását: a beteg törzskartonját. A betegadminisztráció legyen képes a beteg adatai között lekérdet végezni betegségre, betegségcsoportra, ellátási időszakra, alkalmazott terápiára, diagnosztikára A betegadminisztráció legyen képes a törzskarton Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 12 / 49

13 övetelm tartalmából előzmeket (az adott diagnózisra releváns) megjeleníteni ötele egjegy A háziorvosi rendszer legyen képes a rendelés folyamatát kezelni, az ott felmerült aktivitásokat dokumentálni A rendszer legyen képes vizsgálatkérő lapo(ka)t és konzílium kérés(eke)t előállítani nyomtatott formában A rendszer legyen képes a vizsgálatkérő lapo(ka)t és konzílium kérés(eke)t elektronikus formában továbbítani az egészségügyi szolgáltatóhoz, amennyiben annak megvannak a feltételei A rendszer legyen képes orvosi szakvélem vagy konzíliáris vélem előállítására, nyomtatására és a feltételeknek megfelelően elektronikus elküldésére A rendszer legyen képes a háziorvos praxisában lévő gondozottakkal való kötele tevékenységeket tervezni, követni, ezzel kapcsolatosan figyelmeztetni A rendszer legyen képes az ügyeleti szolgálat ellátására A rendszer legyen képes a törzskartonhoz dokumentumokat, OLE objektumokat (kép, video, hang) csatolni Gyógyszertári rendszerek Bár elméletileg a gyógyszertári rendszerek nem a klasszikus alapellátás részei, viszont a a gyógyszertárak szervee, lakosság-közelisége, számossága és fontossága azt kívánja, hogy itt tárgyaljuk. A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet vég egészségügyi. Gyógyszertár közforgalmú-, intézeti-, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet. A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek kiszolgáltatása, valamint az e gyógyszerekkel kapcsolatos, a betegségek megelőét szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás. ivel a gyógyszerterápia elrendelői és annak kiszolgálói egyaránt korszerű információs rendszereket használnak, időszerű a közöttük való kommunikáció legfőképpen az e-recept szolgáltatás kiépítése. A gyógyszertári rendszereket jelen dokumentum kizárólag egészségügyi szempontból tárgyalja, nem foglalkozunk a gyógyszertárak kereskedelmi, gazdálkodási, pénzügyi elvárásaival. A gyógyszertári rendszer működése feleljen meg a hatályos egészségügyi jogszabályoknak. A gyógyszertári rendszer működése feleljen meg a hatályos kereskedelmi jogszabályoknak A gyógyszertári rendszer működése feleljen meg a hatályos pénzügyi és adózási jogszabályoknak Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 13 / 49

14 övetelm kézi- Legyen lehetőség fiók-gyógyszertári, valamint gyógyszertári készletek kezelésére A rendszer segítségével legyen elkészíthető az egészségbiztosítási szerv felé a jogszabályokban meghatározott elszámolás (heti) A gyógyszertári rendszerek támogassák az expediálás folyamatát, az ügyfelek számára jelenítsék meg a gyógyszervásárlás releváns információit (pillanatnyi összérték) Az irodai szolgáltatások elérése igazodjon a patika méretéhez, igeihez A gyógyszertári rendszer biztosítsa a gazdálkodáshoz szükséges funkciókat: megrendelés, beszer, készletgazdálkodás, saját felhasználás, számlázás, számlavezetés, könyvvezetés, nyilvántartások vezetése, pénzügyi bizonylatok kezelése, hulladékkezelés, minőségbiztosítás A rendszer tartson kapcsolatot a gyógyszer nagykereskedőkkel A rendszerek tartalmazzák a legfrissebb gyógyszerhelyettesíthetőségi táblázatot, és kontra-indikációs táblázatot A gyógyszertári rendszer használjon TAJ ellenőrt A gyógyszertári rendszer működjön együtt az OEP rendszerével a rendeletekben meghatározott módon Legyen lehetőség az e-recept funkció használatára, amikor egy központi helyről a TAJ szám alapján le tudja kérni a felírt gyógyszer elektronikus vét A rendszer tartalmazzon paraméterezhető szolgáltatást a gyógyszer készletfogyás figyeléséhez A rendszeren keresztül figyelni lehessen a gyógyszerek lejáratát. Legyen lehetőség a beteg kérésére gyógyszert rendelni A rendszer kezelje a készítendő gyógyszerek adminisztrációját (beteg visszahívási szám) A rendszer legyen képes a rendszeres gyógyszerelés követésére, a készletek ehhez történő igazítására. A rendszer legyen képes a gyógyszer információ megjelenítésére ötele egjegy Összeállította: Nagy István és Adányi Balázs 14 / 49

A pénztárak informatikai tevékenységének jogi szabályozása és felügyeleti követelményei

A pénztárak informatikai tevékenységének jogi szabályozása és felügyeleti követelményei A pénztárak informatikai tevékenységének jogi szabályozása és felügyeleti követelményei Budapest, 2005. február 22. Kirner Attila Főosztályvezető PSZÁF Informatika Felügyeleti Főosztály kirner.attila@pszaf.hu

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése

Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Egészségügyi ágazati kataszterek fejlesztése Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet - 1962: Orvosi Műszerügyi

Részletesebben

Felügyeleti ajánlás az informatikai rendszerekről

Felügyeleti ajánlás az informatikai rendszerekről Felügyeleti ajánlás az informatikai rendszerekről Budapest, 2005. november 11. Kirner Attila Főosztályvezető PSZÁF Informatika Felügyeleti Főosztály kirner.attila@pszaf.hu 1/24 Tartalom Alapelvek Jogszabályok

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket?

E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? E mail titkosítás az üzleti életben ma már követelmény! Ön szerint ki tudja elolvasni bizalmas email leveleinket? Egy email szövegében elhelyezet információ annyira biztonságos, mintha ugyanazt az információt

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

EU Login kézikönyv (rövidített változat)

EU Login kézikönyv (rövidített változat) EU Login kézikönyv (rövidített változat) Az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszere (EU Login, régebbi nevén: ECAS - European Commission Authentication Service) lehetővé teszi a felhasználók

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész Összeállította: Huszár István 1. Védelmi alapmegoldások Felhasználói név + jelszó. Kiszolgáló esetén fokozottabb követelmények a jelszóval kapcsolatban. Belépés után az erőforrásokhoz

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan 1. Fogalmak és rövidítések

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server Használati útmutató 1 Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató A következô pár oldalon

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

ÁNTSZ informatika és fejlesztések

ÁNTSZ informatika és fejlesztések ÁNTSZ informatika és fejlesztések Dr. Kovács Attila INFOTÉR 2016 1 ÁNTSZ OTH Informatikai felhasználók 1. OTH és háttérintézményi felhasználók 2. Kormányhivatali felhasználók 3. Egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál 2007. április 24. Dörnyei Ágnes 1 Miről lesz szó? Bemutatkozás Belső szabályozási rendszer megújítása Új nyilvántartási rendszer igénye Szabályzattár A rendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

Biztonsági kihívások napjainkban avagy általános áttekintés az IT biztonsággal kapcsolatos feladatokról

Biztonsági kihívások napjainkban avagy általános áttekintés az IT biztonsággal kapcsolatos feladatokról Biztonsági kihívások napjainkban avagy általános áttekintés az IT biztonsággal kapcsolatos feladatokról Székesfehérvár, 2012. február 21. Kirner Attila ISACA-HU kirner.attila@gmail.com ISACA IT bizt. felmérés

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom EU LOGIN KÉZIKÖNYV Az EU Login az Európai Bizottság megújult felhasználó-azonosítási rendszere, amely a korábbi ECAS rendszert váltja fel. Az EU Login lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL nexonbér elektronikus munkabérjegyzék modul Kiszámolta már valaha, hogy mennyibe kerül egyetlen munkavállaló egyetlen havi munkabérjegyzéke (a nyomtatás, a borítékolás

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Építési napló. e-napló)

Építési napló. e-napló) Építési napló (elektronikusan vezetett és az e-napló) Az elektronikusan vezetett építési napló A hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építési napló formai-tartalmi követelményeit. Nem

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hegyi Béla, technikai tanácsadó. Cisco MARS Bemutatása

Hegyi Béla, technikai tanácsadó. Cisco MARS Bemutatása Hegyi Béla, technikai tanácsadó Cisco MARS Bemutatása Tartalom Hálózati eszközök menedzsmentje a probléma CS-MARS terminológia, alapfogalmak MARS termékcsalád MARS bevezetése A megvalósított megoldás előnyei,

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben