A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )"

Átírás

1 A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet ( )

2 Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás feltételrendszere 9.4. A végrehajtás folyamata 9.5. A végrehajtásban közreműködő hatóságok 9.6. A közigazgatási végrehajtás eszközrendszere 9.7. Jogorvoslat a végrehajtásban 9.8. Biztosítási intézkedések 2

3 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése Fogalma: feljogosított hatóság a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmények foganatosításával gondoskodik a végrehajtható döntésben megállapított, és az ügyfél által nem teljesített kötelezettség ügyfél általi megvalósításának kikényszerítéséről, vagy a kötelezettség teljesítésével elérni kívánt cél (eredmény, állapot) ügyfél helyett történő megvalósításáról Rendeltetése: a végrehajtható döntésben meghatározott cél realizálása 3

4 9.2. A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében Vagyoni végrehajtás bírósági közigazgatási adóvégrehajtás egyéb végrehajtás 4

5 9.2. A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében A személyes szabadság korlátozása kivételes, másodlagos az eljárás eredményességét biztosítja kizárólag a rendőrség jogosultsága A közigazgatási végrehajtásban közreműködő rendőr alkalmazhatja igazoltatás; felvilágosítás kérés; elfogás és előállítás; elővezetés; intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen. 5

6 Jogszabályok történeti áttekintése évi IV törvény - Áe évi CXL. törvény - Ket évi CXI. törvény Ket novella évi CXXVI. törvény LIII. törvény- Vht évi XCII. Tv- Art 6

7 Ket előírásainak alkalmazása 126 Vht. A háttér jogszabály eltérés (3)-(7) bek Nem alkalmazható Vht. 9 II és XI.-XX. Fejezete (5) bek. Vht Ket eltérő szóhasználat értelmezése: bíróság=elrendelő hatóság Végrehajtó=foganatosító, okirat=döntés Adós= kötelezett 7

8 9.3. A végrehajtás feltételrendszere A közigazgatási aktus végrehajthatóságának konjunktív Feltételei tételes felsorolás a döntés akkor hajtható végre, ha az >> kötelezettséget állapít meg az ügyfélre vagy az eljárás egyéb résztvevőjére; >>jogerőre emelkedett vagy fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelték el; >>a kötelezettség teljesítésére megállapított határidő elmúlt és a kötelezettséget nem teljesítették; >> a végrehajtáshoz való jog nem évült el. 8

9 9.3. A végrehajtás feltételrendszere A kötelezettség megállapítása 125 A kötelezettséget megállapító hatósági aktusok -kérelemre indult -hivatalból A kötelezettséget elrendelő végzés irányulhat -eljárási bírság -pénzegyenérték megfizetésére -költségek előlegezésére, viselésére Végrehajtható aktusok,amelyben a kötelezettség tartalmának kialakításában szerephez jut az ügyfél akaratnyilvánítása is -a hatóság által jóváhagyott egyezség 9 -hatósági szerződés

10 Végrehajtható hatósági aktusok 125 tételes felsorolása a kötelezettséget megállapító Hatósági döntés (határozat, végzés)72 Jóváhagyott egyesség 75 Hatósági szerződés Külföldi jogsegély

11 9.3. A végrehajtás feltételrendszere A döntés jogerőre emelkedése 128 Jogerőre emelkedik és végrehajtható az elsőfokú döntés, ha a,ellene a törvényes határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést; b, a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták c, A fellebbezés Ket szerint kizárt (ideértve a végzést is) Fellebezési eljárás megszüntető végzés jogerőre emelkedése A másodfokú döntés a közlés napján jogerőre emelkedik, és egyben végrehajthatóvá válik. 11

12 9.3. A végrehajtás feltételrendszere A teljesítésére megállapított határidő ugyanaz a határozat különböző típusú kötelezettségekről rendelkezhet azonos határozaton belüli eltérő határidők adódhatnak a határozat végrehajthatósága a különböző kötelezettségek tekintetében eltérő időpontban állhat be 12

13 9.3. A végrehajtás feltételrendszere a teljesítésére megállapított határidő Sajátos eset a TILALOM a kötelezettől passzivitást várnak el ezekhez teljesítési határidő nem rendelhető a határidő elmulasztása, mint kikényszeríthetőségi feltétel kiesik 13

14 AZ ELÉVÜLÉS NYUGVÁSA, MEGSZAKADÁSA VÉGREHAJTHATÓSÁG (ELÉVÜLÉS KEZDETE) 0. NAP 10 NAP (NEM SZÁMÍT AZ ELÉVÜLÉSBE) O. NAPJA AZ ELÉVÜLÉSNEK MAXIMUM 5 ÉV ÖSSZESEN (PL. 55 NAP) KÖTELEZETT VAGYONTÁRGYA- INAK FELKUTATÁSÁRA INTÉZKEDÉS KEZDETE NYUGVÁS KÖTELEZETT VAGYONTÁRGYA- INAK FELKUTATÁSA BEFEJEZŐDÖTT ELÉVÜLÉS SZÁMÍTÁSA INNEN ÚJBÓL KEZDŐDIK MEGSZAKADÁS JOGERŐRE EMELKEDÉS NAPJA 10 ÉV 14 ELÉVÜLÉS BEKÖVETKEZÉSE

15 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtás elrendelése A döntésben meghatározott cél teljesülése A végrehajtási eljárás felfüggesztése A végrehajtás megszüntetése 15

16 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtás elrendelése 129. az első fokon eljáró hatóság feladata, hogy vizsgálja kötelezettség teljesítését Szükség szerint nyolc napon belül hatósági ellenőrzés- Ket VI. fejezet-jegyzőkönyv végzésben dönt a végrehajtás foganatosításáról, közlést követő napon jogerőre emelkedik Közli jogosulttal, kötelezettel, foganatosító szervvel Nem kell végzés, ha elrendelő és foganatosító szerv azonos, nyolc napon belül foganatosítani kell 16

17 A végrehajtást elrendelő végzés tartalma 129 (4) Kötelezettség pontos tartalmát Végrehajtáshoz szükséges rendelkezésre álló adatokat Pénzfizetési kötelezettség esetén a késedelmi pótlék mértékét A foganatosításról szóló végzés ellen önálló fellebbezés- bizonyítékok- nem halasztó Hatósági szerződés-elrendelés ellen bíróság 17

18 A végrehajtás foganatosítása 131 Foganatosítás: kötelezettség tartalmától függő reálcselekmény Elsőfokú hatóság foganatosítja- Korm rend Önálló bírósági végrehajtóval szerződés köthető, de csak az elrendelő hatóság hozhat végzést!!! 18

19 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtási eljárás felfüggesztése 148. CÉLJA az eljárás felesleges vagy eredménytelen folytatásának megelőzése érdekében a végrehajtás folyamatának időleges megszakítása korábbi hatályos, újabb nem foganatosítható KI JOGOSULT? 1.Végrehajtást elrendelő hatóság,2. a fellebbezést elbíráló -3. felügyeleti szerv 4. bíróság - irányadó 32 tagolt szabályozás 148 (2)-(6)-eltéréssel Foganatosító értesítési kötelezettsége okról vagy megszűntéről 19

20 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtási eljárás felfüggesztése 148. KÉRELEMRE mérlegelésen alapuló döntés (3) Bek - Kivételesen, az okot adó méltányolható körülményt igazolta, nem sújtották eljárási bírsággal HIVATALBÓL 7 eset igényper, mérlegelésnek nincs helye (2) -meghalt, megszűnt a felfüggesztést a döntés elleni óvásban az ügyész indítványozza; a végrehajtás folytatása veszélyhelyzettel fenyeget. 20

21 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtás megszüntetése 149. A végrehajtás megszüntetésének elrendelésére jogosult a végrehajtást elrendelő hatóság Végzéssel, jogorvoslat Ha a döntésben meghatározott cél megvalósul a végrehajtási eljárás külön eljárási cselekmény nélkül lezárul. 21

22 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtás megszüntetése 149. A) A végrehajtás megszüntetését akkor kell elrendelni hatóság a végrehajtható határozatot saját hatáskörében visszavonta; a felettes szerv valamely rendkívüli jogorvoslat keretében megsemmisítette; bíróság hatályon kívül helyezte jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható Kötelezettel szemben felszámolási eljárás indult 22

23 9.4. A végrehajtás folyamata A végrehajtás megszüntetése 149. B) A végrehajtás megszüntetését akkor kell elrendelni a kötelezettség végrehajthatósága elévülés folytán megszűnt; kérelemre indult eljárásban a jogosult érdekmúlás következtében vagy bármely más okból a végrehajtás megszüntetését kéri; a végrehajtás folytatásától az ügyfél teljesítőképességének hiányában további eredmény nem várható. 23

24 9.5. A végrehajtásban közreműködő hatóságok az első fokon eljáró hatóság Foganatosító-szerződés alapján bírósági végrehajtó felügyeleti szerveik közigazgatási ügyekben eljáró bíróság Külügyminisztérium (magyar határozat külföldön történő végrehajtása, ha a hatáskörrel rendelkező külföldi hatóság nem ismert) 24

25 9.5. A végrehajtásban közreműködő hatóságok Továbbra is az elsőfokú hatóság feladata marad a végrehajtási eljárás megindítása; folyamatának megszakítása és megszüntetése; a jogerős és végrehajtható döntéssel összefüggő változások érvényesítését szolgáló döntések; a biztosítási intézkedés elrendelése 25

26 9. 6. A közigazgatási végrehajtás eszközrendszere A végrehajtás módjai, formái 1. Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása ( ) hat. Kívül és 137 késedelmi pótlék ( ) 2. Meghatározott cselekmény végrehajtása ( ) 3. Meghatározott ingóság kiadása (143. ) 26

27 9.6. A közigazgatási végrehajtás eszközrendszere a közigazgatási végrehajtás legfontosabb területe!! alapelvek: -arányosság; Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása fokozatosság 1. Biztosítási intézkedés során lefoglalt pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás 2. természetes személynél munkabérből való letiltás 3. ingó vagy ingatlan végrehajtás 27

28 Pénzkövetelés végrehajtása Részletszabályok a Vht.-ben IV fejezet- végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra (Letiltás, levonási sorrend, munkabérből, nyugdíjból stb.) V fejezet-végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre 79/A-83 28

29 Fizetési kedvezmény 135 Nem róható fel rajta kívül álló ok miatt Kérelemre a foganatosító szerv engedély Ket 74 - alapján végzésben, feltételekkel - Jogosult meghallgatása után - Jogszabály nem tiltja - Elrendelő előzetesen hozzájárul - késedelmi pótlék is, ha jogosult hozzájárul 29

30 Ingó és ingatlan végrehajtás 136 Bármely lefoglalható vagyontárgy Pénzfizetési kötelezettségnél ingatlan csak - egyéb vagyonra irányuló nem vezetett - Összeg legalább Ft - Lakóhelynél ingatlan értéke min. 1 millió Ft Ha nincs helye jelzáloggal terhelhető Foganatosító szerv megkeresése soron kívüli Inyt bejegyzés 30

31 Késedelmi pótlék Köteles fizetni, ha nem tett eleget Mértéke: naptári nap után jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része Teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a visszatérítés napjáig terjedő időszakra, részlegesnél hátralékra Pótlék eljárási bírság, költségelőlegezés Azt illeti, akinek javára a kötelezettséget telj 31

32 9.6. A közigazgatási végrehajtás eszközrendszere Meghatározott cselekmény végrehajtása Módszerek: a) Helyettesítő b) Motivációs (eljárási bírság)-nem kell vizsgálni jövedelmi viszonyokat 61 (4) bek a-és c jogsértés súlya, felróhatóság foka c) Kényszerítő (rendőri kényszerítő intézkedés alkalmazása) 1994 XXXIV törvény alapján. 32

33 Meghatározott cselekmény végrehajtása Foganatosító szerv teljesítés hiányában Költségére és veszélyére elvégeztetheti Feljogosíthatja a jogosultat, hogy elvégezze Kérelemre szolgáltatás pénzegyenértéke Eljárási bírságot szabhat ki Rendőrséggel kikényszerítheti Vht fejezet közös szabályok 33

34 9.6. A közigazgatási végrehajtás eszközrendszere Meghatározott ingóság kiadása 143. Vht szabályai az irányadók- kötelezettség végrehajtása során az egyedileg meghatározott, meglévő vagyontárgyat természetben kell kiadni; az ingóságot az ügyintéző foglalja le a kötelezettől, és adja át vagy szállíttatja el a jogosultnak; a kiadás megtagadása esetén a foglaláshoz a rendőrség közreműködését kell kérni. 34

35 Külföldi határozat végrehajtása Törvény rendelkezése alapján Eu általános hatályú, közvetlenül alkalmazható jogi aktusa Viszonosság Korm rendelet jelöli ki a megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervet 35

36 9.7. Jogorvoslat a végrehajtásban Fellebbezés a végrehajtást elrendelő szerv döntése ellen: csak a Ket. szerint önállóan fellebbezhető végzések esetében. ) 98 (3) bek A végrehajtást foganatosító szerv döntése, intézkedése és az intézkedés elmulasztása ellen: végrehajtási kifogás Előterjesztési határidő: szubjektív(8 nap) és objektív (intézkedéstől 3 hónap) elbírálása: egyfokú jogorvoslati rendszer, döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya Az ügyintézési határidő mind a fellebbezés, mind a kifogás esetében 15 nap (meghosszabbítás. ált. szabályok szerint) 36

37 9.7. Jogorvoslat a végrehajtásban Fellebbezhető 98 (3) tételes felsorolás 151 (6) biztosítási intézkedés 109 (2) bíróság előtt is támadható 109 (4) végrehajtás felfüggesztése kérhető, elbírálásig nem foganatosítható Bírósági végrehajtó intézkedései elleni kifogás elbírálása- díjazás bíróság 37

38 9.8. Biztosítási intézkedések 151. CÉLJA a teljesítés jövőbeni veszélyeztetettsége esetén előzetesen, már a döntés jogerőre emelkedése, vagy a végrehajtás elrendelése előtt Megakadályozza a kötelezettség fedezetéül szolgáló meglévő pénzösszeg vagyontárgy végrehajtás meghatározott dolog előli elvonását garantálja az eredményes végrehajtást Elrendelésére az ügy érdemében elsőfokon eljáró hatóság jogosult, foganatosító hajtja végre 38

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE Összeállította: Császti Ferenc Kedves Kollégák, Kolléganők! 2001. óta lassan 6 év telt el. Ekkor jelentettük meg a

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T A

S Z A K D O L G O Z A T A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A végrehajtás Konzulens: dr. Varga Zoltán Szerző: Munkácsi Edit Miskolc 2013. University

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

2003. évi XCII. TÖRVÉNY

2003. évi XCII. TÖRVÉNY 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről (továbbiakban ART.) (VKJ kivonat) A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés,

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya... 4 2. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése...

Részletesebben

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Adóellenőrzés Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Az adóhatóság az ellenőrzés célját a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2014.01.02-2014.03.14 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.02.19. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke 2.200.- Ft. Jogszabály

A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke 2.200.- Ft. Jogszabály A. Bányaszolgalom Az illeték mértéke 2.200.- Ft. - 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról - 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról Bányaszolgalom alapítása I. Az eljárás megindítása A bányaszolgalmi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3

Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3 Tartalomjegyzék A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata... 3 Preambulum... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat hatálya... 4 Alapelvek... 4 Az együttműködés szabályai... 5 Adatkezelés,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3012/2014. útmutató. a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3012/2014. útmutató. a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3012/2014. útmutató a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 6723 Szeged, Pentelei sor 5. ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI Módosítva: 2013. április 15. Hatályba helyezve: 2013. május 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I./ Hátralékkezelés

Részletesebben