Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben"

Átírás

1 Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

2 Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak hajléktalanná a bedőlt lakáshitelek következményeként A kilakoltatás előtt álló személyek számát több százezerre becsülték Azt állították, hogy az érintett családokat egyik napról a másikra utcára teszik

3

4 Tények a bírósági végrehajtásban Végrehajtási ügyek száma évben db Évben db Kitűzött ingatlan-árverések száma évben db évben db Ténylegesen értékesített ingatlanok száma évben db évben db 2588 Kilakoltatások száma az értékesített ingatlanokból évben db évben db 247

5 Arányok a tényszámok alapján Az adott évben megindult bírósági végrehajtási ügyek számához viszonyítva Kitűzött ingatlan-árverések száma Évben 11,47% Évben 12,61% Ténylegesen értékesített ingatlanok száma Évben 1,13% Évben 1,05% Kilakoltatások száma az értékesített ingatlanokból Évben 0,11% Évben 0,10%

6 Következtetések A végrehajtási ügyek jelentős hányadában az ingatlan lefoglalása eredményre vezet és nem kell árverést kitűzni A kitűzött árverések egytizedében történik meg az ingatlanok értékesítése Az értékesített ingatlanok egytizede olyan jellegű, amelynél kilakoltatásra kerül sor

7

8 A végrehajtási eljárást megelőző szakasz Felszólítás KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) Egyéb kényszer nélküli behajtási kisérletek Lehetőség van egyezség kötésre (tartozás átütemezés, stb) Lehetőség van továbbá az ingatlan szabadpiacon történő értékesítésére 6 hónaptól 24 hónapig tartó időszak

9 Végrehajtási eljárás kezdeményezése Végrehajtási kérelem benyújtása Végrehajtás elrendelése Végrehajtást kérő értesítése Költségek megelőlegezése 1 hónaptól 6 hónapig terjedő időszak A végrehajtást kérő nem minden esetben előlegezi meg a költségeket. Egy év áll a rendelkezésére.

10 A végrehajtási eljárás első szakasza, az ingatlan lefoglalása A költségek megelőlegezését követő 3 munkanapon belül a végrehajtó megkeresi az illetékes földhivatalt a végrehajtási jog bejegyzése céljából Végrehajtható okirat kézbesítése Végrehajtás munkabérre, pénzeszközökre Ingóvégrehajtás Az ingatlan lefoglalása a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg Egy hónaptól 3 hónapig tartó időszak

11 Az adós lehetőségei Továbbra is fennáll a lehetőség egyezség kötésére a végrehajtást kérővel Ebben az esetben a végrehajtás szünetel Lehetőség van az ingatlan szabadpiacon való értékesítésére Amennyiben a vételárból a követelés megtérül Lehetőség van arra, hogy a végrehajtó részletfizetést állapítson meg Feltételek: Az adós a követelés egy részét már megfizette és a vagyontárgyai lefoglalásra kerültek A végrehajtás ekkor is szünetel Helyi segítség igénybevétele Önkormányzati alapítványi támogatások és segélyek

12 Ingatlan becsértékének megállapítása Adó, és értékbizonyítvány beszerzése Becsérték közlés Jogorvoslati lehetőség Végrehajtási kifogás esetén a bíróság igazságügyi szakértőt rendel ki a becsérték megállapítása során Az első fokú végzés ellen fellebbezéssel lehet élni A végrehajtást kérő kérheti az ingatlan lakott értékesítését 45 naptól 16 hónapig tartó időszak Jogorvoslat esetén a bíróság eljárása elhúzódhat

13 Az adós lehetőségei Lehetőség van az ingatlan árverés hatályával történő értékesítésére a felek által megjelölt személy részére Lehetőség van kérni a bíróságtól, hogy az ingatlan kiürítésére 6 hónap haladékot adjon Lehetőség van a települési önkormányzattal történő megállapodásra Ebben az esetben bérlőként tovább lakhat az ingatlanban

14 Ingatlan-árverés kitűzése Az esetek 10 %-ában jut el ebbe a fázisba az eljárás Jogorvoslati lehetősége van az adósnak, amely során további fellebbezésre nyílik lehetőség 60 naptól 5 hónapig tartó időszak

15 Ingatlan-árverés Az esetek 1%-ában kerül sor rá Sokszor az árverés előtti pillanatokban rendezik a tartozást, illetve kötnek egyezséget Jogorvoslati lehetősége van az adósnak, amely során további fellebbezésre nyílik lehetőség A települési önkormányzatnak elővásárlási joga van 30 naptól 12 hónapig tartó időszak Jogorvoslat esetén tart tovább 30 napnál

16 Ingatlan kiürítése Az esetek 0,1%-ában kerül sor rá December 1-jétől március 1-jéig moratórium van A bíróság 6 hónap haladékot adhat az ingatlan kiürítésére 30 naptól 6 hónapig terjedő időszak

17 Az eljárás időtartama Végrehajtás előtti szakasz Végrehajtási eljárás kezdeményezése A végrehajtási eljárás első szakasza, az ingatlan lefoglalása Ingatlan becsértékének megállapítása Ingatlan-árverés kitűzése Ingatlan-árverés Ingatlan kiürítése 6-24 HÓNAP 1-6 hónap 1-3 hónap 1,5-16 hónap 2-5 hónap 1-12 hónap 1-6 hónap

18 A késedelembe esés időpontjától 13,5 hónaptól akár 64 hónap is eltelhet addig, ameddig az adós az ingatlanát elveszíti Az ingatlan elvesztése nem feltétlenül egyezik meg a hajléktalanná válással A fenti nem túl rövid idő alatt, azoknak az adósoknak, akik meg kívánják oldani a helyzetüket igen sok lehetőség áll a rendelkezésére

19 Az adós saját maga által elérhető lehetőségek Az ingatlan szabadpiacon történő értékesítése Az ingatlan alacsonyabb értékűre cserélése Megegyezés a végrehajtást kérővel az eljárás megindulása előtt és az eljárás bármely szakaszában Helyi támogatások, segélyek igénybevétele Néhány esetben kedvezőbb adósságrendező hitel igénybevétele

20 Lehetőségek a végrehajtási eljárásban A feltételek fennállása esetén a végrehajtó is megállapíthat részletfizetést az adós számára Lehetőség van az ingatlan árverésen kívül árverés hatályával történő értékesítésére Megállapodást lehet kötni a települési önkormányzattal, amely elővásárlási joggal élhet az árverésen Ebben az esetben az adós bérlőként lakhat az ingatlanban Ha mégis bekövetkezik az elkerülhetetlen árverés, akkor a bíróságtól 6 hónap haladékot lehet kérni az ingatlan kiürítésére

21 Mindezekre, azonban csak akkor van lehetőség, ha az érintettek a helyzetet meg kívánják oldani.

22

23

24 Igazságügyi Minisztérium Általános felügyelet a végrehajtási szervezet felett A végrehajtó kinevezése Fegyelmi feljelentés Felügyeleti jogkör a kamara felett Megyei bíróság Helyi bíróság Törvényességi felügyelet másodfokú bíróságként A végrehajtó rendkívüli ellenőrzésének indítványozása Fegyelmi feljelentés Törvényességi felügyelet a végrehajtó eljárásával kapcsolatban MBVK Érdekvédelmi tevékenység Jogszabály előkészítés A szervezet igazgatási feladatainak ellátása Igazgatási jellegű panaszok kivizsgálása A végrehajtó rendkívüli ellenőrzésének elrendelése, végrehajtása A végrehajtó rendszeres ellenőrzése Fegyelmi feljelentés A végrehajtói állások pályázatának kiírása Nyilvántartások vezetése Önálló bírósági végrehajtók Önálló bírósági végrehajtó helyettesek Önálló bírósági végrehajtójelöltek Végrehajtói irodák Végrehajtási ügyek

25

26 Önálló bírósági végrehajtó ( létszámuk 200 fő ) Kinevezési feltételek Feladatai Felelőssége Korlátozások magyar állampolgár, büntetlen előéletű, a 24. évét betöltötte, választójoggal rendelkezik, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a végrehajtói szakvizsgát letette kétéves bírósági végrehajtóhelyettesi gyakorlatot szerzett a bűnügyi nyilvántartásnak a pályázóra vonatkozó teljes körű adatait a miniszter szerzi be, és azokat a végrehajtó kinevezésekor mérlegeli Az eljárások foganatosítása, valamint a végrehajtóhelyettesek, cselekményeinek irányítása ellenőrzése Munkáltatói jogokat gyakorol Irányítja és ellenőrzi az alkalmazottak tevékenységét Vállalkozóként gondoskodik az iroda folyamatos működéséhez szükséges feltételek biztosításáról Teljes vagyonával felel az a végrehajtási ügyek viteléért, a saját maga és az alkalmazottai által okozott károkért Kiemelt büntetőjogi felelőssége van Nem járhat el abban az ügyben, amelyben a Pp. Szabályai szerint, mint bíró sem járhatna el Nem vállalhat más kereső tevékenységet Kivétel az oktatási, irodalmi, művészeti és sporttevékenység, valamint a zálogtárgyak megbízás alapján történő végrehajtáson kívüli értékesítése Nem közvetíthet ingatlan és kölcsönügyletet Nem végezhet személyes közreműködéssel, sem személyes felelősségvállalással járó vállalkozási tevékenységet A végrehajtói tevékenységével összefüggésben nem vállalhat kezességet vagy más olyan kötelezettséget, amelynek célja valamely követelés biztosítása Az eljárása során tudomására jutott adat, tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli

27 Önálló bírósági végrehajtó-helyettes ( létszámuk 157 fő ) Kinevezési feltételek Feladatai Felelőssége Korlátozások magyar állampolgár, büntetlen előéletű, a 18. évét betöltötte, választójoggal rendelkezik, középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, egyéves végrehajtó-jelölti gyakorlatot szerzett, a végrehajtói szakvizsgát letette önálló bírósági végrehajtóval vagy végrehajtói irodával végrehajtó-helyettesi munkakör betöltésére munkaszerződést kötött. a bűnügyi nyilvántartásnak a teljes körű adatait a miniszter szerzi be és annak mérlegelése alapján engedélyezi a névjegyzékbe vételt Önállóan foganatosíthat eljárási cselekményeket a végrehajtó felelősségére, de árverést nem tarthat, és meghatározott cselekmény végrehajtását nem foganatosíthatja A munkáltatói jogkört gyakorló végrehajtó utasításai szerinti feladatok Alkalmazotti felelősség Fegyelmi felelősség Kiemelt büntetőjogi felelősség Nem járhat el abban az ügyben, amelyben a Pp. Szabályai szerint, mint bíró sem járhatna el Nem vállalhat más kereső tevékenységet Kivétel az oktatási, irodalmi, művészeti és sporttevékenység Nem közvetíthet ingatlan és kölcsönügyletet Nem végezhet személyes közreműködéssel, sem személyes felelősségvállalással járó vállalkozási tevékenységet A végrehajtói tevékenységével összefüggésben nem vállalhat kezességet vagy más olyan kötelezettséget, amelynek célja valamely követelés biztosítása Az eljárása során tudomására jutott adat, tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli

28 Önálló bírósági végrehajtójelölt ( létszámuk 206 fő ) Kinevezési feltételek Feladatai Felelőssége Korlátozások magyar állampolgár a 18. évét betöltötte büntetlen előéletű középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik önálló bírósági végrehajtóval vagy végrehajtói irodával végrehajtóhelyettesi munkakör betöltésére munkaszerződést kötött Negatív feltételek a végrehajtó felelősségére, irányítása alapján és utasításai szerint közreműködik a végrehajtási eljárásban, de végrehajtási cselekményt önállóan a végrehajtó nevében sem foganatosíthat. A végrehajtójelölt ügyviteli jellegű tevékenységet végez, így különösen jegyzőkönyvet készíthet, és a végrehajtásban közreműködő szerveknél tájékozódás céljából eljárhat kézbesítést végezhet, ha a végrehajtó-jelölti kézbesítési szakvizsgát letette A munkáltatói jogkört gyakorló végrehajtó utasításai szerinti eljárások Alkalmazotti felelősség Fegyelmi felelősség Nem vállalhat más kereső tevékenységet Kivétel az oktatási, irodalmi, művészeti és sporttevékenység Nem közvetíthet ingatlan és kölcsönügyletet Nem végezhet személyes közreműködéssel, sem személyes felelősségvállalással járó vállalkozási tevékenységet A végrehajtói tevékenységével összefüggésben nem vállalhat kezességet vagy más olyan kötelezettséget, amelynek célja valamely követelés biztosítása Az eljárása során tudomására jutott adat, tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli

29 Adminisztrátorok ( létszámuk kb. 600 fő ) A végrehajtóval, végrehajtói irodával munkaviszonyban álló személyek Feladataik kizárólag adminisztratív feladatokat látnak el a munkáltatói jogkört gyakorló végrehajtó felelősségére és utasításai alapján Felelősségük Kizárólag alkalmazotti felelősség Korlátozások A tudomásukra jutott adat, tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli őket

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXI. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 22318

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 8., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 17308 2015. évi CVI. törvény A menedékjogról

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések Hatályos: 2014.03.15-2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1 Általános rendelkezések 1. (1) 2 Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Részletesebben

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt)

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) A Ráckevei Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) Ráckeve, 2009. március 2 1. Az egyesületet azonosító meghatározók RÁCKEVEI

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Összeállította dr Bednay Dezső 1) Az ügyvédi tevékenység kialakulása Rómában kezdetekben a jogszabályok, elsősorban a szakrális szabályok betartását a pontifexek felügyelték.

Részletesebben