Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc"

Átírás

1 Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE Összeállította: Császti Ferenc

2 Kedves Kollégák, Kolléganők! óta lassan 6 év telt el. Ekkor jelentettük meg a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok gyűjteményét. Már akkor is jeleztem, hogy szándékunkban áll újabb kiadás megjelentetése, azonban erre eddig nem került sor. Az apropót a jelenlegi oktatássorozat adta a régi gyűjtemény leporolásához és aktualizálásához. Ennek a törzsanyaga elkészült. Ami még hiányzik az a végrehajtási joghoz kapcsolódó bírósági határozatok gyűjteménye. A pozitív visszajelzések, azonban azt mutatják, hogy igény van a publikálásra. Az eltelt évek alatt változtak a technikai lehetőségeink. Ezeket kihasználva fogalmazódott meg a gondolat, hogy az aktuális változatot tegyük mindenki számára hozzáférhetővé honlapunkon. Ennek eredménye a következő oldalakon található anyag. Az ilyen formában történő megjelentetés, azonban kötelezettségekkel jár. Szándékomban áll az anyag tartalmát folyamatosan frissíteni. Munkám során számítok észrevételeitekre, javaslataitokra. Ezeket elektronikus úton is el tudjátok juttatni az címre. Remélem az anyag hasznos segítségetekre lesz. Császti Ferenc 2

3 Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 1 Kedves Kollégák, Kolléganők! évi LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról 16 ELSŐ RÉSZ 16 ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 16 A törvény alkalmazási köre 16 A végrehajtási kényszer alkalmazása évi XXXIV. törvény 17 a Rendőrségről 17 Igazoltatás 17 Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen 17 Igazoltatás 18 Rendőri közreműködés végrehajtási eljárásban 18 A polgári perrendtartás alkalmazása 19 A VÉGREHAJTÁS ELRENDELÉSE 20 Végrehajtható okiratok 20 Végrehajtási kérelem 20 A végrehajtás általános feltételei 21 Végrehajtási lap 21 I. Fejezet 26 Tárgy, hatály és fogalommeghatározások 26 Tárgy 26 Hatály 26 Európai végrehajtható okiratként hitelesítendő, a végrehajtás alapjául szolgáló okiratok 26 Fogalommeghatározások 27 II. Fejezet 28 Európai végrehajtható okirat 28 A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése 28 Az európai végrehajtható okiratként történő hitelesítés előfeltételei 28 A bírósági eljáráshoz kapcsolódó költségek 28 Részleges európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány 29 Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kiállítása 29 Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása 29 Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány hatálya 29 III. Fejezet 30 A nem vitatott követelésekre vonatkozó eljárások minimumszabályai 30 A minimumszabályok alkalmazási köre 30 Kézbesítés az adós általi kézhezvétel bizonyítékával 30 Kézbesítés az adós általi kézhezvétel bizonyítéka nélkül 30 Kézbesítés az adós képviselői részére 31 Az adós megfelelő tájékoztatása a követelésről 31 Az adós megfelelő tájékoztatása a követelés vitatásához szükséges eljárási lépésekről 31 A minimumszabályok megsértésének orvoslása 31 A felülvizsgálat minimumszabályai kivételes esetekben 32 IV. Fejezet 33 3

4 Végrehajtás 33 Végrehajtási eljárás 33 A végrehajtás megtagadása 33 Harmadik országokkal kötött megállapodások 33 A végrehajtás felfüggesztése vagy korlátozása 34 V. Fejezet 35 Bírósági egyezségek és közokiratok 35 Bírósági egyezségek 35 Közokiratok 35 VI. Fejezet 36 Átmeneti rendelkezések 36 Átmeneti rendelkezés 36 VII. Fejezet 36 Kapcsolat más közösségi jogi aktusokkal 36 Kapcsolat a 44/2001/EK rendelettel 36 Kapcsolat az 1348/2000/EK rendelettel 36 VIII. Fejezet 37 Általános és záró rendelkezések 37 Tájékoztatás a végrehajtási eljárásokról és hatóságokról 37 Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról, nyelvekről és hatóságokról 37 A mellékletek módosításai 37 A bizottság 37 Hatálybalépés 37 Európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány - határozat 39 Európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány - közokirat 42 Tanúsítvány a végrehajthatóság hiányáról vagy korlátozásáról (a 6. cikk (2) bekezdése) 43 Európai végrehajtható okiratra vonatkozó helyettesítő tanúsítvány a jogorvoslatot követően (a 6. cikk (3) bekezdése) 44 Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása iránti kérelem (10. cikk (3) bekezdése) 46 I. FEJEZET 49 HATÁLY 49 II. FEJEZET 49 JOGHATÓSÁG 49 III. FEJEZET 56 ELISMERÉS ÉS VÉGREHAJTÁS 56 IV. FEJEZET 60 KÖZOKIRAT ÉS PERBELI EGYEZSÉG 60 V. FEJEZET 61 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 61 VI. FEJEZET 63 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 63 4

5 VII. FEJEZET 63 MÁS JOGI AKTUSOKHOZ VALÓ VISZONY 63 VIII. FEJEZET 65 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 65 I. FEJEZET 74 ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 74 Hatály 74 Fogalommeghatározások 74 II. FEJEZET 76 JOGHATÓSÁG SZAKASZ 76 A HÁZASSÁG FELBONTÁSA, A KÜLÖNVÁLÁS ÉS A HÁZASSÁG ÉRVÉNYTELENÍTÉSE 76 Általános joghatóság 76 Viszontkereset 76 A különválás házasságfelbontássá történő változtatása 76 A 3., 4. és 5. cikk szerinti joghatóság kizárólagos jellege 77 Fennmaradó joghatóság SZAKASZ 77 SZÜLŐI FELELŐSSÉG 77 Általános joghatóság 77 A gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti joghatóság fennmaradása 77 Joghatóság a gyermek jogellenes elvitele esetében cikk 78 A gyermek visszavitele 78 Megállapodás a joghatóságról 79 A gyermek jelenléte szerinti joghatóság 79 Fennmaradó joghatóság 80 Áttétel az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz SZAKASZ 80 KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 80 A bíróság megkeresése 81 A joghatóság vizsgálata 81 Az elfogadhatóság vizsgálata 81 Perfüggőség és összefüggő eljárások 81 Ideiglenes intézkedések, beleértve a védelmi intézkedéseket is 82 III. FEJEZET 83 ELISMERÉS ÉS VÉGREHAJTÁS SZAKASZ 83 ELISMERÉS cikk 83 A határozat elismerése 83 A házasság felbontására, a különválásra és a házasság érvénytelenítésére vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok 83 A szülői felelősségére vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok 83 Az eredetileg eljáró bíróság joghatósága felülvizsgálatának tilalma 84 Az alkalmazandó jog eltérései 84 Az érdemi felülvizsgálat kizártsága 84 Eljárás felfüggesztése SZAKASZ 85 VÉGREHAJTHATÓVÁ NYILVÁNÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM 85 Végrehajtható határozatok 85 5

6 Helyi bíróságok illetékessége cikk 85 Eljárás 85 A bíróság határozata 85 Értesítés a határozatról 85 Jogorvoslat a határozat ellen 86 Fellebbviteli bíróságok és jogorvoslati eszközök 86 Eljárás felfüggesztése 86 Részleges végrehajtás SZAKASZ 87 AZ 1. ÉS 2. SZAKASZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEI 87 Okiratok 87 Az okiratok hiánya 87 Házassági ügyekben hozott határozatokra vonatkozó igazolás és szülői felelősségre vonatkozó határozatokra vonatkozó igazolás SZAKASZ 88 A LÁTHATÁSI JOGOKRA VONATKOZÓ EGYES HATÁROZATOK ÉS A GYERMEK VISSZAVITELÉT ELRENDELŐ EGYES HATÁROZATOK VÉGREHAJTHATÓSÁGA 88 Hatály 88 Láthatási jog 88 A gyermek visszavitele 88 Az igazolás helyesbítése 89 Az igazolás joghatása 89 Okiratok SZAKASZ 90 KÖZOKIRATOK ÉS EGYEZSÉGEK SZAKASZ 90 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 90 Végrehajtási eljárás 90 A láthatási jog gyakorlásával kapcsolatos gyakorlati intézkedések 90 Költségek 90 Jogi segítségnyújtás 90 Biztosíték, óvadék vagy letét 91 Hitelesítés vagy más hasonló alaki követelmény 91 IV. FEJEZET 92 EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZPONTI HATÓSÁGOK KÖZÖTT A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ ÜGYEKBEN 92 Kijelölés 92 Általános feladatok 92 Együttműködés a szülői felelősségre vonatkozó egyedi ügyekben 92 A gyermek elhelyezése egy másik tagállamban 92 Munkamódszer 93 Ülések 93 V. FEJEZET 94 MÁS MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ VISZONY 94 Más megállapodásokhoz való viszony 94 Egyes többoldalú egyezményekhez való viszony 94 A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, október 19-én kelt Hágai Egyezményhez való viszony 95 A hatály terjedelme 95 A Szentszékkel kötött szerződések 95 VI. FEJEZET 96 6

7 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 96 VII. FEJEZET 97 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 97 Felülvizsgálat 97 Két vagy több jogrendszerrel rendelkező tagállamok 97 Tájékoztatás a központi hatóságokról és az elfogadott nyelvekről 97 Bíróságokra és jogorvoslati eljárásokra vonatkozó tájékoztatás 97 A mellékletek módosításai 98 A bizottság 98 Az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezése 98 Hatálybalépés 98 A 39. CIKKBEN EMLÍTETT, HÁZASSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 99 A 39. CIKKBEN EMLÍTETT, A SZÜLŐI FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATBAN HOZOTT HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 100 A 41. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A LÁTHATÁSI JOGRA VONATKOZÓ HATÁROZATOKRÓL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS 102 A 42. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A GYERMEK VISSZAVITELÉRE VONATKOZÓ HATÁROZATOKRÓL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS 104 Végrehajtási záradék évi XLI. törvény 113 a közjegyzőkről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelettel 113 Közvetlen bírósági letiltás 116 Közvetlen bírósági felhívás 116 Egyéb rendelkezések 116 Előzetes eljárás 117 Intézkedések az Európai Unió tagállamaiban történő végrehajtás érdekében 117 A bírósági irat végrehajtói kézbesítése 118 I. Fejezet 120 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 120 II. Fejezet 122 EGYSZERŰ KÉZBESÍTÉS VÉGREHAJTÁSA 123 III. Fejezet 127 A KÜLÖNLEGES KÉZBESÍTÉS VÉGREHAJTÁSA 127 I. Fejezet 137 Általános rendelkezések 137 Hatály 137 Áttevő és átvevő intézmények 137 Központi szerv 137 II. Fejezet 138 Bírósági iratok SZAKASZ 138 BÍRÓSÁGI IRATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE 138 Iratok továbbítása 138 Iratok fordítása 138 Iratok átvétele az átvevő intézmény által 138 Iratok kézbesítése 139 Irat átvételének megtagadása 139 7

8 A kézbesítés időpontja 139 Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata 139 A kézbesítés költsége 140 Továbbítás konzuli vagy diplomáciai úton 140 Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által 140 Postai kézbesítés 140 Közvetlen kézbesítés 140 III. Fejezet 142 Bíróságon kívüli iratok 142 A továbbítás 142 IV. Fejezet 142 Záró rendelkezések 142 Végrehajtási szabályok 142 A bizottság 142 A megjelenést elmulasztó alperes 142 Olyan megállapodásokhoz való viszony, amelyeknek a tagállamok szerződő felei 143 Jogi segítségnyújtás 143 A továbbított információ védelme 143 Közlemény és közzététel 144 Felülvizsgálat 144 Hatálybalépés 144 Iratok kézbesítésére irányuló kérelem ÁTTEVŐ INTÉZMÉNY ÁTVEVŐ INTÉZMÉNY KÉRELMEZŐ CÍMZETT KÉZBESÍTÉS MÓDJA A KÉZBESÍTENDŐ IRAT AZ IRAT MÁSOLATA VISSZAKÜLDENDŐ A KÉZBESÍTÉSI IGAZOLÁSSAL EGYÜTT (a rendelet 4. cikkének (5) bekezdése) 147 ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ÁTVÉTEL IDŐPONTJA: 147 ÉRTESÍTÉS A KÉRELEM ÉS AZ IRAT VISSZAKÜLDÉSÉRŐL A VISSZAKÜLDÉS OKA 147 ÉRTESÍTÉS A KÉRELEMNEK ÉS AZ IRATNAK A MEGFELELŐ ÁTVEVŐ INTÉZMÉNYHEZ TÖRTÉNŐ ISMÉTELT TOVÁBBÍTÁSÁRÓL 148 ÁTVÉTELI ÉRTESÍTÉS A TERÜLETI ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ MEGFELELŐ ÁTVEVŐ INTÉZMÉNYTŐL AZ ÁTTEVŐ INTÉZMÉNYHEZ AZ ÁTVÉTEL IDŐPONTJA: 148 IRATOK KÉZBESÍTÉSÉNEK VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA KÉZBESÍTÉS TELJESÍTÉSE A 7. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐ INFORMÁCIÓ IRAT VISSZAUTASÍTÁSA AZ IRATKÉZBESÍTÉS ELMULASZTÁSÁNAK OKA 149 A VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI 150 A végrehajtás foganatosításának megkezdése 150 Első fejezet 151 ÜGYVITEL 151 Második fejezet 163 PÉNZKEZELÉS 163 Harmadik fejezet 166 8

9 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 166 A bíróságok jelzőszáma 167 A bírósági végrehajtók irattári terve 170 Költség 170 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 172 MUNKADÍJ 172 Közös szabályok 172 Munkadíj az ügyérték alapján 173 Munkadíj az eljárásra fordított idő alapján 173 Egyéb munkadíj 173 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 173 Készkiadás 173 Költségátalány 174 AZ ELJÁRÁS KEZDETÉN MEGFIZETENDŐ KÖLTSÉG 174 BEHAJTÁSI JUTALÉK 176 DÍJJEGYZÉK 176 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 177 Utaló szabály 177 Hatálybalépés 177 Általános rendelkezések 178 Munkadíj 178 Költségátalány 178 Készkiadás 178 A munkadíj és a költségtérítés megállapítása 179 Hatálybalépés 179 BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI JUTALOM 180 Általános rendelkezés 180 A végrehajtási jutalom összege 180 A végrehajtási jutalomhoz kapcsolódó juttatások 180 Korlátozó rendelkezések 180 Végrehajtási jutalom-előirányzat 181 Utaló rendelkezés 181 VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY 181 HATÁLYBALÉPÉS 181 Személyes költségmentesség 182 Tárgyi költségmentesség 182 Költségmentesség a nemperes eljárásban 182 A személyes költségmentesség engedélyezése 183 A személyes költségmentesség felülvizsgálata és megvonása 183 Költségmentesség engedélyezése az elsőfokú eljárást követően 184 A tárgyi költségmentesség fenn nem állásának megállapítása 184 A költségek előlegezése és a költségjegyzék kiállítása 184 A költségek viselése 184 A költségjegyzék lezárása és költségek behajtásával kapcsolatos eljárás 185 A költségek kifizetésének a bírósági végrehajtásban irányadó szabályai 186 A munkáltató, illetve a pénzintézet eljárása az illeték, illetve a kifizetett végrehajtási költség behajtása során 187 Fellebbezés 188 Hatálybalépés 188 Jegyzőkönyv 190 Kézbesítés 190 Fogalommeghatározások 193 IV. Fejezet 195 A POSTAI KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE 195 9

10 A hivatalos iratok tértivevény-nyomtatványa 201 A végrehajtást kérő részvétele az eljárásban 206 Képviselet 206 Változás a felek személyében 207 A követelés megszűnésének és csökkenésének bejelentése 208 Az eljárás időpontja 210 Helyszíni kényszercselekmények 210 Rendbírság 210 A bírósági végrehajtás akadályozása 212 Ügygondnok 212 Az adósra vonatkozó adatok beszerzése és kezelése 212 Értelmező rendelkezések 214 A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 214 Adatkezelés 214 Az adatkezelés célhoz kötöttsége 214 Az adatok minősége 215 Adatbiztonság 215 Kártérítés 215 A végrehajtás felfüggesztése 216 A végrehajtás szünetelése 217 A végrehajtás megszüntetése és korlátozása 217 A végrehajtási jog elévülése 218 PÉNZKÖVETELÉS VÉGREHAJTÁSA 219 VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA 219 Végrehajtói letiltás 219 A levonás közös szabályai 219 Levonási sorrend 220 Levonás a munkavállalói munkabérből 220 Levonás a nyugdíjból 220 Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból 220 Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból 220 Levonás egyéb járandóságból 221 Mentes juttatások 221 A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége 221 Tartozásigazolás 222 A munkáltató felelőssége 222 VÉGREHAJTÁS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNÉL KEZELT ÖSSZEGRE 223 Közös szabályok 223 Átutalási végzés 224 Gondoskodás a pénzügyi fedezetről 224 A végrehajtó intézkedése a pénzügyi intézménynél kezelt összeg végrehajtás alá vonása iránt 225 I. Fejezet 227 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227 III. Fejezet 230 A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK SORBA ÁLLÍTÁSA 230 Takarékbetét végrehajtás alá vonása 239 Általános rendelkezések 239 A végrehajtáshoz szükséges adatok beszerzése 239 A betét végrehajtás alá vonása 239 Hirdetmény 240 A betét összegének kifizetése

11 A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése 241 Biztosítási intézkedés végrehajtása 241 Vegyes rendelkezések 242 Hatálybalépés 242 INGÓVÉGREHAJTÁS 243 Az ingófoglalás általános szabályai 243 Lefoglalható ingóságok 243 Foglalási jegyzőkönyv 243 Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak 243 A közraktári jegy 245 VIII. Cikk A FAO vagyontárgyai és adózása Cikk 248 VIII. Cikk 248 A UNHCR Irodája, tulajdona, pénzeszközei és vagyontárgyai 248 Becslés 248 Egyes dolgok lefoglalásának eltérő szabályai 248 XIII. Fejezet 249 AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ FORGALMAZÁSA 249 Rendelkezés a dematerializált értékpapír tulajdonjogáról 249 Központi értékpapírszámla 249 Az értékpapírszámla 249 Zárolt értékpapír-alszámla 250 Az értékpapírszámla megszűnése 250 A számlarendszer részletes szabályai 250 I. Fejezet 256 A BÍRÓSÁGI LETÉT 256 II. Fejezet 258 A BÍRÓSÁGI LETÉTI ÜGYBEN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 258 III. Fejezet 259 A LETÉTBE HELYEZÉSI ELJÁRÁS 259 IV. Fejezet 262 A LETÉT KIUTALÁSA 262 A CÉGJEGYZÉK 264 A cégjegyzék tartalma 264 A LÉGI KÖZLEKEDÉS 274 A légi jármű nyilvántartása és azonosító jelzései 274 A légi jármű lajstrom 274 I. Fejezet 275 Lajstromozási eljárás 275 Lajstromba vételi okmányok 275 Jelzálogjog bejegyzés 276 Változásbejegyzésre irányuló eljárás 277 Lekérdezés, betekintés, tanúsítvány 277 A lefoglalt ingóság megőrzése 278 Zártörés 278 Zár alá vétel 278 Foglalás harmadik személynél

12 Követelés lefoglalása 280 Az ingóság értékesítésének időpontja 283 Elszállítás 283 Ingóárverés 284 Értékpapír értékesítése 286 XIII. Fejezet 287 AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ FORGALMAZÁSA 287 Központi értékpapírszámla 289 Az értékpapírszámla és az ügyfélszámla közös szabályai 290 Értékpapírszámla 290 Ügyfélszámla 291 Vegyes rendelkezések 292 Záró rendelkezések 292 Végrehajtás üzletrészre 292 Ingóság árverésen kívüli eladása 293 Az ingóság átvétele a végrehajtást kérő által 293 Az ingóság visszaadása az adósnak 293 INGATLAN-VÉGREHAJTÁS 294 Az ingatlan-végrehajtás általános szabályai 294 Az ingatlan lefoglalása évi CXLI. törvény 295 az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel 295 I. Fejezet 295 AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA 295 Önálló ingatlanok 295 A földrészlet 295 Az egyéb önálló ingatlanok 295 Az ingatlan adatai 296 Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok 296 Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények 296 A tulajdoni lap 297 A tulajdoni lap részei 297 JOGOK BEJEGYZÉSE 298 TÉNYEK FELJEGYZÉSE 301 A MŰVELÉSI ÁGAK 306 A VÁLTOZÁS VEZETÉSE 310 IV. Fejezet 310 AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS 310 Az eljárás megindítása 310 Az ügyész értesítése 310 A beadványok intézése 310 Soronkívüliség 311 Széljegyzés 311 Személyazonosító adatok használatának korlátozása 311 Adatlekérdezés a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartásból 312 Tulajdoni lap 313 A zálogjogosult értesítése 315 A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 315 Az ingatlan értékesítésének időpontja

13 Az ingatlan becsértéke 315 Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultjainak értesítése 316 Ingatlanárverés 316 Nyilvános pályázat 319 Ingatlan árverésen kívüli eladása 321 Az ingatlan átvétele a végrehajtást kérő által 321 Közös tulajdonban levő ingatlan árverése 321 Ingatlanra kimondott vagyonelkobzás végrehajtása 322 A VÉGREHAJTÁS SORÁN BEFOLYT ÖSSZEG KIFIZETÉSE 323 A kifizetés pénzneme 323 A végrehajtási költség elsőbbsége 323 Kielégítési sorrend 323 Kielégítés zálogjog alapján 323 Kielégítés a gépjármű értékesítéséből befolyt összegből 323 Felosztási terv 324 KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 325 Közös szabályok 325 Meghatározott ingóság kiadása 325 Gyermek átadása 326 Lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtása 327 Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 327 Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása 328 BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSA 330 A biztosítási intézkedés elrendelésének feltételei 330 A biztosítási intézkedés elrendelése 330 Pénzkövetelés biztosítása 331 Zárlat 331 A biztosítási intézkedés megszűnése 332 Bűnügyi zárlat 332 KÜLFÖLDI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA 334 JOGORVOSLATOK 335 A VÉGREHAJTÁS ELRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATOK 335 A végrehajtási lap visszavonása és a végrehajtási záradék törlése 335 Fellebbezés a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban 335 Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban 335 Egyéb jogorvoslatok 335 A VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATOK 337 Végrehajtási kifogás 337 Fellebbezés a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban 337 Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban 337 Más jogorvoslatok 337 A JOGORVOSLATOK EGYÉB SZABÁLYAI 338 A jogorvoslatok halasztó hatálya 338 Ügyészi jogorvoslatok 338 A polgári perrendtartás szerinti jogorvoslatok 338 A VÉGREHAJTÁS SZERVEZETE 339 A VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET KÖZÖS SZABÁLYAI 339 Az eljáró szervek és személyek 339 A végrehajtói tevékenység keretei évi IV. törvény 340 a Polgári Törvénykönyvről 340 A végrehajtási szervezet felügyelete 344 AZ ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ 345 A végrehajtói szolgálat keletkezése 345 Kinevezés kijelölés alapján 346 A végrehajtói szolgálat megszűnése

14 A végrehajtói szolgálat szüneteltetése 347 A végrehajtói szolgálattal kapcsolatos eljárás 347 Önálló bírósági végrehajtó-helyettes 348 Végrehajtójelölt 348 Végrehajtók közös irodája 349 A végrehajtó helyettesítése 349 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 350 Végrehajtási ügyek nyilvántartása 354 A nyilvántartás tartalma 354 Adós gazdálkodó szervezetek nyilvántartása 354 Hatálybalépés 355 I. Fejezet 356 A VÉGREHAJTÓI ÁLLÁSOK SZÁMA 356 II. Fejezet 357 AZ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSE 357 III. Fejezet 359 SZAKVIZSGA 359 IV. Fejezet 363 NÉVJEGYZÉKEK 363 V. Fejezet 363 IGAZOLVÁNYOK 363 VI. Fejezet 365 BÍRÓSÁGI ÁRVERÉSI CSARNOK 365 VII. Fejezet 367 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 367 Az önálló bírósági végrehajtói állások száma 368 A végrehajtó díjazása 375 Végrehajtói iroda 375 Közigazgatási hatósági ügyek intézése 377 A MEGYEI BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ 378 A megyei bírósági végrehajtó feladata 378 A megyei bírósági végrehajtó szolgálati viszonya 378 Megyei bírósági végrehajtó-helyettes 378 Megyei bírósági végrehajtójelölt 378 A megyei bírósági végrehajtó helyettesítése 379 Utaló rendelkezés 379 A VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐ 380 A végrehajtási ügyintéző feladata 380 A végrehajtási ügyintéző szolgálati viszonya 380 A bírósági titkár végrehajtási jogköre 380 FEGYELMI FELELŐSSÉG 381 A fejezet alkalmazási köre 381 Fegyelmi vétség 381 Fegyelmi büntetések 381 A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 381 A fegyelmi vétség elévülése

15 A fegyelmi ügyben eljáró szervek 382 A fegyelmi eljárás megindítása 386 Fegyelmi vizsgálat 386 Az elsőfokú fegyelmi tanács eljárása 386 Fegyelmi határozat 386 Jegyzőkönyv fegyelmi ügyben 387 Fellebbezés fegyelmi ügyben 387 A másodfokú fegyelmi tanács eljárása 387 Fegyelmi intézkedés 388 Felfüggesztés 388 A büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések 388 Új eljárás kezdeményezése 388 A fegyelmi eljárás költsége 388 A fegyelmi büntetés nyilvántartása 389 A fegyelmi büntetés jogkövetkezményének megszűnése 389 Alkalmatlanság 389 Fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyban álló személyekkel szemben 389 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 390 A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA 390 Hatálybalépés 390 Átmeneti rendelkezések 390 Felhatalmazás 391 A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS 392 Végrehajtható döntések 399 A végrehajtás elrendelése 400 A végrehajtás foganatosítása 400 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása 400 Késedelmi pótlék 402 Meghatározott cselekmény végrehajtása 402 Meghatározott ingóság kiadása 403 Külföldi határozat végrehajtása 403 Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása 404 A végrehajtás felfüggesztése 404 A végrehajtás megszüntetése 405 A végrehajtáshoz való jog elévülése 405 Biztosítási intézkedések 405 Végrehajtási kifogás

16 1994. évi LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. 2. A munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás foganatosítása esetén a bírósági végrehajtás szabályai irányadók akkor is, ha a pénzkövetelést közigazgatási végrehajtás vagy közvetlen végrehajtás útján hajtják be. 3. Ha törvény másképpen nem rendelkezik, a bírósági végrehajtás szabályai irányadók a közigazgatási végrehajtás során foganatosított ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén is. 4. (1) Ha ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglaltak, az eljárást bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell tovább folytatni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben, vagy ha a közigazgatási végrehajtást törvény rendelkezése alapján bírósági végrehajtó foganatosítja, a végrehajtás a közigazgatási végrehajtás alapjául szolgáló végrehajtható okirat alapján folytatódik. Ha a közigazgatási végrehajtást bírósági végrehajtás útján kell folytatni, a követelés jogosultjára e törvénynek a végrehajtást kérőre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, a követelés jogosultját azonban a közigazgatási végrehajtásra irányadó szabályok szerinti jogok is megilletik. A végrehajtási kényszer alkalmazása 5. (1) A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítse a kötelezettségét. (2) Az állami kényszer - e törvény keretei között - elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, kivételesen az adós személyiségi jogait is érintheti. (3) Az adós személye elleni kényszercselekményt - a bíróság, illetőleg a bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) intézkedése alapján - a rendőrség végzi el. A rendőrség jogosult és köteles mindazokat a kényszerítő intézkedéseket megtenni és kényszerítő eszközöket alkalmazni, amelyek a rendőrségről szóló jogszabályok szerint megtehetők, illetőleg alkalmazhatók, és az adott esetben a végrehajtás eredményes befejezéséhez szükségesek. (4) A bírósági végrehajtási eljárás során az adós és az eljárásban részt vevő más személy a végrehajtó felszólítására köteles a személyazonosságát okirattal igazolni, ennek megtagadása esetén a végrehajtó intézkedhet a személyazonosságnak a rendőrség közreműködésével történő megállapítása iránt. 16

17 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről Igazoltatás 29. (1) A rendőr a feladata ellátása során igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát meg kell állapítania. Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolni. A személyazonosság igazolására elsősorban a személyi igazolvány szolgál, elfogadható továbbá minden olyan okmány, amelyből az igazoltatott kiléte hitelt érdemlően megállapítható. A rendőr az általa ismert vagy más jelen lévő ismert kilétű személy közlését is elfogadhatja igazolásként. (2) Az igazoltatás megtagadása esetén az igazoltatott e célból feltartóztatható, az igazoltatás sikertelensége esetén előállítható, és a személyazonosság megállapítása céljából az igazoltatottól ujjnyomat vehető, fényképfelvétel készíthető, továbbá a külső testi jegyek észlelés és mérés alapján rögzíthetők. (3) Az igazoltatás csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat. Az igazoltatottal az igazoltatást követően kérelmére közölni kell az igazoltatás okát, kivéve, ha az a közbiztonság érdekét veszélyezteti. (4) A rendőr az igazoltatott személy ruházatát, járművét átvizsgálhatja, ha azt a személyazonosság megállapítása, a valószínű veszély elhárítása, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja szükségessé teszi. Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen 39. (1) A rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve e) végrehajtási eljárás lefolytatása céljából, ha az abban való közreműködés - jogszabály alapján - a Rendőrség számára kötelező; (2) A végrehajtási eljárásban a rendőr kirendelésének törvényességéért a végrehajtást elrendelő szerv vezetője a felelős. (3) A birtokos távollétében történt behatolást követően - a végrehajtási eljárásban való közreműködés kivételével - a Rendőrség köteles a birtokost tájékoztatni, és a vagyonvédelem érdekében szükséges intézkedést megtenni. 17

18 3/1995. (III. 1.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról Igazoltatás 32. (1) Az igazoltatás során a rendőr elkéri az igazoltatott személyi igazolványát vagy egyéb, személyazonosságot igazoló okmányát. Ha az okmány valódisága kétséges, a rendőr ellenőrző kérdéseket tehet fel. Felszólítja az igazoltatott személyt adatainak bemondására, a bemondott adatokat az okmánnyal összehasonlítja. Ha a körülmények indokolják az igazoltatott személy adatait körözési nyilvántartásban is ellenőrizni kell. (2) Az igazoltatás során meg kell állapítani a személy azonosságát, és igazoltató lapon rögzíteni kell annak a személynek az adatait, akinél ez a további intézkedéshez, eljáráshoz szükséges, vagy egyéb körülmények ezt indokolják. Az igazoltató lapra fel kell írni: a) a személy családi és utónevét (asszonyoknál a leánykori nevet is); b) a születési helyét, idejét; c) anyja leánykori nevét; d) lakcímadatait (lakóhelyét, tartózkodási helyét); e) személyi igazolvány vagy a személy azonosítására alkalmas más igazolvány sorozatát és számát; f) az igazoltatás helyét, idejét, okát. Rendőri közreműködés végrehajtási eljárásban 50. (1) A rendőrség segítséget nyújt az állami és a helyi önkormányzati szervek által foganatosított végrehajtási eljárásban részt vevő személyek biztonsága megóvásához, valamint a végrehajtási eljárásban alkalmazható helyszíni kényszercselekményeknek való ellenszegülést megszünteti, továbbá, ha a végrehajtási kényszercselekményre feljogosított a rendőrség közreműködését kéri, végrehajtja a bíróság intézkedésében meghatározott adós személye elleni kényszercselekményt (1957. évi IV. törvény, évi LIII. törvény). (2) A közreműködő rendőrt az erre irányuló kérelem alapján az illetékes rendőrkapitányság vezetője rendeli ki, sürgős esetben a végrehajtási cselekményt foganatosító szóbeli kérésére is. A rendőr a végrehajtás helyszínén a közreműködést kérő intézkedése alapján működik közre. Sürgős kirendelés esetén a rendőrkapitányság vezetője legalább kétfős járőrt vezényel ki, melynek vezetőjét a parancsnoki állományból jelöli ki. (3) A kirendelt rendőr végrehajtási cselekményeket nem végezhet, a végrehajtót kizárólagosan megillető kényszercselekményt nem foganatosíthat, rakodási, szállítási munkában nem vehet részt; a jogszabályokban megállapított kényszerítő intézkedések alkalmazása mellett gondoskodik arról, hogy az illetéktelen személyeket távol tartsa a végrehajtás helyszínétől. (4) Ha a feladat teljesítése nehézségekbe ütközik a kivezényelt rendőr közvetlen elöljárója köteles gondoskodni erősítésről. 6. (1) A pénzforgalmi úton érvényesíthető - e törvényben említett - pénzkövetelést azonnali beszedési megbízással kell behajtani; bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. (2) Pénzforgalmi úton lehet behajtani e törvényben említett pénzkövetelést, ha a) a jogosult - a lakás-előtakarékossági számla kivételével - bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, b) a végrehajtás általános feltételei fennállnak, c) a követelés teljesítését bírósági, közjegyzői határozat írja elő, vagy az a 21. -nak megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapul, és d) a jogosult a behajtást végző pénzügyi intézménynek nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést. (3) Ha a kötelezett pénzforgalmi számlája nem ismert, és az a cégnyilvántartásból sem állapítható meg, a végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a jogosult kérelmére felhívja az adóhatóságot a számlaszám közlésére. Az adóhatóság köteles a felhívásnak haladéktalanul eleget tenni. 18

19 (4) Ha a pénzforgalmi úton történő behajtás fedezet hiánya miatt nem vagy csak részben vezetett eredményre, bírósági végrehajtásnak csak akkor van helye, ha a végrehajtást kérő igazolja, hogy a kötelezett számlavezető pénzügyi intézményétől nem kérte az azonnali beszedési megbízás további függőben tartását, és megjelöli, hogy az azonnali beszedési megbízást milyen összegben teljesítette a pénzügyi intézmény. A függőben tartásra irányadó határidő lejárta előtt előterjesztett végrehajtási kérelem elbírálására is ez a rendelkezés irányadó. 7. (1) A bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzügyi intézménynél kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, illetőleg az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből (a továbbiakban együtt: munkabéréből) kell behajtani. (2) Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. (3) E törvény alkalmazásában pénzügyi intézménynél kezelt összeg: a) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ában meghatározott bankszámlaszerződés alapján nyitott bankszámlán szereplő összeg, valamint a Ptk ában meghatározott betétszerződés és a Ptk ában meghatározott takarékbetét-szerződés alapján a pénzügyi intézménynél elhelyezett, az adós rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a pénzügyi intézmény a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli (ideértve a nem pénzforgalmi jellegű számlákon kezelt összegeket is), b) a Ptk ában meghatározott betétszerződés és a Ptk ában meghatározott takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a pénzügyi intézménynél elhelyezett, az adós rendelkezése alatt álló összeg; továbbá egyéb szerződés alapján az adós részére a pénzügyi intézmény által visszafizetendő, az adós rendelkezése alatt álló pénzösszeg. (4) A bírósági végrehajtás során a pénzügyi intézménynél kezelt összegre irányadó szabályokat kell alkalmazni a befektetési szolgáltatókra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint ügyfélszámlán nyilvántartott, az adós rendelkezése alatt álló összegre is. (5) A bíróság és a végrehajtó a végrehajtási eljárás során szükség esetén megkeresi az adóhatóságot a hozzá bejelentett bankszámlaszámok közlése végett, továbbá a pénzügyi intézményeket az adós náluk kezelt pénzösszegeinek végrehajtás alá vonásához szükséges adatok (számlaszám) közlése végett. 8. (1) E törvény keretei között a végrehajtást kérő rendelkezésétől függ, hogy az adós milyen jellegű vagyontárgyából kívánja követelésének végrehajtását. (2) A bíróság a végrehajtási kényszer arányos, illetőleg fokozatos alkalmazása céljából a végrehajtást kérő rendelkezésétől az adós érdekében eltérhet. A polgári perrendtartás alkalmazása 9. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) és a végrehajtásáról szóló jogszabályok - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók. 19

20 II. FEJEZET A VÉGREHAJTÁS ELRENDELÉSE Végrehajtható okiratok 10. A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők: a) a bíróság által kiállított végrehajtási lap, b) az olyan okirat, amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal látott el, c) a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetőleg átutalási végzése, továbbá közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata, d) a bíróság pénzbüntetésről, pénzmellékbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, bűnügyi költségről, valamint elővezetési és kísérési költségről szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak az ügyészség által kiszabott rendbírságról és megállapított bűnügyi költségről, az ügyészség és a nyomozó hatóság által megállapított elővezetési és kísérési költségről, valamint a pártfogó felügyelői szolgálat által a közvetítői eljárásban megállapított, az állam által előlegezett és visszatérítendő költségről szóló értesítése, e) a bűnügyi zárlatot elrendelő határozat. Végrehajtási kérelem 11. (1) A bíróság a végrehajtható okiratot a végrehajtást kérő kérelmére állítja ki. (2) A végrehajtást kérő közölni köteles a végrehajtási kérelem előterjesztésekor a) az adós nevét (cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább a születési idejét vagy az anyja nevét, illetőleg a cégjegyzékszámát), továbbá b) az ügy körülményeitől függően: az adós lakóhelyét, munkahelyét, illetőleg székhelyét, telephelyét (a továbbiakban: székhelyét) és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét; e pontban felsorolt adatok közül legalább egyet közölni kell. (3) Ingatlan-végrehajtás kérése esetén közölni kell az ingatlannyilvántartási adatokat. 12. (1) A végrehajtási kérelmet a kellő példányban, megfelelően kitöltött végrehajtható okirat nyomtatványon kell előterjeszteni. (2) Ha a végrehajtást kérő a kérelmét nem a nyomtatványon terjesztette elő, illetőleg a nyomtatványt nem a kellő példányban nyújtotta be, vagy nem megfelelően töltötte ki, a bíróság a hiányt pótolja, vagy felhívja a végrehajtást kérőt a hiány pótlására, illetőleg a helyes eljárásra. (3) A bíróság a szóban előterjesztett kérelmet a végrehajtható okirat nyomtatvány kitöltésével foglalja írásba. 12/A. (1) Az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a végrehajtás iránti kérelmet a 11. (2) és (3) bekezdésében foglaltak közlésével az illetékes végrehajtónál is elő lehet terjeszteni. Ebben az esetben a végrehajtható okirat nyomtatványt a végrehajtó tölti ki, és továbbítja a végrehajtás elrendelésére jogosult bírósághoz, egyúttal - a végrehajtást kérő kérelmére - az előzetes eljárás során irányadó, a 31/B. -ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tesz. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem mentesítik a végrehajtást kérőt a végrehajtási kérelem hiányosságának pótlására vonatkozó kötelezettsége alól. (3) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti kérelmet - ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak - 15 napon belül elkészíti és megfelelő példányszámban továbbítja a bírósághoz. Ha a rendelkezésre bocsátott iratok alapján megállapítható, hogy az ügyben nincs helye végrehajtás elrendelésének, erről a kérelem elkészítésére előírt határidőn belül tájékoztatja a kérelmet előterjesztőt. 20

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna 805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról Dr. Nyilas Anna - Célja - Egyszerűsített végrehajtás, automatikus elismerés és nincs külön végrehajthatóvá nyilvánítás

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 2014. 01. 01-től 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatályos:2012.07.16-2012.08.31. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján Dr. Nyilas Anna Jogforrások: 1. Magyar belső jog: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2017.XII.31. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó bírósági titkár 2015. Törvényszék székhelyén működő járásbíróság titkáraként gyakran szembesültem

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa AMIT A VÉGREHAJTÁSRÓL TUDNI KELL A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hasznos információi Jelen kiadvány célja, hogy mindenki számára

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI Végrehajtási intézkedés foganatosítása előfeltételek Egy bírósági végrehajtási eljárás két különböző, egymást követő szakaszra épül : a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás foganatosítása. A végrehajtás

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.),

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 26., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 26., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 26., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CXXVII. törvény A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról,

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a bírósági végrehajtásról szóló évi LILI. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a bírósági végrehajtásról szóló évi LILI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15719. számú törvényjavaslat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LILI. törvény módosításáról Előadó : dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni:

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni: VI. MELLÉKLET TARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ HATÁROZAT ELISMERÉSE, VÉGREHAJTHATÓVÁ NYILVÁNÍTÁSA VAGY VÉGREHAJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA (A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról,

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1.

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old.

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. y TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI 1.1. Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. 1.1.1. Keresetlevél pénztartozás megfizetésére 1.1.2. Keresetlevél meghatározott cselekmény kikényszerítésére

Részletesebben

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY A járási hivatal érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1. Neve: 2. Születési

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna A bírósági végrehajtás Dr. Nyilas Anna Fogalma: önálló, törvényben szabályozott eljárás, ahol állami szerv vagyoni kényszer alkalmazásával juttatja érvényre az állam által elismert és kikényszeríthetı

Részletesebben

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához HU Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához http://ec.europa.eu/civiljustice/ Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Előszó magánszemélyek

Részletesebben

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti Dokumentum neve Dokumentum kódja Polgári peres elektronikus formanyomtatványok 1 Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése KÍTMV-KPMG-12-12-01 2 Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány T-P-12-02-01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2.

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS Ket. 40. (7) bek. 7004/2008. (AEÉ7) APEH Irányelv III/3. pont Hivatalos

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó

Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2016. Az ügygondnok eljárásjogilag nem más, mint kirendelt képviselő. Az ügygondnok kirendelése lehetséges polgári peres és nemperes

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv.

NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv. NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben