Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról... 4 Ket. 29. (7)... 4 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 6 Ket. 30. b) pont... 6 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 8 Ket. 30. e) pont... 8 Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés a) pont Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés c) pont Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés f) pont Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (3) bekezdés Az eljárás felfüggesztése végzéssel Ket. 32. (6) bekezdés Ügyintézési határidő meghosszabbítása, kiskorú ügyében Ket. 33. (7) bekezdés A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő meghosszabbítása. 21 Ket. 33. (8) bekezdés A meghatalmazott eljárásának visszautasítása Ket. 40. (4) bekezdés Ügygondnok kirendelésének kezdeményezése Ket. 40. (5) bekezdése Szakhatóság megkeresése Ket. 44. (2) bekezdés A szakhatóság értesítése arról, hogy a szakhatósági eljárásban szükségessé vált az ügyfél hiánypótlásra való felhívása Ket. 44. (7) bekezdés A hatóság a szakhatóság felügyeleti szervét keresi meg, mivel a szakhatóság határidőn belül nem nyilatkozott Ket. 45. (3) bekezdés A szakhatóság az állásfoglalásának figyelmen kívül hagyására, illetve eljárásának mellőzésére hivatkozva felügyeleti eljárást kezdeményez Ket. 45. (4) bekezdés Eljárási bírság kiszabása, mivel az idézett személy nem tett eleget az idézésnek Ket. 48. (2) bekezdés... 31

2 2 Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozott Ket. 48. (2) bekezdés Eljárási bírságot megállapító végzés visszavonása, mivel az idézett személy igazolta távolmaradásának okát Ket. 48. (5) bekezdés Az elővezetést elrendelő végzés visszavonása, mivel az idézett személy igazolta távolmaradásának okát Ket. 48. (5) bekezdés Tárgyi bizonyíték lefoglalása végzéssel Ket. 50. (7) bekezdés A hatóság felhívja az ügyfelet irat bemutatására Ket. 52. (1) bekezdés A hatóság elrendeli a tanú természetes személyi azonosító adatainak zárt kezelését Ket. 54. (4) bekezdés A hatóság a szemle eredményes és biztonságos lefolytatásához a rendőrség közreműködését kéri Ket. 56. (3) bekezdés Eljárási bírság kiszabása a szemle megtartását akadályozó személy ellen Ket. 56. (8) bekezdés Az ügyész előzetes jóváhagyásának beszerzése nélkül megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv megküldése az ügyésznek Ket. 57. (2) bekezdés Eljárási bírság kiszabása a szakértő ellen Ket. 59. (6) bekezdés Az eljárási bírság összegének mérséklése Ket. 61. (5) bekezdés Többletköltség megfizetésére való kötelezés Ket. 61. (6) bekezdés Fellebbezés felterjesztése a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez Ket (3) bekezdés Az ügyfél fellebbezési kérelme alapján a végzés módosítása végzéssel Ket (1) bekezdés Az ügyfél fellebbezési kérelme alapján a végzés visszavonása végzéssel Ket (1) bekezdés A határidőn túl benyújtott fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása végzéssel Ket (2) bekezdés Önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testület az első fokú döntést helybenhagyja Ket (1) bekezdés... 61

3 3 Önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testület az első fokú döntést megváltoztatja Ket (1) bekezdés Önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testület az első fokú döntést megsemmisíti és új eljárásra utasít Ket (1) bekezdés Az újrafelvételi kérelem elutasítása Ket (5) bekezdés Az újrafelvételi eljárásban a határozat módosítása Ket (6) bekezdés A határozat visszavonása az újrafelvételi eljárásban határozattal Ket (6) bekezdés A végrehajtás felfüggesztése az újrafelvételi eljárásban végzéssel Ket (8) bekezdés Az okozott kár és eljárási költség megtérítése az újrafelvételi eljárásban végzéssel Ket (9) bekezdés A kérelem elutasítása méltányossági eljárásban határozattal Ket (1) A határozat visszavonása méltányossági eljárásban határozattal Ket (1) (2) bekezdés A határozat módosítása méltányossági eljárásban határozattal Ket (1) (2) bekezdés A végzés módosítása hivatalból végzéssel Ket (1) bekezdés A végzés visszavonása hivatalból végzéssel Ket (1) bekezdés A határozat visszavonása semmisségi ok miatt határozattal Ket (6) bekezdés A végzés kijavítása hivatalból végzéssel Ket (1) bekezdés A végzés kiegészítése hivatalból végzéssel Ket (1) bekezdés... 91

4 4 Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról Ket. 29. (7) Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: H I R D E T M É N Y A Önkormányzat Jegyzőjénél eljárás indult a. létesítménnyel kapcsolatban. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. (7) bekezdésének értelmében az alábbi közleményt adom ki: Az ügy tárgya:. A tervezett létesítmény rövid leírása:.. A hatásterület határai: A Ket. 15. (2) bekezdése alapján a..létesítménnyel kapcsolatos eljárásban a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója ügyfél. Tájékoztatom az érintetteket arról, hogy személyesen, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselőjük (ügygondnokuk) útján a. helyen és.. időben betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba. Az iratbetekintés ügyintézővel (tel.:..) előzetesen egyeztethető. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy illeték lerovása mellett - azokról másolatot kérhetnek., 200 év.. hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

5 5 Jegyzet: 1. A hirdetmény közlésével kapcsolatban a Ket (4) bekezdés szabályai alkalmazandók.

6 6 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása Ket. 30. b) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyben benyújtott kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítom. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a (hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése). ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy hatóságom nem illetékes az eljárás lefolytatására. A. ügyben. (az illetékességet megállapító jogszabályhely) értelmében az eljárásra az a hatóság az illetékes. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ( a továbbiakban : Ket.) 22. (2) bekezdése alapján illetékesség hiányában a hatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított öt napon belül át kell tennie a kérelmet az illetékességgel rendelkező hatósághoz. A hatóságomhoz benyújtott kérelem azonban nem tartalmazza az áttételhez szükséges adatokat, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg.

7 7 A Ket. 30. b) pontja alapján a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a hatóság nem illetékes, és a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket 30. b) pontja. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét a... (jogszabály) állapítja meg., 200 év. hó.. nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

8 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása Ket. 30. e) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 8 Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyben benyújtott kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítom. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése). ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy hatóságom az ügyet 200..év..hó.napján a.. számú határozattal érdemben már elbírálta. Az újabb kérelem új tényt, körülményt nem tartalmaz, ugyanazon jog, a érvényesítésére irányul, és a jogi szabályozás nem változott. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 112. (2) bekezdés d) pontja alapján újrafelvételnek nincs helye, mivel (jogszabály) azt kizárja. A benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki.

9 9 A Ket. 30. e) pontja alapján a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket. 30. e) pontja. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

10 10 Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés a) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye).ügye V é g z é s.. (ügyfél megnevezése). ügyében indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése).. ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az eljárás megindítását követően jutott hatóságom tudomására, hogy a kérelem nemzetközi jogsegély útján, illetve más módon sem teljesíthető, mert az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. Erre tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 30. a) pontja alapján a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani. A Ket. 31. (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha a Ket a alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.

11 11 Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket. 31. (1) bekezdés a) pontja. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

12 12 Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés c) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telep-helye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s.. (ügyfél megnevezése).ügyben indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése) ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Kérelmét, még az érdemi határozat meghozatala előtt, 200.év..hó napján visszavonta. Az eljárásban más kérelmező nem vett részt és a. ügyben az eljárás hivatalból nem indítható meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. (1) bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult, és az ügyfél az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét. Az eljárás megszüntetésének törvényi feltételei a jelen ügyben fennállnak.

13 13 Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket. 31. (1) bekezdés c) pontja. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

14 14 Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (1) bekezdés f) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye).ügye V é g z é s.. (ügyfél megnevezése). ügyben indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s (ügyfél megnevezése) képviseletében (meghatalmazott megnevezése) ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A.. számú, 200 év.hó napján kelt végzéssel visszautasítottam a meghatalmazott eljárását, mivel felhívásom ellenére sem igazolta képviseleti jogosultságát. A hivatkozott végzésben felhívtam -t (ügyfél megnevezése), hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőről.. (ügyfél megnevezése) a tértivevény tanúsága szerint a végzést 200.év.hó.napján átvette, azonban a megadott határidőig nem tett eleget a felhívásomnak.

15 15 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 31. (1) bekezdés f) pontja alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket. 31. (1) bekezdés f) pontja. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

16 16 Az eljárás megszüntetése végzéssel Ket. 31. (3) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:... (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s.. (ügyfél megnevezése).ügyben indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése) ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az eljárás illetékköteles. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény. -ában előírt illetéket azonban. (ügyfél megnevezése) illetékbélyegben nem rótta le. Erre tekintettel 200 év..hó..napján felhívtam, hogy kötelezettségének tegyen eleget, illetve tájékoztattam a költségmentesség engedélyezésének feltételeiről. (ügyfél megnevezése) a tértivevény tanúsága szerint felhívásomat 200.év.hó.napján átvette, azonban a megadott határidőig az illetéket nem rótta le, illetve nem nyújtott be kérelmet költségmenteség engedélyezése iránt sem.

17 17 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. (3) bekezdése alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha a hatósági eljárásért illetéket kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja a Ket 31. (3) bekezdése. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Ebben az esetben az illetéket utólag sem kell megfizetni. (Itv. 73/A.. (3) bek.). 3. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 4. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

18 Az eljárás felfüggesztése végzéssel Ket. 32. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 18 Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s..(ügyfél megnevezése).ügyében indított eljárást, a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s (ügyfél megnevezése) ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A. (jogszabály) az ügyben szakértő igénybevételét írja elő. Erre figyelemmel a.. számú, 200.év,..hó.napján kelt végzéssel szakértőt rendeltem ki. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.) 32. (6) bekezdése értelmében jogszabály lehetővé teheti, hogy az eljáró hatóság szakértő kirendelésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggessze.

19 19 A.. (ügyben) a.. (jogszabály) -a teszi azt lehetővé, hogy az eljáró hatóság a szakértő kirendelésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggessze. A szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket 32. (6) bekezdése. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdése alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. A felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be. (Ket (3) bek. e. pont) 3. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 4. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

20 20 Ügyintézési határidő meghosszabbítása, kiskorú ügyében Ket. 33. (7) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (ügyfél törvényes képviselőjének megnevezése). (ügyfél törvényes képviselőjének címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy a fenti szám alatt folyamatban lévő kiskorúnak. tárgyú ügyében az ügyintézési határidőt a tényállás tisztázása érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (7) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom. A döntés meghozataláig szíves megértését és türelmét kérem., 200 év hó nap Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Részletes indokolás nem kizárt, de a Ket. ezt nem írja elő.

21 21 A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő meghosszabbítása Ket. 33. (8) bekezdés Eljáró szakhatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (ügyfél megnevezése). (ügyfél címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy a. (hatóságnál).. szám alatt folyamatban lévő.. ügyében szakhatóságként járok el. A szakhatósági eljárásra irányadó tizenöt napos ügyintézési határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (8) bekezdése alapján a tényállás tisztázása érdekében 15 nappal meghosszabbítom. A szakhatósági állásfoglalásom megadásáig szíves megértését és türelmét kérem. 200 év hó nap Tisztelettel:. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról a megkereső hatóságot is értesíteni kell.

22 22 A meghatalmazott eljárásának visszautasítása Ket. 40. (4) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telep-helye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s.. (ügyfél megnevezése). ügyében indított eljárásban... meghatalmazott eljárását visszautasítom. Felhívom..t (ügyfél megnevezése), hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőről. Amennyiben felhívásomnak e végzés közlését követő naptól számított 8 napon belül nem tesz eleget, az eljárást megszüntetem. E döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s (ügyfél megnevezése) ügyben eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az eljárás során meghatalmazta -t (meghatalmazott megnevezése).. (meghatározott eljárási cselekmény) elvégzésére. Megállapítottam, hogy (meghatalmazott neve) fiatal kora alapján mivel csak a. életévét töltötte be - nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40. (4) bekezdése értelmében a hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására. A képviselő visszautasítása esetén a hatóság

23 23 felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőről. A Ket. 31. (1) bekezdés f) pontja alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem jogalapja: a Ket 40. (4) bekezdése. Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 98. (2) bekezdése alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében jelen végzés az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg. 200 év hó nap. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő.

24 24 Ügygondnok kirendelésének kezdeményezése Ket. 40. (5) bekezdése Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telep-helye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye).ügye (Gyámhatóság Vezetője) (Gyámhatóság címe) Tisztelt! (Gyámhatóság Vezetője) Eljárást folytatok. (ügyfél megnevezése).. ügyében. Az alábbiakban megjelölt természetes személy ügyfelek részére, az eljárásban való képviseletre a mellékelt iratokra is figyelemmel ügygondnok kirendelését kérem. I. Az alábbi ügyfelek ismeretlen helyen tartózkodnak. Nevezettek részére az általam ismert, illetve a BM központi személyi adatés lakcímnyilvántartásban szereplő adatok szerinti címre kiküldött értesítés (egyéb irat) a címzett elköltözött, a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza. (ügyfél neve, egyéb természetes személyazonosító adatai) (ügyfél neve, egyéb természetes személyazonosító adatai) II. Az alábbi ügyfelek nem tudnak az ügyben eljárni, mert. és nincs törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk. (ügyfél neve, egyéb természetes személyazonosító adatai) (ügyfél neve, egyéb természetes személyazonosító adatai)

25 25 Az ügygondnok kirendelését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 40. (5) bekezdés és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a alapján kezdeményezem. A kérelmemben foglaltakat bizonyító iratokat másolatban mellékelten megküldöm..., év hó... nap Tisztelettel: Melléklet: Iratanyag... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

26 Szakhatóság megkeresése Ket. 44. (2) bekezdés Az ügyben érdemi döntéshozatalra jogosult közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 26 Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:... (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye.. (Szakhatóság Vezetőjének neve).. (Szakhatóság címe) Tisztelt.. Asszony, Úr! Eljárást folytatok ( ügyfél megnevezése). ügyében. A.. jogszabály rendelkezése értelmében az érdemi döntéshozatal előtt a.. szakhatóság állásfoglalását be kell szerezni. A fentiekre figyelemmel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (2) bekezdése alapján megkeresem mint szakhatóságot, hogy 15 napon belül a hatáskörében kialakított, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását szíveskedjen részemre megküldeni. Az állásfoglalás megadásához szükséges, eljárásom során keletkezett iratokat tájékoztatásul másolatban mellékelten megküldöm..., 200.év hó.nap Melléklet: Iratanyag Tisztelettel: közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

27 27 A szakhatóság értesítése arról, hogy a szakhatósági eljárásban szükségessé vált az ügyfél hiánypótlásra való felhívása Ket. 44. (7) bekezdés Szakhatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (az ügyben érdemi döntéshozatalra jogosult közigazgatási hatóság vezetője). (Közigazgatási hatóság címe) Tárgy:... (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye Tisztelt.. Asszony/Úr!.. ( ügyfél megnevezése) ügyében a Tisztelt Hatóság megkeresése alapján szakhatósági eljárást folytatok. A megalapozott szakhatósági állásfoglalás megadásához szükségessé vált az alábbiakban jelzett hiányok pótlása:.. A fentiekre tekintettel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (7) bekezdése alapján értesítem, hogy. ügyfelet hiánypótlásra hívtam fel. A szakhatósági állásfoglalást ezt követően tudom megküldeni..., 200.év..hó.nap Tisztelettel: közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. A Ket. Szakértői Bizottságának 7. számú módszertani állásfoglalása szerint a szakhatóság közvetlenül hívja fel az ügyfelet hiánypótlásra, és erről értesíti az eljáró hatóságot.

28 28 A hatóság a szakhatóság felügyeleti szervét keresi meg, mivel a szakhatóság határidőn belül nem nyilatkozott Ket. 45. (3) bekezdés Az ügyben érdemi döntéshozatalra jogosult közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye.. (Szakhatóság felügyeleti szervének vezetője).. (Szakhatóság felügyeleti szervének címe) Tisztelt.. Asszony, Úr! ( ügyfél megnevezése ).. ügyében eljárást folytatok. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (2) bekezdése alapján.szám alatt megkerestem Szakhatóságot a.. jogszabályban előírt állásfoglalás beszerzése érdekében. A szakhatóság a megkeresést a tértivevény tanúsága szerint. (dátum) napján átvette. A szakhatóság számára meghatározott ügyintézési határidő eredménytelenül telt el. Szakhatósági állásfoglalás hiányában az ügyben érdemi döntés nem hozható. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Hatóságot (Felügyeleti Szervet), hogy a Ket. 45. (3) bekezdése alapján a szakhatósági állásfoglalás elkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

29 29 Tájékoztatásul mellékelten megküldöm a megkeresést és az átvételt igazoló tértivevény másolati példányait..., 200. év hó. nap Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Melléklet: 1. 1 pld... számú megkeresés (másolatban) pld. tértivevény (másolatban)

30 A szakhatóság az állásfoglalásának figyelmen kívül hagyására, illetve eljárásának mellőzésére hivatkozva felügyeleti eljárást kezdeményez Ket. 45. (4) bekezdés Szakhatóság megnevezése, elérhetősége 30 Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:... (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye).ügye (Az ügyben érdemi döntéshozatalra jogosult közigazgatási hatóság felügyeleti szervének vezetője).. (Felügyeleti szerv címe) Tisztelt.. Asszony, Úr! A.(közigazgatási hatóság megnevezése) szám alatt folytatott (ügyfél megnevezése) ügyében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45. (4) bekezdése alapján felügyeleti eljárást kezdeményezek. A fenti ügyben a hatóság a döntéshozatala során a számú,. napján kelt szakhatósági állásfoglalásomat figyelmen kívül hagyta. (a. jogszabály rendelkezésével ellentétesen a szakhatósági eljárást mellőzte.) A fentiekre tekintettel kérem a Ket ában foglalt szükséges intézkedések megtételét, és annak eredményéről való tájékoztatásomat..., 200.év hó.nap Tisztelettel:... szakhatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

31 31 Eljárási bírság kiszabása, mivel az idézett személy nem tett eleget az idézésnek Ket. 48. (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyben..-val (idézett személy neve, címe) szemben Ft, azaz.. forint összegű eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírságot e végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a csatolt átutalási postautalványon fizetheti meg késedelmi pótlék mentesen. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése). ügyében.-t (név).. (cím) a rendelkező részben foglaltak szerint Ft összegű eljárási bírsággal sújtottam, mert a.. számon kibocsátott idézésnek nem tett eleget és távolmaradását megfelelően nem igazolta. Az eljárási bírság kiszabásánál figyelembe vettem a jogellenes magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét, nevezett vagyoni helyzetét és jövedelmi

32 32 viszonyait, illetve azt, hogy nevezettel szemben adott eljárásban eljárási bírság kiszabására alkalommal került sor. Döntésem jogalapja: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 48. (2) bekezdése, a 61. (2) bekezdése, és a 61. (4) bekezdése. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a fenti törvény 98. (2) (3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg.., év... hó... nap közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

33 33 Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozott Ket. 48. (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyben..-val (idézett személy neve, címe) szemben Ft, azaz..forint összegű eljárási bírságot szabok ki, továbbá..ft, azaz.forint összegű többletköltség megfizetésére kötelezem. Az eljárási bírságot és többletköltséget e végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a csatolt átutalási postautalványon fizetheti meg késedelmi pótlék mentesen. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése). ügyében.-t (név)..(cím) a rendelkező részben foglaltak szerint Ft összegű eljárási bírsággal sújtottam, továbbá.ft összegű többletköltség megfizetésére köteleztem. Döntésem oka, hogy nevezettet az adott ügyben.. szám alatt tárgyalásra (egyéb eljárási cselekményre) idéztem és az eljárás helyéről

34 34 engedély nélkül eltávozott. Nevezett személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, így az eljárási cselekményt meg kellett ismételni (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény /a továbbiakban: Ket./ 48. (2) bekezdés). Az eljárási cselekmény megismétlésével igazoltan a fent jelzett összegű többletköltség keletkezett, melynek összegét az ismételten megjelent ügyfél, tanú (egyéb eljárásban résztvevő személy) által becsatolt iratok alapján állapítottam meg. Az eljárási bírság kiszabásánál figyelembe vettem a jogellenes magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét, nevezett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, illetve azt, hogy nevezettel szemben adott eljárásban eljárási bírság kiszabására alkalommal került sor (Ket. 61. (4) bekezdés). Mindezekre figyelemmel,..ft összegű eljárási bírságot állapítottam meg. Döntésem jogalapja a hivatkozott törvényhelyek. A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. (2) (3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg év.hó.nap.. közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 3. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

35 Eljárási bírságot megállapító végzés visszavonása, mivel az idézett személy igazolta távolmaradásának okát. Ket. 48. (5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 35 Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telep-helye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyben számú,. napján kelt eljárási bírságot megállapító végzésemet visszavonom. E döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s (ügyfél megnevezése).. ügyében.-t (eljárási bírsággal sújtott személy neve, címe).számú,..napján kelt végzésemmel.ft összegű eljárási bírsággal sújtottam, mert nevezett a számon kibocsátott idézésnek nem tett eleget és távolmaradását megfelelően nem igazolta. A döntéshozatalt követően az idézett személy. napján becsatolt okiratokkal (egyéb bizonyítási eszközökkel) igazolta távolmaradásának okát. A rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy az idézett személy menthető indok miatt maradt távol az eljárási cselekményről. Erre figyelemmel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 48. (5) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. E rendelkezés értelmében, ha az idézett személy igazolja a távolmaradásának menthető indokát, vissza kell vonni az eljárási bírságot megállapító végzést. Döntésem jogalapja a hivatkozott törvényhely.

36 36 Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 98. (2) bekezdés alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében jelen végzés csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg..., év... hó... nap közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő.

37 37 Az elővezetést elrendelő végzés visszavonása, mivel az idézett személy igazolta távolmaradásának okát Ket. 48. (5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:... (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyében a számú,. napján kelt elővezetést elrendelő végzésemet visszavonom. E döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s. (ügyfél megnevezése)....ügyében.-nak ( idézett személy neve, címe).számú,.. napján kelt végzéssel a rendőrség útján történő elővezetését rendeltem el, mert nevezett a számon kibocsátott ismételt idézésre sem jelent meg hatóságom előtt, és távolmaradását nem mentette ki. A döntéshozatalt követően az idézett személy. napján becsatolt okiratokkal (egyéb bizonyítási eszközökkel) igazolta távolmaradásának okát. A rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy az idézett személy menthető indokok miatt maradt távol az eljárási cselekményről. Erre figyelemmel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 48. (5) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. E rendelkezés értelmében, ha az idézett személy igazolja a távolmaradásának menthető indokát, vissza kell vonni az elővezetést elrendelő végzést. Döntésem jogalapja a hivatkozott törvényhely.

38 38 Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 98. (2) bekezdése alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében jelen végzés csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a. (jogszabály) állapítja meg..., év... hó...nap közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) Jegyzet: 1. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő.

39 Tárgyi bizonyíték lefoglalása végzéssel Ket. 50. (7) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 39 Ügyiratszám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye). ügye V é g z é s. (ügyfél megnevezése).. ügyében. db.. (tárgyi bizonyíték egyedi jellemzője).-t (tárgyi bizonyíték megnevezése) tárgyi bizonyítékként lefoglalom. E döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s (ügyfél megnevezése). ügyében a tényállás tisztázása szempontjából fontos a rendelkező részben megjelölt tárgyi bizonyíték lefoglalását rendeltem el. A tárgyi bizonyíték átvétele a. számú jegyzőkönyv felvétele mellett történt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. (7) bekezdése alapján. A tárgyi bizonyítékot, ha az a tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem szükséges, nyolc napon belül kell kiadni (annak a személynek a neve és címe, akitől a tárgyi bizonyítékot lefoglalták). Döntésem jogalapja:. (anyagi jogszabály megjelölése) és a Ket. 50. (7)-(8) bekezdései. Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 98. (2) bekezdése alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében a végzés az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg.

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel, Tartalomjegyzék Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén...4 Ket. 20. (1) (2) bekezdés...4 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által...6 Ket. 20. (3) bekezdés...6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján A BIRTOKVÉDELMET KÉRŐ ADATAI A birtokvédelmet kérő neve (és születési neve):...... A kérelmező címe, ill. székhelye:......

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178.

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178. Adóbehajtás ügyintéző ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Tamás Andrea II. épület 6. iroda 06 (23) 535-710/178 ado.o@budakeszi.hu 1 / 11 ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ TARTOZÁSOK ÜGYINTÉZÉSE a. Közigazgatási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom.

H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom. Szám: 35200/5212-27/2015. ált. Tárgy: engedély veszélyes tevékenység végzéséhez H A T Á R O Z A T Az IKR Agrár Kft. (székhelye: 2943 Bábolna IKR Park hrsz.:890, a továbbiakban: Üzemeltető) kérelmére, a

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Fodorné Kiss Bernadett

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Fodorné Kiss Bernadett ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT Gépjárműadó kivetés ügyintéző Ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Fodorné Kiss Bernadett II. épület 6. szoba 06 (23) 535-710/140 ado.o@budakeszi.hu

Részletesebben

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmi eljárás Birtokvédelmi eljárás 2015. március 1-ével hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet, amely a korábbi 228/2009. (X.16.) Korm. rendeletet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8915/2017. iktatószámon folyamatban van.

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8915/2017. iktatószámon folyamatban van. Ügyiratszám: BO-08/KT/8915-4/2017. Ügyintéző: Cseppely Vivien Tárgy: A MOL Nyrt. (Budapest) és a MOL Petrolkémia Zrt (Tiszaújváros) megbízásából, a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. által elkészített

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8708/2017. iktatószámon folyamatban van.

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8708/2017. iktatószámon folyamatban van. Ügyiratszám: BO-08/KT/8708-4/2017. Ügyintéző: Cseppely Vivien Tárgy: A MOL Nyrt. (Budapest) és a MOL Petrolkémia Zrt (Tiszaújváros) megbízásából, a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. által elkészített

Részletesebben

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: VE-05D/EH/417-14/2017. Tárgy: 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 8. alatti, 944. hrsz-ú ingatlanon épületek bontási és egészségház építésére megadott VE- 05D/EH/417-10/2017.

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT 1 BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: VE-03D/EH/00607-3/2017. Ügyintéző: Mics Márta / Simon Zoltán Telefon: 87/795-078 Tárgy: Balatonszepezd, 1457/1 hrsz-ú ingatlanon strand fogadó épület építési

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Iroda Ügygondnok és eseti gondnok ügyek Jogi háttér, törvények Döntés jogalapja A döntés jogalapját a közigazgatási

Részletesebben

KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához

KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához Illetékbélyeg 3.000 Ft értékben KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához a) A birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye):.. b) A képviselő neve, lakcíme (székhelye).. c) A birtoksértő, ellenérdekű

Részletesebben

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed. A Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatok 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Műszaki Osztály -700 Fax: (52)

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Műszaki Osztály -700 Fax: (52) DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Műszaki Osztály -700 Fax: (52) 517-804 Iktatószám: MŰSZ-3410/2017 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500079765 Ügyintéző:

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Szabálysértési eljárás

Szabálysértési eljárás Szabálysértési eljárás Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Feljelentés, magánindítvány. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Az eljárást megindító feljelentés/magánindítvány benyújtható

Részletesebben

ISZKASZENTGYORGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. S/fax: 06/22/

ISZKASZENTGYORGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. S/fax: 06/22/ ISZKASZENTGYORGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Ügyszám: 1-283-3/2016. Ügyintéző: Viziné dr. Horváth Judit Tárgy: Pintér László (8043 Iszkaszentgyörgy, Petőfi S. u. 63.) lakcím Aktiválási ügye VÉGZÉS Pintér

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: KE/8/119-2/2018. Ü.i.: Pintér Krisztina Tel.: (34)515-160 Tárgy: függő hatályú döntés Neszmély Község Önkormányzatának térségi területfelhasználási engedély

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Másodfokú eljárás A Kormányhivatal fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok

Részletesebben

ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások

ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások Bali Péter tű. őrnagy BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály 2017. NOVEMBER Az általános közigazgatási rendtartásról

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE ELJÁRÁSI KÉPVISELET:

Részletesebben

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem 3000 Ft eljárási illeték Birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye): Név:... Cím:... Akivel szemben a birtokvédelmet kérik, annak a félnek a neve, lakcíme

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. Ket. 22. ( 2) Ha az irat beérkezése után megállapítottam illetékességem hiányát, és ideiglenes intézkedésre sem kerül sor, az

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel/Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 13. Iktatószám: 14456-2/2016. Tárgy: Huszár Viktor Ikrény, Ószhely puszta Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Kuller

Részletesebben

Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. Ügyfelet megillető eljárási jogok

Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. Ügyfelet megillető eljárási jogok Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Ügyfelet megillető eljárási jogok - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség HATÁROZAT ,- Ft, azaz harmincezer forint

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség HATÁROZAT ,- Ft, azaz harmincezer forint Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám:35610/3505-1/2015.ált.

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezem:

HATÁROZAT. kötelezem: Ügyiratszám: 1012-6/2016. Ügyintéző: Konrád Erik dr. Agyaki Diána Telefonszám: 72/567-149 Tárgy: A Bükkösd Község Önkormányzat kötelező határozata HATÁROZAT Bükkösd Község Önkormányzatát (7682 Bükkösd,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11.

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11. Iktatószám: 17.3/80-4/2014/PH. Jogerő/határozathozatal dátuma: 2014. 03. 05. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Az eljárás tagozódása

Az eljárás tagozódása Közigazgatási hatósági eljárásjog 4. A kérelemre induló eljárás Az eljárás tagozódása Alapeljárás Szükségképpeni szakasz Eljárás kezdetétől (megindítása vagy megindulása) Döntésig (közlés iránti intézkedésig)

Részletesebben

TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÁKR. GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TŰZMEGELŐZÉS TERÜLETÉN TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA DR. FIRNIGEL EDIT TŰ. SZÁZADOS TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY BALATONKENESE, 2018. ÁPRILIS 26. Jogszabályváltozások

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) Eljárási képviselet (13-14. ): Rendeltetése,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. március 5. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1337-1/2016. Tárgy: BRONZ METAL Kft. kt. a. Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Hajdu Judit

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1)

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/3781-8/2011. számú határozat

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január 22. Kérelem

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00534-0006/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS F5 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) BEK.) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Az Eht. és a Ket. 2016. január 1-től hatályos módosításai Építtetői, tervezői és kivitelezői F ó r u m 2016. március 31. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény

Részletesebben

PANASZ EL NEM KÉSETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

PANASZ EL NEM KÉSETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F2 PANASZ EL NEM KÉSETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. B) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen űrlap

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2120 Dunakeszi, Fő út 25. Tel.: 06 27 542 800 E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 3.000 Ft illeték BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Határrendészeti tárgyú kérelmek, hiánypótlások, kérelem visszavonások és döntés javítására vonatkozó beadványok benyújtásához

Ügyféltájékoztató. Határrendészeti tárgyú kérelmek, hiánypótlások, kérelem visszavonások és döntés javítására vonatkozó beadványok benyújtásához Ügyféltájékoztató Határrendészeti tárgyú kérelmek, hiánypótlások, kérelem visszavonások és döntés javítására vonatkozó beadványok benyújtásához Tájékoztatóban szereplő kérelemmel kapcsolatos ÁNYK űrlapok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet

Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet Fontos tudnivalók: Bontási engedély alapján végezhető a bontási tevékenység, ha: műemléket érint, helyi építészeti

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/

RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/ RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-357, fax: 24/422-521 e-mail: balogh.katalin@rackeve.hu Ügyfélfogadás:hétfő, szerda 8.00-16.00 péntek 8.00-12.00

Részletesebben

Ügyszám: FFAFO_2018/44-10 Ügyintéző: Mikó Andrea Telefon: Fax: HATÁROZAT SZÁMA: 7854/2018.

Ügyszám: FFAFO_2018/44-10 Ügyintéző: Mikó Andrea Telefon: Fax: HATÁROZAT SZÁMA: 7854/2018. Ügyszám: FFAFO_2018/44-10 Ügyintéző: Mikó Andrea Telefon: +36 1 459 7812 Fax: +36 1 459 7660 E-mail: kasaa@mekh.hu HATÁROZAT SZÁMA: 7854/2018. Tárgy: Földgázelosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK ElSŐFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK ElSŐFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK ElSŐFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI Ssz. Osztály I. fokú hatósági ügytípus megnevezése A jogkört megállapító jogszabályhely pontos megjelölése Jogorvoslat

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Öregségi típusú nyugdíjigények

Öregségi típusú nyugdíjigények Öregségi típusú nyugdíjigények 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 1.1. Az eljáró hatóság megnevezése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában

a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában A Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2016. számú utasítása a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában Alkalmazását 2017. január hó 01. napjától elrendelem

Részletesebben

a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata - I. és II. számú melléklet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata - I. és II. számú melléklet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/23420-2/2015. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermékek másolata

Részletesebben

Az Ákr. alapvető rendelkezései. Dr. Balogh-Békesi Nóra egyetemi docens NKE ÁKK Lőrinc Lajos Közigazgatási Jogi Intézet

Az Ákr. alapvető rendelkezései. Dr. Balogh-Békesi Nóra egyetemi docens NKE ÁKK Lőrinc Lajos Közigazgatási Jogi Intézet Az Ákr. alapvető rendelkezései. Dr. Balogh-Békesi Nóra egyetemi docens NKE ÁKK Lőrinc Lajos Közigazgatási Jogi Intézet Az előadás felépítése I. Az Ákr. felépítése II. Az eljárás szakaszai III. Alapelvek

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf Ügyszám: Vj/054/2012. Iktatószám: Vj/054-20/2012.

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf Ügyszám: Vj/054/2012. Iktatószám: Vj/054-20/2012. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036 Ügyszám: Vj/054/2012. Iktatószám: Vj/054-20/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a Ziara Napfény Kft. (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 35. 1.

Részletesebben