2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK"

Átírás

1 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2 Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról A közigazgatási és igazságügyi miniszter 19/2014. (III. 13.) KIM rendelete a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

3 A letét A letéti ti eljárás elfogadását, kezelését (őrzését) kiutalását, illetve az őrzés megszüntetését foglalja magában.

4 A letét t tárgyat - pénz - értékpapír, kivéve demat. értékpapír - okirat

5 Letét útján n törtt rténőteljesítés s feltétele tele a jogosult személye bizonytalan a jogosult a teljesítés helyén nem található a jogosult a teljesítést nem fogadja el jogosulti együttesség

6 Illetékess kesség a jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete a kötelezettség keletkezett a teljesítés helye

7 Pénz-és s tárgylett rgyletét t elfogadása iránti letétbe helyezés oka Ptk. jogok és tények a letevő nevét és lakcímét, kérelem jogosult nevét és lakcímét, (kiv. ha bizonytalan, + együttesség: mind1et) pénzletét összegét/okirat becsült értékét/értékpapír névértékét erre irányuló kikötés esetén a teljesítés igazolási módjának leírását (+pénzletét esetén felhatalmazás)

8 Pénzletét t megfizetése Letenni kívánt pénzösszeg et összegszerűen forintban kell megjelölni eljárás ktgeivel együtt forintban kell megfizetni MOKK letéti számlájára átutalással olyan fizetési számláról, amely felett a letevő rendelkezésre jogosult

9 Az eljárás s költsk ltségei Díjr. 9. szerinti munkadíj vagy Ft (12. (2) b) pont 3x készkiadás(itt célszerű előleget kérni, mert utólag nem biztos, hogy be lehet szedni, az előleggel a kiutalás/visszautalás után elszámolunk a letevővel) költségátalány Ft költségátalány (MOKK)+ a kiutalandó összeg 0,1%, min. 100, max Ft összegben az átutalás költségeire, a maradvánnyal elszámolunk a letevő előlegezi és viseli

10 A pénzletp nzletét és s az eljárás s költsk ltségei megfizetésének igazolása - átutalás közlemény rovatában: ügyszám - eljáró közjegyző azonosítása és tájékoztatatása: indító számlaszám számla jogosultjának (tulajdonosának) neve jóváírása napja ügyszám

11 Kérelem elutasítása sa nem állapítható meg, hogy a letevőtől származik végzéssel megküldi a MOKK-nak, 5 munkanapon belül visszautal + jegyzőkönyv sikertelen visszautalásról a MOKK értesíti a közjegyzőt, a pénzösszeget pedig a számlán tartja

12 Visszautalás elutasító végzés alapján 15 napon belül nem azonosítható be a letéti eljárás sikertelen, vagy nem lehetséges, eljáró közjegyző értesítése, az átutalt vagy befizetett pénzösszeg a letéti számlán marad elévülési idő lejárta után MOKK-ot illeti

13 Tárgy letétbe tbe helyezésére irányul nyuló csak személyesen kérelem letét tárgyát mellékelni kell (személyesen) kérelem átvételét megtagadja

14 Az eljárás s költsk ltségei Díjr. 9. szerinti munkadíj vagy Ft (12. (2) b) pont 3x ) Készkiadás (itt célszerű előleget kérni, mert utólag nem biztos, hogy be lehet szedni, az előleggel a kiutalás/visszautalás után elszámolunk a letevővel) költségátalány Ft költségátalány, ha a levéltárban kerül elhelyezésre a letevő előlegezi és viseli

15 Tárgyletét t kezelése -a közjegyző vagy -a közjegyzői levéltár (MOKK szabályzat szerint) -ktgek megfizetése + feltételek fennállása -állag megóvás, a letevő értesítése

16 Ügyviteli szabályok naplót és betűsoros névmutatót vezet közjegyző saját páncélszekrényében helyezi el az ügyfél vagy a MOKK felhívására köteles igazolni, hogy a tárgy megvan, őrzése biztonságos, megfelel a jogszabályoknak és a MOKK iránymutatásának. a közjegyző szolgálata megszűnésének vagy a közjegyzői kinevezés érvénytelensége megállapításának időpontjától, valamint a felfüggesztés ideje alatt a tárgyletétekkel nem rendelkezhet a közjegyzőnél lévő tárgyletét nem tartozik a közjegyző hagyatékához a rendelkezési jog a közjegyző állására kirendelt vagy kinevezett közjegyzőt illeti meg, és őt terheli az őrzésből következő valamennyi kötelezettség

17 Nyeremény sorsa -letétbe vehető nyeremény esetén gondoskodik annak letétbe vételéről -a letétbe nem vehető ingóságnyereményt bírósági letétbe helyezi -nem érinti a tárgy kiadása vagy megfelelő ellenérték megfizetése iránti igényt

18 Védett kulturális lis javak mellékelni kell az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalának (a továbbiakban: ÖH) nyilatkozatát nem érinti a tárgy kiadása vagy megfelelő ellenérték megfizetése iránti igényt

19 A letét t elfogadása - végzés helyett záradék, ha oa letét költségeit megfizették és otárgyletét átvétele, haladéktalanul oa pénzletét átutalása, tájékoztatást követő 5 munkanapon belül letevőnek, MOKK-nak/közjegyzői levéltárnak

20 Letét t elfogadásának megtagadása végzéssel jogerőt követő 30 napon belül nem veszi át: mintha letétként elfogadta volna kiv.: ha jogszabály az őrzés megszüntetését írja elő

21 A letétbe tbe helyezés s időpontja -a letéti kérelem záradékolásával - a pénz MOKK letéti számlára érkezésének - tárgy esetében a tárgy átvételének időpontjára -visszaható hatállyal jön létre

22 Kiutalás/kiad s/kiadás jogosultnak pénzletét tárgyletét - kérelemre - megkeresésre átutalással kiadással - hivatalból ha az őrzési idő eltelt - ha a jogosult ismert, a írásban értesíti a teljesítésről + kiutalás iránti kérelmet terjeszthet elő

23 A letét t kiutalásának feltétele tele ha személye, vagy a részesedés mértéke bizonytalan volt, a jogosulti minőség (személyazonosság, képviseleti jogosultság) személyes igazolása + Ptk: jogosult személyét igazoló jogerős ítélet együttesség: közös kérelem vagy jogosult személyét igazoló jogerős ítélet alapján a letevő erre irányuló kikötése esetén a teljesítendő szolgáltatás igazolása

24 Kiutaló határozat a letét nyilvántartási tételszáma, a bevételezés időpontjának megjelölésével, a jogosult neve, sz.i., a.n., lakcíme pénzletét összege, rendeltetése és fizetési számla száma tárgyletét leírása, kiadásának jogcíme

25 A letét t kiutalása Jogerős kiutaló határozatot 3 munkanapon belül MOKK/közjegyzői levéltárnak 5 munkanapon belül intézkedik a pénzletét átutalásáról, illetve a személyesen megjelenő jogosultnak a tárgyletétet átadja

26 a letevőt illeti Maradvány 30 napos határidővel tájékoztatni kiutalásra irányadó szerint szabályok 30 nap + 5 éven belül nem kéri, illetve nem veszi át, a letét a MOKK-ot illeti.

27 Letét t visszakövetel vetelése Kötelezett/letevő: - amíg azzal rendelkezni jogosult - az elévülést követően 5 éven belül, ha a jogosult nem jelentkezik jogosult: a letétbe helyezésről szóló értesítés kézhezvételétől számított ötéves elévülési időn belül

28 Letétbe tbe helyezett tárgy t végrehajtv grehajtás s alá vonása amíg a letevő azzal rendelkezhet, a letevő, utána a jogosult tartozása fejében a letéti eljárás költségeinek jogosultját kielégítési elsőbbség illeti meg

29 Az őrzés s megszüntet ntetése - a letét elfogadását megtagadó/kiutalást elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül - a pénzt kiutalni nem lehet/a letéti tárgyat a letevő vagy a jogosult nem veszi át - védett kulturális javak: ÖH - az okirat: a közjegyzői levéltár(100 év elteltével selejtezhető)

30 Letét t kezelése

31 Elszámol molás s a közjegyzk zjegyzővel A MOKK letéti számlájára megfizetett eljárási költségek közjegyzőnek történő megfizetése iránt a MOKK az erre irányadó szabályzata szerint, a tárgyhónapot követő hónapban intézkedik.