Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén...4 Ket. 20. (1) (2) bekezdés...4 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által...6 Ket. 20. (3) bekezdés...6 Ügyfél értesítése önkormányzati hatóság által a várható döntés időpontjáról 8 Ket. 20. (5) bekezdés...8 Eljárás végzéssel való megszüntetése, megelőzés elve alapján...9 Ket. 21. (6) bekezdés...9 Eljárás megszüntetéséről más hatóság értesítése...11 Ket. 21. (6) bekezdés...11 Eljáró hatóságról ügyfél értesítése...12 Ket. 21. (6) bekezdés...12 Áttétel hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt...13 Ket. 22. (1) (2) bekezdés...13 Eljáró hatóság kijelölése felügyeleti szerv részéről, ha több hatóság állapította meg illetékességét...15 Ket. 23. (3) bek. a) pont...15 Belföldi jogsegély önkormányzat jegyzőjéhez...16 Ket. 26. (1) bek. b) pont, (2) bekezdés...16 Ügyfél értesítése eljárás hivatalból való megindításáról...18 Ket. 29. (2) bek. a) pont; (3) (5) bekezdés...18 Ellenérdekű ügyfél értesítése eljárás megindításáról...20 Ket. 29. (3) bek. b) pont; (4)-(5) bekezdés...20 Ügyfél értesítése a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról...22 Ket. 29. (9) bekezdés...22 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása...24 Ket. 30. a) pont...24 Eljárás megszüntetése végzéssel, hiánypótlás nem teljesítése miatt...26 Ket. 31. (2) bek., 37. (2) bek Eljárás megszüntetéséről értesítés az érintettek részére...28 Ket. 31. (4) bekezdés...28

2 2 Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek Eljárás felfüggesztése végzéssel, perújítás, felülvizsgálati kérelem miatt...31 Ket. 32. (2) bekezdés...31 Eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére, ellenérdekű fél hiányában...33 Ket. 32. (3) bek. a) és b) pontjai...33 Eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelmére ellenérdekű fél esetében...35 Ket. 32. (3) bek. a) és b) pontjai...35 Eljárás felfüggesztése végzéssel jogutódlási vita miatt...37 Ket. 16. ; 32. (5) bekezdés...37 Ügyintézési határidő meghosszabbítása...39 Ket. 33. (7) bekezdés...39 Ügyfél felhatalmazó nyilatkozata rá vonatkozó irat beszerzésére más hatóságtól...40 Ket. 36. (3) (4) bekezdés...40 Hiánypótlásra felszólítás...41 Ket. 37. (2) bekezdése...41 Áttétel illetékes hatósághoz...42 Ket. 38. (1) bekezdés...42 Jegyzőkönyv...43 Ket. 39. (2) bekezdés...43 Hivatalos feljegyzés...47 Ket. 39. (6) bekezdés...47 Kizárásról végzésben való döntés...48 Ket. 43. (2) bekezdés...48 Felterjesztés másik hatóság kijelölésére a felügyeleti szervhez, kizárás bejelentése esetén a hatóság vezetőjével szemben...50 Ket. 43. (4) (6) bekezdés...50 Kizárás személyes érintettség miatt, önkormányzati hatósági ügyben...51 Ket. 43. (10) bek., évi LXV. tv. (Ötv.) 14. (2) bek.; 26. ; Idézés hivatalból indult eljárás esetén...52 Ket Elővezetés foganatosítása ismételt idézésre való meg nem jelenés miatt...53 Ket. 48. (3) (5) bekezdés...53

3 3 Elővezetés elrendeléséhez ügyész jóváhagyásának kérése...55 Ket. 48. (3) bekezdés...55 Ügyfél értesítése...57 Ket. 49. ; Tényállás tisztázásához meghatározott szerv véleményének megkérése...58 Ket. 50. (5) bekezdés...58 Ügyfél felhívása nyilatkozattételre, kérelmére indult eljárásban...59 Ket. 51. (2) bekezdés...59 Eljárási bírság végzéssel való kiszabása valótlan tény állítása miatt...61 Ket. 51. (6) bekezdés...61 Nyilatkozat bizonyítani kívánt (aránytalanul nehezen beszerezhető) tényről jegyzőkönyvbe foglalva...63 Ket. 52. (3) bekezdés...63 Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról...65 Ket Értesítés helyszíni szemléről, helyszín vagy ott lévő tárgy megtekintése érdekében...69 Ket 56. ; Jegyzőkönyv helyszíni szemléről, hatósági tanú igénybevételével...70 Ket Szakértő kirendelése végzéssel...72 Ket Jegyzőkönyv közmeghallgatásról...75 Ket

4 4 Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén Ket. 20. (1) (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (közigazgatási hatóság megnevezése).. (címe) Tisztelt.... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy:.. (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, (szálláshelye).. ügye Tudomásomra jutott, hogy ügyfél, ügyében, az ügyre vonatkozó.. napos ügyintézési határidőn belül nem járt el, holott hatáskörében és illetékességi területén belül ez kötelessége lett volna. Az ügyet kivizsgáltam és megállapítottam a hatósága mulasztását. Ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 20. (2) bekezdése alapján.. napos határidő kitűzésével az eljárás lefolytatására utasítom. Intézkedésemről az ügyfelet értesítettem. Kérem, hogy az eljárás lefolytatását jelentse a döntés egy másolati példányával. Amennyiben utasításomnak nem tesz eleget, a fenti törvény 20.. (3) bekezdése alapján fegyelmi eljárást fogok kezdeményezni Ön ellen., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

5 5 1. A mulasztás a rendelkezésre álló határidő lejárával következik be, ha a hatóság nem él az ügyintézési határidő meghosszabbításának lehetőségével. 1. A felügyeleti szervnek öt napon belül ki kell vizsgálni a mulasztás okát, amit az Áe. szintén nem írt elő korábban. 2. Az eljárás lefolytatását a felügyeleti szervnek ellenőrizni kell. 3. Nem végzés! 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

6 6 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által Ket. 20. (3) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése).. (címe) Tisztelt.... (vezető).. Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Megállapítottam, hogy a. (hatóság) utasításom ellenére sem járt el határidőben hatáskörében és illetékességi területén ügyfél,... ügyében. Előzetes egyeztetésünknek megfelelően mint azonos hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságot a Ket. 20. (3) bekezdése alapján az Ön által vezetett hatóságot jelölöm ki az eljárás napon belüli lefolytatására. Kérem, hogy az eljárás lefolytatásáról tájékoztasson a döntés egy másolati példányával legkésőbb a fenti határidő lejártát követő 3 napon belül. Az ügyben keletkezett iratokat jelen levelemhez csatolva megküldöm, s egyben tájékoztatom, hogy az ügyfelet a kijelölés tényéről értesítettem., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

7 7 1. A felügyeleti szervnek az eljáró hatóság kijelöléséről azzal célszerű egyeztetni. 2. Az eljárás lefolytatását a felügyeleti szervnek kijelölés esetén is ellenőrizni kell. 3. Ez nem végzés! 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

8 8 Ügyfél értesítése önkormányzati hatóság által a várható döntés időpontjáról Ket. 20. (5) bekezdés Eljáró önkormányzati hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! A.. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének felhívása alapján (az. önkormányzati hatóság nevében) tájékoztatom, hogy. kérelme ügyében a döntés várható időpontja 200. év. hó napja. Ennek oka, hogy a képviselő-testület (bizottság, részönkormányzat) - munkaterv szerint év.. hó. napján fog ülésezni., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási (önkormányzati) hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Önkormányzati hatóság: a képviselő-testület, a főpolgármester, a polgármester, a közgyűlés elnöke, a bizottság, a részönkormányzat testülete, a társulás. 2. Az önkormányzati hatóságnak a közigazgatási hivatal vezetőjének felhívásától számított 5 napon belül értesíteni kell az ügyfelet. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

9 Eljárás végzéssel való megszüntetése, megelőzés elve alapján Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 9 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s ügyfél. ügyében indított eljárást megszüntetem, más hatóság általi megelőzésre figyelemmel. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a. (hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A.. közigazgatási hatóság értesítése alapján tudomásomra jutott, ugyanebben az ügyben ott is eljárás folyik és a megelőzés elve alapján a közigazgatási hatóság illetékes az eljárásra. Ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. -ának (6) bekezdése alapján az eljárást megszüntettem.

10 10 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a.. jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Végzéssel kell megszüntetni az eljárást, ha ugyanabban az ügyben más hatóság előtt eljárás van folyamatban, illetve már döntött. 2. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 4. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 5. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

11 Eljárás megszüntetéséről más hatóság értesítése Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 11 Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (6) bekezdése értelmében értesítem, hogy a tárgyban jelzett ügyben az eljárást végzéssel megszüntettem, mivel a. től kapott információ alapján - megállapítottam, hogy a megelőzés elve értelmében az eljárásra az Ön által vezetett közigazgatási hatóság illetékes. Tájékoztatom, hogy erről értesítettem. az ügyben érintett ügyfelet (ügyfeleket) is, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Az értesítés történhet a megelőzésre figyelemmel hozott eljárást megszüntető végzés megküldésével. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

12 Eljáró hatóságról ügyfél értesítése Ket. 21. (6) bekezdés Eljáró közigazgatási szerv megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:.. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! 12 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (6) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy. kérelme alapján indult eljárást végzéssel megszüntettem, mivel a megelőzés elve alapján az eljárásra a., mint közigazgatási hatóság illetékes. Az ügyben az említett hatóság teszi meg a szükséges intézkedéseket., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Itt természetesen nem az eljárást megindító ügyfél, hanem az ügyben érdekelt egy vagy több ügyfél értesítéséről van szó. Az eljárást megindító ügyfél a végzésből értesül az eljárás megszüntetéséről. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

13 Áttétel hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt Ket. 22. (1) (2) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 13 Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Melléklet: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (2) bekezdése értelmében, a tárgyban jelzett ügyben megállapítottam hatásköröm (illetékességem) hiányát, ezért azt az ügyben keletkezett iratokkal együtt, mint eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez további intézkedés céljából átteszem. Tájékoztatom, hogy erről értesítettem. az ügyben érintett ügyfelet (ügyfeleket) is, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Hatáskör vagy illetékesség illetve mindkettő hiányában az ügyfél kérelmét, a keletkezett iratokkal együtt, haladéktalanul azaz a beérkezéstől, illetve folyamatban lévő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül át kell tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. 2. Nem végzés! 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

14 14 Ideiglenes intézkedésről értesítés hatáskör és illetékesség hiányában Ket 22. (3) (4) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése)... (címe) Tisztelt... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Melléklet: Tájékoztatom, hogy... ügyében közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 22. (3)-(4) bekezdése alapján hatásköröm, illetve illetékességem hiányában ideiglenes intézkedést kellett foganatosítanom, mert Az ügyben keletkezett végzést, mint hatáskörrel (illetékességgel) rendelkező szervhez megküldöm, további intézkedés, illetve tájékoztatás végett., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Az ideiglenes intézkedésről végzésben kell dönteni elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járó esetben joghatóságra, hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül. Az ügyfél értesítése ha az lehetséges a végzés átadásával is lehetséges. A közigazgatási hatóság értesítéséről haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül intézkedni kell. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

15 15 Eljáró hatóság kijelölése felügyeleti szerv részéről, ha több hatóság állapította meg illetékességét Ket. 23. (3) bek. a) pont Eljáró közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) Tisztelt..... (vezető)... Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 23. (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kijelölöm közigazgatási hatóságát a tárgyban meghatározott eljárás lefolytatására. A kijelölésre azért került sor, mert mind az Ön által vezetett közigazgatási hatóság, mind a megállapította illetékességét és a vita során nem jutottak egyezségre. Kérem, hogy az eljárás lefolytatásának befejezéséről szíveskedjék tájékoztatni., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:.... közigazgatási hatóság (felügyeleti szerv) vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Illetékességi összeütközés esetén a közös felügyeleti szerv, vagy az illetékes közigazgatási hivatal vezető jelöli ki az eljáró szervet. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

16 Belföldi jogsegély önkormányzat jegyzőjéhez Ket. 26. (1) bek. b) pont, (2) bekezdés Eljáró közigazgatási szerv megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:... (közigazgatási hatóság megnevezése) (címe) 16 Tisztelt. Asszony/Úr! Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye Tájékoztatom, hogy hatóságomnál eljárás folyik..... ügyfél...-i lakos... ügyében. Az eljárás lefolytatásához közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 26. (1) bekezdése b) pontjában foglaltak szerint szíveskedjék 8 napon belül közölni, hogy nevezett tulajdonaként milyen ingatlanokat tartanak nyilván. A ténybeli ismeretet a. rendelet -a írja elő. A személyes adat beszerzésére a..(törvény) alapján (vagy az ügyfél kérelmére és írásbeli hozzájárulásával) kerül sor. Adatai:... (leánykori neve:......), születési hely, idő:..., év hó...nap, an.:... Segítő közreműködését köszönöm., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

17 17 1. A belföldi jogsegély az Áe. szerinti megkeresésnek felel meg. Figyelem, mert nem csak az elnevezés, hanem a szabályozás tartalma is megváltozott! 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

18 Ügyfél értesítése eljárás hivatalból való megindításáról Ket. 29. (2) bek. a) pont; (3) (5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 18 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy a (jogszabály). -ában előírt kötelezettségének megszegése miatt hivatalból eljárás indult Ön ellen. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (5) bekezdés értelmében az ügyről az alábbi tájékoztatást adom: - az ügy tárgya:.. - iktatási száma: / az eljárás megindításának napja: 200. év. hó.. nap. - az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő:... nap - az ügyintéző neve:. (név, beosztás) -.. a szerv (székhely) helyiség száma - tel:. Az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet. Kérem, ennek érdekében az időpontot és a helyet az ügyintézővel előzetesen egyeztesse. Ez a jog a törvényes, vagy meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Az iratokból másolatot, kivonatot készíthet, vagy illeték lerovása mellett azokról másolatot kérhet. Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbiak szerint:..

19 19 Az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége:, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy hivatalból indított eljárás esetén az ügyfelet az eljárás megindításától számított 5 napon belül értesíteni kell. Az értesítési kötelezettség a tisztességes eljárás elvéből következik, hiszen amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ismeretekkel arról, hogy ellene eljárás indult, nem tud felkészülni, s ezáltal joga, illetve jogos érdeke sérülhet. 2. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

20 Ellenérdekű ügyfél értesítése eljárás megindításáról. Ket. 29. (3) bek. b) pont; (4)-(5) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: 20. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Értesítem, hogy (név) ellenérdekű ügyfél a (jogszabály). -ában előírt kötelezettségének megszegése miatt eljárás indított Ön ellen. A kötelezettségszegést a bejelentő az alábbiak szerint vázolta fel:.... A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (5) bekezdés értelmében az ügyről a fentieken túl az alábbi tájékoztatást adom: az ügy tárgya:.. iktatási száma: / az eljárás megindításának napja: 200. év. hó.. nap az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő:... nap az ügyintéző neve:. (név, beosztás).. emelet, helyiség száma tel: Az ügyben keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet. Kérem, ennek érdekében az időpontot és a helyet az ügyintézővel előzetesen egyeztesse. Ez a jog a törvényes, vagy meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Az iratokból másolatot, kivonatot készíthet, vagy illeték lerovása mellett azokról másolatot kérhet.

21 21 Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbiak szerint: Az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége:, év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy az ellenérdekű ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíteni kell. Az értesítési kötelezettség a tisztességes eljárás elvéből következik, hiszen amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ismeretekkel arról, hogy ellene eljárás indult, nem tud felkészülni s ezáltal joga, illetve jogos érdeke sérülhet. 2. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

22 Ügyfél értesítése a megindított eljáráshoz kapcsolódó információkról Ket. 29. (9) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: 22. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! Kérelmére, a tárgyban megjelölt ügyében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése értelmében az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:.... az eljárás megindításának napja:. az ügyintézési határidő:. az ügy intézője:.... (név, beosztás).. emelet,.. helyiség száma telefon: Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyintézés elektronikus úton is lehetséges, az alábbi elektronikus levélcímen:.., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása)

23 23 1. Új rendelkezése a törvénynek, hogy az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóságnak az ügyfelet értesíteni kell a törvényben előírt adattartalommal. 2. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás elektronikus úton, három napon belül történik. Ebben az esetben az értesítés a fentieken túlmenően tartalmazza a kapcsolattartás elektronikus levélcímét is. 3. Célszerű az értesítésbe belefoglalni (hátoldalán feltüntetni) a Ket (3) bekezdésében foglalt részletes szabályokat, melyek arról tájékoztatnak, hogy mi nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 4. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

24 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása Ket. 30. a) pont Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 24 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s ügyfél. ügyében benyújtott kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítom, mivel az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a.(hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelem nemzetközi jogsegély útján, illetve más módon sem teljesíthető, mert az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága. Ezért a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. -ának a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítottam.

25 25 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 3. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 4. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

26 Eljárás megszüntetése végzéssel, hiánypótlás nem teljesítése miatt Ket. 31. (2) bek., 37. (2) bek. Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége 26 Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége: Tárgy: (ügyfél neve, megnevezése, lakóhelye, székhelye, telephelye, vagy tartózkodási helye, szálláshelye) ügye V é g z é s.. ügyfél.. ügyében indított eljárást megszüntetem. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. E végzés elleni fellebbezés illetéke..forint. Az illetéket az iraton illetékbélyegben kell leróni/az illetéket a..számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést a közigazgatási hatóságomnál kell benyújtani. (Elektronikus úton a fellebbezést a magyarország.hu ügyfélkapun, vagy legalább fokozott biztonságú aláírás esetén hatóságomhoz a. címen lehet benyújtani.) A fellebbezést a. (hatóság) bírálja el. I n d o k o l á s ügyfél... ügyében eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál. Az általam vezetett közigazgatási hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet 8 napos határidő megállapításával ismertetve a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményeit is 200 év. hó. napján. A határidő elteltével ügyfél nem kért hosszabbítást és a kért okiratokat sem bocsátotta rendelkezésemre. Tekintettel arra, hogy a határidő lejártától számítva nap telt el, valamint, hogy a kért dokumentumok nélkül a kérelem érdemben nem bírálható el, az eljárást a Ket ának (2) bekezdése alapján megszüntettem.

27 27 A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. (1) bekezdés alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a jogszabályok állapítják meg., év. hó. nap P.H.... közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. Van olyan nézet, mely szerint a döntés rendelkező részében nem kötelező feltüntetni a fellebbezést elbíráló közigazgatási hatóságot. 2. A Ket. 33. (2) bekezdés c) pontja értelmében a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata. 4. Az adatvédelmi biztos 465/A/2002. szám alatt kiadott közleményének megfelelően a döntések nem tartalmazhatják azok nevének és címének felsorolását, akik arról értesülnek. Ezek az adatok csak a hatóságnál maradó példányon szerepelhetnek, vagy arról külön jegyzék készítendő. 5. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása következtében január 1-től valamennyi végzés elleni fellebbezés illetékköteles. Ez alól természetesen kivételek a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások, illetve ha az ügyfelet személyes illetékmentesség illeti meg. Azt, hogy az illetéket illetékbélyegben kell leróni vagy készpénzben kell megfizetni, az Itv. határozza meg.

28 Eljárás megszüntetéséről értesítés az érintettek részére Ket. 31. (4) bekezdés Eljáró közigazgatási hatóság megnevezése, elérhetősége Ügyirat szám: Ügyintéző neve: Elérhetősége:. (ügyfél megnevezése).. (címe) Tisztelt Asszony/Úr! 28 Értesítem, hogy.. (név) ügyfél.. ügyében indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés.) pontja [(2)-(3) bekezdése] alapján... miatt megszüntettem., év. hó. nap P.H. Tisztelettel:.... (közigazgatási hatóság vezetője (kiadmányozó neve, beosztása) 1. A Ket. 31. (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben a hatóságnak akár meg kell szüntetnie, akár megszüntethető az eljárás a hatóságnak öt napon belül értesítést kell küldenie az eljárás megszüntetéséről mindazoknak, akiket az eljárás megindításáról értesített. Ezt a végzés egyidejű megküldésével kívánatos megtenni. 2. Az értesítés történhet csak a végzés megküldésével. 3. A MKI által közzétett iratminta átdolgozott változata.

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül Tartalomjegyzék Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról... 4 Ket. 29. (7)... 4 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 6 Ket. 30.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely. Ügyleírás: Illetékesség. Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nem üzleti célú szabadidős szálláshely Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyintéző: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nyilvántartásba vétel iránti kérelem A nem üzleti célú közösségi,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása ügyintézése

Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása ügyintézése Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

ÚTKERESÉS, JAVASLATOK

ÚTKERESÉS, JAVASLATOK BIRTOKVÉDELEM 2015 ÚTKERESÉS, JAVASLATOK A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazása 2015. április 28. Dr. Bisztriczki László A

Részletesebben

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések

A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések A hatóságra vonatkozó általános rendelkezések Tartalom Joghatóság Hatáskör (hatósági jogkör) Hatáskör-elvonás és átruházás Illetékeség Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálat áttétel Ideiglenes intézkedés

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (XI. 01.) KT. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1995. (III. 20.) KT. számú rendeletének

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei

Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei Tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségei Dr. Mikló Katalin SZTNH Szabadalmi Fórum 2014. április 23. Jogszabályi háttér Megsemmisítési eljárás - feltételei (Szt. 42. ) - eljárási szabályok (Szt. 80.,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

Bejelentés piacfelügyeleti eljárás kezdeményezése érdekében

Bejelentés piacfelügyeleti eljárás kezdeményezése érdekében i nf o@nmhh. hu szerint valamely szolgáltató, forgalomba hozó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, intézkedése, illetve valamely intézkedés elmulasztása következtében az előfizetőt, illetve

Részletesebben

1 / 6 2014.06.20. 16:25

1 / 6 2014.06.20. 16:25 1 / 6 2014.06.20. 16:25 Iktatószám: ki/ti002-1548/2012 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 NAGYRÁBÉ Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre KOSSUTH LAJOS ÚT 37. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Az ügyfél fogalma 1. jogát az ügy érinti (mindenki, akiről az ügy tulajdonképpen szól, akinek az életéről, sorsáról, helyzetéről dönt a hatóság,

Az ügyfél fogalma 1. jogát az ügy érinti (mindenki, akiről az ügy tulajdonképpen szól, akinek az életéről, sorsáról, helyzetéről dönt a hatóság, Az ügyfél fogalma 1. jogát az ügy érinti (mindenki, akiről az ügy tulajdonképpen szól, akinek az életéről, sorsáról, helyzetéről dönt a hatóság, akinek a hatóság határozata által joga lesz valamihez, vagy

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben