Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén...4 Ket. 20. (1) (2) bekezdés...4 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által...6 Ket. 20. (3) bekezdés...6 Ügyfél értesítése önkormányzati hatóság által a várható döntés időpontjáról 8 Ket. 20. (5) bekezdés...8 Eljárás végzéssel való megszüntetése, megelőzés elve alapján...9 Ket. 21. (6) bekezdés...9 Eljárás megszüntetéséről más hatóság értesítése...11 Ket. 21. (6) bekezdés...11 Eljáró hatóságról ügyfél értesítése...12 Ket. 21. (6) bekezdés...12 Áttétel hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt...13 Ket. 22. (1) (2) bekezdés...13 Eljáró hatóság kijelölése felügyeleti szerv részéről, ha több hatóság állapította meg illetékességét...15 Ket. 23. (3) bek. a) pont...15 Belföldi jogsegély önkormányzat jegyzőjéhez...16 Ket. 26. (1) bek. b) pont, (2) bekezdés...16 Ügyfél értesítése eljárás hivatalból való megindításáról...18 Ket. 29. (2) bek. a) pont; (3) (5) bekezdés...18 Ellenérdekű ügyfél értesítése eljárás megindításáról...20 Ket. 29. (3) bek. b) pont; (4)-(5) bekezdés...20 Ügyfél értesítése a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról...22 Ket. 29. (9) bekezdés...22 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása...24 Ket. 30. a) pont...24 Eljárás megszüntetése végzéssel, hiánypótlás nem teljesítése miatt...26 Ket. 31. (2) bek., 37. (2) bek Eljárás megszüntetéséről értesítés az érintettek részére...28 Ket. 31. (4) bekezdés...28

2 2 Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek Eljárás felfüggesztése végzéssel, perújítás, felülvizsgálati kérelem miatt...31 Ket. 32. (2) bekezdés...31 Eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, ellenérdekű fél hiányában...33 Ket. 32. (3) bek. a) és b) pontjai...33 Eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére ellenérdekű fél esetében...35 Ket. 32. (3) bek. a) és b) pontjai...35 Eljárás felfüggesztése végzéssel jogutódlási vita miatt...37 Ket. 16. ; 32. (5) bekezdés...37 Ügyintézési határidő meghosszabbítása...39 Ket. 33. (7) bekezdés...39 Ügyfél felhatalmazó nyilatkozata rá vonatkozó irat beszerzésére más hatóságtól...40 Ket. 36. (3) (4) bekezdés...40 Hiánypótlásra felszólítás...41 Ket. 37. (2) bekezdése...41 Áttétel illetékes hatósághoz...42 Ket. 38. (1) bekezdés...42 Jegyzőkönyv...43 Ket. 39. (2) bekezdés...43 Hivatalos feljegyzés...47 Ket. 39. (6) bekezdés...47 Kizárásról végzésben való döntés...48 Ket. 43. (2) bekezdés...48 Felterjesztés másik hatóság kijelölésére a felügyeleti szervhez, kizárás bejelentése esetén a hatóság vezetőjével szemben...50 Ket. 43. (4) (6) bekezdés...50 Kizárás személyes érintettség miatt, önkormányzati hatósági ügyben...51 Ket. 43. (10) bek., évi LXV. tv. (Ötv.) 14. (2) bek.; 26. ; Idézés hivatalból indult eljárás esetén...52 Ket Elővezetés foganatosítása ismételt idézésre való meg nem jelenés miatt...53 Ket. 48. (3) (5) bekezdés...53

3 3 Elővezetés elrendeléséhez ügyész jóváhagyásának kérése...55 Ket. 48. (3) bekezdés...55 Ügyfél értesítése...57 Ket. 49. ; Tényállás tisztázásához meghatározott szerv véleményének megkérése...58 Ket. 50. (5) bekezdés...58 Ügyfél felhívása nyilatkozattételre, kérelmére indult eljárásban...59 Ket. 51. (2) bekezdés...59 Eljárási bírság végzéssel való kiszabása valótlan tény állítása miatt...61 Ket. 51. (6) bekezdés...61 Nyilatkozat bizonyítani kívánt (aránytalanul nehezen beszerezhető) tényről jegyzőkönyvbe foglalva...63 Ket. 52. (3) bekezdés...63 Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról...65 Ket Értesítés helyszíni szemléről, helyszín vagy ott lévő tárgy megtekintése érdekében...69 Ket 56. ; Jegyzőkönyv helyszíni szemléről, hatósági tanú igénybevételével...70 Ket Szakértő kirendelése végzéssel...72 Ket Jegyzőkönyv közmeghallgatásról...75 Ket

4 4 Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén Ket. 20. (1) (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (közigazgatási hatóság megnevezése).. (címe) Tisztelt.... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, (szálláshelye).. ügye Tudomásomra jutott, hogy ügyfél, ügyében, az ügyre vonatkozó.. napos ügyintézési határidőn belül nem járt el, holott hatáskörében és illetékességi területén belül ez kötelessége lett volna. Az ügyet kivizsgáltam és megállapítottam a hatósága mulasztását. Ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 20. (2) bekezdése alapján.. napos határidő kitűzésével az eljárás lefolytatására utasítom. Intézkedésemről az ügyfelet értesítettem. Kérem, hogy az eljárás lefolytatását jelentse a döntés egy másolati példányával. Amennyiben utasításomnak nem tesz eleget, a fenti törvény 20.. (3) bekezdése alapján fegyelmi eljárást fogok kezdeményezni Ön ellen., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

5 5 1. A mulasztás a rendelkezésre álló határidő lejárával következik be, ha a hatóság nem él az ügyintézési határidő meghosszabbításának lehetőségével. 1. A felügyeleti szervnek öt napon belül ki kell vizsgálni a mulasztás okát, amit az Áe. szintén nem írt elő korábban. 2. Az eljárás lefolytatását a felügyeleti szervnek ellenőrizni kell. 3. Nem végzés! 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

6 6 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által Ket. 20. (3) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése).. (címe) Tisztelt.... (vezető).. Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Megállapítottam, hogy a. (hatóság) utasításom ellenére sem járt el határidőben hatáskörében és illetékességi területén ügyfél,... ügyében. Előzetes egyeztetésünknek megfelelően mint azonos hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságot a Ket. 20. (3) bekezdése alapján az Ön által vezetett hatóságot jelölöm ki az eljárás napon belüli lefolytatására. Kérem, hogy az eljárás lefolytatásáról tájékoztasson a döntés egy másolati példányával legkésőbb a fenti határidő lejártát követő 3 napon belül. Az ügyben keletkezett iratokat jelen levelemhez csatolva megküldöm, s egyben tájékoztatom, hogy az ügyfelet a kijelölés tényéről értesítettem., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

7 7 1. A felügyeleti szervnek az eljáró hatóság kijelöléséről azzal célszerű egyeztetni. 2. Az eljárás lefolytatását a felügyeleti szervnek kijelölés esetén is ellenőrizni kell. 3. Ez nem végzés! 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

8 8 Ügyfél értesítése önkormányzati hatóság által a várható döntés időpontjáról Ket. 20. (5) bekezdés Eljáró önkormányzati hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! A.. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének felhívása alapján (az. önkormányzati hatóság nevében) tájékoztatom, hogy. kérelme ügyében a döntés várható időpontja 200. év. hó napja. Ennek oka, hogy a képviselő-testület (bizottság, részönkormányzat) - munkaterv szerint év.. hó. napján fog ülésezni., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási (önkormányzati) hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Önkormányzati hatóság: a képviselő-testület, a főpolgármester, a polgármester, a közgyűlés elnöke, a bizottság, a részönkormányzat testülete, a társulás. 2. Az önkormányzati hatóságnak a közigazgatási hivatal vezetőjének felhívásától számított 5 napon belül értesíteni kell az ügyfelet. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

9 Eljárás végzéssel való megszüntetése, megelőzés elve alapján Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 9 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s ügyfél. ügyében indított eljárást megszüntetem, más hatóság általi megelőzésre figyelemmel. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a. (hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A.. közigazgatási hatóság értesítése alapján tudomásomra jutott, ugyanebben az ügyben ott is eljárás folyik és a megelőzés elve alapján a közigazgatási hatóság illetékes az eljárásra. Ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. -ának (6) bekezdése alapján az eljárást megszüntettem.

10 10 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a.. jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Végzéssel kell megszüntetni az eljárást, ha ugyanabban az ügyben más hatóság előtt eljárás van folyamatban, illetve már döntött. 2. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 4. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 5. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

11 Eljárás megszüntetéséről más hatóság értesítése Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 11 Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (6) bekezdése értelmében értesítem, hogy a tárgyban jelzett ügyben az eljárást végzéssel megszüntettem, mivel a. től kapott információ alapján - megállapítottam, hogy a megelőzés elve értelmében az eljárásra az Ön által vezetett közigazgatási hatóság illetékes. Tájékoztatom, hogy erről értesítettem. az ügyben érintett ügyfelet (ügyfeleket) is, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Az értesítés történhet a megelőzésre figyelemmel hozott eljárást megszüntető végzés megküldésével. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

12 Eljáró hatóságról ügyfél értesítése Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási szerv megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! 12 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (6) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy. kérelme alapján indult eljárást végzéssel megszüntettem, mivel a megelőzés elve alapján az eljárásra a., mint közigazgatási hatóság illetékes. Az ügyben az említett hatóság teszi meg a szükséges intézkedéseket., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Itt természetesen nem az eljárást megindító ügyfél, hanem az ügyben érdekelt egy vagy több ügyfél értesítéséről van szó. Az eljárást megindító ügyfél a végzésből értesül az eljárás megszüntetéséről. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

13 Áttétel hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt Ket. 22. (1) (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 13 Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Melléklet: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (2) bekezdése értelmében, a tárgyban jelzett ügyben megállapítottam hatásköröm (illetékességem) hiányát, ezért azt az ügyben keletkezett iratokkal együtt, mint eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez további intézkedés céljából átteszem. Tájékoztatom, hogy erről értesítettem. az ügyben érintett ügyfelet (ügyfeleket) is, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Hatáskör vagy illetékesség illetve mindkettő hiányában az ügyfél kérelmét, a keletkezett iratokkal együtt, haladéktalanul azaz a beérkezéstől, illetve folyamatban lévő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül át kell tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. 2. Nem végzés! 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

14 14 Ideiglenes intézkedésről értesítés hatáskör és illetékesség hiányában Ket 22. (3) (4) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése)... (címe) Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Melléklet: Tájékoztatom, hogy... ügyében közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (3)-(4) bekezdése alapján hatásköröm, illetve illetékességem hiányában ideiglenes intézkedést kellett foganatosítanom, mert Az ügyben keletkezett végzést, mint hatáskörrel (illetékességgel) rendelkező szervhez megküldöm, további intézkedés, illetve tájékoztatás végett., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Az ideiglenes intézkedésről végzésben kell dönteni elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járó esetben joghatóságra, hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül. Az ügyfél értesítése ha az lehetséges a végzés átadásával is lehetséges. A közigazgatási hatóság értesítéséről haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül intézkedni kell. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

15 15 Eljáró hatóság kijelölése felügyeleti szerv részéről, ha több hatóság állapította meg illetékességét Ket. 23. (3) bek. a) pont Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) Tisztelt..... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 23. (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kijelölöm közigazgatási hatóságát a tárgyban meghatározott eljárás lefolytatására. A kijelölésre azért került sor, mert mind az Ön által vezetett közigazgatási hatóság, mind a megállapította illetékességét és a vita során nem jutottak egyezségre. Kérem, hogy az eljárás lefolytatásának befejezéséről szíveskedjék tájékoztatni., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:.... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Illetékességi összeütközés esetén a közös felügyeleti szerv, vagy az illetékes közigazgatási hivatal vezető jelöli ki az eljáró szervet. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

16 Belföldi jogsegély önkormányzat jegyzőjéhez Ket. 26. (1) bek. b) pont, (2) bekezdés Eljáró közigazgatási szerv megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:... (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 16 Tisztelt. Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Tájékoztatom, hogy hatóságomnál eljárás folyik..... ügyfél...-i lakos... ügyében. Az eljárás lefolytatásához közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 26. (1) bekezdése b) pontjában foglaltak szerint szíveskedjék 8 napon belül közölni, hogy nevezett tulajdonaként milyen ingatlanokat tartanak nyilván. A ténybeli ismeretet a. rendelet -a írja elő. A személyes adat beszerzésére a..(törvény) alapján (vagy az ügyfél kérelmére és írásbeli hozzájárulásával) kerül sor. Adatai:... (leánykori neve:......), születési hely, idő:..., év hó...nap, an.:... Segítő közreműködését köszönöm., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

17 17 1. A belföldi jogsegély az Áe. szerinti megkeresésnek felel meg. Figyelem, mert nem csak az elnevezés, hanem a szabályozás tartalma is megváltozott! 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

18 Ügyfél értesítése eljárás hivatalból való megindításáról Ket. 29. (2) bek. a) pont; (3) (5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 18 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy a (jogszabály). -ában előírt kötelezettségének megszegése miatt hivatalból eljárás indult Ön ellen. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (5) bekezdés értelmében az ügyről az alábbi tájékoztatást adom: - az ügy tárgya:.. - iktatási száma: / az eljárás megindításának napja: 200. év. hó.. nap. - az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő:... nap - az ügyintéző neve:. (név, beosztás) -.. a szerv (székhely) helyiség száma - tel:. Az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet. Kérem, ennek érdekében az időpontot és a helyet az ügyintézővel előzetesen egyeztesse. Ez a jog a törvényes, vagy meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Az iratokból másolatot, kivonatot készíthet, vagy illeték lerovása mellett azokról másolatot kérhet. Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbiak szerint:..

19 19 Az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége:, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy hivatalból indított eljárás esetén az ügyfelet az eljárás megindításától számított 5 napon belül értesíteni kell. Az értesítési kötelezettség a tisztességes eljárás elvéből következik, hiszen amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ismeretekkel arról, hogy ellene eljárás indult, nem tud felkészülni, s ezáltal joga, illetve jogos érdeke sérülhet. 2. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

20 Ellenérdekű ügyfél értesítése eljárás megindításáról. Ket. 29. (3) bek. b) pont; (4)-(5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: 20. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy (név) ellenérdekű ügyfél a (jogszabály). -ában előírt kötelezettségének megszegése miatt eljárás indított Ön ellen. A kötelezettségszegést a bejelentő az alábbiak szerint vázolta fel:.... A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (5) bekezdés értelmében az ügyről a fentieken túl az alábbi tájékoztatást adom: az ügy tárgya:.. iktatási száma: / az eljárás megindításának napja: 200. év. hó.. nap az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő:... nap az ügyintéző neve:. (név, beosztás).. emelet, helyiség száma tel: Az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet. Kérem, ennek érdekében az időpontot és a helyet az ügyintézővel előzetesen egyeztesse. Ez a jog a törvényes, vagy meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Az iratokból másolatot, kivonatot készíthet, vagy illeték lerovása mellett azokról másolatot kérhet.

21 21 Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbiak szerint: Az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége:, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy az ellenérdekű ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíteni kell. Az értesítési kötelezettség a tisztességes eljárás elvéből következik, hiszen amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ismeretekkel arról, hogy ellene eljárás indult, nem tud felkészülni s ezáltal joga, illetve jogos érdeke sérülhet. 2. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

22 Ügyfél értesítése a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról Ket. 29. (9) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: 22. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Kérelmére, a tárgyban megjelölt ügyében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése értelmében az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:.... az eljárás megindításának napja:. az ügyintézési határidő:. az ügy intézője:.... (név, beosztás).. emelet,.. helyiség száma telefon: Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbi elektronikus levélcímen:.., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

23 23 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóságnak az ügyfelet értesíteni kell a törvényben előírt adattartalommal. 2. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás elektronikus úton, három napon belül történik. Ebben az esetben az értesítés a fentieken túlmenően tartalmazza a kapcsolattartás elektronikus levélcímét is. 3. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

24 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása Ket. 30. a) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 24 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s ügyfél. ügyében benyújtott kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítom, mivel az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelem nemzetközi jogsegély útján, illetve más módon sem teljesíthető, mert az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. Ezért a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. -ának a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítottam.

25 25 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 3. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 4. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

26 Eljárás megszüntetése végzéssel, hiánypótlás nem teljesítése miatt Ket. 31. (2) bek., 37. (2) bek. Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 26 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s.. ügyfél.. ügyében indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a. (hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az általam vezetett közigazgatási hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet 8 napos határidő megállapításával ismertetve a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit is 200 év. hó. napján. A határidő elteltével ügyfél nem kért hosszabbítást és a kért okiratokat sem bocsátotta rendelkezésemre. Tekintettel arra, hogy a határidő lejártától számítva nap telt el, valamint, hogy a kért dokumentumok nélkül a kérelem érdemben nem bírálható el, az eljárást a Ket ának (2) bekezdése alapján megszüntettem.

27 27 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. A Ket. 33. (2) bekezdés c) pontja értelmében a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 4. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 5. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

28 Eljárás megszüntetéséről értesítés az érintettek részére Ket. 31. (4) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! 28 Értesítem, hogy.. (név) ügyfél.. ügyében indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés.) pontja [(2)-(3) bekezdése] alapján... miatt megszüntettem., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:.... (közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. A Ket. 31. (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben a hatóságnak akár meg kell szüntetnie, akár megszüntethető az eljárás a hatóságnak öt napon belül értesítést kell küldenie az eljárás megszüntetéséről mindazoknak, akiket az eljárás megindításáról értesített. Ezt a végzés egyidejű megküldésével kívánatos megtenni. 2. Az értesítés történhet csak a végzés megküldésével. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás 2015. 04. 15-i állapot Emberi Erőforrás Osztály 8500 Pápa Fő u. 5. Benecz Rita osztályvezető Földszint 6. Telefon: 89/515-021 E-mail: szocoszt@papa.hu; szoccsoport@papa.hu Ügyfélfogadási idő: minden hét

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2006. november 30-án A határozat száma: 82/2006-2007.(XI. 30.) Szenátus Hatálybalépés: 2006. december 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYAR KÖZLÖNY 190 szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013 november 18, hétfő Tartalomjegyzék 2013 évi CLXXXVI törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 82285 432/2013

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

3. A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről 5/2003. OIT szabályzat egyes módosuló nyomtatványai

3. A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről 5/2003. OIT szabályzat egyes módosuló nyomtatványai Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítása az egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatok módosításáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben